Paní Františka Laholová, rozená Psotková (1911 - 1988)
wz

Zpět na hlavní stránku!
První obrázek: Františka Laholová - osobní fotografie

Františka Laholová, rozená Psotková (1911 - 1988) má dvě děti a čtyři vnuky. Rovněž i JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (narozen 1967) je její vnuk a Jaroslav Lahola (1937 - 2015) je otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Současně pak je Jaroslav Lahola (1937 - 2015) synem Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). Františka Laholová, rozená Psotková kromě syna Jaroslava Laholy (1937 - 2015) má ještě i dceru Marii Drábkovou, rozenou Laholovou. Dcera Františky Laholové, rozené Psotkové paní Marie Drábková, rozená Laholová má dvě děti, které jsou rovněž vnoučaty Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). Těmito dnes již dospělými dětmi Marie Drábkové, rozené Laholové a současně též i vnoučaty Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988) jsou vnuk Jaroslav Drábek ml. a Edita Šímová, rozená Drábková.Druhý obrázek: Františka Laholová ve své rodné obci Staré Město u Uherského Hradiště v roce cca 1930.

Františka Laholová ve své rodné obci Staré Město u Uherského Hradiště na fotografii zachycena společně i se svým maželem Svatoplukem Laholou (1904 - 1954), který je zde na této fotografii zachycen jako muž s kloboukem na hlavě, který stojí vedle své tehdy ještě jen čerstvé manželky Františky Laholové, rozené Psotkové, zde na této fotografii se Svatopluk Lahola (1904 - 1954) nachází z pohledu čtenáře úplně vpravo. Zde v obci Staré Město u Uherského Hradiště Svatopluk Lahola z Huštěnovic a staroměstská rodačka Františka Psotková dne 28.1.1930 v místním staroměstském katolickém kostele uzavřeli spolu svátost manželství, a tato fotografie následně pochází z doby roku 1930 cca několik měsíců po uzavření jejich svátostného manželství. Jejich oddávajícím knězem byl farář Ignác Zanáška /* 27.7.1869 Stará Ves (okr. Přerov) – † 19.2.1936 Uherské Hradiště/.

Žena stojící na úplně opačném konci jako stojí z pohledu čtenáře úplně vpravo pan Svatopluk Lahola (1904 - 1954), tj. z pohledu čtenáře zase žena stojící naopak na opačném konci úplně vlevo je paní Veronika Burýškova, pocházející z obce Vlčnov, která je babičkou paní Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). Táto paní Veronika Burýškova pocházející z Vlčnova zemřela cca v roce 1949. Jinak ale její manžel Jan Burýšek pocházel z obce Babice. Dcera manželů Jana a Veroniky Burýškových byla paní Františka Psotková, rozená Burýškova byla manželkou pana Michala Psotky ze Starého Města u Uherského Hradiště. A manželé pan Michal Psotka a Františka Psotková, rozená Burýškova byly rodiče paní Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). První manželka pana Michala Psotky paní Františka Psotková, rozená Burýškova zemřela však již někdy cca v roce 1913, když byly její dceři Františce Laholové, rozené Psotkové pouhé dva roky.

Dále pak žena stojící uprostřed mezi paní Veronikou Burýškovou a Františkou Laholovou, rozenou Psotkovou (1911 - 1988) je paní Filoména Psotková, rozená Holáňová pocházející z obce Staré Město u Uherského Hradiště, kde v jejím někdejším rodném domě dnes funguje obchod Zahradkářské potřeby, který již vlastní úplně cizí lidé, kteří s naší rodinou nemají nic společného. Paní Filoména Psotková, rozená Holáňová totiž svůj někdejší rodný dům někdy v roce cca 1913 prodala obci Staré Město u Uherského Hradiště poté co smrti Františky Psotkové, rozené Burýškové uzavřela manželsví s panem Michalem Psotkou a stala se tak jeho druhou manželkou. A tedy zde na této fotografii uprostřed mezi paní Veronikou Burýškovou a Františkou Laholovou, rozenou Psotkovou (1911 - 1988) stojící paní Filoména Psotková, rozená Holáňová je jako druhá manželka otce paní Františky Laholové, rozené Psotkové pana Michala Psotky, nevlastní matkou paní Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988). Paní Filoména Psotková, rozená Holáňová zemřela někdy cca 1958.

Františka Laholová, rozená Psotková (1911 - 1988), narozena v obci Staré Město u Uherského Hradiště po uzavření sňatku s huštěnovským rodákem Svatoplukem Laholou následně pak přežila již prakticky celý svůj život v obci Huštěnovice, kde rovněž i zemřela v roce 1988, a kde je rovněž v Huštěnovicích také i pohřbena. Zde na této fotografii zobrazující mladou Františku Laholovou, rozenou Psotkovou a jejího tehdy právě ještě jen čerstvého manžela Svatopluka Laholy lze vidět obec Staré Město u Uherského Hradiště tak, jak Staré Město u Uherského Hradiště vypadalo za časů mladosti Františky Laholové, rozené Psotkové (1911 - 1988) a jejího manžela Svatopluka Laholy v roce 1930. Dnes už ovšemže obec, respektive město Staré Město u Uherského Hradiště vypadá výrazně jinak.


Zpět na hlavní stránku!