Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


3list: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

Z textu e-mailu: ”Pán doktor, ako osobne hodnotíte upálenie Majstra Jána Husa plus celkové historické pozadie. Andrea…”

Najprv by som chcel poprosiť rôznych “géniov” s úbohým jedináčikom pred svojím menom, poprípade tých ešte väčších “supergéniov” čo nemajú ani tohoto úbohého jedináčika, respektíve spravidla ide o rôznych dvadsaťročných a ešte mladších sopliakov, ktorým tečie mlieko po brade a ktorí síce sami nič neovládajú a nevedia, ale vo svojej úbohosti si tým viacej myslia, že už zhltli všetku múdrosť sveta a už skôr než sa s obsahom akejkoľvek práce na týchto webových stránkach oboznámia, tak s jej obsahom (hoci ho vôbec ešte ani nečítali) zásadne už dopredu absolútne nesúhlasia a najrôznejšie práce na týchto webových stránkach čítajú iba preto, aby mi potom mohli písať svoje e-maily plné fanatickej zloby a nenávisti v ktorých sa s veľkým rozhorčením rozplývajú nad údajne “úbohou a dementnou úrovňou mojich prác”.

A preto teda Vás prosím teda vážený pán “génius” (alebo ctihodná dáma “génijka”) – nečítajte radšej ani túto ďalšiu “dementnú prácu” – a opustite radšej ihneď tieto webové stránky. Pevne verím, že na Internetu sa nepochybne nájdu aj také webové stránky (a nie je ich bohužiaľ málo!!), ktoré odpovedajú Vašej “intelektuálnej” úrovni. Ja ale Vaše presvedčenie a názory (ak vôbec nejaké máte!!) plne rešpektujem – rešpektujte preto prosím tiež Vy presvedčenie a názory iných ľudí (napríklad i moje) a zmierte sa s tým, že sú proste i ľudia, ktorým (s ohľadom na ich zameranie, záujem či orientáciu) sa niektoré práce zverejnené na náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz jednoducho páčia a čítajú ich radi, pretože ich zaujíma ich vecný obsah a nehľadajú v nich iba “gramatické chyby”. A ak sa Vám tieto webové stránky nepáčia a zásadne nesúhlasíte s ich obsahom, myšlienkami a názormi, potom máte k dispozícii jedno veľmi jednoduché a spoľahlivé riešenie, aby ste sa nemusel(a) rozčuľovať – jednoducho to vôbec nečítajte.

Je pre mňa s údivom, že môže existovať niekto, kto stráca svoj čas čítaním webových stránok o ktorých skutočne súdi, že je “napísal duševne chorý človek” či, že sú “výplodom jeho chorého mozgu.” Ja osobne cudzie webové stránky, o ktorých sa domnievam, že ich písali duševne chorí ľudia nikdy nečítam a ľudia čo vedome čítajú webové stránky o ktorých sa domnievajú, že sú “dielom duševne chorého človeka” sú v skutočnosti sami veľmi ťažko duševne chorí ľudia, ktorí by mali vyhľadať dobrého psychiatra. Okrem toho verím vážený pán génius či ctihodná dáma génijka, že po opustení sfér náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa Vám podarí nájsť na Internetu i také webové stránky, ktoré napísali i “duševne zdraví ľudia”, ba možno že dokonca práve i takí “duševne zdraví ľudia”, ktorí sú tak ťažko “duševne zdravými”, jako ste zdravý(á) i Vy sám alebo Vy sama!

Internet je slobodné médium s miliardami najrozličnejších webových stránok – výber máte takmer nekonečný. A určite sa tam nájdu i podobné indivídua ako ste Vy sám, či Vy sama. Pokiaľ by čisto hypoteticky náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz boli absolútne jedinými webovými stránkami na Internetu, chápal by som Vaše rozhorčenie, pretože uznávam, že nie každého musí zaujímať náboženská viera. Takto ale náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz sú iba jedny z mnohých miliárd rôznych webových stránok na Internetu a ak sa Vám osobne nepáčia, tak ich proste čítať nemusíte, nikto Vás k tomu určite nijak nenúti.

A vzhľadom k existencii mnohých miliárd ďalších webových stránok ani nie ste z “núdze” nútený(á) čítať také webové stránky “ktoré sa Vám nepáčia a s ktorými absolútne vo všetkom zásadne nesúhlasíte” preto, že by ste azda nemali eventuálne k dispozícii na Internetu žiadne iné webové stránky tak, ako tomu u nás bolo napríklad v dvadsiatom storočí za boľševika u televízie, kedy sa ľudia z núdze pozerali napríklad na boľševickú štátnu československú televíziu aj navzdory tomu, že sa im nepáčila, pretože žiadne iné televízne stanice u nás jednoducho v tej dobe ešte neexistovali…

Vaše nenávistné útoky sú pre mňa iba dôkazom toho, že konám správne, a čím silnejšia bude intenzita Vašich nenávistných útokov, tým väčšia bude i motivácia mojej túžby slúžiť Boha a ľuďom, pretože si pripomínam slová môjho Pána Ježiša Krista: “Ak Vás svet nenávidí, vedzte že mňa nenávidel skôr ako Vás. Keby ste náležali svetu, svet by miloval to, čo jeho je. Pretože však nie ste zo sveta, ale ja som si Vás zo sveta vyvolil, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slovo ktoré som vám povedal: Sluha nie je nad svojho pána. Ak prenasledovali mňa, aj vás budú prenasledovať – ak moje slovo zachovali, aj vaše zachovajú. Ale toto všetko vám urobia pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý mňa poslal. Keby som bol neprišiel a nehovoril k nim boli by bez hriechu. Teraz však nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí i môjho Otca. Keby som medzi nimi neučinil skutky, aké nikto iný nedokázal boli by bez hriechu. Ale oni je videli, a predsa majú v nenávisti mňa i môjho Otca. To preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone 'Nenávideli mňa bez příčiny'. Až príde “Povzbuditeľ”, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca vychádza, ten o mne vydá svedectvo. Tiež vy vydávajte svedectvo, pretože ste so mnou od počiatku (Jn 15, 18 – 26). Našťastie ale moja reálna situácia nie je ani zďaleka až tak pesimistická, ako to plynie z tohoto citátu môjho Pána Ježiša Krista a aj tí najzúrivejší nepriatelia náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa v podstate musia chtiac – nechtiac zmieriť s tým, že niektoré príspevky na náboženských webových stránkachwww.henryklahola.nazory.cz sa jednoducho navzdory ich nenávistnej zlobe niektorým čitateľom páčia, čítajú ich radi a sú im duchovnou posilou a oporou v ich každodennom náboženskom živote, práve tak, ako zas ich viera je naopak pre zmenu zas posilou pre mňa samotného.

Môjho Pána Ježiša Krista označovali títo zlí ľudia za “posadnutého diablom”, tak isto potomci tohoto vreteničieho pokolenia vo svojej anonymite mňa označujú za “blázna” – samozrejme že pod pláštikom zbabelej anonymity, aby sa napadnutý človek nemohol brániť občianskoprávnou žalobou “na ochranu osobnosti” pred nezávislým a nestranným súdom. Označiť kohokoľvek za “blázna” je veľmi vážne obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je “blázon” by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom. Ďalší nepriatelia Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa majú tú nehoráznu drzosť označovať ho za údajného homosexuála. A medzi Internetovými kreatúrami sa nájdu aj takí, ktorý lživo za homosexuála označujú dokonca i mňa samotného. Samozrejme, že keď už ide o to, tak Ježiš Kristus bol heterosexuál, práve tak ako heterosexuálom som aj ja, avšak obviniť niekoho z homosexuality je veľmi vážne, ba dokonca ešte vážnejšie obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je “homosexuál” by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom. Krivé obvinenie z homosexuality je ešte závažnejšie obvinenie ako krivé obvinenie z “duševnej choroby”, pretože “byť bláznom” ešte nie je samo o sebe žiadny hriech, zatiaľ čo homosexualita je ta najodpornejšia zvrhlosť! A v neposlednom rade náš Pán Ježiš Kristus bol majetkovo tak chudý, že bol fakticky bezdomovec, pretože “vtáky majú svoje hniezda a líšky svoje nory, ale Syn človeka nemá kde by hlavu sklonil”, nuž a ja hoci som rovnaký “blázon” ako Kristus pre Krista a Kristom; ja, hoci sa mi páčia pekné dievčatá, najmä blondýnky a modroočky som sa podobne ako Ježiš Kristus rozhodol pre zachovanie večného panictva svojho tela a duše pre Božie kráľovstvo, no a v oblasti majetkovej som iba o malý odtienok “bohatší” človek než Ježiš Kristus – bezdomovec.

Najprv ale vysvetlím, prečo som sa rozhodol o tomto vôbec písať. Najmä po zverejnení listy študentovi Martinovi by som už možno o tomto nikdy ani nepísal, avšak opäť číra náhoda tomu chcela, že som opäť napísal dva e-maily, respektíve, že som na Internete našiel úradníčku, inžinierku Andreu (či skôr ona na Slovensku si na Internete našla mňa) a zdá sa mi, že ju úprimne zaujímajú tieto otázky, hoci ako sa mi priznala o existencii Boha má veľké pochybnosti, hoci sama je ako katolíčka riadne pokrstená i birmovaná aj keď do kostola chodí iba zriedkakedy. Následne som úradníčke Andrei napísal e-mail. V ktorom som sa zabýval dvomi hlavnými argumentmi dokazujúcimi existenciu Boha plus v ďalšom som už iba odkázal na môj česky písaný “prvý list Martinovi”. Tento e-mail som pôvodne napísal iba pre Andreu a pôvodne poslal iba tejto Andrei. Andrea mi odpísala, že jej tento e-mail spoločne i s “prvým listom Martinovi” trochu pomohol rozptýliť svoje silné pochybnosti ohľadom existencie Boha, súčasne však ale vyslovila silné pochybnosti o tom, že svet mohol byť stvorený za sedem dní tak ako sa o tom píše na samom začiatku Biblie, čo je hlavný dôvod čo spochybňuje vierohodnosť Biblie a tím teda aj jej vieru. V reakcii na tento Andrein e-mail som zase súkromne pôvodne iba pre Andreu napísal druhý e-mail, v ktorom som sa zabýval vysvetľovaním tajomstva “stvorenia sveta podľa Biblie”. Následne po napísaní a odoslaní tohoto druhého e-mailu úradníčke, inžinierke Andrei mňa napadla myšlienka, že podobne ako som publikoval svoje e-maily českému študentovi Martinovi, že by som mohol práve tak opublikovať i tieto svoje dva e-maily slovenskej úradníčke, inžinierke Andrei. Veď hoci “prvý list Martinovi” a “prvý list Andrei” sa zabýva tou istou témou – tj. dokazovaním existencie Boha, list Andrei som úmyselne pojal vo svojom výklade úplne ináč ako som vykladal a argumentoval v “prvom liste Martinovi”, a to plne úmyselne, aby som sa zbytočne neopakoval. A pokiaľ ide o druhý list pre Andreu, tak ten je – pokiaľ ide o téma - už úplne originálne, pretože toto téma som so študentom Martinom dokonca nerozoberal vôbec.

Nie je preto žiadne prekvapenie, že sa v mojej hlave zrodil nápad, že by som obidva tieto e-maily napísané iba pre Andreu mohol v nejakej forme – po drobných úpravách (napríklad: v origináli e-mailov namiesto krstného mena “Andrea” som všade decentne písal Ing.Priezvisko atd.) tiež zverejniť na mojich náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz ako akýsi slovenský doplnok k českým “listom Martinovi” s eventualitou, že sa Andrea možno v niektorých ďalších emailoch (pokiaľ mi ešte napíše) môže spýtať ešte aj na niečo ďalšieho čo nebolo predmetom diskusie so študentom Martinom, a teda tieto dva e-maily by nemuseli zostať ojedinelé, ba dokonca nemožno vylúčiť ani to, že “listy Martinovi” v týchto “listoch pre Andreu” dosiahnu nejakého neformálneho pokračovania. Podobne tak aj tretia téma na ktorú sa spýtala Andrea je originálna, pretože ani túto tému som zo študentom Martinom nerozoberal. Andrea sa mňa spýtala na môj názor na – citujem Andreu doslova – “osobnosť majstra Jána Husa, ktorého katolícka cirkev upálila dňa 6.7.1415 a všetko čo s tým následne historicky súvisí”. Samého mňa prekvapilo, že Andrea, hoci je Slovenka prejavila záujem o toto rýdzo české “historické” téma, na ktoré sa mňa nepýtal dokonca ani študent Martin, hoci Martin sám je Čech. Čo na to mám povedať Andrea? V Kostnici bol položený dôraz na jednotu a uplatnenie pápežskej moci Andrea, zatiaľ čo potrebná vnútorná reforma cirkvi bola odsunutá. V tejto súvislosti Andrea je treba chápať i tieto české historické udalosti. Kostnický koncil Andrea odsúdil ako kacíra Majstra Jana Husa, rektora Univerzity Karlovej v Prahe a obľúbeného kazateľa v Betlehemskej kapli v Prahe. Bohužiaľ dôsledkom tohoto odsúdenia bolo to Andrea, že cisár Zikmund dal Husa podľa zákona v nemeckej ríši upáliť. Ja osobne Andrea si vážim Husových zásluh o národnú kultúru, Husovo hlboké sociálne cítenie a ušľachtilý zápal, s ktorým bojoval proti mravným nedostatkom v súdobej cirkvi, aj keď sa – bohužiaľ - v niektorých veciach najmä vplyvom anglického Majstra Johna Viklifa odchýlil od nášho katolíckeho učenia.

čisto teologického hľadiska 30 inkriminovaných viet Andrea, ktoré koncil našiel v Husových spisoch, skutočne sú bludmi aj dnes a zostanú stále, čo je treba povedať jasne a bez uhýbania. Téza, že kňaz v ťažkom hriechu neplatne udeľuje sviatosti alebo že predstavený v tomto stave protiprávne zastáva svoj úrad Andrea, sú nielen vieroučne, ale aj objektívne a logicky neudržateľné a nie je možné hovoriť, že by Majster Jan Hus mal v tomto pravdu. Katolícke stanovisko Andrea bolo, je a bude nezmenené: Majster Jan Hus sa v tomto mýlil. Od Husových bludov Andrea je nutné však oddeliť jeho smrť na hranici za to, že je hlásal. S tým nie je možné súhlasiť Andrea a je treba sa stotožniť s odsúdením tejto skutočnosti, ako učinil 20.9.1965 pražský arcibiskup kardinál Josef Beran na Druhom vatikánskom koncile. Na tom nič nemenia Andrea ani vonkajšie poľahčujúce okolnosti celého prípadu, napríklad to, že preláti na kostnickom sneme sa uchylovali až k prosbám, aby Majster Jan Hus odvolal, pretože by sa radi vyhli jeho vydaniu svetskej moci k upáleniu, a pravdou je aj to Andrea, že sám Majster Jan Hus bol vlastne v tomto tiež dieťaťom svojej doby a ešte v Čechách požadoval po kráľovi Václavovi IV. upálenie svojich teologických odporcov ako kacírov – ako uvádza český historik a svojím náboženstvom protestant František Palacký v knihe Dějiny národa českého, III. diel, Praha 1939, strana 117. I v tomto sa ľudstvo vyvíja Andrea, zatiaľ čo ešte v osemdesiatich rokoch dvadsiateho storočia bolo moje kategorické odmietanie trestu smrti predmetom všeobecného výsmechu, už počiatkom rokov deväťdesiatich k rovnakému názoru dospela väčšina štátov strednej a východnej Európy.

Pre Majstra Jana Husa bol dôraz na morálku dôležitejší Andrea než exaktné teologické hĺbanie. Pri pohľade na vtedajšiu situáciu Andrea – trojpápežstvo, nesmierne bohatstvo cirkvi, jej prevažujúce finančné a mocenské záujmy – nie je divu, že Majster Jan Hus a iný reformátori proti tejto viditeľnej cirkvi plnej zla stavali cirkev ako neviditeľné spoločenstvo vyvolených, ktorých jedinou hlavou je Ježiš Kristus. Nezabúdajte Andrea, že Majster Jan Hus bol vždy katolíckym kňazom a že sa za katolíckeho kňaza až do konca svojho života považoval, a že nikdy nemal v úmysle postaviť sa proti katolíckej cirkvi, ale že úprimne usiloval o jej obrodu. Nadovšetko Andrea je treba povedať, že Majster Jan Hus bol katolíckym kňazom mravne vzorného bezúhonného života, bol vrúcnym ctiteľom Panny Márie a umieral s menom Ježiša Krista na ústach. Je nehoráznou urážkou pamiatky Majstra Jana Husa a neuveriteľnou drzosťou Andrea, že sa dnes nájdu sekty s homosexuálnymi smilníkmi vo svojom čele ako svojimi takzvanými “biskupmi”, ktoré navzdory tejto svojej odpornej a zvrhlej morálke majú tú nehoráznu drzosť dovolávať sa mravne prísneho a bezúhonného katolíckeho kňaza Majstra Jana Husa a takto ho verejne znevažovať. Podľa môjho osobného názoru Andrea dnešné stanovisko našej katolíckej cirkvi k tragédii Majstra Jana Husa najlepšie vyjadrujú slová kardinála Josefa Berana na Druhom vatikánskom koncile, s ktorými sa aj ja plne stotožňujem: “Skúsenosť nám ukazuje, že každý postup proti slobode svedomia je morálne škodlivý aj vtedy, ak majú jeho pôvodcovia na mysli prospech pravej viery. Katolícka cirkev stále trpí pre to, čo bolo v minulosti vykonané proti slobode svedomia, ako bolo v pätnástom storočí upálenie kňaza Jana Husa, alebo v sedemnástom storočí vonkajšie donútenie veľkej časti českého národa, aby zase prijal katolícku vieru, podľa zásady Cuius regio – eius religio (Čie panstvo, toho i náboženstvo), ktorá bola aj uplatňovaná. Svetská moc, aj keď chce slúžiť katolíckej cirkvi alebo to aspoň predstiera, v skutočnosti takýmito činmi spôsobuje trvalú ranu v srdci národa.”

Podobnú ľútosť nad popravou Majstra Jana Husa vyjadril Andrea u príležitostí ospravedlnenia k jubileu roku 2000 aj náš zosnulý pápež Ján Pavol II., ktorý prehlásil tento fakt za odporujúci Evanjeliu a požiadavkám Ježiša Krista.

pred Husom Andrea bolo znakom českého náboženského hnutia (Jan Milíč z Kroměříža a jeho okruh), že postavilo do stredu všetkého kresťanského života slovo Božie a eucharistiu, a časté prijímanie sviatosti oltárnej. Husov priateľ Jakoubek ze Stříbra to prehnal až v požiadavku záväzného prijímania pod obojím spôsobom Andrea, tj. tela a krvi Pána (tj. tiež z kalicha), ako nutného predpokladu ku spáse. Je tragické Andrea, že práve kalich sa stal “jablkom sporu” rozdelenia medzi českými kresťanmi a príčinou krvavých bojov, vedených rovnako kruto na obidvoch stranách. Proti narastajúcemu husitskému revolučnému hnutiu, ktoré historicky malo aj nezanedbateľný a pozoruhodný obsah sociálny a národný Andrea, si cisár Žigmund vyžiadal od pápeža Martina V. vyhlásenie krížovej výpravy. Tento pokus Andrea o zdolanie husitstva zbraňami stroskotal. Po porážke radikálneho husitského smeru u Lipan v roku 1434 Andrea došlo síce na bazilejskom sneme v roku 1436 k dohode katolíckej cirkvi s českými kališníkmi prijatím kompaktát, vtedajší pápežovia však ale bohužiaľ platnosť tejto dohody zvanej kompaktáta neuznali. Jiří z Poděbrad chcel byť českým kráľomobojeho ľudu” Andrea, tj. kresťanov prijímajúcim “podjednom” i “podobojím”, ale začali nové vojny, vedené najmä ctižiadostivým uhorským kráľom Matyášom Korvínom. Nakoniec sa u Čechov ustálila akási koexistencia obidvoch smerov Andrea, ostatne šlo vlastne skôr o rozdiely obradné než vieroučné. Česká kališnícka cirkev Andrea sa s dojemnou vytrvalosťou úprimne snažila zachovať kontinuitu apoštolskej sukcesie svojho kňazského stavu až do nástupu novej vlny reformácie, luteránskej a kalvínskej. Samozrejme Andrea, že okrem toho sa českomoravské krajiny hemžili množstvom drobných náboženských skupiniek, z ktorých si najväčšie ocenenie zasluhujú Český bratia pre svoju morálnu výšku, prísnu sebadisciplínu a kultúrnu činnosť. Ešte aj dnes Andrea sa celý svet môže mnoho učiť z myšlienok posledného biskupa Jednoty bratskej, veľkého filozofa a pedagóga Jana Amose Komenského, ale ten už spadá do iného ťažkého obdobia českých národných dejín. U Čechov Andrea najpálčivejším problémom nepochybne zostáva otázka Majstra Jana Husa, ktorá už dlho odcudzuje českú spoločnosť od Katolíckej cirkvi.

českom národe Andrea sa práve ako dôsledok Husovho upálenia v Kostnici u príležitosti všeobecného cirkevného snemu v roku 1415 ujala nesprávna predstava, že byť dobrým katolíkom znamená nebyť dobrým Čechom a naopak”. V každom prípade však Husov tragický osud bez najmenších pochybností súvisí s tým, čo ostatne možno povedať i o takzvanom “treste smrti” vôbec Andrea, že ho nie je možné schvaľovať, že je ho nutné kategoricky odmietnuť. Ako v minulosti, tak i dnes platí Andrea, že: takzvaný “trest smrti” je vždy obyčajnou vraždou. Nikto nemá právo hrať si “na Boha” a pripraviť o život iného človeka. Nad tým je nutné vysloviť poľutovanie Andrea a prehlásiť tento fakt za odporujúci Evanjeliu a požiadavkám Ježiša Krista.

Husova poprava Andrea, rovnako ako aj poprava Jeronýma Pražského, Husovho žiaka, ktorý za ním prišiel do Kostnice sa skutočne nijako ospravedlniť nedá. Práve tak sa ale ospravedlniť nedá Andrea ani od roku 1419 neskoršie husitské vraždenie katolíkov, ktoré odsudzuje vo svojich Dejinách aj evanjelik František Palacký. Desaťtisíce kňazov, rehoľníkov, rehoľníc i laikov včítane detí bolo upálených, zvrhnutých z okien na kópie alebo rozštvrtených iba preto Andrea, že sa nechceli zriecť svojej katolíckej cirkvi a pridať sa k husitom. Mnohé skupiny husitov okrem toho popierali aj to, čo sám Majster Jan Hus vždy verne učil – ako napríklad sedmoro sviatostí, mariánsku úctu atď. Toto čo uvádzam nie je propaganda “nepriateľa husitov” Andrea, ale autentické svedectvo samotného husitu Vavřince z Březové z jeho Husitskej kroniky. V záujme pravdy je samozrejme nutné konštatovať Andrea, že podobných odsúdeniahodných zverstiev sa dopúšťali na druhej strane aj križiacke vojská. Toto všetko je stredoveká minulosť Andrea, kedy sa previnili katolíci aj husiti. Obidve strany Andrea sa dopúšťali krutostí a násilia.

Katolíci boli vtedy tiež súčasťou českého národa Andrea, a preto genocídu páchanú husitami na katolíkoch nie je možné chápať ako nacionalistickú záležitosť tak, ako toto chápanie sa stalo neskôr pseudohistorickou normou v 18. a 19.storočí. Osvietenecká a neskôr liberálna protikatolícka propaganda pochopila Andrea, že je možné pamiatky Majstra Jana Husi môžu zneužiť proti katolíckej cirkvi. Vytvorili teda úplne iný, úplne vymyslený obraz Majstra Jana Husa Andrea!

Ten pravý Majster Jan Hus i napriek všetkým svojim teologickým omylom Andrea, bol stredovekým, hlboko nábožensky založeným človekom a do značnej miery aj katolícky zmýšľajúcim. V novovekom osvietensko – liberálnom pojatí Andrea vystupuje však Majster Jan Hus ako tribún ľudu, propagátor myšlienok Veľkej francúzskej revolúcie, bojovník proti Cirkvi a vôbec všetkému katolíckemu. Prvým Andrea, kto takto Majstra Jana Husa prezentoval bol cirkevný historik za vlády cisára Josefa II. Caspar Royko. Majster Jan Hus bol podľa neho Andrea nie stredovekým kresťanským mysliteľom a teológom, ale prvým osvietencom a bojovníkom za slobodu svedomia a za údajné “práva rozumu” proti cirkevnému tmárstvu. Podľa tohoto scenára Andrea vytvoril svoju postavu Majstra Jana Husa aj český liberálny dramatik Josef Kajetán Tyl, ktorý navyše z neho učinil aj symbol českého vlastenectva. Nič nie je falošnejšie Andrea, než takýto Majster Jan Hus, ktorý nikdy neexistoval. Historický Majster Jan Hus by sa tejto svojej karikatúre tvrdo bránil Andrea a ich pôvodcov by “vypráskal”, ako správne napísal koncom 19.storočia historik Václav Vladivoj Tomek. Skutočný, pravý Jan Hus by napríklad nikdy nevyriekol slová Andrea, ktoré mu v dráme rovnakého názvu vložil do úst Josef Kajetán Tyl: “Vzpieram sa v mene všetkého ľudstva, ktoré túži po osvietení…” Termín “osvietenie” či “osvietenstvo” malo v tej dobe svoj presný význam Andrea: odmietnutie kresťanského zjavenia, Božstva Ježiša Krista a vôbec autority Písma Svätého a náuky Cirkvi. Toho by sa Majster Jan Hus Andrea nepochybne zdesil práve tak ako aj svojho ďalšieho údajného výroku z Tylovej drámy: “…slovo moje povstane z popola a bude živé naveky!…” Stredoveký človek Andrea, vedomý si svojej závislosti na Bohu, čo Majster Jan Hus nepochybne bol, by nikdy nič takého nepovedal, pretože by pokladal za rúhanie vyhlasovať svoje slovo zavečné” a tým identické so slovom Božím. Takto pyšne Andrea zmýšľala až bezbožná osvietenecko – liberálna ideológia. Ak sa máme ako katolíci vyrovnať s prípadom Majstra Jana Husa Andrea, ako odo mňa často priamo i nepriamo vyžadujú náboženskej viere odcudzení moji český a občas i slovenský spoluobčania, tak je nutné položiť im otázku: Ktorého Majstra Jana Husa máte na mysli?

Máte na mysli toho historického Majstra Jana Husa, ktorý bol upálený 6. júla 1415 v Kostnici, alebo jeho o niekoľko storočí neskoršiu osvietenecko – liberálnu karikatúru?

K tomu prvému, skutočnému Majstrovi Janu Husovi môžem povedať iba toľko Andrea, že: Odmietam to, v čom sa Majster Jan Hus osobne teologicky mýlil, ale kategoricky odsudzujem jeho smrť na hranici. Okrem toho s úprimným obdivom a uznaním k Majstrovi Janu Husovi si nesmierne vážim jeho typicky stredoveký nábožensko – mravný zápal za obnovu Cirkvi Andrea, a cením si jeho osobnú hlbokú zbožnosť.

K tomu druhému Majstrovi Janu Husovi zas musím povedať popravde Andrea, že sa jedná o púhy mýtus, o celkom vybájenú bytosť. Hus Tylovej drámy jednoducho nikdy neexistoval a preto ani nie je žiadny dôvod Andrea, aby som sa k nemu viacej vyjadroval. Nepriateľom Cirkvi je treba iba povedať, že ak uctievajú Majstra Jana Husa ako údajného mučeníka rozplizle a synkreticky chápanej slobody svedomia v zmysle relativizácie objektívnej pravdy, potom uctievajú neexistujúce falošné mučeníctvo a úplne vymyslený, historicky nikdy neexistujúci obraz Majstra Jana Husa.

Ďalej čitateľom doporučujem čítať šestnásť listov študentovi Martinovi v češtine:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako “Caelum”, “Tartarus”, “Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní “církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Ďalej čitateľom doporučujem čítať dva listy pre Andreu v slovenčine:

1list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

 

Zpět na hlavní stránku!