wz
This page was last modified on 22 March 2017 - Kontakt: laholahenryk9@gmail.com
Oslavíme 11-té výročí!!! - Tento web založil JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dne 13.7.2006

Čekáte nečekaně dítě? Linka pomoci v České republice - telefon: 800 108 000 // e-mail: poradna@linkapomoci.cz
Čakáte nečakane diea? Linka pomoci v Slovenskej republike - telefón: 0800 12 00 24 // email: apz@nextra.sk

Klikněte na tento odkazovač pokud jste homosexuál a toužíte po změně Vaší homosexuality v heterosexualitu. (po česky)

Kliknite na tento odkazovač ak ste homosexuál a túžite po zmene Vašej homosexuality v heterosexualitu. (po slovensky)

Svazky komunistické Státní tajné bezpečnosti (StB) o pronásledovaných československých občanech i pronásledovatelích v období ode dne 25.2.1948 do konce kalendářního roku 1989
- zde si eventuálně můžete vyhledat sám sebe, své příbuzné, přátele, nepřátele nebo známé:
http://www.svazky.cz
- Archivní záznamy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Chtít mír je krásná věc, avšak na mír jsou potřeba dva, kdežto na válku stačí jeden. A když jeden chce mír a druhý válku, bude válka, nikoliv mír. Churchill to věděl, Chamberlain nikoliv. Staré bitvy naštěstí bojovat nemusíme, poučení bychom si z nich však vzít měli, nebo nové už probíhají.

Bojové linie dnešní doby se změnily, války dnešní doby jsou kulturní a jeden z hlavních směrů útoku vede na rodinu. Nahlížet rodinu jako svazek mezi mužem a ženou, zaměřený svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je dnes nejen považováno za zpátečnické, ale začíná to být v západní civilizaci kriminalizováno. (Katolické adopční agentury ve Velké Británii musely být uzavřeny, protože umísováním dětí výhradně do rodin s otcem a matkou by porušovaly zákon. Jeden Francouz byl při procházce s rodinou zadržen, protože byl oděn „v rozporu s dobrými mravy“, tj. měl na sobě svetr s logem Manifestace pro všechny, na kterém byl muž, žena a dvě děti.)

Protirodinná agenda vychází stále častěji z orgánů Evropské unie. Evropský parlament přijal v roce 2015 Strategický plán genderové rovnosti na léta 2015–2020, kde je patrná snaha o redefinici manželství. Rodina se totiž v Bruselu už přežila. Když na podzim minulého roku vznikla občanská iniciativa Mum, dad and kids, která usiluje o to, aby manželství bylo definováno jako závazek mezi mužem a ženou, Evropská komise na zasedání 9. 12. 2015 nejen že tuto iniciativu nepřivítala, ale naopak konstatovala, že iniciativa údajně prý „nepřispívá k dalšímu rozvoji EU a evropského práva, ale dotýká se kontroverzní a emocionálně nabité problematiky, která má význam jen pro menšinu, a nikoliv pro drtivou většinu občanů EU“.

Evropská komise si patrně nevšimla, že nejmasovější demonstrace v Evropě se v posledních pěti letech konaly právě na podporu rodiny. Jeden ze způsobů, jak jí to připomenout, je možnost připojit se k této iniciativě a podepsat níže uvedenou petici. Je to jen jeden z výstřelů probíhající války, ve které možná bojovat nechceme, ale bojovat musíme.

A také – jako Churchill – musíme chtít vyhrát.

Podle pravidel pro evropské petice je nutné shromáždit nejméně milion podpisů během 12 měsíců. Pro každou z členských zemí je stanoven jejich minimální počet. Pokud jsou tyto podmínky dodrženy, Evropská komise je zavázána vzít předkládaný problém v potaz.

K této petici se jako český státní občan můžete připojit zde: http://www.mumdadandkids.eu/cs

K tejto petícií se ako slovenský štátny občan môžete pripoji tu: http://www.mumdadandkids.eu/sk


CitizenGO je komunita aktivních občanů, kteří se usilují chránit lidský život, rodinu, svobodu a základní lidská práva po celém světě. Následuje třináct odkazovačů na mezinárodní petice převážně PRO-LIFE a PRO-FAMILY zaměření v třinácti různých jazycích www.Citizengo.org:
CitizenGO je komunita aktívnych občanov, ktorí sa usilujú chráni žudský život, rodinu, slobodu a základné žudské práva po celom svete. Nasleduje trinás odkazovačov na medzinárodné petície prevažne PRO-LIFE a PRO-FAMILY zamerania v trinástich rôznych jazykoch www.Citizengo.org:

1.) English: For petitions in English, please click on this first link: http://www.citizengo.org/en
Česky: Zde klikněte myší na tento první odkazovač. Zde jsou petice v anglickém jazyce: http://www.citizengo.org/en
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento prvý odkazovač. Tu sú petície v anglickom jazyku: http://www.citizengo.org/en


2.) Deutsch: Hier klicken Sie mit der Maus auf den zweiten Link. Hier sind Petitionen in deutscher Sprache: http://www.citizengo.org/de
Česky: Zde klikněte myší na tento druhý odkazovač. Zde jsou petice v německém jazyce: http://www.citizengo.org/de
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento druhý odkazovač. Tu sú petície v nemeckom jazyku: http://www.citizengo.org/de


3.) Français: Veuillez cliquer sur le troisième lien ici pour voir des pétitions en français: http://www.citizengo.org/fr
Česky: Zde klikněte myší na tento třetí odkazovač. Zde jsou petice ve francouzském jazyce: http://www.citizengo.org/fr
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento tretí odkazovač. Tu sú petície vo francúzskom jazyku: http://www.citizengo.org/fr


4.) Español: Para ver peticiones en español, haga clic sobre el cuarto enlace aquí: http://www.citizengo.org/es
Česky: Zde klikněte myší na tento čtvrtý odkazovač. Zde jsou petice ve španělském jazyce: http://www.citizengo.org/es
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento štvrtý odkazovač. Tu sú petície v španielskom jazyku: http://www.citizengo.org/es


5.) Português: Aqui clique com o mouse no esta quinto texto. Aqui estão as petições na língua Português: http://www.citizengo.org/pt-pt
Česky: Zde klikněte myší na tento pátý odkazovač. Zde jsou petice v portugalském jazyce: http://www.citizengo.org/pt-pt
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento piaty odkazovač. Tu sú petície v portugalskom jazyku: http://www.citizengo.org/pt-pt


6.) Русский: Здесь нажимают с помощью мыши в этой шестой текст щелкнуть. Вот вы можете подписать петиции по-русски: http://www.citizengo.org/ru
Česky: Zde klikněte myší na tento šestý odkazovač. Zde jsou petice v ruském jazyce: http://www.citizengo.org/ru
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento šiesty odkazovač. Tu sú petície v ruskom jazyku: http://www.citizengo.org/ru


7.) Italiano: Qui cliccare con il mouse sul questo settimo testo. Ecco le petizioni in lingua italiana: http://www.citizengo.org/it
Česky: Zde klikněte myší na tento sedmý odkazovač. Zde jsou petice v italském jazyce: http://www.citizengo.org/it
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento siedmi odkazovač. Tu sú petície v talianskom jazyku: http://www.citizengo.org/it


8.) Polski: Tutaj kliknij myszkš na ósmš pozycję w tekœcie. Oto petycje w języku polskim: http://www.citizengo.org/pl
Česky: Zde klikněte myší na tento osmý odkazovač. Zde jsou petice v polském jazyce: http://www.citizengo.org/pl
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento ôsmy odkazovač. Tu sú petície v požskom jazyku: http://www.citizengo.org/pl


9.) Hrvatski: Ovdje kliknite mišem na ovaj deveti tekst. Ovdje su peticije na hrvatskom jeziku: http://www.citizengo.org/hr
Česky: Zde klikněte myší na tento devátý odkazovač. Zde jsou petice v chorvatském jazyce: http://www.citizengo.org/hr
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento deviaty odkazovač. Tu sú petície v chorvátskom jazyku: http://www.citizengo.org/hr


10.) Magyar: Itt kattints az egérrel a tizedik link. Itt vannak a petíciós magyarul: http://www.citizengo.org/hu
Česky: Zde klikněte myší na tento desátý odkazovač. Zde jsou petice v maďarském jazyce: http://www.citizengo.org/hu
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento desiaty odkazovač. Tu sú petície v maďarskom jazyku: http://www.citizengo.org/hu


11.) Nederlands: Hier klikken met de muis op de deze twaalfde link. Hier zijn de verzoekschriften in de Nederlandse taal: http://www.citizengo.org/nl
Česky: Zde klikněte myší na tento dvanáctý odkazovač. Zde jsou petice v holandském jazyce: http://www.citizengo.org/nl
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento dvanásty odkazovač. Tu sú petície v holandskom jazyku: http://www.citizengo.org/nl


12.) Slovensky: Tu kliknite myšou na tento jedenásty odkazovač. Tu sú petície v slovenskom jazyku: http://www.citizengo.org/sk
Česky: Zde klikněte myší na tento jedenáctý odkazovač. Zde jsou petice ve slovenském jazyce: http://www.citizengo.org/sk


13.) Česky: Zde klikněte myší na tento třináctý odkazovač. Zde jsou (budou) petice v českém jazyce: http://www.citizengo.org/cz
Slovensky: Tu kliknite myšou na tento trinásty odkazovač. Tu sú (budú) petície v českom jazyku: http://www.citizengo.org/cz


Čekáte nečekaně dítě? Linky pomoci v České republice:

1.) LINKA POMOCI - Sídlo v Praze. Bezplatná poradenská pomoc ženám čekajícím nečekaně dítě e-mailem a prostřednictvím linky 800 108 000. Nabízí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě. Nabízíme osobní krizovou intervenci, rozhovor a poradenství, dále pak také konzultace a poradenství v otázkách státní sociální podpory. Kontakt: Telefon – pevná linka na bezplatném čísle 800 108 000 nebo Telefon – mobil: 736 766 660 Web: http://linkapomoci.cz/ E-mail č.1: poradna@linkapomoci.cz nebo E-mail č.2: zdenka.rybova@linkapomoci.cz

2.)PORADNA NA POČÁTKU – Sídlo v Brně, Soběšická 560/60, Brno – Husovice. Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáháme chránit a rozvíjet lidský život. Poskytujeme: Odborné sociální poradenství (v Poradně Na počátku), Azylové ubytování (v Domově pro dětský život) a Sociální rehabilitace (v Bytech Na počátku) Nonstop Telefon – pevná linka: 548 221 405 nebo Nonstop Telefon – mobil: 774 440 821. Web: http://napocatku.cz/ Email: poradna@napocatku.cz

3.) NESOUDÍME, POMÁHÁME - Sídlo v Praze. Projekt pomoci ženám nuceným k umělým potratům: Čekáte nečekaně dítě a cítíte se nucená k umělému potratu? Pomůžeme vám, abyste nemusela jednat pod nátlakem. Čekáte další dítě a máte strach, jak partner zareaguje?, Vyhazuje vás přítel z bytu a nevíte, co s vámi bude?, Jste studentka a rodiče vás nutí k potratu?, Máte strach, co řekne zaměstnavatel?, Jste cizinka bez zázemí, ale chcete dát dítěti šanci?, Nevíte, co přesně znamenají odborné termíny a máte strach se zeptat?, Jste na všechno sama a uvítala byste kontakt na rodinu, která by vám pomohla během těhotenství, příp. i po narození dítěte? Kontakt: Radka Válková, Telefon - mobil: 603 700 861 Web: http://nesoudimepomahame.cz/ E-mail: radka.valkova@nesoudimepomahame.cz

4.) HNUTÍ PRO ŽIVOT - Sídlo v Praze, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha. Hnutí Pro život ČR poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informace, pořádá přednášky a spolupracuje na legislativních změnách. Kontakt č.1: Jaroslava Trajerová, Telefon - mobil: 607 870 457 nebo Kontakt č.2: Hnutí pro život, Telefon - mobil: 603 976 231 Web: http://hnutiprozivot.cz/ E-mail č.1: jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz nebo E-mail č.2 info@hnutiprozivot.cz nebo E-mail č.3: radim.uchac@hnutiprozivot.cz

5.) CENTRUM NADÉJE A POMOCI (CENAP) – Sídlo v Brně, Vodní 13, 602 00 Brno. Dosah činnosti CENAP je celorepublikový, nabízí sociální a zdravotní poradenství a pomoc v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím. CENAP podporuje rodinu v celém jejím spektru a chrání život od početí po přirozenou smrt. Poradny: Poradna pro ženy a dívky: Telefon – pevná linka: 543 254 891, Poradenství při problémech s kojením: Telefon – pevná linka: 543 211 234, Poradna při neplodnosti: Telefon – pevná linka: 543 254 891, Poradna pro zdraví: Telefon – pevná linka: 543 211 234 nebo Telefon – mobil: 731 428 333, Gynekologická ambulance: Telefon – pevná linka: 543 211 234 nebo Telefon – mobil: 731 428 333. Web: http://www.cenap.cz/ E-mail: cenap@cenap.cz

6.) DLAŇ K ŽIVOTU – Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. Sídlo v Ostravě, Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením. Web: http://www.dlanzivotu.cz/ Ředitelka: Mgr. Marcela Holeňová, Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava, Telefon - mobil: 732 171 373, E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni - Kontakt č.1:
Hamry 107, 539 01 Hlinsko. Vedoucí domu: Mgr. Pavla Glogarová, DiS., Telefon - mobil: 733 125 261. E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni Kontakt č.2:
Hamry 107, 539 01 Hlinsko. Monika Vokáčová - administrativní pracovnice, Telefon – pevná linka: 469 311 021 nebo Telefon - mobil 739 302 619, E-mail: ad@dlanzivotu.cz
Poradna Cesta těhotenstvím - Kontakt č.1:
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. Vedoucí poradny: Mgr. Iva Křenková, Telefon - mobil: 733 125 264, E-mail: krenkova@dlanzivotu.cz
Poradna Cesta těhotenstvím - Kontakt č.2:
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. Poradna Cesta těhotenstvím - Kontaktní pracovnice, Telefon - mobil: 605 329 232, E-mail: poradna@dlanzivotu.cz
Poradna Holky v nesnázích:
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. MUDr. Petronela Vahalíková – terapeutka, E-mail: vahalikova@dlanzivotu.cz

7.) NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝM - Sídlo v Ostravě. Tato společnost nabízí podporu a pomoc těhotným ženám v tísni a provozuje poradnu a Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Poradna nabízí bezplatnou preventivní podporu a pomoc v tíživé situaci zejména těhotným ženám, partnerům a rodičům s dětmi do čtyř let. K aktivitám poradny patří poradenství v situaci nečekaného těhotenství, materiální pomoc pro miminko, konzultace v rámci přípravy k porodu, videotrénink interakcí podporující komunikaci rodičů s malými dětmi anebo vzdělávací programy pro těhotné maminky a rodiče s dětmi. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nabízí ubytování, podporu a pomoc těhotným ženám a ženám s dětmi do 7 let věku. Ubytovaným klientkám je v průběhu pobytu poskytnuto nejen ubytování a pomoc při obstarávání běžných záležitostí, ale je jim nabídnuto také doprovázení na cestě mateřstvím s cílem pomoci jim vytvořit pro své děti zázemí a domov. Cílem projektu je příprava a realizace smysluplně prožitého dne pro 100 až 120 dětí. Program probíhá v přírodě a jeho snahou je zprostředkovat dětem pohled na pozitivní lidské hodnoty. Kontaktní osoba: Ing. Veronika Bučová, Telefon – pevná linka: 595 173 806 nebo Telefon - mobil 739 354 269, Web: http://www.nfbetlem.cz/ E-mail: kontakt@nfbetlem.cz

8.) NÁRODNÍ INICIATIVA ZA ŽIVOT - Sídlo v Plzni, Hodonínská 59, 323 00 Plzeň. Telefon - mobil: 776 449 232, Web: http://www.niz.cz/ E-mail: info@niz.cz
Poradna pro život: Husova 1, Plzeň, Telefon – mobil: 776 449 232, E-mail: poradna@niz.cz Poradna pro život poskytuje pomoc mladým ženám a dívkám a nejen jim, pokud se ocitly v situaci, s níž si nevědí rady: neplánované těhotenství,těhotenství nezletilých, postabortivní syndrom, otázky kolem antikoncepčních metod, problematika vztahů s vrstevníky, problematika mezigeneračních vztahů apod. Organizuje též ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY. PREVENCE NEPLÁNOVANÝCH TĚHOTENSTVÍ A INTERRUPCÍ.

Čakáte nečakane diea? Linky pomoci v Slovenskej republike:

1.)NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA “ÁNO PRE ŽIVOT" – ÁNO PRE ŽIVOT N.O. – Sídlo v Rajeckých Tepliciach, ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice. Nachádzate sa v krízovej životnej situácii? Telefón na BEZPLATNÚ NONSTOP Linku pomoci 0800 12 00 24 Nezisková organizácia Áno pre život n.o. prevádzkuje zariadenie núdzového bývania – Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje ubytovanie a odborné poradenstvo osamelým ženám v núdzi a matkám s demi. V rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ponúkame pomoc alebo sprostredkujeme pomoc pri riešení výchovných, rodinných problémoch. V rámci preventívnych programov realizujeme sériu interaktívnych prednášok pre študentov stredných škôl a gymnázií. Telefón/fax: 041 /54 94 950, Web: http://anoprezivot.sk/ Email: apz@nextra.sk Riaditežka: Mgr. Zuzana Dobešová, Predsedníčka správnej rady: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

2.) PORADŇA ALEXIS, N.O. - ALEXIS - PORADŇA PRE ŽENY A DIEVČATÁ - Sídlo v Bratislave, Heydukova 14, 811 08 Bratislava. Telefón - mobil: 0911 / 350 200, Web: http://www.linkapomoci.sk/ nebo http://alexisporadna.sk/ Riaditežka: Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, Facebook: https://www.facebook.com/poradnaAlexis; Email: poradna@alexisporadna.sk
Komu pomáhame: Naša pomoc je určená ženám a dievčatám, ale aj tým, ktorí uvažujú o umelom potrate, trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení, trápi neporozumenie otca, matky počatého dieaa, trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, trápia rodinné a vzahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, prekonali umelý alebo spontánny potrat. Poradenstvo ponúkame aj rodinným príslušníkom.
Čo ponúkame? Pomoc pri analýze problému a hžadaní riešenia. Pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti. Pomoc pri nájdení azylového ubytovania. Poskytnutie tehotenského testu zdarma. Posúdenie výsledkov prenatálnych tehotenských vyšetrení a následné poradenstvo (v spolupráci s odborníkmi). Informácie o mechanizmoch, ktoré vplývajú na plodnos a počatie. Informácie o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva. V prípade potreby sprostredkovanie stretnutia s odborníkmi (napr. gynekológom, sociálnym pracovníkom, psychológom, duchovným, krízovým pracovníkom z azylového domu). Konzultácie v prípade zvažovania utajeného pôrodu a náhradnej rodinnej starostlivosti. Vzájomné rodinné konzultácie – s partnerom, starými rodičmi dieaa, ktorým chýba dostatok informácií pre láskavé pochopenie. Ďalšie informácie a konzultácie pre jednotlivcov a kolektívy, napr. školy (krása materstva, sexualita ako dar, diea ako dar, realita umelého potratu, postabortívny syndróm ).

3.) PROJEKT "ZACHRÁŇME ŽIVOTY" – Sídlo v Bratislave. Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deom. Poznáte vo svojom okolí tehotnú ženu, matku s demi, ktorá sa ocitla v ažkej sociálnej situácii a chcete pre ňu niečo urobi? Koordinátor Mária Demeterová, Telefón – mobil: 0911 / 756 026, Web: http://www.zachranmezivoty.sk/ Email: info@zachranmezivoty.sk

Obrana rodičovských práv. Link pomoci v České republice:

VÝBOR NA OBRANU RODIČOVSKÝCH PRÁV - Sídlo společnost v Brně, Palackého náměstí 7/86, 621 00 Brno. Pokud vám bylo odebráno dítě ozvěte se !!! Web: http://www.vorp.cz/cs E-mail: kancelar@vorp.cz Předsedkyně: Jana Jochová Trlicová, Telefon – mobil: +420 / 603 325 880; Místopředsedkyně: Anna Brychtová, Telefon - mobil: +420 / 774 027 676. VÝBOR NA OBRANU RODIČOVSKÝCH PRÁV, z.s. je zapsaným spolkem občanů se společným zájmem chránit právo rodičů na výchovu dětí ve shodě s morálním a náboženským přesvědčením rodičů, tak jak je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Jsme skupina konzervativně zaměřených rodičů, kteří nechtějí dětem vysvětlovat, “že všechno je jinak, než se dověděly ve škole" jako to museli dělat jejich rodiče v totalitě. Jsou mezi námi i učitelé, kteří nechtějí učit věci, které jsou v rozporu s jejich svědomím. Nechceme mlčet ke špatným vlivům novodobých ideologií, které se do škol infiltrují proti vůli rodičů i učitelů.

Obrana rodičovských práv. Link pomoci v Slovenskej republike:

DETI PATRIA RODIČOM – Ak vám bolo odobraté diea ozvite sa !!! Telefón: 00421 / 949 656 490, Web: http://www.detipatriarodicom.sk/ Email: info@detipatriarodicom.skAbecední seznam českých, nezávislých, svobodných a necenzurovaných webových stránek:
http://666info.wordpress.com/
http://abbartos.wordpress.com/
http://www.ac24.cz/
http://www.aeronet.cz/
http://afinabul.blog.cz/
http://agathonet.com/katolik/
http://aktualityhvezd.com/
http://www.antimeloun.cz/
http://www.atllanka.net/
http://baby-friendly-blog.pise.cz/
http://berossos.blog.cz/
http://www.bezpolitickekorektnosti.cz/
http://blog.branyvnimani.cz/
http://bnw-nwo.wz.cz/
http://branmeprezidenta.cz/
http://branyvnimani.cz/
http://www.cantores.cz/
http://www.casopis-sifra.cz/
http://ceskamonarchie.cz/
http://www.ceskenarodnilisty.cz/
http://ceskoslovenstivojaci.org/
http://www.cirkev.cz/
http://www.cirkev.cz/majetkove-narovnani
http://cirkev.wordpress.com/
http://community.org.ua/czindex.html
http://www.conceptualpower.com/cz/
http://crux.lightbb.com/cz/
http://cs.gloria.tv/
http://www.cs.ynterview.com/
http://cz.escrivaworks.org/
http://cz.sputniknews.com/
http://www.czechfreepress.cz/
http://danielsolis.cz/
http://darny.bog.cz/
http://dfens-cz.com/
http://disidenti.org/
http://www.distance.cz/
http://dsss.cz/
http://www.duseahvezdy.cz/
http://e-republika.cz/HomePage
http://www.epshark.cz/
http://eretz.cz/
http://ers.blog.cz/
http://ers-blog4.webnode.cz/
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/default.aspx
http://www.eurasia24.cz/
http://www.fatym.com/
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=cirkev-a-majetek&cisloclanku=2012090036
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kde-se-vzal-majetek-cirkve&cisloclanku=2012090037
http://www.fragmenty.cz/
http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/
http://www.freeglobe.parlamentnilisty.cz/
http://www.freeglobe.parlamentnilisty.cz/default.aspx
http://www.freepub.cz/
http://fssp.cz/
http://www.fsspx.cz/
http://www.grimoar.cz/index.php
http://hannig.blog.idnes.cz/
http://www.hnutiprozivot.cz/
http://www.homosexualita.eu/
http://www.chalankova.cz/
http://www.ikatolici.cz/
http://immaculata.minorite.cz/
http://www.institutvk.cz/
http://www.istrejcek.cz/
http://www.isstras.eu/cs/
http://jakl.blog.idnes.cz/
http://jakubmoravcik.blog.idnes.cz/
http://janzeman.blog.idnes.cz/
http://jaromirpetrik.blog.idnes.cz/
http://javitez.blog.cz/
http://jayne-gardener.blogspot.cz/
http://jedenacteho-zari.7x.cz/
http://jednej.parlamentnilisty.cz/
http://joch.blog.idnes.cz/
http://www.justicetv.eu/
http://www.k213.cz/
http://www.katolici.ml/
http://katolicka-kultura.sweb.cz/
http://katolickacesta.wordpress.com/
http://katolicky-katechismus.cz/
http://www.katolik.cz/
http:// http://www.katopedia.cz/index.php?title=Hlavn%C3%AD_strana
http://www.kdejemojedite.cz/
http://www.klaus.cz/
http://www.klimaskeptik.cz/
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---svet/monarchie-svet-monarchy-world-kralovstvi-kingdom-absolutni-konstitucni-great-britain-canada-japan-australia-saudi-arabia-monaco.html
http://kompastradice.iprostor.cz/
http://konzervativnilisty.cz/
http://www.korunaceska.cz/
http://www.kosovoonline.net/
http://www.krasaliturgie.cz/
http://lepantopress.wordpress.com/
http://www.leva-net.webnode.cz/
http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=394131
http://lignumblog.wordpress.cz/
http://www.literarky.cz/blogy/marek-ezanka/
http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/
http://www.literatskebratrstvo.cz
http://liturgickeotazky.blogspot.cz
http://www.lumendelumine.cz
http://www.marianjurecka.cz
http://mariaterez.sweb.cz/i048.html
http://mariaterez.sweb.cz/index.html
http://www.memorialmatejekudeje.cz/
http://messin.cz/
http://www.messin.estranky.cz/
http://www.michaelsa.cz/
http://mika.blog.idnes.cz/
http://www.mikrotv.cz/news/
http://www.milujte.se/
http://www.milujte.se/storage/dalsi/ms-22-cirkevni-majetek.pdf
http://www.milujte.se/view.php?nazevclanku=cirkevni-majetek-lidove-cirkevni-restituce-v-otazkach-a-odpovedich&cisloclanku=2013030001
http://www.modlitba.cz/
http://www.monarchia.cz/
http://monarchie.blog.cz/
http://monarchiacatholica.blog.cz/
http://monarchiacatholica.blog.cz/profil
http://www.monarchista.cz/
http://moucka.blog.idnes.cz/
http://myslichvost.blogspot.cz/
http://na-severu.blogspot.cz/
http://www.narmyslenka.cz/
http://narodnidemokracie.cz/
http://narodnidomobrana.cz/
http://www.narodniprosperita.cz/
http://www.narodnisjednoceni.cz/
http://nautilus2.wordpress.com/
http://www.navstevapapeze.cz/
http://necenzurovane.net/
http://neviditelnypes.lidovky.cz/
http://new.e-republika.cz/
http://nezakladnam.cz/
http://www.ninanovakova.cz/
http://www.novanobilitas.eu/
http://www.novarepublika.cz/
http://novysmer.cz/
http://www.nwoo.org/
http://obcanska-neposlusnost.blog.cz
http://odhaleni.info/monarchie-argumenty-pro-a-proti-monarchii/ /
http://www.obcinst.cz/
http://opusdei.cz/cs-cz/
http://orgo-net.blogspot.cz/
http://www.orthodoxia.cz/
http://www.ostrava-online.cz/
http://oslik.wordpress.cz/
http://www.osud.cz/
http://outsidermedis.cz/
http://paratdnes.cz/
http://www.parlamentnilisty.cz/
http://pilgrimuv.blogspot.cz/
http://poslusnost.wordpress.com/
http://www.pravdive.eu/
http://pravdive.eu/index.php/
http://pravoslavnacirkev.cz/
http://pravoslavi.cz/
http://pravyprostor.cz/
http://pro-zivot.pise.cz/
http://www.prolife.cz/
http://www.protiproud.cz/
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
http://www.prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/
http://www.prvopodstata.com/
http://www.radiovaticana.cz/
http://www.reformy.cz/
http://www.res.claritatis.cz/
http://revue.theofil.cz/
http://www.rexcz.blogspot.cz/
http://www.rozalio.cz/
http://salatovelisty.cz/
http://www.sdh.cz/
http://www.sdh.cz/sdh_htm/index.html
http://semin.blog.ihned.cz/
http://sichtarova.blog.idnes.cz/
http://www.skaut.org/ln/
http://www.sluzbaverejnosti.cz/
http://smit.wz.cz/
http://www.specnaz.cz/
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/
http://srsen.wordpress.com/
http://www.stjoseph.cz/
http://www.stopbarnevernet.com/
http://www.stopgenocide.cz/
http://strelci.webnode.cz/
http://www.stripkyzesveta.cz/
http://www.svetkolemnas.info/
http://svetylko.blog.cz/
http://www.svobodavockovani.cz/
http://svobodne-radio.cz/
http://www.svobodnenoviny.eu/
http://www.svobodny-vysilac.cz/wordpress/
http://www.tedeum.cz/
http://tnit.fr/cs/c151.htm
http://tradice.net/
http://true-lies.blog.cz/
http://www.tv-mis.cz/
http://www.varhany.org/
http://vasevec.parlamentnilisty.cz/
http://vetvicka.blog.idnes.cz/
http://vendeecz.blogspot.cz/
http://verumetbonum.webnode.cz/
http://www.vira.cz/
http://virtually.cz/journal
http://vkpatriarhat.org.ua/cz/
http://vlastafiller.sweb.cz/o.html
http://www.vlasteneckenoviny.cz/
http://www.vlastnihlavou.cz/
http://vlkovobloguje.wordpress.com/
http://vpravo.blog.cz/
http://www.vzdelavaci-institut.info/
http://www.wertyzreport.cz/
http://ubunturadio.cz/
http://www.umlaufoviny.com/
http://una-voce.cz/
http://unavoce.cz/
http://uogcc.org.ua/cz/
http://www.utulek-kralupy.estranky.cz/
http://www.white-media.info/
http://www.wmmagazin.cz/
http://wtc917.freevar.cz/
http://www.zemanmilos.cz/cz/
http://zdechovsky.blog.idnes.cz/
http://www.zvedavec.org/Abecedný zoznam slovenských, nezávislých, slobodných a necenzúrovaných webových stránok:
http://www.25marec.sk/
http://www.alianciazarodinu.sk/
http://www.auria.sk/blog/
http://www.badatel.net/
http://www.bdelost.sk/diela/kempensky_nasledovanie_krista.html
http://www.beo.sk/
http://www.bratislavazazivot.sk/
http://carnogursky.blog.sme.sk/
http://www.cbreurope.sk/
http://www.detivsieti.org/
http://dielnasj.blogspot.cz/
http://www.dolezite.sk/
http://www.dvtr.eu/
http://www.eiaktivity.sk/
http://europskenoviny.sk/
http://extraplus.sk/
http://www.forumhistoriae.sk/
http://www.forumzivota.sk/
http://www.g-vision.sk/
http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/
http://www.grkatpo.sk/
http://www.hlavnespravy.sk/
http://www.chelemendik.sk/
http://www.inespravy.sk/
http://www.infovojna.sk/
http://www.je-to-inak.livejournal.com/
http://www.jangaso.sk/
http://www.jozeftiso.sk/
http://www.katnoviny.sk/
http://www.kbs.sk/
http://www.kdh.sk/
http://www.koncepcia.eu/
http://www.konzervativnyvyber.sk/
http://www.krestania.estranky.sk/
http://www.krija.blog.sk/
http://www.lifenews.sk/
http://www.magnifikat.sk/
http://medzicas.sk/
http://missa.sk/
http://monarchia5.webnode.sk/
http://monarchizmus.blogspot.cz/
http://www.nadhlad.com/
http://www.naseslovensko.net/
http://www.nazorobcana.sk/
http://www.niejetotak.sk/
http://novorossija.weebly.com/
http://www.nss.sk/
http://www.obcianskytribunal.sk/blog/
http://ondrejbinder.sk/
http://opusdei.sk/sk-sk
http://orgo-net.blogspot.sk/
http://www.orol.tv/
http://www.otvoroci.com/
http://www.panobcan.sk/
http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia/
http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia/na-palete/
http://www.panobcan.sk/obcianskatelevizia/slobodni-obcania/
http://pochodzazivot.sk/
http://www.populivox.sk/
http://www.pospolitost.com/
http://www.pospolitost.com/category/kosovo
http://www.pospolitost.com/category/kosovo/page/2/
http://www.pospolitost.com/category/kosovo/page/3/
http://www.postoj.sk/
http://www.prave-spektrum.sk/
http://pravykatolik.sk/
http://www.priestornet.com/
http://www.prolife.estranky.sk/
http://www.protiprudu.org/
http://radovanraj.blogspot.sk/
http://www.rizikaockovania.sk/
http://www.rodinajezaklad.sk/
http://sacrumimperium.blogspot.cz/
http://www.sho.sk/
http://sk.escrivaworks.org/
http://sk.gloria.tv/
http://www.sk.ynterview.com/
http://www.slobodavockovani.sk/
http://www.slobodneunas.estranky.cz/
http://www.slobodnyvysielac.sk/
http://www.slovenskeslovo.sk/
http://www.spolocnostsbm.com/
http://www.stopautogenocide.sk/
http://suvislosti.eu/
http://szcpv.org/
http://vaseforum.sk/blog/
http://vedomec.com/
http://www.webnoviny.sk/
http://zaborska.sk/
http://www.zemavek.sk/
http://www.zivcakova.sk/
http://zor.webnode.sk/

Petícia apelujúca na svedomie všetkých slušných občanov Slovenskej republiky:

Kultúrne granty nepatria "Inakosti" ale zdravotne postihnutým!!!


Preto podpíšte túto hromadnú pripomienku: http://www.podpisem.sk/kulturne-granty-nepatria-inakosti-ale-zdravotne-postihnutym/

Milí priatelia,
Ministerstvo kultúry pripravilo nový výnos, ktorým sa budú rozdežova granty a samozrejme všetko ostáva v pôvodných kožajách. Našim ciežom je to zmeni. Preto:
- žiadame úpravu návrhu výnosu, tak aby granty boli poskytované ako káže zákon – na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvatežstva a nie na výchovu prijímania „inakosti“. Tento pojem nie je legislatívne jednoznačný.
- Čím viac iných ciežov, tým menej peňazí pre tých, ktorým sú dotácie určené a preto navrhujeme vypustenie ciežov, ktoré nerealizujú osoby so zdravotným postihnutím, či znevýhodnením.
- Výstava FEM(INIST) FATALE v Dome umenia Kunsthalle, ktoré patrí pod Ministerstvo kultúry SR, bola kontroverzná voči rodine a manželstvu (rozkroky národných buditežov, zosmiešňovanie dojčenia http://www.webnoviny.sk/fotogaleria/57312-v-bratislave-predstavili-vystavu-feminist-fatale/9-foto/, http://www.kunsthallebratislava.sk/event/feminist-fatale Neželáme si, aby štát finančnou podporou takýchto výstav vysielal dva protichodné signály
a preto podávame hromadnú pripomienku: Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým! - ktorú môžete podpísa tu: http://www.podpisem.sk/kulturne-granty-nepatria-inakosti-ale-zdravotne-postihnutym/

Milí priatelia,
vládnuca strana Smer prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky predložili do pripomienkového konania tzv. "Akčný plán pre LGBTI žudí", kde skryto predkladá plán na zavedenie registrovaných partnerstiev vrátane adopcií detí rodičom partnera.
Plánuje sa zavies trestnos ústnych prejavov z dôvodu tzv. "homofóbie", či tzv. "transfóbie". Cenzúru tlače prostredníctvom tzv. "etického kódexu", kde homosexualistický "Výbor LGBTI" má odporúča, ako sa má o LGBTI písa, plánuje zavies aj preventívnu cenzúru médií. Výbor LGBTI sa má sta cenzorským úradom preverujúcim všetky učebné osnovy a navrhova, čo sa má o LGBTI uči.
Priatelia, ale deti potrebujú otca a mamu, toto nemá by trestná myšlienka. Ani nemá by trestné, keď poviem, že manželstvo patrí mužovi a žene. Kto bude určova, ktorý názor je trestný a ktorý nie? Výbor LGBTI odmietol novelu Ústavy SR o manželstve muža a ženy. 102 poslancov bolo za prijatie novely navrhnutých na cenu homofóba roka.

Čo môžeme urobi? Prosím podpíšte hromadné pripomienky na tomto linku:

http://www.podpisem.sk/hromadne-pripomienky-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi-na-roky-2016-2019/

Napíšte svoj osobný list alebo mail pánovi Robertovi Ficovi a ministrovi spravodlivosti SR:

info@vlada.gov.sk

Vážený pán
Robert Fico
predseda vlády
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

1. Prepošlite tento mail všetkým svojim priatežom, aby podpísali pripomienku.
2. Ak máte organizáciu či ako osoba určite podajte aj samostatne vlastné pripomienky na vládnom portále. Link na materiál nájdete v našich pripomienkach na web stránke http://www.podpisem.sk
3. Ak sa stretnete s akýmikožvek politikmi pred vožbami, informujte ich o svojom názore a žiadajte od nich, aby Vám dali prísžub, že nebudú hlasova za registrované partnerstva a im podobné rodinnoprávne inštitúty.

5.4.2017: Pochod pro život v Praze - The March for life in Prague - Der Marsch für das Leben in Prag - Marsz dla życia w Pradze - Pochod za život v Prahe: Program - The Program - Das Programm:
16.30 Zahájení - Rozpoczęcie - Der Anfang - Zahájenie: Mariánské náměstí
16.30 Pochod - March - Marsch - Marsz - Pochod:
Mariánské náměstí - Staroměstské náměstí - Celetná - Na Příkopě - Na Můstku
18.00 Zakončení pochodu - The Termination - Die Beendigung - Koniec - Koniec pochodu: Na Můstku
Praha: Odvahu k životu. Pochod pro život v Praze. Ve středu 5. dubna 2017 se v Praze od 16.30 do 18.00 hodin koná regionální pochod pro život. S mottem "Odvahu k životu" chce prolamovat lhostejnost a dát najevo, že jsou zde lidé přesvědčení o možnosti lepší cesty. Regionální pochod pro život v Praze se koná každou první středu v měsíci. Ten první se uskutečnil v dubnu 2009. V roce 2014 přišlo v Praze vinou umělého potratu o život 3 683 dětí. Trasa pochodu pro život vede z Mariánského náměstí přes Staroměstské náměstí a ulicemi Celetná, Na Příkopě a končí na Můstku. Prosíme, pomozte nám prolamovat lhostejnost a dát najevo, že jsou tu lidé přesvědčení o možnosti lepší cesty. Cílem je upozornit na obrovské bezpráví páchané na dětech a jejich matkách, na to, čím ve skutečnosti je umělý potrat pro ženu a povzbudit lidi k odvaze nechat svým dětem život. V tichosti neseme transparenty a rozdáváme letáky kolemjdoucím, hovoříme povzbudivě s těmi, kteří mají zájem. Je důležité a účinné prolamovat lidskou lhostejnost. Celá akce je laděna v pozitivním duchu jako upozornění na neštěstí přinášené umělými potraty a povzbuzení, že je možné zvolit lepší cestu. Nejdůležitější je vaše prostá přítomnost! Těšíme se a jsme vděčni za každého, kdo přijde alespoň na chvilku nebo předá toto pozvání dál. Každý poukaz na osvobozující pravdu může pomoci zachránit lidský život. Každé nemlčení může někomu pomoci najít cestu dobra ze zoufalství.
Kontakt: Marie Snopková, E-mail: marie.snopkova@centrum.cz, Telefon: 732 - 846 - 273
Další informace: http://pochodprozivot.cz

Dne 22.4.2017 se koná Národní Pochod pro život a rodinu v Praze - The Natinal March for life and Family in Prague - Der Nationalen Marsch für das Leben und Familie in Prag - Marsz dla życia i rodziny w Pradze - Národný Pochod za život a rodinu v Prahe:

Zveme Vás v sobotu 22. dubna 2017 do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Rodina založená na celoživotním manželském svazku jednoho muže s jednou ženou je tou nejlepší prevencí tisíců potratů. Kde jsou děti, tam je život. Jste nadějí. Příklady táhnou. Podle posledních statistik bylo v roce 2015 provedeno 20 403 umělých potratů. Za posledních pět let klesl jejich počet o 3 595 /ÚZIS ČR, Potraty 2014-2015/.

Program - The Program - Das Programm:
10:00 Pražský hrad, katedrála - Pontifikální mše svatá za nenarozené děti, rodiče a lékaře, kterou celebruje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka OP s hudebním doprovodem Bach-Collegium Praha / Louis Vierne: Messe Solennelle 12:00 Klárov - park před stanicí metra Malostranská
Mantaban - jedinečná a soudržná hudební směs
Teátr Pavla Šmída - pro malé i velké
Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava - fotografická výstava

14:00 Pochod centrem Prahy se závěrečným duchovním programem na Václavském náměstí 16:00 Zakončení
Praha: Odvahu k životu. Celonárodní Pochod pro život v Praze. V sobotu 22. duben 2017 se v Praze od 10.00 do 16.00 hodin koná Národní pochod pro život. S mottem "Odvahu k životu" chce prolamovat lhostejnost a dát najevo, že jsou zde lidé přesvědčení o možnosti lepší cesty. V roce 2014 přišlo v Praze vinou umělého potratu o život 3 683 dětí. Prosíme, pomozte nám prolamovat lhostejnost a dát najevo, že jsou tu lidé přesvědčení o možnosti lepší cesty. Cílem je upozornit na obrovské bezpráví páchané na dětech a jejich matkách, na to, čím ve skutečnosti je umělý potrat pro ženu a povzbudit lidi k odvaze nechat svým dětem život. V tichosti neseme transparenty a rozdáváme letáky kolemjdoucím, hovoříme povzbudivě s těmi, kteří mají zájem. Je důležité a účinné prolamovat lidskou lhostejnost. Celá akce je laděna v pozitivním duchu jako upozornění na neštěstí přinášené umělými potraty a povzbuzení, že je možné zvolit lepší cestu. Nejdůležitější je vaše prostá přítomnost! Těšíme se a jsme vděčni za každého, kdo přijde alespoň na chvilku nebo předá toto pozvání dál. Každý poukaz na osvobozující pravdu může pomoci zachránit lidský život. Každé nemlčení může někomu pomoci najít cestu dobra ze zoufalství.
Kontakt: Marie Snopková, E-mail: marie.snopkova@centrum.cz, Telefon: 732 - 846 - 273
Další informace: http://pochodprozivot.cz

26.4.2017: Pochod pro život v Brně - March for life in Brno - Marsch für das Leben in Brünn - Marsz dla życia w Brnie - Pochod za život v Brne: Program - The Program - Das Programm:
17.00 Zahájení - Rozpoczęcie - Der Anfang - Zahájenie: Bašta x Masarykova (křižovatka ulic Bašta a Masarykova)
17.00 Pochod - March - Marsch - Marsz - Pochod:
Bašta x Masarykova (křižovatka ulic Bašta a Masarykova) - Masarykova - náměstí Svobody - Česká - Joštova - Rašínova - náměstí Svobody - Kobližná - Malinovského náměstí
18.30 Zakončení pochodu - The Termination - Die Beendigung - Koniec - Koniec pochodu: Malinovského náměstí
Pochod pro život v Brně. Ve středu 26. dubna 2017 od 17,00 do 18.30 hodin se v Brně koná demonstrace za zastavení potratů - regionální pochod pro život. Regionální pochod pro život v Brně se koná každý druhý měsíc o poslední středě. Ten první se uskutečnil ve středu 30. listopadu 2011. V roce 2015 přišlo v Brně vinou umělého potratu o život 1 356 dětí, v celém Jihomoravském kraji to bylo 2 135 dětí.
V roce 2013 přišlo v Jihomoravském kraji vinou umělého potratu o život 2302 dětí. V roce 2014 přišlo v Brně vinou umělého potratu o život 1 415 dětí, v celém Jihomoravském kraji to bylo 2 283 dětí.
Přijďte dát najevo, že jsou zde lidé přesvědčení o lepší cestě, že nikdy není nutné volit umělý potrat. Cílem pochodu - demonstrace za zastavení potratů, která se v Brně koná každý druhý měsíc o poslední středě, je upozornit na obrovské bezpráví páchané na dětech a jejich matkách, na to, čím ve skutečnosti je umělý potrat pro ženu a povzbudit lidi k odvaze nechat svým dětem život. Cílem pochodu je poukázat na to, že nikdy není nutné volit umělý potrat, je třeba dát najevo, že jsou zde lidé ochotní pomoci každé ženě.
Neseme transparenty a rozdáváme letáky kolemjdoucím, hovoříme povzbudivě s těmi, kteří mají zájem. Trasa: křižovatka ulic Bašty a Masarykova před lékárnou Dr. Max - Masarykova - náměstí Svobody - Česká - Joštova - Rašínova - náměstí Svobody - Kobližná - Malinovského náměstí.
Kontakt: Miroslav Kratochvíl, E-mail: mirkratochvil@email.cz, Telefon: 608 - 475 - 073
Pozvánka na FacebookuSTÁTNÍ VLAJKA VATIKÁN a nᚠsoučasný PAPEŽ FRANTIŠEK
ŠTÁTNA VLAJKA VATIKÁN a nᚠsúčasný PÁPEŽ FRANTIŠEK

STÁTNÍ VLAJKA MONARCHIE RAKOUSKO - UHERSKO a nᚠsoučasný císař a český král KARL II. von HABSBURG
ŠTÁTNA VLAJKA MONARCHIE RAKÚSKO - UHORSKO a nᚠsúčasný cisár a uhorský (slovenský) kráž KARL II. von HABSBURG
1./CELÝ STÁT - 2./ČECHY - KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ - 3./MORAVA - MARKRABSTVÍ MORAVSKÉ - 4./SLEZSKO - VELKOVÉVODSTVÍ SLEZSKÉ - 5./SLOVENSKO (Uhersko) KRÁLOVSTVÍ
1./CELÝ ŠTÁT - 2./ČECHY - KRÁźOVSTVO ČESKÉ - 3./MORAVA - MARKRABSTVO MORAVSKÉ - 4./SLIEZSKO - VEźKOVOJVODSTVO SLIEZSKE - 5./SLOVENSKO (Uhorsko) KRÁźOVSTVO

MONARCHIA CATHOLICA - KATOLICKÁ MONARCHIE - KATOLÍK PODPORUJE KATOLICKOU MONARCHII !!!
MONARCHIA CATHOLICA - KATOLÍCKA MONARCHIA - KATOLÍK PODPORUJE KATOLÍCKU MONARCHIU !!!

WIDERSTAND DER KATHOLISCHEN MONARCHISTEN - ODPOR KATOLICKÝCH MONARCHISTů - ODPOR KATOLÍCKYCH MONARCHISTOV !!!

WIDERSTAND DER KATHOLISCHEN MONARCHISTEN: EIN GOTT - EINE RÖMISCHE KATHOLISCHE KIRCHE - EIN KAISER - EINE MONARCHIE !!!
ODPOR KATOLICKÉHO MONARCHISTY: JEDEN BůH - JEDNA ŘÍMSKÁ KATOLICKÁ CÍRKEV - JEDEN CÍSAŘ - JEDNA MONARCHIE !!!
ODPOR KATOLÍCKEHO MONARCHISTU: JEDEN BOH - JEDNA RÍMSKA KATOLÍCKA CIRKEV - JEDEN CISÁR - JEDNA MONARCHIA !!!

MOJE POZICE: - WEB ANTISEDEVAKANTISTA - WEB ANTIKOMUNISTA - WEB ANTIFAŠISTA - WEB JE NE SUIS PASCHARLIE /NEJSEM CHARLIE/ - PRYČ Z NATO!!!
MOJA POZÍCIA: - WEB ANTISEDEVACANTISTA - WEB ANTIKOMUNISTA - WEB ANTIFAŠISTA - WEB JE NE SUIS PASCHARLIE /NIE SOM CHARLIE/ - PREČ Z NATO!!!

Web www.henryklahola.nazory.cz jde proti proudu!
Web www.henryklahola.nazory.cz ide proti prúdu!
Občan JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola požaduje
návrat panovníka z Habsburského rodu k moci!Novináři sloužící tomuto prohnilému gender - feministicko - homosexualistickému
režimu, který momentálně vládne v České republice mají zhruba stejný
intelektuální potenciál jako pisálci české Necyklopedie a Wikipedie.
Stejně pitomá skupina se vyskytuje pak už jen v internetových diskusích.
To platí též o psychopatech, kteří na Internetu svévolně vystupují pod mou identitou.
Tudíž i vývoj mého vztahu ke všem těmto lidem prošel hlubokou proměnou,
a to od nenávisti až po ignoraci spojenou s hlubokým pohrdáním,
a to stejně hlubokým pohrdáním, jako je to pohrdání,
kterým pohrdám i s tímto prohnilým a nemravně zvrhlým
vládnoucím krajně levičáckým neomarxistickým režimem tzv. České republiky!
POTRAT JE VRAŽDA. - VZHLEDEM K TOMU, ŽE JE DENNĚ VRAŽDĚNO V ČR MNOHO NENAROZENÝCH DĚTÍ, BůH NEMůŽE NIKDY POŽEHNAT NAŠÍ ZEMI.
POTRAT JE VRAŽDA. - VZHźADOM K TOMU, ŽE JE DENNE VRAŽDENÝCH v SR MNOHO NENARODENÝCH DETÍ, BOH NEMôŽE NIKDY POŽEHNA NAŠEJ KRAJINE.

CAMPAIGN AGAINST ABORTION: ANOTHER NAME FOR MASS MURDER AND SERIAL KILLING.

WE ARE THE PRO-LIFE GENERATION. - ABORTION IS A CRIME AGAINST HUMANITY. - STOP ABORTION NOW.

MARCH FOR LIFE. - MARSCH FüR DAS LEBEN. - MARSZ DLA ŻYCIA. - POCHOD PRO ŽIVOT. - POCHOD ZA ŽIVOT.

PRYČ S POTRATY. - POCHOD PRO ŽIVOT V USA PROTI VRAŽDĚNÍ NENAROZENÝCH DĚTÍ.
PREČ S POTRATMI. - POCHOD ZA ŽIVOT V USA PROTI VRAŽDENIU NENARODENÝCH DETÍ.

PRYČ S POTRATY. - POCHOD PRO ŽIVOT V PRAZE PROTI VRAŽDĚNÍ NENAROZENÝCH DĚTÍ.
PREČ S POTRATMI. - POCHOD ZA ŽIVOT V PRAHE PROTI VRAŽDENIU NENARODENÝCH DETÍ.

ODVAHU K ŽIVOTU. - POTRAT NENÍ ŘEŠENÍ. - NEBOJTE SE NECHAT DÍTĚ ŽÍT.
ODVAHU K ŽIVOTU. - POTRAT NIE JE RIEŠENIE. - NEBOJTE SE NECHA DIEA ŽI.


STOP UMĚLÝM POTRATůM. - TOBĚ PRÁVO NA ŽIVOT ODEPŘENO NEBYLO - OD ROKU 1957 BYLO NA SLOVENSKU USMRCENO 1370000 DĚTÍ. /jeden milión třistasedmdesát tisíc dětí/ - www.PRAVONAZIVOT.SK
STOP UMELÝM POTRATOM. - TEBE PRÁVO NA ŽIVOT ODOPRETÉ NEBOLO - OD ROKU 1957 BOLO NA SLOVENSKU USMRTENÝCH 1370000 DĚTÍ. /jeden milión tristosedemdesiat tisíc detí/ - www.PRAVONAZIVOT.SK

POTRAT JE VRAŽDA. - VÍTE, ŽE JIŽ 22. DEN PO POČETÍ DÍTĚTI BIJE SRDCE. - www.prolife.cz - www.protiproud.cz
POTRAT JE VRAŽDA. - VIETE, ŽE UŽ 22. DEŇ PO POČATÍ DIEAU BIJE SRDCE. - www.forumzivota.sk - www.lifenews.sk - www.alianciazarodinu.sk - www.magnifikat.sk

V DNEŠNÍ tzv. "ČESKÉ REPUBLICE" JE POTRATEM ZAVRAŽDĚNO V PRůMĚRU 70 DĚTÍ DENNĚ.
ŽENY SI POTRATY NEZASLUHUJÍ - POTRAT JE ODRAZEM NEZÁJMU O POTŘEBY ŽEN.
V DNEŠNEJ tzv. "ČESKEJ REPUBLIKE" JE POTRATOM ZAVRAŽDĚNÝCH V PRIEMERE 70 DETÍ DENNE.
ŽENY SI POTRATY NEZASLUHUJÚ - POTRAT JE ODRAZOM NEZÁJMU O POTREBY ŽIEN.


DÍTĚ JE DAR, NE NEPŘÍTEL. - TĚLO MATKY NENÍ HROB. - DÍTĚ JE VŽDY NADĚJÍ. - DĚTI NEJSOU RAKOVINA.
DIEA JE DAR, NIE NEPRIATEź. - TELO MATKY NIE JE HROB. - DIEA JE VŽDY NÁDEJOU. - DETI NIE SU RAKOVINA.

TVÁ MÁMA BYLA PRO ŽIVOT. - DÍTĚ JE VŽDY NADĚJÍ. - I DÍTĚ S DOWNOVÝM SYNDROMEM JE NADĚJÍ..
TVOJA MAMA BOLA PRE ŽIVOT. - DIEA JE VŽDY NÁDEJOU. - AJ DIEA S DOWNOVÝM SYNDROMOM JE NÁDEJOU.

ČLOVĚK ZAČÍNA POČETÍM. - DĚTI NEJSOU RAKOVINA. - NE OBCHODU S DĚTMI.
ČLOVEK ZAČÍNA POČATÍM. - DETI NIE SU RAKOVINA. - NIE OBCHODU S DEMI.

POCHOD PRO ŽIVOT. - ZRUŠTE POTRATOVÝ ZÁKON. - DÍTĚ JE VŽDY NADĚJÍ.
POCHOD ZA ŽIVOT. - ZRUŠTE POTRATOVÝ ZÁKON. - DIEA JE VŽDY NÁDEJOU.

ADOPCÍ MU DÁTE ŠANCI... - POTRATEM JEN SMRT. - www.necekanetehotna.cz
ADOPCIOU MU DÁTE ŠANCU... - POTRATOM LEN SMR. - ww.anoprezivot.sk - www.zachranmezivoty.sk

PROLIFE. - I TVůJ PŘÍBÉH ZAČAL POČETÍM. - DĚTI NEJSOU RAKOVINA.
PROLIFE. - I TVOJ PRÍBEH ZAČAL POČATÍM. - DETI NIE SU RAKOVINA.

1./VRAŽDA v 11. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ - 2./VRAŽDA v 8. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ - 3./HUMÁNNÍ PŘIKÁZÁNÍ: NEZAVRAŽD͊ NENAROZENÉ DÍTĚ !!!
1./VRAŽDA v 11. TݎDNI TEHOTENSTVA - 2./VRAŽDA v 8. TݎDNI TEHOTENSTVA - 3./HUMÁNNE PRIKÁZANIE: NEZAVRAŽD͊ NENARODENÉ DIEA !!!

PODPORUJI EVROPSKOU OBČANSKOU INICIATIVU "JEDEN Z NÁS" - ONE OF US - EINER VON UNS - www.1-von-uns.de
PODPORUJEM EURÓPSKU OBČIANSKU INICIATÍVU "JEDEN Z NÁS" - ONE OF US - EINER VON UNS - www.1-von-uns.de

Nález Ústavního soudu ČR sp.zn. I. ÚS 2482/13 : DÍTĚ MÁ PRÁVO NA OBA RODIČE - OTCE I MATKU.
Nález Ústavného súdu ČR sp.zn. I. ÚS 2482/13 : DIEA MÁ PRÁVO NA OBIDVOCH RODIČOV - OTCA I MATKU.

INCLUDE THE FAMILY. - ALIANCIA ZA RODINU.

CAMPAIGN AGAINST HOMOSEXUALITY: AN EVIL ABOMINATION IN GOD'S EYES.

NORMÁLNÍ PŘIROZENÉ MANŽELSTVÍ MUŽE a ŽENY - NORMÁLNÍ PŘIROZENÁ RODINA
DNES HOMOSEXUÁLOVÉ - ZÍTRA PEDEFILOVÉ... CO JEŠTĚ VE JMÉNU TOLERANCE?
NORMÁLNE PRIRODZENÉ MANŽELSTVO MUŽA a ŽENY - NORMÁLNA PRIRODZENÁ RODINA
DNES HOMOSEXUÁLI - ZAJTRA PEDEFILI... ČO EŠTE V MENE TOLERANCIE?

FAMILY DUGGAR - MNOHOČETNÁ PROLIFE RODINA DUGGAROVA MÁ AŽ DEVATENÁCT DĚTÍ!!!
FAMILY DUGGAR - MNOHOPOČETNÁ PROLIFE RODINA DUGGAROVA MÁ AŽ DEVÄTNÁS DETÍ!!!

FAMILY DUGGAR - MANŽELÉ DUGGAROVY MAJÍ VE SVÉM MANŽELSTVÍ DEVATENÁCT DĚTÍ.
Poznámka: Na fotografiích však chybí nejstarší 23-letý syn, který je již sám ženatý a má dvě děti.
FAMILY DUGGAR - MANŽELIA DUGGAROVY MAJÚ VO SVOJOM MANŽELSTVE DEVÄTNÁS DETÍ.
Poznámka: Na fotografiách však chýba najstarší 23 ročný syn, ktorý je už sám ženatý a má dve deti.

PRYČ S DIKTATUROU HOMOSEXUALISTICKÉ IDEOLOGIE - MÍT TÁTU I MÁMU JE ZÁKLADNÍ LIDSKÉ PRÁVO KAŽDÉHO DÍTĚTE
HOMOSEXUÁLNÍ PARTNERSTVÍ = MORÁLNÍ ROZKLAD SPOLEČNOSTI.
PREČ S DIKTATÚROU HOMOSEXUALISTICKEJ IDEOLÓGIE - MA OTECKA A MAMIČKU JE ZÁKLADNÉ źUDSKÉ PRÁVO KAŽDÉHO DIEAA
HOMOSEXUÁLNE PARTNERSTVÁ = MORÁLNY ROZKLAD SPOLOČNOSTI.


NE HOMOSEXUÁLNÍM PARTNERSTVÍM - ZACHRAŇME RODINU - ZDRAVÁ RODINA = ZDRAVÉ SLOVENSKO
NIE HOMOSEXUÁLNYM PARTNERSTVÁM - ZACHRÁŇME RODINU - ZDRAVÁ RODINA = ZDRAVÉ SLOVENSKO

NORMÁLNÍ PŘIROZENOU RODINU TVOŘÍ MUŽ SE ŽENOU A DĚTMI KTERÉ SPOLEČNĚ SPLODILI VE SVÉM MANŽELSTVÍ.
NORMÁLNU PRIRODZENÚ RODINU TVORÍ MUŽ SO ŽENOU A DEMI KTORÉ SPOLOČNE SPLODILI VO SVOJOM MANŽELSTVE

NORMÁLNÍ PŘIROZENÁ RODINA JE ZÁKLADEM SPOLEČNOSTI A EXISTENCE NÁRODA - ZA NORMÁLNÍ PŘIROZENOU RODINU - PROTI DEVIACI !!!
NORMÁLNA PRIRODZENÁ RODINA JE ZÁKLADOM SPOLOČNOSTI A EXISTENCIE NÁRODA - ZA NORMÁLNU PRIRODZENÚ RODINU - PROTI DEVIÁCII !!!

BOŽÍ PŘÍKAZ Z BIBLE: "NEBUDEŠ OBCOVAT S MUŽEM JAKO SE ŽENOU. JE TO OHAVNOST." III. kniha Mojžíšova - Leviticus 18,22
DVĚ OSOBY TÉHOŽ POHLAVÍ NEMOHOU SPLODIT ŽIVOT.
BOŽÍ PRÍKAZ Z BIBLIE: "NEBUDEŠ OBCOVA S MUŽOM AKO SO ŽENOU. JE TO OHAVNOS." III. kniha Mojžišova - Leviticus 18,22
DVE OSOBY ROVNAKÉHO POHLAVIA NEMôŽU SPLODI ŽIVOT.

JSEM KATOLÍK - KRISTUS ŽÁDA ODVAHU - ODVÁŽNÍ VÍRU NESKRÝVAJÍ
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU - RODINA JE NAŠE BUDOUCNOST
SOM KATOLÍK - KRISTUS ŽIADA ODVAHU - ODVÁŽNY VIERU NESKRÝVAJÚ
RODINA JE ZÁKLAD ŠTÁTU - RODINA JE NAŠA BUDÚCNOS


"MY CHCEME TÁTU I MÁMU" je požadavek všech slušných lidí - ZÁKLADEM RODINY JE TOTIŽ VŽDY POUZE JEN MUŽ SE ŽENOU.
"MY CHCEME OCKA AJ MAMU" je požadavok všetkých slušných žudí - ZÁKLADOM RODINY JE TOTIŽ VŽDY IBA MUŽ SO ŽENOU.

RODINA - DÍTĚ A RODINA - NECHCEME GAY PRIDE !!!
RODINA - DIEA A RODINA - NECHCEME GAY PRIDE !!!

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY. - POCHOD ZA ŽIVOT i RODINU. - ZA TRADIČNÍ RODINU!!! PROTI DEVIACI!!!
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY. - POCHOD ZA ŽIVOT I RODINU. - ZA TRADIČNÚ RODINU!!! PROTI DEVIÁCII!!!

Homosexuálové chtějí adoptovat děti. Skutečných sirot které lze adoptovat je však ale velmi málo. Proto někteří politikové by u nás v České republice rádi zavedli norský systém tzv. "juvenilní justice" aby stát pod nejrůznějšími záminkami údajné "ochrany dítěte" násilně odebíral děti jejich milujícím heterosexuálním rodičům a tyto násilně odebraté děti pak mohli být následně odevzdávány do adopce těmto homosexuálům.
Homosexuáli chcú adoptova deti. Skutočných sirôt ktoré je možné adoptova je však ale vežmi málo. Preto niektorí politici by u nás v Slovenskej republike radi zaviedli nórsky systém tzv. "juvenilnej justície" aby štát pod najrôznejšími zámienkami údajnej "ochrany dieaa" násilne odoberal deti ich milujúcim heterosexuálnym rodičom a tieto násilne odobrané deti potom mohli by následne odovzdávané do adopcie týmto homosexuálom.


Oficiální prorežimní média České republiky se ani jen slovem nezmínili o tom, že dne 25.6.2014 USA a EU a také i Česká republika hlasovaly v OSN proti rezoluci za přirozenou rodinu. Tohoto dne 25. června 2014 schválila Rada OSN pro lidská práva rezoluci na podporu rodiny chápané jako "přirozená a základní jednotka společnosti". Text rezoluce byl schválen 26 hlasy, proti bylo 14 hlasů a 6 se hlasování zdrželo. "Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu" praví se v rezoluci, která tak jen cituje Všeobecnou deklaraci lidských práv (čl.16,3). Radu OSN pro lidská práva tvoří 47 států. Zaráží fakt, že zmíněnou rezoluci schválili africké a arabské státy, Rusko, Čína a Venezuela. Naopak proti hlasovali s výjimkou Bosny-Hercegoviny a Makedonie všechny evropské státy, tedy i Česká republika a Slovenská republika, dále USA, z asijských zemí byli proti Jižní Korea a Japonsko a z Latinské Ameriky Chile. Pět dalších Latinsko-amerických států se spolu s Makedonií hlasování zdrželo. Co znamená toto rozdělení? Odpovídá profesor obojího práva Carlo Cardia z University Roma Tre: "Tato rezoluce je v dokonalé shodě s prohlášením Všeobecné deklarace práv člověka z roku 1948, která byla přijata na obranu rodiny před totalitními státy a totalitarismem a je přejata také Evropskou úmluvou o lidských, sociálních a občanských právech z roku 1966 a všemi mezinárodními deklaracemi. To stojí za zamyšlení, protože Evropa, která je kolébkou lidských práv, nyní hlasovala proti lidským právům formulovaným nejslavnější deklarací světových dějin."
Oficiálne prorežimné médiá Slovenskej republiky sa ani len slovom nezmienili o tom, že dňa 25.6.2014 Európa, kolíska žudských práv, teraz hlasuje proti žudským právam. Rada pre žudské práva pri Organizácii spojených národov schválila 25. júna 2014 rezolúciu o ochrane rodiny, ktorá je "prirodzeným a základným prvkom spoločnosti." Za text rezolúcie hlasovalo 26 štátov, 14 bolo proti a 6 sa zdržalo hlasovania. "Rodina má právo na ochranu zo strany spoločnosti a štátu," píše sa v rezolúcii, o ktorej hlasovalo dohromady 47 členských krajín. Pozoruhodné však je, že zatiažčo za rezolúciu hlasovali všetky africké a arabské krajiny, taktiež Rusko, Čína a Venezuela, proti nej sa postavili Európske štáty, USA, Južná Kórea, Japonsko a medzi latinskoamerickými krajinami Čile. Carlo Cardia, profesor cirkevného práva na univerzite Roma Tre, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas toto hlasovanie okomentoval nasledujúcim postrehom: "Je to rezolúcia, ktorá úplne zodpovedá Deklarácii žudských práv z roku 1948. Tá hovorí, že rodina je prirodzeným a základným jadrom spoločnosti a má právo na ochranu zo strany spoločnosti a štátu. Túto formuláciu tam v roku 1948 dali na ochranu rodiny pred totalitnými štátmi a režimami, a nachádza sa aj v Európskom dohovore o žudských právach, v občianskych a spoločenských zmluvách z roku 1966, aj vo všetkých medzinárodných listinách žudských práv."


Za komunistického režimu za vlády Klementa Gottwalda nebo Antonína Zápotockého za vyslovení odlišného názoru, který se nelíbil ideologům vládnoucího komunistického režimu se zavíralo do vězení. Později v komunistickém Československu za vlády Gustáva Husáka za vyslovení odlišného názoru, který se nelíbil ideologům vládnoucího komunistického režimu se již do vězení vždy nezavíralo ale jako trest za vyslovení odlišného názoru většinou následovala "jen" výpověď ze zaměstnání za vyslovení tohoto odlišného názoru. Naopak za Václava Klause se u nás odlišné názory plně respektovali aniž by za ně byl kdokoliv jakkoliv perzekvován. A nyní v tzv. "demokratickém" homosexualistickém režimu USA za vlády Baracka Obamy se v USA vyslovení odlišného názoru, který se nelíbí ideologům vládnoucího homosexualistického režimu opět trestá většinou zatím ještě "jen" výpovědí ze zaměstnání za vyslovení tohoto odlišného názoru právě tak, jako tomu bylo u nás již v komunistickém Československu za Gustáva Husáka. Husákovští komunisté a obamovští homosexualisté si proto mohou podat ruce na znak rovnosti svých režimů. O dnešním teroru homofašismu na západě se v češtině více dočtete na: http://www.henryklahola.cz/Homofasismus.htm

Za komunistického režimu za vlády Klementa Gottwalda či Antonína Zápotockého za vyslovenie odlišného názoru, ktorý sa nepáčil ideológom vládnuceho komunistického režimu sa zatváralo do väzenia. Neskôr v komunistickom Československu za vlády Gustáva Husáka za vyslovenie odlišného názoru, ktorý sa nepáčil ideológom vládnuceho komunistického režimu sa už do väzenia vždy nezatváralo ale ako trest za vyslovenie odlišného názoru väčšinou následovala "len" výpověď ze zamestnania za vyslovenie tohto odlišného názoru. Naopak za Václava Klausa sa u nás odlišné názory plne rešpektovali bez toho, aby za ne bol ktokožvek akokožvek perzekvovaný. A dnes v tzv. "demokratickom" homosexualistickom režime USA za vlády Baracka Obamy sa v USA vyslovenie odlišného názoru, který se nepáči ideológom vládnuceho homosexualistického režimu opä trestá väčšinou zatiaž ešte "len" výpoveďou zo zamestnania za vyslovenie tohto odlišného názoru práve tak, ako tomu bolo u nás už v komunistickom Československu za Gustáva Husáka. Husákovskí komunisti a obamovskí homosexualisti si preto môžu poda ruky na znak rovnosti svojich režimov. O dnešnom terore homofašizmu na západe sa v slovenčine viacej dočítate na: http://www.henryklahola.cz/Homofasizmus.htm


Na obrázku dítě řekne: "Táta". Tatínek ho však ihned napomene: "Neříkej táta, nebo nás zavřou!" Připomíná Vám to něco? V blízké budoucnosti toto může být totiž realitou i v České republice...
O čem Vám dnes v České republice v prorežimních médiích nikdy neřeknou? Zatajují Vám to, že v mnohých západních zemích vládnoucí homosexualistický režim zašel ještě dál než v České republice, a přešel tam již do stadia hrubého porušování lidských a občanských práv a svobod otevřeným terorem homofašismu. Oponenti a kritici jsou tam zavíráni do vězení, pokutováni nebo jinak perzekvováni. Demokracie či svoboda projevu pro oponenty a kritiky tam již neexistuje. Homofašistické režimy dokonce zakazují používat slova "otec" a "matka" a namísto nich v úředních formulářích zavedli náhražky jako "rodič č.1" a "rodič č.2". A prorežimní média v České republice mlčí o tomto všem proto, protože podle plánů Česká republika v budoucnu rovněž má v tichosti směrovat až do tohoto posledního stadia homofašismu. O dnešním teroru homofašismu na západě se v češtině více dočtete na: http://www.henryklahola.cz/Homofasismus.htm
Na obrázku diea (preložené do slovenčiny) povie: "Otecko". Otecko ho však ihneď napomenie: "Nehovor otecko, lebo nás zatvoria!" Pripomína Vám to niečo? V blízkej budúcnosti toto môže by totiž realitou aj v Slovenskej republike...
O čom Vám dnes v Slovenskej republike v prorežimných médiách nikdy nepovedia? Zatajujú Vám to, že v mnohých západných krajinách vládnuci homosexualistický režim zašiel ešte ďalej než v Slovenskej republike, a prešiel tam už do štádia hrubého porušovania žudských a občianskych práv a slobôd otvoreným terorom homofašizmu. Oponenti a kritici sú tam zatváraní do väzenia, pokutovaní či inak perzekvovaní. Demokracia či sloboda prejavu pre oponentov a kritikov tam už neexistuje. Homofašistické režimy dokonca zakazujú používa slová "otec" a "matka" a namiesto nich v úradných formulároch zaviedli náhražky ako "rodič č.1" a "rodič č.2". A prorežimné médiá v Slovenskej republike mlčia o tomto všetkom preto, pretože podža plánov Slovenská republika v budúcnosti taktiež má v tichosti smerova až do tohto posledného štádia homofašizmu. O dnešnom terore homofašizmu na západe sa v slovenčine viacej dočítate na: http://www.henryklahola.cz/Homofasizmus.htm


DĚTI V TOM MAJÍ JASNO - V RODINĚ MUSÍ VŽDY BÝT JEDEN TATÍNEK a JEDNA MAMINKA !!!
DETI V TOM MAJÚ JASNO - V RODINE MUSÍ VŽDY BY JEDEN OTECKO A JEDNA MAMIČKA !!!

VÝZVA K BOJKOTU PIVA STAROPRAMEN !!! - NEPIJTE PIVO STAROPRAMEN!!! - VEDENÍ PIVOVARU STAROPRAMEN PODPOŘILO HOMOSEXUALISTICKÝ FESTIVAL PRAGUE PRIDE - více čtěte na www.henryklahola.nazory.cz/Staropramen.htm
VÝZVA K BOJKOTU PIVA STAROPRAMEŇ !!! - NEPITE PIVO STAROPRAMEŇ!!! - VEDENIE PIVOVARU STAROPRAMEŇ PODPORILO HOMOSEXUALISTICKÝ FESTIVAL PRAGUE PRIDE - viacej čítajte na www.henryklahola.nazory.cz/Staropramen.htm

VÝZVA MÉDIÍM NA RESPEKTOVÁNÍ NOVINÁŘSKÉ ETIKY - PODPORUJI PAPEŽE, MÉDIA NEMAJÍ PRÁVO ŠPINIT JEHO JMÉNO
VÝZVA MÉDIÁM NA REŠPEKTOVANIE NOVINÁRSKEJ ETIKY - PODPORUJEM PÁPEŽA, MÉDIA NEMAJÚ PRÁVO ŠPINI JEHO MENO.

OBJEDNEJTE SI DENNÍ MEDITACE PROF.źUBOMÍRA STANČEKA NA - www.evanjelizacia.eu
OBJEDNAJTE SI DENNÉ MEDITÁCIE PROF.źUBOMÍRA STANČEKA NA - www.evanjelizacia.eu

PLEASE HELP THE IRAQI CHRISTIANS - ZACHRAŇTE IRÁCKÉ KŘESANY PŘED BARBARSKOU GENOCIDOU.
PLEASE HELP THE IRAQI CHRISTIANS - ZACHRAŇTE IRACKÝCH KRESANOV PRED BARBARSKOU GENOCÍDOU.

1./FRANTIŠEK - 2./KARL II. von HABSBURG - 3./KORUNA SVATOVÁCLAVSKÁ - 4./KORUNA SVATOŠTĚPÁNSKÁ - 5./KORUNA RAKOUSKÁ
1./FRANTIŠEK - 2./KARL II. von HABSBURG - 3./KORUNA SVÄTOVÁCLAVSKÁ - 4./KORUNA SVÄTOŠTEFANSKÁ - 5./KORUNA RAKÚSKA

ALBÁNSKÝ TEROR NA KOSOVU A METOCHIJI - NOUZOVÝ POHŘEB TŘÍ ZAVRAŽDĚNÝCH SRBů - POHŘEB ZAVRAŽDĚNÉHO SEDMNÁCTILETÉHO DIMITRIJE POPOVIĆE !!!
ALBÁNSKY TEROR V KOSOVE A METOCHIJI - NÚDZOVÝ POHREB TROCH ZAVRAŽDENÝCH SRBOV - POHREB ZAVRAŽDENÉHO SEDEMNÁSROČNÉHO DIMITRIJA POPOVIĆA !!!

KOSOVO IS SERBIA !!! - KOSOVO IS HEART OF SERBIA !!! - KOSOVO JE SRBSKO !!! - KOSOVO JE SRBIJA !!!

VIKTOR JANUKOVYČ VARUJE VŠECHNY DEMOKRATICKY ZVOLENÉ PREZIDENTY: ZÍTRA TO MůŽEŠ BÝT TY!!!
HROB UKRAJINSKÉ DEMOKRACIE: ZDE LEŽÍ DEMOKRACIE - ODPOČÍVEJ V POKOJI
VIKTOR JANUKOVYČ VARUJE VŠETKÝCH DEMOKRATICKY ZVOLENÝCH PREZIDENTOV: ZAJTRA TO MôŽEŠ BY TY!!!
HROB UKRAJINSKEJ DEMOKRACIE: TU LEŽÍ DEMOKRACIA - ODPOČÍVAJ V POKOJI

UKRAJINA VZKAZUJE SPOJENÝM STÁTůM A EVROPSKÉ UNII: MÁTE, CO JSTE CHTĚLI, TEĎ CHCEME PRACHY!!!
EVROPSKÁ UNIE PůSOBÍ NA UKRAJINĚ V PODŘÍZENÉM POSTAVENÍ JAKO LOKAJ USA a AMERICKÝCH ZÁJMů!!!
UKRAJINA ODKAZUJE SPOJENÝM ŠTÁTOM A EURÓPSKEJ ÚNII: MÁTE, ČO STE CHCELI, TERAZ CHCEME PRACHY!!!
EVROPSKÁ UNIE PôSOBÍ NA UKRAJINE V PODRIADENOM POSTAVENÍ AKO LOKAJ USA a AMERICKÝCH ZÁUJMOV!!!

POMOZTE, PROSÍM. TAKTO VRAŽDÍ UKRAJINSKÁ ARMÁDA OBYVATELE DONBASU...
SAVE DONBASS PEOPLE - SAVE DONBASS CHILDREN - ZACHRAŇTE DONBASKÝ LID - ZACHRAŇTE DONBASKÉ DĚTI !!!
POMôŽTE, PROSÍM. TAKTO VRAŽDÍ UKRAJINSKÁ ARMÁDA OBYVATEźOV DONBASU...
SAVE DONBASS PEOPLE - SAVE DONBASS CHILDREN - ZACHRÁŇTE DONBASKÝ źUD - ZACHRÁŇTE DONBASKÉ DETI !!!

PRYČ S HRůZOVLÁDOU KYJEVSKÝCH PUČISTICKÝCH NACISTICKÝCH MASOVÝCH VRAHů CO S PODPOROU ZÁPADU PÁCHAJÍ ZLOČINNOU GENOCIDU CIVILNÍHO OBYVATELSTVA V DONBASU!!!
PREČ S HRôZOVLÁDOU KYJEVSKÝCH PUČISTICKÝCH NACISTICKÝCH MASOVÝCH VRAHOV ČO S PODPOROU ZÁPADU PÁCHAJÚ ZLOČINNÚ GENOCÍDU CIVILNÉHO OBYVATEźSTVA V DONBASE!!!

PODLE ČESKÝCH PROREŽIMNÍCH MÉDIÍ: DEMOKRATICKÉ VOLBY NA UKRAJINĚ A NEDEMOKRATICKÉ VOLBY V SYRII.
PODźA SLOVENSKÝCH PROREŽIMNÝCH MÉDIÍ: DEMOKRATICKÉ VOźBY NA UKRAJINE A NEDEMOKRATICKÉ VOźBY V SÝRII.

Na základě rozhodnutí kyjevských fašistických pučistů vládní ukrajinská stíhačka sestřelila malajzijské civilní letadlo s cílem křivě obvinit z tohoto zbabělého a odporného zločinu donbaské protifašistické povstalce a vynutit si tým pod touto záminkou intervenci vojsk severoatlantického paktu NATO na Ukrajinu a zapojení vojsk útočného paktu NATO do agresivní dobyvačné války po boku kyjevského fašistického režimu proti Doněcké republice a Luhanské republice.
Na základe rozhodnutia kyjevských fašistických pučistov vládna ukrajinská stíhačka zostrelila malajzijské civilné lietadlo s ciežom krivo obvini z tohto zbabelého a odporného zločinu donbaských protifašistických povstalcov a vynúti si tým pod touto zámienkou intervenciu vojsk severoatlantického paktu NATO na Ukrajinu a zapojenie vojsk útočného paktu NATO do agresívnej dobyvačnej vojny po boku kyjevského fašistického režimu proti Doneckej republike a Luhanskej republike.


ĎÁBEL SATAN MÁ NA UKRAJINĚ VĚRNÉHO SLUŽEBNÍKA...
DIABOL SATAN MÁ NA UKRAJINE VERNÉHO SLUŽOBNÍKA...

USA v imperialistické snaze zmocnit se cizí ropy a jiného nerostného bohatství cizích zemí v rozporu s mezinárodním právem agresivně napadli již celou řadu zemí, které je nijak neohrožovali, vyvražďují tamní civilní obyvatelstvo a dosazují loutkové vlády v těchto dobytých zemích. Obětí americké agrese se již stalo Srbsko, Afghánistán, Irák, Libye, Syrie, Ukrajina. Kdo bude další na řadě?
USA v imperialistickej snahe zmocni se cudzej ropy a iného nerostného bohatstva cudzích krajín v rozpore s medzinárodným právem agresivně napadli už celý rad krajín, které ich nijako neohrozovali, vyvražďujú tamojšie civilné obyvatežstvo a dosadzujú bábkové vlády v týchto dobytých krajinách. Obeou americkej agresie se už stalo Srbsko, Afganistan, Irak, Líbya, Syria, Ukrajina. Kdo bude další na rade?


KDO JE SKUTEČNÝ ZLOČINEC? - Srovnejte bilanci vražd a terorismu a pak se ptejte, proč je Vladimír Putin popisován jako zlý agresor?
KTO JE SKUTOČNÝ ZLOČINEC? - Portovnajte bilanciu vrážd a terorizmu a potom sa pýtajte, prečo je Vladimír Putin popisovaný ako zlý agresor?


RUSKO CHCE VÁLKU: PODÍVEJTE, JAK MÁ ÚZEMÍ PROVOKATIVNĚ BLÍZKO K VOJENSKÝM ZÁKLADNÁM USA!!!
RUSKO CHCE VOJNU: POZRITE, AKO MÁ ÚZEMIE PROVOKATÍVNE BLÍZKO K VOJENSKÝM ZÁKLADNIAM USA!!!

ODMĚNA PRO SNOWDENA: KULKA NEBO MEDAILE?
ODMENA PRE SNOWDENA: GUźKA ALEBO MEDAILA?


Měl jsem možnost číst slovenské časopisy z dvacátých let dvacátého století "Posol Božského Srdca Ježišovho" i s misijní přílohou "Katolícke misie" kde zejména v této misijní příloze psali o různých zemích kam se dostali katoličtí misionáři. V té době v arabských a muslimských zemích byli lidé k nám Evropanům a Američanům velice milí, přátelští a pohostinní; ochotni podělit se s cizinci z Evropy a Ameriky i o to málo co sami měli. Ovšemže v té době nikde nic takového jako arabský nebo islámský terorismus neexistovalo, protože v té době ještě nebylo dobyvačné imperialistické politiky USA. A proto ani nebylo příčiny pro vznik tohoto odboje. Není kouře bez ohně...
Mal som možnos číta slovenské časopisy z dvaciatych rokov dvadsiateho storočia "Posol Božského Srdca Ježišovho" aj s misijnou prílohou "Katolícke misie" kde najmä v tejto misijnej prílohe písali o rôznych krajinách kam sa dostali katolícki misionári. V tej dobe v arabských a muslimských krajinách boli žudia k nám Európanom a Američanom vežmi milí, priatežský a pohostinný; ochotní podeli sa s cudzincami z Európy a Ameriky i o to málo čo sami mali. Samozrejme, že v tej dobe nikde nič takého ako arabský či islámsky terorizmus neexistovalo, pretože v tej dobe ešte nebolo dobyvačnej imperialistickej politiky USA. A preto ani nebolo príčiny pro vznik tohoto odboja. Nie je dymu bez ohňa...


DLUHY STÁTů v US DOLARECH - NEJVÍCE ZADLUŽENOU ZEMÍ JSOU USA.
70 MILIONů OBČANů USA JE ZÁVISLÝCH NA POTRAVINOVÝCH POUKÁZKÁCH.
DLUHY ŠTÁTOV v US DOLÁROCH - NAJVIAC ZADŎENOU KRAJINOU SÚ USA.
70 MILIÓNOV OBČANOV USA JE ZÁVISLÝCH NA POTRAVINOVÝCH POUKÁZKACH.

KAMPAŇ PROTI PREZIDENTU ČESKÉ REPUBLIKY ZORGANIZOVANÁ V ROCE 2014 AMBASÁDOU USA V PRAZE NÁPADNĚ PŘIPOMÍNALA SHROMÁŽDĚNÍ KOMUNISTICKÉ ČÍNSKÉ MAOISTICKÉ TZV. "KULTURNÍ REVOLUCE" Z ROKU 1966 !!!
KAMPAŇ PROTI PREZIDENTOVI ČESKEJ REPUBLIKY ZORGANIZOVANÁ V ROKU 2014 AMBASÁDOU USA V PRAHE NÁPADNE PRIPOMÍNALA ZHROMAŽDENIE KOMUNISTICKEJ ČÍNSKEJ MAOISTICKEJ TZV. "KULTURNEJ REVOLÚCIE" Z ROKU 1966 !!!

TOLIK LÍ, PODVODů A CENZURY CO JE DNES V TZV. "ČESKÉ TELEVIZI" NEBYLO SNAD ANI ZA BOLŠEVIKA.
NEVÍM ZDA-LI SE JEŠTĚ DNES NĚKDO DÍVÁ NA TZV. "ČESKOU TELEVIZI". POKUD ANO, TAK BY MĚL NAVŠTÍVIT PSYCHIATRA!!!
TOźKO LÍ, PODVODOV A CENZÚRY ČO JE DNES V TZV. "ČESKEJ TELEVÍZII" NEBOLO SNÁĎ ANI ZA BOLŠEVIKA.
NEVIEM ČI SA EŠTE DNES NIEKTO POZERÁ NA TZV. "ČESKÚ TELEVÍZIU". AK ÁNO, TAK BY MAL NAVŠTÍVI PSYCHIATRA!!!

Nikoliv na tzv. "skleníkových plynech v atmosféře naší planety Země" ale pouze na iracionální nahodilé termonukleární aktivitě našeho slunce závisí to zda-li bude počasí teplejší nebo chladnější než obvykle. Peníze vyhozené na boj proti údajnému globálnímu oteplování jsou tím nejzbytečnějším vyhazovem veřejných financí jaký jen může být. Kdy se už konečně skončí tyto pseudovědecké pohádky o údajném globálním oteplování planety Země tzv. "skleníkovými plyny"???
Nie na tzv. "skleníkových plynoch v atmosfére našej planéty Zeme" ale iba na iracionálnej nahodilej termonukleárnej aktivite nášho slnka závisí to či bude počasie teplejšie alebo chladnejšie než obvykle. Peniaze vyhodené na boj proti údajnému globálnemu oteplovaniu sú tým najzbytočnejším vyhadzovom verejných financií aký len môže by. Kedy sa už konečne skončia tieto pseudovedecké rozprávky o údajnom globálnom oteplovaní planéty Zeme tzv."skleníkovými plynmi"???


SVOBODNÝ ZEDNÁŘ A AGENT CÍSAŘSKÉHO NĚMECKA VLADIMÍR ILJIČ LENIN BYL REALIZÁTOR ZÁPADNÍCH KOMUNISTICKÝCH BLUDů NĚMCE KARLE MARXE A ANGLIČANA FRIDRICHA ENGELSE!!!
SVOBODOMURÁR A AGENT CÍSÁRSKEHO NEMECKA VLADIMÍR ILJIČ LENIN BOL REALIZÁTOR ZÁPADNÝCH KOMUNISTICKÝCH BLUDOV NEMCA KARLA MARXA A ANGLIČANA FRIDRICHA ENGELSA!!!

DNEŠNÍ TZV. "DEMOKRACIE" JE VE SKUTEČNOSTI POUZE JEN DIKTATUROU POLITICKÝCH STRAN A CESTOU DO PEKLA:

a) bezbřehou mocí rozličných mafií, klanů a zločineckých seskupení přerůstajících státem a státní mocí,

b) relativizací morálky, mravních a etických hodnot vedoucích k mravnímu chaosu a rozvratu, jako důsledku státní protirodinné, propotratové, homosexualistické, feministické a genderové ideologie vládnoucího režimu a jeho všudypřítomné demagogické masmediální propagandy homosexualismu, feminismu, genderu a potratové "kultury smrti" hlásané ve všech prorežimních masmédiích,

c) bezbožnosti, a kromě již výše uvedeného s bezbožností související i systematická politika vládnoucího feministicko - homosexualistického režimu spočívající v cílevědomém znevažování klasické rodiny, tradičního manželství ale i legitimních autorit, kterými jsou zejména:

1.) Bůh a jeho papež plus ostatní biskupové, ale i ostatní duchovenstvo z řad kněží a jáhnů jako řádně vysvěcených služebníků Božích a duchovních pastýřů Církve, ale i

2.) Bohem pomazaný a ustanovený legitimní katolický panovník pocházející - v našem případě - z Bohem vyvoleného panovnického rodu habsburského, mající legitimitu vládnout z vůle Boží všem středoevropským státům i národům; a v neposlední míře v rodině i všichni legitimní:

3.) "patri familias Divini ius", tj. v legitimním svátostném manželství žijící muži, kteří žijí jako manžel a otec Bohem ustanovené rodiny, coby legitimní hlava této rodiny, mající od Boha a z Boží vůle legitimní právo na absolutní moc v celé své rodině, která má být podřízena jejich moci na základě Bohem jim dané celoživotní legitimní pravomoci otcovské i manželské vládnout nad svou manželkou i všemi svými dětmi a jejich rodinami až do své smrti jako plně legitimní pater familias.

Poznámka: S pravým JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou se na celém Internetu setkáte pouze jen zde na: www.henryklahola.nazory.cz !

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na Facebooku žádný profil nemá a ani nehodlá mít, právě tak jako zásadně ani nikdy nepíše nic nikde jinde mimo tyto své vlastní webové stránky www.henryklahola.nazory.cz ; a s těmi, co s podporou režimu na tom Facebooku a v různých dalších tzv. diskusních fórech, ale i kdekoliv jinde na Internetu svévolně vystupují pod identitou "JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola", skutečně pravý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nemá absolutně nic společného !

Podvržený profil na Facebooku: "JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola", kde i s mou fotografií na Facebooku se snaží předstírat, že jsou mým dílem - ač s tím ve skutečnosti nemám absolutně nic společného - ale i mnohé další podvodné podvrhy jsou ve skutečnosti provokací od tajných služeb České republiky, zejména pak provokací od tzv. "protiextremistického oddělení" Policie ČR v Praze !!!

Proto ve svém vlastním zájmu nejlépe uděláte, když si nijak nezadáte s nimi, anebo jinak alespoň pak vězte, že já s tím profilem na Facebooku nemám absolutně nic společného, a navíc když už, tak ve svém vlastním zájmu buďte velice opatrní při tom, co jim tam na Facebooku - defakto orgánům české tajné policie - píšete a sdělujete, aby Vás například oni lstivě nevyprovokovali k napsání čehokoliv nevhodného, což pak následně bezpečnostní složky státu by mohly eventuálně nějak použít proti Vám. Když už totiž oni nemohou nijak mou maličkost usvědčit ze sebemenšího porušení zákona, nepochybně by velice rádi k prezentaci nějakých nezákonných názorů dotlačili alespoň někoho z Vás čtenářů...

Facebook is a racket and an instrument thieves of the my personal Identity: The Real JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola is not on Facebook! On Internet am I only here on: www.henryklahola.nazory.cz , and nowhere else! So-called "JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola" on Facebook and everywhere else on Internet are explicitly only provocateurs from the secret political Police of the Czech republic !!!

Eine Warnung vor den Diebstähle der meinen persönlichen Identität: Der wirklich JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola gibt es nicht auf Facebook! Auf dem ganzen Internet bin ich nur hier auf: www.henryklahola.nazory.cz , und nirgendswo! Sogenannt "JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola" auf Facebook und überall woanders auf Internet sind in Wirklichkeit auschließlich lediglich nur die Provokateure den staatlichen politischen Geheimpolizei der Tschechischen Republik !!!

Važno upozorenje: Stvarno istinit JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nije nigde u Facebooku, i osim www.henryklahola.nazory.cz takođe nije niti nigde u Internetu! Takozvani "JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola" u Facebooku, a takođe i bilo gde osim www.henryklahola.nazory.cz i u celom Internetu – to su samo provokatori od tajne državne političke policije Češke republike !!!

Ostrżenie: Rzeczywiœcie prawdziwy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nie jest na Facebooku, a oprócz www.henryklahola.nazory.cz także nie jest ani nigdzie indziej w Internecie! Tak zwany "JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola" na Facebooku, a także gdziekolwiek indziej oprócz www.henryklahola.nazory.cz i w całym Internecie - to sš tylko prowokatorzy od tajnej państwowej policji politycznej Republiky Czeskiej !!!Svazky komunistické Státní tajné bezpečnosti (StB) o pronásledovaných československých občanech i pronásledovatelích v období ode dne 25.2.1948 do konce kalendářního roku 1989

- zde si eventuálně můžete vyhledat sám sebe, své příbuzné, přátele, nepřátele nebo známé:


www.svazky.cz - Archivní záznamy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v České republice (po česky)


www.upn.gov.sk/regpro/ - Archívne záznamy Ústavu pamäte národa v Slovenskej republike (po slovensky)


Pronásledování JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy ze strany Státní tajné bezpečnosti (StB) za trvání komunistického režimu v letech 1984 -1989:

Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v České republice - Státní tajná bezpečnost StB pronásledovala JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu od jeho sedmnácti let. (po česky)


Ústav pamäti národa v Slovenskej republike - Štátna tajná bezpečnos ŠtB prenasledovala JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu od jeho sedemnástich rokov. (po slovensky)

Ústav pamäti národa v Slovenskej republike - JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola prenasledovaný Štátnou tajnou bezpečnosou ŠtB v osmdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. (po slovensky)

JA! ZUR KIRCHE! Wir sind alle zur katholischen Kirche treuergeben:
Všichni jsme věrní ke katolické Církvi:Ja! Wir sind alle zur katholischen Kirche treuergeben!
Ano! My všichni jsme věrní ke katolické Církvi!

Mé hodnocení následků komunistické totality 1948 - 1989:
Kdo ztratil majetek, neztratil nic…
Kto ztratil svobodu, ztratil hodně…
Kdo ztratil svou katolickou víru, ztratil všechno!!!


Karl von Habsburg je CÍSAŘ, nᚠKRÁL i nᚠMARKRABĚ MORAVSKÝ - narozen dne 9.1.1961


Nᚠpanovník Karl II. von Habsburg a jeho syn - princ Ferdinand von Habsburg
Missa tridentina: Římskokatolickou latinskou mši svatou promulgoval v roce 1570 papež sv.Pius V !

Srdce krále a srdce lidu.


Ludvík XI. král francouzský navštěvoval raz pevnosti království. Přišel i do města Dornick ve Flámsku. Jako všude, tak i zde se připravili slavnostně prijmout krále. Ale láska a úcta dornických občanů vymyslela pro krále celkem zvláštní přijetí.
Poslali mu vstříc jako zástupkyni města, bohato ozdobenou pannu, aby mu podala zlaté srdce.
Král ho radostně přijal, a když ho otevřel, našel v něm drahými diamantami vykladanou laliji (znak královského domu). Na laliji byla vyryta tato slova: "Tak miluje a v srdci nosí lid svého krále".
Král pohnutý radostným překvapením přitisl zlaté srdce na svoje a řekl: "A takto miluje a nosí v srdci král svůj lid!"

( Korr. Ass. Pers. Sac. 1927/67).

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrak Lahola - komentář: Jsou to nádherná slova, která každého monarchistu mocne uchopí za srdce, aby skrze ně pohnut dojetím vyjádřil lásku i ke svému legitimnímu panovníkovi a jeho panovnickému rodu, v našem případě rodu habsburskému!!!Potratový průmysl
Potratový priemysel
Kdo vydělává peníze ze zabíjení lidí ?
Kto zarába peniaze zo zabíjania žudí ?První obrázek: Feministka fanaticky křičí: To je moje tělo !
Druhý obrázek: Odpověď otázkou: A tohle je čí tělo ?
Prvý obrázok: Feministka fanaticky kričí: To je moje telo !
Druhý obrázok: Odpoveď otázkou: A toto je čie telo ?


Spravedlnost je základem republiky: Je snad zabíjení spravedlivé ?
Spravodlivos je základom republiky: Je azda zabíjanie spravodlivé ?Potratový biznis
Kdo vydělává na zabíjení ?
Kto zarába na zabíjaní ?Jesliže je takovéto zacházení s opicí nelidský čin, jak může být pak takovéto zacházení s nenarozeným dítětem "lidským právem" ???Ak je takéto zaobchádzanie s opicou nežudské, ako môže by potom takéto zaobchádzanie s nenarodeným dieaom “žudským právom” ???První obrázek: Je tohle špatné ?
Prvý obrázok: Je toto zlé ?
Druhý obrázek: Potrat v 26 týdnu těhotenství. - A tohle je dobré ?
Druhý obrázok: Potrat v 26 týždni tehotenstva. - Je toto dobré ?Politici rozhodnou, potratáři (abortéři) mordujou
Politici rozhodnú, potratári (abortéri) mordujú
Zastavte zabíjení bezbranných
Zastavte zabíjanie bezbranných


"Každý má právo na život. Lidský život je hodný ochrany již před narozením" - článek č. 6 odstavec 1 ústavního zákona č.2/1993 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, která je integrální součástí ústavního zákonodárství České republiky !!!


"Každý má právo na život. źudský život je hodný ochrany už pred narodením" - článek č. 15 odstavec 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb., ústava Slovenskej republiky !!!


Šílenost "volby"
První obrázek: Chtěné dítě zachráněné v porodnici
Druhý obrázek: Nechtěné dítě zabíté v porodnici


Chorobnos "vožby"
Prvý obrázok: 24-týždňové chcené diea zachránené v pôrodnici
Druhý obrázok: 24-týždňové nechcené diea zabiré v pôrodnici


První obrázek: Právo na život - Předčasně narozené dítě v 24 týdnu těhotenství
Prvý obrázok: Právo na život - Predčasne narodené diea v 24 týždni tehotenstva
Druhý obrázek: Právo volby - Tělo dítěte zabité v 24 týdni těhotenství
Druhý obrázok: Právo vožby - Telo dieaa zabité v 24 týždni těhotenstva


První obrázek: Vraždění nevinných dětí v Africe
Prvý obrázok: Vraždenie nevinných detí v Afrike
Druhý obrázek: Vraždění nevinných dětí v Evropě
Druhý obrázok: Vraždenie nevinných detí v Európe


První obrázek: Rwanda - Děti znasakrované mačetami
Druhý obrázek: Česká republika - Děti zmasakrované kyretami


Prvý obrázok: Rwanda - Deti zmasakrované mačetami
Druhý obrázok: Slovensko - Deti zmasakrované kyretami

Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy


Bilboardy výstavy
Orędzie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy do katolickiego narodu polskiego:
...aby Pan Jarosław Kaczyński mógł kontynuować pracę politycznš jako przyszły nowy prezydent Rzeczpospolity Polskiej!

Tragiczna œmierć Waszego Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest niewštpliwie ogromne nieszczęœcie dla Waszego narodu. Współczeœnie tj. nieszczęœcie i dla nas szczerze wierzšcych katolików innych narodów. W każdym razie ale już nie można na tej smutnej rzeczywistoœci nic zmienić. Dlatego starajmy się uniemożliwić następnš tragedię. Dla nikogo z Was, moji drodzy polscy bracia i siostry w naszej wspólnej wiarze katolickiej, na pewn o nie jest tajemnicš, że naszej wiarze katolickiej, bezbożne siły polityczne typu Tuska a Komorowskiego przyjażniajšcy się ku szkodzie narodu polskiego z homoseksualistami, feministkami, z poronieniowymi mordercami nieurodzonych dzieci i moralnie zepsutš Brukselš, które i dzięki wsparciu wszystkich tych bezbożnych sił vygrali ostatnie wybory do Sejmu polskiego, wyparli partię politicznš “ Prawo i Sprawiedliwoœć” na opozycję, i sami stworzyli bezbożny nowy polsku rzšd, który rzšdzi katolickš Polskš do dzisiaj, już długo się cieszyli też na ten czas, kiedy się zakończy okres kadencji wyborczej właœnie zmarłego prezydenta polskiego, bo ta funkcja u ich niezadowoleniem, podobnie jak z niezadowoleniem ateistycznej a homoseksualnej Brukseli, była nadal sprawowana przed dobrego, szczerze wiernego chrzeœcijanina – katolika Lecha Kaczyńskiego. Tragiczna œmierć dobrego katolika Lecha Kaczyńskiego, który w interesie narodu polskiego sprawował urzšd prezydenta Rzeczpospolity Polskiej, pocišga za sobš, że Wasz dobry katolicki naród polski oczekuje przedwczesne wybory prezydenckie.

Moji drodzy polscy bracia i siostry w naszej wspólnej wiarze katolickiej! Głowy do góry! Proszę nie tracić nadzieję! Niechby za Was (ale fakticznie też za nas!) dobrych katolików kandydował na funkcję nowego polskiego prezydenta brat tragicznie zmarłego prezydenta Pan Jarosław Kaczyński, który przed natarciem bezbożnego rzšdu polskiego Donalda Tuska był sam również przewodniczšcym rzšdu Rzeczpospolity Polskiej. Niechby tragiczna œmierć polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przynajmniej pobudziła z obojętnoœci a obudziła ze sna cały polski naród, a więc też Wy polscy obywatele i wyborcy, którzy się można w różnech rzeczach wahacie, aby swój szacunek i pamięć politycznego diedzictwa Waszego tragicznie zmarłego prezydenta polskiego Lecha Kaczyńskiego wyrazili tak, że wszyscy wiozmiecie udział we wyborach prezydenckich a oddacie swój głos na byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest bratem współczesnego tragicznie zmarłego prezydenta polskiego Lecha Kaczyńskiego, aby tak Pan Jarosław Kaczyński mógł kontynuować pracę politycznš swojego brata jako przyszły nowy prezydent Rzeczpospolity Polskiej, a tak kontynuował jego pracę politycznš w slużbie ludu i narodu polskiemu.

Ze szczere miłoœci do narodu polskiego to orędzie napisał

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, rzymski katolik

Kontakt: laholahenryk9@gmail.com

Odpowiedż na piœmie od byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest bratem współczesnego tragicznie zmarłego prezydenta polskiego Lecha Kaczyńskiego:

Wielce Szanowny Pan Henryk Lahola
W zwšzku z ostatnimi wydarzeniami, które tak boleœnie dotknęly naszš Ojczyznę, mnie osobiœcie i moich najbliższych, składam Panu podziękowania oraz tym Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali patriotycznš łšcznoœć i żal po stracie najwyższych dostojników państwa.
Z całego serca pragnę wyrazić podziękowania za słowa wspólczucia i łšcznoœci skierowane na moje ręce po tej ogromnej stracie.
Dziękuję za pamięć i modlitwy, dziękuję za wszelkie słowa wspólczucia i otuchy. Majš one szczególnš moc po tragicznych wydarzeniach, mobilizujš nasz Naród do wielkiego zrywu w służbie Ojczyzny. Pozwala to spojrzeć z nadzięjš w przyszłoœć i stanšć w obliczu nowych obowišzków i wyzwań.
Jeszcze raz całym sercem dziękuję za wszelkie objawy współczucia i okazywanej życzliwoœci.

Jarosław Kaczyński

Witold Trębicki - odpowiedż na piœmie Kancelarii Prezydenta RP:

Pan Henryk Lahola - Szanowny Panie
Serdecznie dziękujemy za wyrazy współczucia, troski i miłoœci wobec polskiego narodu oraz przemyœlenia i refleksje zawarte w pańskim posłaniu z dnia 19 kwietnia 2010 r., które wpłynęło do Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP, upoważnionego do udzielenia odpowiedzi.

Z poważaniem

Witold Trębicki
starszy specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP

First section: My most important writing in czech and slovak language:
Erste Teile: Meine in tschechische und slowakische Sprache geschriebene wichtigste Werke:

Super.rtf !!! 1.velikost: 1,83 MB Název: Dictionary Vocabulary Lexicon Dictionnaire Diccionario Das Wörterbuch Das Lexikon Słownik Szótár Rečnik Riječnik Vortaro Philology Linguistics Philologie Linguistique Die Linguistik Die Philologie Die Sprachwissenschaft Die Sprachkunde Lingvistika Jazykověda Filologie Lexikologie Jazykoveda Filológia Lexikológia English Deutsch Français Espanol Portugal Italiano Po Polsku Magyarul Česky Srpski Slovensky Hrvatski Türkçe'de nasil sövlenir… Slovník nejfrekventovanějších slov v třiceti nejdůležitějších jazycích světa se zaměřením slovní zásoby i tematického zaměření jednotlivých lekcí především pro potřeby bezdomovců a chudých tuláků. (třicetijazyční slovník)

2.velikost: 1,32 MB. Název: Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (Téměř celé česky; nepatrná část slovensky)

3.velikost: 1,014 MB. Názov: Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (Téměř celé slovensky; nepatrná část česky)

4.velikost: 895 kB. Název: Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (Téměř celé česky; nepatrná část slovensky)

5.velikost: 791 kB. Název: TRADIČNĚ POJATÝ PŘEKLAD A REDAKCE: PÍSMO SVATÉ - NOVÝ ZÁKON (zatím nedokončeno!). (po česky)

6.velikost: 709 kB. Název: Legislativní dílo ve finálním paragrafovaném znění: Sjednocený revoluční trestní zákoník o zločinech, přečinech i přestupcích jaký bude platit v revolučním státě (po česky)

7.velikost: 655 kB. Název: Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (Téměř celé česky; nepatrná část slovensky)

8.velikost: 502 kB. Název: Křesanská sexuální výchova jako pomůcka mládeži a pedagogům vřele doporučovaná od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. (po česky)

9.velikost: 459 kB. Název: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - MOJE PAMĚTI! (po česky)

10.velikost: 422 kB. Název: I.část: Akademické tituly občanů jako nehmotné statky jsou speciálním předmětem vlastnického práva sui generis!
II.část: Zatajování nižších akademických titulů je trestné! Intelektuál, který zatajuje své nižší akademické tituly je obyčejný podvodník!!
III.část: Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Vᚠtitul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně!
IV.část: Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
V.část:Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
VI.část:Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

11.velikost: 389 kB. Název: Měl(a) jste úraz na stavbě? Nebo měl(a) jste autonehodu? Nebo máte nějakou chronickou nemoc? A zejména nevíte co dál?? (po česky)

12.velikost: 386 kB. Názov: Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů. (po slovensky)

13.velikost: 386 kB. Název: I.Zatajovanie nižších akademických titulov je trestné! Intelektuál, který zatajuje svoje nižšie akademické tituly je obyčajný podvodník!!
II.Ani zdaleka nie každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulom doktorského stupňa! Bohužiaž kolega PhDr.TomᚠNovák, Vᚠtitul "PhDr." nie je akademickým titulom doktorského stupňa!
III.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú vežkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
IV.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
V.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udežovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

14.velikost: 383 kB. Název: I.Zatajování nižších akademických titulů je trestné! Intelektuál, který zatajuje své nižší akademické tituly je obyčejný podvodník!!
II.Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Vᚠtitul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně!
III.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
IV.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
V.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

15.velikost: 366 kB. Název: 12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk - Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk! Z textu e-mailu: Pane doktore, kdo ale ten Kristus je? Je to člověk; či je to Bůh, který si jen vypůjčil lidské tělo?? Martin...(po česky)

16.velikost: 357 kB. Název: Jezuité či Jezuiti nebo Jesuité či Jesuiti. Tovaryšstvo Ježíšovo či Společnost Ježíšova nebo Tovarišstvo Ježišovo či Spoločnos Ježišova. Jesuitský nebo jezuitský řeholní řád či rehožný rád a svatý Ignác z Loyoly - zakladatel jesuitského nebo jezuitského řeholního řádu či rehožného rádu. (po česky)

!!! 17.velikost: 336 kB. Název: Bůh, věda, náboženská víra, kosmologie, matematika, biochemie a dějiny Božího stvoření světa. - I.Díl: Bůh, věda a náboženská víra aneb detailní dějiny Božího stvoření světa.
!!! Upozornění: Toto náboženské dílo píši vyšším intelektuálním stylem, protože jej píši pouze jen pro samotné intelektuály!!
Nejste-li intelektuál, pak raději tuto konkrétní náboženskou práci ani nečtěte - pravděpodobně ji totiž stejně nebudete vůbec rozumět!!! (po česky)

18.velikost: 296 kB. Název: 13.list Martinovi: Kristus vytvořil pouze jednu Církev - ty ostatní "církve" Kristus nezakládal! Z textu e-mailu: Pane doktore, těch církví je velice mnoho. Které z nich jsou ty "pravé",či která z nich je ta "pravá" a zejména pak proč? Martin...(po česky)

19.velikost: 295 kB. Název: Otevřený list - Apel k Jeho Svatosti papeži Benediktu XVI.
Pokorný služebník Boží, poustevník JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola poslechl Boží rozkaz a poslal dopis - zde zveřejněného obsahu - papežovi Benediktu XVI. (zatím jen devítijazyční apel!)

20.Vežkos: 281 kB. Názov: I.Ani zdaleka nie každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulom doktorského stupňa! Bohužiaž kolega PhDr.TomᚠNovák, Vᚠtitul "PhDr." nie je akademickým titulom doktorského stupňa!
II.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú vežkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
III.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
IV.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udežovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

21.velikost: 275 kB. Název: Poradna www.henryklahola.nazory.cz Poradna v českém nebo slovenském jazyce. Na rozmanité otázky, dotazy či připomínky čtenářů a čtenářek odpovídá JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (částečně česky, částečně slovensky)

22.Velikost: 274 kB Název: I.Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Vᚠtitul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně! (po česky)
II.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
III.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
IV.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

23.velikost: 263 kB. Název: Novodobí papežové: Benedikt XVI., bl. Jan Pavel II., Jan Pavel I., Pavel VI., bl. Jan XXIII., Pius XII, Pius XI., Benedikt XV., sv. Pius X., Lev XIII., bl. Pius IX., Řehoř XVI., Pius VIII., Lev XII., Pius VII., Pius VI., Klement XIV., Klement XIII., Benedikt XIV., Klement XII., Benedikt XIII., Innocenc XIII., Klement XI., Innocenc XII., Alexandr VIII., bl. Innocenc XI., Klement X., Klement IX., Alexandr VII., Innocenc X., Urban VIII., Řehoř XV., Pavel V. (po česky)

24.velikost: 256 kB. Názov: Vatikánska diplomacia a československé cirkevné dejiny rokov 1918 - 1948. Často iba bezočivou hrubou aroganciou sme sa my Čechoslováci "odplácali" Vatikánu za jeho úprimnú lásku voči nám! (po slovensky)

25.velikost: 242 kB. Název: Panictví či panenství ale i manželství je individuální dar Boží. Rozvod manželství je vždy odporný zločin proti Bohu! Asi bych je oba dva od zuřivosti pořádně zmlátil, kdyby i nadále trvali na rozvodu svého manželství!! (částečně česky, částečně slovensky)

26.Vežkos: 234 kB Názov: I.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú vežkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
II.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
III.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udežovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

27.velikost: 229 kB. Název: Benediktini a benediktinky. Benediktíni a benediktínky. Benediktinský řeholní řád či benediktínsky rehožný rád. Svatý Benedikt z Nursie - zakladatel benediktinského řeholního řádu či benediktínskeho rehožného rádu. (po česky)

28.Velikost: 229 KB Název: I.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
II.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
III.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

29.velikost: 220 kB. Název: Hyenismus vůči starobním důchodcům! Hyenismus České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vůči některým skupinám starobních důchodců!! (po česky)

30.velikost: 167 kB. Název: Zrušení říjnových voleb 2009 není prvním případem kdy "nekontrolovatelný soud" hrubě zneužil svého postavení!
Již vloni 2008 Evropský soud pro lidská práva hrubě zneužil svou pravomoc a fakticky umožnil adopci dětí perverzním homosexuálním úchylům! (po česky)


Etická deklarace nábozenských webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz

§ 1: JUDr.PhDr.Mgr et Mgr.Henryk Lahola má pouze jen tyto jedny jediné webové stránky www.henryklahola.nazory.cz! A pouze webové stránky na této webové adrese www.henryklahola.nazory.cz jsou tyto jediné webové stránky JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!!

§ 2: Pouze jen webové stránky na této webové adrese www.henryklahola.nazory.cz vyjadřují názory a stanoviska JUDr.PhDr. Mgr. et Mgr.Henryka Laholy! A nikde jinde na celém Internetu mimo webu www.henryklahola.nazory.cz se ze skutečně pravým JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou a jeho skutečnými názory ani nikdy nesetkáte!! Všichni ti, co kdekoliv jinde mimo webu www.henryklahola.nazory.cz se vydávají za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu jsou obyčejní podvodníci, s nimiž nemám absolutně nic společného.

§ 3: Skutečně pravý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola žádný tzv. "profil" na Facebooku nemá, nijaké takzvané "kluby" či jiné takzvané diskusní fóra, potažmo jiné webové stránky rovněž nemá, nikdy neměl a ani do budoucna nehodlá mít, a s osobami které tam kdekoliv a již na Facebooku nebo různých diskusních fórech, tzv. "klubech" atd. neoprávněně a lživě vystupují pod identitou JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, nemám já jako skutečně pravý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola absolutně nic společného.

§ 4: Od tzv. Facebooku", jakož i od jakýchkoliv jiných webových stránek a takzvaných diskusních fór včetně i takzvaných "klubů", jako i jejich obsahu a hlásaných názorů se JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola co nejrozhodněji distancuje!

§ 5: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nijako nespolupracuje ani s protagonisty Facebooku, ani s protagonisty takzvaných "klubů" či jiných diskusních fór a ani s protagonisty jiných webových stránek; a s takzvaným Facebookem, s takzvanými "kluby", s takzvanými diskusními fóry či jinými webovými stránkami včetně názorů či stanovisek které tyto "kluby" či takzvaná diskusní fóra, tzv. "Facebook" anebo jiné webové stránky obsahují či hlásají JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nemá a ani nechce mít absolutně nic společného!

§ 6: Pokud se tedy na Facebooku či jiné tzv. "sociální síti", nebo na nějakém takzvaném "klubu", diskusním fóru či jiných webových stránkách objeví nějaký údajný "názor" či "stanovisko" podsouváno anebo dokonce i podepsáno údajně JUDr.PhDr. Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou, jedná se v těchto případech zcela automaticky o úmyslný a zlomyslný cizí podvrh a podvod s úmyslem uvést jiného v omyl o skutečných názorech a stanoviscích JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!!

§ 7: Hlavním smyslem, cílem a obsahem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz je pouze propagace víry v Krista – Boha Spasitele a Vykupitele!

§ 8: Tu i tam JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola psal ale i na jiná témata. A zde nelze popřít úmyslnou volbu tabuizovaných témat, jako i volbu ostatních takových témat, kde dominantní názorotvorná masmédia objektivní pravdu nejvíce překrucují a s "pravdou" tak pokrytecky manipulují.

§ 9: Proto zde nastavené objektivní zrcadlo, respektive rozhodnutí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy psát na nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz jen čistou a objektivní pravdu; a tedy snaha psát zde ve jménu seriozního, pravdivého a objektivního informování lidí o tématech tabuizovaných, zastíraných, deformovaných, překrucovaných nebo jinak manipulovaných ze strany dominantních názorotvorných masmédií je zde hlavním, a fakticky také i jediným cílem.

§ 10: A nakonec nebylo by rozumné nechávat "ledem" vyhrazený webový prostor a proto i tento zbytkový prostor JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola obsadil a tak - s ohledem i na uspokojení zvídavých proseb lidí - poskytl lidem nakonec k prohlídce i trochu osobních fotografií a textových informací i o minulých a soudobých aktivitách nezávislého intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který jako profesionální právník, filozof i filolog, ale i jako amatérský webový laik a samouk je jediným autorem nezávislých, apolitických mimovládních webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz.

§ 11: Cílem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz není nějaká neplodná diskuse. Kdybych chtěl diskutovat, tak bych si určitě zřídil svůj vlastní profil na Facebooku, anebo bych navštěvoval různá diskusní fóra patřících většinou velikým celostátním denníkům atd. Avšak vzledem k tomu, že já o žádné tlachání nemám zájem, tudíž právě proto skutečně pravého JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu jste ani na Facebooku, ani v těchto výše zmíněných tzv. "diskusních fórech" například na webech u velikých celostátních denníků, a ani nikde jinde ještě nikdy mimo mého vlastního webu www.henryklahola.nazory.cz nepotkali.

§ 12: Cílem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz je totiž praktická podpora a pomoc těm lidem, kteří hledají svoji víru v Krista Boha Spasitele a Vykupitele, anebo je alespoň víra v Boha, či jiné věroučné a mravoučné otázky upřímně zajímají.

§ 13: Prostřednictvím těchto nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola chce informovat občanskou veřejnost zejména o těch věroučných a mravoučných otázkách a jiných aspektech víry v Boha, které jsou ateistickými homosexualisticko - feministickými médii novopohanského státu z ideologických důvodů zamlčovány, anebo dokonce i překrucovány!

§ 14: Nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz - si i navzdory poctivému úsilí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy psát pouze jen čistou pravdu - rozhodně nečiní nijaké nároky na "neomylnost" či "neomylnou pravdu", ale slibují pouze jen poctivou snahu a maximální úsilí být zcela objektivním a pravdivým.

§ 15: Právě tak jako skutečně pravý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nikdy nenavštěvuje žádné tzv. "diskusní fóra" aby na nich s kýmkoliv či o čemkoliv diskutoval, právě tak ani nemám v úmyslu ani jen skrze mé jediné pravé nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz nikomu nijak vnucovat své názory či stanoviska, nechci nikoho nijak přesvědčovat, a ani s nikým nijak polemizovat, zejména pak rozhodně ne s těmi lidmi, kteří sami o sobě nijaký svůj vlastní názor v podstatě ani jen nemají, a jejich "názory" či "stanoviska" jsou pouze pasivním papouškováním těch "názorů" či těch "stanovisek" které jim jako své "neomylné pravdy" předklá k věření Česká televize, Český rozhlas anebo jakákoliv jiná oficiální názorotvorná masmédia tohoto mravně zkaženého a prohnilého novopohanského feministicko - homosexualistického ateistického státu.

§ 16: Aktivita JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy skrze nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz je zde zaměřena skutečně pouze jen pro lidi dobré vůle, kteří upřímně z hloubky celého svého srdce se zajímají o víru v Boha a o věrouční a mravouční otázky, které jsou s vírou v Boha nerozlučně spojeny. Proto různí homosexualisticko - feminističtí prorežimní papoušci, psychopaté a jiní protagonisté nebo fanatičtí stoupenci tohoto v České republice vládnoucího homosexualisticko - feministického extremistického režimu, a ani jiní vulgárni hulváti jejichž oplzlý slovník je pouze jen vizitkou zvrhlého prohnilého režimu České republiky nemohou čekat, ba ani jen počítat s tím, že bych na jejich bláboly nebo vulgární sprosárny cokoliv odpovídal.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Dodatek č.1:

S webovými stránkami na adrese: www.henryklahola.bloguje.cz, které se nepravdivě vydávají za webové stránky JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy nemám absolutně nic společného. Tím byla ze strany neznámého autora a provozovatele webových stránek www.henryklahola.bloguje.cz naplněna skutková podstata trestného činu dle ustanovení § 206 odst.1,2 trestního zákona č.140/1961 sb. v platném znění /dále jen "trestní zákon"/, a to v jednočinném souběhu s trestným činem dle ustanovení § 209 odst.1 písm.a/ trestního zákona. Na neznámého autora jako i na provozovatele webových stránek www.henryklahola.bloguje.cz jsem podal trestní oznámení.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Dodatek č.2:

S webovými stránkami na adrese:
http://www.okoun.cz/boards/judr._phdr._mgr._et_mgr._henryk_lahola_fetisismus taky nemám absolutně nic společného. Kromě toho tento web je webem osočování a fanatické nenávisti proti mojí osobě. Na autora i provozovatele těchto webových stránek jsem dne 28.8.2007 podal trestní oznámení vzhledem k naplnění skutkové podstaty trestních činů podle ustanovení § 206 odst.1,2 trestního zákona č.140/1961 sb. v platném znění /dále jen "trestní zákon"/, a to v jednočinném souběhu s trestným činem dle ustanovení § 209 odst.1 písm.a/ trestního zákona.

Krista označovali často zlí lidé za "posedlého ďáblem", právě tak jako potomci tohoto zmijího pokolení ve své zbabělé anonymitě i mně označují za "blázna" – samozřejmě pod maskou zbabělé anonymity, aby se napadený člověk nemohl bránit občanskoprávní žalobou "na ochranu osobnosti" před nezávislým a nestranným soudem. Označit veřejně kohokoliv za "blázna" je veliké obvinění dotýkající se občanské cti člověka, a ten, kdo někoho označí za "blázna" by toto své tvrzení měl dokázat před soudem.
Pokud se mi na Internetu podaří vypátrat jeho či její zatajovanou identitu a adresu - určitě dostane k tomuto svému dokazování před soudem "příležitost"!!!

Jiní Kristovi nepřátelé mají tu nehoráznou drzost označovat Krista za údajného homosexuála. A mezi internetovými kreaturami se najdou i tací, co nepravdivě za homosexuála označují dokonce i mně samotného. Kristus byl heterosexuál, právě tak jako heterosexuálem jsem i já, a obvinit křivě někoho z homosexuality je veliké obvinění dotýkající se občanské cti člověka, a ten, kdo o jiném toto tvrdí, by toto obvinění měl dokázat před soudem.
Pokud se mi na Internetu podaří vypátrat jeho či její zatajovanou identitu a adresu - určitě dostane k tomuto svému dokazování před soudem "příležitost"!!!

Křivé obvinění z homosexuality je závažnější obvinění než křivé obvinění z "duševní choroby", neb "být bláznem" není samo o sobě hříchem, zatím co homosexualita či homosexuální chování je něco tak hnusně odporného na blití jako kdyby člověk měl jíst nějaká hovna!!

Kromě toho do pekla půjde ten, co s těmito odpornými hříchy homosexuality má cokoliv společného, ale i ten, co z homosexuality křivě obviní jiného!

Z vůle Páně dne 21.1.2009 proto byla vynesena kletba nad homosexuály a také i nad těmi, co jiné křivě obviňují z homosexuality "ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého!!"

A v neposledním radě Kristus byl majetkově chudý bezdomovec, řka:"ptáci mají svá hnízda…ale Syn člověka nemá kde by hlavu sklonil", no a já jsem stejný (v uvozovkách) "blázen" jako Kristus pro Krista a s Kristem; já ačkoliv se mi líbí hezké holky, zejména blondýnky a modroočky jsem se podobně jako Kristus v zájmu své spásy ve věčnosti rozhodl pro zachování věčného panictví pro Kristovo království a svou spásu v něm, no a v oblasti majetkové jsem na tom jen o malý odstínek "lépe" jako Kristus – bezdomovec.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Dodatek č.3:

S webovými stránkami www.cs.wikipedia.org/wiki/wikipedie...atd. které absolutně tendenčně a nepravdivě plny fanatické nenávisti překrouceně dezinformují o skutečném obsahu nezávislých, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz nemám absolutně nic společného. Neznámým autorem a provozovatelem webových stránek patřících k www.cs.wikipedia.org byla navíc tímto "hanopisem" naplněna skutková podstata trestného činu dle ustanovení § 206 odst.1,2 trestního zákona č.140/1961 sb. v platném znění /dále jen "trestní zákon"/, a to v jednočinném souběhu s trestným činem dle ustanovení § 209 odst.1 písm.a/ trestního zákona. Na neznámého autora jako i na českého a slovenského provozovatele webových stránek www.cs.wikipedia.org jsem podal trestní oznámení.

Současně s poukazem na páchání této trestné činnosti jsem u kompetentních telekomunikačních úřadů v České republice a ve Slovenské republice zdůvodnil i svůj návrh na zahájení správních řízení, v jehož finálním důsledku by mělo dojít k oficiálnímu zablokování veškerých webových stránek patřících k www.wikipedia.org na území České republiky, respektive Slovenské republiky.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Ináč ale fanaticky nenávistný obsah Wikipedie, Necyklopedie, Okouna, Idnes, Týden.cz a rôznych ďalších tzv. "diskusných fór" aj zo svojimi prorežimne zfanatizovanými psychopatmi je rovnako tak ako aj pred novembrom 1989, alebo ešte predtým aj za nacistického režimu odrazom politiky totalitného nedemokratického režimu opierajúceho sa o zfanatizovanú zberbu, ktorá či už vedome alebo nevedome koná špinavú prácu pre tento extremistický režim fašisticko - komunistického typu, ktorý práve v súčasnej dobe vládne v Českej republike.
Ak je zo strany tajných služieb, vlády a režimu poplatných masmédií násilie, vyhrožovanie násilím, svojvožné zakazovanie režimu nepohodlných politických strán, ako napríklad "Republikáni Miroslava Sládka", ale tiež aj "Dělnická strana", a chystá sa vraj zákaz aj ďalších subjektov, ako napríklad "Národní strana", "Dělnická strana sociální spravedlnosti", "Balbínova poetická strana" atď, a občianskych združení, ako napríklad Komunistický svaz mládeže atd., nútené odstraňovanie režimu nepohodlných politikov z politiky, ako napríklad Sládek, Gros, Čunek, Topolánek atd.), politicky motivované vraždy alebo prinajmenšom podozrivé úmrtia niektorých nepohodlných žudí, ako napríklad Dubček, Čech, Kryl, ale možno že aj niektoré osoby, ktoré zavraždil typický homosexuál Zelenka, masmediálne známy pod označením "heparinový vrah", ktorého vraždy vládnuci režim vežmi dlho kryl a toleroval, práve tak ako vládnuci režim hoci to vežmi dobre vedel, tak dlho kryl a toleroval skupine osôb okolo sudcu Berku tunelovanie mnohých firiem pod zámienkou falošne vyhlásených a zmanipulovaných konkurzov, a ak by sa Berkovci nepokúsili obdobným spôsobom pod zámienkou zmanipulovaného konkurzného konania vytunelova aj istú banku, kde mali svoje peniaze aj papaláši a papalášky vládnuceho režimu, tak by veselo a bez obáv neby tejto ich "chyby" mohli tunelova iné podniky prakticky dodnes bez toho, aby sa museli či i len trochu obáva, že im hoc aj sebeviac intenzívnejšie bombardovanie orgánov činných v trestnom konaní trestnými oznámeniami zo strany manažerov postihnutých firiem môže akokožvek čo i len teoreticky uškodi. Odpoveď orgánov činných v trestnom konaní by totiž bola dodnes úplne rovnaká: "Vaše trestní oznámení odkládáme, protože v předmětné věci se nejedná o podezření ze spáchání trestního činu a není na místě věc vyřídit jinak."
Ak je vládnuci režim Českej republiky tolerantný voči vrahom a tunelárom, tým brutálnejší je proti obyčajným žuďom, ale aj vládnucemu režimu nepohodlným odborovým predstavitežom, ako napríklad proti Jaromíru Duškovi atd., a odborovým organizáciam, ako napríklad proti "Odborovému svazu železničářů", ale neskôr aj "Odborovému svazu pracovníků služeb a dopravy" atd. a vmešovanie sa vládnuceho režimu skrze svoje masmédiá do ich rýdzo vnútorných záležitostí personálneho obsadenia vedenia odborovej organizácie - viz. výzvy na odstránenie Jaromíra Duška z čela odborového zväzu, spojené navyše aj s hrubými urážkami čelných predstavitežov odborov okrem iného aj za to, že nestratili posledné zvyšky mravnosti a zdravého rozumu, a preto nepatria medzi velebitežov homosexualistickej perverzie vládnuceho režimu, plus v podstate i hrubé urážanie, a vskutku fašistické zastrašovanie nielen totalitnému režimu Českej republiky nepohodlných politických strán, odborov a odborových predstavitežov, ale v podstate aj zastrašovanie a hrubé urážanie každého čo i len trošičku slušného človeka, ktorý ako taký nutne musí odmieta zvrátené ideológie feminismu, genderu a homosexualismu, ktoré v rozpore s ústavou Českej republiky sú oficiálnou ideológiou vládnuceho režimu,svojvožné vystupovanie pod identitou ochráncov žudských práv a demokratických oponentov vládnuceho nedemokratického režimu Českej republiky plus osočovanie týchto demokratických oponentov diktátorského režimu Českej republiky je bežnou metodou práce tajných služieb tohoto nedemokratického režimu vládnuceho v Českej republike, a preto potom podža príslovia "Aká matka, taká Katka" nemožno sa ani najmenej čudova tomu, že rovnaké metódy "práce" preberá aj psychopatická spodina v rôznych takzvaných diskusných fórach, ktorá sa to jednak naučila od svojej vlastnej nedemokratickej vlády a režimu, jednak je v tom aj podporovaná nenávistnou štvavou kampaňou televízie, rozhlasu a totalitnému feministicko - homosexualistickému režimu poplatnej tlače.
Preto aj pravý obraz a charakter vládnuceho režimu Českej republiky se akoby v zrkadle a ozvene odráža a autenticky akoby v zrkadle vidí aj u Wikipedie, Necyklopedie, Okouna, Idnes, Týden.cz a rôznych ďalších tzv. "diskusných fór", na základe obsahu ktorých si každý slušný človek môže utvori autentickú predstavu o pravej tvári a "mravnom charaktere" režimu vládnuceho v Českej republike, pretože ani tá oplzlá vulgarita a agresívna hrubos tzv. "diskusných fór" v Českej republike nespadla len tak sama o sebe z neba, ale je autentickou ozvenou "mravného charakteru" vládnuceho režimu Českej republiky, ktorý z mládeže úmyselne vychováva takéto oplzle zvrhlé a vulgárne kreatúry, plus týmto režimom a jeho masmédiami úmyselne zfanatizovaných psychopatov v ich oplzlostiach a vulgarite aj všestranne priamo i nepriamo podporuje, pretože vulgarita a oplzlos tzv. "diskusných fór" na Internetu je v skutočnosti vlastne oplzlosou a vulgaritou súčasného prehnilého vládnuceho režimu Českej republiky a jeho skutočne autentickou a reprezentatívnou "mravnou" vizitkou!

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Upozornění!!


Mentálně zaostalí psychopati na Internetu se často projevují jako lidé, kteří:

a.) vzhledem ke své velmi nízké inteligenci neumějí vůbec nijak věcně diskutovat, chybí jim jakékoliv věcné argumenty k probíranému tématu a proto namísto nějaké věcné diskuse se zmohou pouze na primitivní osobní invektivy, pomluvy a výpady;

b.) cítí se ve společnosti méněcenní a proto si těmito svými primitivními osobními invektivami, pomluvami a výpady v takzvaných "klubech", na Facebooku či jiných diskusních fórech chtějí kompenzovat tyto své pocity méněcennosti;

c.) své osobní mentální a psychické problémy si ventilují také i "vyřizováním si osobních účtů" svými primitivními osobními invektivami a pomluvami na mravně ubohém tzv. "Facebooku", či v různých dnes bohužel už jen bulvárních "wikipediích a necyklopedích" či jiných podobných žumpách, které kdysi v minulosti možná že i byli, či mohli být snad i zdrojem pravdivých, seriozních a hodnověrných informací.

MY PRAYER - MEIN GEBET - MEA PRECATIO - MOJE MODLITBA:

Blessed is the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, as He spoke by the mouth of His holy prophets, who have been since the world began, that us Jesus Christ liberate from our enemies and from the hand of all us hate. Amen.
God perform the mercy promised to us godly servant and to remember His holy covenant, the oaths, which He swore to our father Abraham: To grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve Jesus Christ without fear, in holiness and righteousness before Him all the days of our life. Amen.

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zu Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit! Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es schon vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt, daß Jesus Christus uns vor unseren Feinden retten wollte, aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Amen.
Unseren Vorfahren wollte er Güte erweisen und nie den heiligen Bund vergessen, den er mit ihnen geschlossen hatte. Schon unserem Ahnherrn Abraham hat er mit einem Eid versprochen, uns aus der Macht der Feinde zu befreien, damit wir keine Furcht mehr haben müssen und unser Leben lang ihm dienen können als Menschen, die ihrem Gott Jesus Christus gehören und tun, was er von ihnen verlangt. Amen.

Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebi suae et erexit cornu salutis nobis in domo David servi sui, sicut locutus est per os sanctorum, qui a saeculo sunt prophetarum eius, quod Jesus Christus salutem nos ex inimicis nostris et de manu omnium, qui oderunt nos. Amen.
Dominus faciendam misericordiam nobis servorum Dei et memorari testamenti sui sancti, iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis, ut sine timore, de manu inimicorum liberati Jeso Christo serviamus in sanctitate et iustitia coram ipso omnibus diebus nostris. Amen.

A je zvelebený Pán, Bůh Izraele, nebo navštívil a vykoupil svůj lid, a vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davida, svého služebníka, jako odpradávna mluvil ústy svých svatých proroků, že nás Ježíš Kristus osvobodí od našich nepřátel a z rukou všech, co nás nenávidí. Amen.
Hospodin prokázal milosrdenství nám Božím služebníkům a pamatuje na svoji svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi, že nás vysvobodí z rukou nepřátel, abychom Ježíši Kristu bez strachu sloužili ve svatosti a spravedlnosti před jeho Boží tváří po všechny dny našeho života. Amen.

Eschatologický charakter má modlitba izraelského krále Davida z Bible - Žalmu číslo 58:

The wicked are estranged from the womb, they go astray as soon as they are born, speaking lies. Their poison is like the poison of a serpent, they are like the deaf cobra that stops its ear. Which will not heed the voice of charmers, charming ever so skillfully. Break their teeth in their mouth. O God! Break out the fangs of the young lions. O Lord! Let them flow away as waters which run continually; when he bends his bow, let his arrows be as if cut in pieces. Let them be like a small which melts away as it goes, like a stillborn child of a woman, that they may not see the sun. Before your pots can feel the burning thorns, He shall take them away as with a whirlwind, as in His living and burning wrath. The righteous shall rejoice when he sees the divine vengeance and he shall wash his feet in the blood of the wicked. So that men will say: "Surely there is a reward for the righteous, surely He is God who rightly judges in the earth." (Psalms 58 : 4 – 12).

Die Unheilstifter – kaum geboren , sind sie schon auf der schiefen Bahn; von klein auf gewöhnen sie sich ans Lügen. Sie verspritzen das reinste Schlangengift. Sie gleichen der tauben Otter, die sich die Ohren verstopft und die Stimme des Beschwörers nicht hört, der sich auf seine Kunst versteht. Gott, zerschlage ihnen die Zähne, zerbrich das Gebiß dieser Löwen, Herr! Laß sie verschwinden wie versickerndes Wasser, laß ihre Pfeile das Ziel nicht erreichen, laß sie wie Schnecken im Schleim zerfließen, wie Totgeburten die Sonne niemals sehen! Es soll ihnen gehen wie dornigen Ranken: Der Wirbelsturm soll sie aus dem Boden reißen, ehe sie zu Gestrüpp zusammenwachsen, noch grün, bevor sie vertrocknet sind! Alle, die Gott gehorchen, werden sich freuen, wenn sie sehen, wie Gott Vergeltung übt; sie werden im Blut der Unheilstifter waten. Und alle Menschen werden bekennen: "Wer Gott die Treue hält wird belohnt. Es gibt einen Gott, der für Recht sorgt auf der Erde." (Psalm 58, 4 – 12).

Bezbožníci, ti se snad víře odrodili hned v matčině lůně, protože hned od dětství se dali na špatné cesty. Jsou to lháři co se dali bludnou cestou a hned od narození začali lhát. Jsou plní jedu jako jedovaté hady, jsou jako kobra, která si zacpe uši, aby neslyšela píseň svého zaklínače. Bože! Vylam jim zuby, vyraz zubiska bezbožníků, a se rozplynou, a se ztratí jako tratící se voda, a a vyschnou jako ušlapaný plevel, a jsou jako rozšlápnutý slizký plž rozmíšený v blátě, a jsou jako potratem zavražděné nenarozené dítě, které nikdy neuvidí světlo! A jsou všichni bezbožníci znenadání vytrhaní jako trní, jako bodláčí, které člověk s hněvem odhodí. Radovat se bude spravedlivý, když uvidí vykonanou Boží pomstu a zmáčí si své nohy v krvi zabitých bezbožníků. Poté si slušní lidé řeknou: "Spravedlivý ovoce se dočkal! Přece jen Bůh je skutečně dobrý a odměňuje dobrého člověka, přece jen jestvuje Bůh, co spravedlivě soudí celý svět!" (Písmo Svaté Starého zákona - Žalm číslo 58, verše 4 – 12).

THE COMPASS OF THE LIFE - DER KOMPAß DES LEBENS - KOMPAS ŽIVOTA:

Výroky velikých apoštolů, které jsou pro mě celoživotním kompasem mého života:

The Apostle saint James wrote: "Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God." (James 4 : 4).
Der Apostel heilige Jakobus hat geschrieben: "Ihr seid die Ehebrecher und Ehebrecherinen! Ihr seid treulos gegen Gott, weil die Freundschaft mit dieser Welt die Feindschaft gegen Gott bedeutet. Wißt ihr das nicht? Wer sich also mit der Welt befreundet, der verfeindet sich mit Gott." (Jakobus 4, 4).
Apostol sveti Jakov je napisao: "Preljubočinici i preljubočinice! Ne znate li da je ljubav k ovomu svijetu neprijateljstvom protiv Boga? Ko želi biti prijatelj ovoga svijeta, taj postaje neprijatelj Boga." (Poslanica svetoga apostola Jakova, glava 4, 4).
Apoštol svatý Jakub napsal: "Vy cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že láska k tomuto světu je nepřátelstvím vůči Bohu? Kdo tedy chce být přítelem tohoto světa, stává se nepřítelem Boha." (Jak 4, 4).

The Apostle saint John wrote: "Do not love the world nor things this world! If anyone loves the world, the love of the God is not in him. For all that is in the world – the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the lust of wealth – is not of God but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it; but he who does the will of God abides forever." (1 John 2 : 15 - 17).
Der Apostel heilige Johannes hat geschrieben: "Liebt ihr nicht die Welt und liebt ihr auch nicht das, was zur Welt gehört. Wer die Welt liebt, der hat keine Liebe Gottes. Wie sieht es denn in der Welt aus? Die Menschen lassen sich von ihren Begierden treiben, sie sehen etwas und wollen es dann haben, sie sind hochmütig auf dem Reichtum und auf der Genußsucht. Nichts davon gehört Gott, sondern das alles kommt aus der Welt. Diese Welt und alle menschliche sündige Wollüste dieser Welt sind vergänglich. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben." (1 Johannes 2, 15 – 17).
Apostol sveti Jovan je napisao: "Ne ljubite ovaj svijet ni što je na svijetu. Ako ko ljubi svijet, nema ljubavi prema Bogu. Jer sve što je na svijetu, tjelesna želja, i želja očiju, i bogataški ponos, nije od Boga, nego je od ovoga svijeta. I ovaj grehovan svijet prolazi i grešna želja njegova; međutim čovjek, koji ispunjava volju Božiju ostaje na uvijek." (Prva poslanica svetoga apostola Jovana, glava 2, 15 – 17).
Apoštol svatý Jan napsal: "Nemilujte svět, a ani to, co je ve světě! Miluje-li někdo tento svět, není v něm Boží láska. Vždy nic z toho, co je ve světě – žádostivost těla, žádostivost očí a ani honosení se bohatstvím a požitkářstvím nepochází od Boha, ale ze světa. A svět se pomine i ze všemi lidskými hříšnými rozkošemi smyslných žádostivostí. Kdo však ale plní Boží vůli, zůstane na věky." (1 Jan 2, 15 – 17).

The Apostle saint Paul wrote: "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Teaching us that, renounce ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works." (Titus 2 : 11 - 14).
Der Apostel heilige Paul hat geschrieben: "Die rettende Liebe Gottes ist offenbar geworden. Sie gilt allen Menschen, und sie hält uns an zu einem Leben, das ihrer würdig ist. Wir haben uns doch losgesagt von jeder Gottlosigkeiten und unseren weltlichen Wollüsten, damit wir lebten in dieser Welt unsere Leben bußfertig und andächtig mit dem Gottesgerechtigkeitssinn in der Gottesfurcht. Vor uns liegt ja die ewige Freude; denn wir warten darauf, daß die Herrlichkeit unseres mächtigen Gottes und unseres Retters Jesus Christus sichtbar wird. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller unseren Sünden zu befreien und zu einem Volk von aller unseren Sünden zu befreien und zu einem Volk zu machen, das wir nur für Gott lebten und aus Liebe zu Gott machen wir Wohltaten." (Titus 2, 11 – 14).
Apostol sveti Pavle je napisao: "Pokaza se blagodat Božija koja spasava sve ljude, učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i svijetovnjačkih želja, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svijetu, čekajući blažena nada i javljenja slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista, koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakoga bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrijem djelima." (Titu poslanica svetoga apostola Pavla, glava 2, 11 – 14).
Apoštol svatý Pavel napsal: "Přišla k nám milost Boží na spásu všem lidem, a učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí, a žili na tomto světě se smyslem pro Boží spravedlnost v bázni Boží zdrženlivě, spravedlivě a nábožně, očekávajíce blahonosnou naději a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista, který vydal za nás sebe samého, aby nás vykoupil z každé nepravosti, a očistil nás, jako lid sobě patřící, hořící za dobré skutky." (Tit 2, 11 – 14).

Vysvětlení: Tyto tři citáty z příslušných kanonických listů apoštola svatého Jakuba, apoštola svatého Jana a apoštola svatého Pavla jsou rovněž plně integrální součástí Písma Svatého Nového zákona (tj. Bible).

Výroky, které si v duchu neustále opakuji jako veliké varování:
Ježíš řekl: "Běda duši, která závisí na tělesnosti." (Tom 51, 11 - 12)
Ježiš povedal: "Beda duši, ktorá závisí na telesnosti." (Tom 51, 11 - 12)

Ježíš řekl: "Svět je mrtvola. Ten, kdo poznal svět, poznal mrtvolu, a kdo poznal mrtvolu, svět ho není hoden." (Tom 42, 29 - 32)
Ježiš povedal: "Svet je mŕtvola. Ten, kto poznal svet, poznal mŕtvolu, a kto poznal mŕtvolu, svet ho nie je hodný." (Tom 42, 29 - 32)

Vysvětlení: Oba tyto citáty jsou z apokryfního Evangelia podle Tomáše. V prvním citátu "duše, která závisí na tělesnosti", je duše, která se nedokáže úplně zříci sexu.
Druhý citát jde pak ještě dále, protože druhý citát se vztahuje již nejen na sex, ale i na všechny ostatní pozemské tzv. "radosti". Ba co víc, v druhém citátu je dokonce poukázáno na tu skutečnost, že skutečné poznání našeho pozemského světa, takové, jaké je dáno pouze duchovně pokročilým křesanům vede k šokujícímu zjištění, že tento pozemský svět i se všemi tzv. "radostmi života" co nám nabízí je pouze hnusná mrtvola. A křesan, který díky své duchovní vyspělosti čím hlouběji si uvědomil, že tento falešný pozemský svět je pouze odporná mrtvola se proto tím více s odporem a zhnusením odvrací a distancuje od tohoto pozemského světa, od sexu i od všech ostatních tzv. "radostí" co tento svět nabízí, protože skrze své duchovní oči uviděl dále, uviděl že sex i všechny ostatní tzv. "radosti" tohoto hříšného pozemského světa páchnou odpornou mrtvolnou hnilobou rozkládající se mrtvoly, a proto tím více ve své panické (muž) nebo panenské (žena) nevinnosti přilne k Bohu, jako jsem i já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola ve své panické nevinnosti rovněž přilnul k Bohu a proto pro tento hříšný pozemský svět platí, že "není ho hoden", protože my křesané z řad paniců a panen duchovně už patříme na Boží stranu.

A toto všechno pro mne JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu vždy bylo důvodem i inspirací pro to, proč již ve svých patnácti letech jsem se já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola zasvětil Bohu coby poustevník, a Bohu jsem slíbil, že navěky zachovám panictví svého těla i duše pro Boží Království.

Ostatně na tom, že jsem já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola panic není nic zvláštního.

V průběhu dvoutisícileté historie křesanství již milióny velikých světců a světic Božích - kteří jsou pro mne velikým vzorem a příkladem hodným k následování - rovněž tak jako i já zachovalo po celý svůj život panictví (muži) či panenství (ženy); a také tito svatí muži i zemřeli jako panicové a svaté ženy zemřely jako panny.

Také i já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nikdy jsem svými skutky, slovy a ani jen myšlenkami nijak neporušil své panictví a nikdy ho ani nijak neporuším!

Já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola narodil jsem se jako panic, jsem panic a také i zemřu jako panic!!

Já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jsem panic a navěky panicem zůstanu!!!Další výroky, podle kterých já žiji tento pozemský život:

Jesus said: "This world is but a bridge; pass over; but build not thy dwelling there !"
Jesus sagte: "Dieser Welt ist nur eine Brücke; geh nach ihr über; aber bau kein Haus auf ihr auf !"
Isus rekoše: "Ovaj svet je samo most. Prolazi kroz njega, ali ne gradi si na njemu svoju kuču !"
Ježíš řekl: "Tento svět je jen mostem; přejdi po něm, ale nestavěj si na něm svůj dům !"
Ježiš povedal: "Tento svet je len mostom; prejdi po ňom, ale nestavaj si na ňom svoj dom !"

Vysvětlení:Výše uvedený citát mého Pána Ježíše Krista objevil Angličan H.C.G. Moule v roce 1900 v severoindickém městě Fathpur Sikri, kde byl napsán ve starověké arabštině na zřícenině brány starověké mešity, která byla navíc úplně na počátku v prvních staletích po Kristu původně ještě starověkým křesanským chrámem přestavěným později na mešitu.
Tento výrok mně nutí stále si připomínat, že zde na zemi jsem pouze "cestujícím" do nebeské vlasti a můj pobyt na zemi je pouze chvilkový tranzit. Proto žádné "rozbalovaní si mých zavazadel", žádné "zabydlování se" zde na zemi, a již vůbec ne nějaký sex či nějaké hromadění majetku. Musím mít stoprocentní jistotu, že po mé smrti zde na zemi nezůstanou žádní moji potomci, žádné moje peníze a ani žádný hmotný majetek, který bych já eventuálně za svého života shromáždil a nestihl ho pro svoji osobní spotřebu za trvání svého pozemského života spotřebovat. A zejména pak takto činím kvůli vystříhání se hříchu, protože kvůli tak směšně krátkému časovému období daného několika směšných desítek let krátkého pozemského života neohrozím svůj život věčný.
Tím se já uvědoměle diametrálně odlišuji od těch lidí, kteří obrazně řečeno ve svém "stavění si vlastního domu": si zde na zemi "rozbalují svá zavazadla", ba dokonce zabydlují se zde na zemi, souloží a vůbec chovají se tak, jako kdyby si mysleli, že jsou nesmrtelní, že nikdy nezemřou a tedy, že zde na zemi budou snad žít navěky. A zejména podstupují úplně nepřiměřená iracionální rizika, že si duši zatíží příliš mnoha hříchy, když zcela neprozíravě se nedokázali těch několik směšně krátkých desítek let "držet zpátky" a důsledně se vyhýbat jakýmkoliv hříchům, jakož i vyhýbat se potencionálně nebezpečným životním situacím, které by mohli v sobě vygenerovat nějakou "příležitost" ke spáchání hříchu.

Gott kundgemacht Mose und sagte ihm: "Du darfst nicht Falschmeldungen verbreiten. Laß dich nicht von einem Gottesleugner für eine falsche Zeugenaussage gewinnen. Schließe dich nicht der Mehrheit an, wenn sie eine Schlechtigkeit tut. Mußt du in einer Streitigigkeit als Zeuge aussagen, so beuge dich nicht einer Mehrheit, die das Recht verdreht." (2 Mose / Exodus 23, 1 – 2).

Hospodin Bůh promluvil k Mojžíšovi, řekl mu: "Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se s bezbožným, abys byl s  ním nepravým svědkem. Nepřidᚠse k většině, páchá-li zlo. A nebudeš ani vypovídat ve sporu s  ohledem na většinu a převracet tak právo." (2 kniha Mojžíšova / Exodus 23, 1 – 2).

Čtenář Miroslav Novotný a jeho otázka: "Jak to v pekle vypadá a kdo půjde po smrti do pekla?"

Odpověď JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: "Do pekla - kde v pekle, věčně svíjející se zavržený hříšník v neuvěřitelně krutých bolestech quasi popálenin třetího stupně neuvěřitelně krutě trpí, a přesto červ života tohoto v pekelném ohni zavrženého hříšníka nikdy v tomto pekelném ohni ani nikdy neumírá, ani nikdy neomdlívá a tento věčně hořící pekelný oheň svou intenzitou intenzivního fialového plamene výrazně svou intenzitou překonává sršení fialového plamene i z té nejvýkonnější svářečky používané na zemi svářeči při svařování kovových konstrukcí, ba dokonce tento sršící fialový plamen překonávající svojí teplotou i nejvyšší možnou teplotu dosahovanou v samém epicentru při explozi atomové bomby (tato teplota v samotném epicentru výbuchu atomové bomby dosahuje až 1,5 miliónů stupňů Celsia; a pro lepší představu uvedu, že: teplota na povrchu našeho Slunce je "jen" asi 6000 stupňů Celsia). A tento pekelný oheň pro nás lidi nepředstavitelné fyzikální síly a intenzity záření a teploty nikdy nehasne a zavržený hříšník ač sice nacházející se v tomto pekelném ohni sice věčně hoří, ale přesto v něm nikdy ani neshoří, ani nezemře a ani jen na malý okamih neztratí ani jen vědomí, které by ho mohlo alespoň na malý okamih osvobodit od těchto pro naši lidskou představivost úplně neuvěřitelně krutých a absolutně nepředstavitelných bolestí, které pro něj či pro ni již nikdy se neskončí, ale budou trvat již navěky!

A do tohoto o odstavec výše popsaného pekla po své smrti jdou všichni ti, kteří si to za trvání svého pozemského života svým chováním plně zasloužili, což jsou:

a./svobodní zednáři, feministky, vrahové nenarozených dětí a úplně všichni homosexuálové plus s homosexuály jakkoliv sympatizující lháři, kteří úmyslně křivě veřejně obviní jinou osobu z homosexuality,

b./a vedle homosexuálů do tohoto pekla, kde v pekle 'červ života jejich v pekelném ohni nikdy neumírá a tento pekelný oheň nikdy nehasne' jdou rovněž tak i všichni ostatní sexuální úchylové, prostitutky, prostituti, striptérky, striptéři plus všechny ostatní osoby, které minimálně jednou za trvání svého pozemského života projevili/y jakýkoliv zájem o "službu" prostitutky, prostituta, striptérky, striptéra, a to i tehdy, "i kdyby k ničemu nedošlo",

c./do tohoto pekla, kde v pekle 'červ života jejich v pekelném ohni nikdy neumírá a tento pekelný oheň nikdy nehasne' jdou i všichni ti, kteří v případě osob výše uvedených pod písmeny "a./" a "b/" jakkoliv napomáhají anebo jinak podporují hříšné jednání a názory osob výše uvedených pod písmeny "a./" a "b/" anebo s těmito hříšníky uvedenými výše pod písmeny "a./" a "b/" - právě pro toto jejich hříšné jednání a názory - z osobních či politicko - ideologických důvodů jakkoliv sympatizují,

d./plus z řad jinak úplně normálních heterosexuálů do pekla jdou i všichni ti z nich, kteří se někdy v čase svého pozemského života ve svých sexuálních či sexuálně-sociálních praktikách minimálně jednou za trvání svého pozemského života dopustili/y jakékoliv sexuální nemravnosti; což jsou - uvedeno zde pouze na vysvětlení - úplně veškeré projevy sexuálního chování intenzivnějšího stupně s výjimkou úplně normální a přirozené heterosexuální vaginální soulože vykonané mezi řádnými manžely, a tedy jednalo-li se o výlučně pouze jen manželskou soulož muže a ženy vázaných celoživotním manželským svazkem, který spolu před oltářem Božím v chrámu Páně společně uzavřeli, a tedy tehdy, a jen tehdy když jde o tuto manželskou soulož, a to navíc i bez používání jakýchkoliv kondomů nebo jiných prostředků bránících početí dítěte - tj. bez jakékoliv antikoncepce, jakož i bez jakékoliv spekulace, jako například spekulace na takzvané "plodné a neplodné dny" menstruačního cyklu ženy atd. a tedy normální heterosexuální vaginální soulože manželů vykonané výlučně pouze jen s přímým úmyslem řádně zplodit své řádné manželské dítě ve svém manželství, kde tedy motivem pro tuto jejich manželskou soulož byla pouze touha zplodit dítě a nikoliv tedy touha po nějaké osobní sexuální rozkoši.

Všichni ostatní, kteří se za trvání svého pozemského životě minimálně jednou dopustili takového sexuálního chování, které nesplňovalo kteroukoliv z červenou barvou o odstavec výše podtržené náležitosti jejich sexuálního aktu jsou totiž takoví sexuální hříšníci, kteří po své smrti zcela zaslouženě skončí navěky v pekle!!!"V říjnu 2008 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola byl v jedné malé vesnici nacházející se v rámci okresu Uherské Hradiště prozatím úplně naposledy někde někým vyfotografován se svým vlastním souhlasem. Více - méně přijel jsem tam do jedné malé vesnice nacházející se v rámci okresu Uherského Hradiště jen náhodou a tedy, byla to jen taková náhodná návštěva budovy tamního obecního úřadu a oni tam:
"Jééé nejste Vy snad pan Lahola? Vás jsem přece viděla v novinách!
(moje poznámka: tedy já nikomu jsem nedovolil, aby mně v prosinci v roce 2007 v Brně o Vánočních svátcích při mši svaté v chrámu Páně vyfotografoval a dal do novin, ba dokonce ani nic o tom nevím! Arogantní novináři a jiní jim podobní hajzlové mně zatím znají pouze z mé lepší stránky, protože zatím jsem ještě nikoho z těchto hajzlů co mně obtěžovali nezmlátil, což je zřejmě hrubá chyba, že jsem ještě nikomu z těchto hajzlů nepřerazil zobák o zeď, nebo jak vidět, chce to pořádný nářez, pořádnou nakládačku na kterou dotyčný hajzl jen tak brzy nezapomene. Tudíž ani nevylučuji, že možná dříve nebo později pojedu do města tomu novinářovi pořádně exemplárně rozbít hubu!! A to tak, že když mu jednu pořádně vrazím přes držku, tak si ten hajzl až se probere z bezvědomí bude myslet, že ho nějaký kůň do hlavy kopl.)... Vítejte na návštěvě u nás v zasedací síni našeho zastupitelstva ... byla bych ráda, kdyby jste se postavil sem k nám a nechal se s námi vyfotografovat!"
Můj komentář: Nepochybně bylo to určité nečekané překvapení. A tak zatímco jedna žena fotografuje, dalších šest žen stojí vpravo ode mne, muži kromě mně samotného zde nejsou vůbec žádní, to pouze já coby jediný chlap stojím s určitými rozpaky z tohoto fotografování na samotném okraji této fotografie. Zde v říjnu 2008 jsem souhlasil se svým fotografováním zcela dobrovolně.


Čtenář František Kučera a jeho otázka: "Co musí splňovat Bohem lidem dovolená soulož, aby se člověk který souložil po své smrti za trest pak nedostal navěky do pekla? "

Odpověď JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: "Bohem lidu dovolená soulož musí současně splňovat všech těchto osm uvedených náležitostí, aby se člověk navěky nedostal do pekla:

1./Bohem dovolena je výlučně pouze jen normální, přirozená heterosexuální soulož mezi mužem a ženou.

Každý člověk - muž či žena, který měl nebo chtěl mít minimálně jednou za trvání svého pozemského života jakýkoliv pohlavní styk či jakýkoliv jiný sexuální poměr s osobou téhož pohlaví - a to i tehdy i kdyby k "ničemu nedošlo" - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!

2./Bohem dovolena je výlučně pouze jen tzv. "bilaterální soulož" muže a ženy, tj. soulož výlučně pouze jen jednoho muže s jednou ženou bez jakékoliv účasti nebo přítomnosti jakékoliv další třetí osoby.

Každý muž, který měl nebo chtěl mít minimálně jednou za trvání svého pozemského života jakýkoliv erotický polygamní sexuální poměr s dvěma či více ženami - a to i tehdy i kdyby nakonec k "ničemu nedošlo" - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!
Obdobně tak i každá žena, která se minimálně jednou za trvání svého pozemského života dopustila polyandrie ve formě erotického sexuálního poměru se dvěma či více muži, popřípadě si to přála - a to i tehdy, i kdyby nakonec "k ničemu nedošlo" - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!

3./Bohem dovolena je výlučně pouze jen soulož mezi těmi osobami, které jsou si navzájem svázáni vzájemným manželským poutem: manžel a jeho manželka.

Každý muž, který minimálně jednou za trvání svého pozemského života souložil nebo chtěl souložit s takovou ženou, která v okamihu této soulože nebo okamihu vzniku touhy souložit nebyla jeho zákonitou a právoplatnou manželkou, i kdyby nakonec k "ničemu nedošlo" - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!
Obdobně tak i každá žena, která minimálně jednou za trvání svého pozemského života souložila nebo chtěla souložit s takovým mužem, který v okamihu této soulože nebo v okamihu vzniku touhy souložit nebyl jejím zákonitým a právoplatným manželem, i kdyby nakonec k "ničemu nedošlo" - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!

4./Bohem dovolena je výlučně pouze jen taková soulož, která byla vykonána zcela normálním, přirozeným způsobem výlučně pouze jen vaginální, poševní souloží mezi manželem a jeho manželkou spojením jejich pohlavních orgánů.

Normální, přirozený způsob této soulože, je totiž výlučně pouze jen taková soulož, která způsobem svého provedení je reálně způsobilá pohlavně oplodnit souložící manželku od jejího vlastního souložícího manžela, tj. vedoucí u souložící manželky zpravidla k početí dítěte zplozeného při jejich pohlavním styku jejím vlastním manželem; respektive jedná se pouze o skutečnou vaginální soulož, tj. o soulož, kdy do vagíny, pošvy manželky vnikne ztoporněný pohlavní úd penis jejího vlastního manžela!
Každá žena, která se minimálně jednou za trvání svého pozemského života dopustila nebo chtěla dopustit jakékoliv zvrhlé pseudosoulože s jiným předmětem či tělesným orgánem než s erekcí ztoporněným mužským penisem svého vlastního manžela blížícím se ke svému vyvrcholení spojeného s vystříknutím mužského spermatu, semene jejího vlastního manžela do její vagíny, pošvy - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!
Každý muž, který se minimálně jednou za trvání svého pozemského života dopustil nebo chtěl dopustit jakékoliv zvrhlé pseudosoulože takovým zvrhlým způsobem, že svůj erekcí ztoporněný mužský penis strčil kamkoliv jinam než do vagíny, pošvy své vlastní manželky - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!
Každý člověk - muž i žena, který či která se minimálně jednou za trvání svého pozemského života měl či měla anebo chtěl či chtěla mít cokoliv společného s tzv. "orální" nebo i jakoukoliv jinou pseudosouloží, dopustil či dopustila vkládání svého pohlavního orgánu do úst či do konečníku jiné osoby či přijímání pohlavního orgánu jiné osoby do svých úst či konečníku, případně olizování pohlavního orgánu, či dotýkání se svými rty či jazykem pohlavních orgánů, anebo souhlasu s tím, aby se jiná osoba jazykem či rty dotýkala jeho vlastních či jejích vlastních pohlavních orgánů - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!

5./Bohem dovolena je výlučně pouze jen taková soulož, kdy při této souloži souložícími osobami nebyly použity absolutně žádné kondomy a ani žádná jiná antikoncepce bránící anebo stěžující početí dítěte ani před souloží, ani v průběhu soulože a ani po souloži.

Každá osoba - muž či žena, která kdykoliv ve svém životě minimálně jednou za trvání svého pozemského života sama použila či chtěla použít anebo s jejím a již výslovným nebo konkludentním souhlasem jiná osoba použila jakýkoliv kondom či jakýkoliv jiný antikoncepční prostředek bránící či stěžující početí dítěte - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!

6./Bohem dovolena je výlučně pouze jen taková soulož, která nebyla vědomě vykonána nějakým spekulativním způsobem s úmyslem cílevědomě se úmyslně vyhnout početí dítěte.

Každá osoba - muž či žena, která kdykoliv ve svém životě minimálně jednou za trvání svého pozemského života sama se dopustila anebo plánovala či chtěla dopustit, či s jeho či jejím a již výslovným anebo konkludentním souhlasem jiná osoba se dopustila v souvislosti ze souloží a již spekulace na takzvané "plodné a neplodné dny" menstruačního cyklu ženského organismu či jakékoliv jiné spekulace v souvislosti s pohlavním stykem s úmyslem cílevědomě se úmyslně vyhnout početí dítěte - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!

7./Bohem dovolena je výlučně pouze jen taková soulož, při které jak souložící manžel, tak i souložící jeho manželka souložili spolu oba dva se svým plným a výslovným souhlasem zcela dobrovolně na základě svého oboustranného souhlasu, že budou spolu souložit.

Každý člověk - muž či žena, který minimálně jednou za trvání svého pozemského života se ze svou manželkou dopustil či svým manželem dopustila soulože anebo se pokusil či pokusila o tuto soulož v situaci, kdy vzhledem k fyzickému nebo psychické nátlaku, sociální nouzi, omámenosti alkoholem, drogami nebo čímkoliv jiným, anebo z jakýchkoli jiných příčin nebyl souhlas takto postižené jeho manželky či takto postiženého jejího manžela s tímto sexuálním stykem uskutečněn nebo zamýšlen uskutečnit za jejího či jeho plného vědomí a s jeho či jejím plně svobodným a plně dobrovolným souhlasem - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!

8./Bohem dovolena je výlučně pouze jen taková soulož, při které souložící muž a žena souloží výlučně pouze jen s přímým úmyslem a vůlí zplodit své společné manželské dítě ve svém řádném a legitimním manželství a tedy nesouloží kvůli své vlastní sexuální rozkoši.

Každý člověk - muž či ženy, který minimálně jednou za trvání svého pozemského života souložil či souložila, případně chtěl či chtěla souložit, a přitom před touto souloží, během této soulože, či po této souloži si vnitřně upřímně nepřál či nepřála, aby se z dotyčného pohlavního styku narodilo jeho vlastní či její vlastní dítě - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!
Každý člověk - muž či ženy, který minimálně jednou za trvání svého pozemského života souložil či souložila, případně chtěl či chtěla souložit kvůli své vlastní sexuální rozkoši - půjde po své smrti plně zaslouženě navěky do pekla!


Čtenářka Jana Nováková a její dvě otázky: "Mám dvě otázky:
1./První otázka: Existuje někde ve vesmíru mimo Země nějaký život alespoň na té nejnižší biologické úrovni nějakých primitivních jednobuněčných mikrobů a virů?
2./Druhá otázka: V jaké formě, jak a jaký Bůh vůbec dovolil lidem mít sex?"

Odpověď JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: 1.)Odpověď na první otázku: Ne! Nic takového!! Absolutně vyloučeno!!! Život ve vesmíru existuje pouze jen na jediném místě, a to na naší Zemi. A není to ani jen zdaleka pouze můj názor. Například výrok s kterým se plně ztotožňuji, že "Život ve vesmíru jestvuje pouze jen na jediném místě, a to na naší Zemi" vyslovil veliký ruský intelektuál, biofyzik, akademik, profesor L. A. Bžumenfežd, a můžete ho kromě jiného najít i v jeho vědecké práci "Problemy biologičeskoj fiziky", kterou vydala Nauka, Moskva 1977. Akademik profesor Bžumenfežd, ačkoliv byl s největší pravděpodobností sám ateistou, přesto však ale i navzdory tomu vyslovil tento velice rozumný názor, že "Život ve vesmíru existuje pouze jen na jediném místě, a to na naší Zemi", což je výrok s kterým se já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola plně ztotožňuji.

A zcela otevřeně též říkám, že každý člověk, který "věří" v existenci jakéhokoliv života – a to třeba i toho takzvaně nejprimitivnějšího života – na jiné planetě, než je naše planeta Země, trpí těžkou psychózou, a proto by se z tohoto svého psychotického bludu "víry v možnost mimozemského života" měl léčit někde v nějaké psychiatrické léčebně.

Každý člověk - intelektuál, a vlastně nejen intelektuál, ale i každý člověk s gymnaziální nebo ze středoškolskou maturitou, který "věří" v existenci jakéhokoliv – a to třeba i toho takzvaně nejprimitivnějšího života – na jiné planetě, než je naše planeta Země, tak tedy kromě svého již o odstavec výše zmiňovaného zavření do blázince a tam i své ústavní léčby na psychiatrii by navíc měl odevzdat veškeré své univerzitní či vysokoškolské diplomy a maturitní vysvědčení, nebo "vírou" v jakýsi mimozemský život jednoznačně prokázal, že je to naprostý dementní blázen padlý na hlavu, a vůči takovémuto totálně na hlavu padlému bláznovi je požadavek odevzdání maturitního vysvědčení plus eventuálních univerzitních či vysokoškolských diplomů – má-li vůbec nějaké – zcela na místě!

1.) + 2)Společná odpověď na první a současně i druhou otázku, přičemž odpovědí na druhou otázku týkající se toho, "v jaké formě, jak a jaký Bůh vůbec dovolil lidem mít sex?" je zejména podtržený text: Jinak ale pokud se na tento fenomén podíváme z hlediska morálky, tak je nade vše zřejmé, že u mnohých mravně úplně zvráceně zvrhlých novodobých ateistů jejich odpadnutím od křesanské, židovské či muslimské náboženské víry nastalo v jejich duši spirituální vakuum, které následně pak - patrně asi pod vlivem četby nějakých primitivních pohádek pro malé děti předškolního věku - zaplnili touto na hlavu padlou nesmyslnou novopohanskou "vírou" v existenci jakéhosi "mimozemského života". U těchto mravně zvráceně zvrhlých novopečených ateistů se jejich "konvertováním na víru v mimozemský život" v podstatě možná že nelze tomu ani příliš divit, protože zatímco klasická náboženská víra křesanská, židovská či muslimská je vždy spojena i s určitými nároky v oblasti morálky, mravními nároky na mravné chování se člověka, zatímco naopak "víra" v mimozemský život vůči svým "věřícím" vůbec žádné nároky a požadavky na jejich mravnost nevznáší.

A tudíž se nemusejí obávat, že by tato jejich novopohanská "víra v existenci mimozemského života" vznášela vůči nim jakékoliv morální námitky a mravní kritiku vůči jejich odporně zvrhlé homosexualitě, feminismu; vraždám nenarozených dětí, ale i jakýmkoliv jiným vraždám; mimomanželskému sexu, ačkoliv Bůh vyhradil sex pouze jen pro manžele, a všem ostatním lidem Bůh jakýkoliv sex kategoricky zakázal; sexuální promiskuitě, ačkoliv sexuální život Bůh povolil pouze jen manželům, a i těmto manželům Bůh dovolil sex pouze jen s jejich vlastním manželským partnerem, tj. muži Bůh povolil sex pouze jen s jeho vlastní manželkou je-li ženatý a s nikým jiným, a stejně tak i ženě Bůh povolil sex rovněž pouze jen s jejím vlastním manželem je-li vdána, a s nikým jiným; plus navíc i toto manželské souložení Bůh rozhodně nepovolil ani samotným manželům jen tak samoúčelně kvůli jejich nějaké "zábavě", ale Bůh povolil manželům sex pouze jen za účelem plození svých společných řádných manželských dětí, a nikoliv tedy pro realizaci vrcholně nemravně zvrhlých egoistických motivů užívání si své osobní sexuální rozkoše bez úmyslu zplodit řádné manželské dítě, což je rovněž vždy odporně hnusným hříchem, a to bez ohledu na to, zda-li se tohoto hříchu dopouští muž se ženou kteří jsou vzájemně svázáni svým celoživotním manželstvím anebo dokonce se tohoto odporného egoistického hříchu dopouštějí i jakékoliv jiné osoby, které tak navíc ještě činí ve formě mimomanželského sexu; ale i takové psycho-patologické jevy jako je alkoholismus, kouření, fetování či narkomanie; tunelování veřejného, ale i svěřeného soukromého majetku, ale i jakýmkoliv jiným krádežím; úvěrovým podvodům ale i jakýmkoliv jiným podvodům, včetně volebních podvodů, falšování volebních výsledků, křivými svědectvími, lživým osočováním jiných, ale i vědomým šířením jiných lží, manipulace s veřejným míněním a jiným zvrhlostem; za které je jejich "víra v existenci mimozemského života" sice kritizovat a odsuzovat nijak nebude; to však ale nic nemění na tom, že za tato výše zmíněná zvrhlá jednání plně zaslouženě navěky skončí v pekle kde v pekle "červ života jejich v pekelném ohni nikdy neumírá a tento pekelný oheň nikdy nehasne" !!!


Čitatež Václav Veselý a jeho otázka: Dal nám nᚠPán Ježíš Kristus nejaké aspoň všeobecné usmernenie, ktoré by som mohol použi pre identifikáciu homosexuálnych novinárov, politikov a ostatných zvrhlých buzerantov?"

Odpoveď JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu: Áno. Sú tu tri významné výroky nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteža a Vykupiteža, ktoré – podža môjho hlbokého presvedčenia – hoci sa o homosexuáloch nikde explicitne, otvorene nezmieňujú, implicitne predsa len celkom evidentne mieria práve aj na homosexuálov a ostatných im podobných sexuálnych úchylov, a s pomocou týchto troch výrokov nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteža a Vykupiteža homosexuálnych novinárov a homosexuálnych politikov – ktorí svoju homosexuálnu úchylku otvorene nepriznávajú či dokonca ju aj popierajú - vežmi žahko môžete identifikova! Dva z týchto troch výrokoch sú zachytené na dvoch rôznych miestach Evanjelia podža svätého Matúša, ktoré napísal apoštol svätý Matúš a jeden je zas zachytený v Evanjeliu podža svätého Lukáša.
Česká poznámka: Vzhledem k tomu, že tuto odpověď jsem původně napsal po slovensky, proto ještě zde uvedu tři malé vysvětlivky pro českého čtenáře: 1./ ve slovenštině použitý pojem "figy" = znamená po česky "fíky"; 2./ ve slovenštině použitý pojem "burinového tŕnia" = znamená po česky "plevelovitého trní"; a za 3./ ve slovenštině použité sloveso "preteká" = znamená po česky "protéká", tj. v daném větním kontextu se může jednat například o plný džbán vody do kterého například z vodovodu teče stále další a další voda, a proto, že je tento džbán již plný, tak přebytečná voda z tohoto džbánu přes okraj džbánu po slovensky "preteká" = po česky "protéká".
Za prvé - podža apoštola svätého Matúša v siedmej kapitole a veršoch šestnás až dvadsa Evanjelia podža svätého Matúša, nᚠPán Ježíš Kristus Boh Spasitež a Vykupitež povedal:

"Poznáte ich po ovocí. Veď či sa zbiera z burinového tŕnia hrozno a z neplodných ostružín figy? Tak každý dobrý strom nesie dobré ovocie, kým zlý strom prináša zlé ovocie. Dobrý strom nemôže prináša zlé ovocie a zlý strom nemôže prináša dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie bude vyatý a hodený do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte". (Mat 7, 16 – 20).

Ďalej ešte by som chcel zdôrazni, že tú najdôležitejšiu vetu vyslovenú našim Pánom Ježišom Kristom Bohom Spasitežom a Vykupitežom som vo zvyšných dvoch výrokoch nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteža a Vykupiteža špeciálne zvl᚝ podtrhol!
Ešte výstižnejší je druhý výrok nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteža a Vykupiteža, ktorý zas apoštol svätý Matúš zaznamenal vo veršoch tridsatri až tridsaštyri dvanástej kapitoly Evanjelia svätého Matúša, ako nᚠPán Ježíš Kristus Boh Spasitež a Vykupitež povedal:

"Po ich ovocí ich poznáte. Pokolenie zmijí! Ako len môžete hovori dobré veci keď ste zlí? Čím srdce preteká – to ústa hovoria!" (Mat 12, 33 – 34).

Za tretie – taktiež aj evanjelista svätý Lukᚠzaznamenal vo veršoch štyridsatri až štyridsapä šiestej kapitoly svojho Evanjelia podža svätého Lukáša nasledujúci výrok nášho Pána Ježiša Krista Boha Spasiteža a Vykupiteža, ktorý povedal:

"To určite nie je dobrý strom keď prináša zlé ovocie, ako ani nie je zlého stromu, ktorý by prinášal dobré ovocie. Každý strom totiž možno pozna po jeho ovocí. Veď z burinového tŕnia sa predsa nezbierajú figy, ako ani z neplodných ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré a zlý človek zo zlej podstaty svojho srdca vynáša zlé. Jeho ústa mu hovoria – čím jeho srdce preteká!" (Luk 6, 43 – 45).

Zhrnuté a podtrhnuté: Chcete teda vedie ktorý novinár či ktorý politik je homosexuál?

Započúvajte sa teda vežmi pozorne, keď dotyčný novinár či politik rozpráva o homosexualite a homosexuáloch, či prečítajte si jeho písomné vyjadrenia ohžadom homosexuality a homosexuálov. Predovšetkým si všimnite to, v akom duchu – kladne či záporne - sa vyjadruje o homosexuáloch a homosexualite, pretože ako vežmi výstižne povedal nᚠPán Ježíš Kristus "Jeho ústa mu hovoria – čím jeho srdce preteká"!

A teda ak je dotyčný novinár či politik homosexuál, potom aj jeho ústa (či pero) pretekajú sympatiami k homosexualite a homosexuálom tvrdiac, že homosexualita je údajne vraj normálna a prirodzená, a teda prinajmenšom vo forme svojich prejavov ústnych či písomných sa vežmi angažuje za najrozličnejšie pseudopráva homosexuálne postihnutých osôb - ktorými týchto homosexuálov v ich, ale vlastne aj sám seba vo svojej vlastnej homosexuálnej úchylke tým iba sám klame a utvrdzuje (pretože sa nechce lieči!!!), propagujúc napríklad takzvané registrované partnerstvo homosexuálov, adopciu detí homosexuálmi a podobné hnusné zvrhlosti, pretože tento politik či novinár "ktorého srdce preteká sympatiami k homosexuálom" sám je v skutočnosti teplým homosexuálnym politikom či homosexuálnym novinárom!!!


Otázka jistého diecézního kněze studujícího teologii v Římě v postgraduálním studiu:
"Pane profesore! A která řehole je řeholí tou absolutně nejt잚í a nejtvrdší? Jsou to kartuziáni anebo trapisté??"

Poněkud překvapivá odpověď jeho profesora a současně i opata jistého velmi přísného řeholního řádu:
"Moje odpověď bude pro mnohé z Vás patrně asi velikým překvapením, ale tou skutečně absolutně nejt잚í a nejtvrdší řeholí je vlastně řádně, správně prožívané manželství. … "
"A já i navzdory veškeré té mé přísné askezi, které jsem v mém řeholním řádu podroben již více než pět desetiletí, mohu zcela otevřeně říci, že právě proto, že bych osobně tak neuvěřitelně těžkou a tvrdou řeholi jako je manželství rozhodně neunesl, tak mě Bůh ze své neuvěřitelné milosti Boží povolal do řehole výrazně mírnější a měkčí…"


THE MORAL CODE - DAS MORALGESETZ - MORALAN ZAKON - MRAVNÍ ZÁKON:

Jesus said: "It is easier for heaven and earth to pass away than for one tittle of the law to fail. Whoever husband divorces his wife and marries another female commits adultery. Whoever male marries her who is divorced from her husband commits adultery." (Luke 16 : 17 - 18).
Jesus hat gesagt: "Doch eher werden Himmel und Erde vergehen, als daß auch nur ein i-Punkt im Gesetz ungültig wird. Der Mann, welcher sich von seiner Ehefrau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Genauso ist es Ehebruch, wenn ein Mann mit eine geschiedene Frau heiratet." (Lucas 16, 17 – 18).
Isus rekoše: "Ranije umre nebo i zemlja nego se najmanji zarez iz zakona izgubi. Svaki muškarac koji ostavi svoju ženu i uzima drugu ženu, čini preljubu. Takođe preljubu čini i taj muškarac koji se oženi sa ženom, sa kojom njezin suprug se razveo." (Sveto jevanđelje po Luci, glava 16, 17 – 18).
Ježíš řekl: "Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona. Každý muž, který opouští svou manželku a bere si jinou ženu, cizoloží. Stejně tak cizoloží i ten muž, který si bere takovou ženu, s kterou se její manžel rozvedl." (Luk 16, 17 – 18).

Jesus said: "You have heard that it said to those of old, 'You shall not commit adultery.' But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out, and cast it from you; for it is more profitable for you that one of your members perish, than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you; for it is more profitable for you that one of your members perish, than for your whole body to be cast into hell. Furthermore it has been said, 'Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.' But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except /for/ fornication causes her to commit adultery; and whoever marries a woman who is divorced commits adultery." (Matthew 5 : 27 - 32).
Jesus hat gesagt: "Ihr wißt auch, daß es man sagte: Ehebruch nie! Ich aber sage euch: Wer schon eine Frau nur gierig ansieht, hat in Gedanken schon mit dieser Frau eine Unzucht verübt. Wenn dich dein rechtes Auge verführen will, dann reiß es aus und wirf es weg! Es ist besser für dich, du verlierst ein Glied deines Körpers, als daß du ganz in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand verführen will, dann hau sie ab und wirf sie weg! Es ist besser für dich, du verlierst ein Glied deines Körpers, als daß du ganz in die Hölle kommst. Bisher hieß es: Wer sich von seiner Frau trennen will, muß ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen. Ich aber sage euch: Wer sich von seiner Frau trennt, außer er hat mit ihr in einer vom Gesetz verbotenen Verbindung gelebt, der zerstört ihre Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, wird zum Ehebrecher." (Matthäus 5, 27 - 32).
Isus rekoše: "Čuli ste kako je kazano starima: ne ćeš činiti preljube! Međutim ja vam kažem da svaki koji već samo na jedan trenutak pogleda na neku ženu sa nemoralnom željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu sa njom. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, istrgaj ga i odbaci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh nego li sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao. I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odsijeci je i odbaci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh nego li sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao. Dalje se kaže: ako li ostavi ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu. Međutim ja vam kažem da svaki koji ostavi ženu svoju, osim za kurvarstvo, navodi je te čini preljubu; i svaki muškarac koji se oženi sa ženom, sa kojom se njezin suprug razveo čini preljubu." (Sveto jevanđelje po Mateju, glava 5, 27 – 32).
Ježíš řekl: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš!' No já vám pravím, že každý, kdo se by i jen s hříšní touhou chtivě podívá na ženu, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Proto když tě svádí na hřích tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe, nebo je pro tebe lépe, když zahyne jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo se mělo dostat do pekla. Anebo když tě svádí na hřích tvoje pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe, nebo je pro tebe lépe když zahyne jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo mělo jít do pekla. Také bylo řečeno: 'Kdo chce opustit svou manželku, a jí dá listinu deklarující rozvod manželství!' No já vám pravím, že každý, kdo opustí svou manželku, kromě případu smilství, vystavuje ji cizoložství; a kdo se ožení s rozvedenou ženou, cizoloží." (Mat 5, 27 – 32).

Then Jesus arose from there and came to the region of Judea by the other side of the Jordan. And multitudes gathered to Him again, and as Jesus was accustomed, Jesus taught them again. The Pharisees came and provocative asked Jesus, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" And Jesus answered and said to them, "What did Moses command you?" They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce, and to dismiss her." And Jesus answered and said to them, "Because of the hardness of your heart Moses wrote you this precept. But from the beginning of the creation, God made them male and female. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. And the two shall become one flesh; so then they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate. In the house His disciples also asked Him again about the same matter. So Jesus said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if woman divorces her husband and marries another, she commits adultery." (Mark 10 : 1 - 12).
Dann brach Jesus von dort auf und zog nach Judäa und in das Gebiet auf der anderen Seite des Jordans. Auch dort sammelten sich viele Menschen, und wie immer sprach Jesus zu ihnen. Da kamen einige Pharisäer und versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie provozierten und fragten ihn: "Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau wegzuschicken?" Jesus antwortete mit einer Gegenfrage: "Was hat euch Mose denn für ein Gesetz gegeben?" Sie erwiderten: "Nach dem Gesetz Moses kann ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie dann wegschicken." Da sagte Jesus: "Mose hat euch die Ehescheidung nur zugestanden, weil ihr so hartherzig seid. Aber Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verläßt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden." Als sie dann im Haus waren, baten die Jünger ihn wieder um eine Erklärung, und Jesus sagte zu ihnen: "Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber sener ersten Frau. Und auch umgekehrt: eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt und einem anderen heiratet, begeht Ehebruch." (Markus 10, 1 – 12).
Isus dođe u okoline Judejske preko Jordana. I steče se opet narod k Isusu; i kao što običaj imaše, Isus ih opet učaše. Takođe pristupivši fariseji upitaše Isusa ga provokujući: "Moželi muž ostaviti ženu?" A Isus odgovarajući reče im: "Šta vam zapovijeda Mojsije?" A oni rekoše: "Mojsije dopusti da joj se da raspusna knjiga i da se ostavi. I odgovarajući Isus reče im: "Po tvrđi vašega srca napisa vam Mojsije zapovijest ovu. U početka stvorenja muža i ženy stvorio ih je Bog. Za to ostavi muškarac oca svojega i mater i prilijepi se k ženi svojoj, i budu dvoje jedno tijelo. Tako nijesu više dvoje nego jedno tijelo. A što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja." I u kući opet zapitaše ga za to učenici njegovi. I Isus reče im: "Koji ostavi ženu i oženi se drugom, čini pleljubu na njoj. I kao žena pusti muža svojega i uda se za drugoga, čini preljubu." (Sveto jevanđelje po Marku, glava 10, 1 – 12).
Ježíš vstal a odešel odtud do končin judských za Jordánem. A tam se opět začaly scházet k němu zástupy, a Ježíš je opět jako obvykle poučoval. Tu přistoupili k Ježíšovi i farizejové a pokoušeli ho. Zeptali se Ježíše: "Smí muž opustit svoji manželku?" Ježíš jim odpověděl: "Co vám přikázal Mojžíš?" Oni říkali: "Mojžíš dovolil napsat listinu deklarující rozvod manželství a pak opustit manželku." No Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce napsal vám Mojžíš takovéto dovolení. Na počátku stvoření však stvořil Bůh lidi jako muže a ženu. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne k svojí manželce a budou ti dva v jednom těle. A tak už tedy nejsou dva, ale jen jedno tělo. Nuže, co tedy Bůh spojil, člověk a nerozlučuje!" Doma se pak Ježíše jeho učeníci opět na to vyptávali. Ježíš jim řekl: "Každý, kdo opustí svoji manželku a vezme si jinou, proviní se vůči této první žene cizoložstvím. A když žena propustí svého muže a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství." (Mar 10, 1 – 12).

Now it came to pass, when Jesus had finished these sayings, that He departed from Galilee and came to the region of Judea beyond the Jordan. And great multitudes followed Him, and He healed them there. The Pharisees also came to Him, testing Him and saying to Him, "Is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason?” And Jesus answered and said to them, "Have you not read that He who made them at the beginning made them male and female?" And Jesus said, "For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate." They said to Him, "Why then did Moses command to give a certificate of divorce, and to put her away?" Jesus said to them, "Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife except for fornication, and marries another, commits adultery." His disciples said to Him, "If such is the case of the man with his wife, it is better not to marry." Jesus said to them, "All cannot understand this saying, but only those to whom it were of heaven given. There are virgins who were born thus from their mother's womb, and there are virgins who were made virgins by men; and there are virgins, who have made themselves virgins optionally for the Kingdom of heaven's sake. Who is able to understand it, let him understand it." (Matthew 19 : 1 - 12).
Jesus ging von Galiläa weg und kam in das judäische Gebiet auf der anderen Seite des Jordans. Sehr viele Menschen folgten ihm dorthin, und er heilte sie. Da kamen Pharisäer zu ihm und versuchten, ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn: "Ist es erlaubt, daß ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschickt?" Jesus antwortete: "Habt ihr nicht gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Dort heißt es, daß Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und er hat gesagt: Deshalb verläßt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden." Die Pharisäer fragten: "Wie kommt es dann, daß nach dem Gesetz Moses der Mann seine Frau mit einer Scheidungsurkunde wegschikken kann?" Jesus antwortete: "Mose hat euch die Ehescheidung nur zugestanden, weil ihr so hartherzig seid. Aber das war ursprünglich nicht so. Darum sage ich euch: Wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, es sei denn, er hat mit ihr in einer vom Gesetz verbotenen Verbindung gelebt. Da sagten seine Jünger zu ihm: "Wenn es zwischen Mann und Frau so steht, sollte man lieber gar nicht heiraten." Jesus antwortete: "Was ich jetzt sage, kann nicht jeder verstehen, sondern nur die, denen Gott das Verständnis gegeben hat. Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand nicht heiratet. Manche Menschen sind von Geburt an eheunfähig, manche – wie die Eunuchen – sind es durch einen späteren Eingriff geworden. Noch andere jungfräuliche Junggeselle freiwillig verzichten die Ehe aus Liebe zu Gott für den Reich Gottes." (Matthäus 19, 1 – 12).
Isus otide iz Galileje, i dođe u okoline Judejske preko Jordana. I za Isusom idoše ljudi mnogi i iscijeli ih ondje. I pristupiše k Isusu takođe i fariseji da ga provokuju, i rekoše mu: "Moželi muž ostaviti ženu svoju za svaku krivicu?" Isus odgovarajući reče im: "Nijeste li čitali da je onaj koji je u početku stvorio čovjeka muža i ženu stvorio ih?" I Isus reče: "I za to ostaviće muškarac oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo. Tako nijesu više dvoje, nego jedno tijelo; a što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja!" Rekoše mu: "Za što dakle Mojsije zapovijeda da se da knjiga raspusna, i da se ostavi?" Isus im reče: "Mojsije je vama dopustio po tvrđi vašega srca puštati svoje žene; a iz početka nije bilo tako. Nego ja vam kažem: Ako ko ostavi svoju ženu, osim za kurvarstvo, i oženi se drugom, čini preljubu; i koji uzme puštenicu čini preljubu." Rekoše mu učenici njegovi: "Ako je tako muškarcu sa ženom, ono je bolje ne ženiti se". A Isus reče im: "Ne mogu svi shvatiti tijeh riječi do oni kojima je dano. Jer su usidjelički djevstvenici koji su se tako rodili iz utrobe materine; a ima usidjeličkih djevstvenika koje su ljudi uškopili, a ima usidjeličkih djevstvenika koji su na uvijek sami potpuno dobrovoljno usidjeličkim djevstvenicima radi kraljevstva (carstva) nebeskoga. Ko može to shvatiti, neka shvati." (Sveto jevanđelje po Mateju, glava 19, 1 – 12).
Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do Judska za Jordán. A šly za ním veliké zástupy, které tam Ježíš uzdravoval. Tu k němu přišli též farizeové a pokoušeli ho: "Je dovoleno opustit manželku z jakékoli příčiny?" Ježíš jim odpověděl: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku 'muže a ženu učinil je'? A Ježíš řekl: 'Proto opustí muž svého otce i matku svou a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí opustit svou manželku tím, že jí dá listinu deklarující rozvod manželství?" Ježíš jim odpověděl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil opustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo opustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží." Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit." Ježíš jim odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno. Někteří panicové jsou totiž neschopní manželství z lůna své matky, protože se takovými narodili, jiní panicové jsou neschopní manželství, protože je takovými učinili lidé, ale jsou i tací panicové, co vylučují manželství z vlastní vůle pro Království nebeské. Kdo to může pochopit, a to pochopí." (Mat 19, 1 – 12).

Vysvětlení: V Evangeliu podle svatého Lukáše svatý Lukᚠtlumočí výrokem našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, když nᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel řekl: "že spíše se pomine nebe a země než aby padla jediná čárka mravní zákona Božího" varování všem těm, kteří se opovažují tvrdit, že údajně prý mravní zákony již v dnešní "moderní době" neplatí.
Rovněž tak nᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel podle téhož svého výroku zachycenému v Evangeliu podle svatého Lukáše varuje, že každý, kdo žije v manželství a rozvádí se, a současně uzavírá nové manželství se tímto svým jednáním dopouští cizoložství, a to i kdyby toto "druhé manželství" tento rozvedený člověk uzavíral se svobodnou osobou, která ještě žádné jiné manželství sama neuzavřela.
Rovněž tak nᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel podle téhož svého výroku zachycenému v Evangeliu podle svatého Lukáše varuje, že cizoložství se dopustí i takový člověk – a to včetně i svobodných, tj. neženatých mužů a neprovdaných žen, kteří ještě jinak žádné jiné manželství uzavřené nemají – který by uzavíral manželství s rozvedenou osobou, protože i tato podle světského pozitivního práva tzv. "rozvedená osoba" je i nadále podle přirozeného práva Božího vázána svým původním věčným manželským slibem, kterého závaznost pro oba manžely se skončí teprve až smrtí prvního z nich. A tudíž jakékoliv uzavření manželství s osobou, která není svobodná či ovdovělá je zásadně vždy cizoložstvím.
V následujícím výroku našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele zachyceného apoštolem svatým Matoušem v Evangeliu podle svatého Matouše nás nᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel varuje, že cizoložství nebo smilstva se člověk nedopustí pouze samotnou souloží s jiným člověkem, který není osobou se kterou právoplatně před oltářem Božím v katolickém anebo pravoslavném chrámu Páně uzavřel či uzavřela svůj celoživotní manželský svazek, ale hříchu cizoložství nebo smilstva se dopustí člověk již pouhým samotným necudným pohledem na jakoukoliv jinou osobu která není osobou se kterou právoplatně před oltářem Božím v katolickém anebo pravoslavném chrámu Páně uzavřel či uzavřela svůj celoživotní manželský svazek, tj. když tento výše zmiňovaný pohled na tuto osobu si spojí s erotickou vnitřní myšlenkou ve svém duchu, protože již tím jako kdyby s touto osobou cizoložně nebo smilně si virtuálně zasouložil nebo zasouložila ve svém srdci.
Dále pak nᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitele a Vykupitel podle téhož svého výroku zachyceného apoštolem svatým Matoušem v Evangeliu podle svatého Matouše poukazuje jednak na odpornou a hnusnou mrzkost spáchání jakéhokoliv sexuálního hříchu a na jeho velice negativní důsledky, které pro duši člověka po jeho smrti může spáchání jakéhokoliv sexuálního hříchu mít. NᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel nám v této souvislosti otevřeně sděluje, že je mnohem lepší žít v tomto pozemském životě jako člověk slepý, beznohý a bezruký, než skutkem, slovem anebo by i jen pouhou vnitřní myšlenkou a pouze třebas by i jen ve virtuální myšlenkové realitě spáchat nějaký sexuální hřích, ke kterému nás může svést třeba i jen zprvu úplně nevinný pohled na například nějakou hezkou modrookou mladou blondýnku; anebo podle svého osobního vkusu – ovšemže – i jakoukoliv jinou ženu, která se nám velice líbí, a tudíž potencionálně hrozí reálné nebezpečí, že pod vlivem tohoto pohledu na tuto hezkou ženu bychom se ďáblem Satanem mohli ve svých vnitřních představách nechat svést k nějakým hříšným erotickým představám s ní spojenou. A proto za této situace – pokud nedejbůh nastala - je možná pouze tato jediná obrana:
1./Okamžitý panický útěk pryč, a to minimálně tak daleko, abys měl stoprocentní jistotu, že ze svého nového místa kam jsi utekl již není objektivně možné tuto eroticky dráždivou ženu více zahlédnout; a za
2./Pokud ani toto nepomůže, aby se ti tvář této hezké ženy s tvé paměti úplně ztratila, pak doporučuji operaci "fakír", tj za této nejkrajnější situace tedy vytáhni svou krabičku ze špendlíky a začni si je zabodávat jeden po druhém do tvých rukou anebo nohou, a to třebas až do té doby, až kým všechny špendlíky, které máte momentálně k dispozici nebudou až po své "hlavičku" zapíchnuty hluboce v tvé levé dlani anebo třebas i jiných místech tvých rukou či nohou, které sis pro tento účel evokace bolesti vybral. To totiž i toho Vašeho sebevíc mravně eroticky rozdrážděného nepokojného ducha dokonale zkrotí, protože ho to přinutí plně koncentrovat veškerou Vaši pozornost výlučně pouze jen na právě prožívanou fyzickou bolest, kterou si tímto způsobujete, díky čemuž veškeré ostatní Vaše představy a myšlenky přímo nesouvisející s právě prožívanou fyzickou bolestí budou z Vaší mysli a bezprostředně krátkodobé paměti bezpečně vytěsněny pryč.
A v zimním období když jste venku pod holým nebem a venku jsou obrovské mrazy pod nulou je zde ještě další způsob obrany, a to tak, že si na chvíli svléknete svůj kožich nebo kabát, a setrváte v tom velikém mrazu několik minut anebo alespoň několik desítek vteřin pouze v košili. V případě ale, že jste se předešlým krkolomným během velice zpotil, tak použijte pokud možno přece jen raději operaci "fakír" než svléknutí kabátu, nebo jinak vystavení se působení mrazu v mokré zpocené košili riskujete oboustranný těžký zápal plic.
Ovšemže uznávám, že je menší zlo riskovat raději třebas i ten těžký oboustranný zápal plic a třebas v důsledku toho eventuálně někdy ještě i dnes zemřít, nebo třebas i ihned rovnou zemřít je v každém případě rozhodně výrazně mnohem menší zlo než se dopustit jakéhokoliv sexuálního hříchu, a to třebas sexuálního hříchu by i jen v pouhých nějakých vlastních erotických myšlenkách či virtuálních představách. Nicméně ale pokud máte u sebe krabičku ze špendlíky, pak není zapotřebí ani jen tento těžký oboustranný zápal plic riskovat, protože namísto svléknutí kožichu nebo kabátu a dobrovolném setrvání ve velikém mrazu několik minut anebo alespoň několik desítek vteřin pouze v mokré zpocené košili za velikého mrazu pod nulou kdy riskujete oboustranný těžký zápal plic můžete raději použít výše uvedené "operace fakír", kteréž negativní zdravotní následky jsou zcela minimální a která navíc prakticky nezanechává vůbec žádné dlouhodobé zdravotní následky na Vašem zdraví.
Dále jedná se o prvních dvanáct veršů desáté kapitoly z Evangelia podle svatého Marka a prvních dvanáct veršů z devatenácté kapitoly z Evangelia podle svatého Matouše. Výraz "jedno tělo" je hebraizmus a vyjadřuje jednu morální bytost. NᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel zde kategoricky opět vyjadřuje nerozlučitelnost manželství. Po takzvaném "rozvodu manželství" uzavření nového manželství vede k cizoložství. A pouze tento cizoložný pseudomanželský svazek má křesan právo a současně i povinnost rozpustit, a dobrovolně i defacto obnovit své původní platné manželství.
Pokud jde zas o panice a panny, respektive křesany, kteří dobrovolně z lásky k Pánu Bohu se uvědoměle a ideově rozhodnout pro celoživotní panictví (muži) nebo panenství (ženy) pro Boží království, je to mimořádně záslužné rozhodnutí, ke kterému u některých duchovně mimořádně pokročilých křesanů dochází pod vlivem zvláštní milosti Boží. Rozhodně tedy ani zdaleka ne všichni křesané jsou k stavu panictví či panenství Bohem povoláni, ba dokonce převážná většina křesanů je Bohem povolávána do stavu manželského. Uvědomělé a cílevědomé panictví u mužů a panenství u žen je jednou z nepovinných evangelijních doporučení našeho Pána Ježíše Krista, a to doporučení na bázi plné dobrovolnosti, pomocí které lze dosáhnout křesanskou dokonalost a mimořádné zásluhy pro život věčný.

Now concerning the things of which you wrote to me: "It is preferably for a man mortify in celibacy. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer; and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. But I say this all only as a concession, not as a commandment!! I wish that all men were even as I myself, but each one has his own gift from God, one in this manner and another in that. I say to the unmarried and to the widows: It is preferably for them if they remain even as I am, but if they cannot keep self-control, let them marry. It is better to marry than to burn with passion. To the married command the Lord: A wife is not to depart from her husband. But even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife. Concerning virgins: I have not direct commandment from the Lord; yet I give recommendation as such whom the Lord in His mercy has made trustworthy. The virginity is order elite and therefore is best for a men when in this manner mortify remain. Are you bound to a wife? Do not seek to be loosed. Are you loosed from a wife? Do not seek a wife! But if any man thinks he is behaving improperly toward his fiancée, if she is past the flower of youth, and such feel, let him do what he wishes. He does not sin; let them marry. Nevertheles he who stands steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and has so determined in his heart that he will keep own virginity, does well. So then he who wed does well, but he who does not wed does better." (1 Corinthians 7: 1 – 11, 25 – 27, 36 – 38).

Jetzt antworte ich auf ihre fragen: "Das beste ist es, wenn ein Mann ohne Frau lebt. Ich empfehle für die Leute, die schwache Wille haben: Damit ihr nicht der Unzucht verfallt, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen, und die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Die Frau verflügt nicht über ihrer Körper, sondern der Mann, ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner soll sich dem anderen entziehen – höchstens wenn ihr euch einig werdet, eine Zeitlang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch dem Gebet zu widmem. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil der Trieb in euch zu mächtig ist. Das ist aber keine bindende Vorschrift, sondern nur ein Zugeständnis!! Viel lieber wäre es mir, wenn alle jünglig lebten wie ich. Aber Gott gab jedem seine besondere Gabe, dem einen diese, dem anderen jene. Den Unverheirateten und Verwitweten empfehle ich: Es ist am besten, wenn sie meinem Vorbild folgen und allein bleiben. Aber wenn ihnen das zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Das ist besser, als wenn sie von unbefriedigtem Verlangen verzehrt werden. Für die Verheirateten ist hier eine Anweisung nicht von mir, sondern von Christus, dem Herrn: Eine Frau darf nicht ihrem Mann fortschicken. Hat sie sich von ihm getrennt, so muß sie unverheiratet bleiben und sie muss später wieder mit ihrem Mann aussöhnen. Ebensowohl darf kein Mann seine Frau verlassen. Ich habe für die Junggesellen und Jungfrauen direkt keine Anweisung des Herrn, doch empfehle ich euch meine Empfehlung als solcher, den der Herr zu seinem Beauftragten gemacht hat, dem man vertrauen kann. Es ist so, daß Junggesellenstand und Jungfräulichkeit das beste ist, wenn jemand rein wie Junggeselle oder Jungfrau lebt. Wenn du einer Frau aber hast, dann versuche nicht, dich von ihr zu trennen. Aber wenn du keine Frau hast, dann such keine Frau! Wenn aber jemand meint, er begehe ein Unrecht an seiner Braut, wen er sie nicht heiratet, und wenn sein Verlangen nach ihr zu stark ist, dann sollen die beiden ruhig heiraten. Es ist keine Sünde. Wer aber innerlich so fest ist, daß er nicht vom Verlangen bedrängt wird und sich ganz in der Gewalt hat, der soll sich nicht von dem Entschluß abbringen lassen, seine Braut nicht zu berühren. Wer seine Braut heiratet, handelt gut; aber wer sie nicht heiratet, handelt viel besser." (1 Korinther 7; 1 – 11, 25 – 27, 36 – 38).

A za ono što mi pisaste: "Ono je za muškarca bolje kad živi bez žene. Međutim zbor opasnosti kurvarstva svaki muškarac neka ima svoju ženu, i svaka žena da ima svojega muža. Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu. Žena nije gospodar od svojega tijela, nego muž; a važi to i suprotno, da tako i muž nije gospodar od svojega tijela, nego žena. Ne zabranjujte se jedno od drugoga, već ako u dogovoru za vrijeme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas Sotona ne iskuša vašijem neuzdržanjem. Ali ove sve preporuke vam govorim samo kao ustupak, ne kao naređenje!! Ja bih želeo da svi ljudi budu usidjelički djevstvenici i usidjeličke djevojke kao i ja sam usidjelički djevstvenik. Međutim svaki čovjek ima svoj sopsten dar od Boga: ovaj dakle ovako a onaj onako. I neoženjenijem ljudima i udovcima preporučujem: Bolje im je ako ostanu živeti bez braka kao i ja što sam. Međutim ako li je za nekoga bez seksa teško izdrženljivo živeti, neka stupi u brak; jer je bolje sklopiti brak nego upaljivati se. A oženjenijem zapovijedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža nerazdvaja. I ako li se pak i razdvojila, da se više ne udaje, a dalje da se pomiri sa svojijem mužem. A niti muž da se nerazdvaja od žene. Što se tiče usidjeličkog stanja - niti za djevstvenike i niti za djevojke direktno nemam zapovijesti Gospodnje, nego dajem savjet, kao koji sam pomilovan od Gospoda, da vam budem Gospodu vjeran, pouzdan i savestan savetnik. Znam, da je usidjeličko stanje vrlo dobro, a za djevstvenike i djevojke je najbolje ostati u ovom usidjeličkom stanju na uvijek. Jesi li se privezao za ženu? Ne željkuj da se razdriješiš! Jesi li bez žene? Nikakvu ženu ne traži! Međutim ako li neko misli da je sramota kad bi se razišao sa svojom djevojkom, nega čini šta hoće, ne griješi ako se oženi. Međutim ko se čvrsto odluči, a ima vlast nad svojom voljom bez obzira na javno mišljenje, niko nije u stanju da ga primora stupiti u brak. I dobro čini! Tako i onaj koji sklopi brak sa svojom djevojkom dobro čini, ali koji se ne oženi uradi mnogo bolje." (Korinćanima poslanica prva svetoga apostola Pavla, glava 7; 1 - 11, 25 - 27, 36 - 38).

Pokud jde o to, co jste psali: "Je pro muže lépe, když žije bez ženy. Abyste se však uvarovali smilstva, a každý má svou ženu a každá svého muže. Muž a prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro půst a modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Toto všechno ovšem říkám pouze jako ústupek, a ne jako příkaz!! Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli panicové jako jsem i já; ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovcům radím, že je pro ně lépe, když zůstanou žít tak jako já. Je-li někomu ale zatěžko zříce se sexu a žít zdrženlivě, a vstoupí v manželství, nebo je lepší žít v manželství než se trápit. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji - ne já, ale Pán – aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, a zůstane neprovdána nebo se s mužem smíří; a muž a ženu neopouští. O panicích a pannách nemám příkazu Páně, ale radu dávám jako takový, který si získal milostivou důvěru od Boha, abych byl věrným a spolehlivým rádcem. Vím, že panictví a panenství je stav dobrý, a proto je dobře, když člověk tak žít zůstane. Přivázal jsi se k manželce? Nechtěj se s ní rozejít! Jsi bez ženy? Žádnou ženu nehledej!! Domnívá-li se však někdo, že by mněl hanbu vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, a udělá, co chce: nezhřeší. A vstoupí do manželského stavu. Ale kdo se pevně rozhodl ve svém srdci a nedbá na veřejné mínění, nic ho nemůže donutit aby, je-li pánem své vůle, aby se pevně rozhodl, že se neožení. A jedná správně! Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná sice též dobře, ale kdo se neožení, udělá mnohem lépe." (1 Kor 7; 1 – 11, 25 – 27, 36 – 38).

Vysvětlení: Jedná se o tři nejvýznamnější pasáže ze sedmé kapitoly prvního listu apoštola svatého Pavla Korintským, tj. listu apoštola svatého Pavla adresovaného křesanské obci ve městě Korintě.

Úplně stejně tak jako moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, tak i samotný apoštol svatý Pavel stejně důsledně zachovával během celého svého života panictví.

Tudíž není divu, že apoštol svatý Pavel svým frazeologickým obratem "přál bych si totiž, aby všichni lidé byli panicové jako jsem i já;…" apoštol svatý Pavel dává tudíž jednoznačně najevo, že by byl - stejně tak jako i moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - osobně nejraději, kdyby úplně všichni lidé rovněž zachovávali panictví či panenství jako ho zachovávám dnes já samotný a tenkrát před zhruba dvěma tisíci lety jak ho zachovával i můj veliký vzor apoštol svatý Pavel, nicméně ale to nic nemění na tom, že hned z dalšího pokračování daného souvětí této sedmé kapitoly prvního listu apoštola svatého Pavla Korintským je každému úplně zřejmé, že toto přání je pouze maximalistické osobní přání apoštola svatého Pavla, napsaného díky svému vysokému stupni křesanské dokonalosti, přičemž sám apoštol svatý Pavel si jinak ovšemže zcela reálně uvědomuje absolutní nereálnosti tohoto přání "že by se úplně všichni lidé někdy či někde rozhodli pro zachovávání panictví či panenství", a tedy že toto napsané přání apoštola svatého Pavla rozhodně v žádném případě neznamená, že by snad apoštol svatý Pavel nějak ztratil smysl pro realitu.

Respektive apoštol svatý Pavel vyslovuje správnou zásadu, že panictví či panenství je objektivně projevem větší křesanské dokonalosti než manželství, a že sexuální abstinence je pro úplně každého člověka objektivně právě tak rovněž lepší než takzvaný pohlavní život.

Podobně jako moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, tak rovněž i veliký apoštol svatý Pavel po celý svůj život důsledně zachovával panictví svého těla i duše pro Boží království, a úplně stejně tak jako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nikdy své panictví žádnými svými skutky, slovy a ani jen myšlenkami nijak nikdy neohrozil, právě tak i tento veliký apoštol svatý Pavel vždy a všude nekompromisně do nejmenších důsledků zachovával své panictví až posléze apoštol svatý Pavel i zemřel jako panic, právě tak jako i JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola po skončení své věrné služby Boží jednou zemře též v ničím a nijak neporušené panické nevinnosti.

A na těchto faktech nic nemění ani nepochybně správný názor apoštola svatého Pavla, který je velice rozumný, a i já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola se s tímto názorem, respektive doporučením apoštola svatého Pavla plně ztotožňuji, aby křesané se slabou vůlí, tj. ti křesané, kteří ze své tělesné a pudové slabosti nejsou schopni odolávat sexuálním pokušením, aby v těchto případech tito křesané raději vstoupili do řádného manželství, a v tomto manželství se sexuálně realizovali, než aby se riskovalo, že je ďábel Satan svede k nějakému mimomanželskému sexu, v důsledku něhož by pak po své smrti skončili v pekle.
S aspektem na co nejmaximálnější křesanskou dokonalost je však ale ideálem panictví či panenství, zatímco manželství či manželský sex jsou - na rozdíl ode všech mimomanželských sexuálních praktik - sice Bohem plně tolerovaným, nicméně objektivně je i toto manželství a manželský sex přece jen určitým ústupkem od maximálního ideálu křesanské dokonalosti, kterým je pouze panictví a panenství. Manželství je totiž určeno především těm křesanům, kteří nemají dostatečně pevnou vůli v zachovávání panictví či panenství. Anebo jinak řečeno, jedním z hlavních účelů manželství je též i prevence smilství a cizoložství, respektive umožnění těmto křesanům, kteří nemají dostatečně pevnou vůli úplně v sobě potlačit sexuální pud a všechny jeho sebemenší projevy, včetně i těch relativně nejnevinnějších erotických či poloerotických myšlenek a představ, aby tito křesané se slabou vůlí mohli z hlediska křesanské morálky plně legálně občas uvolnit si ventil svého sexuálního napětí, a to v rámci heterosexuálního a právoplatného manželství, coby celoživotního svazku jednoho muže a jedné ženy posvěcené Církví si tento ventil svého sexuálního napětí si uvolňovali; což je mnohem lepší, než kdyby jim tento sexuální ventil tlak nevydržel a sám nedej Bůh živelně někdy nějak prasknul v podobě jakéhokoliv jiného sexu než výše zmiňovaného sexu manželského mezi jedním mužem a jednou ženou žijícími celoživotně společně v legitimním a Církví posvěceném řádném manželství.
Křesan, který objektivně má Boží dar schopnosti zachovávání panictví či panenství, respektive pokud - například u vdovců či vdov - své panictví či panenství sice už nemá, protože ho již ztratil či ztratila, avšak je schopen či schopna zachovávat sexuální abstinenci, pro tohoto křesana je lepší, když do žádného manželství nevstoupí a bude zachovávat své panictví či panenství, popřípadě pokud panictví či panenství již nemá, tak bude alespoň po zvyšek svého pozemského života důsledně zachovávat absolutní sexuální abstinenci.
Naopak ti křesané, kteří nejsou schopni celoživotně zachovávat panictví či panenství, ba dokonce nejsou schopni ani jen zachovávání absolutní sexuální abstinence; pro tyto pudově slabé křesany slabé vůle proto z tohoto důvodu skutečně bude nejlépe když raději v katolickém, anebo alespoň pravoslavném kostele vstoupí v stav manželský, ve kterém budou řádně plodit legitimní manželské děti a vychovávat je důsledně v souladu s Desaterem Božích přikázání v katolické (nebo alespoň pravoslavné) náboženské víře a bázni Boží.
A tudíž pro toho křesana však ale, kdo Boží dar zachovávání panictví či panenství, respektive sexuální abstinence má, je tudíž tento účel manželství úplně irelevantní, a proto tento křesan by naopak udělal nejlépe, kdyby vůbec nevstupoval do manželství, ale namísto vstupu do manželství upřednostnil zachovávání panictví či panenství, anebo - například u vdovců či vdov - tj. tom případě, když již dotyčný křesan či křesanka panicem či pannou není, protože své panictví či panenství již někdy někde ztratil či ztratila, tak i v tomto případě je mnohem lepší, kdyby alespoň od daného okamihu dotyčný křesan začal důsledně zachovávat úplnou sexuální abstinenci.

Apoštol svatý Jakub nás varuje před Satanem a radí nám vzepřít se Satanovi svou pevnou vírou:

Podřiďte se Bohu, ďáblovi se však vzepřete, a uteče od vás. Přibližte se k Bohu, a On se přiblíží k vám. Očistěte si své ruce hříšníci, a posvěte si srdce vy, kteří jste dvojakého smýšlení. Pocite svoji ubohost, bědujte, kvilte a plačte! Vᚠsmích a se obrátí na nářek a radost na žal. Pokořte se před Pánem, a On vás povýší! (Jak 4, 7 – 10).

Therefore submit to God. Resist the devil and she will flee from you. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep! Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. (James 4 : 7 – 10).

Deshalb sollt ihr euch Gott im Gehorsam unterstellen. Leistet dem Satan Widerstand, und sie wird vor euch fliehen. Nähert euch Gott, und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände, ihr Sünder! Schenkt Gott eure Herzen, ihr Schwankenden! Klagt über euren Zustand, trauert und weint! Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen! Euer Jubel soll sich in Jammer verkehren und eure Freude in Trauer. Beugt euch tief vor dem Herrn, dann wird er euch großmachen. (Jakobus 4, 7 – 10).

Vysvětlení: Pod pojmem "dvojakého smýšlení" apoštol svatý Jakub má na mysli hříšného člověka, který by se chtěl věnovat Bohu i hříšnému světu, tj. chtěl by si tak řečeno jakoby "rozdělit duši", což však ale nejde a volbě se nelze vyhnout! Každý se proto musí rozhodnout buď pro Boha anebo pro tento hříšný svět…

Klikněte s myší zde a zamyslete se:
Poselství: Jan Pavel II. se zde posmrtně obrací na Vás!
/prezentace Microsoft PowerPoint - po slovensky/

Sua Santita Papa Benedetto XVI - Amatissimo Santo Padre, desidero sostenerLa in questo tempo difficile, in cui la Chiesa e attaccata specialmente nella Sua persona. Pregho per i vescovi e i sacerdoti affinche, attraverso la fedelta al Successore di Pietro, amino sempre piu Gesu Cristo, perche solo dove e il Papa, li e la Chiesa. Con speranza aspetto il Suo arrivo nella Repubblica Ceca e auspicho che la Sua visita possa aiutare la conversione del nostro popolo.

Vaše Svatost Papež Benedikt XVI - Milovaný Svatý Otče, toužím Vás povzbudit v tomto nelehkém období, kdy je Církev skrze Vaší osobu napadána. Modlím se za biskupy a kněze, aby ve věrnosti Petrovu nástupci stále více milovali Ježíše Krista, protože pouze tam, kde je papež je Církev. S nadějí očekávám Vᚠpříjezd do České republiky a toužím, aby Vaše návštěva napomohla obrácení našeho národa.

Vᚠnejmenší spolubratr v Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


Pokoj, dobro a láska!
Tento web vznikl z lásky k Pánu Bohu i z lásky k lidem.

Nebojte se, otevřete Kristovi svá srdce dokořán!

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola apeluje na Tebe bohatý člověče:
Chovej se k bezdomovcům tak, jak by sis sám přál, aby se k tobě jiní lidé chovali, kdyby ses ty sám stal bezdomovcem!

Moje maličkost, já malý a pokorný sluha Hospodinův, a tvůj spolubratr ve víře v Krista, radím i tobě, jsi-li i ty člověkem upřímné víry:


1./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu zachovej také i ty navěky celibát a panictví či panenství svého těla pro věčné Kristovo království!

2./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu zachovej také i ty navěky přísnou asketickou chudobu pro věčné Kristovo království!

3./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu nikdy a nikde nehledej ani ty nijaký svůj osobní prospěch, ale pouze prospěch Krista Boha Spasitele a Vykupitele!

4./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu nikdy a nikde nehledej ani ty nijaký svůj osobní zájem, ale pouze zájem Krista Boha Spasitele a Vykupitele!

5./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu nikdy a nikde nehledej ani ty nijakou svoji osobní slávu, ale pouze slávu Krista Boha Spasitele a Vykupitele!

6./ Cokoliv si dosáhl(a), daroval ti Bůh! Oslavuj proto veřejně Boha a Jeho hmotné, nehmotné i čistě duchovní dary, kvality, mohutnosti i síly, kterými tě obdaroval!

7./ Z upřímné lásky k Pánu Bohu, ale taky i z upřímné altruistické lásky k lidem vykonej také i ty minimálně jeden dobrý skutek denně!

Pokud je to na Vás mnoho a proto tyto ideály svatosti panictví či panenství nepřijmete, tak bratři a sestry uzavřete řádný církevní sňatek, zploďte v něm mnoho dětí a vychovejte je ve víře!

Pokud je i toto na Vás mnoho a proto ani toto nepřijmete, tak či onak bratři a sestry pamatujte v zájmu své vlastní spásy alespoň na toto minimum:

Bůh řekl Mojžíšovi, a skrze Mojžíše nás důrazně varoval o tom, která jednání neujdou spravedlivému trestu Božímu:

Gott kundgemacht Mose und sagte ihm: "Richte den Israeliten aus, was ich ihnen zu sagen habe: Ich bin der Herr, euer Gott. Lebt nicht so, wie man in Ägypten lebt, woher ihr kommt, auch nicht wie man in Kanaan lebt wohin ich euch bringe. Die Sitten dieser Völker gehen euch nichts an. Ihr sollt euch nach meinen Ordnungen richten und meinem Anweisungen gehorchen. Ich bin der Herr, euch Gott. Wer sich nach meinen Geboten und Weisungen richtet, bewahrt sein Leben. Ich bin der Herr. Keiner von euch darf mit einer Verwandte geschlechtlich verkehren. Ich bin der Herr. Du darfs nicht mit deiner Mutter schlafen und dadurch deinen Vater entehren; denn sie ist deine Mutter. Du darfs nicht einer anderen Frau deines Vaters schlafen, gleichgültig, ob sie die Tochter deines Vaters oder deiner Mutter ist und ob sie in der gleichen Ehe geboren ist oder nicht. Du darfst nicht mit deiner Enkelin schlafen, den dadurch entehrst du dich selbst. Du darfs nicht mit einem Mädchen schlafen, das die Tochter deines Vaters und einer seiner Frauen ist, denn sie ist deine Schwester. Du darfst nicht mit einer Schwester deines Vaters schlafen, den sie ist mit deinem Vater blutverwandt. Du darfst nicht mit einer Schwester deiner Mutter schlafen, den sie ist mit deiner Mutter blutsverwandt. Du darfst nicht mit der Frau deines Onkels, des Bruders deines Vaters, schlafen; denn sie ist deine Tante. Du darfst nicht mit deiner Schwägerin schlafen, denn dadurch entehrst du deinen Bruder. Wenn du mit einer Frau verkehrst, darfst du nicht gleichzeitig mit ihrer Tochter oder Enkeltochter schlafen. Sie sind mit ihr blutsverwandt, deshalb ist das soviel wie Blutschande. Du darfst nicht die Schwester deiner Frau zur Nebenfrau nehmen, solange deine Frau noch lebt. Du darfst nicht mit einer Frau schlafen, die ihre monatliche Blutung hat; denn in dieser Zeit ist sie unrein. Du darfst nicht mit der Frau eines anderen Mannes schlafen, den dadurch wirst du unrein. Du darfst keines deiner Kinder dem Gott Moloch opfern, denn dadurch entehrst du den Namen deines Gottes. Ich bin der Herr! Kein Mann darf mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehren, denn die Untat ist. Keine Frau darf mit einer anderen Frau geschlechtlich verkehren, denn die Untat ist. Kein Mann und keine Frau dürfen mit einem Tier geschlechtlich verkehren. Das ist Perversität und macht unrein. Verunreinigt euch nicht durch alle diese Verirrungen, wie es die Völker getan haben, die ich vor euch vertreibe. Sie haben das Land unrein gemacht, aber ich sorge dafür, daß es seine Bewohner auspeckt und so wieder rein wird. Ihr aber sollt euch nach meinen Geboten und Weisungen richten, und genauso die Fremden, die bei euch leben. Tut nicht solche abscheulichen Dinge wie die Leute, die vor euch das Land bewohnten und es unrein machten. Sonst wird euch das Land genauso ausspucken, wie es seine jetziger Bewohner ausspuckt. Wer so etwas Abscheuliches tut, hat sein Leben verwirkt und wird aus seinem Volk ausgestoßen. Gehorcht meinem Anweisungen und richtet euch nicht nach den abscheulichen Sitten der Völker, die vor euch das Land bewohnten. Verunreinigt euch nicht durch ein solches Verhalten. Ich bin der Herr, euer Gott!" ( 3 Mose / Levitikus 18, 1 – 30).

Hospodin Bůh promluvil k Mojžíšovi, řekl mu: "Mluv ke všemu množství synů izraelských a řekni jim: Já jsem Hospodin, vᚠBůh. Nesmíte jednat podle způsobu egyptské země, v níž jste sídlili, ani podle způsobu země kananejské, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi. Budete jednat podle mých řádů a dbát na má nařízení; jimi se budete řídit, protože já jsem Hospodin, vᚠBůh. Budete jednat podle mých ustanovení a dbát na moje nařízení, kterými se budete řídit, protože já jsem Hospodin, vᚠBůh. Budete dbát na moje nařízení a na moje ustanovení. Člověk, který podle nich bude jednat, bude žít, protože já jsem Hospodin, vᚠBůh. Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých příbuzných, aby odkryl její nahotu. Neodkryješ nahotu svého otce tím, že bys odkryl nahotu své matky. Je to tvá matka, neodkryješ její nahotu. Neodkryješ nahotu ani jiné ženy svého otce. Je to také nahota tvého otce. Neodkryješ nahotu žádné své sestry, dcery svého otce nebo matky, a zplozené v manželství nebo mimo. Neodkryješ jejich nahotu. Neodkryješ nahotu dcery svého syna nebo své dcery. Neodkryješ jejich nahotu, je to tvá nahota. Neodkryješ nahotu dcery jiné ženy svého otce. Tvůj otec ji zplodil, je to tvá sestra, neodkryješ její nahotu. Neodkryješ nahotu sestry svého otce a ani žádné jiné příbuzné svého otce. Je to příbuzná tvého otce. Neodkryješ nahotu sestry své matky a ani žádné jiné příbuzné své matky. Je to příbuzná tvé matky. Neodkryješ nahotu bratra svého otce tím, že by ses přiblížil k jeho ženě. Je to tvá teta. Neodkryješ nahotu své snachy. Je to žena tvého syna, neodkryješ její nahotu. Neodkryješ nahotu ženy svého bratra. Je to nahota tvého bratra. Nevezmeš žádnou ženu i s její dcerou, abys u obou žen odkryl jejich nahotu. Jsou to blízké příbuzné, byl by to mrzký čin. Nevezmeš si ani dceru jejího syna nebo její dcery proto, abys tím odkryl její nahotu. Jsou to blízké příbuzné, byl by to mrzký čin. Za života své první manželky nevezmeš k sobě ženu jinou, abys svou první manželku za jejího života soužil tím, že bys odkrýval nahotu této druhé ženy. Také nepřistoupíš k ženě, abys odkryl její nahotu v období jejího krvácení, kdy je nečistá. S manželkou bližního svého nebudeš pohlavně obcovat a neposkvrníš se s ní. Nedopustíš, aby kdo z semene tvého proveden byl skrze oheň modly Moloch, abys poskvrnil jména Boha svého. Já jsem Hospodin, vᚠBůh: Nebudeš pohlavně obcovat s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako se ženou Je to ohavnost. A ani žena nebude obcovat s ženou jako s mužem, protože je to ohavnost. A ani s žádným zvířetem nebudeš pohlavně obcovat a neznečistíš se s ním. Je to zvrhlost. A ani žena nepřijde k zvířeti, aby s ním pohlavně obcovala, protože je to zvrhlost. A proto s ničím z toho všeho se neznečišuj, protože těmito věcmi se poskvrňují pohané, které já zahubím a vyvrhnu od vaší tváře, protože poskvrnili zemi, a proto je navštívím za jejich nepravost a zahubím je. Vy však ale dbejte na má nařízení a na moje ustanovení, a a již jste zdejší usedlík anebo příchozí, nekonejte žádnou z těchto ohavností, protože všechny tyto ohavnosti činili i pohané, kteří byli před vámi, čím poskvrňována bývá země. Dejte si pozor, aby jste nebyli zahubeni jako národy, které jsem kvůli těmto ohavnostem již vyhubil před vámi, protože kdokoliv, kdo by se dopustil kterékoliv z těchto ohavností: duše, které by tak učinily, budou nemilosrdně vyhlazeny z lidu mého. Proto zachovávejte má přikázání. Nesmíte činit ničeho z ohavných zvyklostí, které byly páchány před vámi. Neposkvrňujte se s těmito ohavnostmi, protože já jsem Hospodin, vᚠBůh." (Leviticus 18, 1 – 30).

Bůh řekl Mojžíšovi, a skrze Mojžíše informoval i nás věřící lidi všech věků o spravedlivém rozsudku Božím:

Gott kundgemacht Mose und sagte ihm: "Auch wenn jemand sich an Wahrsager wendet und an Leute, die die Geister der Toten befragen, ist das Götzendienst. Ich selbst wende mich gegen den, der so etwas tut, und krage ihn von seinem Volk ab. Denkt daran, daß ihr mir gehört, und führt ein Leben, das mir geweiht ist; denn ich bin der Herr, euer Gott. Richtet euch nach meinem Geboten und befolgt sie. Ich bin der Herr und habe euch aus den Völkern ausgesondert, damit ihr mein heiliges Volk seid. Wenn jemand seinen Vater oder seine Mutter verflucht, begeht er ein todeswürdiges Verbrechen und er muß versterben werden. Wenn jemand mit der Frau eines anderen Ehemann Ehebruch begeht, müssen beide versterben werden. Wenn jemand mit einer Frau seines Vaters schläft und darurch seinen Vater entehrt, ist das ein todeswürdiges Verbrechen und beide müssen versterben werden. Wenn jemand mit seiner Schwiegertochter schläft, ist das ein schändliches, todeswürdiges Verbrechen und beide müssen versterben werden. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehrt, ist das ein abscheuliches, todeswürdiges Verbrechen und beide müssen versterben werden." ( 3 Mose / Levitikus 20, 6 – 13).

Hospodin Bůh promluvil k Mojžíšovi, řekl mu: "Duše, která by se obrátila k hádačům a věštcům, aby s nimi obcovala, postupujíc podle nich: postavím tvář svou proti duši té a nemilosrdně ji vyhladím z jejího lidu. A proto posvěte se a buďte svatí, protože já jsem Hospodin, vᚠBůh. Dbejte na má nařízení a dodržujte je, protože já jsem Hospodin – posvětitel váš. Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce musí zemřít, protože jeho hřích ulpí na něm. Člověk, který by se dopustil cizoložství musí zemřít, a zemřít musí oba dva lidé co spolu takto cizoložně obcovali: cizoložník i cizoložnice. Kdyby někdo pohlavně obcoval s ženou svého otce, odkryta byla nahota otce, a proto zemřou oba dva, co spolu takto pohlavně obcovali, protože jejich hřích ulpí na nich. Kdyby někdo pohlavně obcoval ze svojí snachou, oba dva musí zemřít, protože dopustili se zvrhlosti a jejich hřích ulpí na nich. Kdyby člověk pohlavně obcoval s člověkem téhož pohlaví, tak oba dva musí zemřít, protože se dopustili ohavnosti a jejich hřích ulpí na nich." (Leviticus 20, 6 – 13).

The Warning - Die Warnung - Varování:

We know that the law is good if one uses it right. Knowing, that the law is not made for a righteous person, but for the unrighteous and insubordinate: for the ungodly and for sinners, for the perverse and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for fornicators, for homosexuals, for slavers for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. (1 Timothy 1 : 8 – 11).

Wir dagegen wissen, das Gesetz is gut, wenn man es in der rechten Weise gebraucht. Man darf nämlich eines nicht vergessen, das Gesetz ist nicht für Menschen da, die tun, was Gott will, sondern für solche, die sich um Recht und Ordnung nicht kümmern. Das Gesetz ist nicht für die gerechten, sondern für die ungerechten und zuchtlos: Für die Gottesleugner und für die Sünder, für die Perversionen und für die Bonvivanten, die Gott und seine Gebote verachten, für die Vatermorder und für die Muttermorder, und für die allen Morder, für die Unzüchter, für die Homosexuellen, för die Sklavenhalter und solche, die lügen und falsche Zeugenaussagen machen oder sonst etwas tun, was im Widerspruch zur rechten Lehre steht. Diese Lehre entspricht der Guten Nachricht, die mir anvertraut worden ist – der Botschaft von der Herrlichkeit, die der ewige und in sich vollkommene Gott uns geben will. (1 Timotheus 1, 8 – 11).

Znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba. Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grješnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskima, kurvarima, homoseksualcima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako što drugo ima protivno zdravoj nauci. Po jevandželju slave blaženoga Boga, kojejemeni povjereno. (Timotiju poslanica prva svetoga apostola Pavla, glava 1, 8 - 11).

Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo správně používá, uvědomujíc si, že zákon nemá na zřeteli spravedlivého, ale nespravedlivé a neukázněné: pro bezbožníky a hříšníky, pro zvrhlé a světáky, otcovrahy a matkovrahy, ba jakékoliv vrahy vůbec, pro smilníky, pro homosexuály, pro otrokáře, lháře, křivopřísežníky, a pro kohokoliv jiného, kdo se protiví Božímu učení evangelia podle slavného Poselství blahoslaveného Boha, které nám bylo svěřeno. (1 Tim 1, 8 – 11).

Do you not know that the unjust will not go to kingdom of God? Do not be deceived! Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor rapacious, nor drunkards, nor blasphemers, nor robbers will not join the kingdom of God. (1 Corinthians 6 : 9 - 10)

Denkt daran: für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seiner neuen Welt. Macht euch nichts vor! Die Unzüchter, Götzer, Ehebrecher, Homosexuellen, Diebe, Wucherer, Trinker, Frevler und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. (1 Korinther 6, 9 – 10).

Ili ne znate da nepravednici ne će naslijediti kraljevstva (carstva) Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinici, ni adžuvani, ni homoseksualci, ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, kraljevstva (carstva) Božijega ne će naslijediti. (Korinćanima poslanica prva svetoga apostola Pavla, glava 6, 9 - 10).

Co nevíte, že nespravedlivý nebudou mít účast na království Hospodinově? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani homosexuálové a ani ostatní zvrácení, ani zloději, ani chamtivci, opilci, rouhači, lupiči nebudou mít účast na Kristově království. (1 Kor 6, 9 - 10)

Nechápete? Řeknu Vám to tedy po lopatě:

Kdo je smilník, půjde do pekla! Kdo je modlář, půjde do pekla! Kdo je cizoložník, půjde do pekla! Kdo je homosexuál, půjde do pekla!!! atd.

Ale komu podobně jako mně toto mravní minimum přece jen nestačí, ale touží být plně dokonalý, nech podobně jako i já sleduje ideál panictví či panenství. Viz slova Písma Svatého:

I slyšel jsem hlas z nebe jako hukot mnoha vod a jako zvuk mocného hřmění, a znělo to jako hudebníci, kteří rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, pouze těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, co se neposkvrnili s ženami a zůstali navěky panici. Ti následují beránka Ježíše kamkoliv jde. Ti byli vykoupeni mezi lidmi jako prvotiny Bohu a Beránkovi. Z jejich úst nikdo nezaslechl nepravdu, jsou bez úhony před trůnem Božím. (Zjv 14, 2 - 5).

I čuh glas s neba kao glas voda mnogijeh, i kao glas groma velikoga; i čuh glas gudača koji guđahu u gusle svoje. I pjevahu kao novu pjesnu před prijectolom i před četiri životinje i před starješinama; i niko ne mogaše naučiti ovu pjecnu, osim onijeh sto i četrdeset i četiri hiljade koji cu otkupljeni sa zemlje. Ovo su koji se ne opoganiše sa ženama, jer su usidjelički djevstvenici, oni idu za jagnjetom Isusom kudgod on hoće. Ovi su iskupljeni od ljudi prvenci Bogu i jagnjetu. I u njihovijem ustima ne nađe se prijevara, jer su bez bilo kakve laži před prijestolom Božijim. (Otkrivenje Jovanovo 14, 2 – 5).

Dann hörte ich einen Schall aus dem Himmel. Es klang wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls und wie lautes Donnerrollen, aber zugleich hörte es sich an wie Musik von Harfenspielern. Vor den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten und vor dem Thon sangen sie ein neues Lied. Dieses Lied konnten nur die hundertvierundvierzigtausend Menschen lernen, die von der Erde losgekauft worden sind. Sie haben sich rein gehalten vom Verkehr mit Frauen und sie bleiben für alle Zeiten jüngferlich. Sie folgen dem Lamm Jesus überallhin. Sie sind aus der übrigen Menschheit losgekauft and stellvertretend für alle Gott und dem Lamm geweiht worden. Nie hat man aus ihrem Mund eine Lüge gehört, es ist kein Fehler an ihnen. (Offenbarung 14, 2 – 5).

I heard a voice from heaven, like the voice of many waters, and like the voice of loud thunder. And I heard the sound of harpists playing their harps. They sang as it were a new song before the throne, before the four living creatures, and the elders; and no one could learn that song except the hundred and forty - four thousand who were redeemed from the earth. These are the ones who were not defiled with women, they are virgins. These are the ones who follow the Lamb Jesus wherever He goes. These were redeemed from among men, being firstfruits to God and to the Lamb. And in their mouth was found no deceit, for they are without fault before throne of God. (Revelation 14 : 2 - 5)

Znakem toho, že jste pravým učedníkem Ježíše Krista je to, že Vás všichni ti, kteří po své smrti půjdou navěky do pekla budou úplně bezdůvodně fanaticky nenávidět, veřejně všemožně lživě osočovat, znevažovat, diskriminovat a pronásledovat:

Jesus said: "You will be hated by all for My name's sake. But he who endures to the end will be saved. When they persecute you in this city, flee to another." (Matthew 10 : 22 - 23).
Jesus hat gesagt: "Alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere." (Matthäus 10, 22 – 23).
Ježíš řekl: "Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného." (Mat 10, 22 – 23).

Jesus said: "Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of whopper against you falsely for My sake. Rejojce and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you." (Matthew 5 : 11 - 12).
Jesus hat gesagt: "Freuen dürft ihr euch, wenn man euch beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht alle unglaubliche Lügen nachsagt, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn Gott wird euch reich belohnen. So hat man die Propheten vor euch auch schon behandelt." (Matthäus 5, 11 – 12).
Ježíš řekl: "Blahoslaveni jste, když vás budou pro mne potupovat a pronásledovat, a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně - radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně tak totiž pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi." (Mat 5, 11 – 12).

Jesus said: "A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for a disciple that he be like his teacher, and a servant like his master. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more will they call those of his household!” (Matthew 10 : 24 - 25).
Jesus hat gesagt: "Kein Schüler steht über seinem Lehrer und kein Sklave über seinem Herrn. Der Schüler soll zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Lehrer, und der Sklave, wenn es ihm ergeht wie seinem Herrn. Wenn sie schon den Hausherrn Beelzebub nennen, dann werden seine Dienerschaft noch viel schlimmere Namen bekommen." (Matthäus 10, 24 – 25).
Ježíš řekl: "Učedník není nad svého učitele, a ani sluha nad svého pána. Stačí učedníkovi, když je jako jeho učitel a sluhovi jako jeho pán. Jestliže již pána domu nazvali, že je Belzebubem, o co spíše tak nazvou jeho služebnictvo!" (Mat 10, 24 – 25).

Jesus said: "If the world hates you, you know that it hated Me before it hated you. If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world therefore the world hates you. Remember the world that I said to you, 'A servant is not greater than his master.” If they persecuted Me, they will also persecute you. If they kept My word, they will keep yours also. But all these things they will do to you for My name's sake, because they do not know Him who sent Me. If I had not come and spoken to them, they would have no sin, but now they have no excuse for their sin. He who hates Me hates My Father also. If I had not done among them the works which no one else did, they would have no sin; but now they have seen and also hated both Me and My Father. But this happened that the word might be fulfilled which is written in their law, 'They hated Me without a cause.' But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me. And you also will bear witness, because you have been with Me from the beginning." (John 15 : 18 - 27).
Jesus hat gesagt: "Wenn die Welt euch haßt, dann denkt daran, daß sie mich zuerst gehaßt hat. Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehörten. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen, und ihr gehört nicht zu ihr. Aus diesem Grund haßt euch die Welt. Denkt an das, was ich euch gesagt habe: Kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. So wenig sie meinem Wort geglaubt haben, werden sie dem euren glauben. Das alles werden sie euch antun, weil ihr euch zu mir bekennt. Sie kennen nämlich den nicht, der mich gesandt hat. Sie hätten keine Sünde, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte. So aber haben sie keine Ausrede mehr. Wer mich haßt, der haßt auch meinem Vater. Sie hätten keine Sünde, wenn uch nicht Taten unter ihnen vollbracht hätte, die noch kein Mensch getan hat. Es steht fest, daß sie meine Taten gesehen haben und trotzdem hassen sie mich und meinen Vater. Aber das muß so sein, damit in Erfüllung geht, was in ihrem Gesetz steht: 'Sie haßten mich ohne jeden Grund'. Der Stellvertreter wird kommen. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin, und er wird als Zeuge für mich eintreten. Und auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen." (Johannes 15, 18 – 27).
Ježíš řekl: "Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: 'Nenáviděli mě bez příčiny'. Až přijde "Povzbuditel”, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, nebo jste se mnou od počátku." (Jan 15, 18 – 27).

Vysvětlení: Kdyby byli praví služebníci Ježíše Krista "ze světa", tj. přáteli a otroky tohoto zkaženého zvrhlého pozemského světa, a tedy kdyby žili stejně nemravně jako ostatní bezvěrci, svět by je měl rád, protože by byli pak stejnými nemravnými zvrhlíky jako jsou i oni. Ale praví služebníci Ježíše Krista nepatří k tomuto hříšnému světu nebo zůstali plně věrni pravé víře v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele tím, že se nekompromisně postavili proti svobodným zednářům, proti feministkám, proti homosexuálům ale též i proti heterosexuálním smilníkům a cizoložníkům, proti mamonářům, kšeftsmanům, tunelářům a ostatním zlodějům a podvodníkům, jakož i proti všem ostatním satanovým služebníkům a nepřátelům Ježíše Krista, a proto tyto věrné služebníky Boží žijící podle Evangelia i tento "pozemský svět nenávidí", protože tito praví služebníci Ježíše Krista i navzdory veškeré síle masmediální propagandy, diskriminaci, útrapám ba i pronásledování nedají se nijak zviklat ve věrné a oddané službě Ježíšovi Kristovi jako jeho plně věrní služebníci dle srdce Kristova.
A jedním z mnoha milionů pravých služebníků Ježíše Krista je i moje maličkost. Pokud si do vyhledávače Google zadáte moje jméno a příjmení, vyrojí se na Vás stovky nenávistných webových stránek namířených ve fanatické nenávisti proti mojí maličkosti. Jsou plné nenávistného lživého osočování, které jsou jen důkazem toho, že Ježíš Kristus měl pravdu. A pro moji maličkost při pohledu na tolik fanatické nenávisti bez zavdání jakéhokoliv důvodu z mé strany pro tuto jejich fanatickou nenávist je to – vzpomenouce si na tato proroctví mého Pána Ježíše Krista – jednoznačný důkaz, že jdu po správné cestě, a tedy že jsem pravým služebníkem mého Pána Ježíše Krista žijícího a jednajícího tak, jakého můj Pán Ježíš Kristus chce mít.

Následovat Ježíše Krista může pouze ten křesan, který si Ježíše Krista cení více než kohokoliv jiného, ba dokonce má rád Ježíše Krista mnohem více než svůj vlastní život a bude-li toho třeba je kdykoliv též připraven bez sebemenšího zaváhání za Ježíše Krista tento svůj pozemský život třebas i okamžitě obětovat:

Jesus said: "He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor." (John 12 : 25 - 26).
Jesus hat gesagt: "Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt geringachtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir diesen will, muß denselben Weg gehen wie ich, und wo ich bin, wird mein Diener dann auch sein. Mein Vater wird jeden, der mir dient, auszeichnen." (Johannes 12, 25 – 26).
Ježíš řekl: "Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, a mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce." (Jan 12, 25 – 26).

Jesus said: "He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me. And he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me. And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for My sake will find it." (Matthew 10 : 37 - 39).
Jesus hat gesagt: "Wer seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt als mich, verdient es nicht, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir auf meinem Wege folgt, verdient es nicht, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen." (Matthäus 10, 37 – 39).
Ježíš řekl: "Kdo miluje svého otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden. A kdo miluje svého syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. A kdo nevezme svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo hledá a nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo však ale ztratí svůj život pro mne, nalezne jej." (Mat 10, 37 – 39).

Jesus said: "If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world for himself, but is himself destroyed and lost? For whoever is ashamed of Me and My words, of him the Son of Man will be ashamed when I comes in my own glory, and in His Father's, and of the holy angels." (Luke 9 : 23 - 26).
Jesus hat gesagt: "Wer mich nachfolgen will, der muß sich und seine Wünsche aufgeben. Er muß Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt für sich gewinner, aber zuletzt sich selbst verliert und er zufügt sich schweren Schaden? Wenn einer nicht den Mut hat, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch Menchensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt und in der Herlichkeit des Vaters und der heiligen Engel." (Lukas 9, 23 – 26).
Ježíš řekl: "Chceš-li mně následovat, zapři sám sebe, vezmi každý den svůj kříž a následuj mne. Nebo kdo si chce zachránit svůj život, ztratí jej. Kdo však ale ztratí svůj život pro mne, zachrání si jej. Nebo co prospěje člověku, kdyby i celý svět sám pro sebe získal, ale sebe samého by ztratil a zahubil? Kdo se bude stydět za mne a za moje slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, když přijde ve slávě své i Otcově a svatých andělů." (Luk 9, 23 – 26).

Jesus had called the people to Himself, with His disciples also, Jesus said to them, "Whoever want to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. For whoever want save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake and the gospel's will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world, and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of Me and My words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when I comes in the glory of My Father with the holy angels." (Mark 8 : 34 – 38).
Jesus rief die ganze Menschenmenge hinzu und sagte: "Wer mich nachfolgen will, der muß sich und seine Wünsche aufgeben. Er muß sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich und für das Evangelium verliert, wird es retten Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt für sich gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Wer vor den Menschen dieser ehebrecherischen und sündhaften Abstammungsmäßig nicht den Mut hat, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn ich in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt." (Markus 8, 34 – 38).
Ježíš zavolal k sobě zástup lidí a své učedníky, a řekl jim: "Chce-li mě někdo následovat, a zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mně. Nebo kdo by chtěl svůj život zachovat, ztratí jej; kdo však ale ztratí svůj život pro mne a pro evangelium, zachová jej. Nebo co prospěje člověku, by by i celý svět pro sebe získal, ale ztratí svůj pravý věčný život? Nebo za co vymění člověk svůj pravý věčný život? Nebo kdo se bude stydět za mne a za moje slova před tímto cizoložným a hříšným pokolením, za toho se bude stydět také i Syn člověka, když přijde v slávě svého Otce se svatými anděly." (Mar 8, 34 – 38).

Vysvětlení: Skutečný křesan, který se rozhodl následovat Ježíše Krista je jako včela! Včela totiž, je-li toho zapotřebí je kdykoliv připravena bez jakéhokoliv zaváhání nebojácně bodnout žihadlem i do miliónkrát většího a silnějšího nepřítele než je ona samotná, a to i navzdory tomu, že v důsledku tohoto bodnutí nepřítele svým žihadlem ona sama zemře. Podobně tak i skutečný křesan, který upřímně následuje a slouží Ježíši Kristu je podobně jako tato včela při obraně včelího úlu a královny připraven i on stejně heroickým způsobem položit kdykoliv svůj život v boji proti pozemským nepřátelům Ježíše Krista.
Křesan, který si zachová svůj časný pozemský život v čase pronásledování, útrap či diskriminace tím, že ze zbabělosti anebo prospěchářské vypočítavosti zapře Ježíše Krista – ztratí po své smrti svůj věčně blažený život v Božím království. Kdo však ale ztratí svůj časný pozemský život poté, co neohroženě i navzdory všemu pronásledování, útrapám a diskriminaci veřejně všude vyznával svou víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele v nezkreslené podobě, ten naopak po svojí smrti získá věčný život v nebeské blaženosti v Božím království.
Kdo by si totiž chtěl zachovat příjemný a pohodlný život v tomto časném pozemském světě tím, že se zřekne víry v Ježíše Krista, a tedy za cenu zrady, ten nutně ztratí svůj věčný blažený život v nebesích. Kdo však ale z lásky k Bohu i navzdory všemu pronásledování, všem útrapám, veškeré diskriminaci a posměškům těch, kteří stejně půjdou po své smrti do pekla zůstane po celý svůj život věrný Kristovi a tím tedy za Ježíše Krista vydá v obě svůj dočasný život v tomto pozemském světě tím, že Ježíše Krista ze všech osob postaví na absolutně první místo ve svém pozemském životě, by i třebas sám osobně možná nezemře za Ježíše Krista přímo svou mučednickou smrtí v přímé bojové konfrontaci v rámci nějakého ozbrojeného boje proti nepřátelům Ježíše Krista, i ten si zajistí věčný blažený život v nebesích, a v rámci něho i Boží odměnu a náhradu za všechno to, čeho se na tomto pozemském světě z lásky k Pánu Bohu dobrovolně vzdal.

Skuteční učeníci Kristovi jsou v pozemském životě svědky víry pro nevěřící spoluobčany a po své smrti zas svědky před Božím posledním soudem proti těm, kteří odmítli víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, kterou jim tito křesané hlásali:

Jesus said: "Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpent and unsophisticated as doves. But beware of men for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. You will be brought before governors and kings for My sake, as a testimony to them and to the heathens. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak. For it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you." (Matthew 10 : 16 - 20).

Jesus hat gesagt: "Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen, und doch einfach wie die Tauben. Nehmt euch in acht vor den Menschen! Sie werden euch vor die Synagogengerichte stellen und in ihren Synagogen auspeitschen. Um meinetwillen werdet ihr vor Beherrschers und Könige gestellt, um auch vor ihnen, den Vertretern der fremden Völker, als Zeugen für mich auszusagen. Wen sie euch vor Gericht stellen, so macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt oder wie ihr es sagen sollt. Es wird euch in dem Augenblick schon eingegeben werden. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch sprechen." (Matthäus 10, 16 – 20).

Ježíš řekl: "Já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holuby. Mějte se na pozoru před lidmi; nebo budou vás vydávat soudům a bičovat vás ve svých synagógách, i před vladaře a krále budete voděni pro mne na svědectví jim a ostatním pohanům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co máte mluvit; nebo v onu hodinu vám bude vnuknuto, co máte říci, nebo nejste to vy, kteří mluvíte, ale Duch vašeho Otce bude mluvit ve vás." (Mat 10, 16 – 20).

Vysvětlení: Výrazem "na svědectví jim a pohanům" nás upřímné učeníky našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele nᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel vyzývá, abychom v tomto pozemském životě svým zmužilým vystupováním a svými slovy všude svědčili o Ježíši Kristu Bohu Spasiteli a Vykupiteli přede všemi lidmi, a to bez ohledu na jejich eventuálně třebas někdy možná i vysoké politické, mocenské, společenské či jiné významné postavení, a tak svým individuálním apoštolátem víry v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele příležitost dávali úplně všem nevěřícím poznat Kristovo učení i víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, aby tito nevěřící měli tak příležitost se obrátit k víře v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele a po své smrti společně i s námi se spasit v nebesích v Božím Kristově království.
Současně též výrazem "na svědectví jim a pohanům" nám upřímným učeníkům našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele nᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel informuje i o našem poslání po naší smrti, respektive o tom, že po naší smrti my budeme zas při posledním soudu svědky proti těm nevěřícím, kteří za jejich i našeho pozemského života naše zvěstování víry v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele odmítli, a pak po své smrti tito nevěřící eventuálně nějakými svými výmluvami před posledním soudem Božím – který bude rozhodovat o tom zda-li mají nebo nemají být zatraceni navěky v pekle – se budou tito nevěřící pokoušet vykroutit se ze své zodpovědnosti za své plně úmyslné, plně vědomé a plně dobrovolné jednoznačné odmítnutí víry v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, která jim byla našim prostřednictvím v čase našeho i jejich pozemského života plně objasněna, zprostředkována, zvěstována a nabízena.

The today's world-ruling of the homosexuals feminists and freemasons serves to Satan! Resist to them!!!
Die heutige Weltherrschaft von den Homosexuellen, Feministinen und Freimaurern dient dem Satan! Leisten wir sie Widerstand!!!
Dnešní světovláda homosexuálů, feministek a svobodných zednářů slouží Satanovi! Postavme se jim na odpor!!!

Jesus said: "Therefore do not fear them. For there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known. Whatever I tell you in the dark, speak in the light; and what you hear in the ear, preach on the housetops. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell." (Matthew 10 : 26 - 28).!!!
Jesus hat gesagt: "Fürchtet euch also vor keinen Menschen! Was jetzt noch verborgen ist, muß ans Licht kommen, und was noch niemand weiß, muß enthüllt werden. Was man euch in der Dunkelheit sagte, das sagt am hellen Tag weiter, und was man euch ins Ohr flüstere, das macht aller Welt bekannt. Fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele ins ewige Verderben schicken kann. (Matthäus 10, 26 – 28).
Ježíš řekl: "Nebojte se jich! Nebo nic není tak zahaleno, aby se jednou neodhalilo, a nic tak skrytého, co nebude poznáno. Co se říká ve tmě, mluvte o tom na světle; a co se vám pošušká do ucha, rozhlašujte ze střech. A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, ale bojte se spíše toho, který může duši i tělo zahubit do pekla." (Mat 10, 26 – 28).

"Kdo chce kam, pomozme mu tam!" Anebo ještě přesněji řečeno: "Každý je svého štěstí sám strůjcem":

Jesus said: "Nobody can serve two overlords; for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon." (Matthew 6 : 24).
Jesus hat gesagt: "Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen: Gott und Geld." (Matthäus 6, 24).
Ježíš řekl: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Nebo buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, anebo jednoho se přidrží a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit i Bohu i mamoně." (Mat 6, 24).

Jesus said: "Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also." (Luke 12 : 33 - 34).
Jesus hat gesagt: "Verschafft euch Geldbeutel, die kein Loch bekommen, und sammelt Reichtümer bei Gott, die euch nicht zwischen den Fingern zerrinnen und nicht von Dieben gestohlen und von Motten zerfressen werden können. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Reichtum habt." (Lukas 12, 33 – 34).
Ježíš řekl: "Vytvářejte si měšce, které se nerozpadají, nepomíjející poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Nebo kde je vᚠpoklad, tam bude i vaše srdce." (Luk 12, 33 – 34).

Jesus said: "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." (Matthew 6 : 19 - 21).
Jesus hat gesagt: "Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde! Denn ihr müßt damit rechnen, daß Motten und Rost sie auffressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Reichtümer bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen weden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Reichtum habt." (Matthäus 6, 19 – 21).
Ježíš řekl: "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je rez a mol ničí a kde se dobíjejí zloději a kradou; ale ukládejte si poklady v nebi, kde vaše poklady neničí ani mol a ani rez, a kde se zloději ani nevloupávají a ani nekradou. Nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." (Mat 6, 19 – 21).

Jesus said: "Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it!” (Matthew 7 : 13 - 14).
Jesus hat gesagt: "Geht durch das enge Tor! Denn das Tor, das ins Verderben führt, ist breit und die Straße dorthin is es auch. Viele sind auch ihr unterwegs. Aber das Tor, das zum Leben führt, is eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn!" (Matthäus 7, 13 – 14).
Ježíš řekl: "Jděte těsnou cestou a vcházejte těsnou branou, nebo pohodlná prostranná a široká cesta i brána vede do pekelného zatracení a mnoho je těch, kteří vcházejí skrze ni. Jak těsná je však brána a úzká cesta, která vede k životu, a jak málo je těch, kteří ji nalézají!" (Mat 7, 13 – 14).

Jesus said: "Therefore whoever confesses Me before men, him I will also confess before My Father who is in heaven. But whoever denies Me before men, him I will also deny before My Father who is in heaven." (Matthew 10 : 32 - 33).
Jesus hat gesagt: "Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich am Gerichtstag bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel nicht kennen." (Matthäus 10, 32 – 33).
Ježíš řekl: "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebesích. Kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích." (Mat 10, 32 – 33).

Vysvětlení: Musíte si vybrat! Buď Vaše honba za penězi a majetkem; anebo Vaše upřímná služba Bohu! Nemůžete sedět na dvou židlích současně!! Důležité jsou poklady dobrých skutků, nebo pouze tyto poklady doprovázejí člověka na věčnost. Žádné peníze či majetek si nikdo ze sebou na druhý svět nevezme – po Vaší smrti veškeré Vaše peníze a majetek padne na Zemi do klína těm, co ještě zatím nezemřeli. Nejpozději tedy Vaše smrt Vám odejme veškeré Vaše peníze i veškerý jiný majetek, který za trvání Vašeho pozemského života patřil Vám. Po Vaší smrti Vám tedy peníze a jiný majetek budou k ničemu. Po Vaší smrti jedinou hodnotou pro Vás bude pouze výkaz Vašich dobrých skutků, které jste za svého pozemského života vykonal či vykonala, nebo pouze tím se můžete vykázat před Bohem. Vše ostatní Vám bude na nic.
Všeobecně dá se to říci ještě i tak, že vejít po smrti do života věčného vyžaduje v tomto pozemském světě námahu, obětavost a svědomitost. Kdo chce zde v tomto pozemském světě žít pohodlně, lehkomyslně a hříšně, toho čeká po jeho smrti věčné zatracení v pekle.
Těsnou cestou i branou jdou ti, co jdou trnistou cestou proti proudu lidských vášní, náruživostí a hříchů, jdouce tak svým pozemským životem cestou a branou utrpení, strádání, diskriminace a pronásledování pro svoje mravní zásady a pro svou víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele a upřímné služby Boží svou pevnou vírou a přísným mravným životem. Věřit a žít mravně po dobu směšně krátkých několika málo desítek let lidského pozemského života se však ale rozhodně vyplácí! Tito lidé po své smrti díky své upřímné víře a přísnému mravnímu životu respektujícího všechny mravní nároky Boží přijdou po své smrti navěky do nebeské blaženosti.
Širokou a prostrannou cestou i branou jdou naopak ti, pro které se smyslem pozemského života staly sex a sexuální rozkoše, peníze a hromadění majetku plus honba za penězi a majetkem, a tedy jejich pozemská životní cesta je zásadně vždy cestou po proudu lidských vášní, náruživostí a hříchů – cesta nejmenšího odporu. Ignorování mravních nároků Božích se jim tvrdě vymstí! Tito lidé za svůj pozemský časově krátký nemravný život trvající několik málo směšných desetiletí po své smrti jdou přímo do pekla, do věčného trápení. A toto jejich utrpení v pekle jim už potrvá navěky!
Výraz "zapřu před svým Otcem" znamená, že kariéristu či jiného prospěcháře, který za trvání svého pozemského života vychytrale zapíral před ostatními svou "víru" v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele aby si tím u těchto lidí mohl takto prospěchářsky "šplhnout" výš; popřípadě svou "víru" v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele tajil proto, že by přihlášení se k náboženské víře mohlo mu eventuálně v tomto pozemském světě nějak "škodit" v jeho kariéře či jiných časných zájmech tohoto pozemského světa; posléze pak i Bůh Syn Ježíš Kristus po smrti takovéhoto "věřícího" při posledním soudu zapře tohoto kariéristu či prospěcháře před Bohem Otcem, že tohoto kariéristu či prospěcháře vůbec jako skutečného věřícího zná, respektive že takovýto kariérista či prospěchář který se veřejně k víře nebo mravním hodnotám, potažmo jiným nárokům Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele nikdy neznal, bude pak v důsledku toho takovýto kariérista či prospěchář navěky zavržen v pekle.

The Christly Christian social doctrine.
Die Christlich-Soziale Lehre von Jesus Christus.
Křesanská sociální nauka našeho Pána Ježíše Krista:

Jesus said: "Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword!" (Matthew 10 : 34).
Jesus hat gesagt: "Glaubt nicht, daß ich gekommen bin, Frieden in die Welt zu bringen. Nein, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit!" (Matthäus 10, 34).
Ježíš řekl: "Nemyslete si, že jsem přišel pokoj zavést na zem. Nepřišel jsem zavést pokoj, ale meč!" (Mat 10, 34).

Jesus said: "I came to send fire on the earth, and how I wish it were already kindled!” (Luke 12 : 49).
Jesus hat gesagt: "Ich bin gekommen , um auf der Erde ein Feuer zu entfachen, und ich wollte, es stünde schon in hellem Brand!" (Lukas 12, 49).
Ježíš řekl: "Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby se již vzňal!" (Luk 12, 49).

Jesus said: "How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God!" The disciples were astonished at His words. But Jesus answered again and said to them, "Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God! It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for this a rich man to enter the kingdom of God." (Mark 10 : 23 - 25).
Jesus hat gesagt: "Wie schwer haben es die nur für den Reichtum lebende Leute, in die neue Welt Gottes zu kommen!" Die Jünger erschraken über dieses Wort, aber Jesus sagte noch einmal: "Ja, es ist sehr schwer hineinzukommen! Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als dieser Reicher in Gottes neue Welt." (Markus 10, 23 – 25).
Ježíš řekl: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim proto ještě jednou řekl: "Dítky, jak těžké je vejít do království Božího těm, kteří svou důvěru vkládají v bohatství! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby takovýto boháč vešel do Božího království." (Mar 10, 23 – 25).

Jesus said: "Assuredly, I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." (Matthew 19 : 23 - 24).
Jesus hat gesagt: "Wahrhaftig, ein Reicher hat es sehr schwer, in die neue Welt Gottes zu kommen. Ich sage es euch noch einmal: Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes neue Welt." (Matthäus 19, 23 – 24).
Ježíš řekl: "Vpravdě, pravím vám, že bohatý vejde těžko do království nebeského. A opět pravím vám: Lehčí je velbloudu projít přes ucho jehly, než bohatému člověku vejít do Božího království." (Mat 19, 23 – 24).

Jesus said: "How hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God! For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." (Luke 18 : 24 - 25).
Jesus hat gesagt: "Wie schwer haben es doch reiche Leute, in die neue Welt Gottes zu kommen! Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt." (Lukas 18, 24 – 25).
Ježíš řekl: "Jak těžko vejdou majetní do Božího království! Snáze je velbloudovi projíti uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království." (Luk 18, 24 – 25).

The Apostle saint James wrote: "Come now, you rich people, weep and how! Weep you rich people for your miseries that are coming upon you! Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your money, gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed the wages of the labourers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out; and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth." (James 5 : 1 - 4).
Der Apostel heilige Jakobus hat geschrieben: "Hört zu, ihr reiche Leute! Weint und jammert über das Elend, das auf euch zukommt! Euer Reichtum verfault, eure Kleider werden von den Motten zerfressen, und euer Geld, Gold und Silber setzt Rost an. Dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer verzehren. Ihr habt in den letzten Tagen der Welt Reichtümer angehäuft. Ihr habt den Männern, die auf euren Feldern gearbeitet haben, den verdienten Lohn vorenthalten. Das schreit zum Himmel! Eure Erntearbeiterschaft klagen, und ihre Klage ist bis zu den Ohren des Herrn der Welt gedrungen." (Jakobus 5, 1 - 4).
Apoštol svatý Jakub napsal: "A vy boháči plačte a naříkejte nad bídami, které vás čekají! Vaše bohatství je shnilé, vaše šatstvo rozežírají mole, vaše peníze, zlato a stříbro zrezivělo, a jejich rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nahromadili jste si poklady pro poslední dny. Hle zadržená mzda dělníků, co vám žali pole, křičí. A křik těch, kteří žali došel k sluchu Pána Zástupů." (Jak 5, 1 – 4).

Now all who believed were together, and had all things in collective ownership. And sold their possessions and goods, and divided them among all, as anyone had need. (The Acts of the Apostels 2 : 44 - 45).
Alle Gläubigen hatten ihren ganzen Eigentum zusammen in Gemeineigentum. Wenn sie etwas brauchten, verkauften sie Habschaften und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. (Apostelgeschichte 2, 44 – 45).
Všichni pak věřící byli pospolu a měly všechny věci společné. Bohatství a cenné věci prodávali a rozdělovali je mezi všechny věřící, jak kdo potřeboval. (SK 2, 44 - 45).

Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul; neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in collective ownership. And with great power the apostles dave witness to the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked; for all who were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of the things that were sold. And laid them at the apostles' feet; and they distributed to each as anyone had need. (The Acts of the Apostels 4 : 32 - 35).
Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Wenn einer Reichtum hatte, betrachtete er es nicht als eigene Privateigentum, sondern als gemainsames Eigentum der allen Gläubigen. Durch ihr Wort und die Wunder, die sie vollbrachten, bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn, und Gott beschenkte die ganze Gemeinde reich mit den Wirkungen, die von seinem Geist ausgehen. Niemand aus der Gemeinde der Gläubigen mußte eine Mangel zu leiden. Sooft es an etwas fehlte, verkaufte irgendeiner sein Habschaften oder sein Wertgegenstände und brachte den Erlös zu den Aposteln. Jeder bekam davon so viel, wie er nötig brauchte. (Apostelgeschichte 4, 32 – 35).
Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši; nikdo z nich neříkal, že by něco z majetku jeho bylo mu vlastním soukromým majetkem, nýbrž všechno bylo jim společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Pána našeho a všichni se těšili veliké oblibě. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, nebo ti, kteří měli bohatství nebo cenné věci, prodávaly je, a peníze, které utržili skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému jak potřeboval. (Sk 4, 32 – 35).

NᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel radil zejména nám - ne příliš bohatým a úplně obyčejným a průměrným "tuctovým" lidem z ulice, jak máme žít svůj život a nahlížet na své běžné každodenní sociální problémy:

Jesus said: "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat; nor about the body, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn; and God feeds them. Of how much more value are you than the birds? And which of you by worrying can add one cubit to his lifetime? If you then are not able to do the least, why are anxious for the rest? Consider the lilies, how they grow; they neither plod nor drudge; and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will He clothe you, O you of little faith? And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. For all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. But seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you.” (Luke 12 : 22 - 31).
Jesus hat gesagt: "Macht euch keine Sorgen um Nahrung und Kleidung. Das Leben ist wichtiger als Essen und Trinken, und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an! Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben weder Scheune noch Vorratskammer. Aber Gott sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als alle Vögel! Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit zustandebringt, warum quält ihr euch dann mit Sorgen um die anderen Dinge? Seht, wie die Lilien auf den Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider; doch ich sage euch: nicht einmal Salomo mit all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt doch mehr Vertrauen! Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, was ihr essen und trinken werdet. Das suchen Heiden, die Gott nicht kennen! Euer Vater weiß, was ihr braucht. Sucht ihr zuerst Gotteskönigreich und ihr erhalt das alles noch dazu! Quält euch nicht mit Gedanken an morgen; der morgige Tag wird für sich selber sorgen." (Lukas 12, 22 – 31).
Ježíš řekl: "Nemějte starost o svůj život, zda-li budete mít co jíst a pít, ani o své tělo, zda-li budete mít si co obléknout. Nebo vᚠživot je vždycky více nežli pokrm a tělo více nežli oděv. Pozorujte havrany! Ani nesejí, ani nežnou, ti nemají komory ani stodoly, a přece Bůh je živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! A kdo z vás si může by i jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si polní lilie, jak rostou! Ani nepředou, ani netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Když tedy Bůh tak odívá polní trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, vy malověrní! A ani vy se nestarejte, zda-li budete mít co jíst a zda-li budete mít co pít, a netrapte se tím. Vždy toto všechno shánějí lidé tohoto světa. VᚠOtec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho Království a to ostatní vám bude přidáno." (Luk 12, 22 – 31).

Jesus said: "Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink; nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add one cubit to his lifetime? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither plod nor drudge; and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not worry, saying: 'Shall we have at all leastwise anything eat?' or 'Shall we have at all leastwise anything drink?' or 'Shall we have at all leastwise that one cheapest clothing?' For after all these things the pagans seek. For your heavenly Father know that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Every day has very much his peculiar to great pain." (Matthew 6 : 25 - 34).
Jesus hat gesagt: "Macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken und um eure Kleidung. Das Leben ist mohr als Essen und Trinken, und der Körper ist mehr als die Kleidung. Seht euch die himmlischen Vögelchen an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte – aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als alle Vögel! Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Lilien auf den Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider; doch ich sage euch: nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt doch mehr Vertrauen! Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: 'Werde ich haben überhaupt wenigstens etwas zu essen?' oder 'Werde ich haben überhaupt wenigstens etwas zu trinken?' oder 'Werde ich haben überhaupt wenigstens etwas zu anzuziehen?' Das suchen Heiden, die Gott nicht kennen! Euer Vater im Himmel weiß, daß ihr all das braucht. Sucht ihr zuerst Gotteskönigreich und ihr erhalt das alles noch dazu! Quält euch nicht mit Gedanken an morgen; der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat selbst sehr viel seines des eigenen Quälen." (Matthäus 6, 25 – 34).
Ježíš řekl: "Nemyslete úzkostlivě na svůj život, budete-li mít co jíst a budete-li mít co pít, a ani o své tělo, budete-li mít čím si ho zaodít. Cožpak není vᚠživot více než jídlo a či není vaše tělo více než oděv? Podívejte se na nebeské ptáčky! Ani nesejí, ani nežnou a ani do stodol neshromažďují, a VᚠOtec nebeský je živí. Cožpak nejste vy mnohem více než oni? A kdo z vás si může starostmi přidat co i jen loket ke svému životu? A co se tak trápíte pro svůj oděv? Podívejte se na polní lilie jak rostou! Nenamáhají se, ani nepracují. No říkám vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak zaoděn jako jedna z nich. Když tedy Bůh polní trávu tak šatí, která dnes je zde, a zítra ji hodí do pece, o co spíše Bůh obleče vás vy malověrní? Nebuďte tedy utrápení a neříkejte: 'Co budeme vůbec jíst?' - anebo: 'Co budeme vůbec pít?' – anebo 'Čím se vůbec zaodějeme?' Vždy to všechno shání pohané! VᚠOtec nebeský přece ví, že tohle všechno potřebujete. Hledejte tedy nejprve Království Boží a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude přidáno. Nebuďte tedy utrápení kvůli zítřejšku, nebo zítřejší den se sám postará o sebe. Každý den má dost svého trápení." (Mat 6, 25 – 34).

Vysvětlení: Ačkoli je tento výrok našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele starý již dvě tisíciletí – vzhledem k tomu, že se v sociálním údělu úplně běžných obyčejných občanů z ulice dodnes prakticky vůbec nic nezměnilo - je tento výrok našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele autentickým popisem sociální reality, která je až neuvěřitelně aktuální i dnes až v takové míře, jako kdyby nᚠPán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel v něm nastavoval sociální zrcadlo zobrazující kapitalismus na počátku jedenadvacátého století po Kristu.
Tento povzbuzující a utěšující výrok našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele ovšemže v žádném případě by se neměl chápat jako snad nějaká výzva na nějakou naši pasivní nečinnost spojenou s naprostou rezignací, ale má nás a naši víru povzbudit k plné důvěře v Boží prozřetelnost a nekonečnou lásku Boží. Jestliže totiž nám ne příliš bohatým, ale majetkově úplně obyčejným a průměrným občanům České republiky, Slovenské republiky či Evropské unie coby obyčejným tuctovým lidem z ulice Bůh dal život, abychom žili v tomto pozemském světě, pak je jen logické, že bude-li si to tedy Bůh přát abychom prozatím ještě v důsledku své špatné sociální situace nezemřeli, ale žili prozatím ještě nějaký čas dál na tomto pozemském světě, pak zcela logicky dá nám Bůh i to, co je v tomto pozemském světě nezbytné pro další udržování naší tělesné schránky při životě.

Vítejte! Vítejte na nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz Vy jste tady poprvé? - Pak tedy tato úvodní informace je zde zejména pro Vás: Hlavním smyslem, cílem a obsahem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz je pouze propagace víry v Krista – Boha Spasitele a Vykupitele! Cílem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz není neplodná diskuse, ale praktická podpora a pomoc lidem, co hledají víru v Krista Boha Spasitele a Vykupitele, anebo je tyto otázky víry v Boha zajímají. Skrze tyto nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky www.henryklahola.nazory.cz chci informovat lidi o otázkách aspektech víry v Boha, které jsou ateistickými médii novopohanského státu z ideologických pohnutek zatajovány! Nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky www.henryklahola.nazory.cz - navzdory mému úsilí psát pravdu - si neuzurpují nijaké nároky na "neomylnost" nebo "neomylnou pravdu". Navíc ani nechci nikomu nijak vnucovat moje názory a ani s nikým nijak polemizovat, zejména pak ne s lidmi, co sami nijaký vlastní názor ani nemají, a jejich "názory" jsou pouze pasivním opakováním názoru, kterým nás jako svou "neomylnou pravdou" krmí oficiální názorotvorná masmédia novopohanského ateistického státu. Moje aktivita je zde cílena pouze jen pro ty lidi, co se z celého svého srdce zajímají o víru v Boha, a o otázky, které jsou s vírou v Boha spojeny. Tu i tam jsem psal ale i na jiná témata. A zde nepopírám úmyslnou volbu tabuizovaných témat, jako i volbu ostatních takových témat, kde dominantní názorotvorná masmédia obraz objektivní pravdy nejvíce deformují a s "pravdou" tak pokrytecky manipulují. Proto mnou zde nastavené objektivní zrcadlo, respektive moje rozhodnutí psát na nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz objektivní pravdu, snaha psát zde ve jménu seriozního, pravdivého, objektivního informování lidí o tématech tabuizovaných, zastíraných, deformovaných nebo jinak manipulovaných ze strany dominantních názorotvorných masmédií je zde mým hlavním, a fakticky také i jediným cílem. A nakonec nebylo by rozumné nechávat "ledem" vyhrazený webový prostor a proto jsem i tento zbytkový prostor obsadil a tak - s ohledem i na uspokojení zvídavých proseb lidí - poskytl jsem lidem nakonec k prohlídce i trochu osobních fotografií a textových informací i o minulých a soudobých aktivitách nezávislého intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který jako profesionální právník, filozof i filolog, ale i jako amatérský webový laik a samouk je jediným autorem nezávislých, apolitických, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz


Seznam tematických bloků:

1.Blok: Závazné učení katolické Církve - Výběr nejdůležitějších encyklík papežů a jiných papežských dokumentů (Vysvětlivka pro některé intelektuálně natvrdlé hlupáky, kteří se na to pořád ptají: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola je pouze jen překladatelem a technickým redaktorem, nikoliv však autorem papežských dokumentů publikovaných v tomto prvním bloku), které jsou hlavní oporou mé víry:

2.Blok: Závazné učení katolické Církve - Výběr důležitých listů našich biskupů a jiných biskupských dokumentů (Vysvětlivka pro některé intelektuálně natvrdlé hlupáky, kteří se na to pořád ptají: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola je pouze jen technickým redaktorem, nikoliv však autorem biskupských dokumentů publikovaných v tomto druhém bloku), které jsou rovněž hlavní oporou mé víry:

3.Blok: Modlitba. JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola je člověkem hluboké, vroucí, kontemplativní, zbožné modlitby. Hluboká, vroucí, kontemplativní zbožná modlitba je nejoblíbenější činnost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Zde jsou modlitby, které se JUDr.PhDr. Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nejčastěji osamotě mimo kostel soukromě sám modlí.

4.Blok: Částečné majetkové vyrovnání (církevní restituce) dnešního českého státu s církvemi a náboženskými společnostmi.

5.Blok: Vězni svědomí. Blok věnovaný politickým vězňům vládnoucího režimu České republiky, jakož i politickým vězňům v ostatních západních tzv. "demokratických" státech dnešní Západní Evropy a Severní Ameriky.

6.Blok: Srpskohrvatski: Zbog toga, da sve češke i slovačke medije šire samo laži šiptarske proalbanske propagande, poslanjem ovog bloka je objektivno informisanje pre svega naročito češkog i slovačkog stanovništva u Češkoj republici i Slovačkoj republici o događajima u Kosmetu:
Češki: Kvůli tomu, že všechna česká i slovenská média šíří pouze jen samé lži proalbánské propagandy, posláním tohoto bloku je objektivní informování především zejména českého a slovenského obyvatelstva o krvavém protisrbském teroru v Kosově a Metochiji:
Slovački: Kvôli tomu, že všetky české a slovenské médiá šíria iba len samé lži proalbánskej propagandy, poslaním tohoto bloku je objektívne informovanie predovšetkým najmä českého a slovenského obyvatežstva o krvavom protisrbskom terore v Kosove a Metochiji:

7.Blok: Blok pomocných informací určený zejména pro pomoc bezdomovcům, nezaměstnaným ale i ostatním nemocným, chudobným, starým opuštěným či mladým nezkušeným lidem:

8.Blok: Aktuální témata dne:

9.Blok: Pronásledování víry v Boha. Kristus pronásledován ve světě. Anebo někde přímo i pronásledování katolické víry doma a ve světě!

10.Blok: Patnáct listů poslaných studentovi Martinovi hledajícímu víru v Boha (český jazyk)!!

11.Blok: 5.listov napísaných pre Andreu, ktorá má pochybnosti vo viere (slovenský jazyk)!!

12.Blok: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody (český jazyk)!!

13.Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný (český jazyk)!!

14.Blok: Bůh- Stvořitel, věda, náboženská víra, kosmologie, matematika, biochemie a dějiny Božího stvoření světa.
Pozor! Varování!! - Upozornění:
Tento blok, respektive všechny práce patřící k bloku Bůh, věda a náboženská víra na rozdíl ode všech ostatních bloků píši vyšším intelektuálním stylem, protože je píši pouze pro samotné intelektuály!!
Nejste-li intelektuál, pak raději čtěte cokoliv jiného, ale práce tohoto bloku nečtěte - pravděpodobně jim totiž stejně nebudete vůbec rozumět!!!
(český jazyk)

15.Blok: Moje (a snad i tvoje?) víra v Krista - Boha Spasitele a Vykupitele. Věz bratře, sestro: Bůh je všechno - já nejsem nic!
A.) Tajemství víry - Tajomstvo viery (poznámka: psáno česky nebo slovensky).
B.) Mysterium fidei. Let us proclaim the mystery of faith. Geheimnis des Glaubens. Este es el sacramento de nuestra fe. Mistero della fede.

16.Blok: Katolické řeholní řády a kongregace, jejich historie, spiritualita a svatí zakladatelé:

17.Blok: Ostatní práce a příspěvky vztahující se nějak k problematice katolické církve, svátostí, spirituality, církevních dějin, Vatikánu, katolické hierarchie nebo katolického učení:

18.Blok: Ekumenismus či ekumenizmus. Ekumenické hnutí - příspěvky určeny k podpoře a rozvoji ekumenického hnutí:

19.Blok: Příspěvky na tato morálně - etická témata: potrat, eutanazie a s potraty a eutanazií související takzvaná kultura smrti!

20.Blok: Feministky a feministé. Feminismus či feminizmus vládne světu. Feministická ideologie stále víc a víc umocňuje a upevňuje existující privilegovanost žen ve světě, v důsledku čeho jsou muži dnes jen osobami druhé kategorie.

21.Blok: Homosexuálové. Homosexuáli. Politika: světová masmediální homosexualikracie. Morálka: problém homosexuality jako té nejodpornější, nejhnusnější a nejzvrhlejší zvrhlosti. Medicína: o homosexualitě jako nemoci - psychopatická a neurotická homosexuální porucha a její léčba.

22.Blok: Svobodní zednáři či slobodomurári a jejich světovláda, šíření feministické ideologie, propagace a velebení homosexuality.

23.Blok: Zdraví, sport a sportování, láska k přírodě, k zvířatům, k historickému, kulturnímu a náboženskému dědictví:

24.Blok: Modelování ideálního státu, který je jednak sociálně spravedlivým státem a současně i státem s maximálně výkonnou ekonomikou:

25.Blok: Ekonomie či ekonómia. Ekonomika, respektive práce z oblasti ekonomie, které jsou (na rozdíl od těch, co jsou v předešlém bloku) primárně věnovány jiným ekonomickým tématům:

26.Blok: Osobnosti. Z úctou věnováno velikým osobnostem, které jsou nějak blízké srdci JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

27.Blok: Akademické tituly.
Blok je věnovaný informacím o používání a používaných akademických titulů.
Blok je venovaný informáciám o používaní a používaných akademických titulov.

28.Blok: Servis různých dalších pomocných informací a zajímavostí pro studenty a akademickou veřejnost:

29.Blok: Právo a spravedlnost. Zajímavosti a informace ze světa práva, které jsou určeny pro právnickou i neprávnickou veřejnost:

30.Blok: Problematika jiných států nebo národů - určena pro právnickou i neprávnickou veřejnost:

31.Blok: Humor. Humoristický blok určený ale nejen pro zábavu a pobavení:

32.Blok: Jiné univerzální práce a příspěvky pro dospělé čtenáře:

33.Blok: Moje lehčí osobní úvahy a příspěvky určené ale nejen pro dětské čtenáře(lehčí čtení):

34.Blok: Ostatní univerzální zajímavosti, perličky ale někdy i aktuality:

35.Blok: Slovácké myslivecké povídky v originálním moravsko-slováckém jazyce.

36.Blok: Babice u Uherského Hradiště. Blok věnován obci Babice u Uherského Hradiště:

37.Blok: Univerzita Karlova v Praze je univerzita absolutní intelektuální elity:
A.) Fotografie z promocí doktorů práv, doktorů filozofie, magistrů práv i magistrů filozofie na kterých byl na Univerzitě Karlově v Praze promován také i JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola:
B.) Kompletní seznamy promovaných z těchto čtyř promocí Univerzity Karlovy v Praze, na kterých byl promován také i JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Lahola:
C.) Poděkování Univerzitě Karlově v Praze předneseno ve jménu promovaných na závěr té-které konkrétní promoce:


Seznam podobných webových stránek jako jsou nezávislé, apolitické, mimovládní webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz (po česky)Svazky komunistické Státní tajné bezpečnosti (StB) o pronásledovaných československých občanech i pronásledovatelích v období ode dne 25.2.1948 do konce kalendářního roku 1989

- zde si eventuálně můžete vyhledat sám sebe, své příbuzné, přátele, nepřátele nebo známé:


www.svazky.cz - Archivní záznamy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v České republice (po česky)


www.upn.gov.sk/regpro/ - Archívne záznamy Ústavu pamäte národa v Slovenskej republike (po slovensky)


Pronásledování JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy ze strany Státní tajné bezpečnosti (StB) za trvání komunistického režimu v letech 1984 -1989:

Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v České republice - Státní tajná bezpečnost StB pronásledovala JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu od jeho sedmnácti let. (po česky)


Ústav pamäti národa v Slovenskej republike - Štátna tajná bezpečnos ŠtB prenasledovala JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu od jeho sedemnástich rokov. (po slovensky)

Ústav pamäti národa v Slovenskej republike - JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola prenasledovaný Štátnou tajnou bezpečnosou ŠtB v osmdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. (po slovensky)1.Blok: Závazné učení katolické Církve - Výběr nejdůležitějších encyklík papežů a jiných papežských dokumentů (Vysvětlivka pro některé intelektuálně natvrdlé hlupáky, kteří se na to pořád ptají: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola je pouze jen překladatelem a technickým redaktorem, nikoliv však autorem papežských dokumentů publikovaných v tomto prvním bloku), které jsou hlavní oporou mé víry:

APPETENTE SACRO je encyklika z 20.12.1759 ostře odsuzující ty, co nerespektují předvelikonoční půst a zdůrazňující Posvátnost období předvelikonočního půstu, který předcházející oslavě Velikonočních svátků. Appetente Sacro napsal Klement XIII. v pořadí 249. papež katolické Církve, jehož papežský pontifikát trval v letech 1758 - 1769, zemřel dne 2.2.1769 (po česky)


MIRARI VOS je encyklika z 15.8.1832 ostře odsuzující liberalizmus, bezbožnost, nihilizmus a náboženský indiferentizmus, sekularizmus, vlažnost a lhostejnost v náboženských záležitostech. Mirari vos napsal Řehoř XVI. v pořadí 255. papež katolické Církve, jehož papežský pontifikát trval v letech 1831 - 1846, zemřel dne 1.6.1846 (po česky)


QUANTA CURA je encyklika z 8.12.1864 ostře odsuzující liberalizmus, sekularizmus a liberály, a také i všechny ostatní nepřátele Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele volající po cíleně úmyslném odpoutání veřejněho života a společnosti vůbec od náboženství a mravnosti, a varuje před mravní zkázou, jestliže se společnost odvrátí od křesanských mravních zásad. Quanta cura napsal blahoslavený Pius IX. v pořadí 256. papež katolické Církve, jehož papežský pontifikát trval v letech 1846 - 1878, zemřel 7.2.1878 (po česky)


PASTOR AETERNUS je věroučná dogmatická Konstituce z 18.7.1870, kterou otcové prvního vatikánského koncilu definovali a schválili, a blahoslavený Pius IX. v pořadí 256. papež katolické Církve, jehož papežský pontifikát trval v letech 1846 - 1878. Papež blahoslavený Pius IX. věroučnou dogmatickou Konstituci Pastor aeternus jěště v červenci 1870 potvrdil, podepsal i vyhlásil jako závazný článek katolické víry o papežské neomylnosti ve věcech víry a mravů, která je v dnešní době různými liberály a ostatními nepřáteli Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele často svévolně a bezdůvodně buď vůbec úplně popírána či zpochybňována, anebo přinejmenším alespoň zcela svévolně a bezdůvodně vykládána ve velice nesprávném a restriktivním zužujícím duchu. (po česky)


ARCANUM DIVINAE SAPIENTIAE je encyklika z 10.2.1880 ostře odsuzující rozvod manželství a současně i definující nauku o křesanském manželství plus zdůrazňující i svátostnou povahu křesanského manželství. Arcanum divinae sapientiae napsal Lev XIII. v pořadí 257. papež katolické Církve, jehož papežský pontifikát trval v letech 1878 - 1903, zemřel dne 20.7.1903 (po česky)


HUMANUM GENUS je encyklika z 20.4.1884 ostře odsuzující svobodné zednářství, svobodozednářský tzv. "naturalizmus", respektive svobodozednářskou sodomii a jiné sexuální perverze svobodného zednářství, jakož i svobodnými zednáři cílevědomě plánovanou, organizovanou a řízenou celosvětovou mravní zkázu obyvatelstva. Humanum genus napsal Lev XIII. v pořadí 257. papež katolické Církve, jehož papežský pontifikát trval v letech 1878 - 1903, zemřel dne 20.7.1903 (po česky)


PASCENDI DOMINICI GREGIS je encyklika z 8.9.1907 proti tzv. modernismu" a modernistickým bludům nepřátel Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele. Pascendi Dominici gregis napsal papež svatý Pius X. v pořadí 258. papež katolické Církve, jehož pontifikát trval v letech 1903 - 1914, zemřel dne 20.8.1914 (po česky)


HAERENT ANIMO je apoštolská exhortácia z 4.8.1908 poskytujúca rady pápeža svätého Pia X. kresanom, ktorí osobne túžia po dosiahnutí kresanskej dokonalosti a svätosti. Pápež svätý Pius X. tu zdôrazňuje nasledovanie mravných čností Ježiša Krista a zriekanie sa seba samého. Súčasne aj pápež svätý Pius X. apeluje na príklady svätých nestráca odvahu, keď sa mi za dobro dostáva zlo, pretože pápež svätý Pius X. doslova píše, že:
"je možné, že za prejavy vašej činorodej lásky bude sa Vám často odpoveda zlomysežnosou, urážkami a osočovaním. Nenechajte sa premôc smútkom, že je to tak, neochabujte v konaní dobra. Upriamte svoj pohžad na početné zástupy zaslúžilých žudí; oni podža príkladu apoštolov uprostred potupy aj napriek všetkým tým posmeškom a nenávisti, ktoré podstupovali pre Kristovo meno, zomierali spokojní a na zlorečenie odpovedali tým intenzívnejším velebením Boha."
Haerent animo napísal svätý Pius X. v poradí 258. pápež katolíckej Cirkvi, ktorého pontifikát trval v rokoch 1903 - 1914, zomrel dňa 20.8.1914 (po slovensky)SACRORUM ANTISTITUM je motu proprio z 1.9.1910 obsahující Protimodernistickou přísahu, kterou poté následně v letech 1910 - 1967 povinně i zkládali všichni katolíci jako nevyhnutnou podmínku před přijetím jáhenského, kněžského a biskupského svěcení, jakož i před přijetím jakéhokoliv církevního úřadu. Sacrorum Antistitum napsal svatý Pius X. v pořadí 258. papež katolické Církve, jehož papežský pontifikát trval v letech 1903 - 1914, zemřel dne 20.8.1914 (po česky)


DIVINI ILLIUS MAGISTRI je encyklika z 31.12.1929 venovaná problematike kresanskej výchovy mládeže so zdôraznením, jednak že štát nemá žiadne právo bráni Cirkvi vo výchove katolíckej mládeže, jednak, že výchova mládeže je právom rodičov a Cirkvi do ktorej sa štát nemá právo katolíckym rodičom čo vmešova. Pre kresanskú výchovu zhubný je návod takzvanej "koedukačnej" výchovy, ktorá sa tiež u mnohých zakladá na naturalizme, popierajúcom dedičný hriech. Okrem toho u všetkých jej zástancov takýto názor pochádza zo žalostného zmätku ideí, keďže zákonité spolunažívanie žudí pokladajú len za akúsi zmiešaninu mužov a žien, vo všetkom si údajne vraj úplne rovných. V skutočnosti však ale Stvoritež založil a ustanovil spoločné spolužitie oboch pohlaví iba len v jednote manželskej! Všade inde totiž Stvoritež obidve pohlavia diferencovane oddelil v rodine i v zdravej normálnej žudskej spoločnosti. Okrem toho, v samotnej prírode, z ktorej pochádzajú obidve pohlavia, odlišné od seba stavbou tela, psychikou, náklonnosami a schopnosami, nič nenasvedčuje tomu, z čoho by sa dalo rozumne uzatvára, že mužská a ženská mládež môže alebo dokonca že sa i má vychováva spolu, a tým menej snáď že má dosta rovnakú výchovu. Divini illius magistri napísal Pius XI., v poradí 260. pápež katolíckej Cirkvi, ktorého pontifikát trval v rokoch 1922 - 1939, zomrel dňa 10.1.1939 (po slovensky)


CASTI CONNUBII je encyklika z 31.12.1930. Je to absolutně nejcennější papežský dokument jaký kdy v celých dvoutisíciletých dějinách katolické Církve kdy vznikl. Casti connubii ostře odsuzuje jakékoliv tzv. "plánování početí", tzv. "plánování porodnosti", anebo dokonce tzv. "regulaci početí" či tzv. "regulaci porodnosti", a to včetně i jakýchkoliv souvisejících spekulací, kam nepochybně patří i spekulace s tzv. plodnými a neplodnými dny menštuačního cyklu ženského organizmu, kdy cílevědomé souložení právě v těchto neplodných dnech je bez nejmenších pochyb úmyslným se vyhybáním naplnění hlavního účelu pohlavního styku, kterým je zplození manželského dítěte; dále tato encyklika ostře odsuzuje feminizmus, dále obligatorně stanoví, že láska nemůže být vybudována na prchavé erotické náklonnosti, obligatorně explicitně stanoví, že soulož je dovolena pouze jen v manželství, ostře odsuzuje jakékoliv vraždy nenarozených dětí potraty a již k takovéto vraždě nenarozeného dítěte dojde v kterékoliv fázi početí a pod jakoukoliv záminkou, která chce ospravedlňovat vraždu počatého dítěte stanovujíc zásadu, že čím bezbrannější je lidský tvor k tomu, aby se sám bránil před vrahy, tím větší by měla být ochrana jeho života ze strany státní moci, dále ostře odsuzuje jakoukoliv antikoncepci; a v neposlední míře i navazuje na encykliku papeže Lva XIII. o křesanském manželstí a toto učení papeže Lva XIII. ještě dále rozvíjí, rozšiřuje, doplňuje i prohlubuje, kde v učení o křesanském manželství nejen že opětovně potvrzuje ostré odsouzení rozvodů manželství, ale navíc ještě i zdůrazňuje, že zákaz jakéhokoliv mimomanželského pohlavního styku i vzájemnou celoživotní manželskou věrnost je každý povinen nekompromisně zachovávat nejen v praxi, ale i ve svých eventuálních jakýchkoliv eroticky laděných myšlenkách a dobrovolných představách. Tuto encykliku Casti connubii napsal Pius XI. v pořadí 260. papež katolické Církve, jehož papežský pontifikát trval v letech 1922 - 1939, zemřel dne 10.1.1939 (po česky)


CASTI CONNUBII po slovensky. Skvelé slovenské vydanie (po slovensky)


NON ABBIAMO BISOGNO je encyklika z 29.6.1931 venujúca sa síce formálne momentálne prebiehajúcej Katolíckej akcie v Taliansku, v skutočnosti však ale ide o vežmi nadčasový dokument, ktorý si dodnes podržal mnoho zo svojej aktuálnosti. Svätý otec Pius XI. tu pripomína veriacim, že:
"Boj, ktorý sa tu teraz odohráva, nie je politický, ale náboženský a morálny. Vládnuci novopohanský režim sa snaží zavrie si oči pred pravdou a vidie v mravnom poslaní Cirkvi politiku, hoci tam žiadna politika nie je, a to iba preto, aby si tým mohol vytvára zlomyselné zámienky pre úmyselné znevažovanie náboženstva, a to najmä kresanskej morálky. Všetko sa to zakladá na ideológii pravého pohanského uctievania štátu, ktorá odporuje tak prirodzeným právam rodiny, ako aj nadprirodzeným právam Cirkvi. Chcie a pobáda takúto mašinériu, prenasledova kresanov s takýmto úmyslom, ako tu režim viac-menej otvorene alebo aj tajne sa usiloval zlomi Katolícku akciu, a zasahova s takýmto zámerom, ako sa to posledne stalo s postupom režimu proti asociáciam mládeže znamenajúc priamu snahu režimu bráni mládeži, aby išla za Kristom. Pretože kde je Cirkev, tam je Ježiš Kristus. A prišlo sa až k bodu, keď sa násilnými gestami režimu mládež násilne vytrháva z lona tak Cirkvi, ako aj Krista. Je totiž proti Cirkvi ten, kto neuznáva Katolícku akciu, ktorá je Cirkvi a jej hlave najdrahšia, prenasleduje ju a bojuje proti nej. Každému, kto pozná trochu lepšie históriu Talianska, je zrejmé, že antiklerikalizmus nadobudol svoj význam a silu zo slobodomurárstva a z liberalizmu, ktoré ho zrodily."
Non Abbiamo Bisogno napísal Pius XI. v poradí 260. pápež katolíckej Cirkvi, ktorého pontifikát trval v rokoch 1922 - 1939, zomrel dňa 10.1.1939 (po slovensky)CARITATE CHRISTI COMPULSI je encyklika z 3.5.1932 ostře odsuzující ateizmus a zlomyslnou ateistickou propagandu i ze svými ateistickými emisary a propagátory ateismu. Caritate Christi compulsi napsal Pius XI. v pořadí 260. papež katolické Církve, jehož pontifikát trval v letech 1922 - 1939, zemřel dne 10.1.1939 (po česky)


AD CATHOLICI SACERDOTII je encyklika z 20.12.1935, v ktorej pápež Pius XI. zdôrazňuje, že celibát a panictvo najlepšie zodpovedá želaniu a túžbe Najsvätejšieho Srdca Božieho. "Vysviacka si vyžaduje svätos... Preto jej bremeno treba položi na steny, ktoré svätos zbavila vlhkosti chýb". Veď, ako učí sv. TomᚠAkvinský, "k hodnému zastávaniu úradu nestačí hocijaká dokonalos, ale vyžaduje sa dokonalos vynikajúceho stupňa, aby tí, ktorí prevyšujú žud stupňom vysviacky, prevyšovali ho i stupňom svätosti". Podža kanonického práva katolíckej Cirkvi biskup preto nesmie nikdy vysväti homosexuála, ani pedofila a dokonca ani tých heterosexuálov, u ktorých nemá stopercentnú istotu, že nikdy neporušia svoj celibát. A sv. Ján Zlatoústy sa obracia na biskupov s týmito slovami: "Aj ty ponesieš trest za minulé i budúce hriechy toho, ktorému si udelil vysviacku". A sv. TomᚠAkvinský dodáva "Keby sa i nenašlo tožko kňazov, kožko je ich teraz, zaiste je lepšie ma málo dobrých ako mnoho zlých". Sv. Epifanius, ktorý žil koncom IV. storočia, dokazuje, že celibát sa vzahuje aj na subdiakonov: "Kto žije v manželstve a stará sa o deti, aj keď má prvú manželku, toho Cirkev v žiadnom prípade nepripustí k diakonskej vysviacke. Podža Písma Svätého sa sluší, aby každý, kto sa "stará o veci Pánove", bol skrze bezpodmienečný celibát oslobodený od pozemských starostí, a aby tak jeho "vlas bola v nebi". Ad catholici sacerdotii napísal Pius XI. v poradí 260.pápež katolíckej Cirkvi, ktorého pontifikát trval v rokoch 1922 - 1939, zomrel dňa 10.1.1939 (po slovensky)


VIGILANTI CURA je encyklika z 29.6.1936 ostře odsuzující nemravnosti obsažené v určité části komerční filmové tvorby USA, plus dále i velice pozitivně hodnotí skvělá vítězství amerických katolíků a všech slušných lidí nad americkými komerčními filmovými producenty překonavší i ta původně nejoptimističtější očekávání papeže a amerických katolických biskupů v souvislosti s právě proběhlou celostátní kampaní věřících, jejíž podstatou byl celostátně organizovaný bojkot právě těch kin v USA, které byli ochotny odpromítat kterýkoliv z těchto nemravných filmů. Vigilanti cura napsal Pius XI. v pořadí 260.papež katolické Církve, jehož pontifikát trval v letech 1922 - 1939, zemřel dne 10.1.1939 (po česky)


MIT BRENNENDER SORGE je encyklika z 14.3.1937 ostro odsudzujúca všetky formy protináboženského prorežimného etatizmu zdôrazňujúc predovšetkým to nadčasové poučenie platné pre celý svet a pre všetky časy až do skončenia sveta, že nie je kresanom ten človek, ktorý považuje či už nejakú rasu, nejaký národ, nejaký štát či jeho štátnu ideológiu alebo vládnuci režim za svoju najvyššiu normu všetkých hodnôt aj tam, kde sa dostávajú či dostanú do ideologického alebo faktického rozporu, alebo dokonca i do konfliktu s katolíckou cirkvou alebo s mravnými hodnotami kresanskej morálky či kresanskej viery vôbec.
Svätý otec Pius XI. nám v nadčasovom posolstve kladie na srdce, že skutočný kresan nikdy nemôže poveda: "Ja verím v Boha a to mi z náboženstva stačí" a zdôrazňuje, že "Slovo Pána nemá miesto na také výhovorky, pretože každý kto popiera Boha Syna, nemá ani Boha Otca. A kto vyznáva Syna, má aj Otca. Vyvrcholenie zjavenia, ktoré sa dosiahlo v evanjeliu Ježiša Krista, je konečné, je záväzné navždy. A nijaký človek, aj keby v ňom bola vtelená všetka múdros, všetka schopnos, všetka vonkajšia moc sveta, nemôže položi iný základ okrem toho, ktorý je už položený, a ním je Ježiš Kristus. Kto svätokrádežne, zaznávajúc priepastné rozdiely medzi Bohom a tvorom, medzi Bohočlovekom a žudskými demi opováži sa stava ktoréhokožvek smrtežného človeka, aj keby to bol najväčší velikán všetkých čias, vedža Krista, alebo dokonca nad neho a proti nemu, ten musí uzna, že je blúznivým prorokom. Viera v Krista sa nezachová čistá a nefalšovaná, ak sa neopiera o vieru v Cirkev, ktorá je "stĺpom a oporou pravdy" (1 Tim 3,15), a ak ju ona nechráni. Tento stĺp viery postavil sám Kristus, Boh zvelebený naveky. Jeho príkaz, aby sme poslúchali Cirkev, aby sme v slovách a prikázaniach Cirkvi počuli jeho vlastné slová a príkazy, platí pre žudí všetkých čias a všetkých krajín. Tam, kde sa reformná horlivos nezrodila v mravne čistom lone osobnej mravnej rýdzosti, ale bola len výrazom a výbuchom vášnivých záchvatov, narobila skôr zmätok ako poriadok; skôr rúcala, ako stavala; neraz sa stala východiskom pre bludné cesty, ktoré boli ešte osudnejšie ako škody, ktoré sa mali napravi, alebo náprava ktorých sa predstierala. Ten, ktorý založil Cirkev a za svätodušnej búrky ju priviedol k životu, ten neruší základné štruktúry spásnej inštitúcie, ktorá vznikla podža jeho vôle. Kto je vedený Božím duchom, má sám od seba patričnú vnútornú i vonkajšiu úctu k Cirkvi, ktorá je ušžachtilým ovocím na strome kríža, svätodušným darom Božieho ducha svetu, ktorý sa potrebuje da vies.
Svätý otec Pius XI. v tejto encyklike doslova povedal: "Vo vašich krajinách, ctihodní bratia, sa stále hlasnejšie, a to v celom svete sa ozývajú hlasy, vyzývajúce vystupova z Cirkvi." a potom ďalej vežmi výstižne svätý otec Pius XI. k tomu ešte dodal: "Medzi týmito hlásatežmi sú mnoho ráz takí, čo sa svojím úradným postavením usilujú budi dojem, akoby vystúpenie z Cirkvi a s tým spojená nevernos ku Kristovi Krážovi boli zvl᚝ presvedčivou a záslužnou formou vyznania lojality k dnešnému štátu. Zakuklenými aj viditežnými donucovacími opatreniami, zastrašovaním, vyhrážaním sa hospodárskymi, stavovskými, občianskymi a inými nevýhodami robí sa nátlak na náboženskú vernos katolíkov, a najmä na isté triedy katolíckych úradníkov. Tento nátlak je práve taký protiprávny, ako je žudsky nedôstojný. Celý nᚠotcovský súcit a najhlbšia sústras sprevádza tých, ktorí tak draho musia zaplati svoju vernos ku Kristovi. Avšak tu sa došlo k bodu, kde ide o hodnoty posledné a najvyššie, o záchranu, alebo záhubu, a teda kde cesta hrdinskej statočnosti a odvahy je pre veriaceho jedinou cestou spásy. Keď k nemu pristúpi pokušitež alebo utláčatež s judášskym návrhom, aby vystúpil z Cirkvi, potom sa smie proti nemu ohradi - aj za cenu ažkých pozemských obetí - jedine Spasitežovým slovom : Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňa a jedine jemu budeš slúži." Cirkvi však povie: Ty, moja matka od dní môjho detstva, moja útecha v živote, moja orodovnica pri smrti - nech mi jazyk prirastie k ďasnám, keby som sa mal pod tlakom pozemských zvodov alebo hrozieb sta zradcom svojho krstného sžubu. Osobitný pozor musíte, ctihodní bratia, dáva na to, aby sa základné náboženské pojmy nevykrádali o svoj podstatný obsah a nedával sa im iný, svetský význam. Blázon, ktorý vo svojom srdci hovorí, že niet Boha, bude chodi po cestách mravnej skazenosti."
Mit brennender Sorge napísal Pius XI., v poradí 260. pápež katolíckej Cirkvi, ktorého pontifikát trval v rokoch 1922 - 1939, zomrel dňa 10.1.1939 (po slovensky)MENTI NOSTRAE je apoštolská exhortácia z 23.9.1950 priamo zameraná na dosahovanie svätosti kňazského života, pričom nepriamo môže táto apoštolská exhortácia poslúži i ako určitá duchovná inšpirácia i pre nekňazov, ktorí však ale tiež ako pustovníci alebo rehožníci zachovávajú celoživotný celibát a panictvo svojho tela i duše z lásky k Pánu Bohu pre Božie krážovstvo a úprimne túžia po dosiahnutí svätosti svojho života. Menti nostrae napísal Pius XII. v poradí 261. pápež katolíckej Cirkvi, ktorého pontifikát trval v rokoch 1939 - 1958, zomrel dňa 9.10.1958 (po slovensky)


SACERDOTII NOSTRI PRIMORDIA je encyklika z 1.8.1959 napísaná u príležitosti stého výročia úmrtia svätého Jána Máriu Krstiteža Vianneya, ktorý je nám kňazom, rehožníkom i pustovníkom predkladaný za vzor svätého života ako určitá duchovná inšpirácia pre nás všetkých, ktorí nehžadáme v tomto svete žiadne svoje osobné záujmy, ale zachovávaním celoživotného celibátu a panictva svojho tela i duše z lásky k Pánu Bohu pre Božie krážovstvo úprimne túžime po dosiahnutí svätosti svojho života. Sacerdotii nostri primordia napísal Ján XXIII. v poradí 262. pápež katolíckej Cirkvi, ktorého pontifikát trval v rokoch 1958 - 1963, zomrel dňa 3.6.1963 (po slovensky)


PACEM IN TERRIS - necenzurovaná latinská verze přeložena do češtiny! Pacem in terris je absolutně nejlepší papežskou sociální encyklikou vůbec. Tuto nepochybně velice odvážnou sociální encykliku se papež Jan XXIII. - který krátce nato zemřel dne 3.6.1963 na rakovinu žaludku - odvážil se vzhledem k jejímu doslova sociálně revolučnímu obsahu zveřejnit teprve až pouhých 6 týdnů před svou smrtí dne 11.4.1963, kdy byla tato nesmírně odvážná papežská encyklika z papežova rozkazu zveřejněna poté, co se papež od lékařů dozvěděl, že mu zbývají maximálně již jen poslední dva měsíce života. V této enyklice Pacem in terris zveřejněné teprve až dne 11.4.1963 papež Jan XXIII. kromě jiného píše i tyto revoluční sociální myšlenky, v kterých se kromě jiného zastal i sociálních lidských práv bezdomovců a zrůraznil jejich právo na lidsky důstojný život, což náleží každé lidské bytosti a je povinností vrchnosti zajistit v praxi všem svým občanům životní podmínky v lidské důstojnosti:
"Když se díváme na důstojnost lidské osoby v Božím světle, tehdy si ji musíme mnohem více vážit, protože Ježíš Kristus vykoupil lidi svou krví a Boží milost je činí Božími dětmi a přáteli, jako i dědici věčné slávy. Proto i každý člověk má právo na důstojnou úroveň svého života! Mluvíc o lidských právech je třeba hned na počátku zdůraznit, že každý člověk má právo na život od početí až do přirozené smrti, jako i právo na tělesnou integritu, respektive na tělesnou nedotknutelnost respektující důstojnost lidské osoby, přičemž jde-li o lidská práva, tak třeba zdůraznit i povinnost světské vrchnosti zabezpečit všem jednotlivcům dostatečně nutné prostředky k lidsky důstojnému životu každého člověka, kam patří zejména jídlo, voda, ošacení, bydlení, právo na odpočinek, lékařskou péči a nezbytné sociální služby, které rovněž je povinností světské vrchnosti zabezpečit lidem žijícím na území, které ovládá, a tedy i právo na zabezpečení všech lidí i v případě jejich nemoci, invalidity, pracovního úrazu či nemoci z povolání, vdovství, stáří, nezaměstnanosti a vůbec i jakékoliv jiné obdobné nezaviněné ztráty prostředků potřebných na živobytí."
Pacem in terris napsal Jan XXIII. v pořadí 262. papež katolické Církve, kterého pontifikát trval v letech 1958 - 1963, zemřel dne 3.6.1963 (po česky)DONUM VITAE je papežská instrukce z 22.2.1987 ohledem respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození. Josef kardinál Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry - pozdější papež Benedikt XVI. jehož papežský pontifikát trval v letech 2005 - 2013 - vypracoval a tehdejší papež Jan Pavel II. schválil tuto papežskou instrukci Donum Vitae a současně též i nařídil její okamžité zveřejnění (po česky)


VERITATIS SPLENDOR je encyklika z 6.8.1993 o základech nauky Církve o mravnosti, a jako taková i explicitně potvrzuje platnost devátého a desátého verše ze šesté kapitoly prvního listu apoštola svatého Pavla Korintským explicitně přinášející enumerativní výčet těch, kteří po své smrti půjdou za své špatné skutky do pekla: "Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast na království Božím? Nemylte se: ani smilníci, ani modloslužebníci, ani cizoložníci, ani nemravní chlípníci a ani homosexuálové, kteří souloží s osobami téhož pohlaví, ani zloději ani chamtivci ani opilci ani Bohorouhači ani lupiči nebudou mít účast na Božím království.” (1Kor 6, 9-10). Veritatis splendor napsal Jan Pavel II. v pořadí 265.papež katolické Církve, jehož pontifikát trval v letech 1978 - 2005, zemřel dne 2.4.2005 (po česky)


Papež František: NAMÍSTO POMLUVY MODLITBA A POKÁNÍ 13.9.2013
Kázání papeže Františka odsuzující pomlouvání jiných lidí. Papež František je v pořadí 267.papež katolické církve jehož pontifikát trvá od roku 2013.


2.Blok: Závazné učení katolické Církve - Výběr důležitých listů Olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a jiných našich biskupů a kněží či jiných významných dokumentů (Vysvětlivka pro některé intelektuálně natvrdlé hlupáky, kteří se na to pořád ptají: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola je pouze jen technickým redaktorem, nikoliv však autorem dokumentů publikovaných v tomto druhém bloku), které jsou rovněž hlavní oporou mé víry:

Pár slov k majetkovému vyrovnání mezi českým státem a církvemi. (po česky)

Každý sexuální život mimo platného manželství je těžce hříšný. Stejně tak každé zabití nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem.(po česky)

Svět kolem nás žije, jako by Boha nebylo. Žije pro požitek přítomnosti bez pravidel. (po česky)

V neděli nechoďme ani nakupovat, abychom nenutili k nedělní práci prodavače. (po česky)

Pastýřský list otce arcibiskupa Jana Graubnera k volbám do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu 2013. (po česky)

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 (po česky)

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 19. října 2014 (po česky)

Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát. (po česky)

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedežu 2013 o rodine, o tzv. "rodovej rovnosti" a o “gender ideológii”. (po slovensky)

Pastýřský list Konference biskupů Slovenska na První adventní neděli 2013 o rodině, o tzv. „rodové rovnosti“ a o „gender ideologii“. (po česky)

Zvláště Vás, manželé, prosím v Roku rodiny: prokazujte jeden druhému svou lásku každý den, a to tak, aby z Vás měl radost i Bůh. (po česky)

Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti. (po česky)

Mnozí rodiče vyrostli ve víře tím, že v ní vychovávali své děti, že sami dělali, k čemu vedli děti. (po česky)

Žijte duchovně, a nepropadněte žádostem těla. (po česky)

Na celém světě je pronásledováno až 200 milionů křesanů a z toho je každoročně umučeno či zabito více než 100 tisíc křesanů. (po česky)

Úmyslný potrat je těžkým hříchem vraždy nevinného člověka, který se ještě nenarodil. Použití dnes státem schválené „potratové pilulky“ je stejnou vraždou jako chirurgický potrat. Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo dvou žen. Takové manželství není možné nikdy, protože nemůže být otevřeno přirozenému plození dětí. (po česky)

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesanům. (po česky)

Pokusme se vydávat před světem svědectví Kristu společnou cestou celých rodin na nedělní bohoslužby. (po česky)

Obnova Vašich manželských slibů o Svátku svaté Rodiny bude velkým impulsem pro další požehnaný rok. (po česky)

Pastiersky list biskupov Slovenska k národnému referendu o ochrane rodiny dňa 7. februára 2015 (po slovensky)

Kdo uvěřil evangeliu, má kulturu odlišnou od světa, který se žene za honosným životem a řídí se jen žádostmi těla. (po česky)

Od Kristova zmrtvýchvstání za něj položilo život asi 70 milionů křesanů. (po česky)

Církev od rodičů očekává, že budou ve svých dětech upevňovat vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkami našeho Pána. (po česky)
3.Blok: Modlitba. JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola je člověkem hluboké, vroucí, kontemplativní, zbožné modlitby. Hluboká, vroucí, kontemplativní zbožná modlitba je nejoblíbenější činnost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Zde jsou modlitby, které se JUDr.PhDr. Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nejčastěji osamotě mimo kostel soukromě sám modlí.

Sanctum Rosarium. Svätý Ruženec. (po slovensky)

Angelus Domini. Anjel Pána (po slovensky)

Modlitba za našeho císaře a krále Karla II. von Habsburg narozeného dne 11.1.1961. (po česky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola venuje túto modlitbu Pánu Bohu z lásky! (po slovensky)

MODLITBA VERNÉHO NÁSLEDOVNÍKA KRISTA-PÁNA (po slovensky)

Modlitba Bohu za moje rodiče!
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola posílá Pánu Bohu tuto modlitbu za své rodiče Jaroslava Laholu a Miladu Laholovou. (po česky)

Modleme se za svatého otce Benedikta XVI.!
Osobní spiritualita: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola po večerní modlitbě "Angelus Domini" denně Bohu zpívá o svatém otci Benediktu XVI.! Nechcete se i Vy k němu přidat? Pokud ano, připojte i Vy ke své večerní modlitbě "Angelus Domini" tento hymnus! (po česky)

Vždy jsem já dítě - dítě Boží. (po česky)
4.Blok: Částečné majetkové vyrovnání (církevní restituce) dnešního českého státu s církvemi a náboženskými společnostmi.

Církevní restituce - alias Částečné majetkové vyrovnání. Protest řadového katolického věřícího proti úmyslu stáhnout určovací žaloby na kraje. (po česky)

Pár slov k majetkovému vyrovnání (církevních restitucích) mezi českým státem a církvemi. (po česky)

Mnou vřele doporučovaný Web sluzbaverejnosti.cz - Římskokatolická Církev - Služba veřejnosti - Majetkové narovnání (církevní restituce). (po česky)

Katolická Církev v České republice - Církev a stát - majetkové narovnání (církevní restituce) (po česky)


The abortion is murder ! Stop Child Murder !!!
Die Fehlgeburt ist einer Mord ! Stoppen wir die Kinderermordungen !!!
Potrat je vražda ! Zastavme vraždění nenarozených dětí !!!

6.Blok: Srpskohrvatski: Zbog toga, da sve češke i slovačke medije šire samo laži šiptarske proalbanske propagande, poslanjem ovog bloka je objektivno informisanje pre svega naročito češkog i slovačkog stanovništva u Češkoj republici i Slovačkoj republici o događajima u Kosmetu:
Češki: Kvůli tomu, že všechna česká i slovenská média šíří pouze jen samé lži proalbánské propagandy, posláním tohoto bloku je objektivní informování především zejména českého a slovenského obyvatelstva o krvavém protisrbském teroru v Kosově a Metochiji:
Slovački: Kvôli tomu, že všetky české a slovenské médiá šíria iba len samé lži proalbánskej propagandy, poslaním tohoto bloku je objektívne informovanie predovšetkým najmä českého a slovenského obyvatežstva o krvavom protisrbskom terore v Kosove a Metochiji:

Albanskyteror.jpg

Tu sa dočítate výlučne iba čistú pravdu ohžadom všetkého, čo sa týka juhosrbskej provincie Kosova a Metochije
O protiprávne odtrhnutej juhosrbskej provincii Kosovo a Metohija slovenské a české médiá šíria iba samé lži proalbánskej propagandy!(slovensky)

Kosovo je srdce Srbska!
Teritoriální integrita a nedělitelná celistvost území členského státu OSN je zakotvena jako základní princip mezinárodního práva na základě Rezoluce číslo 1244 Rady Bezpečnosti Organizace Spojených Národů! (po česky i po slovensky)

Západ podporuje únosy Srbů a prodej jejich orgánů!
Únosy Srbů do Albánie, a jejich pitvání za živa za účelem prodeje jejich ledvin, srdce a jiných orgánů je krvavý biznis s podporou vlád západních států!!! (po česky)

Západ podporuje únosy Srbov a predaj ich orgánov!
Únosy Srbov do Albánska, a ich pitvanie za živa za účelom predaja ich obličiek, srdca a iných orgánov je krvavý biznis s podporou vlád západných štátov!!! (po slovensky)

Kosovo 2008 je nový Mnichov 1938 ! Vraždy lidí za účelem prodeje jejich srdce, ledvin...!
Kosovo 2008 je nový Mnichov 1938 !!! Po v červnu 1999 ukončené agresi NATO až dodnes zmiznuvší kosovští Srbové a další nealbánští Kosované se pravděpodobně stali oběmi zločinného obchodu ze svými lidskými orgány !!! (po česky)

7.Blok: Blok pomocných informací určený zejména pro pomoc bezdomovcům, nezaměstnaným ale i ostatním nemocným, chudobným, starým opuštěným či mladým nezkušeným lidem:

Poradna www.henryklahola.nazory.cz
Poradna v českém nebo slovenském jazyce. Na rozmanité otázky, dotazy či připomínky čtenářů a čtenářek odpovídá JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (po česky i po slovensky)

Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (Téměř celé česky; nepatrná část slovensky)

Žena je příživnický parazit!!!
Důchodové pojištění ve své nynější podobě je nehorázným feministickým podvodem tisíciletí!!! (po česky)

Měl(a) jste úraz na stavbě? Nebo měl(a) jste autonehodu? Nebo máte nějakou chronickou nemoc? A zejména nevíte co dál?? (po česky)

Hyenismus vůči starobním důchodcům!
Hyenismus České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vůči některým skupinám starobních důchodců!! (po česky)

Reakce na "Hyenismus vůči starobním důchodcům!"
Hyenismus České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) proti "československým" starobním důchodcům! (po česky)

Právo na hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci (tj.invaliditě)!
Ratifikací mezinárodních úmluv nejsou dotčena práva zaručené vnitrostátním zákonodárstvím!! (po česky)

Sex a my muži. Tuto úvahu o nás mužích upřímně adresuji Vám dospívajícím dívkám či mladým dospělým ženám. (po česky)

Prohlášení k povzbuzení rodičů, kteří nesouhlasí se zaváděním tzv.„sexuální výchovy“ do škol. (po česky)

Křesanská sexuální výchova jako pomůcka mládeži a pedagogům vřele doporučovaná od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. (po česky)

Super.rtf !!! Dictionary Vocabulary Lexicon Dictionnaire Diccionario Das Wörterbuch Das Lexikon Słownik Szótár Rečnik Riječnik Vortaro Philology Linguistics Philologie Linguistique Die Linguistik Die Philologie Die Sprachwissenschaft Die Sprachkunde Lingvistika Jazykověda Filologie Lexikologie Jazykoveda Filológia Lexikológia English Deutsch Français Espanol Portugal Italiano Po Polsku Magyarul Česky Srpski Slovensky Hrvatski Türkçe'de nasil sövlenir… Slovník nejfrekventovanějších slov v třiceti nejdůležitějších jazycích světa se zaměřením slovní zásoby i tematického zaměření jednotlivých lekcí především pro potřeby bezdomovců a chudých tuláků.

8.Blok: Aktuální témata dne:

Volný neformální rozhovor T. s Jaroslavem Laholou o tom jak a kdy se ořezávají jednotlivé druhy ovocných stromů a keřů. (po česky)

Vožný neformálny rozhovor T. s Jaroslavom Laholom o tom ako a kedy sa orezávajú jednotlivé druhy ovocných stromov a kríkov. (po slovensky)

Volný neformální rozhovor T. s Miladou Laholovou o tom jak a z čeho se dělají dobré řízky. (po česky)

Vožný neformálny rozhovor T. s Miladou Laholovou o tom ako a z čoho sa robia dobré rezne. (po slovensky)

- The Petition! Die Petition! Petice! Petícia!
České, slovenské i mezinárodní petice. Ostatné slovenské, české i medzinárodné petície. Též petice CITIZENGO. Tiež petície CITIZENGO. (po česky i po slovensky)

Povede v budoucnu homofašistická diktatura k miliónům povražděných, umučených a popravených za jejich tzv. "homofobii" ??? (po česky)

Povedie v budúcnosti homofašistická diktatúra k miliónom povraždených, umučených a popravených za ich tzv. "homofóbiu" ??? (po slovensky)

Co je to ten neomarxismus co již zhruba dvacet let vládne na západě? (po česky)

Čo je to ten neomarxizmus čo už zhruba dvadsa rokov vládne na západe? (po slovensky)

Již zhruba dvacet let na západě vládnoucí neomarxisté porušují lidská práva! (po česky)

Už zhruba dvadsa rokov na západe vládnuci neomarxisti porušujú žudské práva! (po slovensky)

Adopce dětí homosexuály a tzv. "sexuální výchova" - projev sociálnědemokratické poslankyně Pavlíny Nytrové v Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky. (po česky)

Tzv. “Antidiskriminační legislativa” by ekonomicky měla zatěžovat stát a ne podnikatele. (po česky)

Tzv. "Antidiskriminačná legislatíva" by ekonomicky mala zaažova štát a nie podnikatežov. (po slovensky)

Církve a náboženské společnosti mají právo na návrat uloupeného majetku. (po česky)

Pár slov k majetkovému vyrovnání mezi českým státem a církvemi. (po česky)

Strašidelné děsivé horory v našich současných nemocnicích. (po česky)

Proč jsem volil Tomio Okamuru do Senátu Parlamentu České republiky (po česky)

Projev uvězněného poslance MUDr. Davida Ratha na plénu Poslanecké Sněmovny dne 5.6.2012 (po česky)

Vysvětlení problematiky zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. (po česky)

Ing.Jiří Fiala je v České republice politický vězeň roku 2010! Výzva k současnému nedemokratickému vládnoucímu režimu České republiky: Propuste na svobodu politického vězně Ing.Jiřího Fialu ! (po česky)

Orędzie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy do katolickiego narodu polskiego:
...aby Pan Jarosław Kaczyński mógł kontynuować pracę politycznš swojego brata jako przyszły nowy prezydent Rzeczpospolity Polskiej! (po polsky)

Otevřený list - Apel k Jeho Svatosti papeži Benediktu XVI.
Pokorný služebník Boží, poustevník JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola poslechl Boží rozkaz a poslal dopis - zde zveřejněného obsahu - papežovi Benediktu XVI.
(zatím jen devítijazyčné)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - nejlepší filmy z mé soukromé sbírky filmů na DVD. (po česky)

Ač je to sice překvapivé ale časopis Res Claritatis Monitor a dokonce i české Hnutí pro život a lidé jako Mgr.Radim Ucháč, Zdeňka Rybová, Mgr.MatyᚠZrno, P.Mgr.Pavel Mayer OP, Mgr.Michaela Freiová jsou možná že lidé ANTI-Prolife? (po česky)

Protest proti připravované kampani vládnoucího režimu České republiky s cílem homosexuální převýchovy všech českých a moravských heterosexuálnych dětí v základních a středních školách na homosexuály (po česky)

Zločinecký úmysl vydávat bezbranné děti na milost a nemilost v plen perverzním sexuálním úchylům je vize jako z nejděsivějšího hororu. (po česky)

S bolestí v srdci oznamuji všem slušným lidem, že ve středu dne 3.2.2010 zemřela naše královná! (po česky)

Soupis všeho normálního a legitimního, co podle názorů vládnoucího nedemokratického režimu České republiky je pokládáno za údajný "extremizmus"! (po česky)

Odborář Ing. Jaromír Dušek je svědomí národa!
Předseda odborového svazu dopravy a spojů České republiky Ing.Jaromír Dušek je coby předseda odborů správný člověk na správném místě! (po česky)

John Demjaňuk a Treblinka. Fenomén Johna Demjaňuka a Treblinky. O Johnu Demjaňukovi jsem slyšel v souvislosti s Treblinkou. (po česky)

Na webech Novinky.cz a Lidovky.cz kriminální zločinci a psychopati pod zbabělou maskou anonymity v diskusním fóru již nemohou více beztrestně nactiutrhačně lživě osočovat slušné občany zlomyslným kydáním svých vymyšlených a soudně žalovatelných nactiutrhačních nenávistních lží!!! (po česky)

Býti ženou má být skutečně jedinou odbornou kvalifikací pro post Evropského ministra zahraničí ??? (po česky)

Žena je příživnický parazit!!!
Důchodové pojištění ve své nynější podobě je nehorázným feministickým podvodem tisíciletí!!! (po česky)

O funkci evropského prezidenta se ucházel jeden hajzl větší než druhý. Vítěz byl naštěstí asi skutečně relativně nejlepším …z nejhorších ! (po česky)

Je KDU-ČSL za větší: šíření feministické propagandy, velebení homosexuálního stylu života, státní podporu feministickým, homosexuálním a protirodinným sdružením a organizacím, za registrovaná partnerství homosexuálů, za rozsáhlejší vraždění nenarozených dětí potraty, za snadnější rozvody manželství, za větší šíření kondomů a antikoncepce ??? (po česky)

Láska? Víte co je to skutečná láska??
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola popisuje Vám zde skutečný příklad lásky! (po česky)

Na prelome marca a apríla 2009 sme volili prezidenta Slovenskej republiky. Zaujíma Vás za koho bol JUDr.PhDr. Mgr. et Mgr.Henryk Lahola? (po slovensky)

Úvaha o smyslu života: Nejt잚í břemeno Kristova služebníka jsou výčitky svědomí že žije již přesčas! (po česky)

Babice, Huštěnovice a moje osobní úvaha na užitečnost či škodlivost existence elektrického proudu! (po česky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola venuje túto modlitbu Pánu Bohu z lásky! (po slovensky)

Několik mých skromných, ale zato o to více upřímných rad Vám, mým milovaným bratrům a sestrám v Kristu! (po česky)

O mém povolání poustevníka i mém ideálu poustevníka, o genezi a podstatě poustevnictví! (po česky)

Ráj na zemi. Jak jsem si sám pro sebe modeloval ráj na zemi. (po česky)

Dřevorubec, který nalezl a správně zde na zemi naplnil smysl svého pozemského bytí! (po česky)

Co minimálně dělat abych po smrti dosáhl(a) spásy? Co třeba dělat abych dosáhl(a) dokonalosti? (po česky)

Zpovědní zrcadlo hříchů coby příprava pro přistoupení ke svaté zpovědi, které vypracoval tvůj spolubratr v Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (po česky)

Vyzýváme k zahájení bojkotu výrobků Pivovarů Staropramen s.r.o. (po česky)

Moje politická představa o ideální společnosti a státu. (po česky)

Česká prorežimní masmédia nadšeně velebí slovenského nacionalistu, který se „zasloužil“ o rozbití Československa. (po česky)

Slava Isusu Christu! Liturgia ktorú RTVS neodvysielala (po rusínsky).

Cenzúra v štátnej tzv. "verejnoprávnej" slovenskej televízii RTVS. Homília v gréckokatolíckej liturgii, ktorú s politických dôvodov odmietli odvysiela. (po slovensky)

Cenzura ve státní tzv. „veřejnoprávní“ slovenské televizi RTVS. Homilie v řeckokatolické liturgii, kterou z politických důvodů odmítli odvysílat. (po česky)

9.Blok: Pronásledování víry v Boha. Kristus pronásledován ve světě. Anebo někdy přímo i pronásledování katolické víry doma a ve světě!

Kristus je dnes pronásledován v USA! Religious persecution in USA, Religious discrimination in USA, Restricted the practice of religion in USA, There in USA were reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, Genuine religious freedom in USA does not exist: "Freedom of religion in USA" - Status of religious freedom in USA, Freedom of religious belief in USA, Respect for religious freedom in USA, Religious freedom conditions in USA, The religious conditions in USA. (po česky)

Kristus je dnes pronásledován ve Velké Británii! Religious persecution in Great Britain, Religious discrimination in Great Britain, Restricted the practice of religion in Great Britain, There in Great Britain were reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, Genuine religious freedom in Great Britain does not exist: "Freedom of religion in Great Britain" - Status of religious freedom in Great Britain, Freedom of religious belief in Great Britain, Respect for religious freedom in Great Britain, Religious freedom conditions in Great Britain, The religious conditions in Great Britain. (po česky)

Co je to Homofašismus? Skutky homofašistů. Projevy homofašismu. Pryč s homofašistickou tyranií!!! (po česky)

Čo je to Homofašizmus? Skutky homofašistov. Prejavy homofašizmu. Preč s homofašistickou tyraniou!!! (po slovensky)

Povede v budoucnu homofašistická diktatura k miliónům povražděných, umučených a popravených za jejich tzv. "homofobii" ??? (po česky)

Povedie v budúcnosti homofašistická diktatúra k miliónom povraždených, umučených a popravených za ich tzv. "homofóbiu" ??? (po slovensky)

Slava Isusu Christu! Liturgia ktorú RTVS neodvysielala (po rusínsky).

Co je to ten neomarxismus co již zhruba dvacet let vládne na západě? (po česky)

Čo je to ten neomarxizmus čo už zhruba dvadsa rokov vládne na západe? (po slovensky)

Již zhruba dvacet let na západě vládnoucí neomarxisté porušují lidská práva! (po česky)

Už zhruba dvadsa rokov na západe vládnuci neomarxisti porušujú žudské práva! (po slovensky)

Adopce dětí homosexuály a tzv. "sexuální výchova" - projev sociálnědemokratické poslankyně Pavlíny Nytrové v Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky. (po česky)

Cenzúra v štátnej tzv. "verejnoprávnej" slovenskej televízii RTVS. Homília v gréckokatolíckej liturgii, ktorú s politických dôvodov odmietli odvysiela. (po slovensky)

Cenzura ve státní tzv. „veřejnoprávní“ slovenské televizi RTVS. Homilie v řeckokatolické liturgii, kterou z politických důvodů odmítli odvysílat. (po česky)

Kžúčové dátum: 27.8.2014 - The Petition! Die Petition! Petice! Petícia!
Petičný hárok petície Aliancia pre rodinu proti uzákoneniu registrovaných partnerstiev homosexuálov a proti adopcii detí homosexuálmi na Slovensku si môžete stiahnu tu! (po slovensky)

Náboženské pronásledování v Německu. Uvězněná matka 12 dětí. (po česky)

Cynicky hanebný zákaz Městského úřadu v Mnichově. (po česky)

Nábožensko – politické pronásledování v Kanadě kvůli ochraně lidského života. (po česky)

Policie protiprávně znemožnila modlitbu před porodnicí U Apolináře. (po česky)

Despota Barrack Obama v USA hrubě porušuje svobodu svědomí a náboženskou svobodu. (po česky)

Aktivisti pro-choice zničili pietní památník v areálu univerzity. (po česky)

Homosexualistický nátlak ministra školství Walesu na katolické školy. (po česky)

Moldavská policie vtrhla do dvou pravoslavných kostelů a zabavila literaturu odmítající homosexualistickou ideologii. (po česky)

Protest věřícího křesana proti homosexuálnímu znásilnění BIBLE v různých takzvaných ekumenických překladech do češtiny. (po česky)

Kristus je dnes pronásledován v České republice ale i jinde!
Víra v Boha a míra skutečné ale i fiktivní svobody v České republice ale i v zahraničí. (po česky)

Únor 2009 - Pozvednutí nové vlny pronásledování a brutálních útoků proti katolické církvi. (po česky)

Česká televize jako hlásná trouba vládnoucího ateistického režimu České republiky ústy Marcely Augustové a Petra Vybírala hrubě uráží a hanobí papeže Benedikta XVI. (po česky)

Takzvaný "antidiskriminační zákon" je dílo svobodných zednářů vedoucí k pronásledování křesanů. (po česky)

Maďarsko je neoprávněně kritizováno za svou velmi dobrou novou ústavu. (po česky)

Otevřený list vyzývající na respektování tradičního manželství a náboženské svobody v USA. (po česky)

Suspendování za odmítnutí provést potrat duševně nemocné ženě ve Švédsku. (po česky)

Raymond Leo Burke: Rozhovor s kardinálem Burkem. Je nezbytné silné svědectví o posvátnosti lidského života. (po česky)

Doufám, že francouzští socialističtí zločinci jednou budou postaveni před spravedlivý soud. (po česky)

Umělé oplodnění v Polsku. (po česky)

Pani Mary Wagner je politická väzeňkyňa v Kanade. (po slovensky)

Politická vězenkyně v Kanadě Linda Gibbons ve vězení strávila již téměř devět let. (po česky)

ANGLICKÝ SÚD ZAKÁZAL ADOPCIU DETÍ KRESANSKÝM PÁROM - VRAJ SU NETOLERANTNÍ! (po slovensky)

ANGLICKÝ SÚD: SEXUÁLNA ORIENTÁCIA JE NADRADENÁ NÁBOŽENSTVU!!! (po slovensky)

Sudcu v Španielsku zosadili kvôli tomu, že nepovolil adopciu homosexuálnemu páru. (po slovensky)

UŽ JE TO TU! CÍRKEVNÉ ŠKOLY V BRITÁNII BUDÚ POVINNE UČIT GENDER. (po slovensky)

10.Blok: Patnáct listů poslaných studentovi Martinovi hledajícímu víru v Boha (český jazyk)!!

1.list Martinovi: Bůh existuje - nevyvratitelné důkazy Jeho existence!!
Z textu e-mailu: Pane doktore, rád bych věřil v Boha, kdyby jste mi poskytl nevyvratitelné důkazy o jeho existenci. Martin...

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!!
Z textu e-mailu: Pane doktore, jaký je Bůh? Je to dědeček s bradou za obláčkem? Tomu nevěřím! Prosím o odpověď. Martin...

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?
Z textu e-mailu: Pane doktore, Bůh dal snad první impuls, ale vesmír jinak vznikl sám ustavičným vývojem hmoty či ne? Martin...

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?
Z textu e-mailu: Pane doktore, Bůh stvořil mrtvou hmotu, ale co organická hmota? A co člověk? Jeho inteligence? A definitivní smrt? Martin...

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva...
Z textu e-mailu: Pane doktore, prý kromě malých výjimek jsou velcí vědci a učenci vesměs ateisté. Já tedy nevím... Martin...

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu Zemi.
Z textu e-mailu: Pane doktore, pořád nerozumím vztahu vědy a víry v té otázce, jak vesmír a jak Zemi vlastně Bůh vytvořil... Martin...

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?
Z textu e-mailu: Pane doktore, řešil jste nesmrtelnost, ale k mé lítosti jste byl vyhozen... Vypravujte o tom dál, prosím! Martin...

8.list Martinovi: Fenomény jako "Caelum", "Tartarus", "Exorcismus"...
Z textu e-mailu: Pane doktore, mohli by jste se vyjádřit k existenci či neexistenci pekla, nebe a vymýtání satana? Martin...

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?
Z textu e-mailu: Pane doktore, prosím Vás, jaký je smysl mé existence na tomto světě z hlediska plánů, které má s námi Bůh? Martin...

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!
Z textu e-mailu: Pane doktore, prý člověk Kristus nikdy ani neexistoval, prý je pouhým vybájeným výmyslem lidí... Martin...

11.list Martinovi: Bůh a Jeho zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!
Z textu e-mailu: Pane doktore, co je to "Zjevení Boha"? A plně nechápu ani jaký smysl mělo "Zjevení Krista"? Martin...

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk - Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!
Z textu e-mailu: Pane doktore, kdo ale ten Kristus je? Je to člověk; či je to Bůh, který si jen vypůjčil lidské tělo?? Martin...

13.list Martinovi: Kristus vytvořil pouze jednu Církev - ty ostatní "církve" Kristus nezakládal!
Z textu e-mailu: Pane doktore, těch církví je velice mnoho. Které z nich jsou ty "pravé",či která z nich je ta "pravá" a zejména pak proč? Martin...

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem?
Z textu e-mailu: Pane doktore, nechápu logiku toho, proč musel "za nás" Kristus zemřít takovým krutým a nelidským způsobem? Martin...

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?
Z textu e-mailu: Pane doktore, nechápu logiku věci kolem Marie matky Krista, jak to s ní vlastně je doopravdy? Martin...

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

11.Blok: 5.listov napísaných pre Andreu, ktorá má pochybnosti vo viere (slovenský jazyk)!!

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha!
Z textu e-mailu: Pán doktor, som pokrstená i birmovaná katolíčka, ale aj tak mňa občas prepadajú pochybnosti či Boh skutočne existuje. Andrea...

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka ako predkladajú prvé tri kapitoly "Genesis"!
Z textu e-mailu: Pán doktor, stvorenie sveta ako predpokladá Biblia mi pripadá ako rozprávka, čo len umocňuje moje pochybnosti vo viere. Andrea...

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa!
Z textu e-mailu: Pán doktor, ako osobne hodnotíte upálenie Majstra Jána Husa plus celkové historické pozadie. Andrea...

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície!
Z textu e-mailu: Pán doktor, ako osobne hodnotíte existenciu a konanie stredovekej inkvizície. Andrea...

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!
Z textu e-mailu: Pán doktor, ja osobne mám stále pochybnosti o tom, či Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Andrea...

12.Blok: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody (český jazyk)!!

1.práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě!

2.práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3.práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4.práce: Vitalita lidí, zvířat a rostlin se nedá objasnit bez Boha.

5.práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6.práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7.práce: Miniaturní rostlinky baktérie - tajemný svět nebezpečných baktérií a jiných podobných miniaturních částic.

8.práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných baktérií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9.práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha - Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10.práce: Žaludek Žalúdok pankreas Slinivka břišní Dvanáctorník Játra Pečeň Střevo Črevo tenké hrubé Pepsin Metabolizmus Metabolismus Trávení Trávenie Zásobování těla Zásobovanie tela

11.práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky. Pravá komora. Levá komora. źavá komora. Pravý pitvor. Levý pitvor. źavý pitvor

12.práce: Mistrovské zařízení plic, pžúc. Plíce, pžúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13.práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14.práce: Práce nervů. Práca nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15.práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.

16.práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaž sa vzalo prvé zviera či odkiaž sa vzal prvý živočích?

17.práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaž sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?

18.práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari.

19.práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20.práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21.práce: Astronomové prohledali nebe - a Boha nenašli?

22.práce: Všechno to je prý jen příroda?

23.práce: Odkud je život na zemi?

13.Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný (český jazyk)!!

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: „Bůh není“.

2.práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3.práce: Je náboženství zbytečné?

4.práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5.práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6.práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7.práce: Které náboženství je pravé?

8.práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesanské je pravé.

9.práce: Velebnost křesanské věrouky.

10.práce: Dokonalost křesanské mravouky.

11.práce: Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

12.práce: Zda-li zázraky ohrožují řád světa?

13.práce: Zázraky Krista Pána – účinky tajných přírodních sil?

14.práce: „Slepá víra“ katolíků?

15.práce: Co nám dává víra katolická?

16.práce: Kde nás vede víra katolická?

17.práce: Naše Božská přirozenost. Duch Svatý. Milost posvěcující. Smrtelný hřích.

18.práce: Naše Božská blaženost.

19.práce: Nebeská Blaženost. Nejsvětější Trojice: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý.

20.práce: Věřím v život věčný.

14.Blok je určený pouze jen intelektuálům: Bůh, věda, náboženská víra, kosmologie, matematika, biochemie a dějiny Božího stvoření světa.
Pozor! Varování!! - Upozornění:
Tento blok, respektive všechny práce patřící k tomuto bloku na rozdíl ode všech ostatních bloků píši vyšším intelektuálním stylem, protože je píši pouze pro samotné intelektuály!!
Nejste-li intelektuál, pak raději čtěte cokoliv jiného, ale práce tohoto bloku nečtěte - pravděpodobně jim totiž stejně nebudete vůbec rozumět!!!

Blok: Bůh, věda, náboženská víra, kosmologie, matematika, biochemie a dějiny Božího stvoření světa - I.Díl: Bůh, věda a náboženská víra aneb detailní dějiny Božího stvoření světa. (český jazyk)

15.Blok: Moje (a snad i tvoje?) víra v Krista - Boha Spasitele a Vykupitele.
Věz bratře, sestro: Bůh je všechno - já nejsem nic!

A.) Tajemství víry - Tajomstvo viery (poznámka: psáno česky nebo slovensky).

B.) Mysterium fidei. Let us proclaim the mystery of faith. Geheimnis des Glaubens. Este es el sacramento de nuestra fe. Mistero della fede.

A.) Tajemství víry - Tajomstvo viery (poznámka: psáno česky nebo slovensky).

Deň 14.máj 1967 je spomienka na krst, kedy bol JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pokrstený. Od 14.5.1967 patrí iba Kristovi! A tak den 14.máj si večne pripomína - je to jeho hlavný sviatok!! (po slovensky)

Dne 14.květen 1967 je vzpomínka na svatý křest, kdy byl JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pokřtěn. Od 14.5.1967 patří jen Kristovi! Den 14.květen je hlavní osobní svátek JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!! (po česky)

Druhé výročí přijetí svátosti křtu. Dne 14.5.1969 jsem oslavoval druhé výročí svatého křtu. Od 14.5.1967 patřím Kristovi! A tak den 14.květen si věčně připomínám - je to můj hlavní svátek!! (po česky)

Třetí výročí přijetí svátosti křtu. Dne 14.5.1970 jsem oslavoval třetí výročí svatého křtu. Od 14.5.1967 patřím Kristovi! A tak den 14.květen si věčně připomínám - je to můj hlavní svátek!! (po česky)

Co je to svátost biřmování? Svátost biřmování by měli přijímat pouze dospělí lidé, tj.zletilí katolíci a nikoliv nějací nezletilci! (po česky)

Vzpomínka na takzvaný berlínský "výlet" v červnu 1989, díky kterému jsem před i po tomto výletě mohl číst teologickou literaturu! (po česky)

Kristus sa mňa spýtal: Čí si ty sluha? Ja ako 15-ročný chlapec som Bohu odpovedal: Hospodine, ja som tvoj! A iba tvoj!! (po slovensky)

Místní společenství, kostel, farnost a Církev. Farníci spolu tvoří ve společenství víry a modlitby mystické tělo Kristovo! (po česky)

Co je to Eucharistie? Ve svatém přijímání se věřící katolík setkává s eucharistickým Kristem! (po česky)

Společná liturgie "Agapé a lámání chleba" dnes. Katoličtí duchovní na celém světě formou transsubstanciace proměňují chléb a víno na Kristovo Tělo a Kristovu Krev! (po česky)

Katolický auxiliární biskup Vladimír Filo na Květnou neděli (před Velikonočními svátky) roku 1992 v Bratislavě před Dómem sv.Martina (po slovensky)

B.) Mysterium fidei. Let us proclaim the mystery of faith. Geheimnis des Glaubens. Este es el sacramento de nuestra fe. Mistero della fede.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola anh his aramaic prayer. Jesus Christ and his mother tongue. Jésus Christ et sa langue maternelle. Jesus Christus und seine Muttersprache. (aramaic)

Đéóôĺýďěĺí ĺéň Ýíá Čĺďí Đáôĺńá đáíôďęńÜôďńá, đďéçôçí ďőńáíďő ęáé ăçň, ďńáôůí ôĺ đÜíôůí ęáé áďńáôůí! (ĹëëçíéęÜ)

Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebi suae et erexit cornu salutis nobis in domo David servi sui, sicut locutus est per os sanctorum, qui a saeculo sunt prophetarum eius, quod Iesus Christus salutem nos ex inimicis nostris et de manu omnium, qui oderunt nos. Dominus faciendam misericordiam nobis servorum Dei et memorari testamenti sui sancti, iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis, ut sine timore, de manu inimicorum liberati Ieso Christo serviamus in sanctitate et iustitia coram ipso omnibus diebus nostris! (latina)

Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimendato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre!. (l'italiano)

Príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas! (portug.)

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Tisuspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. (espa.)

Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. O toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux. (fran.)

Do you not know that the unjust will not go to kingdom of God? Do not be deceived! Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor rapacious, nor drunkards, nor blasphemers, nor robbers will not join the kingdom of God. (English)

Seit meiner Taufe bin ich mit Christus verbunden und ich kann sagen: "Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir"!! Ich will mit Christus im meinen priesterlichen Dienst durch seine Mutter Maria verbunden sein!! Ihr Ort in der Heilsgeschichte ist wenig bekannt. Wir wollen ihn immer tiefer verstehen und in unsere Arbeit hineinstellen, denn Maria spielt eine einzigartige Aufgabe im Erlösungswerk Christi... (Deutsch)

Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban. Viszont Jézus Krisztus, a bűntelen, végtelen fia Istennek emberré lett és meghalt, hogy kifizesse a büntetést. Ha el szeretnéd fogadni Jézus Krisztust, mint megváltódat, íme egy minta-imádság. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit én érdemelnék és így hit által bocsánatot nyerhetek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit én érdemelnék és így hit által bocsánatot nyerhetek. (magyar)

Ne varajte se: homoseksualci ne ce naslijediti kraljevstva nebeskog! Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu! Vjerujem u Boga i u Isusa Krista!! Neka nam Isus...vjeru, ufanje i ljubav! Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti...i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te. Blagoslivljamo te. Klanjamo ti se. Slavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. (Hrvatski)

Jego chrzest w Jordanie. Objawienie siebie na weselu w Kanie. Ustanowienie Eucharystii. Koronka. Tajemnice radosne: Pozdrowienie Dziewicy z Nazaretu przez Gabriela, o dwunastoletnim Jezusie. Tajemnice bolesne. Tajemnice chwalebne: Chrystusa w zmartwychwstaniu. (polski)

ИНи но знате Đ´Đ° неправедливи но ће наследити царства Đ'ОМијога Не варајте со: ни курвари, ни идолопоклоници, ни прељубочиници, ни аџувани, ни мужеложници, ни НупоМи, ни лакомци, ни пијанице, ни кавгаџије, ни хајдуци, царства Đ'ОМијога но ће наследити. И ОвакОви бијасте ноки. Кор"> (Српски)

HINDU.SINDHI. PRAYER. JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola anh his hindu - sindhi prayer. (Hindu.)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola anh his Japanese prayers. (Nihongo)

Радуйся Марие, Đ"ОспОд с Тобою! (По-русски)

16.Blok: Katolické řeholní řády a kongregace, jejich historie, spiritualita a svatí zakladatelé:

Jezuité či Jezuiti nebo Jesuité či Jesuiti. Tovaryšstvo Ježíšovo či Společnost Ježíšova nebo Tovarišstvo Ježišovo či Spoločnos Ježišova. Jesuitský nebo jezuitský řeholní řád či rehožný rád a svatý Ignác z Loyoly - zakladatel jesuitského nebo jezuitského řeholního řádu či rehožného rádu. (po česky)

Františkáni či minorité nebo minoriti a kapucíni ale i klarisky. Františkánsky nebo minoritský a kapucínsky řeholní řád či rehožný rád. Dějiny františkánského nebo minoritského a kapucínského řeholního řádu či rehožného rádu. Svatý František z Assisi a svatá Klára. (po česky)

Dominikáni bratři kazatelé či dominikáni bratia kazatelia a dominikánky. Dominikánsky řeholní řád bratrů kazatelů či dominikánsky rehožný rád bratov kazatežov. Svatý Dominik - zakladatel dominikánského řeholního řádu či dominikánskeho rehožného rádu. (po česky)

Premonstráti a premonstrátky či premonštráti a premonštrátky. Premonstrátský řeholní řád či premonštrátsky rehožný rád. Svatý Norbert - zakladatel premonstrátského řeholního řádu či premonštrátskeho rehožného rádu. (po česky)

Benediktini a benediktinky. Benediktíni a benediktínky. Benediktinský řeholní řád či benediktínsky rehožný rád. Svatý Benedikt z Nursie - zakladatel benediktinského řeholního řádu či benediktínskeho rehožného rádu. (po česky)

Salesiáni či saleziáni a salesiánky či saleziánky. Kongregace svatého Don Boska. Salesiánská kongregace či saleziánská kongregácia. Svatý Jan Bosko nebo Ján Bosko či Don Giovanni Bosco. (po česky)

17.Blok: Ostatní práce a příspěvky vztahující se nějak k problematice katolické církve, svátostí, spirituality, církevních dějin, Vatikánu, katolické hierarchie nebo katolického učení:

Novodobí papežové: Benedikt XVI., Jan Pavel II., Jan Pavel I., Pavel VI., bl. Jan XXIII., Pius XII, Pius XI., Benedikt XV., sv. Pius X., Lev XIII., bl. Pius IX., Řehoř XVI., Pius VIII., Lev XII., Pius VII., Pius VI., Klement XIV., Klement XIII., Benedikt XIV., Klement XII., Benedikt XIII., Innocenc XIII., Klement XI., Innocenc XII., Alexandr VIII., bl. Innocenc XI., Klement X., Klement IX., Alexandr VII., Innocenc X., Urban VIII., Řehoř XV., Pavel V.
(po česky)

Otevřený list - Apel k Jeho Svatosti papeži Benediktu XVI.
Pokorný služebník Boží, poustevník JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola poslechl Boží rozkaz a poslal dopis - zde zveřejněného obsahu - papežovi Benediktu XVI.
(zatím jen osmijazyčné)

Co je mešní stipendium? Kanonické právo a moudrost Matky Církve. Místní podmínky rozhodují(Česky)

Der Heilige Vater Papst Benedikt XVI. (Deutsch)

Modleme se za svatého otce Benedikta XVI.!
Osobní spiritualita: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola po večerní modlitbě "Anděl Páně" denně Bohu zpívá o svatém otci Benediktu XVI.! Nechcete se i Vy k němu přidat? Pokud ano, připojte i Vy ke svému večernímu "Anděl Páně" tento hymnus! (po česky)

Bývalé Československo má celkem čtyři kardinály: dva Čechy a dva Slováky:
Mezi Čechoslováky jsou čtyři kardinálové: Miloslav Vlk, TomᚠŠpidlík, Jozef Tomko a Ján Chrizostom Korec! (po česky)

Vatikán a vatikánske orgány, respektíve hlavné rozčlenenie vatikánskych orgánov.
Charakter Mestského státu Vatikán, jeho podstata, zmysel účel a úrady rímskej kurie. (po slovensky)

Vatikánska diplomacia a československé cirkevné dejiny rokov 1918 - 1948.
Často iba bezočivou hrubou aroganciou sme sa my Čechoslováci "odplácali" Vatikánu za jeho úprimnú lásku voči nám! (po slovensky)

Co je to láska, milost a svobodná vůle? Vysvětlení pojmů láska, milost a svobodná vůle jak je chápe JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (po česky)

Svátost Církve, Eucharistie aneb svátost oltářní a jiné svátosti Katolické Církve jak je chápe JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (po česky)

Der Heilige Vater Papst Benedikt XVI. dankt allen Menschen guten Willens... (Deutsch)

Konec svévolnému odmítání svěcení bohoslovců, překládání kněží na pastoračně nejhorší místa, šikanování a zastrašování laiků plus vyhrožování všem kvůli jejich sympatiím k tradiční latinské bohoslužbě? (Česky)

Bude koniec svojvožného odmietania svätenia bohoslovcov, prekladania kňazov na pastoračne úplne najhoršie miesta, šikanovania a zastrašovania laikov, plus všemožného vydierania a psychologického nátlaku voči všetkým, ktorí prejavili sympatie voči nádhernej katolíckej latinskej bohoslužbe? (Slovensky)

18.Blok: Ekumenismus či ekumenizmus. Ekumenické hnutí - příspěvky určeny k podpoře a rozvoji ekumenického hnutí:

Ekumenismus či Ekumenizmus. Návrh na nový ekumenický projekt na spolupráci.
Memorandum celosvětového Indexu na obranu víry a mravnosti před útoky nepřátelských masmédií. (po česky)

Opětovně na přelomu roků v prosinci a lednu TAIZE organizuje setkání v jednom z evropských velkoměst (po česky)

Pohled na problematiku muslimského práva. Pokud jde o mé osobní názory a můj osobní pohled na problematiku islámského práva nepopírám jeho velikou inspirační sílu, ač sám nejsem muslimem! (po česky)

Informaci o Svátcích "vyvoleného národa" Starého zákona ti zde zprostředkuje v rámci ekumenického dialogu tvůj spolubratr JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (po česky)

19.Blok: Příspěvky na tato morálně - etická témata: potrat, eutanazie, rozvod, a s potraty a eutanazií související takzvaná kultura smrti!

Každý sexuální život mimo platného manželství je těžce hříšný. Stejně tak každé zabití nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým hříchem.(po česky)

Ač je to sice překvapivé ale časopis Res Claritatis Monitor a dokonce i české Hnutí pro život a lidé jako Mgr.Radim Ucháč, Zdeňka Rybová, Mgr.MatyᚠZrno, P.Mgr.Pavel Mayer OP, Mgr.Michaela Freová jsou možná že lidé ANTI-Prolife? (po česky)

Soupis všeho normálního a legitimního, co podle názorů vládnoucího nedemokratického režimu České republiky je pokládáno za údajný "extremizmus"! (po česky)

Je KDU-ČSL za větší: šíření feministické propagandy, velebení homosexuálního stylu života, státní podporu feministickým, homosexuálním a protirodinným sdružením a organizacím, za registrovaná partnerství homosexuálů, za rozsáhlejší vraždění nenarozených dětí potraty, za snadnější rozvody manželství, za větší šíření kondomů a antikoncepce ??? (po česky)

Arcidiecézi pražskou povede arcibiskup Dominik Duka a Václav Malý (liberál?) je jeho pomocný biskup. (po česky)

Potrat se v katolické církvi rovná exkomunikaci z Církve! Vrahové nenarozených dětí nemají v katolické církvi co hledat!! (po česky)

Velmi významná kritická poznámka jednoho ze čtenářů webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz vztahující se k práci: "Potrat se v katolické církvi rovná exkomunikaci z Církve! Vrahové nenarozených dětí nemají v katolické církvi co hledat!!" (po česky)

Vystoupení denverského arcibiskupa Charlese Chaputa:
Odpor k potratům je věcí lidských práv - je třeba zastavit potratový průmysl! (po česky)

Potratmi sú zabíjané nenarodené deti a eutanáziou zas sa zabíjajú starí, invalidní a chorí občania. (po slovensky)

Člověk nikdy nemá právo si hrát na Boha! Takzvaný trest smrti, potrat i euthanasie jsou zločiny proti lidskosti!! (po česky i po slovensky)

Email ze Slovenska: Protest proti tendenčně úplně neobjektivní relaci "Máte slovo" na téma potratů, kterou vysílala Česká televize! (po slovensky)

Panictví či panenství ale i manželství je individuální dar Boží. Rozvod manželství je vždy odporný zločin proti Bohu! Asi bych je oba dva od zuřivosti pořádně zmlátil, kdyby i nadále trvali na rozvodu svého manželství!! (po česky i po slovensky)

Potrat. Kdo zabije dítě potratem - neuznává svého Stvořitele!
Potraty. Cestou smrti - do pekla jdou vrahové, co neuznávají svého Stvořitele a nechávají zabíjet své vlastní děti potratem! Pár slov ke Dnu počatého dítěte, které slavíme dne 25. března - 25. marca. (po česky)

Ve dnech 24. – 26.2.2011 se ve Vatikánu uskutečnilo XVII. plenární zasedání Papežské akademie pro život.
Rozhovor s Jánom Ďačokom SJ, členem – korespondentem Papežské akademie pro život.(po česky)

Jestliže má dobře fungovat rodina, je nevyhnutné aby dobře fungovalo manželství. (po česky)

Potrat - způsoby, kterými se provádějí potraty nenarozeného dítěte. (po česky)

40 dnů za život. (po česky)

Pokojný protest v USA proti propotratové organizaci NARAL. (po česky)

Pašování potratových pilulek v Indii. (po česky)

Dítě s rekordně nízkou hmotností 420 gramů přežilo! (po česky)

Dvojičky v děloze matky spolu komunikují. (po česky)

Zneužití ultrasonografického vyšetření na eugenické účely? (po česky)

Chile získalo ocenění za ochranu života a rodiny. (po česky)

Velký pochod za život ve Washingtonu v USA. (po česky)

Novozélandské školy se ocitají pod palbou oprávněné kritiky. (po česky)

Kontroverzní britský film, který propaguje euthanasii. (po česky)

Významné novely posilňující ochranu života v USA. (po česky)

Zákon umožňující výzkum na embryích ve Francii. (po česky)

Souhlas s pasivní euthanasií novorozenců v Kanadě. (po česky)

„Týden svatosti života“ v Kazachstánu. (po česky)

Finanční pomoc pro ženy, které odstoupí od potratu. (po česky)

Protagonisté tzv. „kultury smrti“ vyvíjejí brutální nátlak na Kostariku. (po česky)

Žena vyhlášená za mozkově mrtvou se probudila z komatu poté co její manžel odmítl její odpojení od dýchací trubice, které by znamenalo jistou smrt. (po česky)

Referendum ze dne 28.5.2011 o legalizaci rozvodů manželství na Maltě dopadlo špatně (po česky)

V Bělorusku v roce 2011 na sto porodů připadalo 38 interrupcí. (po česky)

Mexický ústavní soud se postavil za ochranu lidského života. (po česky)

Výskyt nemocí při dětech počatých in-vitro je až desetinásobně vyšší než u běžné populace! (po česky)

Antikoncepční preparáty mají své nežádoucí vedlejší účinky. (po česky)

Kanaďané jsou za léčení a mírnění bolesti namísto euthanasie. (po česky)

Konference: Záchrana 130-ti tisíc nenarozených dětí v Itálii. (po česky)

Zavření ambasády Irské republiky při Svaté stolici z údajně finančních důvodů je pokrytecké. (po česky)

Tragické selhání australské nemocnice The Royal Women‘s Hospital. (po česky)

Novela zákona zavádějící potrat z eugenistických důvodů na Srí Lance. (po česky)

Implementace San Jose Articles, připomínajících, že lidský život se začíná početím. (po česky)

Stále více lékařů-gynekologů na Novém Zélandu odmítá provádění potratů. (po česky)

Facebook je vinný za třetinu rozvodů manželství. (po česky)

Uruguay je pod velikým mezinárodním tlakem aby legalizoval potraty. (po česky)

Otevření diskuse o legalizaci potratů v Maroku je otevření pandořiny skřínky. (po česky)

Irské zákony ochraňující život chrání současně i zdraví žen. (po česky)

Sexuální obtěžování dětí dětmi. (po česky)

Optimistické výsledky sčítání lidu v Lotyšsku jsou velice sporné. (po česky)

Euthanasie musí být vždy zakázána! (po česky)

Stárnutí populace Japonska je hrozivé. (po česky)

Downův syndrom neznamená neplnohodnotný život postižené osoby. (po česky)

Mongolský protokol zavazující se nevykonávat trest smrti. (po česky)

Dospělé kmenové buňky se mohou změnit ve funkční nervové buňky. (po česky)

Ochrana nigérijských dětí které jsou pověrami označené za „strigy“. (po česky)

Slib španělské vlády obmezit možnosti provedení potratu. (po česky)

Od uzákonění potratů v JAR bylo zavražděno více než milión nenarozených dětí. (po česky)

„Jaké mám právo jako otec?“ (po česky)

Souhlas s vražděním anencefalických dětí v Brazílii. (po česky)

Čtvrtý ročník mezinárodní konference Rodina jako hodnota a priorita státu. (po česky)

Věřící ostrovního státu Mauricius se spojili, aby bránili život. (po česky)

Dne 22.dubna 2012 byl desátý „Marsz dla życia” v Štětíně. (po česky)

Diskuse o umělém oplodnění v Chorvatsku. (po česky)

Pochod za život v Římě. (po česky)

Potraty bez lékařské přítomnosti. (po česky)

Přišla dobrá zpráva z Filipín. (po česky)

Hanebný propotratový nátlak proti Mexiku. (po česky)

Hanebné povolení predimplantační genetické diagnostiky. (po česky)

Nejvyšší soud Korejské republiky potvrdil zákonnost zákazu potratů. (po česky)

V Číně provádějí těhotenské testy přímo na pracovišti za účelem nucení žen k potratům. (po česky)

Sporné krevní testy v rámci prenatální diagnostiky. (po česky)

Úprava ochrany života v Kanadě. (po česky)

Euthanasie v Holandsku. (po česky)

V Kyjevě vyvrcholil 15.ročník cyklopoutě za život nenarozených dětí. (po česky)

„Vernos nie je slabos“ na Slovensku. (po česky)

Přepis části kázání slovenského řeckokatolického arcibiskupa Cyrila Vasiža SJ na téma potraty. (po česky)

Občan Embryo? Morální relativismus Evropy v postojích k embryu. (po česky)

Zdravotní rizika spojená s chemickým potratem. (po česky)

Zachraňující úsměv synka Luciána. (po česky)

Otázka euthanasie v Kanadě. (po česky)

Pochody za život v USA. (po česky)

Zahraniční nátlak na zpřístupnění potratů v Ugandě. (po česky)

Čeští a moravští lékárníci za život. (po česky)

Zrušení potratu ze sociálních důvodů v Bělorusku. (po česky)

V USA zemřela žena po potratu. (po česky)

Děti se učí poznávat jazyk již v lůně své matky. (po česky)

Nový zákon o takzvaném „reprodukčním zdraví“ na Filipínách. (po česky)

Milión vysbíraných podpisů pro evropskou petici „Jeden z nás“. (po česky)

Slovensko a svět na rozcestí. (po česky)

Modlitební aktivity a mše svaté každý den na Slovensku. (po česky)

Cyklistická pou za počaté děti také na Slovensku. (po česky)

Pou ke svaté Gianně Berettě Molla v Rajeckých Teplicích na Slovensku. (po česky)

Naléhavá výzva všem národům světa, všem lidem dobré vůle: náboženským vůdcům, architektům veřejného mínění, představitelům profesních organizací, ženských organizací a organizací mládeže, Valnému shromáždění OSN, hlavám států a zákonodárných orgánů a masmédiím. (po česky)

Celoslovenská a celosvětová pou ikony Panny Marie Čenstochovské od oceánu k oceánu. (po česky)

20.Blok: Feministky a feministé. Feminismus či feminizmus vládne světu. Feministická ideologie stále víc a víc umocňuje a upevňuje existující privilegovanost žen ve světě, v důsledku čeho jsou muži dnes jen osobami druhé kategorie.

Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (Téměř celé česky; nepatrná část slovensky)

Antifeminizmus či antifeminismus anebo maskulinizmus či maskulinismus. Adresy nezávislých webů s antifeministickým anebo maskulinistickým obsahem, například bojujícím proti feminizmu, bojujícím proti útlaku mužů, bojujícím proti diskriminaci mužů, nebo bojujícím za práva mužů anebo bojujícím za zájmy mužů v této oblasti (po česky)

Kritika feminismu. Analýza sociálního postavení obou pohlaví dnes. Které pohlaví má dnes de facto privilegované postavení? A které pohlaví je dnes fakticky diskriminováno. (po česky)

Společenské postavení a pozice obou pohlaví. Které pohlaví je na tom ve společnosti lépe a které hůře? A které pohlaví je dnes fakticky diskriminováno? (po česky)

Žena je příživnický parazit!!!
Důchodové pojištění ve své nynější podobě je nehorázným feministickým podvodem tisíciletí!!! (po česky)

Býti ženou má být skutečně jedinou odbornou kvalifikací pro post Evropského ministra zahraničí ??? (po česky)

Seznam zemí seřazených dle intenzity pohlavního útisku. Které pohlaví je vystaveno skutečnému útisku? (po česky)

Manipulace s děti a feministické pokrytectví. Feministická nadřazenost - které pohlaví má dnes de facto privilegované postavení? (po česky)

Kritika feminizmu. Opět na téma feminizmus aneb o političkách, které ze strany feministického státu nejsou v politice "vítány"! (po česky)

Apolitická úvaha o feminokracii, o státní moci, o politice, a o prezidentských volbách v České republice v roce 2008 (po česky)

Supermarket údajně prý čelní parkovací místa vyhradil pouze „pro ženy“. (po česky)

Názory JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na manželství, rodinu, děti a rodičovstvi. Jak bojovat proti feministické ideologii? (po česky)

Názory JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu na manželstvo, rodinu, deti a rodičovstvo. Ako bojova proti feministickej ideológii? (po slovensky)

21.Blok: Homosexuálové a homosexualisti. Homosexuáli. Politika: Homofašismus, homosexualistická ideologie a světová masmediální homosexualikracie. Morálka: problém homosexuality jako té nejodpornější, nejhnusnější a nejzvrhlejší nejperverznější zvrhlosti. Medicína: o homosexualitě jako nemoci - psychopatická a neurotická homosexuální porucha a její léčba.

Povede v budoucnu homofašistická diktatura k miliónům povražděných, umučených a popravených za jejich tzv. "homofobii" ??? (po česky)

Povedie v budúcnosti homofašistická diktatúra k miliónom povraždených, umučených a popravených za ich tzv. "homofóbiu" ??? (po slovensky)

Co je to Homofašismus? Skutky homofašistů. Projevy homofašismu. Pryč s homofašistickou tyranií!!! (po česky)

Čo je to Homofašizmus? Skutky homofašistov. Prejavy homofašizmu. Preč s homofašistickou tyraniou!!! (po slovensky)

Strategie a taktika pěti etap homosexualistických ideologů a aktivistů na cestě k nastolení nadvlády homosexualitické ideologie ve státě. (po česky)

Stratégia a taktika piatich etáp homosexualistických ideológov a aktivistov na ceste k nastoleniu nadvlády homosexualitickej ideológie v štáte. (po slovensky)

Adopce dětí homosexuály a tzv. "sexuální výchova" - projev sociálnědemokratické poslankyně Pavlíny Nytrové v Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky. (po česky)

Co je to ten neomarxismus co již zhruba dvacet let vládne na západě? (po česky)

Čo je to ten neomarxizmus čo už zhruba dvadsa rokov vládne na západe? (po slovensky)

Již zhruba dvacet let na západě vládnoucí neomarxisté porušují lidská práva! (po česky)

Už zhruba dvadsa rokov na západe vládnuci neomarxisti porušujú žudské práva! (po slovensky)

Slava Isusu Christu! Liturgia ktorú RTVS neodvysielala (po rusínsky).

Cenzúra v štátnej tzv. "verejnoprávnej" slovenskej televízii RTVS. Homília v gréckokatolíckej liturgii, ktorú s politických dôvodov odmietli odvysiela. (po slovensky)

Cenzura ve státní tzv. „veřejnoprávní“ slovenské televizi RTVS. Homilie v řeckokatolické liturgii, kterou z politických důvodů odmítli odvysílat. (po česky)

Kžúčové dátum: 27.8.2014 - The Petition! Die Petition! Petice! Petícia!
Petičný hárok petície Aliancia pre rodinu proti uzákoneniu registrovaných partnerstiev homosexuálov a proti adopcii detí homosexuálmi na Slovensku si môžete stiahnu tu! (po slovensky)

Jak se začíná cílená manipulace společnosti krok za krokem nejprve diskusí o něčem absolutně nepřijatelném, posléze se to považuje již za vhodné a nakonec se společnost s novým zákonem smiřuje a zaštiuje cosi, co bylo kdysi pro ni absolutně nemyslitelného. (po česky)

Ako sa začína cielená manipulácia spoločnosti krok za krokom najskôr diskusiou o niečom absolútne neprijatežnom, potom sa to považuje už za vhodné a nakoniec sa spoločnos s novým zákonom zmieruje a zaštiuje čosi, čo bolo kedysi pre ňu absolútne nemyslitežného. (po slovensky)

Kontakt kontakty na léčení léčba terapie homosexuálů pomoc poradenství homosexuálům. (po česky)

Kontakt kontakty na liečenie liečba terapia homosexuálov pomoc poradenstvo homosexuálom. (po slovensky)

Richard Cohen a další vyléčení bývalí homosexuálové dnes úspěšně léčí další homosexuálně postižené pacienty. (po česky)

Vyléčený bývalý homosexuál Alan Medinger se brzy po svém vyléčení z homosexuality oženil, a má své vlastní děti, které sám zplodil. (po česky)

Vyliečený bývalý homosexuál Alan Medinger se čoskoro po svojom vyliečení z homosexuality oženil, a má svoje vlastné deti, které sám splodil. (po slovensky)

Sodomský rozklad křesanské kultury dnes (po česky)

Protest proti připravované kampani vládnoucího režimu České republiky s cílem homosexuální převýchovy všech českých a moravských heterosexuálnych dětí v základních a středních školách na homosexuály (po česky)

Zločinecký úmysl vydávat bezbranné děti na milost a nemilost v plen perverzním homosexuálním úchylům je vize jako z nejděsivějšího hororu. (po česky)

Sexuálni psychopati. Sexuální psychopati. Ako sú sexuálny psychopati chorí? Jak jsou sexuální psychopati nemocní? (po slovensky)

Homosexualita je maximálně, vrcholně odporná a hnusná zvrhlost!
Homosexualita je ta nejhnusnější, nejodpornější a nejzvrhlejší perverze !!!(po česky)

O fenoménu takzvané "jiné sexuální orientace". Moje osobní stanovisko k fenoménu homosexuality. Doporučení mladým lidem v případě jejich podezření na homosexualitu. (po česky)

Humor. Humorné příběhy o homosexuálech a mravně prohnilých režimech propagujících a velebících homosexuální perverzi!!
Homosexualita je kultovní fetiš liberálů, svobodných zednářů a masmédií!!! (po česky)

Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (Téměř celé slovensky; nepatná část česky)

Homosexualita - Homosexuální vztahy jsou z pohledu křesanské Bible do nebe volající těžký hřích.

Homosexualita - Homosexuální propaganda a jak proti ní argumentovat.

Homosexualita – jak probíhá homosexuální pohlavní styk.

Lekarzy - ksišżka adresowa: Listina kontaktov na požských sexuológov.

Deklarace macedonských náboženských vůdců. (po česky)

Bulvární propagandistický film propagující homosexualitu narazil na rozhořčený odpor Brazilců.(po česky)

Za propagandu homosexuality v Rusku bude hrozit pokuta. (po česky)

Slovinci odmítli zákon umožňujícího homosexuálům uzavírat „manželství“ a „adoptovat si děti“. (po česky)

Doufám, že francouzští socialističtí zločinci jednou budou postaveni před spravedlivý soud. (po česky)

Onemocnění lymphogranuloma venereum mezi homosexuály už i v České republice. (po česky)

Prorodinné organizace odsuzují účast velvyslanectví USA na pochodu Gay pride. (po česky)

Polsko odmítlo tři pokusy o zavedení tzv. „registrovaných partnerství“ homosexuálů. (po česky)

Milióny Francouzů protestovalo proti zavádění tzv. „homosexuálních manželstev“. (po česky)

22.Blok: Svobodní zednáři či slobodomurári a jejich světovláda, šíření feministické ideologie, propagace a velebení homosexuality.

Svobodní zednáři a svobodné zednářství - slobodomurári a slobodomurárstvo. Počátky svobodných zednářů - počiatky slobodomurárstva. Z kuchyně svobodných zednářů - z kuchyne slobodomurárskej. (po slovensky)

Demokracia a etika. Úvaha o súčasnej "demokracii".
O celosvetovom monopole svobodozednářských či slobodomurárskych masmédií. (po slovensky)

Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů. (po slovensky)

Plány politické manipulace amerických svobodných zednářů v USA skrze filmovou tvorbu (po česky)

Nezasviňme si Slovensko českými umelecky úplne bezcennými filmami!
O slobodomurárskej stratégii a taktike ideologickej homosexualizácie Českej republiky i Slovenska! (po slovensky)

Svobodní zednáři či slobodní murári a jejich ptačí chřipka, prasečí chřipka i očkování proti něm vede k sterilizaci a poklesu fertility populace plus posílení moci svobodných zednářů či po slovensky slobodných murárov nad velikou části obyvatelstva !!! (po česky)

Svobodní zednáři a jejich takzvaný „antidiskriminační zákon" jako svobodozednářské beranidlo proti svobodě náboženství a svobodě projevu. (po česky)

23.Blok: Zdraví, sport a sportování, láska k přírodě, k zvířatům, k historickému, kulturnímu a náboženskému dědictví:

Zimbabwe. Kondomy před HIV/AIDS nikdy nikoho neochránili. (po česky)

Otevřený list - Apel k Jeho Svatosti papeži Benediktu XVI.
Pokorný služebník Boží, poustevník JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola poslechl Boží rozkaz a poslal dopis - zde zveřejněného obsahu - papežovi Benediktu XVI.
(zatím jen devítijazyčné)

Droga v širším slova smyslu je to, co manipuluje s vůlí člověka! (po česky)

Karate. Tréning karate začiatočníkov. Trénink karate začátečníků
Orientačný náčrt 120-minutového tréningu karate pre začiatočníkov. Orientační náčrt 120-minutového tréninku karate pro začátečníky. (po slovensky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako dítě skákal jako kočka a byl to malý sportovec jako kdyby měl tělo z kaučuku. (po česky)

FIDE Open Staré Město 2004 na turnaji 180.vynikajících hráčů vyhrál mezinárodní velmistr Plachetka, mezinárodní velmistr Lechtýnský byl druhý...JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola byl na 125. - 149.místě. (po česky)

CO JE TO KAROLINUM? - Fotografie tohoto unikátního skvostu architektury 14.-tého století kde po sedm století probíhají promoce absolventů Univerzity Karlovy v Praze. (po česky)

Vysoké Tatry tak, ako vyzerali na začiatku júla 1975! (po slovensky)

Názory JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na koně a jejich příbuzné z čeledi koňovitých! (po česky)

Výlet v roku 1978 do hlavného mesta bývalého starého Uhorska, výlet za historickými pamiatkami tohoto dvojmilioného mesta, ale i zavítanie do jeho zoologickej záhrady. (po slovensky)

Co si myslí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola o psech a ostatních jejich příbuzných z čeledi psovitých! (po česky)

Co si myslí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola o kozách! (po česky)

Co si myslí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola o kočkách! (po česky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy s opicou! (po slovensky)

Názory JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vztahující se k chovu slepic! (po česky)

Numismatika. Numizmatika. Mince. Minca. Vyznáte se v mincích? Rozumíte mincím? Vyznáte sa v minciach? Rozumiete minciam? (po česky)

Slovácká národní kuchyně! Recepty slováckých národních jídel od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!!
V srpnu 2006 Slovácká národní kuchyně proslavila Moravské Slovácko dokonce i v bývalé Jugoslávii!! (po česky)

Nezávislý intelektuál MUDr.Heribert se nejvíce podobá na JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu.
Oslavme 130 výročí - v říjnu 1877 vycházejí poprvé Povídky malostranské a v jejich rámci i povídka Doktor Kazisvět. (po česky)

24.Blok: Modelování ideálního státu, který je jednak sociálně spravedlivým státem a současně i státem s maximálně výkonnou ekonomikou:

Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest (Téměř celé česky; nepatrná část slovensky)

Legislativní dílo ve finálním paragrafovaném znění: Sjednocený revoluční trestní zákoník o zločinech, přečinech i přestupcích jaký bude platit v revolučním státě (po česky)

Komunismus coby filozofický fenomén v kontinuitě filozofie dějin. Marxisté-leninisté zradili původní ideály revoluce nastolením ekonomického systému státního kapitalismu! (po česky)

Manifest revoluce proti pluralitnímu i státnímu kapitalismu! Jen odstraněním měny a likvidací privátního vlastnictví lze zlikvidovat trh a tím ekonomicky i obě formy kapitalismu! (po česky)

Manifest revoluce. Komentář. Strohou právnickou paragrafovanou formou revolučního manifestu nelze exaktně vysvětlit do detailu ekonomické a jiné reality fungování revolučního státu! Odpovědi proto naleznete zde!! (po česky)

Manifest revoluce. Komentář. Vysvětlení podstaty a smyslu revolučního kalendáře v revolučním státě! (po česky)

Terciátní systém Manifestu revoluce by fungoval i v kapitalistické ekonomice!
Manifest revoluce je ojedinělý a výjimečný případ, kdy jsem já upřednostnil ekonomiku před náboženstvím!! (po česky)

25.Blok: Ekonomie či ekonómia. Ekonomika, respektive práce z oblasti ekonomie, které jsou (na rozdíl od těch, co jsou v předešlém bloku) primárně věnovány jiným ekonomickým tématům:

Jak funguje či nefunguje kapitalistická ekonomika?
Stručné vysvětlení principů se kterými stojí a padá polykapitalistická ekonomika. (po česky)

Cizí dělníci stojí zaměstnavatele mnohem více peněz jako domácí dělníci! Ekonomicky je to dáno rozdílnou velikostí jejich mezních nákladů! (po česky)

Žena je příživnický parazit!!!
Důchodové pojištění ve své nynější podobě je nehorázným feministickým podvodem tisíciletí!!! (po česky)

Úvaha na nejen ekonomické téma: "Jak si já osobně představuji svůj vlastní pohřeb až raz zemřu!" (po česky)

Dvě teorie odměňování zaměstnanců za práci. Teorie obligační a teorie komparační... (po česky)

26.Blok: Osobnosti. Z úctou věnováno velikým osobnostem, které jsou nějak blízké srdci JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

Svatá Gianna Beretta Molla obětovala vlastní život za život svého dítěte. (po česky)

Chiara Corbelli obětovala svůj život za nenarozené dítě. (po česky)

Dr.Bernard Nathanson. Kdo to byl Dr.Bernard Nathanson? (po česky)

Matt Talbot je můj vzor a příklad jako nejvíce následováníhodný světec naší doby. (po česky)

Richard Cohen a další vyléčení bývalí homosexuálové dnes úspěšně léčí další homosexuálně postižené pacienty. (po česky)

Vyléčený bývalý homosexuál Alan Medinger se brzy po svém vyléčení z homosexuality oženil, a má své vlastní děti, které sám zplodil. (po česky)

Vyliečený bývalý homosexuál Alan Medinger se čoskoro po svojom vyliečení z homosexuality oženil, a má svoje vlastné deti, které sám splodil. (po slovensky)

Pár fotografií a pár slov o člověkovi, který se vzepřel nejprve Hitlerovi a poté i Stalinovi (po česky)

Páter Jan Pavlík S.J. - moje osobní vzpomínky z průběhu pohřbu velikého katolického duchovního a bývalého provinciála českých jezuitů na Velehradě. (po česky)

Světci 21.století - Pavel Předínský. (po česky)

Milan Paumer. Skupina lidí kolem bratří Mašínových a Milana Paumera jako velcí hrdinové národa jsou hodni od nás veliké úcty, uznání a vděčnosti! (po česky)

Mel Gibson. Rozhovor s četnými Oskary korunovaným austrálsko - americkým filmovým hercem a režisérem Melem Gibsonem o jeho filmu. (po česky)

Moje stručné vyprávění o tom, jak se intelektuálka Janne Haaland Matláry stala katoličkou. (po česky)

Tatjana Batinic. Exkluzivní rozhovor s Tatjanou Batinic - "Miss Rakouska 2006"! (po česky)

Vystoupení denverského arcibiskupa Charlese Chaputa:
Odpor k potratům je věcí lidských práv - je třeba zastavit potratový průmysl! (po česky)

Filip Kružík - Slovácko, Vlčnov. Starosta Jan Pijáček ocenil Filipa. Mé hluboké dojetí z poctivého jednání malého chlapce Filipa, ze kterého by si celý národ měl vzít příklad, bylo veliké! (po česky)

Raymond Leo Burke: Rozhovor s kardinálem Burkem. Je nezbytné silné svědectví o posvátnosti lidského života. (po česky)

27.Blok: Akademické tituly.
Blok je věnovaný informacím o používání a používaných akademických titulů.
Blok je venovaný informáciám o používaní a používaných akademických titulov.

1.Velikost: 422 kB. Název: I.část: Akademické tituly občanů jako nehmotné statky jsou speciálním předmětem vlastnického práva sui generis!
II.část: Zatajování nižších akademických titulů je trestné! Intelektuál, který zatajuje své nižší akademické tituly je obyčejný podvodník!!
III.část: Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Vᚠtitul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně!
IV.část: Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
V.část:Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
VI.část:Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

2.Velikost: 386 kB. Názov: I.Zatajovanie nižších akademických titulov je trestné! Intelektuál, který zatajuje svoje nižšie akademické tituly je obyčajný podvodník!!
II.Ani zdaleka nie každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulom doktorského stupňa! Bohužiaž kolega PhDr.TomᚠNovák, Vᚠtitul "PhDr." nie je akademickým titulom doktorského stupňa!
III.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú vežkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
IV.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
V.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udežovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

3.Velikost: 383 kB. Název: I.Zatajování nižších akademických titulů je trestné! Intelektuál, který zatajuje své nižší akademické tituly je obyčejný podvodník!!
II.Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Vᚠtitul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně!
III.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
IV.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
V.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

4.Vežkos: 281 kB. Názov: I.Ani zdaleka nie každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulom doktorského stupňa! Bohužiaž kolega PhDr.TomᚠNovák, Vᚠtitul "PhDr." nie je akademickým titulom doktorského stupňa!
II.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú vežkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
III.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
IV.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udežovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

5.Velikost: 274 kB Název: I.Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Vᚠtitul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně! (po česky)
II.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
III.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
IV.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

6.Vežkos: 234 kB Názov: I.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú vežkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
II.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
III.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udežovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

7.Velikost: 229 KB Název: I.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
II.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
III.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

8.Vežkos: 148 kB Názov: I.Pozor!!! Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
II.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udežovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

9.Velikost: 146 kB Název: I.Pozor!!! Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po česky)
II.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

10.Vežkos: 82,7 kB Názov: Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udežovaných vysokoškolských akademických titulv. (po slovensky)

11.Velikost: 81,1 kB Název:Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (po česky)

Jak uvádět akademické tituly - doporučení jak si psát veškeré akademické tituly!!
Aneb jak tuto problematiku vidí "Lidové noviny", nejvíce čtené periodikum v České republice! (po česky)

Jak uvádět akademické tituly - doporučení jak si psát veškeré akademické tituly!!
Aneb jak tuto problematiku vidí "Lidové noviny", nejvíce čtené periodikum v České republice (Pouze záložní zdroj!)!! (po česky)

A opět akademické tituly - a opět jak tuto problematiku vidí "Lidové noviny", nejvíce čtené periodikum v České republice!! (po česky)

A opět akademické tituly - a opět jak tuto problematiku vidí "Lidové noviny", nejvíce čtené periodikum v České republice (Pouze záložní zdroj!)!! (po česky)

28.Blok: Servis různých dalších pomocných informací a zajímavostí pro studenty a akademickou veřejnost:

Zde lze nalézt kteréhokoliv studenta anebo absolventa kterékoliv fakulty Univerzity Karlovy v Praze! (po česky)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - neoficiální seznam (výběr) pozoruhodných rigorózních (disertačních), diplomových a bakalářských vědeckých prací z let 1992 - 2007. (po česky)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - neoficiální seznam (výběr) pozoruhodných rigorózních (disertačních), diplomových a bakalářských vědeckých prací z let 1992 - 2007. (po česky)

Varování!! Studenti - dejte si velký pozor! Takzvané "informace" Wikipedie i Necyklopedie jsou velice nespolehlivé a proto bezcenné!
Wikipedie je sice psána formálně hodnověrněji než Necyklopedie, nicméně Wikipedie i Necyklopedie obsahují směs pseudovědeckých lží, nesmyslných blábolů, bulvární přízemnosti, "vyřizování si osobních účtů" a neuvěřitelný hyenismus. (po česky)

Wikipedia hanobí osmdesátileté důchodce! Hulvátský útok vůči Věře Pohlové. Snad ani samotný Adolf Hitler nebyl schopen tak fanatické nenávisti jako Wikipedia!! (po česky)

Přijímací řízení do zaměstnání anebo přijímací řízení ke studiu.
Moje osobní úvaha o tom, jak by mělo vypadat korektní, spravedlivé a objektivní přijímací řízení do zaměstnání anebo přijímací řízení ke studiu. (po česky)

Poplatky za studium v České republice i ve Slovenské republice jsou protiústavní!! (po česky i po slovensky)

Víte kolik finančně stálo studium v letech 1994 - 2000?
Vzpomínky na stravování se ve studentské menze na Větrníku a na bydlení na koleji Větrník koncem druhého tisíciletí po Kristu. (po česky)

Literatura - blok "A": I.díl světové literatury, kterou JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola Vám vřele doporučuje k četbě! Tuto literaturu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola vřele doporučuje číst zejména svým stoupencům!! (po česky)

Slovenskí spisovatelia, literárne smery a literárne časopisy. Chronologický zoznam slovenských spisovatežov. (po slovensky)

FILOZOFICKÁ DEFINICE POJMU "STUDENT"! Vysvětlení pojmu "student" tak, jak ho vnímal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v čase svých vlastních univerzitních studií na Univerzitě Karlově v Praze. (po česky)

Pokrytectví bývalého vedení FF UK v roce 2000...bez komentáře! (po česky)

29.Blok: Právo a spravedlnost. Zajímavosti a informace ze světa práva, které jsou určeny pro právnickou i neprávnickou veřejnost:

Politická nestrannost oceněná "pravicovým" presidentem!
President České republiky Václav Klaus se vyjádřil k mému názoru na jmenování sopláků za soudce. (po česky)

Politická nestrannost oceněná "levicovým" premiérem!
List předsedy vlády České republiky Jiřího Paroubka oceňující návrhy na stabilizaci politické situace v České republice. (po česky)

Pohled na problematiku muslimského práva. Pokud jde o mé osobní názory a můj osobní pohled na problematiku islámského práva nepopírám jeho velikou inspirační sílu, ač sám nejsem muslimem! (po česky)

Zákon proti starostokracii. Zákon demokratizující volby v České republice.
Návrh zákona o okrskových volebních komisích s o změně některých zákonů. (po česky)

Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Ústavní stížnost, porušení demokracie, porušování lidských práv, porušena rovnost kandidátů, protiústavní postup a nedemokratičnost voleb za stávající legislativní situace. (po česky)

Žena je příživnický parazit!!!
Důchodové pojištění ve své nynější podobě je nehorázným feministickým podvodem tisíciletí!!! (po česky)

Marně jste hledal(a) spravedlnost u svých "národních" českých (slovenských) státních orgánů?
Pak se lze obrátit i na Evropský soud pro lidská práva (tj. Strasbourg)!! (po česky)

Přes "rei iudicatae" - obrazně řečeno - ani vlak nejede!!
Ústavní soud České republiky naprosto správně odmítá znovuotevírání právních otázek, kde tomu brání "rei iudicatae"!! (po česky)

Takzvaná branná povinnost je obyčejné otroctví! Stát je otrokář, který zotročuje své vlastní občany!! (po česky)

Politický pluralizmus, prirodzené právo a právny pozitivizmus ateistického sveta.
Stratégia boja pustovníka za hodnoty Kristovho evanjelia v tomto prehnitom svete morálneho relativizmu a chaosu. (po slovensky)

Julínkovné aneb schizofrenie české zdravotnické politiky. Komedie pokračuje... (po česky)

Sociální dávky jsou smluvní pokutou,náhradou, spravedlivou kompenzací nezaměstnanému! (po česky)

Zrušení říjnových voleb 2009 není prvním případem kdy "nekontrolovatelný soud" hrubě zneužil svého postavení!
Již vloni 2008 Evropský soud pro lidská práva hrubě zneužil svou pravomoc a fakticky umožnil adopci dětí perverzním homosexuálním úchylům! (po česky)

Zločiny tzv. „juvenilní justice“ – lov na děti.(po česky)

30.Blok: Problematika jiných států nebo národů - určena pro právnickou i neprávnickou veřejnost:

Kosovo je srdce Srbska!
Teritoriální integrita a nedělitelná celistvost území členského státu OSN je zakotvena jako základní princip mezinárodního práva na základě Rezoluce číslo 1244 Rady Bezpečnosti Organizace Spojených Národů! (po česky i po slovensky)

Západ podporuje únosy Srbů a prodej jejich orgánů!
Únosy Srbů do Albánie, a jejich pitvání za živa za účelem prodeje jejich ledvin, srdce a jiných orgánů je krvavý biznis s podporou vlád západních států!!! (po česky)

Západ podporuje únosy Srbov a predaj ich orgánov!
Únosy Srbov do Albánska, a ich pitvanie za živa za účelom predaja ich obličiek, srdca a iných orgánov je krvavý biznis s podporou vlád západných štátov!!! (po slovensky)

Bulharsko. O Bulharsku - bulharská či antibulharská politika proti Bulharům?
O desetiletí důsledné kontinuity protibulharské politiky v zahraniční politice České republiky. (po česky)

Londýn vykořisuje Severní Irsko, koloniální útisk a utrpení irského lidu pod nadvládou cizáků, krvelačných kolonizátorů, tyranů, vrahů a zločinců z Londýna. (po česky)

Jak se mají občané Korejské lidově demokratické republiky v Korejské lidově demokratické republice! (po česky)

31.Blok: Humor. Humoristický blok určený ale nejen pro zábavu a pobavení:

Legislativní návrh nového zákona o univerzitním studiu v České republice. (po česky)

Kritika sekularizmu církve formou humoristických povídek. Povídka první: Výběr biskupa anglikánské církve v Anglii... (po česky)

Emailový nechtěný humor. Moje malá sbírka veselých, legračních a někdy i superstručných emailů! (po česky)

Humoristický komentář: President USA Barack Obama je laureátem Nobelovy ceny míru za rok 2009 (po česky)

Humor. Humorné příběhy o homosexuálech a mravně prohnilých režimech propagujících a velebících homosexuální perverzi!!
Homosexualita je kultovní fetiš liberálů, svobodných zednářů a masmédií!!! (po česky)

32.Blok: Jiné univerzální práce a příspěvky pro dospělé čtenáře:

Tento nouzový soubor na webové adrese www.henryklahola.nazory.cz/LiborHalik.htm čtěte pouze tehdy, a jen tehdy, pokud z jakéhokoliv důvodu nefungují originální webové stránky, které se jinak nacházejí na webové adrese www.liborhalik.cz (Pouze záložní zdroj!)!! (po česky)

Aktivní a takzvané pasivní usmrcení sebe sama z hlediska eschatologie. (po česky)

KRISTUS-PÁN JE MOJE SÍLA, SMYSL, KOMPAS, CESTA A CÍL! (po česky)

NEJSEM ŘEHOLNÍK! JSEM POUSTEVNÍK!! Vysvětlení hlavních rozdílů mezi pojmem řeholník na jedné straně a pojmy poustevník, anachoreta nebo eremita na straně druhé. (po česky)

Dva filozofické fenomény - fenomén existence Boha a fenomén lidské nesmrtelnosti na "druhém světě" plus vzájemná kausalita obou těchto fenoménů. (po česky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - MOJE PAMĚTI! (po česky)

Filozofická takzvaná "reprezentační idea" je nekorektní, nesmyslná, škodlivá a hloupá! (po česky)

MODLITBA VERNÉHO NÁSLEDOVNÍKA KRISTA-PÁNA (po slovensky)

NETRADIČNĚ POJATÝ PŘEKLAD A REDAKCE: PÍSMO SVATÉ - NOVÝ ZÁKON (zatím nedokončeno!). (po česky)

33.Blok: Moje lehčí osobní úvahy a příspěvky určené ale nejen pro dětské čtenáře(lehčí čtení):

Výzva k malým dětem: Děti! Čtěte pro sebe! Ne pro pobavení dospělých!! A občas to dokonce snad chce i malou vzpouru… (po česky)

Chcete vědět jak bydlí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola?
Tento snímek z obydlí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pochází ze srpna 1967 (augusta 1967), ale na bydlení JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy se prakticky dodnes nic nezměnilo. (po česky)

Svátost křtu, kterou JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přijal před třemi měsíci znamenala pro JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu onoho dne 14.5.1967 den předobrazu smrti a zmrtvýchvstání společně s Kristem! (po česky)

8 - 9 mesačný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a stav výstavby budovy Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici v Bratislave na prelome decembra 1967 - januára 1968. (po slovensky)

8 - 9 mesačný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na Solivarskej ulici v Bratislave II. pred predajňou Potraviny a pred domom s výhladom na parkovací priestor pre automobily na prelome decembra 1967 - januára 1968. (po slovensky)

Modlitba Bohu za moje rodiče!
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola posílá Pánu Bohu tuto modlitbu za své rodiče Jaroslava Laholu a Miladu Laholovou. (po česky)

Jednoročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr. Henryk Lahola
První duben 1968 v bytě u asi jednoročného budúceho intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu. Čakanie v predsieni, kontrola práve kúpeného kartáča na vlasy, ponúkanie na sedenie a "čestná pocta"! (po slovensky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v detských jasliach v Bratislave na Drieňovej ulici aj s celou svojou triedou. (po slovensky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a Ing.Radek Tvrdý z júna 1968 v Bratislave II. na trávniku blízko budovy Ministerstva vnútra (po slovensky)

V októbri 1968 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na hojdačke.
Bolo to vyfotografované v októbri 1968 kedy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola býval na Solivarského ulici v obvode Bratislava II. a bol na hojdačke aj so svojou úplne prvou kamarátkou. (po slovensky)

V októbri 1968 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pred domom.
Bolo to vyfotografované v októbri 1968 kedy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na smímku stál pred domom zo dvora na Solivarského ulici číslo 19 v obvode Bratislava II. (po slovensky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v materskej skolke oslavuje s celou triedou Vianoce v decembri 1968. (po slovensky)

Ani ne dvouletý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na saních.
Bylo to vyfotografované v čase kdy dvouletý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola bylel na Solivarského ulici v obvodě Bratislava II., ale dodnes se JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola ve své lásce k zimním sportům příliš nezměnil. (po česky)

Dvojročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola doma.
Bolo to vyfotografované v apríli 1969 kedy dvojročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola býval na Solivarského ulici v obvode Bratislava II. (po slovensky)

Modlitba Bohu za mojich rodičov!
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola posiela Pánu Bohu túto modlitbu za svojich rodičov Jaroslava Laholu a Miladu Laholovú. (po slovensky)

Sídlisko, ulica Solivarská i ulica Drieňová nachádzajúce sa v obvode Bratislava II. tak, ako to tu vyzeralo v roku 1969! (po slovensky)

Lekáreň v obvode Bratislava II. tak, ako to tam paralelne s ulicou Solivarská vyzeralo v roku 1969! (po slovensky)

Kolegovia Štros, Pavol Benkovský, Peter Hadbávny, Igor Polák v Bratislave II. na Drieňovej ulici! (po slovensky)

Autobusová zastávka v Babicích. Takto vypadal autobus z konce 60-tých let dvacátého století. Takto vypadala silnice první třídy ze Starého Města do Otrokovic koncem 60-tých let dvacátého století. (po česky)

Vlčák Bojar v Kudlovicích v roce 1970 by mohl "spapat" zlé děti! (po česky)

Toto prý mělo skončit na marketingové reklamě!
Fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu jako na Sunar či něco podobného měla prý na jaře 1970 skončit jako jakási marketingová reklama, co se díky Bohu nikdy neuskutečnilo! (po česky)

Trojročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola u fotografa historicky poprvé má k dispozici privilegium bohatých dětí - jízdu na trojkolke! (po česky)

Dvorek v Babicích. Nádherné bílé auto ze 60-tých let dvacátého století. (po česky)

Ing.Vlado Obložinský a zamrznuté jazero v obvode Bratislava II. tak, ako to tam vyzeralo vtedy na začiatku januára 1971! (po slovensky)

Zima 1972/1973: Hokejový zápas, sánkovanie i korčulovanie na začiatku januára 1973 v obvode Bratislava II. (po slovensky)

Polemika s predsudkami a poverami typu: "Intelektuál je vraj iba taký človek, ktorý bol v detstve údajne vraj fyzicky slabý a krehký"! (po slovensky)

Apel JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy k dětem: Čtěte knihy! (po česky)

Partikulárne časti areálu na Solivarskej ulici v obvode Bratislava II. v roku 1974! (po slovensky)

Pani Kraviarová a tretiaci na Drieňovej ulici v júni 1976
Pani Vozárová, viedla prvú a druhú triedu v rokoch 1973/1974 a 1974/1975 a pani Kraviarová viedla nás tretiakov v roku 1975/1976 (po slovensky)

Dvor od Solivarskej ulice a Drieňovej ulice v Bratislave.
Na dvore od Solivarskej ulice a Drieňovej ulice v Bratislave je ihrisko kde JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola ako malý chlapec často pečoval o svoje zdravie. (po slovensky)

Na dvore, na ihrisku od Solivarskej ulice v Bratislave.
JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na dvore, na ihrisku od Solivarskej ulice v Bratislave v septembri 1976 spoločne aj so svojím bratom. (po slovensky)

Dvor s preliezačkami u jazera Štrkovec.
Na dvore u jazera Štrkovec v Bratislave je ihrisko, kde JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola ako malý chlapec rád pečoval o svoje zdravie. (po slovensky)

Jazero Zlaté Piesky u Bratislavy
V jazere Zlaté Piesky sa rád kúpal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sám, ale aj s rodičmi, bratom a aj kamarátom Michalom Bohušom (po slovensky)

V júli 1978 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na Partyzánskej lúke neďaleko mesta Bratislavy.
Bolo to vyfotografované v júli 1978 kedy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola bol na Partyzánskej lúke blízko mesta Bratislavy. (po slovensky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v Lednicích roku 1979.
V Lednicích na Moravě je hezký zámek s vysokým minaretem. Ale Lednice mají i velkou botanickou zahradu, kde jsou zasazeny veliké tisícileté stromy. Na jeden jsem vylezl a úplně jsem se v něm ztratil. (po česky)

Budapeš v roku 1978.
Globálny pohžad na čas maďarského hlavného mesta Budapeš u pobrežia z kopca nachádzajúcom sa na druhej strane rieky Dunaja v roku 1978. V pozadí je vidie najmä impozantná katedrála. (po slovensky)

34.Blok: Ostatní univerzální zajímavosti, perličky ale někdy i aktuality:

Volný neformální rozhovor T. s Jaroslavem Laholou o tom jak a kdy se ořezávají jednotlivé druhy ovocných stromů a keřů. (po česky)

Vožný neformálny rozhovor T. s Jaroslavom Laholom o tom ako a kedy sa orezávajú jednotlivé druhy ovocných stromov a kríkov. (po slovensky)

Volný neformální rozhovor T. s Miladou Laholovou o tom jak a z čeho se dělají dobré řízky. (po česky)

Vožný neformálny rozhovor T. s Miladou Laholovou o tom ako a z čoho sa robia dobré rezne. (po slovensky)

Proč se dne 11.9.2001 budovy Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku skutečně zřítily? (po česky)

Co je důležitější: Kvalita představitelů anebo formální reprezentace? (po česky)

Čo je dôležitejšie: Kvalita predstavitežov alebo formálna reprezentácia? (po slovensky)

Proč jsem volil Tomio Okamuru do Senátu Parlamentu České republiky (po česky)

Na webech Novinky.cz a Lidovky.cz kriminální zločinci a psychopati pod zbabělou maskou anonymity v diskusním fóru již nemohou více beztrestně nactiutrhačně lživě osočovat slušné občany zlomyslným kydáním svých vymyšlených a soudně žalovatelných nactiutrhačních nenávistních lží!!! (po česky)

Orędzie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy do katolickiego narodu polskiego:
...aby Pan Jarosław Kaczyński mógł kontynuować pracę politycznš swojego brata jako przyszły nowy prezydent Rzeczpospolity Polskiej!

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - nejlepší filmy z mé soukromé sbírky filmů na DVD. (po česky)

Otevřený list JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy adresovaný pánovi Radkovi Hulánovi! (po česky)

Studny a odběry vod. Varování! Zaniká povolení k odběru vod!! (po česky)

Pozor! Výměna řidičských průkazů!! Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 musíte si vyměnit nejpozději do 31.12.2007 (po česky)

Pozor! Výměna starých občanských průkazů!! Lhůty, kdy se v České republice vyměnily anebo vymění staré občanské průkazy (po česky)

Pozor! Nový cestovní pas s biometrickými údaji. Informace o vydávání nových cestovních pasů České republiky s biometrickými údaji. (po česky)

Český překlad kletby. Slovenský preklad kliatby. Anno Domini MMVIII - Henricus Laholus detestationem promulgabat (po česky i po slovensky).

Moje odpovědi na hlavní otázky ohledem pronesené kletby v BOBYCENTRU pro novináře. (po česky)

List k Adventu jako příprava na Vánoce - drazí bratři a sestry v Kristu! (po česky)

Statistika četnosti výskytu příjmení v České republice (po česky)

Stanovisko ke "géniům" tohoto světa! (po česky)

PODĚKOVÁNÍ!! MOJE VŘELÉ PODĚKOVÁNÍ přátelům a příznivcům těchto webových stránek! (po česky)

35.Blok: Slovácké myslivecké povídky v originálním moravsko-slováckém jazyce.:

Jura Knutel. Slovácké myslivecké povídky v originálním moravsko-slováckém jazyce. (po slovácky)

Divočák. Slovácké myslivecké povídky v originálním moravsko-slováckém jazyce. (po slovácky)

O zelenéj krvi. Slovácké myslivecké povídky v originálním moravsko-slováckém jazyce. (po slovácky)

36.Blok: Babice u Uherského Hradiště. Blok věnován obci Babice u Uherského Hradiště:

Starostova manželka Marie Maňásková je opět dosazena za ředitelku mateřské školky v Babicích. (po česky)

Leden 2011: Miloslav Maňásek a babičtí komunisté slouží zájmům bohatých multimilionářů! (po česky)

Říjen 2010: Zradí v Babicích ještě i dnes nekomunističtí zastupitelé své nekomunistické voliče? (po česky)

Říjen 2010: Volby do obecního zastupitelstva obce Babice v pátek a sobotu 15. a 16. října 2010 (po česky)

Červenec 2010: Bolševická arogance babických komunistů směřující k devastaci životního prostředí nezná hranic!!! (po česky)

Tento nepravdivý text bezdůvodně útočící na mojí osobu babičtí komunisté v říjnu 2006 si umístili na oficiální webové stránky obce Babice (po česky)

Stanovisko JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na útoky a pomluvy svojí osoby ze strany babických komunistů. (po česky)

Nevěděl či věděl JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dopředu o komunistické provokaci s cílem zmanipulovat volby??? (po česky)

Uveřejnění Návrhu na neplatnost volby kandidáta do zastupitelstva obce Babice (podzim 2006). (po česky)

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci volební kampaně a pravomoci starosty obce při určování počtu členů okrskové volební komise je vůči voličům pohrdavým plivnutím na demokracii! (po česky)

A jak to bylo tenkrát v "Komisi k projednávání přestupků" obce Babice! (po česky)

A jak to bylo na počátku v Babicích! (po česky)

Konflikt: Protiústavní postup obce Babice!!
Obce nemohou nutit občany, aby proti své vůli uzavírali se soukromými firmami nájemní nebo jiné soukromoprávní smlouvy! (po česky)

Pár slov o největší osobnosti obce Babice u Uherského Hradiště!
Informace o největším a nejslavnějším velikánovi obce Babice u Uherského Hradiště!! (po česky)

Základní informace pro spoluobčany obce Babice u Uherského Hradiště (po česky)

V Babicích je o jednoho lháře méně. Dne 1.8.2008 zemřel licoměrný pokrytec a lhář Pavel Maňásek. (po česky)

Starostův erb a prapor obce Babic je neuvěřitelný paskvil! Starosta obce Babice vnucuje nám takový hnusný znak a tak hnusnou vlajku obce Babice, ze kterých je mi přímo na blití. (po česky)

KSČM v Babicích v srpnu 2009 brutálně útočí proti náboženství ???
Soška Panny Marie z roku 1904 byla postavena u příležitosti 50.výročí vyhlášení článku víry o neposkvrněném početí Panny Marie, který v roce 1854 vyhlásil papež Pius IX., kterého z novodobých papežů mám nejraději. (po česky)


37.Blok: Univerzita Karlova v Praze je univerzita absolutní intelektuální elity:

Gaudeamus igitur, iuvenes dum summus: post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit hummus. Vita nostra brevis est, brevi finietur; venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur. Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere? Vadite ad superos, transite ad inferos, ubi iam fuere. Vivat academia,vivant professores, vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, semper sint in flore!

A.) Fotografie z promocí doktorů práv, doktorů filozofie, magistrů práv i magistrů filozofie na kterých byl na Univerzitě Karlově v Praze promován také i JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola:

Fotografie doktorů práv Univerzity Karlovy v Praze promovaných dne 15.února 2005 na promoci o 13.30 hod. (po česky)

Fotografie doktorů filozofie Univerzity Karlovy v Praze promovaných dne 15.prosince 2005 na promoci o 15.00 hod. (po česky)

Fotografie magistrů práv Univerzity Karlovy v Praze promovaných dne 14.března 2000 na promoci o 12.00 hod. (po česky)

Fotografie magistrů filozofie Univerzity Karlovy v Praze promovaných dne 20.července 2000 na promoci o 9.00 hod. (po česky)

B.) Kompletní seznamy promovaných z těchto čtyř promocí Univerzity Karlovy v Praze, na kterých byl promován také i JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Lahola:

Seznam doktorů práv Univerzity Karlovy v Praze promovaných dne 15.února 2005 na promoci o 13.30 hod. (po česky)

Seznam doktorů filozofie Univerzity Karlovy v Praze promovaných dne 15.prosince 2005 na promoci o 15.00 hod. (po česky)

Seznam magistrů práv Univerzity Karlovy v Praze promovaných dne 14.března 2000 na promoci o 12.00 hod. (po česky)

Seznam magistrů filozofie Univerzity Karlovy v Praze promovaných dne 20.července 2000 na promoci o 9.00 hod. (po česky)


C.) Poděkování Univerzitě Karlově v Praze předneseno ve jménu promovaných na závěr té-které konkrétní promoce:

Poděkování Univerzitě Karlově - Právnické fakultě v Praze na závěr promoce ze dne 14.3.2000 ve jménu čerstvých magistrů práv přednesla JUDr.Mgr.Dita Melicharová, rozená Karfíková, narozena v Praze. (po česky)

Poděkování Univerzitě Karlově - Filozofické fakultě v Praze na závěr promoce ze dne 20.7.2000 ve jménu čerstvých magistrů filozofie přednesl PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze (po česky)

Poděkování Univerzitě Karlově - Právnické fakultě v Praze na závěr promoce ze dne 15.2.2005 ve jménu čerstvých doktorů práv přednesla JUDr.Mgr.Pavla Kučerová, rozená Hejtmánková, narozena ve Vysokém Mýtě. (po česky)

Poděkování Univerzitě Karlově - Filozofické fakultě v Praze na závěr promoce ze dne 15.12.2005 ve jménu čerstvých doktorů filozofie přednesl PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar, narozen v Kladně. (po česky)


Doplňkový 38.Blok - aby nezůstalo nijaké vyhrazené webové místo "ledem":

1.Úvod: JUDr.PhDr.Mgr et Mgr.Henryk Lahola a čtyři základní mezníky minulosti tohoto intelektuála:

Dne 14.března 2000 - promoce za magistra práv Univerzity Karlovy-fakulty právnické v Praze(začátek promoce: 12.00 hod.)

Dne 20.července 2000 - promoce za magistra filozofie Univerzity Karlovy-fakulty filozofické v Praze (začátek promoce: 9.00 hod.)

Dne 15.února 2005 - promoce za doktora práv Univerzity Karlovy-fakulty právnické v Praze (začátek promoce: 13.30 hod.)

Dne 15.prosince 2005 - promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy- fakulty filozofické v Praze (začátek promoce: 15.00 hod.)

2.Úvod: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a proměnlivé podoby psaní jeho celého jména v minulosti:

1.) Henryk Lahola - v této podobě bylo psáno v období ode dne 14.května 1967 do dne 13.března 2000

2.) Mgr.Henryk Lahola - v této podobě bylo psáno v období ode dne 14.března 2000 do dne 19.července 2000

3.) Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - v této podobě bylo psáno v období ode dne 20.července 2000 do dne 14.února 2005

4.) JUDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - v této podobě bylo psáno v období ode dne 15.února 2005 do dne 14.prosince 2005

5.) JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - v této podobě je psáno v současnosti, tj.ode dne 15.prosince 2005


A.) Soukromé fotografie intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

Vzpomínka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na Univerzitu Karlovu v Praze, která vznikla v roce 1347/1348 z milosti krále českého a císaře římského Karla IV. z dynastie Lucemburků!!(fotografie)(po česky)

Vzpomínka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu na katolické Biskupské gymnasium v Brně (fotografie)(po česky)

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola s rodiči a bratrem - fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy (po česky)

Intelektuál JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola samotný...- fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy (po česky)

Co dělá JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola ve svém volném čase - fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy (po česky)

C.) DIGITÁLNÍ FOTOGALERIE ROZMEROVĚ DETAILNÍCH VELIKÝCH FOTEK:

KLIKNĚTE MYŠÍ NA TENTO NADPIS A SOUBOR SE VÁM OTEVŘE: FOTOGRAFIE INTELEKTUÁLNÍ ELITY ČESKÉ REPUBLIKY: (po česky)
Doktoři práv, doktoři filozofie, magistři práv a magistři filozofie Univerzity Karlovy v PRAZE

Babice_382.jpg
Babice_382.jpg
2.13 MB
BISKUPSKÉ GYMNASIUM
V BRNĚ
INTELEKTUÁLNÍ NADĚJE
KATOLICKÉ CÍRKVE
- Maturita:17.5.1993
Babice_379.jpg
Babice_379.jpg
2.20 MB
UNIVERZITNÍ DIPLOM
MAGISTRA PRÁV
UNIVERZITY
KARLOVY V PRAZE
- Promoce:14.3.2000
Babice_381.jpg
Babice_381.jpg
2.15 MB
UNIVERZITNÍ DIPLOM
MAGISTRA FILOZOFIE
Z UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
- Promoce:20.7.2000
Babice_380.jpg
Babice_380.jpg
1.52 MB
DETAIL Z DIPLOMU
MAGISTRA FILOZOFIE
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
- Promoce:20.7.2000
Babice_357.jpg
Babice_357.jpg
2.27 MB
UNIVERZITNÍ DIPLOM
DOKTORA PRÁV NA
UNIVERZITĚ KARLOVĚ
V PRAZE
- Promoce:15.2.2005
Babice_358.jpg
Babice_358.jpg
2.24 MB
UNIVERZITNÍ DIPLOM
DOKTORA FILOZOFIE
NA UNIVERZITĚ
KARLOVĚ V PRAZE
- Promoce:15.12.2005
Babice_342.jpg
Babice_342.jpg
1.86 MB
UNIVERZITA KARLOVA
JE KRÁLOVNÁ
ČESKÝCH UNIVERZIT
I PÝCHA CELÉ EVROPY
Babice_341.jpg
Babice_341.jpg
1.99 MB
UNIVERZITA KARLOVA
JE UNIVERZITA PRO
INTELEKTUÁLNÍ ELITU
PLANETY ZEMĚ
Babice_383.jpg
Babice_383.jpg
2.17 MB
UNIVERZITA KARLOVA
a RIGORÓZNÍ PRÁCE
ELITNÍCH DOKTORŮ
- ELITY VZDĚLANCŮ
TÉTO PLANETY
Babice_344.jpg
Babice_344.jpg
1.86 MB
TOTO JE PRÁVNICKÝ
DIPLOM DOKTORA
Z UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
Babice_345.jpg
Babice_345.jpg
1.91 MB
TAK VYPADÁ
DIPLOM DOKTORA FILOZOFIE
Z UNIVERZITY KARLOVY
Babice_346.jpg
Babice_346.jpg
2.05 MB
UNIVERZITNÍ DIPLOM
DOKTORA FILOZOFIE
UNIVERZITY
KARLOVY
Babice_343.jpg
Babice_343.jpg
1.95 MB
TAK VYPADÁ
UNIVERZITNÍ DIPLOM
DOKTORA PRÁV
UNIVERZITY KARLOVY
Babice_352.jpg
Babice_352.jpg
2.25 MB
MILADA LAHOLOVÁ
MOCNÁ OPORA
HENRYKA LAHOLY
Babice_353.jpg
Babice_353.jpg
2.25 MB
4 DIPLOMY
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
Babice_354.jpg
Babice_354.jpg
2.26 MB
2 DIPLOMY DOKTORA
2 DIPLOMY MAGISTRA
UNIVERZITY KARLOVY
Babice_355.jpg
Babice_355.jpg
2.22 MB
TAK VYPADAJÍ
DIPLOMY
Z UNIVERZITY KARLOVY
Babice_356.jpg
Babice_356.jpg
2.07 MB
LATINSKÉ DIPLOMY
KARLOVY
UNIVERZITY
Babice_350.jpg
Babice_350.jpg
2.08 MB
MAGISTERSKÉ DIPLOMY
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
I DOKTORSKÉ DIPLOMY
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
Babice_348.jpg
Babice_348.jpg
2.14 MB
ȍYŘI UNIVERZITNÍ
DIPLOMY A TAKY
ČTYŘI UNIVERZITNÍ
TUBUSY
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
Babice_349.jpg
Babice_349.jpg
2.25 MB
ČTYŘI UNIVERZITNÍ
DIPLOMY A TAKY
ČTYŘI UNIVERZITNÍ
TITULY
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
Babice_351.jpg
Babice_351.jpg
1.93 MB
DOKTORÁT PRÁV
A DOKTORÁT FILOZOFIE,
MAGISTER PRÁV
I MAGISTER FILOZOFIE
Z UNIVERZITY KARLOVY
v PRAZE
Babice_340.jpg
Babice_340.jpg
0.27 MB
DVA LATINSKÉ
DOKTORSKÉ DIPLOMY
- DOKTOR PRÁV
- DOKTOR FILOZOFIE
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
Babice_339.jpg
Babice_339.jpg
0.28 MB
LATINSKÝ DIPLOM
DOKTORA PRÁV
LATINSKÝ DIPLOM
DOKTORA FILOZOFIE
UNIVERZITY
KARLOVY
Babice_373.jpg
Babice_373.jpg
2.25 MB
UNIVERZITA KARLOVA
JE MOJE
ALMA MATER
- TUBUSY LATINSKÝCH
UNIVERZITNÍCH DIPLOMŮ
UNIVERZITY KARLOVY
V PRAZE
0375.jpg
0375.jpg
1.41 MB
DOKTOŘI PRÁV
15.2.2005
PROMOCE
UNIVERZITY KARLOVY
DNE 15.ÚNORA 2005
V PRAZE
ZAČÁTEK PROMOCE:
13.30 hod.
0272.jpg
0272.jpg
1.38 MB
DOKTOŘI FILOZOFIE 15.12.2005
PROMOCE
UNIVERZITY KARLOVY
DNE 15.PROSINCE 2005
V PRAZE
ZAČÁTEK PROMOCE:
15.00 hod.
0273.jpg
0273.jpg
1.38 MB
DOKTOŘI FILOZOFIE 15.12.2005
PROMOCE
UNIVERZITY KARLOVY
DNE 15.PROSINCE 2005
V PRAZE
ZAČÁTEK PROMOCE:
15.00 hod.
0274.jpg
0274.jpg
1.44 MB
DOKTOŘI FILOZOFIE 15.12.2005
PROMOCE
UNIVERZITY KARLOVY
DNE 15.PROSINCE 2005
V PRAZE
ZAČÁTEK PROMOCE:
15.00 hod.
0275.jpg
0275.jpg
1.37 MB
DOKTOŘI FILOZOFIE 15.12.2005
PROMOCE
UNIVERZITY KARLOVY
DNE 15.PROSINCE 2005
V PRAZE
ZAČÁTEK PROMOCE:
15.00 hod.
Babice_366.jpg
Babice_366.jpg
1.94 MB
POČÍTAČE
OPORA INTELIGENCE
PRÁVNIKŮ I FILOZOFŮ
Babice_368.jpg
Babice_368.jpg
1.90 MB
POČÍTAČOVÁ
LITERATURA
PRO PROGRAMÁTORA
Babice_367.jpg
Babice_367.jpg
1.99 MB
POČÍTAČOVÁ
LITERATURA
DEVIZA BUDOUCNOSTI
Babice_370.jpg
Babice_370.jpg
2.16 MB
DIE SACHLITERATUR
OPORA HRÁČE
INTELEKTUÁLA
Babice_371.jpg
Babice_371.jpg
2.05 MB
MÍT BÍLÉ ZNAMENÁ
PRO MNĚ JEDINÉ:
CHCI JEN VÝHRU!
Babice_361.jpg
Babice_361.jpg
1.72 MB
TRADIČNÍ RUSKÁ LADA
-JE NOSTALGIE
ELITNÍCH ŘIDIČŮ
Babice_375.jpg
Babice_375.jpg
0.40 MB
SOUKROMÉ SETKÁNÍ
S LEVICOVÝMI
JUGOSLÁVCI
Babice_378.jpg
Babice_378.jpg
2.23 MB
KOMU MOHU
BEZPLATNĚ
KDYKOLIV POMOHU
Babice_376.jpg
Babice_376.jpg
2.14 MB
FONAS ZNAMENÁ
SPORT, ZDRAVÍ
A FYZICKÁ SÍLA
Babice_372.jpg
Babice_372.jpg
2.14 MB
LÉKAŘSKÉ REPETITORIUM
OPORA LÉKAŘŮ
I VZDĚLANÝCH LAIKŮ
Babice_374.jpg
Babice_374.jpg
2.24 MB
ODBORNÁ LITERATURA
OBČANSKÉHO PRÁVA
HMOTNÉHO I PROCESNÍHO
Babice_359.jpg
Babice_359.jpg
2.32 MB
CODEX IURIS CANONICI
MOCNÁ OPORA
KATOLICKÉ CÍRKVE


KLIKNUTÍM NA LIBOVOLNÝ OBRÁZEK SE TENTO OBRÁZEK OTEVŘE!.

Moje generální prosba pro jakýkoliv eventuální případ v budoucnosti:

Přeji si a prosím, aby v případě velikého zranění nebo nemoci, jako i v případě jiného nebezpečí smrti byl ke mně zavolán římskokatolický kněz. Děkuji!


Prajem si a prosím, aby v prípade vežkého zranenia alebo choroby, ako aj v prípade iného nebezpečia smrti bol ku mne zavolaný rímsko-katolícky kňaz. Ďakujem!


Meine bitte: Ich wünsche, daβ im Fall einer schweren Krankheit und in Todesgefahr ein römisch-katholischer Priester zu mir gerufen wird. Vielen Dank!


Note: In case of serious injury, sickness or near death, call a Roman Catholic priest. Thank you!


Kontakt: Napsat mi lze na adresu:

laholahenryk9@gmail.com

Vzájemná komunikace - Základní informace čtenářům:


1./Emaily urážlivého obsahu zásadně smazávám bez jejich otevírání, je-li jejich urážlivý obsah i bez otevření dotyčného emailu zřetelný. Ostatní otevřené emaily urážlivého obsahu, jakmile se mi stane známou skutečnost, že se jedná o email urážlivého obsahu automaticky v daném okamihu smažu bez pokračování v jeho čtení.

2./Jinak budete-li mi cokoliv psát (na adresu: laholahenryk9gmail.com), tak e-mail mi lze napsat v jakémkoliv jazyce pocházejícím ze skupiny indoevropských jazyků, jako i v jakémkoliv jazyce jiném pokud se jedná o jazyk evropský, nicméně z praktických důvodů doporučuji psát pouze "latinkou"! Velice Vám doporučuji, aby jste neriskovali a - ve svém vlastním zájmu - vyhnuli se psaní jakýchkoliv písmen a diakritických značek (tj.háčků, čárek, přízvuků, přídechů, značek apostrofů atd.), která počítačem nemusí být nutně vždy zobrazena správně! Texty emailů, obsahující fonologické jednotky nebo diakritická znaménka, které počítač zobrazí nesmyslným způsobem, respektive tedy texty emailů u kterých namísto některých písmen mi bude počítač zobrazovat různá sluníčka a jiné ve verbálním kontextu daného textu zcela zjevně nesmyslné znaky či písmena já automaticky smazávám bez toho, abych ztrácel čas jejich četbou.

3./Na anonymní emaily zásadně nikdy neodpovídám a obvykle je zpravidla okamžitě smažu. Za anonymní emaily považuji i emaily, jejichž jméno a příjmení či název subjektu emailu je buď zcela zjevně nesmyslné, falešné, smyšlené či jednoduše neexistující, anebo je-li mi a již z jakýchkoliv důvodů zřejmé, že odesilatel emailu s největší pravděpodobností není subjektem za který se vydává anebo v jehož jménu či zastoupení údajně prý jedná.

4./Navíc chcete-li mít reálnou šanci že Vám snad možná vůbec odpovím, tak je třeba se v dotyčném Vašem emailu i výslovně zmínit, že očekáváte na svůj email ode mně odpověď. V opačném případě totiž i u jinak slušných a korektních emailů bez výslovného požadavku na mou odpověď zpravidla automaticky předpokládám, že Vᚠemail je pouze jen Vaší jednostrannou informací nebo jednostranným sdělením na které ode mně žádnou odpověď nečekáte.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Svazky komunistické Státní tajné bezpečnosti (StB) o pronásledovaných československých občanech i pronásledovatelích v období ode dne 25.2.1948 do konce kalendářního roku 1989

- zde si eventuálně můžete vyhledat sám sebe, své příbuzné, přátele, nepřátele nebo známé:


www.svazky.cz - Archivní záznamy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v České republice (po česky)


www.upn.gov.sk/regpro/ - Archívne záznamy Ústavu pamäte národa v Slovenskej republike (po slovensky)


B.) Pronásledování JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy ze strany Státní tajné bezpečnosti (StB) za trvání komunistického režimu v letech 1984 -1989:

Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v České republice - Státní tajná bezpečnost StB pronásledovala JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu od jeho sedmnácti let. (po česky)


Ústav pamäti národa v Slovenskej republike - Štátna tajná bezpečnos ŠtB prenasledovala JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu od jeho sedemnástich rokov. (po slovensky)

Ústav pamäti národa v Slovenskej republike - JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola prenasledovaný Štátnou tajnou bezpečnosou ŠtB v osmdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. (po slovensky)

Varování:


Copyright www.henryklahola.nazory.cz Š JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola 2006 - 2017 Všechna práva vyhrazena! Jakékoliv přebírání fotografií, článků nebo jejich částí bez předchozího svolení autora (první kontakt: laholahenryk9@gmail.com) je striktně zakázáno a bude postihováno v maximálním rozsahu podle občanského i trestního práva!!

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola