wz

Zpět na hlavní stránku!


Ako sa prejavujú duševne chorí z radov sexuálnych psychopatov?

Spomedzi všetkých tých, čo sú duševne chorý sú sexuálni psychopati najnebezpečnejší!

Sexuálny psychopati sú duševne chorí ľudia u ktorých sa ich psychopatická anomalita prejavuje v oblasti sexuálnej. Táto ich duševná psychopatická porucha sa u nich vyskytuje buď vo zmysle takzvanom “kvantitatívnom” alebo vo zmysle takzvanom “kvalitatívnom” – poprípade niekedy i zároveň vo zmysle “kvantitatívnom” a súčasne i vo zmysle “kvalitatívnom”.

Pod pojmom “kvantitatívna” porucha rozumiem takú poruchu u sexuálneho psychopata, ktorej podstatou je takzvaný hypererotizmus, alebo inými slovami taká duševná porucha sexuálneho psychopata, ktorej príčinou je extrémne, chorobné “zosilnenie” sexuálneho pudu. Pokiaľ ide o psychopatov trpiacich týmto takzvaným “hypererotizmom” – u mužov sa táto sexuálna úchylka nazýva “satyriáza” a u žien zas “nymfománia”.

Pokiaľ ide o duševne chorých ľudí z radov sexuálnych psychopatov ktorí trpia “kvalitatívnymi” poruchami sexuálneho pudu, u týchto duševne chorých sexuálnych psychopatov ich sexuálna úchylka spočíva ako v odchylnom spôsobe pohlavného “uspokojovania sa”, tak i v odchylnom výbere partnera s ktorým k tomuto pohlavnému “uspokojovaniu” dochádza. Niektoré tieto úchylky sa môžu u niektorých osôb objaviť iba pod vplyvom alkoholu, zatiaľ čo za triezveho stavu sa u nich nevyskytujú. Taktiež existujú aj neúplné formy týchto úchyliek, kedy pacient je síce schopný aj normálneho pohlavného styku, avšak ale iba tento úchylný spôsob mu prináša jeho plné telesné a duševné “uspokojenie”.

Pokiaľ ide o duševne chorých ľudí z radov sexuálnych psychopatov – u ktorých je chorobný výber sexuálneho partnera – k najčastejším chorobám u tejto skupiny pacientov patrí homosexualita, pedofília, gerontofília, zoofília, nekrofília, fetišizmus atd.

Homosexualita je duševná choroba, kde pacient dáva prednosť a je sexuálne priťahovaný osobami rovnakého pohlavia. Počet obyvateľov, ktorí sú postihnutý touto chorobou nie je celkom jasný, keďže rôzne výskumy a uvádzané štatistiky rozšírenosti homosexuality sa navzájom značne rozchádzajú. Podľa istej štatistiky z roku 1990 sa uvádza, že homosexualitou trpí asi 2% obyvateľov. Naopak jeden výskum z roku 2006 uvádza číslo, ktoré sa rovná skoro až štvornásobku štatistiky z roku 1990!! Ja osobne pripúšťam, že pravdivé môžu byť v podstate obidve tieto štatistiky. Príčinou tohoto niekoľkonásobného zvýšenia počtu homosexuálov je to, že zatiaľ čo v časoch predchádzajúceho komunistického režimu bol v rokoch 1950 – 1989 vzťah komunistov k homosexualite úplne ľahostajný a neutrálny, v súčasnej dobe je už vyše poldruha desaťročia homosexualita horlivo vychvaľovaná a ešte horlivejšie propagovaná zo strany režimu ako na Slovensku, tak v ešte oveľa väčšej miere od politikov a režimu v Českej republike, pričom táto ich horlivá propagácia a agitácia za homosexualitu sa objavuje v prakticky všetkých českých a v o niečo menšej miere dokonca aj v slovenských masmédiách, tj. v prakticky úplne všetkých televíznych a úplne všetkých rozhlasových staniciach, ako aj v prakticky celej českej a zrejme asi aj v slovenskej tlači. V dôsledku tejto masívnej kampane českého i slovenského režimu a ich masmédií za homosexualitu preto ani nie je nijakým prekvapením, že došlo k niekoľkonásobnému zvýšeniu počtu homosexuálov, keďže mnohé slabé povahy a charaktery sa pod mohutným vplyvom tejto už sedemnásť rokov trvajúcej masívnej marketingovej, mediálnej kampane za homosexualitu nakoniec skutočne “rekvalifikovali” na homosexuálov preto, aby sa zapáčili tak svojej vláde, a zrejme navyše títo “novopečení” homosexuáli touto svojou podliezavosťou voči svojej vláde aj očakávajú - za túto svoju osobnú transformáciu na homosexuálov aj nejaké materiálne výhody, ktoré im skôr alebo neskôr bude režim nútený aj skutočne poskytnúť, pretože ináč by hrozilo režimu nebezpečenstvo, že títo bývalí heterosexuáli čo konvertovali na homosexualitu nebudú ochotný “zadarmo” naveky zostať homosexuálmi.

Ďalšou úchylkou je pedofília. Pedofília je duševná choroba, kde pacient dáva prednosť a je sexuálne priťahovaný deťmi. Pedofília nie je o nič menej nebezpečná pre spoločnosť ako homosexualita, ale svojou spoločenskou nebezpečnosťou sa jej plne vyrovná. Pedofília niekedy spočíva v tom, že pacient ohmatáva pohlavie detí, ba niekedy dokonca dochádza aj k vlastnej súloži s dieťaťom. Pred rokom 1989 bolo v spoločnosti viacej pedofilov než homosexuálov. Pedofília však ale našťastie nie je velebená zo strany režimu a ani jeho masmédiami ani v Českej republike a ani v Slovenskej republike, a preto snáď možno dúfať, že počet pedofilov sa nebude zväčšovať, keďže im to nemôže priniesť žiadne materiálne výhody.

Ďalšou sexuálnou úchylkou je gerontofília. Gerontofília je duševná choroba, kde pacient dáva prednosť a je sexuálne priťahovaný starými ľuďmi. Medzi obidvomi partnermi, z ktorých jeden je na prahu staroby, poprípade aj za ním, je obrovský vekový rozdiel. Zatiaľ čo v Českej republike ako aj v Slovenskej republike je vzťah režimu a jeho masmédií k homosexualite kladný, k pedofílii záporný, ku gerontofílii je vzťah režimu a jeho masmédií úplne ľahostajný a neutrálny, tj. režim a jeho masmédiá o gerontofílii nijako nehovoria.

Ďalšou sexuálnou úchylkou je zoofília či bestiofília. Táto zoofília či bestiofília je duševná choroba, kde pacient dáva prednosť a je sexuálne priťahovaný zvieratami. Pri zoofílii či bestiofílii dochádza k pohlavnému zblíženiu a niekedy až k súloži so zvieratami. Režim v Českej republike ako aj v Slovenskej republike a ich masmédiá majú podobne ako ku gerontofílii, tak aj k zoofílii vzťah úplne ľahostajný a neutrálny, tj. režim a jeho masmédiá o zoofílii či bestiofílii nijako nehovoria.

Ďalšou sexuálnou úchylkou je nekrofília. Nekrofília je duševná choroba, kde pacient dáva prednosť a je sexuálne priťahovaný mŕtvolami. Pri nekrofílii dochádza k pohlavnému vzrušeniu, ba dokonca i k súloži s mŕtvolou.

Ďalšou úchylkou je fetišizmus. Fetišizmus je duševná choroba, kde pacient je pohlavne vzrušený nie osobou druhého pohlavia ako takou, ale iba napríklad určitými časťami jej tela alebo odevu. Fetišom sa stávajú napríklad prsia, nohy, vlasy, podprsenka, košeľa, topánky atd.

Pokiaľ ide o duševne chorých ľudí z radov sexuálnych psychopatov u ktorých je výber sexuálneho partnera síce normálny, avšak spôsob pohlavného “ukájania” je chorobný. Pokiaľ ide o duševne chorých ľudí z radov sexuálnych psychopatov – u ktorých je síce normálny výber sexuálneho partnera, avšak chorobný je spôsob pohlavného “ukájania” – k najčastejším chorobám u tejto skupiny pacientov patrí frotérstvo, voyerstvo, exhibicionizmus, sadizmus, masochizmus, kandaulizmus atd.

Frotérstvo je choroba, ktorá spočíva v úmyselnom vyhľadávaní dotykov s príslušníkmi druhého pohlavia pre pohlavné “samodráždenie” – napríklad v rôznych tlačeniciach, vo frontách, dopravných prostriedkoch a podobne.

Voyerstvo je duševná choroba, ktorá spočíva v dosahovaniu pohlavného “vzrušenia” pozorovaním pohlavného styku iných osôb, alebo pozorovaním osoby opačného pohlavia napríklad pri prezliekaní sa, kúpaní sa, pri močení alebo stolici atd.

Exhibicionizmus je duševná choroba, ktorá spočíva vo verejnom obnažovaní sa chorého, a to najmä pred mladými ľuďmi opačného pohlavia na odľahlých miestach, napríklad v parku a podobne. Niekedy sú prejavy tejto choroby spojené aj s onaniou.

Sadizmus je duševná choroba, ktorá spočíva v tom, že chorého pohlavne vzrušuje, ak môže svojho partnera trýzniť a spôsobovať mu bolesť. Niekedy stačí chorému síce iba predstava, že svojho partnera týra, inokedy však ale i skutočne dochádza k násilným skutkom. Do tejto skupiny patria aj pisatelia rôznych anonymných dopisov hrubého, neslušného a urážlivého obsahu tematicky pochádzajúceho z pohlavnej oblasti. Sadistov by som ale rozhodne nebagatelizoval! Iste ste aj Vy v súčasnosti postrehli v Českej republike prípad, kedy dve takzvané "Dominy" týrali "svojho" sedemročného sexuálneho otroka Ondreja, ktorého nahého a zviazaného väznili v komore. A pritom ich sedemročný sexuálny otrok Ondrej bol dokonca príbuzný obidvoch týchto feministiek - ich syn a synovec!!

Masochizmus je duševná choroba, ktorá spočíva v tom, že chorý dôjde k pohlavnému “uspokojeniu” iba vtedy, ak je sám týraný, ak má bolesť.

Kandaulizmus je duševná choroba, kde chorý dosiahne pohlavného “uspokojenia”, ak ukáže svojho partnera nahého svojim priateľom.

Ve Zlíně dne 27.5.2007 napsal

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!