Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


5.list: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Z textu e-mailu: ”Pán doktor, ja osobne mám stále pochybnosti o tom, či Kristus skutočne vstal z mŕtvych. Andrea…”

Najprv by som chcel poprosiť rôznych “géniov” s úbohým jedináčikom pred svojím menom, poprípade tých ešte väčších “supergéniov” čo nemajú ani tohoto úbohého jedináčika, respektíve spravidla ide o rôznych dvadsaťročných a ešte mladších sopliakov, ktorým tečie mlieko po brade a ktorí síce sami nič neovládajú a nevedia, ale vo svojej úbohosti si tým viacej myslia, že už zhltli všetku múdrosť sveta a už skôr než sa s obsahom akejkoľvek práce na týchto webových stránkach oboznámia, tak s jej obsahom (hoci ho vôbec ešte ani nečítali) zásadne už dopredu absolútne nesúhlasia a najrôznejšie práce na týchto webových stránkach čítajú iba preto, aby mi potom mohli písať svoje e-maily plné fanatickej zloby a nenávisti v ktorých sa s veľkým rozhorčením rozplývajú nad údajne “úbohou a dementnou úrovňou mojich prác”.

A preto teda Vás prosím teda vážený pán “génius” (alebo ctihodná dáma “génijka”) – nečítajte radšej ani túto ďalšiu “dementnú prácu” – a opustite radšej ihneď tieto webové stránky. Pevne verím, že na Internetu sa nepochybne nájdu aj také webové stránky (a nie je ich bohužiaľ málo!!), ktoré odpovedajú Vašej “intelektuálnej” úrovni. Ja ale Vaše presvedčenie a názory (ak vôbec nejaké máte!!) plne rešpektujem – rešpektujte preto prosím tiež Vy presvedčenie a názory iných ľudí (napríklad i moje) a zmierte sa s tým, že sú proste i ľudia, ktorým (s ohľadom na ich zameranie, záujem či orientáciu) sa niektoré práce zverejnené na náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz jednoducho páčia a čítajú ich radi, pretože ich zaujíma ich vecný obsah a nehľadajú v nich iba “gramatické chyby”. A ak sa Vám tieto webové stránky nepáčia a zásadne nesúhlasíte s ich obsahom, myšlienkami a názormi, potom máte k dispozícii jedno veľmi jednoduché a spoľahlivé riešenie, aby ste sa nemusel(a) rozčuľovať – jednoducho to vôbec nečítajte.

Je pre mňa s údivom, že môže existovať niekto, kto stráca svoj čas čítaním webových stránok o ktorých skutočne súdi, že je “napísal duševne chorý človek” či, že sú “výplodom jeho chorého mozgu.” Ja osobne cudzie webové stránky, o ktorých sa domnievam, že ich písali duševne chorí ľudia nikdy nečítam a ľudia čo vedome čítajú webové stránky o ktorých sa domnievajú, že sú “dielom duševne chorého človeka” sú v skutočnosti sami veľmi ťažko duševne chorí ľudia, ktorí by mali vyhľadať dobrého psychiatra. Okrem toho verím vážený pán génius či ctihodná dáma génijka, že po opustení sfér náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa Vám podarí nájsť na Internetu i také webové stránky, ktoré napísali i “duševne zdraví ľudia”, ba možno že dokonca práve i takí “duševne zdraví ľudia”, ktorí sú tak ťažko “duševne zdravými”, jako ste zdravý(á) i Vy sám alebo Vy sama!

Internet je slobodné médium s miliardami najrozličnejších webových stránok – výber máte takmer nekonečný. A určite sa tam nájdu i podobné indivídua ako ste Vy sám, či Vy sama. Pokiaľ by čisto hypoteticky náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz boli absolútne jedinými webovými stránkami na Internetu, chápal by som Vaše rozhorčenie, pretože uznávam, že nie každého musí zaujímať náboženská viera. Takto ale náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz sú iba jedny z mnohých miliárd rôznych webových stránok na Internetu a ak sa Vám osobne nepáčia, tak ich proste čítať nemusíte, nikto Vás k tomu určite nijak nenúti.

A vzhľadom k existencii mnohých miliárd ďalších webových stránok ani nie ste z “núdze” nútený(á) čítať také webové stránky “ktoré sa Vám nepáčia a s ktorými absolútne vo všetkom zásadne nesúhlasíte” preto, že by ste azda nemali eventuálne k dispozícii na Internetu žiadne iné webové stránky tak, ako tomu u nás bolo napríklad v dvadsiatom storočí za boľševika u televízie, kedy sa ľudia z núdze pozerali napríklad na boľševickú štátnu československú televíziu aj navzdory tomu, že sa im nepáčila, pretože žiadne iné televízne stanice u nás jednoducho v tej dobe ešte neexistovali…

Vaše nenávistné útoky sú pre mňa iba dôkazom toho, že konám správne, a čím silnejšia bude intenzita Vašich nenávistných útokov, tým väčšia bude i motivácia mojej túžby slúžiť Boha a ľuďom, pretože si pripomínam slová môjho Pána Ježiša Krista: “Ak Vás svet nenávidí, vedzte že mňa nenávidel skôr ako Vás. Keby ste náležali svetu, svet by miloval to, čo jeho je. Pretože však nie ste zo sveta, ale ja som si Vás zo sveta vyvolil, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slovo ktoré som vám povedal: Sluha nie je nad svojho pána. Ak prenasledovali mňa, aj vás budú prenasledovať – ak moje slovo zachovali, aj vaše zachovajú. Ale toto všetko vám urobia pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý mňa poslal. Keby som bol neprišiel a nehovoril k nim boli by bez hriechu. Teraz však nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí i môjho Otca. Keby som medzi nimi neučinil skutky, aké nikto iný nedokázal boli by bez hriechu. Ale oni je videli, a predsa majú v nenávisti mňa i môjho Otca. To preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone 'Nenávideli mňa bez příčiny'. Až príde “Povzbuditeľ”, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca vychádza, ten o mne vydá svedectvo. Tiež vy vydávajte svedectvo, pretože ste so mnou od počiatku (Jn 15, 18 – 26). Našťastie ale moja reálna situácia nie je ani zďaleka až tak pesimistická, ako to plynie z tohoto citátu môjho Pána Ježiša Krista a aj tí najzúrivejší nepriatelia náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz sa v podstate musia chtiac – nechtiac zmieriť s tým, že niektoré príspevky na náboženských webových stránkachwww.henryklahola.nazory.cz sa jednoducho navzdory ich nenávistnej zlobe niektorým čitateľom páčia, čítajú ich radi a sú im duchovnou posilou a oporou v ich každodennom náboženskom živote, práve tak, ako zas ich viera je naopak pre zmenu zas posilou pre mňa samotného.

Môjho Pána Ježiša Krista označovali títo zlí ľudia za “posadnutého diablom”, tak isto potomci tohoto vreteničieho pokolenia vo svojej anonymite mňa označujú za “blázna” – samozrejme že pod pláštikom zbabelej anonymity, aby sa napadnutý človek nemohol brániť občianskoprávnou žalobou “na ochranu osobnosti” pred nezávislým a nestranným súdom. Označiť kohokoľvek za “blázna” je veľmi vážne obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je “blázon” by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom. Ďalší nepriatelia Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa majú tú nehoráznu drzosť označovať ho za údajného homosexuála. A medzi Internetovými kreatúrami sa nájdu aj takí, ktorý lživo za homosexuála označujú dokonca i mňa samotného. Samozrejme, že keď už ide o to, tak Ježiš Kristus bol heterosexuál, práve tak ako heterosexuálom som aj ja, avšak obviniť niekoho z homosexuality je veľmi vážne, ba dokonca ešte vážnejšie obvinenie dotýkajúce sa občianskej cti človeka, a ten, kto o niekom tvrdí že je “homosexuál” by toto tvrdenie mal dokázať pred súdom. Krivé obvinenie z homosexuality je ešte závažnejšie obvinenie ako krivé obvinenie z “duševnej choroby”, pretože “byť bláznom” ešte nie je samo o sebe žiadny hriech, zatiaľ čo homosexualita je ta najodpornejšia zvrhlosť! A v neposlednom rade náš Pán Ježiš Kristus bol majetkovo tak chudý, že bol fakticky bezdomovec, pretože “vtáky majú svoje hniezda a líšky svoje nory, ale Syn človeka nemá kde by hlavu sklonil”, nuž a ja hoci som rovnaký “blázon” ako Kristus pre Krista a Kristom; ja, hoci sa mi páčia pekné dievčatá, najmä blondýnky a modroočky som sa podobne ako Ježiš Kristus rozhodol pre zachovanie večného panictva svojho tela a duše pre Božie kráľovstvo, no a v oblasti majetkovej som iba o malý odtienok “bohatší” človek než Ježiš Kristus – bezdomovec.

Najprv ale vysvetlím, prečo som sa rozhodol o tomto vôbec písať. Najmä po zverejnení listy študentovi Martinovi by som už možno o tomto nikdy ani nepísal, avšak opäť číra náhoda tomu chcela, že som opäť napísal dva e-maily, respektíve, že som na Internete našiel úradníčku, inžinierku Andreu (či skôr ona na Slovensku si na Internete našla mňa) a zdá sa mi, že ju úprimne zaujímajú tieto otázky, hoci ako sa mi priznala o existencii Boha má veľké pochybnosti, hoci sama je ako katolíčka riadne pokrstená i birmovaná aj keď do kostola chodí iba zriedkakedy. Následne som úradníčke Andrei napísal e-mail. V ktorom som sa zabýval dvomi hlavnými argumentmi dokazujúcimi existenciu Boha plus v ďalšom som už iba odkázal na môj česky písaný “prvý list Martinovi”. Tento e-mail som pôvodne napísal iba pre Andreu a pôvodne poslal iba tejto Andrei. Andrea mi odpísala, že jej tento e-mail spoločne i s “prvým listom Martinovi” trochu pomohol rozptýliť svoje silné pochybnosti ohľadom existencie Boha, súčasne však ale vyslovila silné pochybnosti o tom, že svet mohol byť stvorený za sedem dní tak ako sa o tom píše na samom začiatku Biblie, čo je hlavný dôvod čo spochybňuje vierohodnosť Biblie a tím teda aj jej vieru. V reakcii na tento Andrein e-mail som zase súkromne pôvodne iba pre Andreu napísal druhý e-mail, v ktorom som sa zabýval vysvetľovaním tajomstva “stvorenia sveta podľa Biblie”. Následne po napísaní a odoslaní tohoto druhého e-mailu úradníčke, inžinierke Andrei mňa napadla myšlienka, že podobne ako som publikoval svoje e-maily českému študentovi Martinovi, že by som mohol práve tak opublikovať i tieto svoje dva e-maily slovenskej úradníčke, inžinierke Andrei. Veď hoci “prvý list Martinovi” a “prvý list Andrei” sa zabýva tou istou témou – tj. dokazovaním existencie Boha, list Andrei som úmyselne pojal vo svojom výklade úplne ináč ako som vykladal a argumentoval v “prvom liste Martinovi”, a to plne úmyselne, aby som sa zbytočne neopakoval. A pokiaľ ide o druhý list pre Andreu, tak ten je – pokiaľ ide o téma - už úplne originálne, pretože toto téma som so študentom Martinom dokonca nerozoberal vôbec.

Nie je preto žiadne prekvapenie, že sa v mojej hlave zrodil nápad, že by som obidva tieto e-maily napísané iba pre Andreu mohol v nejakej forme – po drobných úpravách (napríklad: v origináli e-mailov namiesto krstného mena “Andrea” som všade decentne písal Ing.Priezvisko atd.) tiež zverejniť na mojich náboženských webových stránkach www.henryklahola.nazory.cz ako akýsi slovenský doplnok k českým “listom Martinovi” s eventualitou, že sa Andrea možno v niektorých ďalších emailoch (pokiaľ mi ešte napíše) môže spýtať ešte aj na niečo ďalšieho čo nebolo predmetom diskusie so študentom Martinom, a teda tieto dva e-maily by nemuseli zostať ojedinelé, ba dokonca nemožno vylúčiť ani to, že “listy Martinovi” v týchto “listoch pre Andreu” dosiahnu nejakého neformálneho pokračovania. Podobne tak aj tretia téma na ktorú sa spýtala Andrea je originálna, pretože ani túto tému som zo študentom Martinom nerozoberal. Andrea sa mňa spýtala na môj názor na – citujem Andreu doslova – “osobnosť majstra Jána Husa, ktorého katolícka cirkev upálila dňa 6.7.1415 a všetko čo s tým následne historicky súvisí”. Samého mňa prekvapilo, že Andrea, hoci je Slovenka prejavila záujem o toto rýdzo české “historické” téma, na ktoré sa mňa nepýtal dokonca ani študent Martin, hoci Martin sám je Čech. Potom sa Andrea na dlhší čas odmlčala, a potom mňa požiadala, aby som jej objektívne vysvetlil historický fenomén existencie a činnosti stredovekej inkvizície. Potom Andrea opäť na dlhší čas mlčala.

A potom mi Andrea napísala dosť dlhý e-mail, v ktorom rozoberala svoje pochybnosti či Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych alebo nie. Čo na to povedať Andrea? Ak si si Andrea pozorne prečítala môj “desiaty list študentovi Martinovi”, tak určite aspoň nepochybuješ o tom, že človek Ježiš Kristus skutočne žil na zemi ako skutočná historická osoba. Osobnosť Ježiša Krista a ešte viac jeho posolstvo ľuďom dobrej vôle Andrea vzbudzovalo v priebehu celých dvoch tisíc rokov v minulosti, tak i u ľudí našej súčasnosti vyvoláva i dnes ako u niektorých súhlas, tak u iných zas nenávistné odmietnutie.

Mnoho otázok Andrea zostáva úplne otvorených: Prečo Kristova smrť na kríži neučinila koniec jeho posolstva? Ako si racionálne vysvetliť to, že po tomto Kristovom umieraní vo vrcholnej potupe Kristovho nahého tela verejne pribitého na kríž nenasleduje koniec, ale začiatok? Ako si racionálne vysvetliť to, že po tomto všetkom počet Kristových prívržencov – paradoxne sa – ešte radikálne zväčšuje? Ako si racionálne vysvetliť to, že dokonca aj tí najfanatickejší nepriatelia Ježiša Krista – ako napríklad Žid Šavel z ktorého sa neskôr po obrátení stal apoštol svätý Pavol – sa stávajú stúpencami Ježiša Krista?

U učeníkov a prvých kresťanov Andrea nachádzame nadšenie nabité neuveriteľnou vnútornou silou. Z čisto psychologického hľadiska je to úplne nepochopiteľná dynamika Andrea, veď vžime sa do dotyčnej špecifickej situácie učeníkov Ježiša Krista: Ukrižovanie ich majstra pre nich muselo znamenať totálnu katastrofu, koniec viery v jeho poslanie. Zdalo sa Andrea, že zostali s prázdnymi rukami – a tak veľa mu pritom obetovali! Šli za jeho volaním Andrea, a to pre nich znamenalo vzdať sa svojho osobného života. Ježiš Kristus im predsa povedal Andrea: “Poď za mnou!” – a oni ho nasledovali všetko ostatné úplne opustiac: svoje ženy, deti, rodičov, dom, pole, rybársky čln, rybárske siete a ostatné rybárske náčinie…atď. Čo im teraz zostávalo iného Andrea než vrátiť sa späť k svojmu predchádzajúcemu životu a žiť v horkosti, že všetko tak biedne stroskotalo?

Lenže oni konajú úplne ináč Andrea! Začína sa vývoj Andrea, na ktorý nazerajúc podľa našich ľudských merítok nutne pre nás ľudí zostane úplne nepochopiteľný: doba po smrti Ježiša Krista neprináša zrútenie jeho diela – ako by sa logicky dalo očakávať – ale naopak jeho rozšírenie a presadenie do celého sveta. Učeníci Ježiša Krista nie sú ustrašený a rezignovaní ako by sme za tejto situácie mohli racionálne predpokladať Andrea, ale práve naopak ich vystupovanie je plné nadšenia, nebojácnosti, istoty a rozhodnosti. Ich slovom sa necháva presvedčiť stále viac ľudí Andrea a pripojujú sa k nim. Vznikajú prvé kresťanské obce v Jeruzaleme a okolí Andrea, a čoskoro nato tiež aj v susedných krajinách. Títo učeníci Andrea nesú zvesť o Ježišovi Kristovi a jeho učení do celého sveta: až do Atén, do Ríma a do Španielska. Kde sa to len berie táto ich dynamika Andrea?

Medzi smrťou Ježiša Krista na kríži a touto premenou učeníkov dochádza k historickej udalosti, ktorú je treba chápať ako začiatok tohoto procesu Andrea: dochádza k zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista! O tejto historickej udalosti Andrea referujú veľkonočné správy štyroch evanjelií, niekoľko miest u apoštola svätého Pavla a reči v Skutkoch apoštolov. Všetkým týmto správam Andrea je spoločné jednoznačné vyznanie Andrea: Ježiš Kristus, muž z Nazaretu, žije! Kristova smrť Andrea neznamená ani Kristov odchod od svojich stúpencov, a tým menej snáď zrútenie Kristovho diela. Potupný kríž nie je spečatením Kristovho stroskotania Andrea, ale Ježiš Kristus navzdory všetkým racionálnym predpokladom vstáva z mŕtvych, a ako zmŕtvychvstalý Kristus sa stretáva zo svojimi učeníkmi v celkom inej a novej – pre nás ľudí úplne nepochopiteľnej - životnosti! Smrť skrze zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je premožená Andrea, a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista núti učeníkov k vyznaniu: Muž z Nazareta je viac než prorok – Ježiš je Boží Syn. (Zrovnaj: Mt 17, 5; Mk 14, 62; Kol 1, 15 n.). Pokiaľ ide o historičnosť zmŕtvychvstania Ježiša Krista Andrea treba povedať, že pri čítaní novozákonných správ o vzkriesení Ježiša Krista z mŕtvych nutne vzniká logická otázka: Je možné zmŕtvychvstanie Ježiša Krista pochopiť?

Ak chceme podať historický dôkaz z dejín Andrea, musíme mať i dispozícii preukázateľné fakty. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je síce historickou udalosťou ku ktorej skutočne došlo Andrea; ale spôsob, ktorým biblické správy hovoria o zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi (záhradník, pútnik na ceste do Emauz, niekto, kto je s učeníkmi), správanie sa zmŕtvychvstalého Ježiša Krista k učeníkom, otázka po mieste a počtu zjavení Ježiša Krista a nakoniec aj niektoré sprievodné okolnosti (prázdny Kristov hrob, mládenci v bielom rúchu, zemetrasenie) – to všetko sa v biblických správach podáva rôzne. Je tomu tak preto Andrea, že pri zmŕtvychvstaní Ježiša Krista nejde o udalosť, ktorá by bola zrovnateľná s narodením alebo ukrižovaním Ježiša Krista; pretože tieto historické udalosti sú prístupné chápaniu našej skúsenosti. Naproti tomu Andrea zmŕtvychvstanie je udalosť neobyčajná: siaha síce do našich pozemských dejín, ale zároveň ich aj prevyšuje. Práve z tohoto dôvodu Andrea žiadna jednotlivá “správa” v Novom zákone nepopisuje samotnú udalosť zmŕtvychvstania Ježiša Krista, pretože nikto nebol jeho bezprostredným svedkom. Nepodáva sa správa o tejto samotnej udalosti zmŕtvychvstania Ježiša Krista Andrea, ale o stretnutiach s zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom a o rozhovoroch o zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi, ktoré odkazujú na zmŕtvychvstanie Ježiša Krista ako na historickú udalosť ku ktorej skutočne došlo. Slovo “zmŕtvychvstanie” Andrea používa biblická reč, aby ním vyjadrila dianie, ktoré našej všeobecnej ľudskej skúsenosti uniká.

Jednoznačne úplne najstarším dochovaným svedectvom Andrea o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista nachádzame v prvom liste apoštola svätého Pavla Korinťanom, ktorý apoštol svätý Pavol napísal pre miestnu kresťanskú obec v Korinte niekedy v rozmedzí rokov 56 až 57 po Kristu. V tomto svojom prvom liste Korinťanom Andrea apoštol svätý Pavol v kapitole pätnástej, veršoch tri až osem píše: Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písiem a bol pochovaný; bol vzkriesený tretieho dňa podľa Písiem, ukázal sa Petrovi, potom jedenástim. Potom sa ukázal viac než piatim stovkám bratov naraz; väčšina z nich je doposiaľ na žive, niektorí však už zomreli. Potom se ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých sa ako nedôchodčaťu ukázal aj mne.” (1 Kor 15, 3 – 8). Dnes Andrea sa k tejto samotnej udalosti zmŕtvychvstania Ježiša Krista časovo viac už nepriblížime. Evanjeliá Andrea a teda aj príslušné správy v evanjeliách boli napísané až neskoršie. Teda správy evanjelií Andrea objasňujú a názorne podávajú jedinú skutočnosť: Ježiš žije – Ježiš vstal z mŕtvych! Podstatným dôkazom zmŕtvychvstania Ježiša Krista Andrea, či skôr presnejšie povedané podstatným dôvodom viery v neho je tiež premena ľudí, ktorým sa dostalo zjavenia.

A tak teda text prvého listu apoštola svätého Pavla Korinťanom v kapitole pätnástej, veršoch tri až osem uvádza celú radu svedkov Andrea, ktorí zmŕtvychvstalého Ježiša Krista videli na vlastné oči: Apoštol svätý Peter a potom jedenásť apoštolov, ďalej Ježiš Kristus sa zjavil viac než piatim stovkám ľudí naraz, pričom výslovne sa hovorí, že väčšina z týchto očitých svedkov stretnutia sa s zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom doposiaľ žije. A tak v dobe napísania tohoto prvého listu apoštola svätého Pavla Korinťanom bolo možné Andrea sa týchto ľudí na pravdivosť tohoto tvrdenia apoštola svätého Pavla spýtať, a teda keď už pre nič iného, tak prinajmenšom už táto reálna možnosť overenia si pravdivosti tohoto Pavlovho tvrdenia, že sa “Ježiš Kristus zjavil viac než piatim stovkám ľudí naraz” vylučovala možnosť, aby apoštol svätý Pavol mohol si toto svoje tvrdenie len tak “vymyslieť”! Máme teda pred sebou svedectvo viery Andrea, avšak svedectvo historicky podložené, a to znamená, že svedectvo týchto zúčastnených očitých svedkov stretnutia sa so zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom je preto historicky hodnoverné!

Tak ako v minulosti Andrea, tak i dnes v úpornej snahe nepriateľov Ježiša Krista znehodnotiť význam osobnosti a poslania Ježiša Krista a otriasť Kristovými nárokmi bolo zmŕtvychvstanie Ježiša Krista vždy znovu a znovu spochybňované. S ním totiž Andrea skutočne stojí a padá Ježiš Kristus, pretože až samotný fakt zmŕtvychvstania Ježiša Krista je rozhodujúcim článkom pre naplnenie zmyslu Kristovho poslania. Tu Andrea apoštol svätý Pavol sám píše: “A ak Kristus nevstal z mŕtvych, márne je hlásanie naše, márna i viera vaša” (1 Kor 15, 14). Proti zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista Andrea jeho nepriatelia uvádzajú rozličné nezmyselné námietky, ako napríklad, že: Ježišova smrť bola zdanlivá. – Po takom mučení? Po prebodnutím kopijou? Všetci zúčastnení Andrea boli o smrti Ježiša Krista na kríži presvedčení. Je možné tým vysvetliť premenu učeníkov? Ďalšou námietkou nepriateľov Ježiša Krista proti zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista je tvrdenie Andrea, že učeníci Ježiša Krista boli vraj obeťami sebaklamu, že keď vidí zmŕtvychvstalého Ježiša Krista ako živú bytosť, je to púha fantázia, asi podľa princípu “zázrak je plodom viery”. – Podľa tohoto vysvetlenia nepriateľov Ježiša Krista Andrea má zmŕtvychvstanie Ježiša Krista pôvod vraj vo viere Kristových učeníkov. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista by potom nebola historická udalosť Andrea, ale iba subjektívny zážitok a fantázia. Avšak vo všetkých biblických správach Andrea sa učeníci Ježiša Krista popisujú ako úplne triezvy, ba až ako ľudia plný skepse a pochybností, ktorí rozhodne nie sú len tak ľahkoverní. Okrem toho Andrea biblické texty hovoria úplne opačne: Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nie je výtvorom viery, ale práve naopak je až ich stretnutie sa so zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom základom viery učeníkov. Ak teda všetko uvážime Andrea, je iba prirodzené, že učeníci Ježiša Krista vidí v Ježišovi Kristovi Pána (starozákonné označenie pre Boha) a že ho označujú ako Krista (označenie mesiáša očakávaného od Židov). Katolícka cirkev neskôr túto pravdu viery Andrea formulovala exaktnejšie: Ježiš Kristus je zároveň Boh a človek, to znamená pravý Boh a pravý človek. Alebo Andrea povedané v pojmovom systéme a slovníkom kresťanskej filozofie: “Božská a ľudská prirodzenosť v jednej osobe Ježiša Krista. Veľké úsilie Andrea a boje v Cirkvi o vyjadrenie tajomstva Ježiša Krista mali za cieľ zaistiť ho proti jednostrannému vysvetľovaniu, a nie stiahnuť božské tajomstvo do tesného priestoru ľudskej chápavosti. Ak teda Boh skutočne skrze Ježiša Krista prehovoril ku svetu Andrea, týka sa to nielen ľudí vtedajšej doby, ale aj nás. Kresťanstvo nie je ľudský pokus priblížiť sa k Bohu Andrea, ale Boží príchod k nám ľuďom. A našou odpoveďou na túto Božiu ponuku Andrea je preto viera.

Ďalej čitateľom doporučujem čítať šestnásť listov študentovi Martinovi v češtine:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako “Caelum”, “Tartarus”, “Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní “církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Ďalej čitateľom doporučujem čítať štyri listy pre Andreu v slovenčine:

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

 

 

Zpět na hlavní stránku!