wz

Zpět na hlavní stránku!


Wikipedia či Wikipedie - nepravdivé, nepřesné a nesmyslné bláboly!

Pouze bulvární charakter, nepravdivé a nepřesné informace, lži, nesmyslné a bezcenné bláboly, přízemné vyřizování si osobních účtů a neuvěřitelný hyenismus charakterizuje takzvanou ”Wikipedii”!!

Wikipedia hanobí osmdesátileté důchodce! Hulvátský útok vůči Věre Pohlové. Snad ani samotný Adolf Hitler nebyl schopen tak fanatické nenávisti jako Wikipedia!! (po česky)

Studenti – dejte si velký pozor! Takzvané “informace” Wikipedia i Necyklopedie jsou velice nespolehlivé a proto bezcenné! Wikipedie je sice psána formálně hodnověrněji než Necyklopedie, nicméně Wikipedie i Necyklopedie jsou obě, pokud jde o jejich “informační hodnotu” jsou ve skutečnosti na úplně stejné úrovni, obě obsahují směs pseudovědeckých lží, nesmyslných blábolů, bulvární přízemnosti, “vyřizování si osobních účtů” a neuvěřitelný hyenizmus. Každý co i jen trochu slušný člověk by se měl usilovat o zrušení Wikipedie i Necyklopedie, plus všichni to, co s Wikipedií a Necyklopedií mají cokoliv společného, by neměli sedět u počítače, ale měli by po správnosti oni všichni ti jejich “přispěvatelé” a “aktivisté” sedět někde úplně jinde! Konkrétně všichni “přispěvatelé” z řad českých hajzlů by měli sedět ve Valdicích…

Dnes mentálně zaostalí psychopati na Internetu své osobní mentální a psychické problémy si ventilují vedle takzvaných “diskusních fór” také i "vyřizováním si osobních účtů" svými primitivními osobními invektivami a pomluvami na různých dnes bohužel už jen bulvárních kdejakých "wikipediích a necyklopedích", které kdysi v minulosti byli či mohli být snad i zdrojem pravdivých, seriozních a hodnověrných informací. Dnešní Wikipedie i Necyklopedie je odpadová žumpa, odpadová stoka demence, přízemnosti a ubohosti.

Doufám, že žádného z “přispěvatelů” do Wikipedie či Necyklopedie nikdy osobně nepotkám. Jinak bych toho odporného hajzla od zuřivosti tak zmlátil, že bych tím asi i to riskoval, že mně pak možná odsoudí dokonce i “za dokonanou vraždu”. A teď nežertuji! Myslím to smrtelně vážně…

Byl by to sice objektivně vzato dobrý skutek, protože pak by na zemském povrchu bylo aspoň o jednoho hajzla méně. Země by tím nic neztratilo, nebe nic nezískalo. Pouze do pekla by opět přibyl jeden další Wikipedista či Necyklopedista, ale to by nebylo nic zvláštního, protože v podstatě bez jakékoliv výjimky stejně úplně všichni “přispěvatelé” Wikipedie i Necyklopedie nakonec po své smrti tak či onak všichni skončí navěky v pekle.

S webovými stránkami www.cs.wikipedia.org/wiki/wikipedie...atd. které absolutně tendenčně a nepravdivě plny fanatické nenávisti překrouceně dezinformují o skutečném obsahu nezávislých, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz nemám absolutně nic společného. Neznámým autorem a provozovatelem webových stránek patřících k www.cs.wikipedia.org byla navíc tímto "hanopisem" naplněna skutková podstata trestného činu dle ustanovení § 206 odst.1,2 trestního zákona č.140/1961 sb. v platném znění /dále jen "trestní zákon"/, a to v jednočinném souběhu s trestným činem dle ustanovení § 209 odst.1 písm.a/ trestního zákona. Na neznámého autora jako i na českého a slovenského provozovatele webových stránek www.cs.wikipedia.org jsem podal trestní oznámení.

Současně dnes s poukazem na páchání této trestné činnosti jsem u kompetentních telekomunikačních úřadů v České republice a ve Slovenské republice zdůvodnil i svůj návrh na zahájení správních řízení, v jehož finálním důsledku by mělo dojít k oficiálnímu zablokování veškerých webových stránek patřících k www.wikipedia.org na území České republiky, respektive Slovenské republiky.

Teď jsou zejména v České republice na tahu jednak orgány činné v trestním řízení, aby tuto trestnou činnost páchanou českými a slovenskými ”správci” Wikipedie řádně prošetřili a pachatele této trestné činnosti spravedlivě potrestali.

Na tahu je však také i vláda České republiky, neboť ta muže rozhodnout o zablokování veškerých webových stránek patřící k www.wikipedia.org tak, aby tyto webové stránky nebylo možné ”načíst” na počítačích na území České republiky.

Pokud totiž vláda České republiky neudělá vůbec nic, aby zabránila šíření těchto webových stránek na území České republiky, bude to jasným důkazem toho, že tyto webové stránky jsou ve skutečnosti beranidlem současné vlády České republiky proti nezávislým médiím, které vůči současné české vládě zaujímají kritický postoj.

Vzhledem k tomu, že tato zřejmě asi vládní kampaň na webových stránkách www.wikipedia.org vůči nekonformním médiím, které ”vybočují z řady” fakticky znamená přímý útok současné české vlády proti svobodě projevu, proti svobodnému šíření informací a myšlenek v České republice a teda přímý útok na demokracii, domnívám se, že v tomto případě by se měla se situací v oblasti respektování lidských práv a zejména svobody projevu zabývat zejména Rada Evropské unie a zaujmout vůči nedemokratickým praktikám současné české vlády, zejména pak vůči potlačování svobody projevu a informací v České republice konkrétní stanovisko.

Tým že vláda České republiky neučinila vůbec nic v zájmu zamezení šíření útoků a lží ”Wikipedie” vůči nekonformním médiím, ba dokonce s největší pravděpodobností byla to právě samotná vláda, pro kterou ”Wikipedie” není ničím jiným než obyčejným beranidlem k útokům vůči nezávislým médiím s cílem pokusit se o jejich umlčení anebo zdiskreditování cílenou – de facto vládní - kampaní skrývající se za ”Wikipedii”, což znamená, že v současné České republice hrozí přímé ohrožení svobody projevu a svobody šíření informací; respektive znemožnění svobodného šíření všech informací, které jsou odlišné od informací prezentovaných současnou vládou České republiky, respektive jinými slovy je ohrožena samotná podstata demokracie v České republice a tudíž se domnívám, že ze těchto okolností by bylo nevyhnutní aby se v zájmu demokratické budoucnosti České republiky s politickou situací v České republice zabývala rovněž Rada Evropské unie, protože je v eminentním zájmu Evropské unie, aby Česká republika zůstala i nadále svobodnou a demokratickou zemí, která respektuje svobodu projevu a ctí si demokratické hodnoty na kterých je postavena i samotná celá Evropská unie jako taková.

Teď je tedy na řadě vláda České republiky aby ”ukázala barvu” a buď se otevřeně veřejně ztotožnila s útoky ”Wikipedie” a řekla otevřeně, že vyjadřují oficiální politické stanovisko a vůli současné vlády České republiky, anebo se od nich naopak rázně distancovala a v tom případě zas podnikla příslušné technické kroky k zamezení šíření jejich ”informací” na teritoriu České republiky vzhledem k tomu, že tyto ”informace” naplňující svým obsahem skutkovou podstatu hned několika trestních činů podle platného trestního zákoníka v České republice.

Pro čtenáře, které zajímají konkrétní fakty bych rád upozornil na tuto větu nacházející se na webových stránkách této zločinecké organizace píšící o webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz :

”Své proslulosti dosáhl web (poznámka: mají tím na mysli web www.henryklahola.nazory.cz ) díky usilovnému vyzdvihování Laholových čtyř dosažených akademických titulů a současné kritice lidí, jenž mají titulů méně než Henryk Lahola, nebo snad dokonce žádný.”

Kým se u Wikipedie neobjevili tyto urážky mojí maličkosti, a na Necyklopedii se objevili urážky obdobné, respektive, kým jsem na tyty jejich urážky nebyl upozorněn – neměl jsem předtím já osobně o existenci jakési Wikipedie či Necyklopedie ani jen sebemenšího tušení…

Každý koho zajímá skutečná pravda, si může nepochybně načíst webové stránky www.henryklahola.nazory.cz a sám se přesvědčit o tom jaká je skutečná pravda, co webové stránky www.henryklahola.nazory.cz skutečně obsahují, respektive sám si také utvořit svůj vlastní názor o tom, zda-li je toto naprosto lživé tvrzení ”Wikipedie” pravdivé anebo nikoliv.

Každý koho upřímně zajímá skutečná a objektivní pravda a seznámí se s obsahem webových stránek www.henraklahola.nazory.cz může totiž velice lehce zjistit, že tato ”informace” lživě šířená ”Wikipédií” se absolutně nezakládá na pravdě, ba dokonce, že vlastně i osobnost samotného ”Henryka Laholy” na webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz ve skutečnosti hraje pouze celkem okrajovou roli, a tudíž že ”informace” prezentovaná webovými stránkami www.wikipedia.org se absolutně nezakládá na pravdě, informace ”Wikipedie” nejsou ničím jiným než podlými lžemi a dezinformacemi v žoldu současné nedemokratické vlády České republiky, které jsou navíc jasným důkazem toho, že takzvaná ”Wikipedie” ani v nejmenším není zdrojem nějakých seriozních a objektivních informací a tudíž veškeré jejich informace je nezbytné vždy brát s velikou rezervou, protože jejich takzvaná ”informační hodnota” je absolutně pochybná, nedůvěryhodná, ba dokonce řekl bych že absolutně nulová, a každý kdo by se chtěl spoléhat na ”Wikipedii” jako informační zdroj se vystavuje obrovskému riziku, že ho takzvaná ”Wikipedie” svými naprosto nepravdivými a lživými informacemi – kterým absolutně nelze ani v nejmenším důvěřovat – uvede v omyl, a to nikoliv omyl lecjaký, ale takový omyl, kterým sám ve vědeckých kruzích riskuje svoje vlastní obrovské zesměšnění se.

Ale když se to tak vezme, tak v podstatě vlastně ani toto není to podstatné. V demokratické společnosti je totiž podstatou svobody každého jednotlivce svobodně se rozhodnout zda-li ho zajímá poznání skutečné, objektivní pravdy, anebo pouze poznání ideologicky podbarvených jemu milých politických lží. V každém případě vše závisí pouze od svobodné volby občana České republiky, přičemž já – soukromý občan – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola rozhodně nechci Vaši politickou a morální volbu nijak ovlivňovat.

Ovšemže – podle mého osobního názoru - je politováníhodné to, že současná vláda České republiky vytáhla s těmito svými podlými, ubohými a doslova s ”podpásovými” zbabělými údery do boje proti nezávislým médiím v České republice s cílem jejích umlčení, anebo alespoň s pokusem o jejich zesměšnění a diskreditaci.

A nyní závisí v podstatě pouze na Vás občanech České republiky, na Vaší politické vyspělosti a politické kultuře, zejména pak na Vašem demokratickém anebo naopak totalitním politickém cítění, svědomí a přesvědčení, zda-li souhlasíte s tím, aby existovala i nějaká nezávislá informační média v České republice, která budou šířit i odlišné politické a sociální názory na politické a společenské problémy České republiky jako má současná vláda České republiky anebo nikoliv.

Anebo snad naopak si skutečně přejete, aby veškeré politické názory, které jsou odlišné od politických názorů současné vlády České republiky byli brutálně potlačeny a udupány do země, popřípadě též lidé, kteří si opovážili hlásat jiné názory než má současná vláda České republiky, aby byli uvězněni a ,možná i popraveni (i když alespoň tohle poslední alespoň prozatím platný právní řád České republiky k Vaší lítosti ”bohužel” neumožňuje).

Uvědomuji si, že v České republice je obrovské množství lidí, kteří jsou stoupenci ekonomického liberalismu a zuřiví nepřátelé demokracie.

Nicméně pokud jde o ekonomickou a sociální politiku České republiku, já osobně nevěřím tomu, že by snad úplně všichni občané České republiky toužili po návratu do devatenáctého století.

A pokud jde o mně – nezávislého intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy – slibuji všem stoupencům svobody projevu a demokracie, že se já osobně a také i webové stránky www.henryklahola.nazory.cz budeme do poslední kapky krve bít za zachování svobody projevu, pluralismu, demokracie a demokratického řádu lidských práv a základních svobod v České republice proti všem, kteří by lidská práva a občanské svobody v České republice chtěli potlačit anebo okleštit.

To už totiž není otázkou zájmu jen jednoho nezávislého intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, to je otázkou zájmu úplně všech těch občanů České republiky, kteří mají zájem na tom, aby současná Česká republika i do budoucna zůstala demokratickou zemí, která bude respektovat lidská práva a základní občanské svobody, které jsou imanentní každé demokratické společnosti.

Ale ani to není jediné co jejich takzvané ”Wikipedii” tvářící se navenek jako údajně seriozní ”encyklopedie” (a tím jsou více nebezpečné!) vyčítám. Pokud jde o jejich neomalené útoky vůči nezávislému intelektuálovi JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi, tak ty jsou mi více méně lhostejné, protože samotnému JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Laholovi jako věrnému křesťanovi usilujícímu se celým svým životem věrně následovat svého Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele je úplně lhostejné to, co si o něm samotném myslí nebo nemyslí ostatní lidé, důležité je pro něj samotného (tj. pro JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu) pouze to, co si o něm samotném myslí Bůh!

Nicméně přesto JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi nejsou a ani nemůžou mu být lhostejné názory lidí co si myslí o samotných webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz

Za těchto okolností již ne ani tak kvůli sobě samému, ale spíše kvůli samotným webovým stránkám www.henryklahola.nazory.cz musí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola použít všechny právní nástroje které má k dispozici, aby ubránil dobré jméno nezávislých, mimovládních webových stránek www.henryklahola.nazory.cz které se stali obětí brutální mediální kampaně současné vlády České republiky vůči svobodě projevu a nezávislým informačním médiím v České republice vůbec!

Navíc tento hrubý útok na demokracii a svobodu projevu v České republice není – bohužel – ani zdaleka jediným projevem útoku současné vlády vůči demokratickým hodnotám, toleranci k odlišným názorům na odlišné politické a společenské problémy a hodnoty v České republice jako i k hodnotám fundamentální slušnosti v občanské společnosti demokratického státu vůbec.

V této souvislosti bych totiž chtěl upozornit na tu skutečnost, že obětí brutální kampaně vlády České republiky se ani zdaleka nestal pouze jeden nezávislý intelektuál JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr. Henryk Lahola ale i další lidé.

V této souvislosti bych rád poukázal na neméně nespravedlivou brutální kampaň ze strany současné vlády České republiky, které byla vystavena paní Věra Pohlová, která v roce 1999 podle údajů ”Wikipedie” měla mít 72 let, respektive jinými slovy státní občanka České republiky paní Věra Pohlová, pokud ještě snad eventuálně nezemřela, tak v současné době, tj. v roce 2007 již má rovných 80 let!!

Veškeré ”informace” takzvané ”Wikipedie” nejsou ničím jiným než snůškou dezinformací a lží plnících zřejmě asi pouze politické zadání současné vlády České republiky a tudíž informace takzvané ”Wikipedie” o paní Věre Pohlové je třeba brát rovněž s velikou rezervou, protože s nějakou takzvanou ”objektivitou” v případě takzvané ”Wikipedie” nelze absolutně nijak počítat a tudíž jejich takzvané ”informace” je nezbytné brát s velikou rezervou a opatrností, protože jejich informační hodnota je absolutně nulová.

Nicméně tak či onak je nesporným faktem, že je to projevem obrovského hyenismu ze strany takzvané ”Wikipedie”, respektive toho co si u ”Wikipedie” prezentace těchto lží a dezinformací objednal, tj. s největší pravděpodobností – alespoň vše tak zatím ukazuje - současné vlády České republiky, že podnikla takovýto brutální mediální útok nejen vůči jednomu nezávislému intelektuálovi JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi, ale co je ještě mnohem závažnější je to, že podnikla brutální mediální útok dokonce i vůči tak velice staré starobní důchodkyni jako je paní Věra Pohlová, a to navíc v podstatě jen pro to, že výroky pani Věry Pohlové se týkali pouze kritiky ”úniku informací o sporožirových účtech klientů České spořitelny”, čím jen protagonisté současné vlády České republiky – pokud vůči ”Wikipedii” nijak nezakročí - nevyhnutně budí závažné podezření, že s touto trestnou činností týkající se úniku informací ze sporožirových účtech klientů České spořitelny mají něco společného, respektive, že jsou i oni samotní v této trestné činnosti přímo nebo nepřímo nějak namočeni.

Jinak si totiž nedovedu logicky vysvětlit ten neomalený brutální verbální útok ”Wikipedie” vůči staré osmdesátileté paní Věre Pohlové, který byl uskutečněn pouze pro to, že tato stará – dnes již osmdesátiletá důchodkyně - kritizovala únik informací ze sporožirových účtů klientů České spořitelny. Pokud tedy současná vláda České republiky – přinejmenším – toleruje páchání této trestné činnosti přímo namířené vůči naprosto bezbranné osmdesátileté české důchodkyni, pak to nevyhnutně znamená přinejmenším to, že se s těmito hrubými útoky proti osmdesátileté staré důchodkyni České republiky – naplňující navíc skutkovou podstatu několika trestních činů podle platného trestního zákona v České republice – přinejmenším ztotožňuje!

Hyenismus těchto podlých útoků ”Wikipedie” a zejména pak ”objednatele” těchto útoků, kterým je z největší pravděpodobností asi patrně současná vláda České republiky spočívá v tom, že tato stará osmdesátiletá důchodkyně – například na rozdíl od relativně mladého, pouze čtyřicetiletého nezávislého intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Lahola – se zřejmě nemůže absolutně nijak bránit.

Současná vláda České republiky si totiž velice dobře uvědomuje, že táto osmdesátiletá důchodkyně s největší pravděpodobností vzhledem ke svému vysokému věku nenavštěvuje vůbec žádnou veřejnou knihovnu kde mají čtenáři k dispozici počítače s připojením k veřejnému Internetu, a pokud snad třeba i nějakou takovouto veřejnou knihovnu, která svým čtenářům nabízí k použití počítače s veřejným Internetem třeba i osmdesátiletá důchodkyně paní Věra Pohlová třeba i navštěvuje, tak ale celkem určitě stoprocentně tato stará paní není počítačově gramotná; a tudíž je absolutně nepravděpodobné, že by tato stará osmdesátiletá – již málem nad hrobem se sklánějící –starobní důchodkyně, která celý svůj život poctivě pracovala pro tento stát mohla na sklonku svého života ”surfovat po Internetu” a tak dozvědět se o nehorázných urážkách a pomluvách kterým je vystavena, a na základě toho se proti těmto surovým a nemorálním útokům a lžím vůbec nějako osobně bránit.

Předně ale bych chtěl apelovat zejména na všechny slušné občany České republiky, kteří – bez ohledu na to zda-li osobně souhlasí či nesouhlasí s obsahem nebo ideovým zaměřením webových stránek www.henryklahola.nazory.cz , aby se zamysleli nad hodnotou svobody projevu a demokracie v České republice jako takové a aby zaujali jednoznačné stanovisko k tomu, zda-li se přejí, aby i ti, co mají odlišné názory od současné vlády směli tyto své názory svobodně hlásat anebo nikoliv.

Vážení občané a občanky! Situace je skutečně vážná – v sázce je totiž budoucnost demokracie v České republice jako taková.

Těm co si myslí, že se je to snad nijak netýká a že je jim to třeba zcela jedno bych rád připomenul jeden pamětný citát vztahující se sice původně k problematice nástupu k moci a upevňování moci Hitlerovského nacistického režimu v Německu, nicméně vzhledem k současné situaci se domnívám, že je tento citát též více než aktuální i pro současnou politickou situaci v současné České republice. Skvěle to charakterizoval protestantský duchovní Martin Niemoeller, který byl roku 1938 poslán fašisty do koncentračního tábora Dachau. Ten napsal :

,,Nacisté v Německu přišli nejprve pro komunisty, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl komunista. Pak přišli pro Židy, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl Žid. Pak přišli pro odboráře, ale já jsem se neozval, protože jsem nebyl odborář. Přišli pro katolíky, ale já jsem se neozval, protože jsem byl protestant. Když pak přišli zatknout mně začal jsem křičet – ale to už nebyl nikdo, kdo by tento můj hlas slyšel”!!!

A zde dovoluji si Vám milí spoluobčané České republiky položit tuto řečnickou otázku:

Skutečně tak velice já osobně toužím po likvidaci webových stránek www.henryklahola.nazory.cz že bych na oltář likvidace těchto nekonformních webových stránek byl ochoten bez váhání položit a obětovat i celou českou demokracii?

Přinesla ba mně eventuální likvidace nezávislých webových stránek www.henryklahola.nazory.cz skutečně tak veliký osobní politický profit?

Nebojím se, že po likvidaci nezávislého intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy a jeho webových stránek www.henryklahola.nazory.cz bych třeba následně mohl na řad přijít i já osobně?

Přeji si aby www.Wikipedia.org dnes svojí nenávistnou a štvavou kampaní útočila na nezávislého intelektuála JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu a zítra třeba zas proti mně samotnému?

Nebylo by tedy v zájmu všech slušných lidí České republiky – bez ohledu na jejich politické přesvědčení a světonázor – přijmout příslušná opatření, aby v zájmu ochrany svobody, demokracie a zamezení trestné činnosti ze strany ”Wikipedie” – kterých obětí je dnes sice pouze jen jakýsi relativně neznámý a mně cizí nezávislý intelektuál JUDr.Phdr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a právě tak i neznámá a cizí osmdesátiletá důchodkyně Věra Pohlová, nicméně zítra obětí jejich nevybíravé trestní činnosti mohu být třeba i já samotný či já samotná; a tedy nebylo by i v mém osobním zájmu, aby vláda České republiky přijala příslušná právní i technická opatření, které by veškerým webovým stránkám přímo nebo nepřímo patřících k webovým stránkám www.wikipedia.org znemožnila na území České republiky šířit své lživé invektivy, urážky, a nepřímo de facto vlastně výzvy k pogromům vůči jim nepohodlným svobodomyslně smýšlejícím občanům České republiky??

Přátelé, bijeme-li se za právo kteréhokoliv člověka, bijeme se i za právo naše a právo nás všech. Jsme všichni lidé jednoho chystaného nepříjemného osudu!!!

Já se ale bránit rozhodně budu, protože každý má před agresí útočníka právo na vlastní sebeobranu! To je základní lidské právo!! A i když tento prohnilý režim České republiky proti těmto hajzlům možná i nic nepodnikne, tak já, ačkoliv nikdy nebudu nikoho nikde záměrně hledat, bude-li to Boží vůle, nelze vyloučit, že dříve nebo později některého z těchto gaunerských hajzlů někde třebas náhodně potkám. A pokud se tak stane, bude to pro mě Boží znamení, že Bůh si to tak přál. A pak si mužně vzájemně vyřídíme své účty jako chlap s chlapem! S jedním “přispěvatelem” za všechny Wikipedisty a Necyklopedisty!! Děj se pak vůle Boží…

V zájmu boje za obranu demokracie a svobody projevu v České republice napsal

Váš JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Wikipedia hanobí osmdesátileté důchodce! Hulvátský útok vůči Věre Pohlové. Snad ani samotný Adolf Hitler nebyl schopen tak fanatické nenávisti jako Wikipedia!! (po česky)

Zpět na hlavní stránku!