wz

Zpět na hlavní stránku!


Zradí v Babicích i dnes nekomunističtí zastupitelé své nekomunistické voliče

Zradí v Babicích ještě i dnes nekomunističtí zastupitelé své nekomunistické voliče?

Pro nezasvěceného člověka se položená řečnická otázka může zdát možná snad i poněkud divná, nicméně pro naši nešťastnou obec Babice u Uherského Hradiště zrada nekomunistických zastupitelů se již stala málem tradicí.

Často říkáme, že Babice je komunistická vesnice.

Ve skutečnosti však ale KSČM ve volbách do obecního zastupitelstva nikdy nezískala absolutní většinu!

Před čtyřmi lety v roce 2006 kdy kandidovaly do obecního zastupitelstva obce Babice jen dva subjekty získala KSČM sedm zastupitelů, zatímco Sdružení nezávislých kandidátů volby vyhrálo, a získalo osm zastupitelů. Tudíž Sdružení nezávislých kandidátů mělo od babických voličů zcela legitimní mandát zvolit si svého vlastního starostu ze svých vlastních řad. Neučinili tak však, a na starostu podpořili bosse zcela evidentně menšinové a v komunálních volbách fakticky poražené KSČM.

Před osmi lety v roce 2002 získala KSČM ještě o jednoho zastupitele méně než v roce 2006, a to šest zastupitelů. Sdružení nezávislých kandidátů získalo v roce 2002 také šest zastupitelů, a KDU-ČSL kandidující tenkrát jen s deseti kandidáty na své kandidátní listině získalo tři zastupitele. Ačkoliv tedy obě demokratické volební strany získali devět zastupitelů oproti šesti zastupitelům komunistickým, opětovně se dopustili zrady svých nekomunistických voličů.

Hlas voliče za Miloslava Maňáska coby starostu obce – to je hlas pro KSČM. Rozhodně to tedy není hlas voliče pro sociální demokraty, lidovce či nezávislé. Volič, který si přál mít Miloslava Maňáska za starostu obce odevzdal svůj hlas volební straně KSČM. A nikoliv tedy svůj hlas nezávislým, lidovcům, či sociálním demokratům.

Bylo by zcela zcestné a absurdní tvrzení: “Já jsem volil lidovce (nezávislé, sociální demokraty) protože jsem si přál mít Miloslava Maňáska za starostu obce.”

Stejně absurdní by to bylo na poli celostátní politiky kdyby někdo řekl: “Já jsem do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky volil ODS (Top09, Věci veřejné, ČSSD atd.), protože jsem si přál mít JUDr.Vojtěcha Filipa za předsedu vlády České republiky".

A ještě absurdnější by bylo, kdyby někdo projevil tolik arogantní drzosti, že by chtěl poslance ODS, Top09, Věcí veřejných či ČSSD nutit, aby zradili své vlastní voliče, kteří je vynesli do poslaneckých postů, a proti vůli svých vlastních voličů zvolili celostátního bosse KSČM JUDr.Vojtěcha Filipa za předsedu vlády České republiky.

A tytéž morální zásady platí, anebo by alespoň měly platit i v Babicích při volbě nového starosty obce.

Každý zastupitel v Babicích je morálně povinný hlasovat při volbě starosty obce podle vůle těch voličů, kteří jeho samého zvolili!

Ať tedy každý nekomunistický zastupitel ať nahlédne hluboko do svého svědomí a položí si otázku: “Kdo mě volil?” – “Jací to byli voliči?”

A pak dále přemýšlejíc o politickém a mravním charakteru svého vlastního voliče ať si položí otázku: “Copak snad ti voliči co volili osobně mně a mou nekomunistickou volební stranu byli komunisté?”

Copak komunističtí voliči snad sami nehlasovali za svou “milovanou KSČM” se soudruhem Maňáskem?

Copak že by snad komunističtí voliči namísto svého Maňáska a své KSČM volili mou volební stranu a mně osobně?

Je velice důležité uvědomit si tyto skutečnosti!

Ne nadarmo se říká: “koho chléb jíš – toho píseň zpívej!”

Anebo dalo by se to parafrázovat i jako: “od koho hlas si ty v komunálních volbách dostal – tomu hlas při volbě starosty pak dávej!”

Kdyby čistě hypoteticky takový nově zvolený zastupitel KSČM Býček anebo kdokoliv jiný z komunistických zastupitelů v Babicích při volbě nového starosty obce neodevzdal hlas svému bossovi Maňáskovi, nepochybně by ho babická KSČM označila za zrádce, protože nehlasoval konzistentně s vůlí těch komunistických voličů, kteří jeho samého za zastupitele zvolili.

Pokud by se však analogicky obdobně měl zachovat některý z nekomunistických zastupitelů a zradit své vlastní nekomunistické voliče, pak je to nejen v pořádku, neboť babická KSČM a jejich fanatičtí stoupenci jako zcela samozřejmě dokonce i předpokládají, že mezi devíti zvolenými zastupiteli vzešlými ze tří demokratických volebních stran se najdou minimálně dva zrádcové, aby svou hanebnou zradou svých nekomunistických voličů přidali komunistům k jejich demokraticky získaným šesti hlasům další dva cizí nekomunistické hlasy, aby komunistický babický boss Miloslav Maňásek další 4 roky mohl pobírat svůj padesátitisícový starostovský plat měsíčně a nám všem demokratům se pohrdavě mohl smát se do tváře.

Zpátky k volbám! Já jsem také volil! Ovšemže nevolil jsem Maňáska a ani jeho KSČM!!

Volil jsem totiž demokratickou levici! A byl by to pro mě obrovský šok, kdyby někdo z těch zastupitelů, kteří na kandidátní listině ČSSD byli zvoleni i mým hlasem, volil pak dále za starostu obce Babice kohokoliv z komunistů. Takový zastupitel by zcela zjevně hlasoval v rozporu s mou vůlí voliče, který jej volil.

Proto vyzývám Vás všech devět babických zastupitelů zvolených hlasy babických demokraticky smýšlejících občanů, aby jste své voliče nezradili, ale při volbě nového starosty obce hlasovali v souladu s vůlí svých vlastních nekomunistických voličů a za nového starostu obce Babice zvolili nekomunistu, politicky nezávislého a nestranného ing. Alexandra Bilíka.

Dne 22.10.2010 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!