Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


2list: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol “Genesis”.

Z textu e-mailu: ”Pán doktor stvorenie sveta ako predkladá Biblia mi pripadá ako rozprávka, čo len umocňuje moje pochybnosti vo viere. Andrea…”

Najprv by som chcel poprosiť rôznych “géniov” s úbohým jedináčikom pred svojím menom, poprípade tých ešte väčších “supergéniov” čo nemajú ani tohoto úbohého jedináčika, respektíve spravidla ide o rôznych dvadsaťročných a ešte mladších sopliakov, ktorým tečie mlieko po brade a ktorí síce sami nič neovládajú a nevedia, ale vo svojej úbohosti si tým viacej myslia, že už zhltli všetku múdrosť sveta a už skôr než sa s obsahom akejkoľvek práce na týchto webových stránkach oboznámia, tak s jej obsahom (hoci ho vôbec ešte ani nečítali) zásadne už dopredu absolútne nesúhlasia a najrôznejšie práce na týchto webových stránkach čítajú iba preto, aby mi potom mohli písať svoje e-maily plné fanatickej zloby a nenávisti v ktorých sa s veľkým rozhorčením rozplývajú nad údajne “úbohou a dementnou úrovňou mojich prác”.

A preto teda Vás prosím teda vážený pán “génius” (alebo ctihodná dáma “génijka”) – nečítajte radšej ani túto ďalšiu “dementnú prácu” – a opustite radšej ihneď tieto webové stránky. Pevne verím, že na Internetu sa nepochybne nájdu aj také webové stránky (a nie je ich bohužiaľ málo!!), ktoré odpovedajú Vašej “intelektuálnej” úrovni. Já ale Vaše presvedčenie a názory (ak vôbec nejaké máte!!) plne rešpektujem – rešpektujte preto prosím tiež Vy presvedčenie a názory iných ľudí (napríklad i moje) a zmierte sa s tým, že sú proste i ľudia, ktorým (s ohľadom na ich zameranie, záujem či orientáciu) sa niektoré práce zverejnené na náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz jednoducho páčia a čítajú ich radi, pretože ich zaujíma ich vecný obsah a nehľadajú v nich iba “gramatické chyby”. A ak sa Vám tieto webové stránky nepáčia a zásadne nesúhlasíte s ich obsahom, myšlienkami a názormi, potom máte k dispozícii jedno veľmi jednoduché a spoľahlivé riešenie, aby ste sa nemusel(a) rozčuľovať – jednoducho to vôbec nečítajte.

Je pre mňa s údivom, že môže existovať niekto, kto stráca svoj čas čítaním webových stránok o ktorých skutočne súdi, že je “napísal duševne chorý človek” či, že sú “výplodom jeho chorého mozgu.” Ja osobne cudzie webové stránky, o ktorých sa domnievam, že ich písali duševne chorí ľudia nikdy nečítam a ľudia čo vedome čítajú webové stránky o ktorých sa domnievajú, že sú “dielom duševne chorého človeka” sú v skutočnosti sami veľmi ťažko duševne chorí ľudia, ktorí by mali vyhľadať dobrého psychiatra. Okrem toho verím vážený pán génius či ctihodná dáma génijka, že po opustení sfér náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa Vám podarí nájsť na Internetu i také webové stránky, ktoré napísali i “duševne zdraví ľudia”, ba možno že dokonca práve i takí “duševne zdraví ľudia”, ktorí sú tak ťažko “duševne zdravými”, jako ste zdravý(á) i Vy sám alebo Vy sama!

Internet je slobodné médium s miliardami najrozličnejších webových stránok – výber máte takmer nekonečný. A určite sa tam nájdu i podobné indivídua ako ste Vy sám, či Vy sama. Pokiaľ by čisto hypoteticky náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz boli absolútne jedinými webovými stránkami na Internetu, chápal by som Vaše rozhorčenie, pretože uznávam, že nie každého musí zaujímať náboženská viera. Takto ale náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz sú iba jedny z mnohých miliárd rôznych webových stránok na Internetu a ak sa Vám osobne nepáčia, tak ich proste čítať nemusíte, nikto Vás k tomu určite nijak nenúti.

A vzhľadom k existencii mnohých miliárd ďalších webových stránok ani nie ste z “núdze” nútený(á) čítať také webové stránky “ktoré sa Vám nepáčia a s ktorými absolútne vo všetkom zásadne nesúhlasíte” preto, že by ste azda nemali eventuálne k dispozícii na Internetu žiadne iné webové stránky tak, ako tomu u nás bolo napríklad v dvadsiatom storočí za boľševika u televízie, kedy sa ľudia z núdze pozerali napríklad na boľševickú štátnu československú televíziu aj navzdory tomu, že sa im nepáčila, pretože žiadne iné televízne stanice u nás jednoducho v tej dobe ešte neexistovali…

Vaše nenávistné útoky sú pre mňa iba dôkazom toho, že konám správne, a čím silnejšia bude intenzita Vašich nenávistných útokov, tým väčšia bude i motivácia mojej túžby slúžiť Boha a ľuďom, pretože si pripomínam slová môjho Pána Ježiša Krista: “Ak Vás svet nenávidí, vedzte že mňa nenávidel skôr ako Vás. Keby ste náležali svetu, svet by miloval to, čo jeho je. Pretože však nie ste zo sveta, ale ja som si Vás zo sveta vyvolil, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slovo ktoré som vám povedal: Sluha nie je nad svojho pána. Ak prenasledovali mňa, aj vás budú prenasledovať – ak moje slovo zachovali, aj vaše zachovajú. Ale toto všetko vám urobia pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý mňa poslal. Keby som bol neprišiel a nehovoril k nim boli by bez hriechu. Teraz však nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí i môjho Otca. Keby som medzi nimi neučinil skutky, aké nikto iný nedokázal boli by bez hriechu. Ale oni je videli, a predsa majú v nenávisti mňa i môjho Otca. To preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone 'Nenávideli mňa bez příčiny'. Až príde “Povzbuditeľ”, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca vychádza, ten o mne vydá svedectvo. Tiež vy vydávajte svedectvo, pretože ste so mnou od počiatku (Jn 15, 18 – 26). Našťastie ale moja reálna situácia nie je ani zďaleka až tak pesimistická, ako to plynie z tohoto citátu môjho Pána Ježiša Krista a aj tí najzúrivejší nepriatelia náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa v podstate musia chtiac – nechtiac zmieriť s tým, že niektoré príspevky na náboženských webových stránkachwww.henryklahola.nazory.cz sa jednoducho navzdory ich nenávistnej zlobe niektorým čitateľom páčia, čítajú ich radi a sú im duchovnou posilou a oporou v ich každodennom náboženskom živote, práve tak, ako zas ich viera je naopak pre zmenu zas posilou pre mňa samotného.

Môjho Pána Ježiša Krista označovali títo zlí ľudia za “posadnutého diablom”, tak isto potomci tohoto vreteničieho pokolenia vo svojej anonymite mňa označujú za “blázna” – samozrejme že pod pláštikom zbabelej anonymity, aby sa napadnutý človek nemohol brániť občianskoprávnou žalobou “na ochranu osobnosti” pred nezávislým a nestranným súdom. Označiť kohokoľvek za “blázna” je veľmi vážne obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je “blázon” by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom. Ďalší nepriatelia Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa majú tú nehoráznu drzosť označovať ho za údajného homosexuála. A medzi Internetovými kreatúrami sa nájdu aj takí, ktorý lživo za homosexuála označujú dokonca i mňa samotného. Samozrejme, že keď už ide o to, tak Ježiš Kristus bol heterosexuál, práve tak ako heterosexuálom som aj ja, avšak obviniť niekoho z homosexuality je veľmi vážne, ba dokonca ešte vážnejšie obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je “homosexuál” by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom. Krivé obvinenie z homosexuality je ešte závažnejšie obvinenie ako krivé obvinenie z “duševnej choroby”, pretože “byť bláznom” ešte nie je samo o sebe žiadny hriech, zatiaľ čo homosexualita je ta najodpornejšia zvrhlosť! A v neposlednom rade náš Pán Ježiš Kristus bol majetkovo tak chudý, že bol fakticky bezdomovec, pretože “vtáky majú svoje hniezda a líšky svoje nory, ale Syn človeka nemá kde by hlavu sklonil”, nuž a ja hoci som rovnaký “blázon” ako Kristus pre Krista a Kristom; ja, hoci sa mi páčia pekné dievčatá, najmä blondýnky a modroočky som sa podobne ako Ježiš Kristus rozhodol pre zachovanie večného panictva svojho tela a duše pre Božie kráľovstvo, no a v oblasti majetkovej som iba o malý odtienok “bohatší” človek než Ježiš Kristus – bezdomovec.

Najprv ale vysvetlím, prečo som sa rozhodol o tomto vôbec písať. Najmä po zverejnení listy študentovi Martinovi by som už možno o tomto nikdy ani nepísal, avšak opäť číra náhoda tomu chcela, že som opäť napísal dva e-maily, respektíve, že som na Internete našiel úradníčku, inžinierku Andreu (či skôr ona na Slovensku si na Internete našla mňa) a zdá sa mi, že ju úprimne zaujímajú tieto otázky, hoci ako sa mi priznala o existencii Boha má veľké pochybnosti, hoci sama je ako katolíčka riadne pokrstená i birmovaná aj keď do kostola chodí iba zriedkakedy. Následne som úradníčke Andrei napísal e-mail. V ktorom som sa zabýval dvomi hlavnými argumentmi dokazujúcimi existenciu Boha plus v ďalšom som už iba odkázal na môj česky písaný “prvý list Martinovi”. Tento e-mail som pôvodne napísal iba pre Andreu a pôvodne poslal iba tejto Andrei. Andrea mi odpísala, že jej tento e-mail spoločne i s “prvým listom Martinovi” trochu pomohol rozptýliť svoje silné pochybnosti ohľadom existencie Boha, súčasne však ale vyslovila silné pochybnosti o tom, že svet mohol byť stvorený za sedem dní tak ako sa o tom píše na samom začiatku Biblie, čo je hlavný dôvod čo spochybňuje vierohodnosť Biblie a tím teda aj jej vieru. V reakcii na tento Andrein e-mail som zase súkromne pôvodne iba pre Andreu napísal druhý e-mail, v ktorom som sa zabýval vysvetľovaním tajomstva “stvorenia sveta podľa Biblie”. Následne po napísaní a odoslaní tohoto druhého e-mailu úradníčke, inžinierke Andrei mňa napadla myšlienka, že podobne ako som publikoval svoje e-maily českému študentovi Martinovi, že by som mohol práve tak opublikovať i tieto svoje dva e-maily slovenskej úradníčke, inžinierke Andrei. Veď hoci “prvý list Martinovi” a “prvý list Andrei” sa zabýva tou istou témou – tj. dokazovaním existencie Boha, list Andrei som úmyselne pojal vo svojom výklade úplne ináč ako som vykladal a argumentoval v “prvom liste Martinovi”, a to plne úmyselne, aby som sa zbytočne neopakoval. A pokiaľ ide o druhý list Andrei, tak ten je – pokiaľ ide o téma - už úplne originálne, pretože toto téma som so študentom Martinom dokonca nerozoberal vôbec.

Nie je preto žiadne prekvapenie, že sa v mojej hlave zrodil nápad, že by som obidva tieto e-maily napísané iba pre Andreu mohol v nejakej forme – po drobných úpravách (napríklad: v origináli e-mailov namiesto krstného mena “Andrea” som všade decentne písal Ing.Priezvisko atd.) tiež zverejniť na mojich náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz ako akýsi slovenský doplnok k českým “listom Martinovi” s eventualitou, že sa Andrea možno v niektorých ďalších emailoch (pokiaľ mi ešte napíše) môže spýtať ešte aj na niečo ďalšieho čo nebolo predmetom diskusie so študentom Martinom, a teda tieto dva e-maily by nemuseli zostať ojedinelé, ba dokonca nemožno vylúčiť ani to, že “listy Martinovi” v týchto “listoch Andrei” dosiahnu nejakého neformálneho pokračovania. Tento druhý list pre Andreu je navyše tým cenný, že na interpretáciu prvých troch kapitol knihy Genesis sa český študent Martin nepýtal a preto som s ním tento problém vôbec ani nijak neriešil. Spýtala sa na to až Andrea. Chcel by som Vám preto tu vysvetliť Andrea, aký je oficiálny postoj učiteľského úradu katolíckej cirkvi k otázke stvorenia a evolúcie. Z prvej kapitoly Genesis Andrea nie je možné jasne definovať nič o poriadku stvorenia a dňoch stvorenia. Preto rôzne výklady Andrea podávané katolíckymi teológmi kvôli zrovnaniu biblického rozprávania s prírodnými vedami sa môžu, so zdravou vierou, slobodne pripustiť k úvahám, pokiaľ sa drží nezúžená pravda Písma Svätého. Už v trinástom storočí v Teologickej sume hovorí sv.Tomáš Akvinský: “Musí sa povedať, ako učí sv.Augustín, že v takýchto otázkach sa musí dbať na dve veci: A to jednak aby sa neochvejne zachovala pravda Písma Svätého a pretože Písmo pripúšťa mnohonásobný výklad, nemá sa nikto držať výhradne jedného výkladu, pretože sa môže ukázať, že je z určitého dôvodu nesprávny – aby kvôli tomu nebolo Písmo neveriacim na posmech a aby sa im nezahradila cesta k viere. (I. Q. 68, a. 1). Pokiaľ ide o podstatu viery Andrea, ohľadom výkladu sveta je nepochybne niečo, čo patrí k podstate viery, ako napríklad, že svet sa začal stvorením.

Ale akým spôsobom Andrea a v akom poriadku je učinený svet, to patrí k viere iba prípadkovo, nakoľko sa podáva v Písmu, ktoré pripúšťa viacero výkladov. Výklady stvorenia sú rôzne Andrea, systémy užívané k výkladu prvej kapitoly Genesis môžeme rozlíšiť na tri: 1.) literárny či doslovný; 2.) alegorický či duchovný a 3.) systém dní – období. Literárny či doslovný výklad Andrea znamená, že správa o stvorení je chápaná doslovne, tzn. že deň stvorenia je obyčajný deň o 24.hodinách. Tento systém Andrea je po zásluhe všeobecne odmietaný. Odporujú mu Andrea zrejmé fakty geológie a paleontológie. Museli by sme veriť Andrea, že Boh zázračne stvoril i fosílne skameneliny, poukladajúc ich umne do vrstiev. Zázrak však nemáme vidieť ako prvé riešenie Andrea, ale to, čo odpovedá prirodzenosti. Ani potopa nemôže všetko dostatočne vysvetliť Andrea! A fosílne skameneliny Andrea sú ukladané i v rôznych časových obdobiach. U alegorického či duchovného výkladu Andrea je treba povedať, že za a.) Alexandrijská škola učí, že svet bol celý stvorený naraz, a že Mojžiš rozdeľuje stvorenie na šesť dní, aby dal svojmu popisu logickú štruktúru. Tento výklad Andrea pripúšťa i sv.Tomáš Akvinský Andrea! Za b.) Niektorí moderný autori sa domnievajú Andrea, že Mojžiš nechcel chronologicky popisovať poradie vecí, ale logický poriadok, subjektívny poriadok prorockých videní, skrze ktoré mu bolo stvorenie zjavené – logický poriadok od menej dokonalých k dokonalejšiemu stupni. Za c.) Gn 1 je liturgická pieseň na každý deň – oslava časti stvorenie Andrea, ktoré bolo v jedinom dni, deň odpočinku – príklad samotného Boha. Dnes sa Andrea ani alegorický výklad neteší zastania kvôli nálezom paleontológie a geológie, kde sa ukazuje, že svet bol formovaný v dlhých obdobiach.

Ale i dnes Andrea sa môže v zdravej viere tento výklad akceptovať. V Písme Svätom Andrea totiž nehľadáme vedecký traktát (ani o stvorení), ale výklad náboženské pravdy. Pokiaľ ide o “Systém dní” Andrea, tento systém dní – období zastávali mnohí interpreti minulého storočia. Tí hovoria Andrea, že šesť dní stvorenia nie sú dni o 24.hodinách, ale sú to obdobia bez bližšie určenej doby trvania. Túto náuku Andrea ako pravdepodobnú drží mnoho biblických interpretov. Dosť šťastne uvádza do súladu biblické rozprávanie s prírodnými vedami Andrea, pokiaľ sa chápe v hlbšom zmysle a nie striktne, ako popis tých najdôležitejších vecí, tak, aby to pochopil aj obyčajný teologicky nevzdelaný ľud. Pokiaľ ide o absolútny evolucionizmus Andrea, absolútny materialistický evolucionizmus otvorene odporuje ako viere, tak aj rozumu. Tento systém predpokladá tri veci Andrea: večnosť hmoty, samovoľné plodenie a náhodný vývoj druhov. Pokiaľ ide o umiernený evolucionizmus Andrea, umiernený evolucionizmus, ak keď na prvý pohľad odporuje Písmu Svätému, pokiaľ sa jasne neprotiví viere, sa môže hájiť ako pravdepodobná hypotéza, dokiaľ k tomu Cirkev nezaujme stanovisko. Niektorými argumentmi evolucionistov sa nedá pohŕdať Andrea, aj keď nie sú úplne preukázateľné. Pokiaľ ide o stvorenie človeka Andrea, absolútny evolucionisti tvrdia ohľadom vzniku človeka, že ako telo, tak aj duša vznikli skrze prírodné zákony evolučného vývoja bez zásahu Prvotnej Príčiny. Tento omyl odporuje ako Písmu Svätému Andrea, tak aj zdravej filozofii. Umiernený evolucionisti hovoria Andrea, že telo človeka vzniklo z nerozumného živočíšneho tela v tom zmysle, že pod vplyvom zákonov Bohom daných telá nerozumných živočíchov sa tak postupne vyvíjali, až toto telo dosiahlo schopnosť prijať Bohom stvorenú rozumovú dušu človeka.

Domnienka umiernených evolucionistov Andrea nie je teologicky heretická, pretože Cirkev doteraz v tejto veci mlčí. Celé ľudské pokolenie Andrea má počiatok v jednom prarodičovi – Adamovi. To je zrejmé a blízke viere Andrea! V Písme Svätom sa priamo hovorí Andrea, že v dobe keď bol stvorený Adam, nebol žiadny iný človek: “A nebol ešte človek, ktorý by obrábal pôdu…ale pomocníčku pre človeka, ktorá by sa k nemu hodila nenašiel.” (Gen 2,5.20) “On učinil, že z jedného človeka vyšlo celé ľudské pokolenie, a že býva na celom zemskom povrchu.” (Sk 17,26). Nepriamo to vyplýva Andrea i z katolíckeho učenia o dedičnom hriechu, podľa ktorého sa všetci ľudia rodia zasiahnutý dedičným hriechom, pretože všetci prijímajú porušenú prirodzenosť od tej istej hlavy (porovn. Rim 5,12). O starobe ľudského pokolenia nehovorím nič Andrea, pretože je to otázka skôr historická ako teologická. Doposiaľ sa nedokázalo Andrea, že by ľudia existovali už v treťohorách. Pokiaľ by sa to aj ukázalo Andrea, nedotklo by sa to našej viery za predpokladu, že by všetci, ktorí boli pred Adamom, pred stvorením prarodičov zanikli.

Katolícka viera tvrdí jedno Andrea: že celý ľudský rod má svoj aktuálny pôvod v Adamovi. Bežný veriaci Andrea sa však má rôznymi teóriami stvorenia znepokojovať iba primerane. Sv.Bazil napríklad alegorický zmysel mojžišovského stvorenia odmieta Andrea a hovorí proste: “Keď počujem seno – rozumiem seno, podobne kvetiny, rybu, zviera i dobytok; o všetkom sa tu hovorí, a tak to aj beriem. Nehambím sa za Evanjelium.” (Hexaem. Hom. 9, n. I). Ináč Andrea tvrdenie, že my všetci ľudia máme svoj spoločný pôvod v jednom páre prarodičov nie je nijako prehnané. Áno Andrea, je síce pravda, že z rôznych dôvodov, najmä klimatických, sme príslušníkmi niekoľkých rozličných rás – bielej (najmä Európania a Severoameričania), žltej (Ázijci), čiernej (Afričania, černosi) a červenej (Indiáni). Napriek tomu Andrea – bez ohľadu na našu rasu – všetci ľudia tvoríme jeden a ten istý druh ľudí. Všetci ľudia Andrea – bez akejkoľvek výnimky – máme úplne rovnakú anatomickú skladbu a štruktúru kostí, svalov, šliach, tepien, žíl a telesných orgánov. Náš chrup Andrea bez ohľadu na našu farbu pleti má rovnaký základný počet zubov, naše telo má rovnakú telesnú teplotu, existujúce krvné skupiny existujú naprieč všetkými rasovými a etnickými skupinami, všetci máme rovnakú tepovú frekvenciu srdca, všetci psychicky pociťujeme rovnaké emócie, nálady a podobne. Táto absolútna zhodnosť nás ľudí vo všetkom by nebola mysliteľná Andrea, ak by sme my ľudia všetci neboli príslušníkmi jedného a toho istého biologického druhu. Napríklad slony Andrea existujú dva druhy – africké a indické, je množstvo druhov psov, koní, antilop a podobne, ale človek na rozdiel od slonov, psov, koní či antilop je navzdory viacerým svojim rasám iba jeden a ten istý biologický druh. Už toto Andrea vylučuje, aby ľudia “vznikli” nezávisle na sebe súčasne na niekoľkých miestach našej zemegule, pretože potom by sa nevyhlo rôznym variáciám a odlišnostiam tak symptomatickým pre jednotlivé biologické druhy, ale ľudstvo má bez najmenších pochýb jednotný genetický pôvod vo všetkých svojich rasových a etnických skupinách zdedený po spoločných prarodičoch.

Ďalej čitateľom doporučujem čítať šestnásť listov študentovi Martinovi v češtine:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako “Caelum”, “Tartarus”, “Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní “církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Ďalej čitateľom doporučujem čítať list pre Andreu v slovenčine:

1list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

Zpět na hlavní stránku!