wz

Emuva ekhasini lokuqala!


Uxolo, kodwa iwebusayithi lolo limi okwamanje alitholakali!Siyabonga ngokuqondisisaJUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

- Umuntu Imininingwane: laholahenryk9@gmail.comEmuva ekhasini lokuqala!