wz

VegerÓya ji bo vê rûpela yekem!


Mixabin, rûpel web ji bo ku ziman ji bo demekê bigihÓnin ne!Spas dikim ji bo têgihÓļtinaJUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

- Contact: laholahenryk9@gmail.comVegerÓya ji bo vê rûpela yekem!