wz

Zpět na hlavní stránku!Jair Bolsonaro, prezident Brazílie přednesl dne 1.1.2019 skvělý inaugurační projev!!

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

 

Dne 1.1.2019 se uskutečnila inaugurace nového prezidenta ve veliké 209-miliónové Brazilské federativní republice, která je pátým největším, respektive nejlidnatějším státem světa z hlediska počtu jejich obyvatel, neboť ještě více obyvatel než má Brazílie má již pouze jen Čína, Indie, USA a Indonésie. A současně shodou okolností je Brazílie též i pátý největší stát světa z hlediska teritoriální územní rozlohy tohoto státu, neboť ještě větší územní rozlohu než má Brazílie má již pouze jen Rusko, Kanada, USA a Čína.

 

Tento nový brazilský prezident Jair Bolsonaro,který po svém vítězství v demokratických volbách se dne 1.1.2019 slavnostní inaugurací ujal svého prezidentského úřadu je vynikající PRO-LIFE a PRO-FAMILY smýšlející křesťan - katolík, o kterém naše extrémistická mainstreamova krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická médiá vůbec nic věcně konkrétního neřeknou, ovšemže pokud do toho nepočítám mediální hystericky fanaticky nenávistné ideologické bláboly a nadávky, že je to údajně prý "nacista", "fašista", "rasista", "homofob", "xenofob" a podobně, nenapíší tato naše ale ostatně i všechna ostatní západní extrémistická mainstreamová krajně ultralevičácká ultraliberální neomarxistická médiá jinak vůbec nic o tomto novém brazilském prezidentovi, alespoň tedy vůbec nic konkrétního, věcného a zejména pak nic pravdivého, natožpak aby u nás byli ochotni publikovat Bolsonarův obsahově vynikající inaugurační projev přednesený v brazilském parlamentu dne 1.1.2019, který naše vládnoucí krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické politiky a jejich masmédia vytáčí přímo do zuřivé nepříčetnosti vzhledem k zcela autenticky objektivnímu popisu politické reality nejen v Brazílii donedávna ovládané tzv. “Stranou pracujících“, ale popisující prakticky úplně stejnou politickou realitu se vyskytující i všude jinde v dnešním západním světě v zhruba posledních více než dvou desetiletích odkdy země západního světa ovládli krajně ultralevičáčtí ultraliberální extrémisté, a tak jsem se rozhodl, že Vám tento našimi západními soudruhy krajně ultralevičáckými ultraliberálními neomarxistickými vladaři zatajovaný text projevu brazilského prezidenta Jaira Bolsonara opublikuji v češtině na tomto svém skromném webu alespoň já.

 

A zde je tento vynikající inaugurační projev Jaira Bolsonara, prezidenta Brazilské federativní republiky přednesený v brazilském parlamentu dne 1.1.2019:

 

 

 

Přátelé z celé Brazílie,

 

s hlubokou pokorou a ctí se na vás všechny obracím poprvé jako prezident Brazílie. Stojím před národem v tento veliký den, kdy se brazilský lid konečně může začít zbavovat neblahého dědictví neomarxismu, destrukce mravních hodnot a vlády takzvané politické korektnosti.

 

Volby poskytly hlas obyčejným lidem, těm, které doposud nebylo slyšet. A hlas ulic a hlasovacích lístků byl velmi jasný. A já jsem tady, abych reagoval a znovu se zajímám o touhu po změně. Jsem zde také, abychom obnovili své naděje a pamatovali jsme si, že pokud budeme spolupracovat, bude tato změna možná.

 

Respektování principů demokratického právního státu vedené naší ústavou a s Bohem v centru, ode dneška budeme uvádět do praxe tento projekt, ve víře, že většina brazilských lidí demokraticky zvolených, bude prosazovat změny, které tato země potřebuje. Máme bohaté nerostné zdroje, úrodnou zemi požehnanou Bohem a nádherný lid.

 

Máme skvělý národ, který budeme znovu budovat, a my to uděláme společně. První kroky již byly učiněny. Díky vám jsem byl zvolen nejlevnější kampaní v historii. Díky vám, jsme dali dohromady vládu bez tajných dohod a bez zákulisních politických opatření, když jsme vytvořili tým odborných ministrů schopných transformovat naši Brazílii. Ale stále nás čeká mnoho úkolů.

 

Nesmíme nečinně přihlížet k dalšímu šikanóznímu působení zrůdné ideologie terorizující brazilský lid a ničící naše hodnoty a tradice, ničící naše rodiny a vraždící nenarozené děti, základ naší společnosti.  A vyzývám všechny, aby zahájili hnutí tímto směrem. Můžeme společně s vámi a našimi rodinami obnovit etické a morální normy, které změní naši Brazílii.

 

Korupce, výsady a privilegia – ať již kohokoliv - musí definitivně skončit. Politizované ideologizování musí zůstat minulosti, aby vláda, politika i ekonomika skutečně sloužili zájmům lidu, a ne úzké privilegované vrstvě neomarxistických zbohatlíků a oligarchů. Všechno, co jsme navrhli a vše, co od této chvíle uděláme, má společný a neobchodovatelný záměr, hájit především na prvním místě zájmy samotných Brazilců, a teprve až poté eventuálně případně i zájmy cizinců. Brazilský lid musí mít právo nejen snít o lepších životních podmínkách a lepším životě, ale také i těžit z plodů své práce prostřednictvím spravedlivé meritokracie. A vláda musí být zde zcela upřímná a nestranná.

 

Máme velikou výzvu čelit dopadům hospodářské krize, rekordní nezaměstnanosti, škodlivým následkům dosavadního ideologického vymývání mozků našich dětí, ideologického překroucení původního účelu a smyslu lidských práv v jejich pravý opak, probíhající genocidě životů nenarozených dětí a homofašistické ideologické destrukci rodiny. Budeme navrhovat a provádět nezbytné reformy. Budeme rozšiřovat infrastrukturu, snížení byrokracie, zjednodušení, odstranění nedůvěry a podpora ze strany vlády těm, kteří plodí, pečují a vychovávají děti, kteří řádně pracují, a kteří produkují hodnoty pro naši současnost i budoucnost.

 

To je také naléhavá potřeba konce ideologie hájící bandity a parazity štítící se práce,  konce ideologie policejní šikany a kriminalizace slušných lidí pro vyslovení jejich názorů, definitivního konce nečinné lhostejnosti vůči rostoucí míře násilí a síly organizovaného zločinu, který bere nevinné životy, ničí rodiny a vede všude k nejistotě. Naším zájmem bude podpora slušných pracujících lidí řádně vychovávajících své vlastní děti, našim zájmem bude záruka vlastnických práv a sebeobrany, a naším závazkem je ocenit a podporovat práci všech bezpečnostních složek v boji proti kriminalitě a zločinu

 

Brazílie se opět vrátí k základnímu vzdělávání zbavenému jakékoliv ideologie a předpojatosti, což je to, co skutečně přeměňuje současnost a budoucnost našich dětí a vnoučat, a co i snižuje sociální nerovnost., neboť účelem vzdělávání je vybavit děti do života všestrannými, třebas i někdy vzájemně si protiřečícími informacemi a poznatky, neboť účelem vzdělávání není ideologická indoktrinace dětí nějakou jedinou neomylnou a správnou pravdou. Bez ideologické předpojatosti musíme se zrcadlit v národech a kulturách, které jsou příklady pro svět a prostřednictvím bezideologického vzdělávání našly svou cestu k prosperitě.

 

Odstraníme ideologické zkreslení našich vnitřních domácích i zahraničních mezinárodních vztahů. Budeme hledat nový začátek, svobodu a možnosti svobodného života a svobodného rozvoje pro Brazilce a Brazílii!

 

Po dlouhou dobu se naše země řídila stranickými zájmy jinými než brazilskými. Tohle musí skončit, v tomhle co nejdříve obnovíme pořádek.

 

Známe velikost naší odpovědnosti a výzev, kterým čelíme. Ale víme, kam s Boží pomocí chceme jít a potenciál, který má naše Brazílie. Takže budeme den i noc usilovat o to, aby se naše země stala prosperujícím a bezpečným místem pro naše občany, jeden z největších národů na planetě. Můžete se spolehnout na mé odhodlání budovat Brazílii našich snů.

 

Díky Pánu Bohu za to, že jste naživu a pro vás, kdo se modlil k Pánu za mne a za mé zdraví v nejtěžších dobách. Požádám i já ve svých modlitbách dobrého Ježíše, aby nám dal moudrost, abychom dobře vedli náš národ.

 

Trojjediný Bůh požehnej tomuto našemu velikému národu.

 

Brazílie budiž vždy nade vším ostatním, a na prvním místě budiž především Bůh. "

 

 

Zpět na hlavní stránku!