wz

Zpět na hlavní stránku!

Co je to ten neomarxismus co již zhruba 20 let vládne na západě?

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

 

Bohužel jen málokdo má zcela jasno co všechno obnáší současná plíživá a na intenzitě stupňující se neomarxistická diktatura na západě, která pomalu proniká i k nám do České republiky. Zpravidla jsou Vaše představy o nastupující neomarxistické diktatuře velice nejisté a mlhavé, někteří si ji pletou s předcházejícím komunistickým režimem, a i ti, co si tuto diktaturu s předchádzejícím komunistickýn režimem nepletou v ní vidí úplně něco jiného než v ní skutečně je. Ba dokonce je veliké množství i takových lidí, kteří si změn ke kterým došlo na západě v průběhu zhruba posledních dvaceti letech vůbec ani jen nevšimli.

 

Pokusím se tedy ve stručnosti tedy vysvětlit podstatu současných západních neomarxistických režimů:

 

Spojovat neomarxismus či marxismus pouze jen s ekonomickou marxistickou ideologií sovětského typu je veliký omyl a nedorozumění. Marxismus má totiž vícero různorodých větví, přičemž na ekonomiku primárně orientován marxismus sovětského typu jaký známe my z dvacátého století z Československa z let 1948 - 1989 je pouze jen jednou z nich.

 

Neomarxismus, který se v posledních dvaceti letech v dnešním post-demokratickém světě stal vládnoucí ideologií na západě, a jako takový je větví marxistické ideologie, která se nazývá někdy jako tzv.“kulturní neomarxismus“, a jako taková vychází tato větev z tzv. „frankfurtské školy“. Tato větev neomarxismu na rozdíl od výše zmíněného na ekonomiku primárně orientovaného marxismu sovětského typu zcela rezignovala na etatizaci soukromého vlastnictví (tj. rezignuje na tzv. "znárodňování" výrobních prostředků, potažmo konfiskování soukromého majetku) a fakticky v podstatě plně akceptuje tržní hospodářství i celou kapitalistickou ekonomiku. Ostatně není to nic zvláštního, neboť nejen tato konkrétní větev na západě již zhruba dvacet let vládnoucího neomarxismu, ale v podstatě vlastně též i ostatní větve marxistické ideologie rovněž dospěli dnes k plné akceptaci tržního hospodářství a kapitalistické ekonomiky. Například dnešní komunistická Čína nemá o nic méně kapitalistickou ekonomiku jako mají například USA. Právě tak podívejme se třebas dokonce i na těch zvyšných současných několik málo přežívajících komunistických diktatur, kde dodnes monopolně vládnou komunistické strany. S výjimkou Severní Koree vycházející z na ekonomiku primárně orientovány marxistické ideologie sovětského typu, všude jinde kde monopolně vládnou komunistické strany  již se prosadily takové větve marxismu, které ač jsou sice odlišné od dané konkrétní větve současného na západě vládnoucího neomarxismu, tak rovněž i tyto výše zmiňované větve marxistické ideologie fakticky akceptují tržní hospodářství a kapitalistickou ekonomiku.

 

Dále pak zatímco na ekonomiku primárně orientována ideologie marxismu sovětského typu za utiskovanou třídu vidí "proletariát", tzv. "dělnickou třídu", tj. dělnictvo; současná již zhruba dvacet let na západě vládnoucí větev neomarxismu zvaná kulturní neomarxismus jako utiskované vidí „menšiny“ v tom nejširším slova smyslu. Tato větev neomarxismu frankfurtské školy vychází například z výroku Fridricha Engelse, který se na adresu manželství vyslovil v tom smyslu, že v manželství je údajně prý muž „kapitalistou“ a žena "proletářem". A tedy první množinou utiskovaných jsou údajně prý „ženy“ a jejich údajnými utiskovateli jsou prý „muži“.

 

A obdobně si tito neomarxisté dovodili i další množiny údajných utiskovaných a utiskovatelů: Druhou množinou utiskovaných jsou údajně prý „děti“ a jejich údajnými utiskovateli jsou údajně prý „dospělí“. Třetí množinou utiskovaných jsou údajně prý „všichni barevní“ (tj. Romové, černoši, asiati, indiáni atd.), a jejich údajnými utiskovateli  jsou údajně prý „běloši“. Čtvrtou množinou utiskovaných jsou údajně prý veškeré tzv. „sexuální menšiny“, respektive sexuální devianti všech možných sexuálních deviací (počínaje homosexuály a konče nekrofily) a jejich údajnými utiskovateli jsou údajně prý „heterosexuálové“, tj. sexuálně normální lidé. Pátou množinou utiskovaných jsou údajně prý „ateisté“ a jejich údajnými utiskovateli jsou údajně prý „věřící“, a to věřící jakéhokoliv náboženství. Šestou množinou utiskovaných jsou údajně prý „příslušníci nekřesťanských náboženství“ a jejich údajnými utiskovateli jsou údajně prý „křesťané“. Sedmou množinou utiskovaných jsou údajně prý „příslušníci nekatolických křesťanů“ a jejich údajnými utiskovateli jsou údajně prý „katolíci“. A tedy suma sumárum z toho co jsem uvedl výše dle této větve současnému západu vládnoucí neomarxistické ideologie frankfurtské školy zvané též kulturní neomarxismus plyne že tím úplně nejhorším vyvrhelem, který je údajně prý vinen za všechno zlo a bídu tohoto světa, a kterého tedy třeba úplně zničit, možná snad nejlépe nakonec dokonce i přímo zabít, jsem i já, pisatel těchto řádků Henryk Lahola, respektive kromě mé maličkosti i všichni ostatní lidé, kteří jsou podobně jako já „bílým, heterosexuálním mužem, křesťanem a navíc ještě k tomu i katolíkem“.

 

A o tom, že tato neomarxistická ideologie je velice účelová, selektivní a pokrytecká netřeba ani dlouho mluvit. Například ještě před několika léty byla například ze strany našich neomarxistů velebena advokátka Klára Samková, která je sice nepochybně vynikající advokátka, nicméně byla velebena mnohem více než například advokát Tomáš Sokol, který je odbornou veřejností pokládán za nejlepšího současně žijícího advokáta v České republice. Proč ale tedy naše neomarxistická tzv. "Česká televize" mnohem více velebila a oslavovala advokátku Kláru Samkovou než advokáta Tomáše Sokola? Bylo to snad proto, že by Samková byla lepší, respektive odborně fundovanější advokátkou než advokát Sokol? Ovšemže ne! Je ale ženou, a zejména pak má romský původ, a to je v očích vládnoucích neomarxistů mnohem větší odborná kvalifikace než sebevětší znalosti v oblasti práva či advokátních schopností advokáta vůbec. Advokát Sokol je přece jen příslušníkem utiskovatelského mužského pohlaví, jakož i příslušníkem utiskovatelské bílé rasy, zatímco advokátka Samková je naopak příslušnicí utiskovaného ženského pohlaví, a zejména pak příslušnicí utiskovaného romského etnika. Ale i toto ovšemže trvalo pouze jen do toho okamžiku, kým advokátka Samková neodsoudila migraci islámských migrantů, a tím se de facto nepostavila proti ideologii vládnoucích neomarxistů. Pak už jí v očích neomarxistů vládnoucích například i v tzv. „České televizi" nepomohlo ani jen to, že je ženou a navíc ještě k tomu i Romkou.

 

A úplně stejně tak právě ti co nejvíce pokrytecky pláčou nad tím, že v listopadu 2016 v prezidentských volbách nebyla zvolena „žena“ v USA, jsou na první pohled paradoxně bez nejmenších pochybností právě těmi nejfanatičtějšími a nejzarputilejšími odpůrci toho, aby byla v prezidentských volbách v roce 2017 zvolena „žena“ ve Francii. Ovšemže když se poukáže na tento rozdílný postoj vládnoucích neomarxistů pokud jde o USA a o Francii, každý pochopí, že deklarování údajné touhy neomarxistů chtít "někdy" za prezidentku ženu je ve skutečnosti pouze jen zástupný problém. Neomarxistům jde totiž politicky o úplně něco jiného než o to - co tak rádi předstírají -  že by snad z údajně čistého feministického principu byli ochotni v politice upřednostnit jakoukoliv ženu před jakýmkoliv mužem.

 

Obdobně tak i pokud by se ať již kdekoliv na světě někdo zeptal krajně levicových neomarxistických extrémistů vládnoucích na západě zda-li by si přáli aby se prezidentem (ať již jakékoliv země) stal homosexuál, tak by bez nejmenších pochybností opět všichni začali nadšeně křičet, že „ano“.  Pokud ale dotyčný homosexuál řekne, že nepodporuje militantní LGBTI a že naopak podporuje právo všech dětí mít skutečného biologického otce i skutečnou biologickou matku, tak pak pokud by se toto jeho sdělení - ideologicky se neomarxistům nehodící, neboť fakticky popírá předstíranou neomarxistickou lež, že obyčejní homosexuálové podporují neomarxistickou, homosexualistickou ideologii LGBTI - již dnešním západním masmédiím nedalo před veřejností přímo úplně zatajit a ututlat, tak začali by tito vládnoucí krajně levicoví neomarxističtí extrémisté a jejich veškerá masmédia (což jsou na západě úplně všechna masmédia: všechny televizní stanice, všechny rozhlasové stanice i veškerý tisk) nenávistně ječet, kydat na něj lživé pomluvy a osočovat tohoto člověka i navzdory tomu, že je homosexuál, obviňujíc ho z tzv. „homofobie“, ba dokonce osočovat jej že je údajně prý "fašista", "nacista" a nevím co ještě, jak se to už ostatně na dnešním již asi dvacet let na západě ovládaném krajně levicovými neomarxistickými extrémisty už mnohokrát stalo, jako například v březnu 2015 kdy dva homosexuální italští módní návrháři Domenico Dolce a Stefano Gabbana, kteří jsou také spolumajitelé světoznámé módní návrhářské firmy "Dolce" byli vystaveni nenávistné kampani prakticky všech politiků a jejich masmédií za to že veřejně odmítli a odsoudili jejich neomarxistickou homosexualistickou ideologii a propagandu LGBTI.

 

Tolik stručné vysvětlení podstaty současného neomarxismu, jehož protagonisté neomarxistických režimů vládnou na západě již zhruba dvacet let. Ovšemže uznávám, že toto moje stručné vysvětlení je velice zkratkovité a tedy i ne zcela přesné, což je však ale dáno tím, že je tak velice stručné. A nic na tom nemění ani to, že u nás v bývalých komunistických státech střední Evropy (tj.v České republice, v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku) zatím máme ještě mnohem větší svobodu než mají dnes lidé na západě. A ač sice z těchto čtyř států bývalé komunistické Střední Evropy má už i Česká republika a Slovenská republika určitý náběh k nastolení neomarxistické diktatury, alespoň zatím ještě neomarxistická diktatura u nás není, respektive tedy alespoň prozatím se u nás ještě plně nerozvinula. Výjimkou jsou pouze masmédiá, tj. televizní stanice, rozhlasové stanice a veškerý tisk, který je v České republice i ve Slovenské republice již pod plnou kontrolou neomarxistických ideologů a propagandistů, a to v úplné stejné míře, jako je tomu dnes na západě.

 

Masmédiá v České republice i Slovenské republice jsou výrazně neomarxističtější než vrcholoví vládnoucí politici České republiky a Slovenské republiky. Zajisté je pravdou, že mezi vrcholovými politiky již většina našich (českých i slovenských) politiků buď se ztotožnila s některými názory neomarxistické ideologie, popřípadě s nimi do jisté míry koketuje. Ale jinak Zaplať Pán Bůh mezi vrcholovými politiky alespoň prozatím na 100% "dokonalých" neomarxistických politiků v České republice i Slovenské republice je málo. Tím ovšemže netvrdím že vůbec nejsou! Například pokud jde o Českou republiku, tak lze konstatovat, že těmito na 100% "dokonalými" neomarxistickými politiky, kterým jejich na západě vládnoucí neomarxističtí soudruzi rozhodně nemají ani v nejmenším co vytknout - pokud jde o vrcholové politiky - jsou například současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO 2011, současná ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marxová Tominová z ČSSD, čerstvě odvolaný ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier ml. a několik dalších.

 

 

Pokud by jste ale v plné míře chtěli pochopit podstatu současné neomarxistické diktatury, která již zhruba dvacet let vládne na západě - a hrozí že se v budoucnosti v plné míře rozvine i u nás - doporučil bych Vám přečíst si následující dvě knihy:

 

1./Autorka: Gabriele Kuby

Název knihy: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody

 

2./Autor: Vladimír Palko

Název knihy: Lvi přicházejí - Proč Evropa a Amerika směřují k nové tyranii

 

Autorka první knihy Gabriele Kuby  je německá socioložka a univerzitní profesorka.


Autor druhé knihy Vladimír Palko je zas bývalý první náměstek Federální bezpečnostní informační služby České a Slovenské Federativní republiky, později bývalý ministr vnitra Slovenské republiky, bývalý dlouholetý poslanec Národní Rady Slovenské republiky, a jinak politicky bývalý dlouholetý místopředseda KDH - Kresťansko-demokratické hnutí, což je na Slovensku sesterská strana naší KDU-ČSL.

Klikněte na tento odkazovač a přečtěte si též článek "Již zhruba dvacet let na západě vládnoucí neomarxisté porušují lidská práva!"

 

Napsal dne 21.11.2016

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!