Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


1list: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

Z textu e-mailu: ”Pán doktor som pokrstená i birmovaná katolíčka, ale i tak mňa občas prepadajú pochybnosti či Boh skutočne existuje. Andrea…”

Najprv by som chcel poprosiť rôznych “géniov” s úbohým jedináčikom pred svojím menom, poprípade tých ešte väčších “supergéniov” čo nemajú ani tohoto úbohého jedináčika, respektíve spravidla ide o rôznych dvadsaťročných a ešte mladších sopliakov, ktorým tečie mlieko po brade a ktorí síce sami nič neovládajú a nevedia, ale vo svojej úbohosti si tým viacej myslia, že už zhltli všetku múdrosť sveta a už skôr než sa s obsahom akejkoľvek práce na týchto webových stránkach oboznámia, tak s jej obsahom (hoci ho vôbec ešte ani nečítali) zásadne už dopredu absolútne nesúhlasia a najrôznejšie práce na týchto webových stránkach čítajú iba preto, aby mi potom mohli písať svoje e-maily plné fanatickej zloby a nenávisti v ktorých sa s veľkým rozhorčením rozplývajú nad údajne “úbohou a dementnou úrovňou mojich prác”.

A preto teda Vás prosím teda vážený pán “génius” (alebo ctihodná dáma “génijka”) – nečítajte radšej ani túto ďalšiu “dementnú prácu” – a opustite radšej ihneď tieto webové stránky. Pevne verím, že na Internetu sa nepochybne nájdu aj také webové stránky (a nie je ich bohužiaľ málo!!), ktoré odpovedajú Vašej “intelektuálnej” úrovni. Já ale Vaše presvedčenie a názory (ak vôbec nejaké máte!!) plne rešpektujem – rešpektujte preto prosím tiež Vy presvedčenie a názory iných ľudí (napríklad i moje) a zmierte sa s tým, že sú proste i ľudia, ktorým (s ohľadom na ich zameranie, záujem či orientáciu) sa niektoré práce zverejnené na náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz jednoducho páčia a čítajú ich radi, pretože ich zaujíma ich vecný obsah a nehľadajú v nich iba “gramatické chyby”. A ak sa Vám tieto webové stránky nepáčia a zásadne nesúhlasíte s ich obsahom, myšlienkami a názormi, potom máte k dispozícii jedno veľmi jednoduché a spoľahlivé riešenie, aby ste sa nemusel(a) rozčuľovať – jednoducho to vôbec nečítajte.

Je pre mňa s údivom, že môže existovať niekto, kto stráca svoj čas čítaním webových stránok o ktorých skutočne súdi, že je “napísal duševne chorý človek” či, že sú “výplodom jeho chorého mozgu.” Ja osobne cudzie webové stránky, o ktorých sa domnievam, že ich písali duševne chorí ľudia nikdy nečítam a ľudia čo vedome čítajú webové stránky o ktorých sa domnievajú, že sú “dielom duševne chorého človeka” sú v skutočnosti sami veľmi ťažko duševne chorí ľudia, ktorí by mali vyhľadať dobrého psychiatra. Okrem toho verím vážený pán génius či ctihodná dáma génijka, že po opustení sfér náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa Vám podarí nájsť na Internetu i také webové stránky, ktoré napísali i “duševne zdraví ľudia”, ba možno že dokonca práve i takí “duševne zdraví ľudia”, ktorí sú tak ťažko “duševne zdravými”, jako ste zdravý(á) i Vy sám alebo Vy sama!

Internet je slobodné médium s miliardami najrozličnejších webových stránok – výber máte takmer nekonečný. A určite sa tam nájdu i podobné indivídua ako ste Vy sám, či Vy sama. Pokiaľ by čisto hypoteticky náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz boli absolútne jedinými webovými stránkami na Internetu, chápal by som Vaše rozhorčenie, pretože uznávam, že nie každého musí zaujímať náboženská viera. Takto ale náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz sú iba jedny z mnohých miliárd rôznych webových stránok na Internetu a ak sa Vám osobne nepáčia, tak ich proste čítať nemusíte, nikto Vás k tomu určite nijak nenúti.

A vzhľadom k existencii mnohých miliárd ďalších webových stránok ani nie ste z “núdze” nútený(á) čítať také webové stránky “ktoré sa Vám nepáčia a s ktorými absolútne vo všetkom zásadne nesúhlasíte” preto, že by ste azda nemali eventuálne k dispozícii na Internetu žiadne iné webové stránky tak, ako tomu u nás bolo napríklad v dvadsiatom storočí za boľševika u televízie, kedy sa ľudia z núdze pozerali napríklad na boľševickú štátnu československú televíziu aj navzdory tomu, že sa im nepáčila, pretože žiadne iné televízne stanice u nás jednoducho v tej dobe ešte neexistovali…

Vaše nenávistné útoky sú pre mňa iba dôkazom toho, že konám správne, a čím silnejšia bude intenzita Vašich nenávistných útokov, tým väčšia bude i motivácia mojej túžby slúžiť Boha a ľuďom, pretože si pripomínam slová môjho Pána Ježiša Krista: “Ak Vás svet nenávidí, vedzte že mňa nenávidel skôr ako Vás. Keby ste náležali svetu, svet by miloval to, čo jeho je. Pretože však nie ste zo sveta, ale ja som si Vás zo sveta vyvolil, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slovo ktoré som vám povedal: Sluha nie je nad svojho pána. Ak prenasledovali mňa, aj vás budú prenasledovať – ak moje slovo zachovali, aj vaše zachovajú. Ale toto všetko vám urobia pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý mňa poslal. Keby som bol neprišiel a nehovoril k nim boli by bez hriechu. Teraz však nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí i môjho Otca. Keby som medzi nimi neučinil skutky, aké nikto iný nedokázal boli by bez hriechu. Ale oni je videli, a predsa majú v nenávisti mňa i môjho Otca. To preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone 'Nenávideli mňa bez příčiny'. Až príde “Povzbuditeľ”, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca vychádza, ten o mne vydá svedectvo. Tiež vy vydávajte svedectvo, pretože ste so mnou od počiatku (Jn 15, 18 – 26). Našťastie ale moja reálna situácia nie je ani zďaleka až tak pesimistická, ako to plynie z tohoto citátu môjho Pána Ježiša Krista a aj tí najzúrivejší nepriatelia náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa v podstate musia chtiac – nechtiac zmieriť s tým, že niektoré príspevky na náboženských webových stránkachwww.henryklahola.nazory.cz sa jednoducho navzdory ich nenávistnej zlobe niektorým čitateľom páčia, čítajú ich radi a sú im duchovnou posilou a oporou v ich každodennom náboženskom živote, práve tak, ako zas ich viera je naopak pre zmenu zas posilou pre mňa samotného.

Môjho Pána Ježiša Krista označovali títo zlí ľudia za “posadnutého diablom”, tak isto potomci tohoto vreteničieho pokolenia vo svojej anonymite mňa označujú za “blázna” – samozrejme že pod pláštikom zbabelej anonymity, aby sa napadnutý človek nemohol brániť občianskoprávnou žalobou “na ochranu osobnosti” pred nezávislým a nestranným súdom. Označiť kohokoľvek za “blázna” je veľmi vážne obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je “blázon” by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom. Ďalší nepriatelia Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa majú tú nehoráznu drzosť označovať ho za údajného homosexuála. A medzi Internetovými kreatúrami sa nájdu aj takí, ktorý lživo za homosexuála označujú dokonca i mňa samotného. Samozrejme, že keď už ide o to, tak Ježiš Kristus bol heterosexuál, práve tak ako heterosexuálom som aj ja, avšak obviniť niekoho z homosexuality je veľmi vážne, ba dokonca ešte vážnejšie obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je “homosexuál” by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom. Krivé obvinenie z homosexuality je ešte závažnejšie obvinenie ako krivé obvinenie z “duševnej choroby”, pretože “byť bláznom” ešte nie je samo o sebe žiadny hriech, zatiaľ čo homosexualita je ta najodpornejšia zvrhlosť! A v neposlednom rade náš Pán Ježiš Kristus bol majetkovo tak chudý, že bol fakticky bezdomovec, pretože “vtáky majú svoje hniezda a líšky svoje nory, ale Syn človeka nemá kde by hlavu sklonil”, nuž a ja hoci som rovnaký “blázon” ako Kristus pre Krista a Kristom; ja, hoci sa mi páčia pekné dievčatá, najmä blondýnky a modroočky som sa podobne ako Ježiš Kristus rozhodol pre zachovanie večného panictva svojho tela a duše pre Božie kráľovstvo, no a v oblasti majetkovej som iba o malý odtienok “bohatší” človek než Ježiš Kristus – bezdomovec.

Najprv ale vysvetlím, prečo som sa rozhodol o tomto vôbec písať. Najmä po zverejnení listy študentovi Martinovi by som už možno o tomto nikdy ani nepísal, avšak opäť číra náhoda tomu chcela, že som opäť napísal dva e-maily, respektíve, že som na Internete našiel úradníčku, inžinierku Andreu (či skôr ona na Slovensku si na Internete našla mňa) a zdá sa mi, že ju úprimne zaujímajú tieto otázky, hoci ako sa mi priznala o existencii Boha má veľké pochybnosti, hoci sama je ako katolíčka riadne pokrstená i birmovaná aj keď do kostola chodí iba zriedkakedy. Následne som úradníčke Andrei napísal e-mail. V ktorom som sa zabýval dvomi hlavnými argumentmi dokazujúcimi existenciu Boha plus v ďalšom som už iba odkázal na môj česky písaný “prvý list Martinovi”. Tento e-mail som pôvodne napísal iba pre Andreu a pôvodne poslal iba tejto Andrei. Andrea mi odpísala, že jej tento e-mail spoločne i s “prvým listom Martinovi” trochu pomohol rozptýliť svoje silné pochybnosti ohľadom existencie Boha, súčasne však ale vyslovila silné pochybnosti o tom, že svet mohol byť stvorený za sedem dní tak ako sa o tom píše na samom začiatku Biblie, čo je hlavný dôvod čo spochybňuje vierohodnosť Biblie a tím teda aj jej vieru. V reakcii na tento Andrein e-mail som zase súkromne pôvodne iba pre Andreu napísal druhý e-mail, v ktorom som sa zabýval vysvetľovaním tajomstva “stvorenia sveta podľa Biblie”. Následne po napísaní a odoslaní tohoto druhého e-mailu úradníčke, inžinierke Andrei mňa napadla myšlienka, že podobne ako som publikoval svoje e-maily českému študentovi Martinovi, že by som mohol práve tak opublikovať i tieto svoje dva e-maily slovenskej úradníčke, inžinierke Andrei. Veď hoci “prvý list Martinovi” a “prvý list Andrei” sa zabýva tou istou témou – tj. dokazovaním existencie Boha, list Andrei som úmyselne pojal vo svojom výklade úplne ináč ako som vykladal a argumentoval v “prvom liste Martinovi”, a to plne úmyselne, aby som sa zbytočne neopakoval. A pokiaľ ide o druhý list Andrei, tak ten je – pokiaľ ide o téma - už úplne originálne, pretože toto téma som so študentom Martinom dokonca nerozoberal vôbec.

Nie je preto žiadne prekvapenie, že sa v mojej hlave zrodil nápad, že by som obidva tieto e-maily napísané iba pre Andreu mohol v nejakej forme – po drobných úpravách (napríklad: v origináli e-mailov namiesto krstného mena “Andrea” som všade decentne písal Ing.Priezvisko atd.) tiež zverejniť na mojich náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz ako akýsi slovenský doplnok k českým “listom Martinovi” s eventualitou, že sa Andrea možno v niektorých ďalších emailoch (pokiaľ mi ešte napíše) môže spýtať ešte aj na niečo ďalšieho čo nebolo predmetom diskusie so študentom Martinom, a teda tieto dva e-maily by nemuseli zostať ojedinelé, ba dokonca nemožno vylúčiť ani to, že “listy Martinovi” v týchto “listoch Andrei” dosiahnu nejakého neformálneho pokračovania. Chcel by som Vám povedať Andrea, že Boha, respektíve reálnu existenciu Boha je možné dokázať rozumom! Samozrejme Andrea, že mnohí ľudia si mylne myslia, že v Boha je možno iba veriť či neveriť, ale že pre túto svoju vieru v Boha nemôžeme mať žiadny exaktný dôkaz, respektíve, že Boha nemôžeme poznať rozumom. My starší, čo sme ešte pred rokom 1989 zažili vnucovanie boľševickej ideológie v totalitnom režime Andrea, si ešte pamätáme na úpornú snahu boľševikov dokázať nám, že Boh vraj “neexistuje”. Na všetkých stupňoch škôl za boľševika nás učili, že vraj veda dokonca už dokázala Božiu neexistenciu Andrea, a že vraj všetci vzdelaný ľudia vraj automaticky prijímajú vedecký” svetový názor, ktorý s Bohom nepočíta.

Bola to jedna s najväčších lží boľševizmu Andrea! Exaktné vedy nemajú metódy a ani prostriedky, aby sa mohli vyjadrovať k otázke Božej existencie Andrea a ani to nie je predmetom ich výskumu. Univerzálna veda – filozofia – nielenže neodhalila Božiu neskutočnosť Andrea, ale naopak pozná objektívne dôkazy existencie svet presahujúceho Bytia, ktorého ďalšie poznateľné vlastnosti korešpondujú s Bohom, ktorý sa nám ukazuje v Božom Zjavení. Pokiaľ ide o možnosti ľudského rozumu Andrea tak treba zdôrazniť, že ľudský rozum je vynikajúcim prostriedkom, vďaka ktorému môžeme preniknúť k pravde o Božej skutočnosti. Keď náš ľudský rozum správne – v zhode s jeho vnútornými logickými pravidlami – používame Andrea, dosiahneme objektívneho poznania o existencii Boha. Nie je to nič nového Andrea! Veď už Platón a Aristoteles dospeli k poznaniu transcendentného Absolútna Andrea!! Po nich Andrea mnoho ďalších nazerá touto rozumovou cestou vedúcou k Bohu, v čele so sv.Tomášom Akvinským. Sv.Tomáš Akvinský vo svojej Teologickej sume formuloval dokonca päť ciest Andrea, ako poznávame, že Boh existuje: z pohybu, z príčinnosti, z nahodilosti a nutnosti, zo stupňov dokonalosti a z účelnosti.

I v dnešnej dobe sú ľahko dostupné precizované dôkazy o Božej existencii a niektorých ich nutných vlastnostiach Andrea ako napríklad v knihe Jiřího Fuchse: Bůh filosofů alebo Romana Cardala: Bůh ve světle filosofie. Objektívny dôkaz Božej existencie vychádza z bežnej ľudskej skúsenosti Andrea, že niečo je, niečo existuje, teda z princípu kauzality, ktorej platnosť sa zisťuje v ontológii. Pomerne náročný dôkaz Andrea, v ktorom je treba preveriť všetky východiská a vyvrátiť všetky možné námietky, je možné pre informáciu predstaviť vo dvoch populárnych podobách a to dôkazom z príčinnosti a dôkazom z účelnosti. Pokiaľ ide o dôkaz z príčinnosti Andrea, v tomto dôkaze ide o riešenie jednej základnej filozofickej otázky: Prečo vôbec niečo je a prečo nie je skôr nič? Existencia niečoho Andrea, existencia sveta je zrejmá. Toto niečo Andrea, ktoré bezprostredne poznávame ako napríklad táto budova, tento strom, počítač na ktorom píšete alebo i Vy sama Andrea, nutne predpokladá príčinu svojho bytia – ako napríklad murárov, ktorí túto budovu postavili, semienko z ktorého tento strom vyrástol, konštruktéra, ktorý Váš počítač zhotovil, rodičov, ktorí Vás splodili. Bez týchto nutných príčin Andrea by veci, ktoré poznávame neexistovali. Ale i tieto predchádzajúce príčiny Andrea nutne potrebujú nejaké príčiny pre svoju existenciu atd. Skutočnosť sa nám tak ukazuje Andrea ako množstvo kontinuálnych reťazcov príčin a ich účinkov. Je však možné Andrea v tomto predradzovaní minulých príčin pokračovať do nekonečna?

Nie, nič takého Andrea! Pri nekonečnej rade Andrea by totiž nebola žiadna prvá príčina. Ale keby nebola prvá, nebola by ani druhá, tretia, desiata, tisíca…ba ani tá Andrea, ktorá spôsobuje súčasnosť. Teda nutne existuje prvá príčina Andrea! Tá je Andrea samozrejme, že diametrálne odlišná od všetkých sekundárnych príčin. Zatiaľ čo druhotné príčiny sú účinkami iných príčin, respektíve podmienené svojimi predchádzajúcimi príčinami a nenutné, pretože nemuseli byť Andrea, prvá príčina je nutná, pretože ináč by bez nej nebolo vôbec nič, a ako taká je táto prvá nezapríčinená príčina nepodmienená, pretože nemá svoju existenciu danú od iných príčin, ale od seba sama. A túto úplne prvotnú príčinu všetkých ostatných príčin Andrea my veriaci nazývame Bohom. Pokiaľ ide o dôkaz z účelnosti Andrea, odpovedá sa tu na ďalšiu základnú otázku: Keď už vôbec niečo je, prečo je to usporiadané? Respektíve prečo existuje usporiadaný “kosmos” a nie skôr iracionálny “chaos”?

Vo vesmíre nachádzame množstvo usporiadaných systémov Andrea ako napríklad galaktické, hviezdne, planetárne, biologické, bunečné, molekulárne, atómové, ba i systémy existujúce v rámci jednotlivých atómov. Zo skúsenosti vieme Andrea, že všetko čo človek vyrobil a čo má v sebe nejaký poriadok a slúži nejakému účelu ako napríklad stôl, stolička, lietadlo, počítač, program atd. musel človek najprv vymyslieť. Najprv musela byť myšlienka, idea, hoc by nadväzovala na predchádzajúce poznatky Andrea, a iba potom sa mohla nová vec slúžiaca nejakému účelu stať skutočnosťou. Ale vyššie menované systémy vo vesmíre a reálnom svete nevymyslel človek Andrea, a napriek tomu sú účelne usporiadanou skutočnosťou. Musí teda Andrea nutne existovať nejaká Inteligencia, ktorá mala Ideu práve tohoto vesmíru, v ktorom žijeme a ktorej poriadok stále lepšie a lepšie poznávame. Tento dôkaz Andrea by sa dal formulovať aj ináč: Vo vesmíre objavujeme Andrea zákony fyzikálne, chemické, biologické a iné, ktorých pôvodcom nie je človek. Každý zákon Andrea ale vyžaduje nejakého zákonodarcu. Bez neho by bola existencia prírodných zákonov Andrea i časopriestorové dimenzie nevysvetliteľné. Tento prvý systematický Usporiadateľ a súčasne aj Zákonodarca vesmíru a sveta má múdrosť a moc Andrea, ktorú my veriaci ľudia pripisujeme iba Bohu. Toto rozumové poznanie existencie Boha Andrea je samozrejme, že oveľa chudšie než viera v Boha, jednak svojím obmedzeným ľudským rozumom nemôžeme poznať ničím neobmedzeného Boha v jeho úplnosti. Potom sú tu také veci o Bohu Andrea, ku ktorým by človek cestou púheho rozumu nikdy nedospel, a ktoré nám napriek tomu Boh chcel ukázať v Zjavení, ako napríklad vnútorný život Boží.

Filozofické poznávanie Boha Andrea navyše má ten nedostatok, že nevyvoláva nutne zmenu života k lepšiemu, a už vôbec nie vytvorenie osobného vzťahu s Bohom.

Ale na druhej strane Andrea uznávam, že i čisto rozumové poznanie Boha má svoj zmysel, a to ako pre veriaceho, tak dokonca i pre neveriaceho. Veriaci človek znajúci filozofického dôkazu Božej existencie má radosť Andrea, že viera i rozum ukazujú rovnakým smerom, v dôsledku čoho viera veriaceho človeka môže ešte zosilnieť a v neposlednom rade sa veriaci človek stáva schopnejším pre diskusiu s tými ľuďmi, ktorí Boha doposiaľ nepoznali. Neveriacemu človeku Andrea zas môže exaktný dôkaz existencie Boha pomôcť odstrániť mylné predsudky a predstavy o Bohu a priviesť ho tak až na samotný prah viery. Potom je to už na jeho slobodnom rozhodnutí dotyčného človeka Andrea, či chce Bohu, ktorého rozumom poznal tiež dôverovať, rozhodnúť sa pre neho a vytvoriť s Bohom priateľský vzťah. Boh nám Andrea k tomuto rozhodnutiu napomáha svojou milosťou a zjavovaním svojej lásky. Je ešte treba pripomenúť Andrea, že pre nás katolíckych kresťanov je fakt rozumovej poznateľnosti Božej existencie zároveň i pravdou viery vyhlásenou na I. vatikánskom koncile. V dogmatickej konštitúcii o katolíckej viere Dei Filius z 24.4.1870 Andrea čítame v druhej kapitole: “Svätá matka Cirkev drží a učí, že Boh, pôvodca a cieľ všetkých vecí, môže byť s istotou poznaný prirodzeným svetlom ľudského rozumu zo stvorených vecí.

Čo je u neho neviditeľné, je možno poznať rozumom z toho, čo stvoril (Rim 1,20). Jeho múdrosti a dobrote sa však zapáčilo inú Andrea, a to nadprirodzenou cestou zjaviť ľudskému rodu seba samého ako hovorí Apoštol: Mnohokrát a mnohými spôsobmi hovoril kedysi Boh k otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch k nám prehovoril v Synovi.” (Žid 1, 1 – 2).

Čo k tomu dodať Andrea? Je Boh ďaleko. Nie Andrea, nie je. Nech pomyslíš Andrea na akýkoľvek predmet – všade môžeš vidieť dielo Božích rúk. Žiadny predmet nie je predmetom “chaosu” Andrea, ale predmetom zložito usporiadanej molekulárnej štruktúry i štruktúry jednotlivých atómov a pokiaľ ide o organickou hmotu živých organizmov tá sa navyše člení na jednotlivé bunky. Celý svet Andrea, počnúc od gigantického makrosveta vesmíru až po mikrosvet molekúl a atómov vykazuje zložitú usporiadanosť jednotlivých systémov za ktorými je cítiť rozum ich tvorcu – Boha.

Alebo je možné veriť Andrea, že všetky tieto zložité štruktúry sa vytvorili čírou náhodou len tak sami od seba bez toho aby ich niekto vypočítal, naplánoval, vyprojektoval a napokon zostavil?

Ďalej čitateľom doporučujem čítať šestnásť listov študentovi Martinovi v češtine:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako “Caelum”, “Tartarus”, “Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní “církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Zpět na hlavní stránku!