wz

Zpět na hlavní stránku!


Další fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

Bůh dal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi ovšemže taky i rodinu a blízké osoby. Zejména otce Jaroslava Laholu, matku Miladu Laholovou, rozenou Gajdošovou a o více než šest let mladšího bratra :

Obrázek B352 – Toto jsou všechny čtyři vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Oba dva doktorské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze drží samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Oba dva magisterské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy zas drží matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová.
Detailní fotografie Obrázku B352 – Toto jsou všechny čtyři vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Oba dva doktorské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze drží samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Oba dva magisterské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy zas drží matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B340 – A toto jsou již pouze oba dva doktorské vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Filozofické falulty v Praze drží samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze zas drží matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Zde se paní Laholová (matka) tváří vážně.

Obrázek B339 – Tento snímek je dosti podobný ale i odlišný od předešlého snímku. I zde jsou ukazovány již pouze oba dva doktorské vysokoškolské diplomy JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Filozofické falulty v Praze drží opět samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Doktorský diplom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze zas drží opět matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Zde se ale paní Laholová (matka) – jak je u ní obvyklé - usmívá.

Obrázek B332 – Na snímku je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola společně i se svými rodiči. Po pravé ruce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Po levé ruce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pan Jaroslav Lahola.

Obrázek B331 – A na tomto o něco detailnějším snímku je opět JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola společně i se svými rodiči. Po pravé ruce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí opět matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Po levé ruce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí opět otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pan Jaroslav Lahola.

Obrázek Tom – Na tomto snímku se nachází o více než šest let mladší bratr JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Pro objektivitu je však třeba říci, že tato fotografie je již hodně stará. A proto na ní bratr JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vypadá tak velice moc mladý. Nyní již ubylo trochu vlasů ale o to více přibylo hodně životních zkušeností. A to zejména zkušeností pracovních a manažerských získaných v zahraničí.

Obrázek B347– Relativně mnohem novějšího data je tato fotografie mého o více než šest let mladšího bratra JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, který zná a umí obrovské množství věcí. Kromě jiného bratr JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy i sám pořídil zde v Babicích tuto svoji vlastní fotografii, a to bez jakékoliv pomoci jiné osoby. Pořídil ji pomocí důmyslné optické techniky s využitím tzv.“zrcadlového efektu”. Vystudoval sice jen jednu vysokou školu a taky i akademický titul má pouze jeden – a tedy z pohledu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pouze bezvýznamné “nic-moc”, což je tatáž kategorie lidí s “jedináčkem” (tj. s pouhým jediným akademickým titulem inženýra, magistra anebo dokonce pouhého bakaláře) kterými JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola zpravidla pouze hluboce pohrdá jako s analfabety. V případě bratra JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy (podobně jako i v případě jiných lidí, kteří něco umí) to však ale výjimečně neplatí! Bratr JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy je velice šikovný manažer, zejména pokud jde o praktické životní zkušenosti. Navíc v životě, zejména pokud jde o pracovní kariéru to bratr JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy dotáhl bez jakékoliv protekce či jiné podobné vnější pomoci nekonečně krát mnohem dále než samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, který i navzdory svému obrovskému vzdělání a čtyřem vysokoškolským akademickým titulům z prestižní Univerzity Karlovy na pracovním trhu se – z nepochopitelných důvodů - absolutně neuchytil.

Obrázek B333 – Na tomto snímku je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola opět společně i se svými rodiči. Po pravé ruce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí tentokrát veselá a usmívající se matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Po levé ruce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí opět otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pan Jaroslav Lahola.

Obrázek B334 – A na tomto o něco detailnějším snímku je opět JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola společně i se svými rodiči. Po pravé ruce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí opět velice veselá matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy paní Milada Laholová, rozená Gajdošová. Po levé ruce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí opět otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pan Jaroslav Lahola. Pani Laholová navíc řekla, že téměř dvoumetrový JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola vypadá jako Goliáš z knihy Exodus. To ale nebyla pravda (první kniha Samuelova!), a tak JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola matku pouze ironicky se svým smyslem pro humor opravil a matka vyprskla do smíchu…