wz

Späť na hlavnú stránku!


Vitajte! Hľadáte na tejto webovej adrese knihu Vladimír Palko: Levy prichádzajú. Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii?

 

 

Vzhľadom k tomu, že táto celková webová adresa sa mnohým hľadajúcim ukázala byť zbytočne príliš zložitá, premiestnil som z týchto praktických dôvodov knihu „Vladimíra Palka: Levy prichádzajú  Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii“ na túto relatívne jednoduchšiu a ľuďom ľahšie zapamätateľnú adresu - LINK:

http://www.henryklahola.nazory.cz/Levy.htm