wz

Zpět na hlavní stránku!

Nový cestovní pas s biometrickými údaji.

Vydávání nových cestovních pasů České republiky s biometrickými údaji.

Od 1.9.2006 se občanům České republiky starším 5.let vydávají cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji.

Snad bych měl teď možná pro některé vysvětlit co se rozumí pod pojmem “biometrické údaje”. Tedy: biometrické údaje jsou jednak údaje o zobrazení obličeje, jednak daktyloskopie prstů, tj.údaje o otiscích prstů.

Údaje o zobrazení obličeje obsahují již cestovní pasy České republiky vydávané od 1.9.2006, oba biometrické údaje (a tedy i údaje o otiscích prstů) budou obsahovat cestovní pasy České republiky až od května 2008.

Pokud jde o věcnou působnost veřejné správy, tak třeba říci, že o vydání cestovního pasu České republiky s biometrickými údaji je možné požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; pokud jde o místní působnost, tak třeba říci, že místní působnost správního orgánu se řídí místem trvalého pobytu občana, který žádá o vydání cestovního pasu České republiky.

Správní poplatek za vydání tohoto cestovního pasu České republiky je 100 Kč u občanů ve věku od 5 let do 15 let věku (dětí) anebo 600 Kč u občanů patnáctiletých a starších (dospělých).

Do těchto nových cestovních pasů – tj.cestovních pasů vydaných ode dne 1.9.2006 a později není již možné zapisovat děti (a to ani jako občany mladší 15.let).

Starší cestovní pasy – tj.cestovní pasy vydané nejpozději dne 31.8.2006 a dříve zůstávají (přinejmenším na základě současné legislativní úpravy) i nadále v platnosti po celou dobu, která je v nich uvedená coby doba jejich platnosti. Jestliže je v tomto “starším” cestovním pasu zapsáno i dítě (občan mladší 15.let) může po celou dobu platnosti tohoto “staršího” cestovního pasu České republiky na tento “starší” cestovní pas České republiky cestovat společně s jeho držitelem (svým rodičem), avšak nejdéle do té doby, kým toto dítě samo nedovrší 15.let svého věku.

Více informací získáte na Ministerstvu vnitra České republiky, Odbor správních činností, Praha. Telefon na Ministerstvo vnitra České republiky do Prahy je:974 811 111. Webové stránky Ministerstva vnitra České republiky se nacházejí na adrese: www.mvcr.cz

Tuto stručnou informaci pro občany napsal:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!