wz

Zpět na hlavní stránku!


Autobusová zastávka v Babicích.

Silnice první třídy z Uherského Hradiště do Otrokovic koncem 60-tých let dvacátého století.

Autorem této fotografie je paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Na této fotografii vidíme celkem čtyři osoby, z toho dvě dospělé osoby a dvě děti. Těmito dvěma dospělými osobami jsou jednak manžel paní Milady Laholové, rozené Gajdošové – pán Jaroslav Lahola; jednak matka paní Milady Laholové, rozené Gajdošové, paní Marie Gajdošová, rozená Maňásková, která zemřela dne 6.4.2006. Těmi dvěmi dětmi jsou dvě nejstarší vnoučata paní Marie Gajdošové, rozené Maňáskové.

Tím nejstarším vnoučetem je v dětském kočárku sedící Robert Maňásek, který je synem Josefa Maňáska, zvaného “Pepoš” (elektrikáře, který v zaměstnání utrpěl smrtelný pracovní úraz – v roce 1975 ho zabil elektrický proud) a Jarmily Maňáskové, rozené Gajdošové, která je druhou nejstarší dcerou zde na tomto snímku se nacházející Marie Gajdošové, rozené Maňáskové.

Pro vysvětlení třeba uvést, že příjmení “Maňásek” je nejrozšířenější příjmení v Babicích a okolí, a tudíž není až tak moc překvapující se příjmení “Maňásek” shodou okolností měla jak samotná babka Marie Gajdošová za svobodna, tak i její zeť “Pepoš”, který si za manželku vzal její dceru Jarmilu. Ovšemže tito “Maňásci” kromě shodného příjmení nemají spolu navzájem absolutně nic společného, právě tak jako ani jeden z těchto “našich” Maňásků nemá absolutně nic společného s nynějším komunistickým starostou obce Babice Miloslavem Maňáskem!! Tím druhým vnoučetem na tomto snímku je pak JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, který je o jeden rok mladší od svého bratrance Roberta Maňáska.

Samotný Robert Maňásek je dnes již ženatý s jednou zdravotní sestrou, má vlastní rodinu a v současné době pracuje, bydlí a žije již mnoho let ve městě Brně.

Tato barevná fotografie byla pořízena na silnici první třídy jedoucí z jihu od města Uherské Hradiště na sever do města Otrokovice. Konkrétně zde na tomto snímku vidíme v pozadí ze severu směrem od Otrokovic, respektive přesněji řečeno konkrétně z obce Spytihněv přijíždět tehdejší autobus z konce šedesátých let dvacátého století na “zastávku” v obci Babice.

Standardní obyčejná fotografia autobusové zastávky v Babicích:

Obyčejná “malá” fotografie – Na této nádherné barevné fotografii je vidět jednak autobus z konce šedesátých let dvacátého století, jednak autobusovou zastávku v Babicích tak, jak vypadala koncem šedesátých let dvacátého století (dnes to všechno ale vypadá již úplně jinak).

Velkorozměrová fotografie autobusové zastávky v Babicích.
Podívejme se ještě jednou na tentýž snímek ve formátu detailní velkorozměrné fotografie:

Výrazně “veliká” fotografie – Na této nádherné barevné fotografii je vidět jednak autobus z konce šedesátých let dvacátého století, jednak autobusovou zastávku v Babicích tak, jak vypadala koncem šedesátých let dvacátého století (dnes to všechno ale vypadá již úplně jinak).

Dne 8.6.2007 - za účelem ukážky autobusové zastávky v obci Babice  koncem šedesátých let - napsal:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!