wz

Zpět na hlavní stránku!


Slavnostní promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze dne 14.března 2000 v čase od 12.00 hod.:

Mgr.Markéta Dostálová
Název diplomové práce: Zvláštnosti výslechu dětí
Oblast práva z níž byla
napsána diplomová práce: Trestní právo procesní
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála první v prvním řadě od “sedes” prorektora

JUDr.Mgr.Petr Kuhn
Název diplomové práce: Pravomoc soudů v mezinárodních obchodních sporech se zvláštním zaměřením na pravomoc anglických soudů
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Mezinárodní právo soukromé
Název rigorózní práce: Primární emise akcií
Napsal rigorózní práci a vykonal
státní rigorózní zkoušku z předmětu Obchodní právo
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál druhý v prvním řadě od “sedes” prorektora

JUDr.Mgr.Martina Kunclová
Název diplomové práce: Věřitelé v konkursu
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Obchodní právo
Název rigorózní práce: Správce konkurzní podstaty
Napsala
rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Obchodní právo
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála třetí v prvním řadě o
d “sedes” prorektora

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
Název diplomové práce: Vyživovací povinnost rodičů k dětem připravujícím se na budoucí povolání
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Rodinné a občanské právo
Název rigorózní práce: Sociální dimenze vyživovací povinnosti rodičů k dětem zletilým z hlediska rodinného práva
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Občanské právo hmotné
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál čtvrtý v prvním řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Dita Legnerová
Název diplomové práce: Narovnání v trestním řízení
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Trestní právo hmotné
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála pátá v prvním řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Jiří Lukeš
Název diplomové práce: Trestní řízení, veřejnost a média
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Trestní právo procesní
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál šestý v prvním řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Marek Macháček
Název diplomové práce: Násilná a sexuální kriminalita páchaná na dětech a mladistvých
Oblast práva z níž byla napsána diplomová
práce: Trestní právo hmotné
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál sedmý v prvním řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Václav Macek
Název diplomové práce: Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Trestní právo hmotné
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál první v druhém řadě od “sedes” prorektora

JUDr.Mgr.Ondřej Malovec
Název diplomové práce: Euthanasie a trestní právo
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Trestní právo hmotné
Název rigorózní práce: Euthanasie a trestní právo
Napsal rigorózní práci a vykonal
státní rigorózní zkoušku z předmětu Trestní právo hmotné a procesní

Mgr.Pavlína Marešová
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???

Mgr.Andrea Martiníková
Název diplomové práce: Právní úprava ochrany lesů
Oblast práva z níž byla napsána diplom
ová práce: Právo ochrany životního prostředí
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála čtvrtá v druhé řadě od “sedes” prorektora

JUDr.Mgr.Kateřina Matějková
Název diplomové práce: Námitky proti zápisu ochranné známky
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Právo k nehmotným statkům
Název rigorózní práce: Ochranná známka evropských společenství
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Právo k nehmotným statkům a právo autorské
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála pátá v druhé řadě od “sedes” prorektora

Mgr. et Mgr.Michal Meduna
Název diplomové práce: Evropský standard mezinárodní ochrany práv žen
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Evropské právo
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál šestý v druhém řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Džamila Mekkiová
Název diplomové práce: Vybrané aspekty právní úpravy akciové společnosti v evropském právu a jejich převzetí do českého a francouzského práva
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Obchodní právo
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála sedmá v druhé řadě od “sedes” prorektora

JUDr.Mgr.Dita Melicharová, rozená Karfíková
Název diplomové práce: Určení rodičovství a problémy související s asistovanou reprodukcí
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Rodinné a občanské právo
Název rigorózní práce: Určení rodičovství a asistovaná reprodukce
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Občanské právo hmotné
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála první v třetí řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Lenka Mikolášová
Název diplomové práce: Nakladatelské právo – pojem a obsah, úvahy de lege ferenda
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Právo k nehmotným statkům a právo autorské
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.0
0 hod. stála druhá v třetí řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Jakub Mráz
Název diplomové práce: Právní odpovědnost za škodu na životním prostředí a ekologickou újmu
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Právo ochrany životního prostředí
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál třetí v třetí řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Markéta Nováková
Název diplomové práce: Vývoj veřejné správy v Československu v letech 1918-1927
Oblast práva z níž byla napsána diplomová
práce: Správní právo a právní dějiny
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála čtvrtá v třetí řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Jana Pantoflíčková
Název diplomové práce: Nesezdaná soužití
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Rodinné a občanské právo
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála pátá v třetí řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Monika Podpěrová, rozená Capuličová
Název diplomové práce: Právní následky rozvodu manželství
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Rodinné a občanské právo
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála
šestá v třetí řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Jana Pokorná
Název diplomové práce:
Postavení a funkce konzulárních úřadů v současnosti
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Mezinárodní právo veřejné
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000
o 12.00 hod. stála sedmá v třetí řadě od “sedes” prorektora

JUDr.Mgr.Kamil Polách
Název diplomové práce:
Vztah odpovědnosti za vady k odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Občanské
právo hmotné
Název rigorózní práce: Al
ternativní řešení sporů
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Občanské právo hmotné
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál osmý ve třetí řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Monika Procházková
Název diplomové práce:
Neoprávněná stavba
Oblast práva z níž byla napsána diplomová
práce: Správní právo
Na slavnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála první ve čtvrté řadě od “sedes” prorektora

JUDr.Mgr.Jindřich Pustka
Název diplomové práce: Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Právo ochrany životního prostředí
Název rigorózní práce: Taktické a trestněprocesní aspekty výslechu svědkapřípravném řízení
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Trestní právo hmotné a procesní
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál druhý ve čtvrté řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Artuš Rejent
Název diplomové práce: Antarktida – právní
režim a ochrana zdrojů
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Mezinárodní právo veřejné
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál třetí včtvrté řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Tomáš Rydvan
Název diplomové práce: Ústava Slovenského štátu
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Ústavní právo a právní dějiny
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál čtvrtý ve čtvrté řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Jitka Sailerová
Název diplomové práce: Ústavní stí
žnost a civilní soudní řízení
Oblast práva z níž byla napsána diplomová
práce: Ústavní právo
Na sla
vnostní promoci na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála pátá ve čtvrté řadě od “sedes” prorektora

JUDr.Mgr.Marie Seibertová
Název diplomové práce: Zápis do katastru nemovitostí a jejich význam z hlediska ochrany vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Oblast práv
a z níž byla napsána diplomová práce: Občanské právo hmotné
Název rigorózní práce: Pojednání o české právní úpravě advokacie se zaměřením na postavení a úlohu advokacie a advokátní profese ve společnosti
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Občanské právo procesní
Na slavnostní promoci
na magistru práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stála šestá v třetí řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Jakub Severa
Název diplomové práce: Viktimologická prevence
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Trestní právo hmotné
Na slavnostní promoci na magistr
a práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál sedmý ve čtvrté řadě od “sedes” prorektora

Mgr.Dušan Uher
Název diplomové práce: Právní úprava ochrany biodiverzity a nakládání s geneticky modifikovanými organismy v EU a
ČR
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Právo ochrany životního prostředí
Na slavnostní promoci na magistra práv (akademický titul Mgr.) dne 14.března 2000 o 12.00 hod. stál osmý ve čtvrté řadě od “sedes” prorektora

Zpět na hlavní stránku!