Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Čakáte nečakane dieťa? Linka pomoci v Slovenskej republike - telefón: 0800 12 00 24 // e-mail: apz@nextra.sk
Čekáte nečekaně dítě? Linka pomoci v České republice - telefon: 800 108 000 // email: poradna@linkapomoci.cz


Tu po kliknutí myšou na tento červený odkazovač uvidíte na vlastné oči krátké AUTENTICKÉ VIDEO:
"Toto je INTERRUPCIA - Toto je UMELÝ POTRAT" !!
Veľkosť tohto FLV video-súboru 9,204 MB, dĺžka filmu 3 minuty a 51 sekúnd (tj. 231 sekúnd).

Odkazovač: Anebo jste z České republiky? Jestliže ano, pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepněte se tím do české verze!


Desať argumentov prečo neísť na potrat a prečo je umelý potrat veľmi zlé riešenie..

1./Tragédia nevyrieši tragédiu

Okolnosti tehotenstva môžu byť niekedy tragické. Možno bola žena znásilnená. Možno má dieťa vážne genetické ochorenie. Možno je ohrozené zdravie ženy. Avšak zlo potratu neuzdraví tieto tragédie. Nezmažeme znásilnenie tým, že odstránime dieťa. Nevyliečime choré dieťa tým, že ho predbežne zabijeme. Žena sa neuzdraví zo všetkých svojich zdravotných problémov tým, že vymaže inú ľudskú bytosť.

Ženy, ktoré boli znásilnené, potrebujú súcitnú starostlivosť. Ale táto súcitná starostlivosť nezahŕňa popravu jej dieťaťa. Rodičia, ktorí čelia ťažkej prenatálnej diagnóze, potrebujú byť detailne informovaní o reálnych faktoch o chorobe a nasmerovaní na expertov, ktorí s ňou majú skúsenosti. Nesmú byť tlačení rýchlo sa rozhodnúť pre potrat bez možnosti zváženia, že dieťaťu dajú šancu navzdory všetkému. Existuje mnoho prípadov, keď sa aj opakovaná diagnóza zmenila a narodilo sa úplne zdravé dieťa. Ženy s rizikovým tehotenstvom musia byť pod dohľadom profesionálov, ale liečba nezahŕňa zabitie inej ľudskej bytosti (ak dieťa zomrie počas liečby, napríklad po chemoterapii alebo pri odstránení mimomaternicového tehotenstva - nejde o umelý potrat).

2./Berie život nevinnému

Veda už nemôže byť jasnejšia. Nenarodené deti sú žijúce, separátne a jedinečné bytosti. Od momentu oplodnenia/počatia - začína existencia ľudského života. Ukončenie tohto života nie je ukončením "potenciálneho života." Je to ukončenie života. Moderná veda už vie jasne ukázať ľudskosť nenarodeného dieťaťa - môžeme si prečítať vedecké správy, vidieť fotky aj videá. Nie je to vecou "viery", ako sa nám to snažia stúpenci potratov nahovoriť a tým zrušiť akúkoľvek diskusiu.

3./Porušuje ľudské práva

Ľudské práva sú porušené, keď sú ľudia ukrátení o základné práva diskriminačným spôsobom. Nenarodené deti boli ukrátené o život - to najzákladnejšie právo zo všetkých - iba na základe ich lokality (pretože sú v maternici matky) a na základe úrovne vývoja (pretože sú ešte malé). To je diskriminačné, neľudské a kruté.

4./Trestá nevinných

Znásilnenie? Dieťa si nezaslúži zomrieť za zločiny svojho otca. Päťročné dieťa nemôže byť zabité kvôli tomu, že jeho otec je kriminálnik. Päť mesačné nenarodené dieťa by nemalo byť zabité z toho istého dôvodu. Dieťa je úplne nevinné. Dieťa je VŽDY nevinné a nemalo by byť nikdy potrestané. Dieťa si nezaslúži zomrieť.

5./Ubližuje ženám

Skutočné príbehy jasne ukazujú znova a znova, že potrat ženám ubližuje. Zranenia prichádzajú v rôznych formách - mentálnej, emočnej, vzťahovej a fyzickej. Ženy aj v dnešnej dobe zomierajú práve pri legálnych umelých potratoch. Strata plodnosti alebo zvýšený výskyt spontánnych potratov po umelých potratoch je len zrnkom piesku v problémoch spojených s umelými potratmi. Obrovské množstvo skutočných príbehov, ktoré sú v dnešnej dobe ľahko overiteľné, dokazuje, že nielen deti, ale aj ženy sú skutočnými obeťami tohto skutku.

6./Ničí vzťahy a rodinné väzby

Zakaždým, keď zomrie člen rodiny, je zasiahnutá celá rodina. Rovnako je to aj pri potrate. Naozajstné, živé, nenahraditeľné dieťa bolo zabité a rodičia aj súrodenci sú tým poškodení. Ženy, ktoré si umelým potratom chcú muža udržať, často tento vzťah skončia skoro po potrate aj tak samé. A s výčitkami svedomia. Ženy, ktoré trpia post-abortívnym syndrómom, svojimi problémami ďalej ovplyvňujú aj celé svoje okolie.

7./Nikdy sa neskončí

Akokoľvek sa žena bude snažiť zabudnúť, nikdy nevymaže, čo umelým potratom urobila. Umelý potrat zabíja nevinný život. Čas nevymaže zabitie ani neuľahčí vnímanie tejto reality. Umelý potrat je krutá tragédia a je voľbou, ktorá by nikdy nemala byť zvolená. Lebo táto voľba zostáva navždy.

8./Vytvára nové problémy

Mnoho ľudí verí, že umelý potrat vyrieši určitý problém. Môže sa zdať, že v danej chvíli bol problém vymazaný. Možno môže dievča ďalej študovať, možno sa rodičia ani nedozvedia, že bola tehotná, možno bude aféra zatajená... Ale v realite, umelý potrat iba ukryje problémy, nevyrieši ich. To, že je to legálne neznamená, že je to v poriadku. A to, že sa umělý potrat často deje potajomky neznamená, že so ženou nezostane navždy.

9./Potláča zodpovednosť

Umelý potrat je niekedy využívaný na rýchle zakrytie jednorázovky alebo riešenie vzťahu, ktorý sa pokazil. Ale keď dvaja dospelí ľudia urobia rozhodnutie a participujú v aktivite, o ktorej je známe, že sa pri nej začne život dieťaťa, títo dospelí musia prijať aj zodpovednosť za svoje činy. Antikoncepcia nie je riešenie. Antikoncepcia môže zlyhať. Aj najlepšie plánovanie môže zlyhať. Ale vyhnutie sa zodpovednosti by nemalo stáť inú ľudskú bytosť jej život. Dieťa nemôže za to, že jeho rodičia sú nezodpovední. Dieťa si nezaslúži zomrieť, preto že jeho rodičia sú nezodpovední.

Zodpovední ľudia musia niekedy urobiť aj ťažké rozhodnutia. Možno je zlé načasovanie, možno sú ťažké okolnosti. Ale to neospravedlňuje zabitie nevinného života. Vybrať si vychovanie dieťaťa je zodpovedné. Vybrať si adopciu je zodpovedné. Ale vybrať si potrat a zabrániť dieťaťu, ktoré už existuje, akokoľvek je malé, je nezodpovedným a neodvolateľným zlom.

10./Neoslobodzuje ženu

Je zvláštne, že aj keď pôvodné feministky boli pro-life, dnešné "feministky" tvrdia, že umelý potrat je oslobodzujúci a je to ich "právo". Nie je právom ženy zabiť svoje dieťa. Nie je exkluzívnym právom ženy ísť k lekárovi a dovoliť mu, aby popravil jej dieťa. Nie je oslobodzujúce nechať svojmu dieťaťu roztrhať končatinu za končatinou a nechať ho vysať z maternice. Toto nie je voľba ani sloboda. To je tragédia pre všetkých zúčastnených, a preto by to nemalo existovať v nijakej civilizovanej krajine. Ženy nezískavajú slobodu prelievaním krvi svojich detí.

Čakáte nečakane dieťa? Linky pomoci v Slovenskej republike:

1.)NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA “ÁNO PRE ŽIVOT" – ÁNO PRE ŽIVOT N.O. – Sídlo v Rajeckých Tepliciach, ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice. Nachádzate sa v krízovej životnej situácii? Telefón na BEZPLATNÚ NONSTOP Linku pomoci 0800 12 00 24 Nezisková organizácia Áno pre život n.o. prevádzkuje zariadenie núdzového bývania – Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom poskytuje ubytovanie a odborné poradenstvo osamelým ženám v núdzi a matkám s deťmi. V rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ponúkame pomoc alebo sprostredkujeme pomoc pri riešení výchovných, rodinných problémoch. V rámci preventívnych programov realizujeme sériu interaktívnych prednášok pre študentov stredných škôl a gymnázií. Telefón/fax: 041 /54 94 950, Web: http://anoprezivot.sk/ Email: apz@nextra.sk Riaditeľka: Mgr. Zuzana Dobešová, Predsedníčka správnej rady: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

2.) PORADŇA ALEXIS, N.O. - ALEXIS - PORADŇA PRE ŽENY A DIEVČATÁ - Sídlo v Bratislave, Heydukova 14, 811 08 Bratislava. Telefón - mobil: 0911 / 350 200, Web: http://www.linkapomoci.sk/ nebo http://alexisporadna.sk/ Riaditeľka: Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová, Facebook: https://www.facebook.com/poradnaAlexis; Email: poradna@alexisporadna.sk
Komu pomáhame: Naša pomoc je určená ženám a dievčatám, ale aj tým, ktorí uvažujú o umelom potrate, trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení, trápi neporozumenie otca, matky počatého dieťaťa, trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, trápia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, prekonali umelý alebo spontánny potrat. Poradenstvo ponúkame aj rodinným príslušníkom.
Čo ponúkame? Pomoc pri analýze problému a hľadaní riešenia. Pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti. Pomoc pri nájdení azylového ubytovania. Poskytnutie tehotenského testu zdarma. Posúdenie výsledkov prenatálnych tehotenských vyšetrení a následné poradenstvo (v spolupráci s odborníkmi). Informácie o mechanizmoch, ktoré vplývajú na plodnosť a počatie. Informácie o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva. V prípade potreby sprostredkovanie stretnutia s odborníkmi (napr. gynekológom, sociálnym pracovníkom, psychológom, duchovným, krízovým pracovníkom z azylového domu). Konzultácie v prípade zvažovania utajeného pôrodu a náhradnej rodinnej starostlivosti. Vzájomné rodinné konzultácie – s partnerom, starými rodičmi dieťaťa, ktorým chýba dostatok informácií pre láskavé pochopenie. Ďalšie informácie a konzultácie pre jednotlivcov a kolektívy, napr. školy (krása materstva, sexualita ako dar, dieťa ako dar, realita umelého potratu, postabortívny syndróm ).

3.) PROJEKT "ZACHRÁŇME ŽIVOTY" – Sídlo v Bratislave. Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom. Poznáte vo svojom okolí tehotnú ženu, matku s deťmi, ktorá sa ocitla v ťažkej sociálnej situácii a chcete pre ňu niečo urobiť? Koordinátor Mária Demeterová, Telefón – mobil: 0911 / 756 026, Web: http://www.zachranmezivoty.sk/ Email: info@zachranmezivoty.sk

Obrana rodičovských práv. Link pomoci v Slovenskej republike:

DETI PATRIA RODIČOM – Ak vám bolo odobraté dieťa ozvite sa !!! Telefón: 00421 / 949 656 490, Web: http://www.detipatriarodicom.sk/ Email: info@detipatriarodicom.sk


Čekáte nečekaně dítě? Linky pomoci v České republice:

1.) LINKA POMOCI - Sídlo v Praze. Bezplatná poradenská pomoc ženám čekajícím nečekaně dítě e-mailem a prostřednictvím linky 800 108 000. Nabízí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě. Nabízíme osobní krizovou intervenci, rozhovor a poradenství, dále pak také konzultace a poradenství v otázkách státní sociální podpory. Kontakt: Telefon – pevná linka na bezplatném čísle 800 108 000 nebo Telefon – mobil: 736 766 660 Web: http://linkapomoci.cz/ E-mail č.1: poradna@linkapomoci.cz nebo E-mail č.2: zdenka.rybova@linkapomoci.cz

2.)PORADNA NA POČÁTKU – Sídlo v Brně, Soběšická 560/60, Brno – Husovice. Poskytujeme poradenství, ubytování a podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomáháme chránit a rozvíjet lidský život. Poskytujeme: Odborné sociální poradenství (v Poradně Na počátku), Azylové ubytování (v Domově pro dětský život) a Sociální rehabilitace (v Bytech Na počátku) Nonstop Telefon – pevná linka: 548 221 405 nebo Nonstop Telefon – mobil: 774 440 821. Web: http://napocatku.cz/ Email: poradna@napocatku.cz

3.) NESOUDÍME, POMÁHÁME - Sídlo v Praze. Projekt pomoci ženám nuceným k umělým potratům: Čekáte nečekaně dítě a cítíte se nucená k umělému potratu? Pomůžeme vám, abyste nemusela jednat pod nátlakem. Čekáte další dítě a máte strach, jak partner zareaguje?, Vyhazuje vás přítel z bytu a nevíte, co s vámi bude?, Jste studentka a rodiče vás nutí k potratu?, Máte strach, co řekne zaměstnavatel?, Jste cizinka bez zázemí, ale chcete dát dítěti šanci?, Nevíte, co přesně znamenají odborné termíny a máte strach se zeptat?, Jste na všechno sama a uvítala byste kontakt na rodinu, která by vám pomohla během těhotenství, příp. i po narození dítěte? Kontakt: Radka Válková, Telefon - mobil: 603 700 861 Web: http://nesoudimepomahame.cz/ E-mail: radka.valkova@nesoudimepomahame.cz

4.) HNUTÍ PRO ŽIVOT - Sídlo v Praze, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha. Hnutí Pro život ČR poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informace, pořádá přednášky a spolupracuje na legislativních změnách. Kontakt č.1: Jaroslava Trajerová, Telefon - mobil: 607 870 457 nebo Kontakt č.2: Hnutí pro život, Telefon - mobil: 603 976 231 Web: http://hnutiprozivot.cz/ E-mail č.1: jaroslava.trajerova@hnutiprozivot.cz nebo E-mail č.2 info@hnutiprozivot.cz nebo E-mail č.3: radim.uchac@hnutiprozivot.cz

5.) CENTRUM NADÉJE A POMOCI (CENAP) – Sídlo v Brně, Vodní 13, 602 00 Brno. Dosah činnosti CENAP je celorepublikový, nabízí sociální a zdravotní poradenství a pomoc v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím. CENAP podporuje rodinu v celém jejím spektru a chrání život od početí po přirozenou smrt. Poradny: Poradna pro ženy a dívky: Telefon – pevná linka: 543 254 891, Poradenství při problémech s kojením: Telefon – pevná linka: 543 211 234, Poradna při neplodnosti: Telefon – pevná linka: 543 254 891, Poradna pro zdraví: Telefon – pevná linka: 543 211 234 nebo Telefon – mobil: 731 428 333, Gynekologická ambulance: Telefon – pevná linka: 543 211 234 nebo Telefon – mobil: 731 428 333. Web: http://www.cenap.cz/ E-mail: cenap@cenap.cz

6.) DLAŇ K ŽIVOTU – Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. Sídlo v Ostravě, Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. S vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením. Web: http://www.dlanzivotu.cz/ Ředitelka: Mgr. Marcela Holeňová, Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava, Telefon - mobil: 732 171 373, E-mail: holenova@dlanzivotu.cz
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni - Kontakt č.1:
Hamry 107, 539 01 Hlinsko. Vedoucí domu: Mgr. Pavla Glogarová, DiS., Telefon - mobil: 733 125 261. E-mail: glogarova@dlanzivotu.cz
Azylový dům pro těhotné ženy v tísni Kontakt č.2:
Hamry 107, 539 01 Hlinsko. Monika Vokáčová - administrativní pracovnice, Telefon – pevná linka: 469 311 021 nebo Telefon - mobil 739 302 619, E-mail: ad@dlanzivotu.cz
Poradna Cesta těhotenstvím - Kontakt č.1:
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. Vedoucí poradny: Mgr. Iva Křenková, Telefon - mobil: 733 125 264, E-mail: krenkova@dlanzivotu.cz
Poradna Cesta těhotenstvím - Kontakt č.2:
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava. Poradna Cesta těhotenstvím - Kontaktní pracovnice, Telefon - mobil: 605 329 232, E-mail: poradna@dlanzivotu.cz

7.) NADAČNÍ FOND BETLÉM NENAROZENÝM - Sídlo v Ostravě. Tato společnost nabízí podporu a pomoc těhotným ženám v tísni a provozuje poradnu a Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Poradna nabízí bezplatnou preventivní podporu a pomoc v tíživé situaci zejména těhotným ženám, partnerům a rodičům s dětmi do čtyř let. K aktivitám poradny patří poradenství v situaci nečekaného těhotenství, materiální pomoc pro miminko, konzultace v rámci přípravy k porodu, videotrénink interakcí podporující komunikaci rodičů s malými dětmi anebo vzdělávací programy pro těhotné maminky a rodiče s dětmi. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nabízí ubytování, podporu a pomoc těhotným ženám a ženám s dětmi do 7 let věku. Ubytovaným klientkám je v průběhu pobytu poskytnuto nejen ubytování a pomoc při obstarávání běžných záležitostí, ale je jim nabídnuto také doprovázení na cestě mateřstvím s cílem pomoci jim vytvořit pro své děti zázemí a domov. Cílem projektu je příprava a realizace smysluplně prožitého dne pro 100 až 120 dětí. Program probíhá v přírodě a jeho snahou je zprostředkovat dětem pohled na pozitivní lidské hodnoty. Kontaktní osoba: Ing. Veronika Bučová, Telefon – pevná linka: 595 173 806 nebo Telefon - mobil 739 354 269, Web: http://www.nfbetlem.cz/ E-mail: kontakt@nfbetlem.cz

8.) NÁRODNÍ INICIATIVA ZA ŽIVOT - Sídlo v Plzni, Hodonínská 59, 323 00 Plzeň. Telefon - mobil: 776 449 232, Web: http://www.niz.cz/ E-mail: info@niz.cz
Poradna pro život: Husova 1, Plzeň, Telefon – mobil: 776 449 232, E-mail: poradna@niz.cz Poradna pro život poskytuje pomoc mladým ženám a dívkám a nejen jim, pokud se ocitly v situaci, s níž si nevědí rady: neplánované těhotenství,těhotenství nezletilých, postabortivní syndrom, otázky kolem antikoncepčních metod, problematika vztahů s vrstevníky, problematika mezigeneračních vztahů apod. Organizuje též ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO ŽÁKY. PREVENCE NEPLÁNOVANÝCH TĚHOTENSTVÍ A INTERRUPCÍ.

Obrana rodičovských práv. Link pomoci v České republice:

VÝBOR NA OBRANU RODIČOVSKÝCH PRÁV - Sídlo společnost v Brně, Palackého náměstí 7/86, 621 00 Brno. Pokud vám bylo odebráno dítě ozvěte se !!! Web: http://www.vorp.cz/cs E-mail: kancelar@vorp.cz Předsedkyně: Jana Jochová Trlicová, Telefon – mobil: +420 / 603 325 880; Místopředsedkyně: Anna Brychtová, Telefon - mobil: +420 / 774 027 676. VÝBOR NA OBRANU RODIČOVSKÝCH PRÁV, z.s. je zapsaným spolkem občanů se společným zájmem chránit právo rodičů na výchovu dětí ve shodě s morálním a náboženským přesvědčením rodičů, tak jak je zaručeno Listinou základních práv a svobod. Jsme skupina konzervativně zaměřených rodičů, kteří nechtějí dětem vysvětlovat, “že všechno je jinak, než se dověděly ve škole" jako to museli dělat jejich rodiče v totalitě. Jsou mezi námi i učitelé, kteří nechtějí učit věci, které jsou v rozporu s jejich svědomím. Nechceme mlčet ke špatným vlivům novodobých ideologií, které se do škol infiltrují proti vůli rodičů i učitelů.Ak je takéto zaobchádzanie s opicou neľudské, ako môže byť potom takéto zaobchádzanie s nenarodeným dieťaťom “ľudským právom” ???Toto je potratový průmysl !
Toto je potratový priemysel !

Potratový průmysl vydělává peníze ze zabíjení nenarozených dětí !
Potratový priemysel zarába peniaze zo zabíjania nenarodených detí !

Oba obrázky: Interrupce - umělý potrat v desátém týdnu těhotenství
Obidva obrázky: Interrupcia - umelý potrat v desiatom týždni tehotenstvaČlověk je obětí globální genocidy !Človek je obeťou globálnej genocídy !První obrázek: Stoupenci legálních interrupcí - umělých potratů dnes říkají, že nechtěné nenarozené dítě údajně prý je třeba usmrtit interrupcí !
Prvý obrázok: Stúpenci legálnych interrupcií - umelých potratov dnes hovoria, že nechcené dieťa údajne vraj je treba usmrtiť interrupciou !

Druhý obrázek: A co pak tedy budete říkat zítra ohledem životů nechtěných důchodců ?
Druhý obrázok: A čo potom teda budete hovoriť zajtra ohľadom životov nechcených dôchodcov ?Vůdce Velkoněmecké třetí říše 1933 - 1945 Adolf Hitler je "otcem" tzv. "milosrdného" usmrcování lidí tzv. "ze soucitu" - vynálezcem eutanazie !
Vodca Veľkonemeckej tretej ríše 1933 - 1945 Adolf Hitler je "otcom" tzv. "milosrdného" usmrcovania ľudí tzv. "zo súcitu" - vynálezcom eutanázie !

Adolf Hiler jako první zavedl toto zabíjení nemocných, starých a dementních lidí eutanazií.
Adolf Hitler ako prvý zaviedol toto zabíjanie chorých, starých a dementných ľudí eutanáziou.

A dnes Adolfa Hitlera v tom všichni extrémističtí neomarxističtí liberálové a levičáci nadšeně následují !
A dnes Adolfa Hitlera v tom všetci extrémistickí neomarxistickí liberáli a ľavičiari nadšene následujú !Liberál Dr. Jack Kevorkian řekl:
Liberál Dr. Jack Kevorkian povedal:

První obrázek: "Nenechte si dětmi zničit svou kariéru !"
Prvý obrázok: "Nenechajte si deťmi zničiť svoju kariéru !"

Druhý obrázek: "Nedovolte, aby jste na rodiče dopláceli svými finančními příjmy !"
Druhý obrázok: "Nedovoľte, aby ste na rodičov doplácali svojimi finančnými príjmami !"Liberál Dr. Jack Kevorkian řekl:
Liberál Dr. Jack Kevorkian povedal:

První obrázek: "Nenechte děti zničit Vaši kariéru !"
Prvý obrázok: "Nenechajte deti zničiť Vašu kariéru !"

Druhý obrázek: "Nenechte rodiče zničit Váš životní ekonomický standard !"
Druhý obrázok: "Nenechajte rodičov zničiť Váš životný ekonomický štandard !"Legální interrupce - umělý potrat je menší zlo ?
Legálna interrupcia - umelý potrat je menšie zlo ?

První obrázek: Interrupce - umělý potrat ve 22-týdnu těhotenství
Prvý obrázok: Interrupcia - umelý potrat v 22-týždni tehotenstva

Druhý obrázek: Interrupce - umělý potrat v jedenáctém týdnu těhotenství
Druhý obrázok: Interrupcia - umelý potrat v jedenástom týždni tehotenstvaNásilí vůči bezbranným !
Násilie voči bezbranným !

Všechny tři obrázky: Interrupce - umělý potrat v desátém týdnu těhotenství
Všetky tri obrázky: Interrupcia - umelý potrat v desiatom týždni tehotenstvaInterrupce - umělý potrat zda-li legální nebo nelegální - efekt je vždy tentýž !
Interrupcia - umelý potrat či už legálny alebo nelegálny - efekt je vždy rovnaký !

Obrázek: Interrupce - umělý potrat v osmém týdnu těhotenství
Obrázok: Interrupcia - umelý potrat v ôsmom týždni tehotenstvaMargaret Sangerová řekla: "Kontrola porodnosti musí nevyhnutně vést k čistější rase."
Margaret Sangerová povedala: "Kontrola pôrodnosti musí nevyhnutne viesť k čistejšej rase."

Logická otázka: Nacistka ?

Odpověď: Ne, americká feministka a první propagátorka idey legální interrupce - umělého potratu !
Odpoveď: Nie, americká feministka a prvá propagátorka idey legálnej interrupcie - umelého potratu !Bolševici - komunisté jako úplně první na světě v roce 1920 v Rusku uzákonili legální interrupci - umělý potrat !
Boľševici - komunisti ako úplne prví na svete v roku 1920 v Rusku uzákonili legálnu interrupciu - umelý potrat !

Vůdci říjnové bolševické - komunistické revoluce 1917 v Rusku soudruh Vladimir Iljič Lenin a soudruh Lev Davidovič Trockij jsou "otcové" legální interrupce - umělého potratu !
Vodcovia októbrovej boľševíckej - komunistickej revolúcie 1917 v Rusku súdruh Vladimír Iljič Lenin a súdruh Lev Davidovič Trockij sú "otcovia" legálnej interrupcie - umelého potratu !

V roce 1920 na jejich příkaz Sovětský svaz jako úplne první stát na světě zlegalizoval interrupci - zavedl umělé potraty, a to na celou dobu těhotenství.
V roku 1920 na ich príkaz Sovietsky zväz ako úplne prvý štát na svete zlegalizoval interrupciu - zaviedol umelé potraty, a to na celú dobu tehotenstva.

Bolševici - komunisté přešli od legální interrupce - umělých potratů k legálně uměle vyvolanému hladomoru na Ukrajině.
Boľševici - komunisti prešli od legálnej interrupcie - umelých potratov k legálne umele vyvolanému hladomoru na Ukrajine.

První obrázek: Interrupce - umělý potrat ve 24-týdnu těhotenství.
Prvý obrázok: Interrupcia - umelý potrat v 24-týždni tehotenstva.

Druhý obrázek: Hladomor na Ukrajině
Druhý obrázok: Hladomor na UkrajineVůdce Velkoněmecké třetí říše 1933 - 1945 Adolf Hitler je "otcem" legální interrupce - umělého potratu ve Střední Evropě !

Vodca Veľkonemeckej tretej ríše 1933 - 1945 Adolf Hitler je "otcom" legálnej interrupcie -legálneho potratu v Strednej Európe !

Adolf Hiler jako úplně první ve Střední Evropě dne 9. března 1943 zlegalizoval interrupci - poskytl právo na svobodnou volbu legálního umělého potratu všem tzv. "méněcenným neárijským" ženám židovského, romského a slovanského etnického původu.

Adolf Hitler ako úplne prvý v Strednej Európe dňa 9. marca 1943 zlegalizoval interrupciu - poskytol právo na slobodnú voľbu legálneho umelého potratu všetkým tzv. "menejcenným neárijským" ženám židovského, rómskeho a slovanského etnického pôvodu.Pracovní nástroje Dr. Mengeleho
Pracovné nástroje Dr. Mengeleho

První obrázek: Pracovní nástroje Dr. Mengeleho v nacistickém koncentračním táboře Osvětim za druhé světové války
Prvý obrázok: Pracovné nástroje Dr. Mengeleho v nacistickom koncentračnom tábore Osvienčim za druhej svetovej vojny

Druhý obrázek: Pracovní nástroje Dr. Mengeleho v Argentině po druhé světové válce
Druhý obrázok: Pracovné nástroje Dr. Mengeleho v Argentíne po druhej svetovej vojnePracovné pomůcky Dr. Mengeleho
Pracovné pomôcky Dr. Mengeleho

První obrázek: Pracovné pomůcky Dr. Mengeleho v nacistickém koncentračním táboře Osvětim během druhé světové války
Prvý obrázok: Pracovné pomôcky Dr. Mengeleho v nacistickom koncentračnom táboer Osvienčim počas druhej svetovej vojny

Druhý obrázek: Pracovné pomůcky Dr. Mengeleho v Argentině po druhé světové válce
Druhý obrázok: Pracovné pomôcky Dr. Mengeleho v Argentíne po druhej svetovej vojneInterrupce - umělý potrat znamená neuvěřitelně bolestivé trhání lidského těla dítěte kousek bez kousku bez použití jakékoliv anestezie !
Interrupcia - umelý potrat znamená neuveriteľne bolestivé trhanie ľudského tela dieťaťa kúsok po kúsku bez použitia akejkoľvek anestézie !

Interrupce - umělý potrat je příliš hrozné ukázat. Vhodné předvést ?
Interrupcie - umelý potrat je príliš hrozné ukázať. Vhodné predviesť ?Na jedné straně chceme zacházet se zvířaty humánně, na druhé straně však ale s lidskými bytostmi zacházíme bestiálně !
Na jednej strane chceme zachádzať so zvieratami humánne, na druhej strane však ale s ľudskými bytosťami zachádzame bestiálne !

První obrázek: Na jedné straně chceme chránit velryby !
Prvý obrázok: Na jednej strane chceme chrániť veľryby !

Druhý obrázek: Na druhé straně však chceme zabíjet nenarozené děti ?
Druhý obrázok: Na druhej strane však chceme zabíjať nenarodené deti ?První obrázek: Abortéři, potratáři dnes zabíjejí nenarozené děti již jen pro pouhé sebemenší podezření, že by snad eventuálně možná mohli mít Downův syndrom !
Prvý obrázok: Abortéri, potratári dnes zabíjajú nenarodené deti už i len pre púhe sebemenšie podozrenie, že by azda eventuálne možno mohli mať Downov syndróm !

Druhý obrázek: Vyděšená malá holčička s Downovým syndromem volá "Zachraň nás !"
Druhý obrázok: Vydesené malé dievčatko s Downovým syndrómom volá: "Zachráň nás !"I polské právo umožňuje legální interrupce - umělé potraty nenarozených dětí z důvodů znásilnění !
Aj polské právo umožňuje legálne interrupcie - umelé potraty nenarodených detí z dôvodov znásilnenia !

První obrázek: Samotný pachatel znásilnění dostane trest vězení.
Prvý obrázok: Samotný páchateľ znásilnenia dostane trest väzenia.

Druhý obrázek: Samotné ze znásilnění počaté dítě dostane však trest smrti !
Druhý obrázok: Samotné zo znásilnenia počaté dieťa dostane však trest smrti !Trest smrti:
První obrázek: Nelegální pro vinné !
Druhý obrázek: Legální pro nevinné !Trest smrti:
Prvý obrázok: Nelegálny pre vinných !
Druhý obrázok: Legálny pre nevinných !V případě znásilnění:
V prípade znásilnenia:

První obrázek: Muslimové zabíjejí ženy
Prvý obrázok: Mohamedáni zabíjajú ženy

Druhý obrázek: Feministky chtějí zabíjet nenarozené děti
Druhý obrázok: Feministky chcú zabíjať nenarodené deti


Násilí se dotýká žen v každém věku - Nejčastěji jsou vražděny ženy před narozením !
Násilie sa dotýka žien v každom veku - Najčastejšie sú vraždené ženy pred narodením !


Všechny ženy musí mít právo na život !
Všetky ženy musia mať právo na život !


První obrázek: Fanatická feministka s nepříčetným fanatismem demagogicky křičí: To je moje tělo !
Prvý obrázok: Fanatická feministka s nepríčetným fanatizmom demagogicky kričí: To je moje telo !

Druhý obrázek: Odpověď protiotázkou: A tohle je čí tělo ?
Druhý obrázok: Odpoveď protiotázkou: A toto je čie telo ?


Sv. Matka Tereza z Kalkaty řekla:
„Interrupce - umělý potrat je největším nebezpečím pro mír. Když dopustíme, že matka může zabít vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem? Může-li matka zabít své dítě, co brání mně zabít Vás a Vám zabít mě ?“


Sv. Matka Tereza z Kalkaty povedala:
"Interrupcia - umelý potrat je najväčším nebezpečenstvom pre mier. Keď dopustíme, že matka môže zabiť vlastné dieťa, ako môžeme po iných ľuďoch chcieť, aby sa nezabíjali navzájom? Ak môže matka zabiť svoje dieťa, čo bráni mne zabiť Vás a Vám zabiť mňa ?"Interrupce - potrat je vražda !
Interrupcia - potrat je vražda !

Interrupce - Umělý potrat v jedenáctém týdnu těhotenství.
Interrupcia - Umelý potrat v jedenástom týždni tehotenstva.


Spravedlnost je základem republiky: Je snad zabíjení nenarozených detí spravedlivé ?
Spravodlivosť je základom republiky: Je azda zabíjanie nenarodených detí spravodlivé ?

Obrázek: Interrupce - umelý potrat v osmém týdnu těhotenství
Obrázok: Interrupcia - umelý potrat v ôsmom týždni tehotenstvaPotratový biznis

Kdo vydělává na zabíjení nenarozených dětí ?
Kto zarába na zabíjaní nenarodených detí ?

Oba obrázky: Interrupce - umělý potrat v desátém týdnu těhotenství
Obidva obrázky: Interrupcia - Umelý potrat v desiatom týždni tehotenstvaMasakr - holocaust - genocida nevinných dětí:
Masaker - holokaust - genocída nevinných detí:

První obrázek: Vraždění nevinných dětí v Africe
Prvý obrázok: Vraždenie nevinných detí v Afrike

Druhý obrázek: Vraždění nevinných dětí v Evropě
Druhý obrázok: Vraždenie nevinných detí v Európe


První obrázek: Rwanda - Děti zmasakrované mačetami
Druhý obrázek: Česká republika - Děti zmasakrované kyretami


Prvý obrázok: Rwanda - Deti zmasakrované mačetami
Druhý obrázok: Slovensko - Deti zmasakrované kyretami


První obrázek: Je tohle špatné ?
Prvý obrázok: Je toto zlé ?

Druhý obrázek: Interrupce - umělý potrat v 26 týdnu těhotenství. - A tohle je dobré ?
Druhý obrázok: Interrupcia - umelý potrat v 26 týždni tehotenstva. - Je toto dobré ?Jesliže je takovéto zacházení s opicí nelidský čin, jak může být pak takovéto zacházení s nenarozeným dítětem "lidským právem" ???Ak je takéto zaobchádzanie s opicou neľudské, ako môže byť potom takéto zaobchádzanie s nenarodeným dieťaťom “ľudským právom” ???"Každý má právo na život. Lidský život je hodný ochrany již před narozením" - článek č. 6 odstavec 1 ústavního zákona č.2/1993 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, která je integrální součástí ústavního zákonodárství České republiky !!!


"Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením" - článek č. 15 odstavec 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb., ústava Slovenskej republiky !!!


Politici rozhodnou, abortéři potratáři mordujou, vraždí
Politici rozhodnú, abortéri, potratári mordujú, vraždia

Zastavte zabíjení bezbranných !!
Zastavte zabíjanie bezbranných !!


Tolerovat soukromé násilí ?
Tolerovať súkromné násilie ?

První obrázek: Desetiletý chlapec týraný doma
Prvý obrázek: Desaťročný chlapec týraný doma

Druhý obrázek: Desetitýdenní nenarozené dítě utýrané v lůně matky
Druhý obrázok: Desaťtýždňové nenarodené dieťa utýrané v lone matkyNezakázat soukromé násilí ?
Nezakázat súkromné násilie ?

První obrázek: Desetiletý chlapec týraný doma
Prvý obrázok: Desaťročný chlapec týraný doma

Druhý obrázek: Desetitýdenní nenarozené dítě utýrané v lůně matky
Druhý obrázok: Desaťtýždňové nenarodené dieťa utýrané v lone matkyPrvý obrázok: Kambodža 1,7 miliónov obetí zabitých pre vzdelanosť
První obrázek: Kambodža 1,7 milionů obětí zavražděných pro vzdělanost

Druhý obrázok: Slovensko 1,4 miliónov obetí zabitých pre nechcenosť
Druhý obrázek: Slovensko 1,4 miliónů obětí zavražděných pro nechtěnostPrvní obrázek: Kambodža 1,7 miliónů obětí zabitých kvůli vzdělání
Prvý obrázok: Kambodža 1,7 miliónov obetí zavražděných kvôli vzdelaniu

Druhý obrázek: Česká republika 3,1 miliónů obětí zabitých kvůli nechtěnosti
Druhý obrázok: Česká republika 3,1 miliónov obetí zavraždených kvôli nechcenostiPrvní obrázek: Na jedné straně celý svět nemluvil o ničem jiném, když islámští teroristé v Belgii dne 22. března 2016 zavraždili zhruba třicet lidí. Média celého světa ve svém rozhořčení se šla z toho doslova zbláznit!

Prvý obrázok: Na jednej strane celý svet nerozprával o ničom inom, keď islámsky teroristi v Belgicku dňa 22.marca 2016 zavraždili zhruba tridsať ľudí. Média celého sveta vo svojom rozhorčení sa išla z toho doslova zblázniť !

Druhý obrázek: A přitom na druhé straně bez jakéhokoliv povšimnutí je každý den v Belgii zavražděno v průměru šedesát nenarozených dětí. Tohle ale žádná média nezajimá. Po každodenně v Belgii zavraždeném zhruba dvounásobném počtu ještě bezbrannějších nenarozených dětech totiž obrazně řečeno "ani pes neštěkne" !

Druhý obrázok: A pritom na druhej strane bez akéhokoľvek povšimnutia je každý deň v Belgicku zavraždených v priemere šesdesiat nenarodených detí. Toto ale žiadne média nezaujíma. Po každodenne v Belgicku zavraždenom zhruba dvojnásobnom počte ešte bezbrannejších nenarodených deťoch totiž obrazne povedané "ani pes neštekne" !Nemůžete utajit pravdu !
Nemôžete utajiť pravdu !

Interrupce - umělý potrat zabíjí lidi !!
Interrupcia - umelý potrat zabíja ľudí !!

Každoročně je 100 000 obětí legální interrupce - umělého potratu v Kanadě !!!
Každoročne je 100 000 obetí legálnej interrupcie - umelého potratu v Kanade !!!


Genocida v Rusku: Interrupce - umělý potrat zabil více Rusů než Adolf Hitler v celé druhé světové válce 1941 - 1945 !

Genocída v Rusku: Interrupcia - umelý potrat zabil viacej Rusov než Adolf Hitler v celej druhej svetovej vojne 1941 - 1945 !Oběti nemají na výběr...
Obeti nemajú na výber...

První obrázek: Turecká genocida Arménů v Osmanské říši 1915 - 1923 mala 1,5 miliónů obětí.
Prvý obrázok: Turecká genocída Arménov v Osmanskej ríši 1915 - 1923 mala 1,5 miliónov obetí.

Druhý obrázek: Genocida nenarozených dětí ve světě má každý rok 53 milionů obětí !
Druhý obrázok: Genocída nenarodených detí ve svete má každý rok 53 miliónov obetí !První obrázek: Soud v USA v roce 1857 zbavil Afroameričany občanských práv.
Prvý obrázok: Súd v USA v roku 1857 zbavil Afroameričanov občianskych práv.

Druhý obrázek: Dnes jsou děti před narozením zbaveny práva na obhajobu.
Druhý obrázok: Dnes sú deti pred narodením zbavené práva na obhajobu.Volba obětí se mění:
První obrázek: Náboženská volba
Druhý obrázek: Rasová volba
Třetí obrázek: Reprodukční volba


Voľba obetí sa mení:
Prvý obrázok: Náboženská voľba
Druhý obrázok: Rasová voľba
Tretí obrázok:3./ Reprodukčná voľba


První obrázek: Neárijský
Druhý obrázek: Nebílý
Třetí obrázek: Nenarozený


Prvý obrázok: Neárijský
Druhý obrázok: Nebiely
Tretí obrázok: Nenarodený


Agenti genocidy:
Agenti genocídy:

První obrázek: SS
Prvý obrázok: SS

Druhý obrázek: KGB
Druhý obrázok: KGB

Třetí obrázek: Potratáři
Třetí obrázek: Potratári


Formy socialistických genocid:
První obrázek: Gulag
Druhý obrázek: Hladomor
Třetí obrázek: Umělý potrat


Formy genocíd socializmu:
Prvý obrázok: Gulag
Druhý obrázok: Hladomor
Tretí obrázok: Umelý potrat


První obrázek: Národní socialismus
Druhý obrázek: Mezinárodní socialismus
Třetí obrázek: Liberální socialismus


Prvý obrázok: Národný socializmus
Druhý obrázok: Medzinárodný socializmus
Tretí obrázok: Liberálny socializmus


Co s dětmi s in-vitro ?
Čo s deťmi s in-vitro ?

1./Děti in-vitro se zmrazí v sudech
1./Deti in-vitro sa zmrazia v sudoch

2./Děti in-vitro se opouští nemocné
2./Deti in-vitro sa opúšťajú choré

3./Děti in-vitro jsou zabity po detekci eventuálních defektů
3./Deti in-vitro sú zabité po detekcii eventuálnych defektov

Závěr: Pouze 5% dětí in-vitro má šanci na život a rodinu
Záver: Iba 5 % detí in-vitro má šancu na život a rodinu


První obrázek: Právo na život - Předčasně narozené dítě v 24 týdnu těhotenství
Prvý obrázok: Právo na život - Predčasne narodené dieťa v 24 týždni tehotenstva

Druhý obrázek: Právo volby - Tělo dítěte zabité v 24 týdni těhotenství
Druhý obrázok: Právo voľby - Telo dieťaťa zabité v 24 týždni těhotenstva


Chorobnosť "voľby":

Prvý obrázok: 24-týždňové chcené dieťa zachránené v pôrodnici
První obrázek: 24-týdenní chtěné dítě zachráněné v porodnici

Druhý obrázok: 24-týždňové nechcené dieťa zabité v pôrodnici
Druhý obrázek: 24-týdenní nechtěné dítě zabité v porodnici


Šílenost "volby":

První obrázek: Chtěné dítě zachráněné v porodnici
Prvý obrázok: Chcené dieťa zachránené v pôrodnici

Druhý obrázek: Nechtěné dítě zabíté v porodnici
Druhý obrázok: Nechcené dieťa zabité v pôrodnici


Co můžete dělat s nechtěným dítětem ?
Čo môžete robiť s nechceným dieťaťom ?

1./Obklopit dítě svou péčí
1./Obklopiť dieťa svojou starostlivosťou

2./Dát své dítě k adopci
2./Dať svoje dieťa k adopcii

3./Nechat zabít své nenarozené dítě interrupcí - umělým potratem; respektive tělíčko svého nenarozeného dítěte bez jakékoliv anestezie umrtvení bolesti nenarozeného dítěte za živa a při plném vědomí a cítění bolesti ze strany nenarozeného dítěte toto své nenarozené dítě "kousek po kousku" vytrhat z dělohy, a nakonec tyto kousky svého nenarozeného dítěte vyhodit jako odpad do odpadkového koše

3./Nechat zabiť svoje nenarodené dieťa interrupciou - umelým potratom; respektíve telíčko svojho nenarodeného dieťaťa bez akejkoľvek anestézie umrtvenia bolesti nenarodeného dieťaťa za živa a pri plnom vedomí a cítení bolesti zo strany nenarodeného dieťaťa toto svoje nenarodené dieťa "kúsok po kúsku" vytrhať z maternice, a nakoniec tieto kúsky svojho nenarodeného dieťaťa vyhodiť ako odpad do odpadkového koša


Tobě právo na život upřeno nebylo !
Tebe právo na život odopreté nebolo !

Od roku 1957 bylo na Slovensku usmrceno interrupcí - umělým potratem 1370 000 dětí !!
Od roku 1957 bolo na Slovensku usmrtených interrupciou - umelým potratom 1370 000 detí !!

Obrázek: Interrupce - umělý potrat v jedenáctém týdnu těhotenství
Obrázok: Interrupcia - umelý potrat v jedenástom týždni tehotenstva


I z Vašich peněz, i z Vašich daní je financované zabíjení:

První obrázek: Přímá vojenská imperialistická agrese armády USA a jeho satelitů proti Jugoslávii v letech 1991 - 1999 s cílem úplného rozbití tohoto politicky neutrálního státu a posléze mocenským ovládnutím jeho jednotlivých částí spojeného s genocidou jugoslávského, zejména srbského obyvatelstva ze strany USA a jeho satelitů. A obdobné zločiny genocidy civilního obyvatelstva se vojska USA e jejich satelitů dopustili kromě Jugoslávie též i Panamě, Somálsku, Afghánistánu, Iráku, Lýbii a teď nejnověji v Sýrii a na Ukrajině. Všechny tyto imperialistické válka armády USA a jejich satelitů s cílem vojenského obsazení těchto zemí, svrhnutí jejich nezávislých vlád, koloniálního zotročení dotyčných států a národů s úmyslem zmocnění se jejich nerostného bohatství, a genocida tamního civilního obyvatelstva byla financována i z Vašich peněž, i z Vašich daní bylo financováno toto zabíjení lidí.

Druhý obrázek: Současná Evropská unie i z Vašich peněž, i z Vašich daní všude na celém světě v zahraničí, v Evropě, v Asii, v Africe, v Severní, Střední i Jižní Americe, v Austrálii a Oceánii financuje legální ale i ilegální, nezákonné vraždění evropských, asijských, afrických, amerických, australských i oceánských nenarozených dětí.


Aj z Vašich peňazí, aj z Vašich daní je financované zabíjanie:

Prvý obrázok: Priama vojenská imperialistická agresia armády USA a jeho satelitov proti Juhoslávii v rokoch 1991 - 1999 s cieľom úplného rozbitie tohto politicky neutrálneho štátu a následne mocenského ovládnutia jeho jednotlivých častí spojené s genocídou juhoslovanského, najmä srbského obyvateľstva zo strany USA a jeho satelitov. A obdobné zločiny genocídy civilného obyvateľstva sa vojská USA e ich satelitov dopustili okrem Juhoslávie tiež aj v Paname, Somálsku, Afganistane, Iraku, Líbyi a teraz najnovšie v Sýrii a na Ukrajine. Všetky tieto imperialistické vojna armády USA a ich satelitov s cieľom vojenského obsadenia týchto krajín, zvrhnutia ich nezávislých vlád, koloniálneho zotročenie dotknutých štátov a národov, zmocnenia sa ich nerastného bohatstva, a genocída tamojšieho civilného obyvateľstva bola financovaná aj z Vašich peňazí, aj z Vašich daní bolo financované toto zabíjanie ľudí.

Druhý obrázok: Súčasná Európska Únia aj z Vašich peňazí, aj z Vašich daní všade na celom svete v zahraničí, V Európe, v Ázii, v Afrike, v Severnej, Strednej i Južnej Amerike, v Austrálii a Oceánii financuje legálne ale aj ilegálne, nezákonné vraždenie európskych, ázijských, afrických, amerických, austrálskych i oceánskych nenarodených detí.


Teď můžeš odvrátit zrak, ale už nemůžeš říci, že nevíš co je interrupce - umělý potrat !
Teraz môžeš odvrátiť zrak, ale už nemôžeš povedať, že nevieš čo je interrupcia - umelý potrat !


Můžeš odvrátit zrak, ale už nemůžeš říci, že nevíš co je interrupce - umělý potrat !!
Môžeš odvrátiť zrak, ale už nemôžeš povedať, že nevieš čo je interrupcia - umelý potrat !!


Můžeš odvrátit zrak, ale už nemůžeš říci, že nevíš co je interrupce - umělý potrat !!!
Môžeš odvrátiť zrak, ale už nemôžeš povedať, že nevieš čo je interrupcia - umelý potrat !!!


Dne 5. března 1940 v Katyni sovětský diktátor Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin rozkázal povraždit zhruba 22 000 zajatých polských důstojníků.

Dňa 5. marca 1940 v Katyni sovietsky diktátor Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin rozkázal povraždiť zhruba 22 000 zajatých poľských dôstojníkov.

První obrázek: Za komunistické diktatury v Polsku - polští komunisté odsoudili pravdu o Katyni.
Prvý obrázok: Za komunistickej diktatúry v Poľsku polskí komunisti odsúdili pravdu o Katyni.

Druhý obrázek: Smí být ve svobodné zemi odsouzena pravda o interrupci - umělém potratu ?
Druhý obrázok: Smie byť v slobodnom štáte odsúdená pravda o interrupcii - umelom potrate ?Všeobecné informácie o umelom potrate

Uvedenie do problematiky

Umelý potrat či umelé ukončenie tehotenstva je termín označujúci "vraždu ešte nenarodeného potomka". Bežne sa definuje aj ako "zámerné ukončenie tehotenstva zabitím dosiaľ nenarodeného potomka", avšak táto definícia nezahŕňa niektoré špeciálne prípady nemenej zavrhnutiahodných potratových javov, ako je likvidácia nevyužitej zygoty a embryí z procesu umelého oplodnenia, prípadne podľa zohľadňovanej definície tehotenstva protinidačné účinky antikoncepcie a piluliek "po". Z hľadiska lekárskeho môže mať za následok závažné fyziologické i psychické komplikácie.Terminológia

Za účelom lepšej prijateľnosti umelých potratov a ich legalizácie pred verejnosťou zaviedli potratári rôzne eufemické termíny, ktoré pojem umelý potrat obchádzajú, z ktorých najznámejšie sú umelé prerušenie tehotenstva či interrupcie. Navyše používajú terminológiu, ktorá sa u niektorých typov umelých potratov snaží vyložene zastrieť, že ide o umelý potrat - klasickým prípadom sú niektoré "tabletky po", ktoré sa potratári snažia radiť do antikoncepcie. Nemožno opomenúť ani termín, ktorým potratára zaštíťujú, okrem iného, celú oblasť kontroly pôrodnosti: starostlivosť o tzv. “reprodukčné zdravie“. Odporcovia potratov naproti tomu používajú pre potraty termíny, ktoré majú presnejšie vykresliť ich skutočnú morálnu i faktickú podstatu, inými slovami, že tu ide o vraždenie nenarodených detí či - pri opise potratov ako komplexného javu - že tu celkom jednoznačne ide o holocaust či holokaust nenarodených detí, poprípade babycaust či babykaust nenarodených detí, v masovom merítku vykonávaná genocída nenarodených detí či vedenie vyhladzovacej vojny proti nenarodeným deťom.Umelý potrat a etika

Objektívne je umelý potrat obzvlášť opovrhnutiahodná vražda, lebo zabíjaný je ten najbezbrannejších z bezbranných a najnevinnejší z nevinných a navyše spravidla túto vraždu pácha či dojednáva matka, ktorá by mala byť prichádzajúcemu dieťaťu najväčšou ochranou.

Rešpekt k posvätnosti ľudského života, respektíve práva na život za žiadnych okolností nedovoľuje zabiť nevinného.

Pokiaľ ide o závažné medicínske indikácie, prv tieto prípady je potrebné poznamenať, že lekári tam, kde je naozaj výrazne ohrozený život matky i plodu, môžu úplne oprávnene využiť liečebné postupy, ktoré v neplánovanom druhotnom dôsledku eventuálne môžu neúmyselne viesť k smrti plodu, čo však ale v žiadnom prípade nezahŕňa umelý potrat, tj. priame a úmyselné zabitie plodu, je ale ich povinnosťou v maximálne možnej miere sa snažiť zachrániť oboch svojich pacientov, matku i nenarodené dieťa.

V súčasnej smutnej situácii, keď zákony v mnohých krajinách nechránia právo na život nenarodených detí, musia mnohé inštitúcie - nemocnice, lekárne, lekári a ďalší členovia zdravotníckeho personálu čeliť rastúcemu tlaku zo strany klientov, spoločnosti a štátu, aby sa na umelých potratoch podieľali. Je signifikantné, že tam, kde sú umelé potraty špeciálnym odvetvím oddeleným od normálneho lekárstva, je vykonávajú spravidla druhoradí lekári, považovaní za menejcennú zberbu lekárskeho remesla.Dôsledky potratov a ich legalizácia

Zdravotné riziká

Z technicko-chirurgického hľadiska je takzvaná "miniinterrupcia", tj. umelým potratom v rannej fáze tehotenstva nekomplikovaný chirurgický zákrok, s vekom plodu však ale rastie aj riziko pre zdravie matky, napríklad riziko neplodnosti. Predovšetkým v poslednej dobe sa ale objavilo väčšie množstvo štúdií, ktoré ukazujú, že umelý potrat u ženy zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsníka a tiež predčasného pôrodu pri prípadných ďalších tehotenstvách. Významné riziká existujú aj pri umelom potrate, ktorý je umelo vyvolaný pomocou jedov alebo abortiv, ako sú borievkový extrakt či pilulka RU-486. Ďalej tu po umelo vyvolanom potrate, jedno či chemickom či chirurgickom, existuje aj vážne riziko psychických komplikácií v podobe tzv. post-interrupčného syndrómu.

Je nutné povedať, že potratári bežne zneužívajú svoje silné pozície v kľúčových lekárskych spoločnostiach a odborných časopisoch k cielenému potláčaniu informácií o prípadných zdravotných rizikách umelých potratov - aj ďalších metód kontroly pôrodnosti - aj samotného ich výskumu a k hlásaniu riadne nepodložených "odborných stanovísk" na motívy, že údajne vraj "umelý potrat je veľmi bezpečný“ a údajne vraj “post-abortívny syndróm neexistuje". Nepohodlné štúdie zvyčajne zavrhujú s tým, že údajne vraj "mali zlú metodiku" alebo údajne vraj "boli nekvalitné".Riziká pre spoločnosť

Z plošného hľadiska má svoje zásadné dôsledky aj legalizácia umelých potratov, akokoľvek čiastočná, ktorá vedie k vysokej demoralizácii lekárov i spoločnosti ako celku a s ňou spojenej rastúcej neúcte k ľudskému životu a otvára sa tak cesta k ďalšiemu spochybňovaniu a okliešťovaniu práva na život a dôstojnosti ľudského života, a to ako v podobe rozširovania legálne dostupných umelých potratov, tak aj iných útokov na život, napríklad v podobe eutanázie a eugeniky. Ďalej je potrebné vziať do úvahy, že legalizácia umelých potratu otvára cestu k tomu, aby boli ženy k umelým potratom nútené - rodinou, partnerom, spoločnosťou ...

Najmä v ázijských krajinách spôsobuje kombinácia dostupnej prenatálnej diagnostiky a umelých potratov hrozivý nepomer medzi pohlaviami, pretože v rade tamojších spoločností sú synovia viac cenení, než dcéry, čo v kombinácii so snahou o obmedzenie pôrodnosti vedie k cieleným potratom dievčatiek. Obzvlášť viditeľný je tento problém v Číne, Indii, Vietname a Taiwane. Podľa odhadov OSN chýba vďaka umelým potratom na základe pohlavia plodu vo svete viac ako 200 miliónov žien.Vojna o umelé potraty

"Politici, ktorí podporujú legálny prístup k umelým potratom, sú absolútne nespôsobilí na zastávanie verejných úradov a sú zodpovední za umelé potraty rovnako ako tí, ktorí ich podstúpili." - biskup Robert Vasa

V súčasnej dobe sa neustále zmenšuje počet krajín, ktoré chránia ľudský život tak, ako si to zaslúži. Potratári ovládli mnoho krajín a dominujú aj v medzinárodnej politike a agresívne sa snaží jednak vnútiť svetu takzvané "právo na umelý potrat" ako údajné takzvané "základné ľudské právo" jednak tlačia na krajiny, ktoré ešte počatý život úplne či aspoň vo veľkom rozsahu chránia, aby z týchto pozícií ustúpili.

Štáty, ktoré plnia svoju povinnosť a v rámci kompletnej ochrany ľudského života umelé potraty úplne zakazujú, sú Dominikánska republika, Čile, Malta, Nicaragua, Salvador a pochopiteľne Vatikán. Niektoré štáty však zákazy umelých potratov obchádzajú za pomoci definičných trikov:

Čile napríklad distribuuje potratovú tabletku "po", ktorú klasifikuje ako údajnú antikoncepciu.

Protipól a úplný vrchol barbarstva voči už spomínaným štátom predstavujú krajiny ako Kanada, ktorá nekladie umelým potratom žiadne obmedzenia, povoľuje ich po celú dobu trvania tehotenstva a aj absolútne pokojné protesty pred potratovými klinikami kvalifikuje ako údajný "zločin", alebo Čína, ktorá dokonca v rámci politiky jedného dieťaťa a počínšťovania území etnických menšín vykonáva násilné umelé potraty, a to aj v neskorých fázach tehotenstva.Hlavné potratové sily

Potratárske sily samy seba nazývajú cynickým termínom pre-choice - takzvané "hnutie pre voľbu", respektíve za slobodu voľby, sa združujú do mnohých organizácií. Prakticky všetky argumentujú "zlom ilegálneho potratu" a údajným právom ženy na bezpečný umelý potrat v špeciálnych prípadoch: počatia pri incestu či znásilnení, zdravotné komplikácie matky či plodu, mnoho potom tiež neobmedzeným údajným právom ženy takzvane "rozhodovať o svojom tele", z ktorého odvodzujú údajné právo na umelý potrat.

Existujú však ale aj skupiny, ktoré presadzujú aj nútené potraty, respektíve nútené umelé potraty ako prostriedok údajného verejného záujmu štátu: za účelmi eugeniky, kontroly pôrodnosti a populačného vývoja. Umelé potraty, ako aj ďalšie prostriedky kontroly pôrodnosti, sú kľúčovou súčasťou obrovského biznisu, ktorý sa roztáča okolo ľudskej sexuality. Tento potratový priemysel produkuje potratárom spoločne s ďalšími oblasťami sexuálneho priemyslu nemalé zisky a umožňuje im tak zásadne ovplyvňovať spoločnosť.

V rámci svojho presadzovanie umelých potratov potratári vytvárajú celý rad absurdných teórií odvolávajúcich sa na údajné ľudské práva. Je nutné povedať, že vodcovia a myslitelia potratárov vždy priamo popierajú ľudskosť zygoty alebo plodu. Často hovoria o údajnom "zhluku buniek" a v štýle "človekom to je až od ...", v skutočnosti ide iba o zjednodušenú rétoriku pre masy nevzdelaných primitívnych stúpencov legalizácie umelých potratov. Podstatou argumentácie pre-choice ideológov je spravidla kombinácia takzvaných ženských či takzvaných "reprodukčných práv" alebo takzvané "právo na reprodukčné zdravie", ktoré bez ohľadu na svoj zastierací názov úplne vždy zahrňuje aj takzvané “právo na umelý potrat“, a popretie úplne všetkých ľudských práv nenarodeného dieťaťa, pre ktoré argumentujú po tej línii, že si ľudské práva účelovo redefinujú ako práva osobnostné, tj. patriace až jedincovi, u ktorého sa už nejaká osobnosť vytvorila.

Kľúčovú úlohu v presadzovaní umelých potratov vo svete hrajú International Planned Parenthood Federation, reprezentovaná takzvanými Spoločnosťami pre plánovanie rodiny a sexuálnu výchovu a ďalšie primárne potratárske organizácie, niektoré úrady a inštitúcie OSN a novo od roku 2007 dokonca aj Amnesty International, čo je dnes pre-potratová lobistická organizácia, ktorá sa pretransformovala do svojej dnešnej podoby z organizácie, ktorá v minulosti bola organizáciou na ochranu ľudských práv. Ďalšiu výraznú úlohu hrajú bohaté štáty, ktoré ovládajú či už dlhodobo či len dočasne potratárski extrémisti: napríklad USA počas vlády prezidenta Baracka Obamu, ktoré v roku 2010 pomohli presadiť pre-potratársku verziu ústavy v Keni, či Švédsko, ktoré odmietlo ekonomicky podporovať Nikaraguu, kým nepovolí takzvané "terapeutické potraty", a ktorého švédsky parlament v roku 2011 prikázal svojim zástupcom v Parlamentnom zhromaždenia Rady Európy bojovať proti výhrade svedomia. Tento pre-potratový tlak v posledných rokoch stále rastie.Zločinnosť spojená s umelými potratmi

Nelegálne potraty

Z hľadiska práva na život je umelý potrat vždy zavrhnutiahodným zločinom. Na svete však existujú rozličné právne systémy, ktoré právo na život rôzne okliešťujú a umelý potrat za určitých podmienok ako zločin neklasifikujú. Ba dokonca v rámci týchto systémov je možné hovoriť o zločine "nelegálneho potratu" - v systéme správne nastavenom by slovo "nelegálne" bolo prebytočné, pretože v civilizovanej krajine by každý eventuálny umelý potrat mal by byť považovaný za nelegálny.

Vykonávanie a podstúpenie nelegálnych umelých potratov je zločin veľmi rozšírený, a to aj v krajinách, ktoré sú k umelým potratom úplne benevolentné. Napríklad v USA bola potratovým klinikám Planned Parenthood preukázaná prax vykonávania nelegálnych umelých potratov bez vedomia a dovolenia rodičov u maloletých dievčat, často navyše v spojení s krytím sexuálneho zneužívania. V roku 2015 ďalšia séria investigatívnych nahrávok skrytou kamerou preukázala tejto organizácii aj ilegálny obchod s orgánmi potratených detí a minimálne podozrenie ohľadom ilegálneho vykonávania umelých potratov a teda zabíjania nenarodených detí za účelom odberu ich telesných orgánov. V krajinách, ako je napríklad Poľsko, kde sú umelé potraty striktne obmedzené na "výnimočné okolnosti" zdravotnej indikácie potratu, znásilnenie etc. sa nelegálne umelé potraty kryjú ako legálne za pomoci kupovania či falšovania nepravdivých lekárskych odobrení či vymyslených znásilnení.Hrubé porušovanie ľudských práv

Skalnému jadru potratového priemyslu nejde "len" o legalizáciu umelých potratov, ktorá už sama o sebe hrubo porušuje právo na život, ale priamo o uznanie umelého potratu ako údajného "ľudského práva" a kriminalizáciu všetkých ľudí, čo proti umelým potratom majú akokoľvek námietky. To samozrejme, že okrem porušovania základného ľudského práva na život u nenarodených detí vedie ešte naviac tiež ešte aj u ďalších osôb k hrubému porušovaniu ďalších základných všeobecných ľudských práv ako napríklad v oblasti ľudských práv na slobodu prejavu, slobodu svedomia, náboženskej slobody ...

Potratárska politická lobby bežne popiera a potláča právo na výhradu svedomia a slobodu prejavu, požadujú zákaz akýchkoľvek protestov proti ich umelým potratom, v prvom štádiu požadujú prinajmenšom brutálne represívny zákaz protestov, agitácie a najmä prehovárania žien od umelého potratu pred potratovými klinikami, príkladom tejto brutálnej politickej perzekúcie proti oponentom a kritikom umelých potratov v mnohých dnešných údajne vraj "slobodných" a "demokratických" štátoch tzv. západného sveta ako sú napríklad z rýdzo politických dôvodov opakovane a po mnoho rokov v kanadských väzeniach väznené odporkyne a kritičky umelých potratov akými sú napríklad dve významné kanadské politické väzenkyne, kanadské väzenkyne svedomia pani Linda Gibbons a pani Mary Wagner.

Ďalej táto mimoriadne bohatá a ekonomicky i politicky veľmi mocná potratárska lobby požaduje okrem zákazov akýchkoľvek protestov proti ich vražednej genocíde nenarodených detí aj zákazy samotných pre-life organizácií či aspoň prinajmenšom zákaz ich prístupu do nemocníc a na školy či ich uvádzanie na oficiálnych zoznamoch poskytujúcich servis tehotným ženám, pretože sa obávajú, že by im pro-liferi mohli kaziť ich krvavé kšefty tým, že by sa im niektoré ženy mohlo podariť prehovoriť aby od svojho súhlasu so zabitím svojho nenarodeného potomka ustúpili.

Ekonomicky a politicky veľmi vplyvná lobby potratárskeho veľkopriemyslu tiež hrubo porušuje rodičovské práva na výchovu detí a to v dvoch zásadných smeroch: jednak usilovaním o legalizáciu umelých potratov u maloletých dievčat bez vedomia a súhlasu rodičov, jednak agresívnym vnucovaním svojej pre-potratovej takzvanej sexuálnej výchovy vedúcej k sexuálnej neviazanosti s vyhliadkami dosiahnutia ďalších nechcených tehotenstiev, ktoré by sa potom premietli do ďalších umelých potratov a teda do ich ďalších finančných ziskov.

Poslednú položku, obzvlášť smutnú, pretože sa prieči dokonca aj formálne navonok deklarovaným cieľom väčšiny potratárov, je priame vnucovanie samotných umelých potratov a podpora nútených umelých potratov, ktorého sa rad potratárskych organizácií dopúšťa. príkladom tu môže byť podpora čínskej politiky jedného dieťaťa, v rámci ktorej sa vykonávajú nútené umelé potraty či vnucovanie umelých potratov v jednotlivých prípadoch, kedy ani dotyčná tehotná žena s umelým potratom nesúhlasí.Pre-potratové násilie a terorizmus

Extrémna formou pre-potratárskeho obmedzovanie ľudských práv je pre-potratové násilie až pre-potratový terorizmus, ktorého sa pre-potratové organizácie i potratári ako fyzické osoby dopúšťajú. Pre-potratové organizácie a štáty ho bežne vykonávajú v medzinárodnej politike formou vydierania a neopodstatneného nátlaku na štáty, ktoré život nenarodených detí ešte stále chránia v dostatočnej šírke, keď napríklad u tých menej rozvinutých podmieňujú ekonomickú pomoc prijatím pre-potratových legislatívnych zmien. A ako už bolo spomenuté vyššie, dochádza aj k násilným umelým potratom.

Na báze jednotlivcov, ktoré pravda spravidla nemožno považovať za reprezentantov oficiálnych prúdov potratárskeho hnutia, rovnako ako nie je možné považovať takzvaných protipotratových teroristov za reprezentantov oficiálneho prúdu pro-life hnutie, dochádza bežne k násilným až teroristickým praktikám, ktoré siahajú od útokov na pro-life centrá pre pomoc tehotným ženám a kancelárie pre-life organizácií, cez vyhrážky násilím či smrťou, tieto aktivity majú niekedy až neuveriteľne masovú formu - napríklad zúrivú smršť útokov a vyhrážok znásilnením a smrťou, ktorú si svojím otvoreným listom holandskému parlamentu vyslúžila katolícka novinárka Mariska Orbán de Haas až po otvorené násilie a vraždy. Príkladom môžu byť útoky na pre-life pochody pre život a ďalšie pre-life akcie, vraždy žien, ktoré odmietli ísť na umelý potrat, a hrozby a násilie proti pro-life aktivistom, ako napríklad vyhrážky smrťou pre-life aktivistom zo strany potratárov a zamestnancov potratových kliník či vražda Jima Pouillon.Späť na hlavnú stránku!