wz

Zpět na hlavní stránku!Bolševická lež o rozhodujícím hlasu poslance Pekárka pro „církevní restituce“!!

Velice ubohá a velice lehce vyvratitelná je i všemi médii ochotně šířena primitivní Babišovská, Okamurovská, socdemácka a komunistická lež, že údajně prý - cituji doslova - "církevní restituce byli prohlasovány pouze jen díky hlasu soudem odsouzeného poslance ODS Romana Pekárka" - konec citátu. Skutečnost je však ale úplně jiná!

 

Nejprve je třeba si rekapitulovat všeobecná fakta týkající se legislativního procesu schvalování zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými  společnostmi:

 

Vláda předložila sněmovně tento návrh zákona dne 18.1.2012, který byl rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 19.1.2012. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil dne 1.2.2012 (usnesení č. 221). První čtení tohoto návrhu zákona proběhlo ve dnech 3.2.2012 až 7.2.2012 na 33. schůzi Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky. V rámci druhého čtení tohoto návrhu zákona, tento  návrh zákona prošel obecnou rozpravou dne 6.6.2012 na 40. schůzi Poslanecké Sněmovny Parlamentu  České republiky. Třetí čtení tohoto návrhu zákona proběhlo jednak v rámci 40. schůze Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 15.6.2012 až 22.6.2012, jednak též i v rámci 41. schůze Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 11.7.2012 až 14.7.2012, kdy byl dotyčného dne 14.7.2012 tento návrh zákona ve třetím čtení schválen. Následně pak dne 15.8.2012 Senát Parlamentu České republiky díky své krajně ultralevičácké socdemácké většině tento návrh zákona zamítl. Tento dokument o zamítnutí senátem Parlamentu České republiky byl doručen Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky a rozeslán jednotlivým poslancům v čase letních prázdnin dne 17.8.2012. Poslanecká Sněmovna Parlamentu České republiky tento návrh zákona opětovně projednala ve dnech 7.11.2018 a 8.11.2018, a dotyčného druhého dne 8.11.2018 Poslanecká Sněmovna Parlamentu České republiky nadpoloviční většinou všech svých členů toto veto Senátu Parlamentu České republiky přehlasovala. Téhož dne 8.11.2018 byl tento návrh zákona odeslán k podepsání prezidentu České republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., dr. h. c. mult., který zákon sice nepodepsal, ale ani nevetoval, a dne 22.11.2012 tehdejší prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult. vydal a rozeslal své oficiální stanovisko jako sněmovní dokument 4603. Následně pak po definitivním ukončení celého legislativního procesu byl tento definitivně schválený návrh zákona dne 28.11.2012 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů České republiky, kde byl oficiálně úředně publikován dne 5.12.2012 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 428/2012 Sb. Důkaz tvrzení uvedených v tomto odstavci: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=580

 

Rovněž je třeba si připomenout, že když se v pátek 28.5.2010 a v sobotu 29.5.2010 konali volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, za Občanskou demokratickou stranu ODS byli za poslance zvoleni ve Středočeském kraji i tito tři kandidáti - Petr Tluchoř, Bc. Marek Šnajdr a Ing. Ivan Fuksa. Důkaz: https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=2&xstrana=26&xv=2&xt=3

 

Na podzim 2012 se tito tři poslanci Občanské demokratické strany ODS ze Středočeského kraje Petr Tluchoř, Bc. Marek Šnajdr a Ing. Ivan Fuksa dostali do ostrého sporu s tehdejším předsedou vlády a předsedou Občanské demokratické strany ODS RNDr. Petrem Nečasem ohledem zvyšování daní, s čímž tito tři poslanci zásadně nesouhlasili. Důkaz: https://zpravy.idnes.cz/konec-pribehu-rebelie-v-poslaneckem-klubu-ods-faq-/domaci.aspx?c=A121106_174136_domaci_kop

 

Kvůli tomuto sporu týkajícímu se daní se tito tři poslanci zvolení ve Středočeském kraji Petr Tluchoř, Bc. Marek Šnajdr a Ing. Ivan Fuksa rozhodli vzdát se svého poslaneckého mandátu. Důkaz: https://domaci.ihned.cz/c1-58317580-tluchor-snajdr-a-fuksa-slozi-poslanecky-mandat-odmitaji-vyssi-dph-ale-nechteji-polozit-vladu

 

A dne 7.11.2012 tito tři poslanci zvolení ve Středočeském kraji Petr Tluchoř, Bc. Marek Šnajdr a Ing. Ivan Fuksa kvůli těmto daňovým sporům se skutečně i vzdali svých poslaneckých mandátů. Důkaz: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/poslanci-za-ods-tluchor-snajdr-a-fuksa-oficialne-slozili-mandat_201211070927_mvydrova

 

Zajímavé je se ještě podívat na výsledek 158 hlasování v rámci 41. schůze Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, ke kterému došlo dne 14.7.2012, kdy po zdlouhavých a opakovaných obstrukcí ze strany krajně ultralevičácké extrémistické opozice byl nakonec návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve třetím čtení nakonec schválen. Důkaz: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/041schuz/s041146.htm

 

V této souvislosti je nejzajímavější poukázání na tu skutečnost, že dotyční tři poslanci Občanské demokratické strany ODS ze Středočeského kraje Petr Tluchoř, Bc. Marek Šnajdr a Ing. Ivan Fuksa, kteří se později na podzim 2012 dostali do ostrého sporu s tehdejším předsedou vlády a předsedou Občanské demokratické strany ODS RNDr. Petrem Nečasem ohledem zvyšování daní, všichni tři - Petr Tluchoř, Bc. Marek Šnajdr a Ing. Ivan Fuksa - v tomto závěrečném třetím čtení svým hlasováním dne 14.7.2012 tento návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi také všichni tři podpořili, stejně tak, jako ho podpořil později na podzim 2012 ve dnech 7. - 8.11.2012 i chybějící nemocný poslanec z politické strany TOP 09 MUDr. Jiří Besser. Toto je jednoznačný důkaz, že poslancům Občanské demokratické strany ODS ze Středočeského kraje Petru Tluchořovi, Bc. Marku Šnajdrovi a Ing. Ivanu Fuksovi vadilo pouze jen zvyšování daní, samotný návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi naopak  všichni tři plně podpořili. A stejně tak zde je podpořil i poslanec z politické strany TOP 09 MUDr. Jiří Besser, který se bohužel později z důvodu své nemoci již opětovného jednání Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky v této věci ve dnech 7. - 8.11.2012 již nemohl zúčastnit. Samotný Mgr. Roman Pekárek ovšemže v této době, tj. dme 14.7.2012 ještě nebyl poslancem Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, neboť tím poslancem se stal teprve až dne 7.11.2012 jako jeden ze tří náhradníků Občanské demokratické strany ODS ze Středočeského kraje po odstoupení poslanců Petra Tluchoře, Bc. Marka Šnajdra a Ing. Ivan Fuksy kvůli sporům ohledem zvyšování daní. Důkaz: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=56326

 

Později však ale Mgr. Roman Pekárek se tedy dne 7.11.2012 stal poslancem Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, když na základě výsledku voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky ze dnů 28. a 29. května 2010 se namísto odstoupivších poslanců Petra Tluchoře, Bc. Marka Šnajdra a Ing. Ivana Fuksy novými poslanci stali první tří náhradníci z téže kandidátní listiny, tj. z kandidátní listiny Občanské demokratické strany ODS ve Středočeském kraji, a mezi těmito třemi prvními náhradníky ve Středočeském kraji byl také i Mgr. Roman Pekárek. Důkaz:  https://www.volby.cz/pls/ps2010/ps111?xjazyk=CZ&xkraj=2&xstrana=26&xv=3&xt=3

 

Mgr. Roman Pekárek byl tedy poslancem Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky v čase ode dne 7.11.2012 až do dne 28.8.2013, jak o tom doposud svědčí oficiální webová stránka Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky zde: http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6097&o=6

 

Z výše uvedených skutečností tedy plyne, že poslanec Mgr. Roman Pekárek tudíž z logiky výše uvedených faktů se na legislativním procesu schvalování návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými  společnostmi podílel až poté, co byl tento návrh zákona vetován ze strany Senátu Parlamentu České republiky, a tím tedy i vrácen zpátky Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky k novému projednání. Celkově tedy poslanec Roman Pekárek se ve dnech 7.11.2012 a 8.11.2012 zúčastnil všeho všudy na pouhých pěti hlasováních, které se nějakým způsobem vztahovaly k návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými  společnostmi. Důkaz: http://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?o=6&s=47&id_posl=1300&l=cz&pg=8

 

Z těchto pěti hlasování ty první čtyři hlasování se vztahovali k obstrukčním návrhům krajně ultralevicových extrémistů obstrukčně "odročit" toto rozhodující hlasování na někdy jindy. V rozhodujícím pátém hlasování, respektive celkově 158 hlasování dotyčné 47. schůze Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky s nutností získání nadpoloviční většiny všech poslanců, tj. minimálně 101 hlasů - po afektovaném demonstrativním odchodu extrémistické krajně ultralevičácké opozice - byl tento návrh zákona  o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dne 8.11.2012 definitivně schválen počtem hlasů 102 poslanců a tedy dokonce o jednoho poslance více než bylo bezpodmínečně nutné k přehlasování tohoto senátního veta. A to již ani nemluvě o tom, že vládní koalici chyběl nemocný poslanec z politické strany TOP 09 MUDr. Jiří Besser, který byl horlivým stoupencem přijetí tohoto návrhu zákona, takže kdyby nebyl nemocen, tak by tento návrh zákona získal podporu dokonce až 103 poslanců. Důkaz: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/047schuz/s047222.htm#h156

 

Samotný poslanec Mgr. Roman Pekárek sice tento návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi také svým hlasem dne 8.11.2012 podpořil, vzhledem k tomu ale, že na toto přehlasování senátního veta stačilo 101 hlasů poslanců Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, tak vzhledem k tomu že za přehlasování senátního veta nakonec hlasovalo 102 poslanců, není tudíž pravda, že právě hlas Mgr.Romana Pekárna rozhodl toto hlasování, neboť i kdyby poslanec Mgr. Roman Pekárek se hlasování nezúčastnil anebo dokonce i kdyby byl býval hlasoval "proti", i tak by zde k přehlasování senátního veta hlasovalo i bez poslance Pekárka oněch minimálně potřebných 101 hlasů. Důkaz: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=56804

 

Na úplný samý závěr – ačkoliv já Henryk Lahola osobně tohoto bývalého poslance Mgr. Romana Pekárka osobně neznám, nikdy jsem ho osobně „na živo“ neviděl, nikdy jsem s ním nemluvil a nikdy jsem si s ním ani nic nepsal – přesto však ale bych  na závěr kvůli úplnosti chtěl věnovat ještě dalším lžím šířeným krajně ultralevičáckými extrémisty a jejich médii o tomto Mgr. Romanu Pekárkovi:

 

Předně je třeba říci, že  samotný obviněný poslanec Mgr. Roman Pekárek kategoricky odmítal, že by se kdy dopustil jakéhokoliv trestního činu, své obvinění z trestného činu označil za vykonstruované a nepravdivé s tím, že se stal obětí justičního systému, že je nevinný a že nic špatného neudělal. Mně osobně Henryku Laholovi jako právníkovi minimálně vzhledem k tomu, že neznám obsah soudního spisy v dotyčné soudní kause vedené proti obviněnému Mgr.Romanu Pekárkovi - který se stal dne 7.11.2012 poslancem Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky - tudíž z důvodů právní opatrnosti, která je mi jako právníkovi vlastní tudíž nijako nepřislouchá abych se za těchto okolností jakkoliv vyjadřoval k otázkám viny či neviny obviněného Mgr. Romana Pekárka. Faktem však ale je, že Mgr. Roman Pekárek již dne 14.11.1998 byl zvolen za Občanskou demokratickou stranu ODS do městského zastupitelstva města Kolín ve Středočeském kraji. Důkaz: https://www.volby.cz/pls/kv1998/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=2&xnumnuts=2104&xobec=533165&xstrana=0&xodkaz=1

 

A v následujících volbách do obecních a městských zastupitelstev, které se konali v pátek 1.11.2002 a v sobotu 2.11.2002 byl zastupitel města Kolín ve Středočeském kraji Mgr. Roman Pekárek opětovně, již podruhé zvolen za zastupitele města Kolín. Důkaz: https://www.volby.cz/pls/kv1998/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=2&xnumnuts=2104&xobec=533165&xstrana=0&xodkaz=1

 

A do třetice v dalších následujících volbách do obecních a městských zastupitelstev, které se zas konali v pátek 20.10.2006 a v sobotu 21.10.2006 byl zastupitel města Kolín ve Středočeském kraji Mgr. Roman Pekárek zas opětovně, již potřetí zvolen za zastupitele města Kolín. Důkaz: https://www.volby.cz/pls/kv2006/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=2&xnumnuts=2104&xobec=533165&xstrana=0&xodkaz=1

 

Následně po těchto volbách, které se uskutečnili ve dnech 20.10.2006 a 21.10.2006 byl již potřetí opětovně zvolený zastupitel města Kolína Mgr. Roman Pekárek na ustavující schůzi tohoto městského zastupitelstva města Kolín ve Středočeském kraji, která se uskutečnila dne 30.10.2006 zvolen do funkce místostarosty města Kolín. Zde aniž bych se jakkoliv vyjadřoval k vině či nevině Mgr. Romana Pekárka je třeba za prvé zdůraznit tu významnou skutečnost, že trestní stíhání vůči Mgr. Romanu Pekárkovi bylo vedeno v souvislosti s výkonem jeho funkce místostarosty města Kolín, kterou zastával v době 30.10.2006 - 9.11.2010, a nikoliv tedy v souvislosti s výkonem jeho funkce poslance Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, kterou zastával později, tj. v době 7.11.2012 - 28.8.2013. Druhým významným nezpochybnitelným faktem je pak ta skutečnost, že obviněný poslanec Mgr. Roman Pekárek byl pravomocně odsouzen za dotyčná obvinění "přijímání úplatku a zneužití pravomoci veřejného činitele" pražským vrchním soudem dne 18.12.2012. To tedy znamená, že lží je nejen tvrzení, že "církevní restituce byli prohlasovány pouze jen díky hlasu poslance ODS Romana Pekárka", ale stejně tak lží je dokonce i tvrzení, že "odsouzený poslanec ODS Roman Pekárek podpořil církevní restituce". Poslanec Mgr. Roman Pekárek totiž se jednání o "církevních restitucích" zúčastnil pouze jen ve dnech 7.11.2011 a 8.11.2012, kdy celkově pětkrát hlasoval ve prospěch tohoto návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi s tím, že dotyčné poslední páté a klíčové hlasování, kterým také i poslanec Mgr. Roman Pekárek podpořil prolomení senátního veta a tedy definitivního prosazení tohoto zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se uskutečnilo dne 8.11.2012, a tedy ještě v čase, kdy obviněný poslanec Mgr. Roman Pekárek ještě nebyl pravomocně odsouzen, a k jeho odsouzení došlo až o čtyřicet dnů později, tj. dne 18.12.2012, a tudíž vzhledem k existenci hlavní právní zásady presumce neviny nelze tvrdit, že "odsouzený poslanec Roman Pekárek podpořil církevní restituce", neboť teprve až ode dne 18.12.2012 kdy k jeho pravomocnému odsouzení soudem skutečně došlo lze "de iure", podle práva označovat poslance Mgr. Romana Pekárka za "odsouzeného". Viz další informace: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/79246-exposlanec-pekarek-odsouzeny-za-korupci-pry-uplatek-neprijimal-stezuje-si-u-us/

 

 

 

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

 

Zpět na hlavní stránku!