Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny, oblička, obličky.

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

V minulé práci jsem zmínil to, že krev se očišťuje v plicích či krv sa očisťuje v pľúcach. Jakže se to děje?

Víme, že trávení není nic jiného, jako tiché, bezplamenné hoření.

No a při každém hoření se uvolňuje kysličník uhličitý CO2, v kterém se zadusí každý živočich. Například někdy se stane, že ráno najdou udušené lidi, kteří si večer zatopili a pak komín nemoudře příliš brzy zapchali, a tak zaspali.

Tedy při trávení – jakožto při tichém, bezplamenném hoření – taky se uvolňuje mnoho toho kysličníku uhličitého. Od něho je i ta krev tmavě-červená. Tuto špinavou krev vytlačí pravá komora srdeční do plic, jak jsem to v minulé práci říkal.

Plíce či pľúca se podobají houbě či špongii. Jak se tato houba či špongia napije, tak se naplňují plíce vzduchem.

Plíce mají v sobě váčky či mechúriky, které jsou nesmírně drobulinké, vždyť je jich v zdravých lidských plicích do 1800 milionů.

Do těchto plicních váčků či pľúcnych mechúrikov přichází vzduch – vtažený přes hrtan – a v nich se setká s tou tmavě-červenou, špinavou krví, kterou srdce do nich vytlačilo.

Kým krev protéká přes vláskovité žilky těchto váčků, zatím vytlačí ze sebe uhlík, a místo něho přibírá kyslík, který jsme se vzduchem do plic vtáhli. Uhlík plíce vydechnou, a kyslík nese krev do levé poloviny srdce, aby ho odtud dále pumpovala do celého těla.

Do plic zdravého člověka se vejde 5 litrů vzduchu. Ale při jednom dýchnutí se jen jedna desetina vzduchu mění, ostatních devět desetin zůstává déle v plicích. Vždyť nato třeba času, aby krev vybrala z něho kyslík, a zas vložila do něho uhlík.

Kolik práce vykonávají každý den ty slabé plicní či pľúcne váčky, vidíme z toho, že zdravý člověk vtáhne do sebe denně asi 115 hektolitrů vzduchu, a vydechne ze sebe více než kilogram – 1200 gramů kysličníku uhličitého.

Jak vidíte, plíce vylučují z těla velmi mnoho odpadků, špíny – ale na vylučování špíny jsou ještě i jiné orgány.

Tak například ledviny vylučují denně více litrů špíny; přes kůži též vyjde pak každý den skoro kilogram – 700 gramů rozličných jedovatých látek.

Na kůži i volným okem vidíme drobné dírky. Ale ještě je jich více drobnějších tak, že na celém lidském těle je takových potových dírek do dvou milionů. Každá taková dírka je tenká cívečka, přes kterou vytéká na povrch kůže vnitřní špína. Když se taková dírka zapchá, ta špína nemůže tělo opustit; z toho pak povstávají všelijaké nemoci. Proto si třeba kůži často a dobře umývat, aby se ty cívečky nezapchaly. Tak je pravdivé to přísloví: “Čistota půl života”.

Takto, hle, zkoumá lidský rozum tělesnou soustavu zvířat, a zejména tělesnou soustavu samého člověka. A všude nachází velice moudré zařízení. Všude obdivuje řád, cíli přiměřenost tak, že každý rozumný člověk musí se hluboko pokořit před nejvyšší moudrostí Boha – Stvořitele, která se i v té nejmenší částce každé živé bytosti zrcadlí!

Ještě více do očí bije, a divněji se nám ukazuje ta Nekonečná Boží Moudrost když zkoumáme citlivost zvířat, která je jejich osobitnou vlastností a nad rostliny je vyvyšuje. (O ní v následující práci.)

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících jedenáct prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

Zpět na hlavní stránku!