wz

Zpět na hlavní stránku!


Slavnostní promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze dne 20.července 2000 v čase od 9.00 hod.:

1./Obrázek (22) – Starší paní s “bílými vlasy” co sedí zde úplně “na rohu” situovaném “doprostředku” diváckého sálu, tj. na tomto snímku tato pani s “bílými vlasy” co se nachází z pohledu návštěvníka internetu v první řadě úplně vlevo je matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, pani Milada Laholová (rozená Gajdošová). Počátkem března roku 2000 pani Milada Laholová měla levou ruku zlomenou a proto když byla v březnu 2000 na promoci svého syna JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra práv měla na levé ruce ještě bílou sádru. Zde je již levá ruka pani Milady Laholové zdravá a jak na snímku vidět i bez sádry.

2./Obrázek (26) – Starší paní s “bílými vlasy” co sedí zde úplně “na rohu” situovaném “doprostředku” diváckého sálu, tj. na tomto snímku tato pani s “bílými vlasy” je matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, pani Milada Laholová. Na tomto snímku je vyfocena geometricky vzato z protilehlého rohu diváckého sálu. Počátkem března roku 2000 pani Milada Laholová měla levou ruku zlomenou a proto když byla v březnu 2000 na promoci svého syna JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra práv měla na levé ruce ještě bílou sádru. Zde je již levá ruka pani Milady Laholové zdravá a jak na snímku vidět i bez sádry.

3./Obrázek (111) –– Starší paní s “bílými vlasy” co sedí zde úplně “na rohu” situovaném “doprostředku” diváckého sálu, tj. na tomto snímku tato pani s “bílými vlasy” je matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, pani Milada Laholová (rozená Gajdošová). Počátkem března roku 2000 pani Milada Laholová měla levou ruku zlomenou a proto když byla v březnu 2000 na promoci svého syna JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra práv měla na levé ruce ještě bílou sádru. Zde je již levá ruka pani Milady Laholové zdravá a jak na snímku vidět i bez sádry. Již každou chvíli začne promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra filozofie.

4./Obrázek (1) – Konečně přicházíme: Starší blondýna co kráčí v čele je vedoucí studijního oddělení na Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě v Praze paní JUDr.Jarmila Handzelová. Hned za vedoucí studijního oddělení JUDr.Jarmilou Handzelovou jde první dvojice, kterou tvoří: zprava od JUDr.Jarmily Handzelové s brýlemi na tváři jde absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová, narozená v Sušici a zleva od JUDr.Jarmily Handzelové jde absolvent dvouoborového studia Slovakistika - Serbistika JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, narozen v Bratislavě. Za absolventem dvouoborového studia Slovakistika – Serbistika, v Bratislavě narozeným JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou je vidět druhá dvojice, kterou tvoří: zprava od absolventa dvouoborového studia Slovakistika – Serbistika, v Bratislavě narozeného JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy jde absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze a zleva od absolventa dvouoborového studia Slovakistika – Serbistika, v Bratislavě narozeným JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Hned za absolventkou dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové jde absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze.

5./Obrázek (7) – Začínají přicházet akademičtí funkcionáři. Uprostřed snímku hned za stolíkem na kterém jsou připraveny naše vysokoškolské diplomy magistrů filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze stojí vedoucí studijního oddělení na Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě v Praze paní JUDr.Jarmila Handzelová. Pokud jde o ty co budou promovaní, jako první v tom bližším řadě stojí absolvent dvouoborového studia Slovakistika - Serbistika JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, narozen v Bratislavě. Za absolventem dvouoborového studia Slovakistika – Serbistika, v Bratislavě narozeným JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí jako druhá absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Za absolventkou dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové stojí jako třetí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Za absolventem dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika, v Praze narozeným a s brýlemi na tváři stojícím PhDr.Mgr.Karlem Jiráskem stojí jako čtvrtá v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Za v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečenou absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozenou Mgr.Marcelou Ďurdovou, rozenou Kimerovou stojí jako pátá absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozená Tintěrová stojí jako šestá absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku. Za absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Jekatěrinburgu v Rusku narozenou PhDr.Mgr.Natalií Volkovou stojí jako sedmá absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozenou Mgr.Kateřinou Lesníkovou stojí jako osmá, respektive předposlední absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozenou Mgr.Helenou Martínkovou stojí jako devátý, respektive poslední v tomto řadě absolvent jednooborového studia Divadelní věda, člověk svým fyzickým vzrůstem relativně malé postavy Mgr.Roman Vašek, narozen v Praze. Pokud jde o ten druhý vzdálenější řad, v něm jako první stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová, narozená v Sušici. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Sušici narozenou s brýlemi na tváři stojící Mgr.Editou Bláhovou, rozenou Renčovou stojí jako druhá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou Mgr.Lucií Formanovou stojí jako třetí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Marie Poláková, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou a s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marií Polákovou stojí jako čtvrtá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Jana Růžková, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou Mgr.Janou Růžkovou stojí jako pátá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Daniela Ryšavá, rozená Netrvalová, narozená ve Vlašimi. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, ve Vlašimi narozenou Mgr.Danielou Ryšavou, rozenou Netrvalovou stojí jako šestá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Petra Smítalová, narozená v Hradci Králové. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Hradci Králové narozenou Mgr.Petrou Smítalovou stojí jako sedmá, respektive předposlední v tomto druhém řadě absolventka dvouoborového studia Český jazyk a literatura - Pedagogika oblečená ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markéta Ceplová, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Český jazyk a literatura – Pedagogika, v Praze narozenou a oblečenou ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markétou Ceplovou stojí jako osmá, respektive poslední v tomto vzdálenějším řadě absolventkou dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura Mgr.Ilona Ďurečková, narozená v Brandýse nad Labem.

6./Obrázek (12) – Sice podobný, ale přitom úplně jiný snímek. Pokud jde o ty co budou promovaní, jako první v tom bližším řadě stojí absolvent dvouoborového studia Slovakistika - Serbistika JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, narozen v Bratislavě. Za absolventem dvouoborového studia Slovakistika – Serbistika, v Bratislavě narozeným JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí jako druhá absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Za absolventkou dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové stojí jako třetí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Za absolventem dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika, v Praze narozeným a s brýlemi na tváři stojícím PhDr.Mgr.Karlem Jiráskem stojí jako čtvrtá v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Za v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečenou absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozenou Mgr.Marcelou Ďurdovou, rozenou Kimerovou stojí jako pátá absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozená Tintěrová stojí jako šestá absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku. Za absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Jekatěrinburgu v Rusku narozenou PhDr.Mgr.Natalií Volkovou stojí jako sedmá absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozenou Mgr.Kateřinou Lesníkovou stojí jako osmá, respektive předposlední absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozenou Mgr.Helenou Martínkovou stojí jako devátý, respektive poslední v tomto řadě absolvent jednooborového studia Divadelní věda, člověk svým fyzickým vzrůstem relativně malé postavy Mgr.Roman Vašek, narozen v Praze. Pokud jde o ten druhý vzdálenější řad, v něm jako první stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová, narozená v Sušici. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Sušici narozenou s brýlemi na tváři stojící Mgr.Editou Bláhovou, rozenou Renčovou stojí jako druhá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou Mgr.Lucií Formanovou stojí jako třetí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Marie Poláková, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou a s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marií Polákovou stojí jako čtvrtá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Jana Růžková, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou Mgr.Janou Růžkovou stojí jako pátá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Daniela Ryšavá, rozená Netrvalová, narozená ve Vlašimi. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, ve Vlašimi narozenou Mgr.Danielou Ryšavou, rozenou Netrvalovou stojí jako šestá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Petra Smítalová, narozená v Hradci Králové. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Hradci Králové narozenou Mgr.Petrou Smítalovou stojí jako sedmá, respektive předposlední v tomto druhém řadě absolventka dvouoborového studia Český jazyk a literatura - Pedagogika oblečená ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markéta Ceplová, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Český jazyk a literatura – Pedagogika, v Praze narozenou a oblečenou ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markétou Ceplovou stojí jako osmá, respektive poslední v tomto vzdálenějším řadě absolventkou dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura Mgr.Ilona Ďurečková, narozená v Brandýse nad Labem.

7./Obrázek (125) - Pohled shora na začátek promočního obřadu, který se začíná státní hymnou České republiky. Pokud jde o ty co budou promovaní, jako první v tom vzdálenějším řadě od prorektora stojí absolvent dvouoborového studia Slovakistika - Serbistika JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, narozen v Bratislavě. Za absolventem dvouoborového studia Slovakistika – Serbistika, v Bratislavě narozeným JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí jako druhá absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Za absolventkou dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové stojí jako třetí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Za absolventem dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika, v Praze narozeným a s brýlemi na tváři stojícím PhDr.Mgr.Karlem Jiráskem stojí jako čtvrtá v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Za v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečenou absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozenou Mgr.Marcelou Ďurdovou, rozenou Kimerovou stojí jako pátá absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozená Tintěrová stojí jako šestá absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku. Za absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Jekatěrinburgu v Rusku narozenou PhDr.Mgr.Natalií Volkovou stojí jako sedmá absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozenou Mgr.Kateřinou Lesníkovou stojí jako osmá, respektive předposlední absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozenou Mgr.Helenou Martínkovou stojí jako devátý, respektive poslední v tomto řadě absolvent jednooborového studia Divadelní věda, člověk svým fyzickým vzrůstem relativně malé postavy Mgr.Roman Vašek, narozen v Praze. Pokud jde o ten druhý, respektive řad bližší k prorektorovi, v něm jako první stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová, narozená v Sušici. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Sušici narozenou s brýlemi na tváři stojící Mgr.Editou Bláhovou, rozenou Renčovou stojí jako druhá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou Mgr.Lucií Formanovou stojí jako třetí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Marie Poláková, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou a s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marií Polákovou stojí jako čtvrtá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Jana Růžková, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozenou Mgr.Janou Růžkovou stojí jako pátá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Daniela Ryšavá, rozená Netrvalová, narozená ve Vlašimi. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, ve Vlašimi narozenou Mgr.Danielou Ryšavou, rozenou Netrvalovou stojí jako šestá absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Petra Smítalová, narozená v Hradci Králové. Za absolventkou jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Hradci Králové narozenou Mgr.Petrou Smítalovou stojí jako sedmá, respektive předposlední v tomto druhém řadě absolventka dvouoborového studia Český jazyk a literatura - Pedagogika oblečená ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markéta Ceplová, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Český jazyk a literatura – Pedagogika, v Praze narozenou a oblečenou ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markétou Ceplovou stojí jako osmá, respektive poslední v tomto vzdálenějším řadě absolventkou dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura Mgr.Ilona Ďurečková, narozená v Brandýse nad Labem.

8./Obrázek (115) – Zde všichni tři studenti studovali nejen na téže Filozofické fakultě, ale společně i na téže katedře, tj. na Katedře Slavistiky. Dáma uprostřed je absolventkou dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Po pravé ruce Mgr.Pavly Horákové stojí v Praze narozený absolvent dvouoborového studia Kroatistika – Slovenistika mající brýle na tváři PhDr.Mgr.Karel Jirásek. Po levé ruce Mgr.Pavly Horákové pak stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

9./Obrázek (225) – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola skládá svůj promoční slib (Spondeo ac polliceor) magistra filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze.

10./Obrázek (243) – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přebírá vysokoškolský diplom magistra filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze. Nejbližší přihlížející je absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni.

11./Obrázek (269) – Prorektor Univerzity Karlovy v Praze Prof.JUDr.Vladimír Vopálka,CSc. gratuluje JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi k udělení vysokoškolského akademického titulu magistra filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni a pak absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika stojící s brýlemi na tváři PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze.

12./Obrázek (287) – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přijímá další cennou gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu magistra filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze. Zde jsou nejbližším přihlížejícími: absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni; pak absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika stojící s brýlemi na tváři PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze; a nakonec v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích.

13./Obrázek (131) – Na magisterské promoci Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze má právě absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika stojící s brýlemi na tváři PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze děkovný projev a proto na tomto snímku zůstalo prázdné místo mezi absolventkou dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavlou Horákovou, narozenou v Plzni a absolventkou jednooborového studia Rusistiky v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy Mgr.Marcelou Ďurdovou, rozená Kimerovou. Jediné co zde po dočasně chybějícím PhDr.Mgr.Karlu Jiráskovi zůstalo je jeho vysokoškolský diplom magistra filozofie Univerzity Karlovy . Filozofické fakulty v Praze, který společně i se svým vysokoškolským diplomem magistra filozofie Univerzity Karlovy . Filozofické fakulty v Praze drží Mgr.Pavla Horáková. Na tomto snímku to však bohužel není moc dobře vidět. Za v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečenou absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozenou Mgr.Marcelou Ďurdovou, rozenou Kimerovou stojí jako pátá absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozená Tintěrová je trocha vidět ze stojící šesté v pořadí v tomto řadě, kterou je absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku.

14./Obrázek (132) – Další a v podstatě úplně jiný snímek, který zobrazuje okamih, kdy v průběhu magisterské promoce Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze měl právě absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika stojící s brýlemi na tváři PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze děkovný projev a proto na tomto snímku zůstalo prázdné místo mezi absolventkou dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavlou Horákovou, narozenou v Plzni a absolventkou jednooborového studia Rusistiky v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy Mgr.Marcelou Ďurdovou, rozená Kimerovou. Jediné co zde po dočasně chybějícím PhDr.Mgr.Karlu Jiráskovi zůstalo je jeho vysokoškolský diplom magistra filozofie Univerzity Karlovy . Filozofické fakulty v Praze, který společně i se svým vysokoškolským diplomem magistra filozofie Univerzity Karlovy . Filozofické fakulty v Praze drží Mgr.Pavla Horáková. Na rozdíl od předešlého snímku je zde zřetelně vidět oba výše zmiňované magisterské vysokoškolské diplomy Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze nacházející se v náručí Mgr.Pavly Horákové. Za v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečenou absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozenou Mgr.Marcelou Ďurdovou, rozenou Kimerovou stojí jako pátá absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Za absolventkou jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozená Tintěrová je trocha vidět ze stojící šesté v pořadí v tomto řadě, kterou je absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku.

15./Obrázek (133) – Z pohledu návštěvníka internetu se v pravém okraji nachází JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Vpravo od absolventky dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové stojí jako třetí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Vpravo od absolventa dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika, v Praze narozeného a s brýlemi na tváři stojícího PhDr.Mgr.Karla Jiráska stojí v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích.

16./Obrázek (134) – Po skončení promočního obřadu magistra filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze odchází prorektor Univerzity Karlovy. Na snímku se nejblíže k prorektorovi nachází JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Vpravo od absolventky dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové stojí jako třetí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Vpravo od absolventa dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika, v Praze narozeného a s brýlemi na tváři stojícího PhDr.Mgr.Karla Jiráska stojí v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Vpravo od s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečené absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozené Mgr.Marcely Ďurdové, rozené Kimerové stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Vpravo od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozené Tintěrové stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku. Vpravo od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Jekatěrinburgu v Rusku narozené PhDr.Mgr.Natalie Volkovové stojí absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Vedle absolventky dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozené Mgr.Kateřiny Lesníkové stojí v oblečení světlo-zelenohnědé barvy absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Vpravo od absolventky dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozené Mgr.Heleny Martínkové stojí absolvent jednooborového studia Divadelní věda, člověk svým fyzickým vzrůstem relativně menší postavy Mgr.Roman Vašek, narozen v Praze.

17./Obrázek (136) – Po skončení promočního obřadu magistra filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze poté co obřadně odešel prorektor, bezprostředně je připraven ke svému obřadnímu odchodu rovněž i proděkan Filozofické fakulty. Na snímku nejblíže k “sedes” - kde během promoce sedí akademičtí funkcionáři – se nachází JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Vpravo od absolventky dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové stojí jako třetí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Vpravo od absolventa dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika, v Praze narozeného a s brýlemi na tváři stojícího PhDr.Mgr.Karla Jiráska stojí v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Vpravo od s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečené absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozené Mgr.Marcely Ďurdové, rozené Kimerové stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Vpravo od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozené Tintěrové stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku. Vpravo od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Jekatěrinburgu v Rusku narozené PhDr.Mgr.Natalie Volkovové stojí absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Vedle absolventky dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozené Mgr.Kateřiny Lesníkové stojí v oblečení světlo-zelenohnědé barvy absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Vpravo od absolventky dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozené Mgr.Heleny Martínkové stojí absolvent jednooborového studia Divadelní věda, člověk svým fyzickým vzrůstem relativně menší postavy Mgr.Roman Vašek, narozen v Praze.

18./Obrázek (138) – A teď odcházíme i my: Starší blondýna co kráčí v čele je vedoucí studijního oddělení na Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě v Praze paní JUDr.Jarmila Handzelová. Hned za vedoucí studijního oddělení JUDr.Jarmilou Handzelovou jde JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vlevo jde s brýlemi na tváři absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová, narozená v Sušici. Za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. Vedle absolventky dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové jde vlevo absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Za absolventkou dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika, v Plzni narozené Mgr.Pavly Horákové jde s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Vedle s brýlemi na tváři jdoucího absolventa dvouoborového studia Kroatistika – Slovenistika, v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Jiráska jde vlevo absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Marie Poláková, narozená v Praze.

19./Obrázek (148) – Detailní snímek po skončení promoce magistrů filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní magisterské promoce. Úplně nahoře a vpravo, bezprostředně přímo pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V téže horní řadě a rovněž bezprostředně přímo pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Vedle v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečené absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozené Mgr.Marcely Ďurdová, rozené Kimerové v téže horní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Jana Růžková, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Jany Růžkové v téže horní řadě vpravo stojí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. V prostřední řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Lucie Formanové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Vedle od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozené Tintěrové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Petra Smítalová, narozená v Hradci Králové. V úplně dolním řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Vedle absolventky dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozené Mgr.Kateřiny Lesníkové v téže dolní řadě vpravo stojí v oblečení světlo-zelenohnědé barvy absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Vedle v oblečení světlo-zelenohnědé barvy stojící absolventky dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozené Mgr.Heleny Martínkové v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku.  

20./Obrázek (145) – Společná fotografie úplně všech účastníků této magisterské promoce na Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě v Praze pořízená po skončení této slavnostní magisterské promoce. Úplně nahoře a vpravo stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V téže horní řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Vedle v  oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečené absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozené Mgr.Marcely Ďurdová, rozené Kimerové v téže horní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Jana Růžková, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Jany Růžkové v téže horní řadě vpravo stojí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Vedle s brýlemi na tváři stojícího absolventa dvouoborového studia Kroatistika – Slovenistika, v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Jiráska v téže horní řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. V prostřední řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Lucie Formanové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Vedle od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozené Tintěrové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Petra Smítalová, narozená v Hradci Králové. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Hradci Králové narozené Mgr.Petry Smítalové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura Mgr.Ilona Ďurečková, narozená v Brandýse nad Labem. Vedle absolventky dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura, v Brandýse nad Labem narozené Mgr.Ilony Ďurečkové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová, narozená v Sušici. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Sušici narozené s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Český jazyk a literatura - Pedagogika oblečená ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markéta Ceplová, narozená v Praze. V úplně dolním řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Vedle absolventky dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozené Mgr.Kateřiny Lesníkové v téže dolní řadě vpravo stojí v oblečení světlo-zelenohnědé barvy absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Vedle v oblečení světlo-zelenohnědé barvy stojící absolventky dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozené Mgr.Heleny Martínkové v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku. Vedle absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Jekatěrinburgu v Rusku narozené PhDr.Mgr.Natalie Volkovy v téže dolní řadě vpravo stojí absolvent jednooborového studia Divadelní věda Mgr.Roman Vašek, narozen v Praze. Vedle absolventa jednooborového studia Divadelní věda, v Praze narozeného Mgr.Romana Vaška v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marie Poláková, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené a s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marie Poláková v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Daniela Ryšavá, rozená Netrvalová, narozená ve Vlašimi.

 

 

Zpět na hlavní stránku!