Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Prohlášení ke “všem géniům” naší společnosti

Jsou tací “géniové”, kteří sice tvrdí, že prý jsou sami vysokoškolsky vzdělaní lidé (a bohužel říkají pravdu, co jen poukazuje na smutný stav vysokého školství v České republice!!), a přitom vůbec ani netuší, že univerzitní akademický titul “JUDr.” znamená doktorát práv anebo PhDr. znamená doktorát z filozofie. O tom, že netuší, co znamená titul “Mgr.” již tedy vůbec ani nemluvě!!

A to dokonce i někteří novináři! Například jedno periodikum napsalo – cituji doslova: ”…Lahola, který se označuje za intelektuála a chlubí se titulem JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr."

I malé dítě sice zpravidla ví, že ”JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.” jsou čtyři akademické tituly: ”doktorát práv + doktorát filozofie + dva další tituly jsou tituly magisterské”. Nevím co si mám myslet o ”inteligenci” či ”akademickém vzdělání” osoby, která o tomhle nemá ani potuchy a pokládá to za jakýsi “jeden titul”. Osobně se totiž domnívám, že takováto osoba sice možná sama i “nějaký” vysokoškolský diplom doma třeba i má, otázkou však je, zda-li také skutečně vysokou školu i studovala (potažmo jak). Jinak by totiž nemohla projevit tak šokující hlubokou neznalost a pokládat ”JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.” za jeden titul…

Někteří “další géniové” kritizují úvahy, články nebo jiné příspěvky zveřejněné na cizích webových stránkách, protože sami vůbec žádné webové stránky nemají. A pokud mají tak zas nemají na ně co dát, protože neumějí psát tak, aby jejich úvahy, články či jiné příspěvky měli alespoň jakž-tak “hlavu a patu. Uvědomují si totiž, že jejich vlastní úvahy, články a ani jiné příspěvky vůbec nikdo nečte a tak se tyto “nuly” usilují o své “zviditelnění” alespoň kydáním bláta na cizí webové stránky, které jsou k jejich vzteku mezi čtenáři velice oblíbené a často navštěvované dokonce v takové míře, že již není v mých silách coby jednoho individuálního jedince individuálně odpovídat na všechny e-maily, které se ztotožňují s tím či oním příspěvkem, popřípadě celkově vyjadřují svoji podporu a sympatie.

Já kdybych byl takový ubožák, že bych měl pouze jednu jedinou vysokou školu, nebo dokonce pouze jeden jediný vysokoškolský akademický titul, tak bych se tak velice styděl, že bych se asi přepadl pod zem! A pokud i ne, tak celkem jistě bych se styděl tento osamocený titul vůbec uvádět před svým jménem, neboť tím bych pak konkludentně fakticky přiznával, že jsem natolik mentálně retardovaný, že jsem se ve své ubohosti zmohl pouze na vystudování jediné vysoké školy nebo dokonce pouze získání jen jednoho jediného akademického titulu.

Ovšemže vím, že v České republice i na Slovensku je mnoho ”géniů” kteří si myslí, že spolkli všechnu moudrost světa a hrdě se chlubí se svým ubohým jedináčkem před svým jménem (vysvětlivka: pojem ”jedináček” znamená - jediným titulem inženýra, magistra anebo dokonce pouze jediným titulem bakaláře). Tyto nuly si myslí, že jsou bůhví kdo, a přitom ani netuší jak velice se v mých očích zesměšňují!

Navíc tito lidé protože cítí zřejmě komplexy méněcennosti vůči skutečně vzdělaným lidem, ve své fanatické závisti často se snaží kydat bláto na ty, co mají dva, tři anebo jako například v případě mojí osoby dokonce čtyřikrát to, co oni mají pouze jednou. Na takovéto ”génie” jsem si ovšemže již dávno zvykl. Mám s nimi soucit., protože jsou to chudáci. Opravdu moc velicí ubožáci. A hluboce, opravdu moc hluboce je lituji…

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Doplnění o dva důležité dodatky:

A nyní dovolte dva dodatky, kterými jsou v podstatě dva e-maily od dvou mých čtenářů plus moje odpovědi na tyto e-maily. Upozorňuji, že jsem však zde učinil tři úpravy:

  1. První úpravou je ta skutečnost, že jména, příjmení a další osobní informace od obou těchto čtenářů jsem se rozhodl v jejich zájmu zcenzurovat, a to tím způsobem, že namísto každého takto zcenzurovaného písmena textu e-mailu jsem místo něho napsal jedno “x”.
  2. Druhou úpravou je zas ta skutečnost, že texty e-mailů jak mých čtenářů, tak i mojí odpovědi byli vesměs původně napsány bez jakýchkoliv diakritických znamének, která jsem však zde, kde to již postrádá jakýkoliv účel - z praktických důvodů - proto dodatečně doplnil.
  3. A třetí úpravou je zas ta skutečnost, že texty e-mailů jsem se z estetických důvodů rozhodl kvůli lepší přehlednosti vtisknout “tlustým písmem”, a navíc texty samotných e-mailů barevně zdůraznit tak, že text e-mailu napsaný čtenářem jsem vybarvil červenou a mé odpovědi zas modrou barvou!

Dodatek č.1

Yahoo! Mail - henryklahola@yahoo.de
Yahoo! Mein Yahoo! Mail Suche: Willkommen, henryklahola
[Abmelden, Mein Account, Versuchen Sie das neue Yahoo! Mail] Mail Startseite -
Hilfe
Mail| Adressen| Kalender| Notizblock Upgrades - Optionen PosteingangMail
verfassen E-Mails durchsuchen: E-Mails durchsuchenIm Web suchen
Gratis
MasterCard Gold!
Ordner[Neu - Bearbeiten]
Posteingang (22) Entwurf Gesendet Spam[Leeren] Papierkorb[Leeren]
Such-Shortcut
Meine Fotos Meine Anhänge
Be a Better
HEIMWERKER Urlaub mit dem Sieger
der Stiftung Warentest
Nachrichten auf
Ihr Handy IAA Special
auf Y! Autos
Zurück | Weiter | Zurück zu Mails Anruf oder Instant-Message
LöschenAntwortenWeiterleitenVerschieben...
Druckversion Diese Mail ist nicht markiert. [ Mail markieren - Als
ungelesen markieren ]
Datum:Tue, 2 Oct 2007 11:43:46 +0200 (CEST)
Von:"Henryk Lahola" <henryklahola@yahoo.de> Ins Adressbuch
Betreff:RE: dotaz. Odpoved!
An:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Člověk může i být z hlediska svého vzdělání i úplný analfabet co třeba vůbec neumí číst a ani psát a přesto si tohoto člověka někdy mohu vážit, a to dokonce i z jeho intelektuální stránky! S lidmi, prakticky většinou různými “jedináčkami” co sice mají jeden akademicky titul, ale jsou blbý jak tágo a přitom vyskakují dva metry vysoko, ze prý jsou geniové co snědli všechnu moudrost světa však hluboce pohrdám!

Mé vzdělání není zrovna nejmenší, ba dokonce já osobně jsem přečetl ve svém živote snad tisíce různých knih, ale čím více toho vím, znám a umím, tím více jsem si vědom toho jakým mizivým promilem vědění, znání a poznání je to co znám, umím a vím já! Sokrates řekl "vím, že nic nevím!" Já k tomu mohu říci, že to ve skutečnosti již věděl velice hodně! A přesto zůstal skromný. Naopak většina našich "geniálních" jedináčku, potažmo těch ještě větších “supergéniů” co dokonce nemají ani tohoto jedináčka sice skutečně doopravdy neví vůbec nic ( a kdyby oni řekli “vím, že nic nevím” nebyl by to projev skromnosti, ale pouze upřimnosti!!), avšak přesto si myslí, ze umí úplně všechno! A s těmito "jedináčkami" hluboce pohrdám!!

A akademické tituly? Akademické tituly jsou určitou mírou která ukazuje na to, co člověk dokázal. Objektivně znamenají přímou úměrnost mezi mírou a lukrativností akademických titulu na jedné straně a intelektuální výší člověka na straně druhé, protože u lidí kteří mají vícero akademických titulů anebo dokonce fakult, potažmo vysokých škol je to objektivní barometr jejich kvality. Jedna fakulta může totiž třeba být i pouhá náhoda, vícero fakult nebo vysokých škol však již náhodou být nemůže. Tím ovšemže netvrdím, že člověk který nemá žádný akademicky titul nemusí být intelektuálně vyspělý člověk. Většina těch lidí co akademické tituly nemají je nemají ovšemže proto, že intelektuálně se nezmohli na absolvování vysoké školy. Připouštím však ale, že je tu ještě i druhá skupina lidí, kde u některých to může být i proto, že v období do roku 1989 nemohli studovat z politických důvodů (což já jsem bohužel byl taky!) a po pádu režimu v roce 1989 již byli velice moc staří na to aby až teď začali studovat (což já jsem naštěstí v té době zatím ještě úplně nebyl!); jiní v dávné minulosti (například před 1.9.1950) ale bohužel i v naší moderní současnosti od druhé poloviny devadesátých let dvacátého století nemohou studovat pouze v důsledku své špatné sociální situaci kvůli vysokým finančním nákladům studia (což já málem byl taky, a nebýt několika šťastných “finančních injekcií” od příbuzných tak bych z finančních důvodů nemohl ani já dostudovat); a pak jsou zas jiní, kteří například ve velice mladém věku museli učinit zásadní rozhodnutí a Boží prozřetelnost tomu tak chtěla, že odešli jako velice mladí misionáři hlásat Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele nevěřícím pohanům (což málem se šesti stejně starými mládenci jsem odešel i já, avšak pak se to nějak zvrtlo a byli tam proto vysláni i beze mně) a tudíž vzdělání které i já mám je darem Božím, protože Bůh to tak chtěl. Lehce se mohlo stát, že by byť i jen jedna z těch pozitivních skutečností mohla být nějak jinak a dokonce i já bych zůstal bez jakéhokoliv akademického titulu. Uznávám, že teoreticky každý kdo nemá žádný vysokoškolský akademický titul teoreticky se za jistých okolností může vymlouvat na důvody politické, sociálně – ekonomické či jiné důvody dány nahodilostí dotyčné situace a tudíž teoreticky vzato může o sobě tvrdit, že kdyby něco z toho co bylo tak jak bylo, se odehrálo jinak, tak že by také i on byl držitelem dotyčných čtyř akademických titulů Univerzity Karlovy v Praze. Zlomyslní lidé by se mu smáli a tvrdili, že se prý chvástá (stejně tak jak to znám z vlastní zkušenosti před rokem 1989), zatímco já bych mlčel, pokud bych si byl vědom, že nejsem schopen mu prokázat že lže. A tedy jeho tvrzení bych apriory nepokládal “za chvástání”. Úplně jinak je tomu však u “jedináčků” – ti se logicky - nemohou vymlouvat ani na důvody politické (kdyby byli “političtí” režim by je nenechal vystudovat ani tu jejich “jedinou” vysokou školu co mají), ani na zlou sociální situaci (když si mohli sociálně dovolit pět let nepracovat a studovat jednu školu, pak tedy v téže době mohli studovat klidně ještě i další vysokou školu) a nemohou se vymlouvat ani na to, že jim do toho něco mimořádně důležitého vešlo (když si našly čas pěti let na studium jedné vysoké školy, tak tudíž v téže době když již studovali, tak mohli studovat ještě i další vysokou školu). A toto jsou mé důvody, proč s “jedináčkami” kteří se chvástají tak hluboce pohrdám!

A že se mnou absolutně nesouhlasíte? To mi nevadí, protože je to Vaše plně legitimní právo. Já ostatně taky nemohu říci, že bych souhlasil absolutně se vším co kdo na Internetu napíše. Dokonce si na Vás cením to, ze na rozdíl od některých jiných “demokratů” mi alespoň nevyhrožujete ani smrtí, ani násilím a ani ničím podobným.

S pozdravem

Henryk Lahola

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX schrieb:

Dobrý den, zajímalo by mě , zda to co prezentujete na svých webových stránkách , je myšleno zcela vážně , nebo je to provokace. Přesněji mám na mysli váš názor na lidi s jedináčkem nebo dokonce bez něj . Máte opravdu za to , že se inteligence měří množstvím nastřádaných titulů? Z osobní zkušenosti vím že tomu tak není a občas mám pocit že ve vzájemném vztahu panuje nepřímá úměrnost . Nemíním vám tady nějak nadávat , protože se vsadím , že útočných e-mailů máte plnou schránku ...

s pozdravem XXXXXX XXXXXXXXXX

Yahoo! Clever - Der einfachste Weg, Fragen zu stellen und Wissenswertes
mit Anderen zu teilen. LöschenAntwortenWeiterleitenVerschieben...
Zurück | Weiter | Zurück zu Mails Mailtext speichern | Vollständige Header
PosteingangMail verfassen E-Mails durchsuchen: E-Mails durchsuchenIm
Web suchen
Verschiebeoptionen
[Neuer Ordner]
Posteingang
Weiterleitungsoptionen
Im Text
Als Anhang
Antwort-Optionen
Antwort an Absender
Antwort an alle
Adressbuchmenü
Kontakt hinzufügen
Kategorie hinzufügen
Kontakte anzeigen
Listen anzeigen
QuickImport
Kontakte importieren
Optionen
Hilfe
Kalendermenü
Ereignis hinzufügen
Task hinzufügen
Geburtstag hinzufügen
Tag
Woche
Monat
Jahr
Ereignisliste
Erinnerungen
Tasks
Gemeinsamer Zugriff
Optionen
Hilfe
Notizblockmenü
Notiz hinzufügen
Ordner hinzufügen
Notizen anzeigen
Optionen
Hilfe
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Copyright © 2007 Yahoo! Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsbedingungen - Hilfe
Hinweis: Auf diesen Seiten sammeln wir persönliche Informationen. Für weitere
Details lesen Sie bitte unsere Hinweise zum Datenschutz

Dodatek č.2

Yahoo! Mail - henryklahola@yahoo.de
Yahoo! Mein Yahoo! Mail Suche: Willkommen, henryklahola
[Abmelden, Mein Account, Versuchen Sie das neue Yahoo! Mail] Mail Startseite -
Hilfe
Mail| Adressen| Kalender| Notizblock Upgrades - Optionen PosteingangMail
verfassen E-Mails durchsuchen: E-Mails durchsuchenIm Web suchen
Gratis
MasterCard Gold!
Ordner[Neu - Bearbeiten]
Posteingang (22) Entwurf Gesendet Spam[Leeren] Papierkorb[Leeren]
Such-Shortcut
Meine Fotos Meine Anhänge
Be a Better
INTERNET-GURU Urlaub mit dem Sieger
der Stiftung Warentest
Nachrichten auf
Ihr Handy IAA Special
auf Y! Autos
Zurück | Weiter | Zurück zu Mails Anruf oder Instant-Message
LöschenAntwortenWeiterleitenVerschieben...
Druckversion Diese Mail ist nicht markiert. [ Mail markieren - Als
ungelesen markieren ]
Datum:Mon, 8 Oct 2007 10:44:52 +0200 (CEST)
Von:"Henryk Lahola" <henryklahola@yahoo.de> Ins Adressbuch
Betreff:RE: Vazeny pane Laholo,. Odpoved!
An:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vážený pane, děkuji za uznáni jako i za Vaši informaci. Ovšemže když jsem se rozhodl psát čistou pravdu, čistou pravdu a zase jen čistou pravdu, tak jsem si musel být plně vědomý toho, že tyto mé "názory" se budou nevyhnutelně diametrálně lišit od toho, čím nás dominantní názorotvorná masmédia deno denně krmí, co dominantní nazorotvorná masmédia předkládají lidem k “věření”. Kromě nynějšího režimu údajně "demokratického", zažil jsem i režim "demokratické" ČSFR, před tím zas režim gorbačovovského reformního "socialismu" a ještě před tím režim brežněvovského dogmatického "socialismu" a mohu Vám říci, ze v každém z těchto režimů nejpočetnější skupinu obyvatel tvořili pravě ti lidé, kteří absolutně se vším souhlasili co nám dominantní nazorotvorná masmédia předkládali k “věření”, čím nás dominantní nazorotvorná masmédia krmí a krmila, a každého kdo si opovážil vyjádřit jakýkoliv jiný názor, tak ho zahrnuli “všichni” fanatickou nenávistí. Tito lidé “šedé zóny” se tedy chovají vlastně úplně stejně v každém režimu.

A co když ten "jiný názor" byl na rozdíl od toho patolízalsky "prorežimního názoru" úplně pravdivý, zatímco ten “oficiální názor” úplně lživý?"

Pak tato fanatická nenávist “všech lidí” (respektive této skupiny lidí) je a i v minulosti vždy byla tím větší.   Tito lidé “šedé zóny” se tedy chovají vlastně úplně stejně v každém režimu.

Přesněji řečeno vyjádřit se to dá i tak, že čím je ten oficiálně patolízalsky prorežimní názor více lživý, respektive čím se tento patolízalsky prorežimní názor více liší (či lišil) od skutečné reality, tím můžete očekávat od těchto “hlasitých” lidí větší nenávist, když si troufnete napsat čistou pravdu. Kdybych například opisoval třeba nějaké politické bláboly z takové dnes dejme tomu například Mladé Fronty Dnes, tak to by mě všichni tito ubozí profesionální patolízalolové z povolání nepochybně chválili a velebili, nicméně takovýmto vědomým lhaním bych se já zpronevěřil svému křesťanskému přesvědčení a svědomí. Ale ani za režimů před rokem 1989 tomu nebylo jinak. Nebyl tenkrát ještě sice Internet, ale i tak si mnoho lidi “z této šedé zóny” různými způsoby našli ke mně cestu, aby mi dali najevo, ze jsem kontrarevoluční a reakční svině a že si zasluhuji kulku do hlavy anebo provaz. A teď když existuje anonymní Internet, někteří lidé mi zas vyhrožují smrtí kvůli mým názorům i pres e-maily. A tedy vůbec nic nového pod sluncem!

A ovšemže ve všech režimech (a ani v minulosti tomu nebylo jinak jako dnes) zas na druhé straně existuje i veliké množství takových lidí, kteří se ztotožňují s tím či oním článkem, příspěvkem anebo názorem, a vyjadřují mi svoji podporu a sympatie a to někdy snad dokonce až nezaslouženou podporu a sympatie. Takový je prostě svět - s polarizací, kterou budou vyvolávat moje práce zveřejňované na webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz – s čímž jsem však jednoduše počítal a tudíž mně ani nijako nepřekvapila. Člověk, který nikdy nehledá ani vlastní prospěch a ani vlastní pochvalu, ale rozhodne se jít trnistou cestou hlásáni čisté pravdy, prostě člověk, který je altruista motivovaný upřimnou láskou k Bohu a bližnímu se musí nevyhnutelně dostat do názorového konfliktu s touto spodinou, která do roku 1945 věrně sloužila Hitlerovi, po roce 1948 přesedlali k bolševikům a dnes zas slouží ctihodným urozeným dámám a pánům současného prohnitého režimu. A nechytejte mně prosím za slovo, že toto tvrzení je prý nadnesené, jen proto, že mezi touto morální spodinou je též hodně různých sopláků, kteří Hitlera nezažili a režim spřed roku 1989 v podstatě také ne. Vždyť se chovají úplně stejně jako jejich otcové a dědové podle hesla: “Jaký oheň taký dým, jaký otec, taký syn” anebo v případě našeho dnes vládnoucího pohlaví zas platí: “Jaká matka, taká Katka”. A co je nejpodstatnější je ta skutečnost, že podstatě úplně každý režim může automaticky úplně vždy počítat s tím, žepopředí bude vždy vidět a slyšet pouze tuto jeho “prorežimní většinu”, která bude zdánlivě pro povrchního pozorovatele jakoby reprezentovat celý národ.

Ba dokonce úplně vždy tato "prerežimní většina" (bez ohledu na to jaký režim je momentálně u vesla) bude fanaticky nenávidět každého, kdo vybočuje z řady oficiální uniformity vládnoucího režimu, kdo našel tu odvahu veřejně bořit lživá dogmata, mýty a neméně lživé všelijaké vžité klišé, či společně i s malým chlapcem z jedné Andersenovy pohádky veřejně říci, že “král je nahý” a to navzdory svému vědomí, že ho za to všichni lidé z této “šedé zóny” budou - na rozdíl od toho co bylo v dané pohádce H. Ch. Andersena napsáno – fanaticky nenávidět, ba dokonce mu kteří z nich budou i vyhrožovat smrtí.

S pozdravem

Henryk Lahola

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX schrieb:

Brouzdaje - ne zcela beze smyslu - po internetu, narazil jsem kdesi - a budiž řečeno, že v kontextu velmi pejorativním až dehonestujícím - na odkaz na Vaše internentové stránky a protože mě zaujala zejména špatně potlačovaná zášť vůči Vaší osobě, řekl jsem si, že zmíněné Vaše stránky musím již jen ze zvědavosti navštívit, abych si učinil vlastní názor, zda-li je pravda, že prý “Vaše stránky se nevěnují v celém svém obšírném obsahu vůbec ničemu jinému než propagací svých čtyř akademických titulů a současně urážení všech ostatních co čtyři akademické tituly nemají” - což je ostatně postup, který se snažím aplikovat obecně, a zejména tehdy když mám pochybnosti o pravdivosti něčího tvrzení.
Ani nejméně jsem sice nepochyboval o tom, že výše uvedená charakterizace obsahu Vašich internetových stránek je přinejmenším tendenčně jednostranná, b
yl jsem však výsledkem svého zjištění nesmírně překvapen, ba až zaražen, protože tak extrémně hrubě lživou dezinformaci ohledem skutečného obsahu Vašich internetových stránek jsem ani já sám nečekal.
Navíc jsem zjistil, že v
 mnohém jsme si my dva dokonce i dosti podobní či blízcí. Podobní jsme si jednak celkovým nekonvenčním a nezávislým uvažováním, jednak celkovým rozhledem, filozofickým a morálním pohledem na palčivé společenské problémy, sociálním původem, filantropickými sklony apod.
Vaše názory,
Vaši upřimnost i Vaši lásku k hledání, poznávání a publikování pravdy si velice vážím a to dokonce i v těch oblastech kde se my dva názorově rozcházíme. Velmi s Vámi sympatizuji a pokládal bych si za čest setkat se potají s Vámi anebo alespoň tajně diskutovat s Vámi o tématech, k nimž nepochybně máme oba zajisté co říci a kterýchž bychom troufám si tvrdit – našli více než dosti.

V dokonalé úctě

XXXXXX XXXXXXX

filolog, specialista na XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX.

Beginnen Sie den Tag mit den neuesten Nachrichten. Machen Sie Yahoo! zu
Ihrer Startseite! LöschenAntwortenWeiterleitenVerschieben...
Zurück | Weiter | Zurück zu Mails Mailtext speichern | Vollständige Header
PosteingangMail verfassen E-Mails durchsuchen: E-Mails durchsuchenIm
Web suchen
Verschiebeoptionen
[Neuer Ordner]
Posteingang
Weiterleitungsoptionen
Im Text
Als Anhang
Antwort-Optionen
Antwort an Absender
Antwort an alle
Adressbuchmenü
Kontakt hinzufügen
Kategorie hinzufügen
Kontakte anzeigen
Listen anzeigen
QuickImport
Kontakte importieren
Optionen
Hilfe
Kalendermenü
Ereignis hinzufügen
Task hinzufügen
Geburtstag hinzufügen
Tag
Woche
Monat
Jahr
Ereignisliste
Erinnerungen
Tasks
Gemeinsamer Zugriff
Optionen
Hilfe
Notizblockmenü
Notiz hinzufügen
Ordner hinzufügen
Notizen anzeigen
Optionen
Hilfe
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Copyright © 2007 Yahoo! Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsbedingungen - Hilfe
Hinweis: Auf diesen Seiten sammeln wir persönliche Informationen. Für weitere
Details lesen Sie bitte unsere Hinweise zum Datenschutz


Pro své čtenáře za účelem objasnění podstaty článku: Prohlášení ke “všem géniům naší společnosti

Dopsal dne 17.10.2007 Váš JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!