wz

Späť na hlavnú stránku!O hlbokom úpadku všetkých mainstreamových médií a najmä mainstreamovej periodickej dennej tlače v dnešnej Českej republike a Slovenskej republike.

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepněte se tím do české verze!

 

Ešte začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia celý náš vtedajší štát Československo ČSFR, a potom po roku 1992 niekoľko málo rokov aj obidve samostatné republiky, Česká republika i Slovenská republika boli ešte skutočne ako-tak relatívne slobodnými demokratickými štátmi. V tom čase keď som prišiel niekam do verejnej knižnice, či už to bola Univerzitná knižnica v Bratislave, Univerzitná knižnica v Brne, Národná knižnica v Prahe alebo príslušné mestské knižnice v Prahe, Brne, Bratislave, ale aj mestské knižnice v iných mestách Českej a Slovenskej republiky, tak bola to radosť pokiaľ išlo o dennú tlač vziať si všetky denníky, ktoré vyšli toho dňa a oboznamovať sa tak s významnými politickými udalosťami zo všetkých možných politických a ideologických uhlov pohľadu, respektíve jej obsahovou prezentáciou a politickou interpretáciou vo všetkých týchto politicky a ideologicky rôznorodých denníkoch. Hoci sa to možno dnešným mladým ľuďom bude zdať prekvapivé, v tom čase sa ešte o tej istej udalosti písalo v rôznych denníkoch skutočne rôzne, a nebolo v tom čase dokonca nič zvláštne ani na tom, ak jeden denník určité udalosti hodnotil pozitívne, kladne, zatiaľ čo iný denník tie isté udalosti naopak hodnotil záporne, negatívne a obrátene.

 

Po páde komunizmu v roku 1989 z počiatku v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia ešte jednotlivé denníky patrili jednotlivým politickým stranám plus ďalším zainteresovaným organizáciám, zatiaľ čo dnes sú úplne všetky existujúce denníky v Českej republike i Slovenskom republike tzv. "nezávislé" - ako aj doteraz niektoré z nich o sebe pokrytecky hlásajú, avšak na čom sú tzv. "nezávislé"?

 

Iba snáď len na samotnom zdravom rozume sú nezávislé ...

 

A úplne rovnako tak tzv. "nezávislé" máme aj úplne všetky televízne a rozhlasové stanice. No proste des a hrôza!

 

Pluralitná politická a ideologická diverzita rozmanitosti médií postupne zanikala a dnes sú obdobne ako tomu bolo za komunistického režimu pred rokom 1989 všetky médiá v Českej republike i Slovenskom republike politicky a ideologicky totalitne uniformné. Ba dokonca dnes je to ešte horšie než to bolo bývalo za predošlého komunistického režimu spred roka 1989, a to už je čo povedať!

 

Za predošlého komunistického režimu som v rôznych mestách vtedajšieho socialistického Československa tiež chodil do verejných knižníc a vzal si na čítanie všetky denníky, ktoré vyšli toho dňa. A rovnako ako je tomu aj dnes všetky tieto denníky písali o politických udalostiach v úplne rovnakom politickom a ideologickom duchu, ale z hľadiska textualistického tieto články, aj keď rovnako ako je tomu aj dnes boli napospol napísané v rovnakom politickom a ideologickom duchu, boli však ale na rozdiel odo dneška aspoň textualisticky rôzne. A aj keď síce všetky tieto článku jednu a tú istú politickú udalosť hodnotili z politického a ideologického hľadiska úplne rovnako, tieto články však ale napriek tomu neboli textualisticky rovnaké, identické, a teda aj za vtedajšieho komunistického režimu malo zmysel si o tej istej udalosti prečítať v rôznych vtedajších denníkoch aspoň preto, že najmä z hľadiska popisovaných detailov, to čo si všimol vo svojom článku prvý novinár, to tomu druhému mohlo uniknúť, zatiaľ čo naopak ten druhý novinár si mohol všimnúť a zaznamenať zas iné detaily, ktoré zas unikli prvému novinárovi a podobne .

 

V dnešnej dobe však ale táto totalitná uniformita tlače už nie je iba len politická a ideologická ako tomu bolo za komunistického režimu spred roka 1989, ale dnes pokiaľ ide o kľúčové politické udalosti tak na rozdiel od predošlého komunistického režimu spred roka 1989 je táto totalitná uniformita dnes dokonca už aj rýdzo textualistická, v dôsledku čoho je už úplne jedno, ktorý konkrétny z denníkov si prečítate, pričom čítať dva rôzne denníky je dnes úplne rovnako nezmyselné, ako keby ste si rovno kúpili dva exempláre jedného a toho istého denníka daného dňa a "oba dva tieto exempláre si čítali ".

 

Pokiaľ ide o kľúčové politické udalosti nanajvýš tak dnes sú v rôznych denníkoch rôzne iba len nadpisy článkov, však samotné články sú "od slova doslova" úplne rovnaké, úplne identické. A pravdaže rovnako ako kedykoľvek v minulosti od prvopočiatočného vzniku tlače v pätnástom storočí až do dnešných dní, aj dnes sa občas niekedy vyskytne nejaká chyba: občas v nejakom slove je zdvojené písmenko, alebo vypadnuté písmenko, alebo "prešmyčka", respektíve že dve písmenká vedľa seba si nechtiac vymenili svoje poradie, ale vyskytne sa aj preklep, keď niekto klepol nechtiac na susednú klávesu  v dôsledku čoho sa tam objaví iné písmenko než to, ktoré by tam po správnosti byť malo, ba niekedy sa aj vyskytne nejaká prehliadnutá gramatická chyba. To je síce občas stáva od nepamäti čo je tlač tlačou, a teda na tomto pravdaže nie je nič neobvyklé, toto sa totiž občas vždy v celých dejinách tlače stávalo, avšak ale zatiaľ čo v minulosti sa takáto poľutovaniahodná chyba vyskytla iba len napríklad v jednom periodickom denníku, respektíve potlače či vydania toho dňa, dnes keď sú tieto články o kľúčových politických udalostiach od slova do slova úplne identicky textualisticky rovnaké, tak v prípade vyskytnutia sa nejakej takejto prehliadnutej chyby sa tá istá chyba v tom istom článku, v rovnakej vete, v rovnakom slove vyskytne so železnou nevyhnutnosťou úplne vo všetkých periodických denníkoch vyšlých toho dňa v danej či už českej alebo slovenskej jazykovej verzii, a nie teda iba len v jednom z periodík ako to kedysi v minulosti bývavalo obvyklé.

 

A tak za tejto mediálne totalitnej uniformity, ktorá už nie je iba len politická a ideologická ako tomu bolo bývalo v minulosti už aj za komunizmu a fašizmu či nacizmu, dnes však ale na rozdiel od komunistického a fašistického či nacistického režimu sa v dnešných už viac ako dvadsať rokov u nás na “západe" vládnucich extrémistických krajne ultraľavičiarskych, ultraliberálnych neomarxistických režimoch okrem už z komunizmu, fašizmu a nacizmu známej politickej a ideologickej totalitnej uniformity médií presadila navyše ešte k tomu aj táto totalitná uniformita rýdzo textualistická.

 

A za týchto okolností tieto naše mainstreamové extrémistické krajne ultraľavičiarske, ultraliberálne neomarxistické médiá si nárokujú na "absolútnu pravdu" toho čo oni publikujú a teda všetky ostatné názory, ktoré sa v čomkoľvek líšia od ich "absolútnej pravdy" sú údajne vraj fašizmom a nacizmom, prípadne aspoň údajnou "hybridnou ideologickou vojnou Putinovej ruskej propagandy" a "populizmom".

 

Nič nového pod slnkom!

 

Historické kulisy sa trochu menia, ale totalitná podstata zostáva úplne rovnaká, ak azda nie sme v danom prípade "slobody médií a informácií" dokonca dnes na tom ešte horšie. V minulosti pred rokom 1989 sme tu mali od našich nad nami vládnucich súdruhov komunistov "ideo-diverznú propagandu amerického imperializmu", ktorú dnes zas nad nami vládnuci krajne ultraľavičiarski ultraliberálni neomarxistickí extrémisti nahradili akousi vraj údajnou "Putinovou ruskou propagandou" alebo dokonca "fašizmom" a "nacizmom", pričom samozrejme, že tiež skvelé, najmä slovenské PRO-LIFE, PRO-FAMILY a ďalšie vynikajúce katolícke weby údajne vraj tiež nie sú ničím iným ako "Putinovou ruskú propagandou" alebo oným údajným "fašizmom" a "nacizmom". Ak teda vynikajúce PRO-LIFE, PRO-FAMILY a ďalšie vynikajúce katolíckej weby sú údajne vraj "fašistické" alebo "nacistické", a ako také tiež údajne vraj "Putinovou ruskou propagandou", potom to teda asi znamená že pravoslávne Rusko, ba snáď asi aj priamo samotný Vladimír Putin osobne sú teda najväčšími odborníkmi na katolícku teológiu, čo keby to nebolo k plaču, bolo by mi to priamo k smiechu sledovať v mainstreamových extrémistických krajne ultraľavičiarskych ultraliberálnych neomarxistických médiách tieto choromyseľné paranoidné bláboly krajne ultraľavičiarskej ultraliberálnej neomarxistickej propagandy vidiaci paranoidne úplne všade za akýmkoľvek opozičným alebo kritickým či akýmkoľvek politicky či ideologicky odlišným názorom všade zlých "fašistov", "nacistov", "ruských špiónov" a "Putinovu ruskú propagandu".

 

Napísal dňa 20.11.2018 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Späť na hlavnú stránku!