Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha - Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Ve světě přírody na vyšším stupni než rostliny stojí živočichové. Není ani nejmenších pochybností o tom, že každému člověku včetně i těch lidí, kteří se absolutně nijak nezajímají o svět fauny a flóry – je ihned na první pohled do očí bijící veliká přednost živočichů před rostlinstvem, která spočívá v tom, že živočichové jsou schopni vlastního pohybu, cítí a vůbec, že mají smyslové vnímání. A když se chvíli zamyslíme nad světem přírody, nalezneme ještě i mnoho dalších vlastností, kterými se svět živočišné říše odlišuje od světa říše rostlinné.

každém případě však živočichové stojí v přírodě po všech stránkách výše než rostliny. A živočichové, anebo chcete-li zvířata, se nacházejí ze všech tvorů viditelného světa k nám lidem nejblíže. Tělesná soustava zvířat, je v mnohém velice podobná lidské tělesné soustavě, takže když budu možná popisovat skladbu těla zvířat, rovnou popíši i skladbu lidského těla.

Ještě nejsem vnitřně zcela rozhodnut jak to udělám vážně uvažuji, že v této a dalších pracích tohoto cyklu “Bůh k nám mluví skrze matafyzická tajemství přírody” bych třeba dále mohl popisovat jednotlivé orgány zvířecího těla (například savců) a také lidského těla, anebo třeba pouze lidského těla, a to v takové posloupnosti následujících prací, že bych postupně popsal složení, činnost a funkci prakticky všech orgánů lidského těla, ovšemže s výjimkou orgánů těch neslušných, které bych – vzhledem k tomu, že tuto práci mohou číst i nezletilé osoby raději úplně opominul a obešel mlčením. Přitom žádné složitosti rozhodně bych se vyhnul všem pokušením jít hlouběji do anatomie, histologie či biochemie, a omezil bych se skutečně pouze na ty nejzákladnejší základy, ba někdy dokonce i záměrně částečně zjednodušené, protože mým primárním zájmem není podat nějaký exaktně vědecký výklad, ale mým zájmem je podat byť i za cenu určitého zjednodušení svůj výklad tak, aby mu úplně každý čtenář velice dobře porozuměl, a to včetně školopovinných dětí, které rovněž možná tuto práci eventuálně budou číst.každém případě však ale popis složení, činnosti a funkcí jednotlivých orgánů a ústrojenstva lidské těla pokládám bez nejmenších pochybností za mnohem důležitější, než je eventuální popis složení, činnosti a funkcí jednotlivých orgánů a ústrojenstva u kterýchkoliv ze živočichů.

Nejprve bych cosi velice málo v té nejjednodušší všeobecnosti napsal o masu a svalstvu. Když se podíváme na zvíře anebo i na člověka, ihned si všimneme, že velikou část tohoto těla tvoří maso. A maso pozůstává ze svalů. Svaly jsou jakoby takové silné a hrubé gumovité laná, které se pružně mohou stahovat i roztahovat. Stejně jako laná se skládají s nějakých vláken, například konopné laná se skládají z konopných vláken anebo naše výše zmíněné gumové laná se skládají z nějakým umělohmotných vláken, tak úplně stejně tak i každý sval je složen ze svalových vláken. Když například prořízneme šunku, vidíme, že to hrubé maso se skládá jednak z tenčích, dlouhých vláken a jednak z takové tvrdé houžve. A proto když ostatní příslušníci Vaší rodiny Vás netrpělivě pohánějí “honem, honem” rychle chceme oběd, tak se Vám zajisté již nejednou stalo, že v důsledku tohoto tlaku hladové rodiny maso Vámi vařené nebo pečené není dobře uvařené anebo upečené, v důsledku čehož zůstane hůžvovité”. Ta svalová vlákna či ty houžve se skládají z buněk, které jsou anebo celkem bez buňkové kůžičky, anebo je tato buňková kůžička velice tenká. Jen přímo na koncích svalu mají buňky silné buňkové kůžičky, protože je tam maso lisklavé ale i nejtvrdší. Pokud jde o vnitřní chemickou soustavu masových buněk, omezím se pouze na konstatování, že masové buňky obsahují veliké množství bílkovin a ještě mnohem více vody, respektive tekutin. Této vody, respektive tekutin je v mase asi 67 %, a teda až dvě třetiny. Proto zejména v minulosti když ještě lidé neměli mrazáky a ani ledničky se jim často maso kazilo, v důsledku čehož lidé v době kdy ještě neměli tyto mrazáky a ledničky maso, aby se jim maso nezkazilo zpracovávali maso tak, že maso, které nemohli či nechtěli hned sníst sušili, a sušili maso zejména uzením, aby v tomto uzeném masu nezůstala žádná, respektive téměř žádná voda, díky čemu toto vysušené maso zbavené téměř veškerých tekutin pak relativně dosti dlouho vydrží.

A nyní, možná trochu více bych se věnoval kostem. Ačkoliv svaly mají velikou sílu, přesto ale potřebují, aby se opíraly o cosi tvrdého, jako i lano je třeba o něco tvrdého uvázat, aby i díky tomu mohla být vyvinuta určitá síla. Proto skutečně pouze kromě těch nejjednodušších bezobratlých živočichů jako jsou různé slimáky, housenky, červíky, žížaly a podobně, nacházíme prakticky u všech ostatních tvorů živočišné říše určité tvrdé částky, ke kterým jsou svaly připevněny. Při některých bezobratlých živočichů – jsou to například slimáci, raci, chrobáci, brouci, včely a podobně – nacházíme u nich takovou ztvrdlou vnější kůži, a k té jsou připevněny jejich svaly. U všech obratlích živočichů jsou jejich svaly připevněny k jejich kostře skládající se z kostí.

Kosti se tvoří pomocí jistých, přímo na jejich utvoření určených buněk. Když kolmo prořízneme kost, pod dobrou lupou můžeme vidět jejich kostní buňky, které se trochu podobají jakoby na takové dlouhonohé pavouky. Tyto kostní buňky totižto mají výhonky, které vypadají jakoby pavoučí nohy. Tyto tenké výhonky kostních buněk jsou spojeny s dlouhými cívkami, kanálky, přes které v kosti koluje krev – a z ní kostní buňky přijímají živiny, které kost živí, umožňují kosti růst, kost zesilují, kalciacizují, tj. dochází k mineralizaci kostí, k zavápňují, k ukládaní kalcia do kostí a tím dochází k jejich spevňování, ale někdy výjimečně pokud organizmu schází kalcium, vápník, tak krev kosti i dekalcizuje, tj. odvápňuje, co kost poněkud oslabuje, a může to vést až k osteopenii či dokonce až k osteoporóze, a to zejména ve vyšším věku, v důsledku čehož si stařík či stařenka v důsledku tohoto odvápňování svých kostí, respektive v důsledku poklesu kostní minerální denzity, poklesu hustoty kostí v důsledku jejich odvápňování svou nohu či ruku může zlomit mnohem snázeji i při menším otřesu než třeba nějaký mladý dvacetiletý kluk či mladá dvacetiletá holka.

Jsou to velice traumatizující, a to i psychicky traumatizující skutečnosti. Jednu starou babku málem roztrhali dvě dogy, když vnikla na cizí pozemek, aby tak kradla ve výběhu slepic slepičí vajíčka, protože byla posedlá představou, nějaký osel jí řekl, že konzumace žloutků ze slepičích vajec ji velice zázračně okamžitě pomůže na její v důsledku vysokého věku již dosti odvápněné kosti. Vysvětlil jsem paní, že je to hloupost, a ten, co jí to řekl byl veliký osel, protože až tolik žloutků, aby to mohlo mít nějaký relevantnější vliv na její kosti v žádném případě rozhodně sníst nemůže. A proto jsem babičce hned na místě po zavření dog poradil, aby si v lékárně koupila raději Calcium a pravidelně užívala tablety Calcia. A společně i s Calciem ať užívá i vitamíny C a zejména pak vitamíny ze skupiny D, úplně nejlépe pak vitamín D3 neboť nestačí pouze přijímat vápník, ale důležitý je i vitamín D podporující ukládání, mineralizaci kostí, a eventuálně když to nebude stačit, tak nějaké bisfosfonáty. Současně jsem ji ale též upozornil i na to, že nic se nemá přehánět, neboť při vyšším užívání Calcia to může vést k nežádoucí segmentaci, tj. k ukládání vápníku do kardiovaskulárního systému, zejména do žilního sytému, ale i do tepen, ba i do stěn srdečních komor, a toto ukládání do žil a tepen pak zase vede k zúžení průtoku krve, k zvýšení krevního tlaku, ba dokonce k hrozbě úplného ucpání ať již v důsledku postupné segmentace, v důsledku trombózy, tj. v důsledku ucpání trombem, krevní sraženinou, která vznikla na místě ucpání, anebo embolií, tj, patologickým ucpáním tepny trombem, který tam byl zanesen krevním proudem. Pak se mně začala vyptávat na konkrétní medikamenty v lékárně – na což jsem jí však podobě konkrétní medikamentózní nabídky jednotlivých konkrétních preparátů přece jen nevěděl jen tak z hlavy “z patra” odpovědět.

A tak jsem ji raději upřímně řekl, že nechci blufovat jmenováním nějakých neexistujících konkrétních preparátů, a proto nebudu zacházet do detailů, neboť takhle z “patra” netuším jaká je konkrétní nabídka na “trhu s léčivy”, a tak do zítra si něco nastuduji, a řeknu jí pak víc. Druhého dne jsem jí poradil ať tedy užívá Maxi – Kalz 500 mg obsahujícího 250 mg Calcii carbonas odpovídajícímu 500 mg Calcia a k tomu ať užívá peronárné kapky oleje Vigantol, které obsahují Colecalciferolum, tj. fakticky vitamín D3 , a pokud by ji to bylo málo tak rovnou tisícovku Kombi – Kalz. A pokud by i to bylo málo, tak pak až přicházejí na řadu bisfosfonáty, nicméně vony jsou asi jen na lékařský předpis, které by musel předepsat skutečný lékař, a možná dokonce i nějaký specialista osteolog či alespoň revmatolog což by však bylo velice špatný, protože zatímco já poradím komukoliv cokoliv vždy zadarmo, u skutečného lékaře by musela zaplatit julínkovský třicetikorunový poplatek, což se ostatně týká i těch léků, které nejsou na lékařský předpis, což já uímně říci tuším, že bisfosfonáty jsou pouze na lékařský předpis, a to ostatní, co jsem jí doporučil, ten Maxi – Kalz, Vigantol a Kombi - Kalz netuším, zda-li na lékařský předpis je či nikoliv. Nakonec jsem paní změřil její tlak, zpočátku to bylo dosti nepříjemný pocit, protože jsem měl dojem že to nelze po tom nafoukání jaksi ta rtuť neúměrně vibruje, což je proto, že ten přístroj již není nejnovější, popřípadě je paní skutečně nervózní, a proto o pět minut jsem ji pro jistotu ten krevní tlak odměřil ještě jednou. Nicméně její tlak byl v úplně dolním pásmu průměru, a proto jsem ji více již nechtěl strašit s nějakou hrozbou trombózy, krevní embolie či vůbec segmentací Calcia v kardiovaskulárním systému jejího organismu.

Kromě starých lidí ohrožených osteoporózou a osteopenií jsou ohroženy na druhé straně i velice malé děti, zejména novorozenci. Například novorozenec má svoji lebku po porodu ještě celkem měkkou. A proto novorozenci potřebují velikou péči a velice opatrné zacházení s nimi, zejména pak velikou ostražitost při jejich ukládání, aby nemohlo dojít třeba nějakému samovolnému pádu novorozeněte, který by mohl mít někdy dokonce i naprosto fatální následky.

Jinak ale vrátíce se ještě k popisu kostí a jejich funkcí třeba ještě říci, že obdivuhodná je zejména vnitřní soustava kostí, a to zejména ten složitý labyrint krevních kanálků, které se nacházejí v kostech. Tyto kostní kanálky slouží nejen na to, aby přes ně kolující krev přinášela výživu kostem, ale sekundární účel existence těchto kanálků v kostech spočívá i v tom, aby tyto kosti byli lehčí a mocnejší. Stejný poznatek využívají ve své praxi i stavební inženýři, když třeba ocelové mosty nekonstruují s “plné hmoty”, ale pouze s dutých rour a štanglí, čím jinak ušetří materiál, jednak celá konstrukce je lehčí a pružnější. A v podstatě přesně tatáž pravidla vidíme uskutečněny i ve vnitřní struktuře kostí – kostní kanálky v kostech jednak snižují hmotnost kostí, jednak umožňují dokonalou výživu kostí, a tím kosti činí pružnější, a to zejména také i tím, že tyto kostní kanálky nejsou situovány v kostech nějak přímočaře, ale že jsou svým způsobem tak jaksi důmyslně zkrouceny do takových kruhů. A tímto zkroucením se houževnatost a pružnost kostí ještě zvětšuje, a to právě tak, jako se zvětšuje houževnatost lana tím, že jeho vlákna nejsou v něm situovány rovnoběžně, ale jsou v něm zkrouceny.

Jaká to obrovská rozumná inteligence vyjádřená v důmyslném technickém provedení kostí, když tato rozumná inteligence takovýmito nesmírně užitečnými vlastnostmi obdařila kosti: nekonečně rozumná inteligence Boha Stvořitele!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících osm prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

Zpět na hlavní stránku!