wz

Zpět na hlavní stránku!


V Babicích je o jednoho lháře méně!

Dne 1.8.2008 zemřel licoměrný pokrytec, lhář a hříšník Pavel Maňásek!

V pátek dne 1.8.2008 zemřel v Babicích ve věku 79 let dlouholetý předseda místní organizace KDU – ČSL Pavel Maňásek. Co k tomu říci? Zmíním pouze jednu malou a bezvýznamnou epizodu ze života výše jmenovaného Pavla Maňáska. Dne 20. A 21.října 2006 se v České republice konali komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. V této souvislosti byl letní den roku 2006, když jsem osobně šel požádat předsedu KDU – ČSL Pavla Maňáska o delegování mojí maličkosti do okrskové volební komise obce Babice za KDU – ČSL. Zazvonil jsem u jejich dveří a otevřel mi samotný předseda Pavel Maňásek. Byl jsem v takovém šoku, že jsem málem zapomněl proč jsem přišel. Pavel Maňásek byl totiž celý nahý a bosý, přesněji řečeno – kromě trenek neměl na sobě vůbec žádné jiné oblečení. Pokud tak Pavel Maňásek cíleně chtěl urazit neznámého člověka, který zazvonil na jeho dveře, tak se mu to – alespoň v mém případě - nepochybně dokonale podařilo.

Pokud jde o věc samu sdělil mi, že on vždy a zásadně z principu nestraníky odmítá, a tedy, že i do okrskové volební komise bude jmenovat zásadně pouze člena strany, pouze člena KDU – ČSL.

Pokud by to myslel upřimně, nic bych proti tomuto stanovisku nenamítal, protože tento názor je v podstatě zcela legitimní a opodstatněný. Já osobně nejsem členem žádné politické strany a tedy ani členem KDU – ČSL nejsem. Pokud tedy KDU – ČSL ve volbách do obecního zastupitelstva obce Babice v roce 2006 chce do okrskové volební komise delegovat některého z členů KDU – ČSL, pak je jen plně legitimní a spravedlivé, aby tento člověk – straník dostal přednost přede mnou.

Pravda ale byla zcela jiná. Nikdy nezapomenu na komunální volby v Babicích v roce 2002. Zastupitelstvo v obci Babice má patnáct členů a tedy i kandidující subjekty v obci Babice měli možnost postavit kandidátní listinu obsahující patnáct kandidátů. Postavit méně kandidátů než plný počet patnáct je pro kandidující subjekt nevýhodné. V roce 2002 v komunálních volbách v obci Babice kandidátní listinu o plném počtu patnácti kandidátů postavila jak KSČM, tak i takzvané “Sdružení nezávislých kandidátů”, které rovněž postavilo patnáct kandidátů. Já osobně jsem sice ani tehdy nebyl členem KDU – ČSL, můj otec Jaroslav Lahola však ale v té době byl členem KDU – ČSL. Prakticky ale členství mého otce Jaroslava Laholy v KDU – ČSL se omezovalo pouze na placení stranických poplatků a příspěvků a nic víc. Na kandidátní listinu KDU – ČSL v komunálních volbách do obecního zastupitelstva obce Babice v roce 2002 se můj otec nedostal. A nedostal se navzdory tomu, že z patnáctičlenné kandidátní listiny obsadila KDU – ČSL pouze deset míst. Pět kandidátních míst na listině KDU – ČSL ke škodě KDU ČSL zůstalo neobsazeno. Ačkoliv tedy tenkrát v roce 2002 nic Pavlu Maňáskovi nebránilo v tom, aby mého otce Jaroslava Laholu napsal přinejmenším na to prázdné jedenácté místo volební kandidátní listiny KDU – ČSL v Babicích – neudělal to.

Zajímavá je přitom též aplikace názoru Pavla Maňáska “že on vždy a zásadně z principu nestraníky odmítá” v praxi. Zde se licoměrný pokrytec a lhář Pavel Maňásek vybarvil v roce 2002 taky dokonale. V roce 2006 zřejmě jako by zapomněl na svoji politickou praxi v souvislosti s předcházejícími volbami do obecního zastupitelstva obce Babice v roce 2002. Tenkrát totiž nejenže namísto potřebných patnáct kandidátů postavil pouze deset kandidátů, ale ba co víc, z těchto deseti kandidátů kandidujících do obecního zastupitelstva v roce 2002 byli pouze dva/!!!/ takoví kandidáti, kteří byli členy KDU – ČSL. Ostatních osm kandidátů kandidujících v roce 2002 do obecního zastupitelstva obce Babice byli osoby “bez stranické příslušnosti”/!!!/. Většinu z těchto deseti kandidátů KDU ČSL osobně vůbec ani neznám jednoduše proto, že jsou to ateisté a do kostela oni nechodí. Jeden z těchto rádoby “lidoveckých” ateistů (jinak též “nestraník”) je u nás v Babicích dodnes místostarostou a pravou rukou starosty a místního bosse KSČM Miloslava Maňáska. Nakonec – z neznámých důvodů - dokonce ve volbách do obecního zastupitelstva obce Babice v roce 2006 KDU – ČSL pod vedením Pavla Maňáska nekandidovala již vůbec.

A tak bych mohl pokračovat dál o Pavlu Maňáskovi jako o předsedovi KDU - ČSL, který v Babicích fakticky dokonale “zlikvidoval” KDU – ČSL. Ale proč? Vždyť Pavel Maňásek je již mrtvý a smaží se teď již jistě někde v pekle. A jednou v budoucnu se v tom pekle zajisté bude smažit společně s ním i současný komunistický starosta obce Babice Miloslav Maňásek.

Dne 4.8.2008 napsal bez farizejského smutku JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Dodatek určený pro mladé lidi v Babicích, kteří jste se narodili až pozdě koncem roku 1984 anebo dokonce ještě později:

V srpnu 2008 jsem napsal tento článek pod výstižným názvem V Babicích je o jednoho lháře méně! Dne 1.8.2008 zemřel licoměrný pokrytec, lhář a hříšník Pavel Maňásek!”, což je kritika posledního předsedy místní stranické organizace KDU-ČSL v Babicích, který zemřel dne 1.8.2008, a který v posledních letech svého pozemského života stihnul jednak plně zlikvidovat místní organizaci KDU-ČSL v Babicích jako poslední nekomunistickou stranu v Babicích, jednak byl též pravou rukou komunistického starosty obce Babice Miloslava Maňáska. Tato kritika Pavla Maňáska je nepochybně velice ostrá, avšak navzdory své ostrosti je rovněž tak i bez nejmenších pochybností ve všem, co jsem o něm napsal plně pravdivá. A to do poslední tečky je pravdivá! Ani jen jedno jediné tvrzení, které jsem o Pavlu Maňáskovi uvedl není nepravdivé!! Rozumím tomu, že mladí lidé v Babicích, kteří se narodili až někdy koncem kalendářního roku 1984 anebo dokonce ještě později, nemohliříjnu 2002 hlasovat v komunálních volbách do obecního zastupitelstva obce Babice, protože ještě neměli osmnáct let, a s největší pravděpodobností neviděli ani jen hlasovací lístky a tudíž neví jak to bylo. Ještě mladší lidé, kteří se narodili až dne 22.10.1988 anebo dokonce ještě později, pak celkem zákonitě z téhož důvodu neví ani jen to, jak to bylo v souvislosti s komunálními volbami do obecního zastupitelstva obce Babice, které se uskutečnili ve dnech 20. a 21. října 2006. Tak či onak, ať již je to jakkoliv, pokud by někdo z Vás mladých měl třebas určité pochybnosti o stoprocentní pravdivosti toho co jsem zde v tomto článku napsal, tomu mohu jen vřele doporučit nahlédnutí a ověření si pravdivosti příslušných mojí maličkostí popisovaných informací na webové adrese www.Volby.czcož jsou oficiální webové stránky oficiálního Statistického úřadu České republiky, což je státní úřad, který je přímo podřízen vládě České republiky, a tyto webové stránky Českého statistického úřadu www.Volby.cz se věnují všem druhům voleb, včetně i voleb do obecních a městských zastupitelstev, které se na území České republiky uskutečnili od roku 1990 až do současnosti.

Na bližší vysvětlení v dubnu 2009 připsal Váš starší spoluobčan JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!