wz

Buyela kwiphepha lokuqala!


Uxolo, iphepha le web kuba loo ulwimi okwexeshana asifikeleleki! Uxolo, kodwa website ukwenzela ukuba ulwimi okwexeshana asifikeleleki!Enkosi ukuqondaJUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

- Iinkcukacha: laholahenryk9@gmail.comBuyela kwiphepha lokuqala!