wz

Späť na hlavnú stránku!Postoj.sk !!! Varovanie pred nebezpečne zákerným portálom "Postoj.sk" !!!

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepněte se tím do české verze!

 

Či už ste si toho vedomí alebo nie, slovenský nternetový portál "Postoj.sk" sofistikovaným spôsobom tajne pôsobí v službách krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej revolúcie pod falošnou PRO-LIFE a PRO-FAMILY maskou s cieľom jednak "zachytiť" čo pokiaľ možno najväčší počet konzervatívne PRO-LIFE a PRO-FAMILY zmýšľajúcich kresťanov, jednak týchto konzervatívne PRO-LIFE a PRO-FAMILY zmýšľajúce kresťanmi skryto sofistikovaným spôsobom manipulatívne nenápadne ovplyvňovať v službách krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomararxistickej revolúcie tým ideologicky tzv. "správnym smerom".

 

Podľa svedectva slovenského nezávislého investigatívneho novinára Mgr. Martina Bavolára "Denník Postoj utajene financuje George Soros cez svoje krycie firmy, politické nadácie a nastrčené osoby", ako o tom už viackrát tento Mgr. Martin Bavolár, jeden z najlepších slovenských investigatívnych novinárov na základe svojich investigatívnych odhalení už viackrát hovoril aj písal, naposledy napríklad dokonca priamo na svojom blogu tu: https://blog.hlavnespravy.sk/8555/velke-odhalenie-precitajte-si-ktori-najomni-novinari-su-na-mafianskych-zoznamoch-medzi-prvymi-su-todova-a-snidl-z-dennika-na-hanus-z-dennika-postoj/

 

V praxi toto nenápadné sofistikované manipulatívne pôsobenie tohto krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk" spočíva v tom, že vzhľadom na to, že jeho cieľovou skupinou sú konzervatívne PRO-LIFE a PRO-FAMILY zmýšľajúci kresťania, tak "na oko" svojimi článkami bezvýhradne vystupuje proti vraždenia nenarodených detí umelými potratmi ako aj proti sodomii a genderovej rodovej ideológii a teda "na oko" nadšene "podporuje" a hlási sa k PRO-LIFE i PRO-FAMILY hodnotám, ba dokonca často "Postoj.sk" aj farizejsky narieka nad tým, že nikto v parlamente tie umelé potraty nechce zastaviť, avšak ale iba len do tej doby, kým nenastane to "nebezpečenstvo", že by v parlamente "nedajbože" tie umelé potraty skutočne sa niekto rozhodol pokúsiť sa zastaviť.

 

Potom samozrejme "Postoj.sk" úporne hľadá pokrytecké výhovorky, zámienky a dôvody prečo príslušnú konkrétnu PRO-LIFE iniciatívu nemožno podporiť. Samozrejme, že vzhľadom na to, že manipulatívne pôsobenie portálu "Postoj.sk" je cielene zamerané voči konzervatívnym PRO-LIFE a PRO-FAMILY kresťanom, tak nikdy otvorene nepovedia že v skutočnosti umelé potraty plne podporujú, práve tak ako ani vo svojom boji proti konkrétnemu PRO-LIFE zákonu si "Postoj.sk" z logiky daných súvislostí fakticky ani nemôže dovoliť použiť klasické pseudoargumenty mainstreamových médií takého typu ako napríklad že "táto novela je zlá, chce brániť ženám rozhodovať o svojom tele", ale „Postoj.sk“ si musí vymyslieť sofistikovanejšie rafinovanejšie pseudodůvody prečo nepodporiť daný PRO-LIFE protipotratový návrh zákona.

 

Proste „Postoj.sk“ si musí vymyslieť také pseudodůvody, ktoré budú mať aspoň nejakú reálnu šancu byť aspoň trochu psychologicky akceptovateľné pre konzervatívno PRO-LIFE a PRO-FAMILY zmýšľajúceho kresťana, čiže také pseudodůvody, ktoré priamo nebudú nijako protirečiť či spochybňovať samotné PRO-LIFE a PRO-FAMILY hodnoty ako také.

 

Tak teda napríklad budú hlásať, že dotyčný PRO-LIFE návrh zákona je síce správny, ale malo by sa údajne vraj s daným PRO-LIFE návrhom zákona zatiaľ ešte počkať, pretože z tých či oných dôvodov údajne vraj momentálne nie je vhodná doba na jeho predloženie.

 

Alebo že predložený návrh zákona má síce správny cieľ že ide proti umelým potratom, ale je údajne vraj zle pripravený a má údajne vraj nejaké závažné legislatívne formálno-právne vady a nedostatky, a preto ho nemožno prijať.

 

Alebo že aj predložený návrh zákona je aj legislatívne síce úplne bez akejkoľvek chyby, ale politická strana či konkrétny poslanec, ktorý ten protipotratový zákon predložil je "taký a onaký", a menujú ich či jeho či už skutočné alebo vymyslené údajné "poklesky", že urobil alebo neurobil to či ono, že spáchali či spáchal to a to a podobne, a preto daný zákon podávajúca politická strana alebo konkrétny poslanec, ktorý dotyčný protipotratový zákon predložil že je politická strana či poslanec údajne vraj neseriózny, nedôveryhodný a preto pod zámienkou z týchto nech už skutočných alebo fiktívnych často aj úplne banálnych pseudodôvodov preto ani tento ich či jeho návrh protipotratového zákona údajne vraj preto "nemožno v žiadnom prípade podporiť" atď.

 

Toľko teda o sofistikovane manipulatívnom pôsobení na konzervatívnu PRO-LIFE a PRO-FAMILY kresťanov zo strany slovenského de facto krypto-neomarxistického portálu "Postoj.sk" nesúceho honosný tiež tak rovnako falošne zavádzajúci názov ako je falošný aj sám: "konzervatívny denník Postoj".  

 

 

Napísal dňa 23.11.2018 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Späť na hlavnú stránku!