Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Čekáte nečekaně dítě? Linka pomoci v České republice - telefon: 800 108 000 // email: poradna@linkapomoci.cz
Čakáte nečakane dieťa? Linka pomoci v Slovenskej republike - telefón: 0800 12 00 24 // e-mail: apz@nextra.sk


Tady po kliknutí myší na tenhle červený odkazovač uvidíte na vlastní oči krátké AUTENTICKÉ VIDEO:
"Toto je INTERRUPCE - Toto je UMĚLÝ POTRAT" !!
Velikost tohoto FLV video-souboru 9,204 MB, délka filmu 3 minuty a 51 sekund (tj. 231 sekund).

Odkazovač: Alebo ste zo Slovenskej republiky? Ak áno, potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!


Deset argumentů proč nejít na potrat a proč je umělý potrat velice špatné řešení ..

1./Tragédie nevyřeší tragédii

Okolnosti těhotenství mohou být někdy tragické. Možná byla žena znásilněna. Možná má dítě vážné genetické onemocnění. Možná je ohroženo zdraví ženy. Avšak zlo potratu neuzdraví tyto tragédie. Nezmažeme znásilnění tím, že odstraníme dítě. Nevyléčí nemocné dítě tím, že ho předběžně zabijeme. Žena se neuzdraví ze všech svých zdravotních problémů tím, že vymaže jinou lidskou bytost.

Ženy, které byly znásilněny, potřebují soucitnou péči. Ale tato soucitná péče nezahrnuje popravu jejího dítěte. Rodiče, kteří čelí těžké prenatální diagnóze, potřebují být detailně informováni o reálných faktech o nemoci a nasměrování k expertům, kteří s ní mají zkušenosti. Nesmějí být tlačeni rychle se rozhodnout pro potrat bez možnosti zvážení, že dítěti dají šanci navzdory všemu. Existuje mnoho případů, kdy se i opakovaná diagnóza změnila a narodilo se zcela zdravé dítě. Ženy s rizikovým těhotenstvím musí být pod dohledem profesionálů, ale léčba nezahrnuje zabití jiné lidské bytosti (pokud dítě zemře během léčby, například po chemoterapii nebo při odstranění mimoděložního těhotenství - nejde o umělý potrat).

2./Bere život nevinnému

Věda už nemůže být jasnější. Nenarozené děti jsou žijící, separátně jedinečné bytosti. Od momentu oplodnění, respektive početí - začíná existence lidského života. Ukončení tohoto života není ukončením "potenciálního života." Je to ukončení života. Moderní věda už ví jasně ukázat lidskost nenarozeného dítěte - můžeme si přečíst vědecké zprávy, vidět fotky i videa. Není to věcí "víry", jak se nám to snaží stoupenci potratů namluvit a tím zrušit jakoukoli diskusi.

3./Porušuje lidská práva

Lidská práva jsou porušena, když jsou lidé zkráceni o základní práva diskriminačním způsobem. Nenarozené děti byly zkráceno o život - to nejzákladnější právo ze všech - pouze na základě jejich lokality (protože jsou v děloze matky) a na základě úrovně vývoje (protože jsou ještě malé). To je diskriminační, nelidské a kruté.

4./Trestá nevinných

Znásilnění? Dítě si nezaslouží zemřít za zločiny svého otce. Pětileté dítě nemůže být utracena kvůli tomu, že jeho otec je kriminálník. Pět měsíční nenarozené dítě by nemělo být zabíto z téhož důvodu. Dítě je zcela nevinné. Dítě je VŽDY nevinné a nemělo by být nikdy potrestáno. Dítě si nezaslouží zemřít.

5./Ubližuje ženám

Skutečné příběhy jasně ukazují znovu a znovu, že potrat ženám ubližuje. Zranění přicházejí v různých formách - mentální, emoční, vztahové a fyzické. Ženy i v dnešní době umírají právě při legálních umělých potratech. Ztráta plodnosti nebo zvýšený výskyt spontánních potratů po umělých potratech je jen zrnkem písku v problémech spojených s umělými potraty. Obrovské množství skutečných příběhů, které jsou v dnešní době snadno ověřitelné, dokazuje, že nejen děti, ale i ženy jsou skutečnými oběťmi tohoto skutku.

6./Ničí vztahy a rodinné vazby

Pokaždé, když zemře člen rodiny, je zasažena celá rodina. Stejně je to i při potratu. Opravdové, živé, nenahraditelné dítě bylo zabito a rodiče i sourozenci jsou tím poškozeni. Ženy, které si umělým potratem chtějí muže udržet, často tento vztah skončí brzy po potratu i tak samy. A s výčitkami svědomí. Ženy, které trpí post-abortivní syndromem, svými problémy dále ovlivňují i celé své okolí.

7./Nikdy neskončí

Jakkoli se žena bude snažit zapomenout, nikdy nevymaže, co umělým potratem udělala. Umělý potrat zabíjí nevinný život. Čas nevymaže zabití ani neusnadní vnímání této reality. Umělý potrat je krutá tragédie a je volbou, která by nikdy neměla být zvolena. Neboť tato volba zůstává navždy.

8./Vytvára nové problémy

Mnoho lidí věří, že umělý potrat vyřeší určitý problém. Může se zdát, že v dané chvíli byl problém odstraněn. Možná může dívka dále studovat, možná se rodiče ani nedozvědí, že byla těhotná, možná bude aféra zatajena ... Ale v realitě, umělý potrat pouze ukryje problémy, nevyřeší je. To, že je to legální neznamená, že je to v pořádku. A to, že se umělý potrat často děje potají neznamená, že se ženou nezůstane navždy.

9./Potláča odpovědnost

Umělý potrat je někdy využíván pro rychlé zakrytí jednorázovky nebo řešení vztahu, který se porouchal. Ale když dva dospělí lidé udělají rozhodnutí a participují v aktivitě, o níž je známo, že se při ní začne život dítěte, tito dospělí musí přijmout odpovědnost za své činy. Antikoncepce není řešení. Antikoncepce může selhat. I nejlepší plánování může selhat. Ale vyhnutí se odpovědnosti by nemělo stát jinou lidskou bytost její život. Dítě nemůže za to, že jeho rodiče jsou nezodpovědní. Dítě si nezaslouží zemřít, proto že jeho rodiče jsou nezodpovědní.

Odpovědní lidé musí někdy udělat i těžké rozhodnutí. Možná je špatné načasování, možná jsou těžké okolnosti. Ale to neomlouvá zabití nevinného života. Vybrat si vychování dítěte je zodpovědné. Vybrat si adopci je zodpovědné. Ale vybrat si potrat a zabránit dítěti, které již existuje, jakkoli je malé, je nezodpovědným a neodvolatelným zlom.

10./Neoslobodzuje ženu

Je zvláštní, že i když původní feministky byly pro-life, dnešní "feministky" tvrdí, že umělý potrat je osvobozující a je to jejich "právo". Není právem ženy zabít své dítě. Není exkluzivním právem ženy jít k lékaři a dovolit mu, aby popravil její dítě. Není osvobozující nechat svému dítěti roztrhat končetinu za končetinou a nechat ho vysát z dělohy. Toto není volba ani svoboda. To je tragédie pro všechny zúčastněné, a proto by to nemělo existovat v žádné civilizované zemi. Ženy nezískávají svobodu přeléváním krve svých dětí.


Čekáte nečekaně dítě? Linky pomoci v České republice:

1.) LINKA POMOCI - Sídlo v Praze. Bezplatná poradenská pomoc ženám čekajícím nečekaně dítě e-mailem a prostřednictvím linky 800 108 000. Nabízí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě. Nabízíme osobní krizovou intervenci, rozhovor a poradenství, dále pak také konzultace a poradenství v otázkách státní sociální podpory. Kontakt: Telefon – pevná linka na bezplatném čísle 800 108 000 nebo Telefon – mobil: 736 766 660 Web: http://linkapomoci.cz/ E-mail č.1: poradna@linkapomoci.cz nebo E-mail č.2: zdenka.rybova@linkapomoci.cz

2.)PORADNA NA POČÁTKU – Sídlo v Brně, Soběšická 560/60, Brno – Husovice. Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáháme chránit a rozvíjet lidský život. Poskytujeme: Odborné sociální poradenství (v Poradně Na počátku), Azylové ubytování (v Domově pro dětský život) a Sociální rehabilitace (v Bytech Na počátku) Nonstop Telefon – pevná linka: 548 221 405 nebo Nonstop Telefon – mobil: 774 440 821. Web: http://napocatku.cz/ Email: poradna@napocatku.cz

3.) NESOUDÍME, POMÁHÁME - Sídlo v Praze. Projekt pomoci ženám nuceným k umělým potratům: Čekáte nečekaně dítě a cítíte se nucená k umělému potratu? Pomůžeme vám, abyste nemusela jednat pod nátlakem. Čekáte další dítě a máte strach, jak partner zareaguje?, Vyhazuje vás přítel z bytu a nevíte, co s vámi bude?, Jste studentka a rodiče vás nutí k potratu?, Máte strach, co řekne zaměstnavatel?, Jste cizinka bez zázemí, ale chcete dát dítěti šanci?, Nevíte, co přesně znamenají odborné termíny a máte strach se zeptat?, Jste na všechno sama a uvítala byste kontakt na rodinu, která by vám pomohla během těhotenství, příp. i po narození dítěte? Kontakt: Radka Válková, Telefon - mobil: 603 700 861 Web: http://nesoudimepomahame.cz/ E-mail: radka.valkova@nesoudimepomahame.cz

4.) HNUTÍ PRO ŽIVOT - Sídlo v Praze, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha. Hnutí Pro život ČR poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informace, pořádá přednášky a spolupracuje na legislativních změnách. Kontakt č.1: Jaroslava Trajerová, Telefon - mobil: 607 870 457 nebo Kontakt č.2: Hnutí pro život, Telefon - mobil: 603 976 231 Web: http://hnutiprozivot.cz/ E-mail č.1: jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz nebo E-mail č.2 info@hnutiprozivot.cz nebo E-mail č.3: radim.uchac@hnutiprozivot.cz

5.) CENTRUM NADÉJE A POMOCI (CENAP) – Sídlo v Brně, Vodní 13, 602 00 Brno. Dosah činnosti CENAP je celorepublikový, nabízí sociální a zdravotní poradenství a pomoc v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím. CENAP podporuje rodinu v celém jejím spektru a chrání život od početí po přirozenou smrt. Poradny: Poradna pro ženy a dívky: Telefon – pevná linka: 543 254 891, Poradenství při problémech s kojením: Telefon – pevná linka: 543 211 234, Poradna při neplodnosti: Telefon – pevná linka: 543 254 891, Poradna pro zdraví: Telefon – pevná linka: 543 211 234 nebo Telefon – mobil: 731 428 333, Gynekologická ambulance: Telefon – pevná linka: 543 211 234 nebo Telefon – mobil: 731 428 333. Web: http://www.cenap.cz/ E-mail: cenap@cenap.cz

6.) DLAŇ K ŽIVOTU – Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. Sídlo v Ostravě, Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením. Web: http://www.dlanzivotu.cz/ Ředitelka: Mgr. Marcela Holeňová, Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava, Telefon - mobil: 732 171 373, E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni - Kontakt č.1:
Hamry 107, 539 01 Hlinsko. Vedoucí domu: Mgr. Pavla Glogarová, DiS., Telefon - mobil: 733 125 261. E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni Kontakt č.2:
Hamry 107, 539 01 Hlinsko. Monika Vokáčová - administrativní pracovnice, Telefon – pevná linka: 469 311 021 nebo Telefon - mobil 739 302 619, E-mail: ad@dlanzivotu.cz
Poradna Cesta těhotenstvím - Kontakt č.1:
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. Vedoucí poradny: Mgr. Iva Křenková, Telefon - mobil: 733 125 264, E-mail: krenkova@dlanzivotu.cz
Poradna Cesta těhotenstvím - Kontakt č.2:
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. Poradna Cesta těhotenstvím - Kontaktní pracovnice, Telefon - mobil: 605 329 232, E-mail: poradna@dlanzivotu.cz

7.) NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝM - Sídlo v Ostravě. Tato společnost nabízí podporu a pomoc těhotným ženám v tísni a provozuje poradnu a Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Poradna nabízí bezplatnou preventivní podporu a pomoc v tíživé situaci zejména těhotným ženám, partnerům a rodičům s dětmi do čtyř let. K aktivitám poradny patří poradenství v situaci nečekaného těhotenství, materiální pomoc pro miminko, konzultace v rámci přípravy k porodu, videotrénink interakcí podporující komunikaci rodičů s malými dětmi anebo vzdělávací programy pro těhotné maminky a rodiče s dětmi. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nabízí ubytování, podporu a pomoc těhotným ženám a ženám s dětmi do 7 let věku. Ubytovaným klientkám je v průběhu pobytu poskytnuto nejen ubytování a pomoc při obstarávání běžných záležitostí, ale je jim nabídnuto také doprovázení na cestě mateřstvím s cílem pomoci jim vytvořit pro své děti zázemí a domov. Cílem projektu je příprava a realizace smysluplně prožitého dne pro 100 až 120 dětí. Program probíhá v přírodě a jeho snahou je zprostředkovat dětem pohled na pozitivní lidské hodnoty. Kontaktní osoba: Ing. Veronika Bučová, Telefon – pevná linka: 595 173 806 nebo Telefon - mobil 739 354 269, Web: http://www.nfbetlem.cz/ E-mail: kontakt@nfbetlem.cz

8.) NÁRODNÍ INICIATIVA ZA ŽIVOT - Sídlo v Plzni, Hodonínská 59, 323 00 Plzeň. Telefon - mobil: 776 449 232, Web: http://www.niz.cz/ E-mail: info@niz.cz
Poradna pro život: Husova 1, Plzeň, Telefon – mobil: 776 449 232, E-mail: poradna@niz.cz Poradna pro život poskytuje pomoc mladým ženám a dívkám a nejen jim, pokud se ocitly v situaci, s níž si nevědí rady: neplánované těhotenství,těhotenství nezletilých, postabortivní syndrom, otázky kolem antikoncepčních metod, problematika vztahů s vrstevníky, problematika mezigeneračních vztahů apod. Organizuje též ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY. PREVENCE NEPLÁNOVANÝCH TĚHOTENSTVÍ A INTERRUPCÍ.

Obrana rodičovských práv. Link pomoci v České republice:

VÝBOR NA OBRANU RODIČOVSKÝCH PRÁV - Sídlo společnost v Brně, Palackého náměstí 7/86, 621 00 Brno. Pokud vám bylo odebráno dítě ozvěte se !!! Web: http://www.vorp.cz/cs E-mail: kancelar@vorp.cz Předsedkyně: Jana Jochová Trlicová, Telefon – mobil: +420 / 603 325 880; Místopředsedkyně: Anna Brychtová, Telefon - mobil: +420 / 774 027 676. VÝBOR NA OBRANU RODIČOVSKÝCH PRÁV, z.s. je zapsaným spolkem občanů se společným zájmem chránit právo rodičů na výchovu dětí ve shodě s morálním a náboženským přesvědčením rodičů, tak jak je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Jsme skupina konzervativně zaměřených rodičů, kteří nechtějí dětem vysvětlovat, “že všechno je jinak, než se dověděly ve škole" jako to museli dělat jejich rodiče v totalitě. Jsou mezi námi i učitelé, kteří nechtějí učit věci, které jsou v rozporu s jejich svědomím. Nechceme mlčet ke špatným vlivům novodobých ideologií, které se do škol infiltrují proti vůli rodičů i učitelů.

Čakáte nečakane dieťa? Linky pomoci v Slovenskej republike:

1.)NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA “ÁNO PRE ŽIVOT" – ÁNO PRE ŽIVOT N.O. – Sídlo v Rajeckých Tepliciach, ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice. Nachádzate sa v krízovej životnej situácii? Telefón na BEZPLATNÚ NONSTOP Linku pomoci 0800 12 00 24 Nezisková organizácia Áno pre život n.o. prevádzkuje zariadenie núdzového bývania – Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje ubytovanie a odborné poradenstvo osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi. V rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ponúkame pomoc alebo sprostredkujeme pomoc pri riešení výchovných, rodinných problémoch. V rámci preventívnych programov realizujeme sériu interaktívnych prednášok pre študentov stredných škôl a gymnázií. Telefón/fax: 041 /54 94 950, Web: http://anoprezivot.sk/ Email: apz@nextra.sk Riaditeľka: Mgr. Zuzana Dobešová, Predsedníčka správnej rady: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

2.) PORADŇA ALEXIS, N.O. - ALEXIS - PORADŇA PRE ŽENY A DIEVČATÁ - Sídlo v Bratislave, Heydukova 14, 811 08 Bratislava. Telefón - mobil: 0911 / 350 200, Web: http://www.linkapomoci.sk/ nebo http://alexisporadna.sk/ Riaditeľka: Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, Facebook: https://www.facebook.com/poradnaAlexis; Email: poradna@alexisporadna.sk
Komu pomáhame: Naša pomoc je určená ženám a dievčatám, ale aj tým, ktorí uvažujú o umelom potrate, trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení, trápi neporozumenie otca, matky počatého dieťaťa, trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, trápia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, prekonali umelý alebo spontánny potrat. Poradenstvo ponúkame aj rodinným príslušníkom.
Čo ponúkame? Pomoc pri analýze problému a hľadaní riešenia. Pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti. Pomoc pri nájdení azylového ubytovania. Poskytnutie tehotenského testu zdarma. Posúdenie výsledkov prenatálnych tehotenských vyšetrení a následné poradenstvo (v spolupráci s odborníkmi). Informácie o mechanizmoch, ktoré vplývajú na plodnosť a počatie. Informácie o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva. V prípade potreby sprostredkovanie stretnutia s odborníkmi (napr. gynekológom, sociálnym pracovníkom, psychológom, duchovným, krízovým pracovníkom z azylového domu). Konzultácie v prípade zvažovania utajeného pôrodu a náhradnej rodinnej starostlivosti. Vzájomné rodinné konzultácie – s partnerom, starými rodičmi dieťaťa, ktorým chýba dostatok informácií pre láskavé pochopenie. Ďalšie informácie a konzultácie pre jednotlivcov a kolektívy, napr. školy (krása materstva, sexualita ako dar, dieťa ako dar, realita umelého potratu, postabortívny syndróm ).

3.) PROJEKT "ZACHRÁŇME ŽIVOTY" – Sídlo v Bratislave. Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom. Poznáte vo svojom okolí tehotnú ženu, matku s deťmi, ktorá sa ocitla v ťažkej sociálnej situácii a chcete pre ňu niečo urobiť? Koordinátor Mária Demeterová, Telefón – mobil: 0911 / 756 026, Web: http://www.zachranmezivoty.sk/ Email: info@zachranmezivoty.sk

Obrana rodičovských práv. Link pomoci v Slovenskej republike:

DETI PATRIA RODIČOM – Ak vám bolo odobraté dieťa ozvite sa !!! Telefón: 00421 / 949 656 490, Web: http://www.detipatriarodicom.sk/ Email: info@detipatriarodicom.skJesliže je takovéto zacházení s opicí nelidský čin, jak může být pak takovéto zacházení s nenarozeným dítětem "lidským právem" ???Toto je potratový průmysl !
Toto je potratový priemysel !

Potratový průmysl vydělává peníze ze zabíjení nenarozených dětí !
Potratový priemysel zarába peniaze zo zabíjania nenarodených detí !

Oba obrázky: Interrupce - umělý potrat v desátém týdnu těhotenství
Obidva obrázky: Interrupcia - umelý potrat v desiatom týždni tehotenstvaČlověk je obětí globální genocidy !Človek je obeťou globálnej genocídy !První obrázek: Stoupenci legálních interrupcí - umělých potratů dnes říkají, že nechtěné nenarozené dítě údajně prý je třeba usmrtit interrupcí !
Prvý obrázok: Stúpenci legálnych interrupcií - umelých potratov dnes hovoria, že nechcené dieťa údajne vraj je treba usmrtiť interrupciou !

Druhý obrázek: A co pak tedy budete říkat zítra ohledem životů nechtěných důchodců ?
Druhý obrázok: A čo potom teda budete hovoriť zajtra ohľadom životov nechcených dôchodcov ?Vůdce Velkoněmecké třetí říše 1933 - 1945 Adolf Hitler je "otcem" tzv. "milosrdného" usmrcování lidí tzv. "ze soucitu" - vynálezcem eutanazie !
Vodca Veľkonemeckej tretej ríše 1933 - 1945 Adolf Hitler je "otcom" tzv. "milosrdného" usmrcovania ľudí tzv. "zo súcitu" - vynálezcom eutanázie !

Adolf Hiler jako první zavedl toto zabíjení nemocných, starých a dementních lidí eutanazií.
Adolf Hitler ako prvý zaviedol toto zabíjanie chorých, starých a dementných ľudí eutanáziou.

A dnes Adolfa Hitlera v tom všichni extrémističtí neomarxističtí liberálové a levičáci nadšeně následují !
A dnes Adolfa Hitlera v tom všetci extrémistickí neomarxistickí liberáli a ľavičiari nadšene následujú !Liberál Dr. Jack Kevorkian řekl:
Liberál Dr. Jack Kevorkian povedal:

První obrázek: "Nenechte si dětmi zničit svou kariéru !"
Prvý obrázok: "Nenechajte si deťmi zničiť svoju kariéru !"

Druhý obrázek: "Nedovolte, aby jste na rodiče dopláceli svými finančními příjmy !"
Druhý obrázok: "Nedovoľte, aby ste na rodičov doplácali svojimi finančnými príjmami !"Liberál Dr. Jack Kevorkian řekl:
Liberál Dr. Jack Kevorkian povedal:

První obrázek: "Nenechte děti zničit Vaši kariéru !"
Prvý obrázok: "Nenechajte deti zničiť Vašu kariéru !"

Druhý obrázek: "Nenechte rodiče zničit Váš životní ekonomický standard !"
Druhý obrázok: "Nenechajte rodičov zničiť Váš životný ekonomický štandard !"Legální interrupce - umělý potrat je menší zlo ?
Legálna interrupcia - umelý potrat je menšie zlo ?

První obrázek: Interrupce - umělý potrat ve 22-týdnu těhotenství
Prvý obrázok: Interrupcia - umelý potrat v 22-týždni tehotenstva

Druhý obrázek: Interrupce - umělý potrat v jedenáctém týdnu těhotenství
Druhý obrázok: Interrupcia - umelý potrat v jedenástom týždni tehotenstvaNásilí vůči bezbranným !
Násilie voči bezbranným !

Všechny tři obrázky: Interrupce - umělý potrat v desátém týdnu těhotenství
Všetky tri obrázky: Interrupcia - umelý potrat v desiatom týždni tehotenstvaInterrupce - umělý potrat zda-li legální nebo nelegální - efekt je vždy tentýž !
Interrupcia - umelý potrat či už legálny alebo nelegálny - efekt je vždy rovnaký !

Obrázek: Interrupce - umělý potrat v osmém týdnu těhotenství
Obrázok: Interrupcia - umelý potrat v ôsmom týždni tehotenstvaMargaret Sangerová řekla: "Kontrola porodnosti musí nevyhnutně vést k čistější rase."
Margaret Sangerová povedala: "Kontrola pôrodnosti musí nevyhnutne viesť k čistejšej rase."

Logická otázka: Nacistka ?

Odpověď: Ne, americká feministka a první propagátorka idey legální interrupce - umělého potratu !
Odpoveď: Nie, americká feministka a prvá propagátorka idey legálnej interrupcie - umelého potratu !Bolševici - komunisté jako úplně první na světě v roce 1920 v Rusku uzákonili legální interrupci - umělý potrat !
Boľševici - komunisti ako úplne prví na svete v roku 1920 v Rusku uzákonili legálnu interrupciu - umelý potrat !

Vůdci říjnové bolševické - komunistické revoluce 1917 v Rusku soudruh Vladimir Iljič Lenin a soudruh Lev Davidovič Trockij jsou "otcové" legální interrupce - umělého potratu !
Vodcovia októbrovej boľševíckej - komunistickej revolúcie 1917 v Rusku súdruh Vladimír Iljič Lenin a súdruh Lev Davidovič Trockij sú "otcovia" legálnej interrupcie - umelého potratu !

V roce 1920 na jejich příkaz Sovětský svaz jako úplne první stát na světě zlegalizoval interrupci - zavedl umělé potraty, a to na celou dobu těhotenství.
V roku 1920 na ich príkaz Sovietsky zväz ako úplne prvý štát na svete zlegalizoval interrupciu - zaviedol umelé potraty, a to na celú dobu tehotenstva.

Bolševici - komunisté přešli od legální interrupce - umělých potratů k legálně uměle vyvolanému hladomoru na Ukrajině.
Boľševici - komunisti prešli od legálnej interrupcie - umelých potratov k legálne umele vyvolanému hladomoru na Ukrajine.

První obrázek: Interrupce - umělý potrat ve 24-týdnu těhotenství.
Prvý obrázok: Interrupcia - umelý potrat v 24-týždni tehotenstva.

Druhý obrázek: Hladomor na Ukrajině
Druhý obrázok: Hladomor na UkrajineVůdce Velkoněmecké třetí říše 1933 - 1945 Adolf Hitler je "otcem" legální interrupce - umělého potratu ve Střední Evropě !

Vodca Veľkonemeckej tretej ríše 1933 - 1945 Adolf Hitler je "otcom" legálnej interrupcie -legálneho potratu v Strednej Európe !

Adolf Hiler jako úplně první ve Střední Evropě dne 9. března 1943 zlegalizoval interrupci - poskytl právo na svobodnou volbu legálního umělého potratu všem tzv. "méněcenným neárijským" ženám židovského, romského a slovanského etnického původu.

Adolf Hitler ako úplne prvý v Strednej Európe dňa 9. marca 1943 zlegalizoval interrupciu - poskytol právo na slobodnú voľbu legálneho umelého potratu všetkým tzv. "menejcenným neárijským" ženám židovského, rómskeho a slovanského etnického pôvodu.Pracovní nástroje Dr. Mengeleho
Pracovné nástroje Dr. Mengeleho

První obrázek: Pracovní nástroje Dr. Mengeleho v nacistickém koncentračním táboře Osvětim za druhé světové války
Prvý obrázok: Pracovné nástroje Dr. Mengeleho v nacistickom koncentračnom tábore Osvienčim za druhej svetovej vojny

Druhý obrázek: Pracovní nástroje Dr. Mengeleho v Argentině po druhé světové válce
Druhý obrázok: Pracovné nástroje Dr. Mengeleho v Argentíne po druhej svetovej vojnePracovné pomůcky Dr. Mengeleho
Pracovné pomôcky Dr. Mengeleho

První obrázek: Pracovné pomůcky Dr. Mengeleho v nacistickém koncentračním táboře Osvětim během druhé světové války
Prvý obrázok: Pracovné pomôcky Dr. Mengeleho v nacistickom koncentračnom táboer Osvienčim počas druhej svetovej vojny

Druhý obrázek: Pracovné pomůcky Dr. Mengeleho v Argentině po druhé světové válce
Druhý obrázok: Pracovné pomôcky Dr. Mengeleho v Argentíne po druhej svetovej vojneInterrupce - umělý potrat znamená neuvěřitelně bolestivé trhání lidského těla dítěte kousek bez kousku bez použití jakékoliv anestezie !
Interrupcia - umelý potrat znamená neuveriteľne bolestivé trhanie ľudského tela dieťaťa kúsok po kúsku bez použitia akejkoľvek anestézie !

Interrupce - umělý potrat je příliš hrozné ukázat. Vhodné předvést ?
Interrupcie - umelý potrat je príliš hrozné ukázať. Vhodné predviesť ?Na jedné straně chceme zacházet se zvířaty humánně, na druhé straně však ale s lidskými bytostmi zacházíme bestiálně !
Na jednej strane chceme zachádzať so zvieratami humánne, na druhej strane však ale s ľudskými bytosťami zachádzame bestiálne !

První obrázek: Na jedné straně chceme chránit velryby !
Prvý obrázok: Na jednej strane chceme chrániť veľryby !

Druhý obrázek: Na druhé straně však chceme zabíjet nenarozené děti ?
Druhý obrázok: Na druhej strane však chceme zabíjať nenarodené deti ?První obrázek: Abortéři, potratáři dnes zabíjejí nenarozené děti již jen pro pouhé sebemenší podezření, že by snad eventuálně možná mohli mít Downův syndrom !
Prvý obrázok: Abortéri, potratári dnes zabíjajú nenarodené deti už i len pre púhe sebemenšie podozrenie, že by azda eventuálne možno mohli mať Downov syndróm !

Druhý obrázek: Vyděšená malá holčička s Downovým syndromem volá "Zachraň nás !"
Druhý obrázok: Vydesené malé dievčatko s Downovým syndrómom volá: "Zachráň nás !"I polské právo umožňuje legální interrupce - umělé potraty nenarozených dětí z důvodů znásilnění !
Aj polské právo umožňuje legálne interrupcie - umelé potraty nenarodených detí z dôvodov znásilnenia !

První obrázek: Samotný pachatel znásilnění dostane trest vězení.
Prvý obrázok: Samotný páchateľ znásilnenia dostane trest väzenia.

Druhý obrázek: Samotné ze znásilnění počaté dítě dostane však trest smrti !
Druhý obrázok: Samotné zo znásilnenia počaté dieťa dostane však trest smrti !Trest smrti:
První obrázek: Nelegální pro vinné !
Druhý obrázek: Legální pro nevinné !Trest smrti:
Prvý obrázok: Nelegálny pre vinných !
Druhý obrázok: Legálny pre nevinných !V případě znásilnění:
V prípade znásilnenia:

První obrázek: Muslimové zabíjejí ženy
Prvý obrázok: Mohamedáni zabíjajú ženy

Druhý obrázek: Feministky chtějí zabíjet nenarozené děti
Druhý obrázok: Feministky chcú zabíjať nenarodené deti


Násilí se dotýká žen v každém věku - Nejčastěji jsou vražděny ženy před narozením !
Násilie sa dotýka žien v každom veku - Najčastejšie sú vraždené ženy pred narodením !


Všechny ženy musí mít právo na život !
Všetky ženy musia mať právo na život !


První obrázek: Fanatická feministka s nepříčetným fanatismem demagogicky křičí: To je moje tělo !
Prvý obrázok: Fanatická feministka s nepríčetným fanatizmom demagogicky kričí: To je moje telo !

Druhý obrázek: Odpověď protiotázkou: A tohle je čí tělo ?
Druhý obrázok: Odpoveď protiotázkou: A toto je čie telo ?


Sv. Matka Tereza z Kalkaty řekla:
„Interrupce - umělý potrat je největším nebezpečím pro mír. Když dopustíme, že matka může zabít vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem? Může-li matka zabít své dítě, co brání mně zabít Vás a Vám zabít mě ?“

Sv. Matka Tereza z Kalkaty povedala:
"Interrupcia - umelý potrat je najväčším nebezpečenstvom pre mier. Keď dopustíme, že matka môže zabiť vlastné dieťa, ako môžeme po iných ľuďoch chcieť, aby sa nezabíjali navzájom? Ak môže matka zabiť svoje dieťa, čo bráni mne zabiť Vás a Vám zabiť mňa ?"Interrupce - potrat je vražda !
Interrupcia - potrat je vražda !

Interrupce - Umělý potrat v jedenáctém týdnu těhotenství.
Interrupcia - Umelý potrat v jedenástom týždni tehotenstva.


Spravedlnost je základem republiky: Je snad zabíjení nenarozených detí spravedlivé ?
Spravodlivosť je základom republiky: Je azda zabíjanie nenarodených detí spravodlivé ?

Obrázek: Interrupce - umelý potrat v osmém týdnu těhotenství
Obrázok: Interrupcia - umelý potrat v ôsmom týždni tehotenstvaPotratový biznis

Kdo vydělává na zabíjení nenarozených dětí ?
Kto zarába na zabíjaní nenarodených detí ?

Oba obrázky: Interrupce - umělý potrat v desátém týdnu těhotenství
Obidva obrázky: Interrupcia - Umelý potrat v desiatom týždni tehotenstvaMasakr - holocaust - genocida nevinných dětí:
Masaker - holokaust - genocída nevinných detí:

První obrázek: Vraždění nevinných dětí v Africe
Prvý obrázok: Vraždenie nevinných detí v Afrike

Druhý obrázek: Vraždění nevinných dětí v Evropě
Druhý obrázok: Vraždenie nevinných detí v Európe


První obrázek: Rwanda - Děti zmasakrované mačetami
Druhý obrázek: Česká republika - Děti zmasakrované kyretami


Prvý obrázok: Rwanda - Deti zmasakrované mačetami
Druhý obrázok: Slovensko - Deti zmasakrované kyretami


První obrázek: Je tohle špatné ?
Prvý obrázok: Je toto zlé ?

Druhý obrázek: Interrupce - umělý potrat v 26 týdnu těhotenství. - A tohle je dobré ?
Druhý obrázok: Interrupcia - umelý potrat v 26 týždni tehotenstva. - Je toto dobré ?Jesliže je takovéto zacházení s opicí nelidský čin, jak může být pak takovéto zacházení s nenarozeným dítětem "lidským právem" ???Ak je takéto zaobchádzanie s opicou neľudské, ako môže byť potom takéto zaobchádzanie s nenarodeným dieťaťom “ľudským právom” ???"Každý má právo na život. Lidský život je hodný ochrany již před narozením" - článek č. 6 odstavec 1 ústavního zákona č.2/1993 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, která je integrální součástí ústavního zákonodárství České republiky !!!


"Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením" - článek č. 15 odstavec 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb., ústava Slovenskej republiky !!!


Politici rozhodnou, abortéři potratáři mordujou, vraždí
Politici rozhodnú, abortéri, potratári mordujú, vraždia

Zastavte zabíjení bezbranných !!
Zastavte zabíjanie bezbranných !!


Tolerovat soukromé násilí ?
Tolerovať súkromné násilie ?

První obrázek: Desetiletý chlapec týraný doma
Prvý obrázek: Desaťročný chlapec týraný doma

Druhý obrázek: Desetitýdenní nenarozené dítě utýrané v lůně matky
Druhý obrázok: Desaťtýždňové nenarodené dieťa utýrané v lone matkyNezakázat soukromé násilí ?
Nezakázat súkromné násilie ?

První obrázek: Desetiletý chlapec týraný doma
Prvý obrázok: Desaťročný chlapec týraný doma

Druhý obrázek: Desetitýdenní nenarozené dítě utýrané v lůně matky
Druhý obrázok: Desaťtýždňové nenarodené dieťa utýrané v lone matkyPrvý obrázok: Kambodža 1,7 miliónov obetí zabitých pre vzdelanosť
První obrázek: Kambodža 1,7 milionů obětí zavražděných pro vzdělanost

Druhý obrázok: Slovensko 1,4 miliónov obetí zabitých pre nechcenosť
Druhý obrázek: Slovensko 1,4 miliónů obětí zavražděných pro nechtěnostPrvní obrázek: Kambodža 1,7 miliónů obětí zabitých kvůli vzdělání
Prvý obrázok: Kambodža 1,7 miliónov obetí zavražděných kvôli vzdelaniu

Druhý obrázek: Česká republika 3,1 miliónů obětí zabitých kvůli nechtěnosti
Druhý obrázok: Česká republika 3,1 miliónov obetí zavraždených kvôli nechcenostiPrvní obrázek: Na jedné straně celý svět nemluvil o ničem jiném, když islámští teroristé v Belgii dne 22. března 2016 zavraždili zhruba třicet lidí. Média celého světa ve svém rozhořčení se šla z toho doslova zbláznit!

Prvý obrázok: Na jednej strane celý svet nerozprával o ničom inom, keď islámsky teroristi v Belgicku dňa 22.marca 2016 zavraždili zhruba tridsať ľudí. Média celého sveta vo svojom rozhorčení sa išla z toho doslova zblázniť !

Druhý obrázek: A přitom na druhé straně bez jakéhokoliv povšimnutí je každý den v Belgii zavražděno v průměru šedesát nenarozených dětí. Tohle ale žádná média nezajimá. Po každodenně v Belgii zavraždeném zhruba dvounásobném počtu ještě bezbrannějších nenarozených dětech totiž obrazně řečeno "ani pes neštěkne" !

Druhý obrázok: A pritom na druhej strane bez akéhokoľvek povšimnutia je každý deň v Belgicku zavraždených v priemere šesdesiat nenarodených detí. Toto ale žiadne média nezaujíma. Po každodenne v Belgicku zavraždenom zhruba dvojnásobnom počte ešte bezbrannejších nenarodených deťoch totiž obrazne povedané "ani pes neštekne" !Nemůžete utajit pravdu !
Nemôžete utajiť pravdu !

Interrupce - umělý potrat zabíjí lidi !!
Interrupcia - umelý potrat zabíja ľudí !!

Každoročně je 100 000 obětí legální interrupce - umělého potratu v Kanadě !!!
Každoročne je 100 000 obetí legálnej interrupcie - umelého potratu v Kanade !!!


Genocida v Rusku: Interrupce - umělý potrat zabil více Rusů než Adolf Hitler v celé druhé světové válce 1941 - 1945 !

Genocída v Rusku: Interrupcia - umelý potrat zabil viacej Rusov než Adolf Hitler v celej druhej svetovej vojne 1941 - 1945 !Oběti nemají na výběr...
Obeti nemajú na výber...

První obrázek: Turecká genocida Arménů v Osmanské říši 1915 - 1923 mala 1,5 miliónů obětí.
Prvý obrázok: Turecká genocída Arménov v Osmanskej ríši 1915 - 1923 mala 1,5 miliónov obetí.

Druhý obrázek: Genocida nenarozených dětí ve světě má každý rok 53 milionů obětí !
Druhý obrázok: Genocída nenarodených detí ve svete má každý rok 53 miliónov obetí !První obrázek: Soud v USA v roce 1857 zbavil Afroameričany občanských práv.
Prvý obrázok: Súd v USA v roku 1857 zbavil Afroameričanov občianskych práv.

Druhý obrázek: Dnes jsou děti před narozením zbaveny práva na obhajobu.
Druhý obrázok: Dnes sú deti pred narodením zbavené práva na obhajobu.Volba obětí se mění:
První obrázek: Náboženská volba
Druhý obrázek: Rasová volba
Třetí obrázek: Reprodukční volba


Voľba obetí sa mení:
Prvý obrázok: Náboženská voľba
Druhý obrázok: Rasová voľba
Tretí obrázok:3./ Reprodukčná voľba


První obrázek: Neárijský
Druhý obrázek: Nebílý
Třetí obrázek: Nenarozený


Prvý obrázok: Neárijský
Druhý obrázok: Nebiely
Tretí obrázok: Nenarodený


Agenti genocidy:
Agenti genocídy:

První obrázek: SS
Prvý obrázok: SS

Druhý obrázek: KGB
Druhý obrázok: KGB

Třetí obrázek: Potratáři
Třetí obrázek: Potratári


Formy socialistických genocid:
První obrázek: Gulag
Druhý obrázek: Hladomor
Třetí obrázek: Umělý potrat


Formy genocíd socializmu:
Prvý obrázok: Gulag
Druhý obrázok: Hladomor
Tretí obrázok: Umelý potrat


První obrázek: Národní socialismus
Druhý obrázek: Mezinárodní socialismus
Třetí obrázek: Liberální socialismus


Prvý obrázok: Národný socializmus
Druhý obrázok: Medzinárodný socializmus
Tretí obrázok: Liberálny socializmus


Co s dětmi s in-vitro ?
Čo s deťmi s in-vitro ?

1./Děti in-vitro se zmrazí v sudech
1./Deti in-vitro sa zmrazia v sudoch

2./Děti in-vitro se opouští nemocné
2./Deti in-vitro sa opúšťajú choré

3./Děti in-vitro jsou zabity po detekci eventuálních defektů
3./Deti in-vitro sú zabité po detekcii eventuálnych defektov

Závěr: Pouze 5% dětí in-vitro má šanci na život a rodinu
Záver: Iba 5 % detí in-vitro má šancu na život a rodinu


První obrázek: Právo na život - Předčasně narozené dítě v 24 týdnu těhotenství
Prvý obrázok: Právo na život - Predčasne narodené dieťa v 24 týždni tehotenstva

Druhý obrázek: Právo volby - Tělo dítěte zabité v 24 týdni těhotenství
Druhý obrázok: Právo voľby - Telo dieťaťa zabité v 24 týždni těhotenstva


Chorobnosť "voľby":

Prvý obrázok: 24-týždňové chcené dieťa zachránené v pôrodnici
První obrázek: 24-týdenní chtěné dítě zachráněné v porodnici

Druhý obrázok: 24-týždňové nechcené dieťa zabité v pôrodnici
Druhý obrázek: 24-týdenní nechtěné dítě zabité v porodnici


Šílenost "volby":

První obrázek: Chtěné dítě zachráněné v porodnici
Prvý obrázok: Chcené dieťa zachránené v pôrodnici

Druhý obrázek: Nechtěné dítě zabíté v porodnici
Druhý obrázok: Nechcené dieťa zabité v pôrodnici


Co můžete dělat s nechtěným dítětem ?
Čo môžete robiť s nechceným dieťaťom ?

1./Obklopit dítě svou péčí
1./Obklopiť dieťa svojou starostlivosťou

2./Dát své dítě k adopci
2./Dať svoje dieťa k adopcii

3./Nechat zabít své nenarozené dítě interrupcí - umělým potratem; respektive tělíčko svého nenarozeného dítěte bez jakékoliv anestezie umrtvení bolesti nenarozeného dítěte za živa a při plném vědomí a cítění bolesti ze strany nenarozeného dítěte toto své nenarozené dítě "kousek po kousku" vytrhat z dělohy, a nakonec tyto kousky svého nenarozeného dítěte vyhodit jako odpad do odpadkového koše

3./Nechat zabiť svoje nenarodené dieťa interrupciou - umelým potratom; respektíve telíčko svojho nenarodeného dieťaťa bez akejkoľvek anestézie umrtvenia bolesti nenarodeného dieťaťa za živa a pri plnom vedomí a cítení bolesti zo strany nenarodeného dieťaťa toto svoje nenarodené dieťa "kúsok po kúsku" vytrhať z maternice, a nakoniec tieto kúsky svojho nenarodeného dieťaťa vyhodiť ako odpad do odpadkového koša


Tobě právo na život upřeno nebylo !
Tebe právo na život odopreté nebolo !

Od roku 1957 bylo na Slovensku usmrceno interrupcí - umělým potratem 1370 000 dětí !!
Od roku 1957 bolo na Slovensku usmrtených interrupciou - umelým potratom 1370 000 detí !!

Obrázek: Interrupce - umělý potrat v jedenáctém týdnu těhotenství
Obrázok: Interrupcia - umelý potrat v jedenástom týždni tehotenstva


I z Vašich peněz, i z Vašich daní je financované zabíjení:

První obrázek: Přímá vojenská imperialistická agrese armády USA a jeho satelitů proti Jugoslávii v letech 1991 - 1999 s cílem úplného rozbití tohoto politicky neutrálního státu a posléze mocenským ovládnutím jeho jednotlivých částí spojeného s genocidou jugoslávského, zejména srbského obyvatelstva ze strany USA a jeho satelitů. A obdobné zločiny genocidy civilního obyvatelstva se vojska USA e jejich satelitů dopustili kromě Jugoslávie též i Panamě, Somálsku, Afghánistánu, Iráku, Lýbii a teď nejnověji v Sýrii a na Ukrajině. Všechny tyto imperialistické válka armády USA a jejich satelitů s cílem vojenského obsazení těchto zemí, svrhnutí jejich nezávislých vlád, koloniálního zotročení dotyčných států a národů s úmyslem zmocnění se jejich nerostného bohatství, a genocida tamního civilního obyvatelstva byla financována i z Vašich peněž, i z Vašich daní bylo financováno toto zabíjení lidí.

Druhý obrázek: Současná Evropská unie i z Vašich peněž, i z Vašich daní všude na celém světě v zahraničí, v Evropě, v Asii, v Africe, v Severní, Střední i Jižní Americe, v Austrálii a Oceánii financuje legální ale i ilegální, nezákonné vraždění evropských, asijských, afrických, amerických, australských i oceánských nenarozených dětí.


Aj z Vašich peňazí, aj z Vašich daní je financované zabíjanie:

Prvý obrázok: Priama vojenská imperialistická agresia armády USA a jeho satelitov proti Juhoslávii v rokoch 1991 - 1999 s cieľom úplného rozbitie tohto politicky neutrálneho štátu a následne mocenského ovládnutia jeho jednotlivých častí spojené s genocídou juhoslovanského, najmä srbského obyvateľstva zo strany USA a jeho satelitov. A obdobné zločiny genocídy civilného obyvateľstva sa vojská USA e ich satelitov dopustili okrem Juhoslávie tiež aj v Paname, Somálsku, Afganistane, Iraku, Líbyi a teraz najnovšie v Sýrii a na Ukrajine. Všetky tieto imperialistické vojna armády USA a ich satelitov s cieľom vojenského obsadenia týchto krajín, zvrhnutia ich nezávislých vlád, koloniálneho zotročenie dotknutých štátov a národov, zmocnenia sa ich nerastného bohatstva, a genocída tamojšieho civilného obyvateľstva bola financovaná aj z Vašich peňazí, aj z Vašich daní bolo financované toto zabíjanie ľudí.

Druhý obrázok: Súčasná Európska Únia aj z Vašich peňazí, aj z Vašich daní všade na celom svete v zahraničí, V Európe, v Ázii, v Afrike, v Severnej, Strednej i Južnej Amerike, v Austrálii a Oceánii financuje legálne ale aj ilegálne, nezákonné vraždenie európskych, ázijských, afrických, amerických, austrálskych i oceánskych nenarodených detí.


Teď můžeš odvrátit zrak, ale už nemůžeš říci, že nevíš co je interrupce - umělý potrat !
Teraz môžeš odvrátiť zrak, ale už nemôžeš povedať, že nevieš čo je interrupcia - umelý potrat !


Můžeš odvrátit zrak, ale už nemůžeš říci, že nevíš co je interrupce - umělý potrat !!
Môžeš odvrátiť zrak, ale už nemôžeš povedať, že nevieš čo je interrupcia - umelý potrat !!


Můžeš odvrátit zrak, ale už nemůžeš říci, že nevíš co je interrupce - umělý potrat !!!
Môžeš odvrátiť zrak, ale už nemôžeš povedať, že nevieš čo je interrupcia - umelý potrat !!!


Dne 5. března 1940 v Katyni sovětský diktátor Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin rozkázal povraždit zhruba 22 000 zajatých polských důstojníků.

Dňa 5. marca 1940 v Katyni sovietsky diktátor Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin rozkázal povraždiť zhruba 22 000 zajatých poľských dôstojníkov.

První obrázek: Za komunistické diktatury v Polsku - polští komunisté odsoudili pravdu o Katyni.
Prvý obrázok: Za komunistickej diktatúry v Poľsku polskí komunisti odsúdili pravdu o Katyni.

Druhý obrázek: Smí být ve svobodné zemi odsouzena pravda o interrupci - umělém potratu ?
Druhý obrázok: Smie byť v slobodnom štáte odsúdená pravda o interrupcii - umelom potrate ?
Všeobecné informace o umělém potratu

Uvedení do problematiky

Umělý potrat či umělé ukončení těhotenství je termín označující "vraždu dosud nenarozeného potomka". Běžně se definuje i jako "záměrné ukončení těhotenství zabitím dosud nenarozeného potomka", ovšem tato definice nezahrnuje některé speciální případy neméně zavrženíhodných potratových jevů, jako likvidaci nevyužitých zygot a embryí z procesu umělého oplodnění, případně dle zohledňované definice těhotenství protinidační účinky antikoncepce a pilulek "po". Z hlediska lékařského může mít za následek závažné fyziologické i psychické komplikace.Terminologie

Za účelem lepší přijatelnosti umělých potratů a jejich legalizace před veřejnosti zavedli potratáři různé eufemické termíny, které pojem umělý potrat obcházejí, z nichž nejznámější jsou umělé přerušení těhotenství či interrupce. Navíc používají terminologii, která se u některých typů umělých potratů snaží vyloženě zastřít, že jde o umělý potrat - klasickým případem jsou některé "pilulky po", které se potratáři snaží řadit do antikoncepce. Nelze pominout ani termín, kterým potratáři zaštiťují, mimo jiné, celou oblast kontroly porodnosti: péče o reprodukční zdraví. Odpůrci potratů naproti tomu používají pro potraty termíny, které mají přesněji vykreslit jejich skutečnou morální i faktickou podstatu, jinými slovy, že se jedná o vraždění nenarozených dětí či - při popisu potratů jako komplexního jevu - že se zcela jednoznačně jedná holocaust či holokaust nenarozených dětí, popřípadě babycaust či babykaust nenarozených dětí, v masovém měřítku prováděnou genocida nenarozených dětí ači vedení vyhlazovací války proti nenarozeným dětem.Umělý potrat a etika

Objektivně je umělý potrat obzvlášť opovrženíhodná vražda, neboť zabíjen je ten nejbezbrannější z bezbranných a nejnevinnější z nevinných a navíc zpravidla tuto vraždu páchá či sjednává matka, která by měla být přicházejícímu dítěti největší ochranou.

Respekt k posvátnosti lidského života, respektive právu na život za žádných okolností nedovoluje zabít nevinného.

Pokud jde o závažné medicínské indikace, pak je třeba poznamenat, že lékaři tam, kde je opravdu výrazně ohrožen život matky i plodu, mohou zcela legitimně použít léčebné postupy, které v nezamýšleném druhotném důsledku eventuálně mohou neúmyslně vést ke smrti plodu, což však ale žádném případě nezahrnuje umělý potrat, tj. přímé a úmyslné zabití plodu, je ale jejich povinností v maximálně možné míře se snažit zachránit oba své pacienty, matku i nenarozené dítě.

V současné smutné situaci, kdy zákony v mnoha zemích nechrání právo na život nenarozených dětí, musí mnohé instituce - nemocnice, lékárny, lékaři a další členové zdravotnického personálu čelit rostoucímu tlaku ze strany klientů, společnosti a státu, aby se na umělých potratech podíleli. Je signifikantní, že tam, kde jsou umělé potraty speciálním odvětvím odděleným od normálního lékařství, je vykonávají zpravidla druhořadí lékaři, považovaní za póvl lékařského řemesla.Důsledky potratů a jejich legalizace

Zdravotní rizika

Z technicko-chirurgického hlediska je takzvaná "miniinterrupce" umělým potratem v rané fázi těhotenství nekomplikovaný chirurgický zákrok, se stářím plodu však ale roste i riziko pro zdraví matky, například riziko neplodnosti. Především v poslední době se ale objevilo větší množství studií, které ukazují, že umělý potrat u ženy zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu a rovněž předčasného porodu při případných dalších těhotenstvích. Významná rizika existují i při umělém potratu, který je uměle vyvolaný pomocí jedů či abortiv, jako jsou jalovcový extrakt či pilulka RU-486. Dále zde po uměle vyvolaném potratu, lhostejno zda chemickém či chirurgickém, existuje i vážné riziko psychických komplikací v podobě tzv. post-interrupčního syndromu.

Je nutno říci, že potratáři běžně zneužívají své silné pozice v klíčových lékařských společnostech a odborných časopisech k cílenému potlačování informací o případných zdravotních rizicích umělých potratů - i dalších metod kontroly porodnosti - i samotného jejich výzkumu a k hlásání řádně nepodložených "odborných stanovisek" na motivy, že údajně prý "umělý potrat je velmi bezpečný" a údajně prý "post-abortivní syndrom neexistuje". Nepohodlné studie obvykle zavrhují s tím, že údajně prý "měly špatnou metodiku" anebo údajně prý "byly nekvalitní".Rizika pro společnost

Z plošného hlediska má své zásadní důsledky i legalizace umělých potratů, jakkoliv částečná, která vede k vysoké demoralizaci lékařů i společnosti jako celku a s ní spojené rostoucí neúctě k lidskému životu a otevírá se tak cesta k dalšímu zpochybňování a oklešťování práva na život a důstojnosti lidského života, a to jak v podobě rozšiřování legálně dostupných umělých potratů, tak i jiných útoků na život, například v podobě euthanasie a eugeniky. Dále je třeba vzít v potaz, že legalizace umělých potratu otevírá cestu k tomu, aby byly ženy k umělým potratům nuceny - rodinou, partnerem, společností...

Zejména v asijských zemích způsobuje kombinace dostupné prenatální diagnostiky a umělých potratů hrozivý nepoměr mezi pohlavími, neboť v řadě tamních společností jsou synové více ceněni, než dcery, což v kombinaci se snahou o omezení porodnosti vede k cílenému potrácení děvčátek. Obzvláště viditelný je tento problém v Číně, Indii, Vietnamu a Tchaj-wanu. Podle odhadů OSN chybí díky umělým potratům na základě pohlaví plodu ve světě více než 200 milionů žen.Válka o umělé potraty

"Politici, kteří podporují legální přístup k umělým potratům, jsou naprosto nezpůsobilí k zastávání veřejných úřadů a jsou zodpovědní za umělé potraty stejně jako ti, kteří je podstoupili." - biskup Robert Vasa

V současné době se neustále zmenšuje počet zemí, které chrání lidský život tak, jak si to zaslouží. Potratáři ovládli spoustu zemí a dominují i v mezinárodní politice a agresivně se snaží jednak vnutit světu takzvané "právo na umělý potrat" jako údajné takzvané "základní lidské právo" jednak tlačí na země, které ještě počatý život zcela či alespoň ve velkém rozsahu chrání, aby z těchto pozic ustoupily.

Státy, které plní svoji povinnost a v rámci kompletní ochrany lidského života umělé potraty úplně zakazují, jsou Dominikánská republika, Chile, Malta, Nicaragua, Salvador a pochopitelně Vatikán. Některé státy ovšem zákazy umělých potratů obcházejí za pomoci definičních triků:

Chile například distribuuje potratové pilulky "po", které klasifikuje jako údajnou antikoncepci.

Protipól a naprostý vrchol barbarství vůči již zmíněným státům představují země jako Kanada, která neklade umělým potratům žádná omezení, povoluje je po celé trvání těhotenství a i naprosto pokojné protesty před potratovými klinikami kvalifikuje jako údajný "zločin", nebo Čína, která dokonce v rámci politiky jednoho dítěte a počínšťování území etnických menšin provádí násilné umělé potraty, a to i v pozdních fázích těhotenství.Hlavní potratářské síly

Pro-potratářské síly samy sebe nazývají cynickým termínem pro-choice - takzvané "hnutí pro volbu", respektive za svobodu volby, se sdružují do mnoha organizací. Prakticky všechny argumentují "zlem ilegálního potratu" a údajným právem ženy na bezpečný umělý potrat ve speciálních případech: početí při incestu či znásilnění, zdravotní komplikace matky či plodu, mnoho pak také neomezeným údajným právem ženy takzvaně "rozhodovat o své těle", z něhož odvozují údajné "právo na umělý potrat".

Existují však ale i skupiny, které prosazují i nucené potraty, respektive nucené umělé potraty jako prostředek údajného veřejného zájmu státu: za účely eugeniky, kontroly porodnosti a populačního vývoje. Umělé potraty, jakož i další prostředky kontroly porodnosti, jsou klíčovou součástí obrovského byznysu, který se roztáčí okolo lidské sexuality. Tento potratářský průmysl produkuje potratářům společně s dalšími oblastmi sexuálního průmyslu nemalé zisky a umožňuje jim tak zásadně ovlivňovat společnost.

V rámci svého prosazování umělých potratů potratáři vytvářejí celou řadu absurdních teorií odvolávajících se na údajná lidská práva. Je nutno říci, že vůdci a myslitelé potratářů vždy přímo popírají lidství zygoty či plodu. Často mluví o údajném "shluku buněk" a ve stylu "člověkem to je až od ...", ve skutečnosti jde pouze o zjednodušenou rétoriku pro masy nevzdělaných primitivních stoupenců legalizace umělých potratů. Podstatou argumentace pro-choice ideologů je zpravidla kombinace takzvaných ženských či takzvaných "reprodukčních práv" anebo takzvané "právo na reprodukční zdraví", která bez ohledu na svůj zastírací název úplně vždy zahrnuje i takzvané "právo na umělý potrat", a popření úplně všech lidských práv nenarozeného dítěte, pro něž argumentují po té linii, že si lidská práva účelově redefinují jako práva osobnostní, tj. náležející až jedinci, u nějž se již nějaká osobnost vytvořila.

Klíčovou roli v prosazování umělých potratů ve světě hrají International Planned Parenthood Federation, reprezentovaná takzvanými Společnostmi pro plánování rodiny a sexuální výchovu a další primárně potratářské organizace, některé úřady a instituce OSN a v poslední době od roku 2007 dokonce i Amnesty International, což je dnes pro-potratová lobbistická organizace, která se přetransformovala do své nynější podoby z organizace, které v minulosti byla organizací na ochranu lidských práv. Další výraznou roli hrají bohaté státy, které ovládají ať už dlouhodobě či pouze dočasně pro-potratářští extremisti: například USA za vlády prezidenta Baracka Obamy, které v roce 2010 pomohly prosadit pro-potratovou verzi ústavy v Keni, či Švédsko, které odmítlo ekonomicky podporovat Nikaraguu, dokud nepovolí takzvané "terapeutické potraty", a jehož švédský parlament v roce 2011 přikázal svým zástupcům v Parlamentním shromáždění Rady Evropy bojovat proti výhradě svědomí. Tento pro-potratářský tlak v posledních letech stále roste.Zločinnost spojená s umělými potraty

Nelegální potraty

Z hlediska práva na život je umělý potrat vždy zavrženíhodným zločinem. Na světě ovšem existují rozličné právní systémy, které právo na život různě oklešťují a umělý potrat za určitých podmínek jako zločin neklasifikují. Ba dokonce v rámci těchto systémů je možno mluvit o zločinu "nelegálního potratu" - v systému správně nastaveném by slovo "nelegální" bylo přebytečné, neboť v civilizované zemi by každý eventuální umělý potrat měl by být považován za "nelegální".

Provádění a podstupování nelegálních umělých potratů je zločin velmi rozšířený, a to i v zemích, které jsou k umělým potratům zcela benevolentní. Například v USA byla potratovým klinikám Planned Parenthood prokázána praxe provádění nelegálních umělých potratů bez vědomí a svolení rodičů u nezletilých děvčat, často navíc ve spojení s krytím sexuálního zneužívání. V roce 2015 další série investigativních nahrávek skrytou kamerou prokázala této organizaci i ilegální obchod s orgány potracených dětí a minimálně podezření ohledně ilegálního provádění umělých potratů a tedy zabíjení nenarozených dětí za účelem odběru jejich tělesných orgánů. V zemích, jako je například Polsko, kde jsou umělé potraty striktně omezeny na "výjimečné okolnosti" zdravotní indikace potratu, znásilnění etc. se nelegální umělé potraty kryjí jako legální za pomoci kupování či falšování nepravdivých lékařských dobrozdání či vymyšlených znásilnění.Hrubé porušování lidských práv

Skalnímu jádru potratového průmyslu nejde "jen" o legalizaci umělých potratů, kterážto sama o sobě hrubě porušuje právo na život, ale přímo o uznání umělého potratu jako údajného "lidského práva" a kriminalizaci všech lidí, co proti umělým potratům mají jakkoliv námitky. To ovšemže kromě porušování základního lidského práva na život u nenarozených dětí vede ještě navíc též ještě i u dalších osob k hrubému porušování dalších základních všeobecných lidských práv jako například v oblasti lidských práv na svobodu projevu, svobodu svědomí, náboženské svobody ...

Potratářská politická lobby běžně popírá a potlačuje právo na výhradu svědomí a svobodu projevu, požadují zákaz jakýchkoliv protestů proti svým umělým potratům, v prvním stadiu požadují přinejmenším brutálně represivní zákaz jakýchkoliv protestů, agitace a zejména přemlouvání žen od umělého potratu před potratovými klinikami, příkladem této brutální politické perzekuce proti oponentům a kritikům umělýách potratů v mnohých dnešních údajně prý "svobodných" a "demokratických" státech tzv. "západního světa" jako jsou například z ryze politických důvodů opakovaně a po mnoho let v kanadských věznicích vězněné odpůrkyně a kritičky umělých potratů jakými jsou například dvě významné kanadské politické vězenkyně, kanadské vězenkyně svědomí Linda Gibbons a Mary Wagner.

Dále tato mimořádně bohatá a ekonomicky i politicky velmi mocná potratářská lobby požaduje kromě zákazů jakýchkoliv protestů proti jejich vražedné genocidě nenarozených dětí i zákazy samotných pro-life organizací či alespoň přinejmenším zákaz jejich přístupu do nemocnic a na školy či jejich uvádění na oficiálních seznamech poskytujících servis těhotným ženám, neboť se obávají, že by jim pro-lifeři mohli kazit jejich krvavé kšefty tím, že by se jim některé ženy mohlo podařit přemluvit aby od svého souhlasu se zabitím svého nenarozeného potomka umělým potratem ustoupily.

Ekonomicky a politicky velmi vlivná lobby potratářského velkoprůmyslu též hrubě porušuje rodičovská práva na výchovu dětí a to ve dvou zásadních směrech: jednak usilováním o legalizaci umělých potratů u nezletilých dívek bez vědomí a souhlasu rodičů, jednak agresivním vnucováním své pro-potratové takzvané sexuální výchovy vedoucí k sexuální nevázanosti s vyhlídkami docílení dalších nechtěným těhotenství, které by se pak promítli do dalších umělých potratů a tedy do jejich dalších finančních zisků.

Poslední položku, obzvlášť smutnou, protože se příčí dokonce i formálně navenek deklarovaným cílům většiny potratářů, je přímé vnucování samotných umělých potratů a podpora nucených umělých potratů, kterého se řada potratářských organizací dopouští. Příkladem tu může být podpora čínské politiky jednoho dítěte, v jejímž rámci jsou prováděny nucené umělé potraty či vnucování umělých potratů v jednotlivých případech, kdy ani dotyčná těhotná žena s umělým potratem nesouhlasí.Propotratové násilí a terorismus

Extrémní formou potratářského omezování lidských práv je pro-potratové násilí až pro-potratový terorismus, kterého se potratářské organizace i potratáři jsko fyzické osoby dopouštějí. Potratářské organizace a státy jej běžně vykonávají v mezinárodní politice formou vydírání a neopodstatněného nátlaku na státy, které život nenarozených dětí stále ještě chrání v dostatečné šíři, když například u těch méně rozvinutých podmiňují hospodářskou pomoc přijetím pro-potratových legislativních změn. A jak již bylo zmíněno výše, dochází i k násilným umělým potratům.

Na bázi jednotlivců, které pravda zpravidla nelze považovat za reprezentanty oficiálních proudů potratářského hnutí, stejně jako není možné považovat takzvané protipotratové teroristy za reprezentanty oficiálního proudu hnutí pro-life, dochází běžně k násilným až teroristickým praktikám, které sahají od útoků na pro-life centra pro pomoc těhotným ženám a kanceláře pro-life organizací, přes vyhrůžky násilím či smrtí, tyto aktivity mají někdy až neuvěřitelně masovou formu - například zuřivou smršť útoků a výhrůžek znásilněním a smrtí, kterou si svým otevřeným dopisem nizozemskému parlamentu vysloužila katolická novinářka Mariska Orbán de Haas až po otevřené násilí a vraždy. Příkladem mohou být útoky na pro-life pochody pro život a další pro-life akce, vraždy žen, které odmítly jít na umělý potrat, a hrozby a násilí proti pro-life aktivistům, jako například výhrůžky smrtí pro-life aktivistům ze strany potratářů a zaměstnanců potratových klinik či vraždu Jima Pouillona.Umělý potrat a politika

Umělý potrat a české politické strany a hnutí

České politické strany lze rozdělit na tři hlavní skupiny: strany jednoznačně pro-potratové, u nichž je podpora umělých potratů součástí jejich programových nebo hodnotových či ideologických východisek, strany takzvaně "neutrální", jejichž programy a ideje potraty neřeší, zpravidla ale v souladu se společenským rozvrstvením výrazně převažuje pro-potratový prostoj, a strany s alespoň nějakou pro-life tendencí, u nichž se v rámci jejich programů či přímo hodnotových a ideologických východisek objevují alespoň nějaké náznaky politických snah o alespoň nějaké omezení umělých potratů či jejich úplný zákaz. Následující výčet politických stran a hnutí ovšemže ani zdaleka není výčtem kompletním.Politické strany a hnutí jednoznačně pro-potratové:

* ANO 2011 - Předseda: Ing. Andrej Babiš

* Česká strana sociálně demokratická ČSSD - Předseda: Jan Hamáček

* Komunistická strana Čech a Moravy KSČM - Předseda: JUDr. Vojtěch Filip

* Strana svobodných občanů - Předseda: Petr Mach

* Realisté - Předseda: Dr. habil Petr Robejšek

* Česká pirátská strana - Předseda: PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

* Strana zelených - Předseda: Petr Štěpánek

* Liberálně ekologická strana - Předseda: RNDr. Martin Bursík

Poznámka: Piráty, Stranu zelených a Liberálně ekologickou stranu lze považovat za tři úplně nejpropotratovější strany na české politické scéně.Politické strany takzvaně "neutrální":

* Občanská demokratická strana ODS - Předseda: Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

* Strana TOP 09 - Předseda: JUDr. Jiří Pospíšil

* Strana přímé demokracie SPD - Předseda: Tomio Okamura

* Starostové a nezávislí STAN - Předseda: Mgr. Petr Gazdík

* Strana práv občanů Zemanovci SPOZ - Předseda: MUDr. Lubomír Nečas

* Dělnická strana sociální spravedlnosti DSSS - Předseda: Mgr. Tomáš VandasPolitické strany s alespoň nějakou pro-life tendencí:

* Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová KDU-ČSL - Předseda: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

* Koruna Česká - Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska - Předseda: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

* Konzervativní strana KONS - Předseda: RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D.

* Strana Moravané - Předseda: Ing. Pavel DohnalZpět na hlavní stránku!