wz

Koma zuwa shafin farko!


Yi haƙuri, shafin yanar gizo na cewa harshe ne na dan lokaci ba m!gode da fahimtarJUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

- Contact mutum: laholahenryk9@gmail.comKoma zuwa shafin farko!