Tvýrce webu je i pro tebe! Postav tÝeba web. Bez grafika. Bez kodťra. Hned.
wz

Zrťck op ťischt Sšit!


EntschŽllegt, Web Sšit fir datt Sprooch ass Zšit net accessibel!Merci fir VersteesdemechJUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

- Kontakt Persoun: laholahenryk9@gmail.comZrťck op ťischt Sšit!